pkb polski z ostatnich lat

DSZ

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

Unia Europejska ma powody do radości. Według ostatnich szacunków we wszystkich krajach członkowskich udało się ograniczyć szarą strefę. Obecnie dla UE wynosi ona średnio 18 proc. PKB. Są jednak i złe wieści. W Polsce i krajach nadbałtyckich funkcjonowanie poza system wciąż ma się bardzo dobrze.

NBP: Projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie 17 lipca 2020 r.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie 17 lipca 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w aktualizacji terminu publikacji. "Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie 17 lipca 2020 r. o godz. 10.00" - czytamy w informacji banku

NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 2,6%

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w okresie marzec-kwiecień 2020 r., zakłada spadek na poziomie 2,6% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,2% w 2021 r. i o 2,8% w 2022 r., wynika z raportu

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

Borys z PFR spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 4-5% kw/kw w III kw. 2020

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Odbicie sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej wskazują na wzrost PKB w III kw. wynoszący ok. 4-5% kw/kw, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Ostatnie dane makro z Polski: A. Trzeci najniższy spadek PKB w UE (-8,2%), B

Kościński: W założeniach do budżetu na 2020 r. spadek PKB to ok. 4,5%

jest on "bardzo podobny do tego, co Unia Europejska przewiduje" . W lipcu Komisja Europejska (KE) zmieniła prognozę tegorocznego spadku PKB Polski do 4,6% wobec spodziewanego wiosną spadku na poziomie 4,3%. Nowelizacja budżetu jest spowodowana pandemią COViD i jej skutkami dla

'Minutes' RPP: Wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki w najbliższych kwartałach

relatywnie wysokim poziomie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Większość członków Rady była zdania, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB - mimo oczekiwanego obniżenia - utrzyma się w najbliższych

S&P: Wyzwania dla Polski to m.in. rynek pracy i poprawa PKB per capita

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Polska gospodarka pozostaje zbilansowana, z silnym wzrostem PKB, natomiast jej wyzwania na najbliższe 2-4 lata to m.in. zmierzenie się z mniejszym napływem środków unijnych, wyczerpywanie się rezerw na rynku pracy oraz konieczność poprawy wskaźnika PKB per

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

także na kolejne lata. Drugi kwartał br. będzie jednocześnie pierwszym, w którym Polska w okresie ostatnich 30 lat doświadczy recesji gospodarczej i będzie ona, w mojej ocenie, głęboka. Wychodzenie z tej zapaści, przy założeniu stopniowego powrotu do „nowej normalności", potrwa do końca br. i

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej). "Główne atuty Polski to duża, odporna oraz konkurencyjna gospodarka, która należała do najszybciej rosnących wśród swoich regionalnych odpowiedników w ostatnich 10 latach. [&hellip

Emilewicz: Wzrost PKB wyniesie 5,2% w 2018 roku

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego PKB sięgnie 5,2% w 2018 roku, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Ostatnie lata są niezwykle dobre dla naszej gospodarki. Włączenie Polski do rankingu krajów rozwiniętych FTSE Russel jest

Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB

wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" - do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, podano także. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

.)  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym przez Radę Ministrów pod koniec kwietnia br. zakładano, że spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% zaś w 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku. (ISBnews)

Czerwińska:Tempo wzrostu PKB UE spowolni, pogorszy się otoczenie polskiej gosp.

oraz przejściowych problemach sektora samochodowego. Biorąc pod uwagę roczne tempo wzrostu PKB – wyrównane sezonowo – Polska zajęła w IV kw. 2018 r. trzecie miejsce ustępując Łotwie i Węgrom. Ostatnie prognozy KE wskazują, że w br. tempo wzrostu PKB UE spowolni, co oznacza gorsze warunki w

NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 3,6%

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w okresie czerwiec-lipiec 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,6% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,7% w 2021 r. i o 3,1% w 2022 r., wynika z raportu

"Będzie podwyżka prognoz PKB". Rynki reagują na brak polskiego weta

"Będzie podwyżka prognoz PKB". Rynki reagują na brak polskiego weta

Negocjacje w sprawie unijnego budżetu toczyły się niemal do ostatniej chwili. Polska i Węgry groziły zawetowaniem wieloletnich ram finansowych, bez których budżet nie może zostać przyjęty. Chodziło o tzw. mechanizm warunkowości. Przewiduje on, że wypłaty z budżetu UE mogą zostać wstrzymane

'Minutes' RPP: Wzrost PKB przekroczył 4% w 2019 roku

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano jednocześnie, że kurs złotego był stabilny, bilans obrotów bieżących zbliżony do zera, a akcja kredytowa rosła nieco wolniej od tempa wzrostu nominalnego PKB. Ponadto dług publiczny prawdopodobnie obniżył się w relacji do PKB. Zwracano również

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,1%

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w okresie marzec-kwiecień br., zakłada wzrost na poziomie 4,1% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP. W poprzedniej

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

zanotowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i tym razem skala wyhamowania okazała się nieco większa od średnich oczekiwań rynkowych. Trzeba jednak podkreślić, że dynamika PKB na poziomie 3.9%r/r to wciąż relatywnie wysoki wynik, zwłaszcza jeśli porównać ją z dynamiką PKB w Niemczech, całej

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Scenariusz makroekonomiczny stanowiący podstawę dla prognoz budżetowych zawartych w Programie konwergencji. Aktualizacja 2019" jest wiarygodny, ocenia Komisja Europejska. "Polska jest obecnie objęta częścią zapobiegawczą paktu stabilności i wzrostu. W

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w III kw. 2018 r. sięgnął

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku, ale przekroczy 3% (wobec 4% w 2019 r.), prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Według ich szacunków, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł ok. 7,5% r/r. "Wg wstępnych danych GUS wzrost PKB

Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Nałożenie przez USA 25-proc. ceł na import z Chin o wartości 300 mld USD obniżyłoby globalny wzrost PKB o 0,389 pkt proc. w 2020 r., a w przypadku Polski - o 0,314 pkt, prognozuje Fitch Ratings. "Nałożenie przez USA 25-proc. ceł na pozostałe 300 mld USD

PIE: W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Polska może być 22. największą gospodarką świata w 2024 r. (obecnie jest 23.) i pod względem nominalnego PKB zbliży się do czołowej dwudziestki. W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r., wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Zwracano uwagę, że ryzyka dla prognozowanego wzrostu PKB w Polsce są skierowane w dół. Głównym źródłem ryzyka jest dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, które może doprowadzić do silniejszego spadku dynamiki

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3%

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP. W poprzedniej

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

. "Ratingi odzwierciedlają wciąż mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz dobry poziom integracji z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB w ostatniej dekadzie, zaś wzrost PKB w I kw. 2018 r. sięgnął 5,2

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w najbliższych latach będzie relatywnie wysoki

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Zaznaczano, że wzrost gospodarczy będzie w dalszym ciągu wspierany przez wzrost popytu konsumpcyjnego, czemu będzie sprzyjać utrzymujący się wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wynikający z korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także

Skiba z MF: Wzrost PKB w tym roku może osiągnać 'solidne powyżej 4%'

prognozy na lata 2020-2021, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie odpowiednio o 3,6% i o 3,3%. Także wczoraj Moody's Investors Service podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na poziomie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r. Według projektu przyszłorocznego budżetu, wzrost PKB wyniesie 4% w tym roku

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Gatnar z RPP: Ścieżka PKB, inflacji może być wyższa w 2020 niż zakłada projekcja

rozmowie z ISBnews. Według niego, w tym roku wzrost gospodarczy może być zgodny z projekcją i wynieść 4,3%. "W tym roku dynamika wzrostu PKB wyniesie 4,3%, natomiast w przyszłym roku ścieżka zarówno PKB, jak i inflacji może być wyższa niż przewiduje ostatnia projekcja. Wzrost PKB może ciągle

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyrażali opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje marcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,5%

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie czerwiec-lipiec br., zakłada wzrost na poziomie 4,5% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r., wynika z raportu NBP. W poprzedniej

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Gospodarczego "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" - "Perspektywy dla Polski". W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zapisał, że wzrost PKB wyniesie 3,8% w 2018 r. (choć przedstawiciele rządu wskazywali ostatnio na możliwość przekroczenia 5%), 3,8% w 2019 r., 3,7% w 2020 r., 3,6% w

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni w okolice 4% w tym roku

fiskalnej dla ewentualnych szoków gospodarczych" - wskazała minister. Komisja Europejska obniżyła w lutym br. prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.), zaś OECD przedstawiła ostatnie prognozy dla Polski w

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 3,7%

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w okresie grudzień ub.r.-styczeń br., zakłada wzrost na poziomie 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r. wynika z raportu NBP. 

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,2%

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie grudzień 2019 - styczeń 2020 r., zakłada wzrost na poziomie 4,2% w 2019 r., 3,4% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r., wynika z raportu NBP. W

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8% i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7% (wobec 4,8% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

(CASE). Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. Eksperci CASE przewidują, że taki poziom produkcji wyrobów tytoniowych utrzyma się w najbliższych latach, co wynika z wysokich inwestycji branży i ze stabilnego eksportu. "Całkowita wartość eksportu

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni w tym roku do ok. 4%, uważa wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Anna Trzecińska. "Oczekujemy w tym roku wzrostu PKB na poziomie około 4%. Wiele instytucji międzynarodowych podwyższa nam prognozy wzrostu PKB

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - PKB w Polsce skurczy się w tym roku o 2,3%, natomiast w kolejnym roku gospodarka odbije o 4,3%, prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ekonomiści oczekują wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego do 7,3% na koniec 2020 roku i jej spadku do 6,4

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

z działaniami EBC, ale znacząco mniejszy niż w przypadku Fed, który przez ostatnie 4 miesiące zakupił papiery wartościowe w skali sięgającej 11% rocznego PKB. "Pełna ocena efektów finansowych i makroekonomicznych zakupów wykracza oczywiście poza format raportu dziennego banku. Warto jednak

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do ok. 3% PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018

Kwieciński: Konsumpcja i ożywienie w inwestycjach motorem wzrostu PKB w II kw.

wzrostu PKB na pewno zostanie przekroczony i wyniesie ponad 4%. Potwierdzają to zmieniające się w ostatnich miesiącach na korzyść Polski prognozy instytucji finansowych" - podsumował Kwieciński.  GUS podał dziś szybki szacunek, według którego Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

Niemczech może poprawić dynamikę PKB w Polsce w br. o ok. 1 pkt proc. "Jeżeli chodzi o 2021 rok, to pozytywny impuls powinien pochodzić również z inwestycji realizowanych w ramach nowego unijnego Funduszu Odbudowy. Fundusz ten, opiewający w ramach całej UE na 750 mld euro, został zaproponowany w celu

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

Ekonomiczny (PIE) szacuje wartość pakietu antykryzysowego "na mniej więcej 13,5% PKB, z czego 6% to są bezpośrednie wydatki budżetowe i gwarancje państwa w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju". "Tytułem porównania, pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 wynosił

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Luka CIT, pomimo znaczącego jej ograniczenia w ostatnich latach, wynosi obecnie około 1% PKB i nadal istnieje duży potencjał jej redukcji, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Luka CIT jest malejącym, ale wciąż istotnym problemem w

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,3%

). Rewizja w górę prognozowanej przez nas dynamiki PKB wynika z uwzględnienia oddziaływania trzech czynników" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Po pierwsze, polskie przetwórstwo wykazuje się znaczącą odpornością na spowolnienie za granicą, co będzie czynnikiem stabilizującym koniunkturę w

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

skonsumują oszczędności w wydatkach w innych obszarach, takich jak utrzymanie zamrożenia płac w sektorze publicznym" - czytamy w raporcie. Polski rząd zaznaczał ostatnio, że choć deficyt sięgnął 3,2% PKB w ub.r., to "uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej reformy

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r. z obecnych 32% PKB, poinformował ISBnews dyrektor w Zespole Ratingów Państw w agencji Fitch Ratings Arnaud Louis. Według niego, potencjalne przyspieszenie lub

Kwieciński szacuje wzrost inwestycji na 6-8% r/r w I kwartale

przy sprzyjających okolicznościach PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale. Oczekiwania te znajdują potwierdzenie w aktualizowanych ostatnio prognozach międzynarodowych organizacji gospodarczych, które systematycznie 'podnoszą' szacunki dla Polski na 2019 r

Kotłowski z NBP: Scenariusz pojawienia się stagflacji jest mało prawdopodobny

5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r. NBP zakłada w projekcji, że ostatnim kwartałem spadku PKB - o 4,2% r/r - będzie I kw. 2021 r., natomiast II kw. 2021 r. przyniesie odbicie na poziomie 10,5% r/r wobec zakładanego na II kw. tego

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

relatywnie odporny na spowolnienie za granicą, a prognozy dynamiki PKB dla Polski zostały nawet nieco podwyższone w ostatnim okresie. Jednocześnie zwracano uwagę na poprawę nastrojów konsumentów w marcu, do czego prawdopodobnie przyczyniły się zapowiedzi zwiększenia wydatków fiskalnych. Zdaniem części

Euler Hermes: Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer. "Realny PKB wzrósł o +4% w roku jako całość, co oznacza spadek z poziomu

Morawiecki: Wzrost PKB ma szansę wynieść 3,4-3,5% za cały 2016 r.

inwestycje, zaniedbane w końcówce rządów naszych poprzedników" - dodał w wywiadzie. Ministerstwo Rozwoju w ostatnich dniach obniżyło całoroczną prognozę wzrostu PKB do 3,5% z 3,8% (zapisanych w tegorocznym budżecie). W ub.r. polska gospodarka urosła o 3,6%. Według szybkiego szacunku GUS wskaźnika

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

bezpieczne. Ostatnie prognozy KE dla polski są pozytywne - wskazują, że spadek PKB tym roku będzie najniższy wśród wszystkich krajów UE - na poziomie 4,6% wobec 8,3% dla całej UE - prawie dwukrotnie niższy spadek PKB niż średnia w UE. Kształt wyjścia z kryzysu - wszystko wskazuje na to - nie będzie to ani V

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

banku centralnego odpowiedział: "Nie". Podkreślił, że obniżenie się tempa wzrostu PKB wynika z przyczyn zewnętrznych - ze słabszej koniunktury za granicą, przede wszystkim wolniejszego wzrostu gospodarczego w Niemczech. Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), PKB (niewyrównany

Fitch: Wzrost PKB Polski będzie wspierał rating w średnim i dłuższym terminie

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Choć w ostatnich latach wzrost gospodarczy Polski był silny, nadal pozostaje on stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów z ratingiem kategorii A. Jednakże w tym roku Polska może osiągnąć 2/3 mediany w zakresie PKB na osobę w tej grupie, uważa dyrektor w

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej. Pełną strukturę wzrostu PKB GUS opublikuje 30 listopada. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Ostatni

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty […] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB do obecnie 43,6% w stosunku do PKB za rok 2019"

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego zbliżone w I kw. br. do IV kw. ub.r.

), wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, zaznaczano, że dynamika PKB w I kw. br. prawdopodobnie utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Wskazywano, że

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

Erste podniosło prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,4% w 2020 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Erste Group podniosło prognozę wzrostu PKB Polski w 2019 roku do 4,2% z poprzednio szacowanych 3,8% a także zrewidowało szacunek PKB w 2020 roku w górę do 3,4%. "Rewidujemy naszą prognozę wzrostu dla Polski z 3,8% do 4,2% w 2019 r. i nieznacznie

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2019 rok do 4,5% z 4% oczekiwanych wcześniej. "W dalszym ciągu motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, jednak początek 2019 r. przyniósł wyraźną intensyfikację aktywności inwestycyjnej

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

przed pandemią mieliśmy bardzo wyraźne obniżanie poziomu długu publicznego. Na koniec 2019 r. wynosił on niespełna 46 proc. PKB, czyli znacznie poniżej unijnej średniej 80 proc. Koszty walki z pandemią to przeciętnie kilkanaście proc. PKB. Polska, mimo iż mieliśmy jeden z największych pakietów wsparcia

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Kalendarium ISBnews

z Prezesem KGHM Polska Miedź --11:30: Spotkanie prasowe podsumowujące amerykańskie inwestycje w Polsce w ostatnich latach --12:00: Konferencja prasowa PZU Życie w Kluszkowcach nt. przekazania samochodów ratowniczych na rzecz GOPR   PONIEDZIAŁEK, 20 lipca --10:00: Główny Urząd

Emilewicz: Sektor prywatny będzie silnikiem inwestycyjnym gospodarki

widoczna w III kw. 2019 r. utrzyma się również w ostatnim kwartale roku. Sprzyjać jej będzie solidny popyt krajowy, przy stabilizacji sytuacji w najbliższym otoczeniu zewnętrznym. Prognozowane przez nas na IV kwartał 3,9% tempo wzrostu gospodarczego pozwoli na osiągnięcie w całym 2019 r. wzrostu PKB na

Morawiecki: Wzrost PKB sięgnie zapisanych w budżecie 3,6% w tym roku

zbyt ostrożna. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych" - powiedział Morawiecki, komentując decyzję Moody's. Ustawa budżetowa zakłada wzrost o 3,6% PKB. W ostatnim czasie prognozę wzrostu PKB, do 3,7%, podniósł Narodowy Bank Polski. Prognozy analityków

Emilewicz: Wzrostowi PKB będzie sprzyjać m.in. rynek pracy i popyt inwestycyjny

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Wzrostowi PKB w tym roku powinna sprzyjać dobra sytuacja na głównych rynkach eksportowych Polski, na rynku pracy i dalszy wzrost popytu inwestycyjnego, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Wyniki gospodarki w IV kw. 2017

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

." - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Ekonomiści BOŚ Banku zwracają uwagę, że przy dość ubogim kalendarzu publikacji danych z gospodarki światowej, w Polsce na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI.  "Prognozujemy, że w IV kw. 2019 r

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

szacunków GUS wynika, że w 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyhamowało do 4,0% z 5,1% odnotowanych w roku 2018. W oparciu o dane roczne szacujemy, że w 4Q19 wzrost PKB spowolnił w okolice 3% r/r z 3,9% r/r w 3Q19. Z naszych wyliczeń wynika, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku spożycie gospodarstw

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

połowie marca, polska waluta straciła ok. 8%. Skala deprecjacji złotego była zbliżona do tej notowanej przez waluty dwóch innych kluczowych krajów regionu, czyli korony czeskiej i forinta węgierskiego. W ostatnim czasie złoty jednak odrobił część dotychczasowych strat. Miało to związek z poprawą rynkowych

BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB

tzw. okres ochronny 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz skrócić okres chorobowy na koszt przedsiębiorstwa z 30 dni do np. 15 dni, - udrożnić dopływ do Polski pracowników z Ukrainy i Białorusi,     - usunąć z ustaw gospodarczych, szczególnie podatkowych, wieloznaczności

Ministerstwo Rozwoju obniża prognozy. Wolniejszy wzrost PKB Polski i produkcji przemysłowej

Resort prognozuje, że deflacja konsumencka w tym roku wyniesie 0,5 proc. (wobec 0,9 proc. w zeszłym roku) - przed miesiącem spodziewał się tego wskaźnika na poziomie 0,4 proc. W ubiegłym roku polski PKB wzrósł o 3,6 proc., a produkcja przemysłowa o 4,9 proc. Co ciekawe, jeszcze w czwartek, przed

ING: Decyzja NBP o QE zwiększa rządowy zakres działań do wartości 1-2% PKB

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Decyzja Narodowego Banku Polskiego (NBP) o skupie obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku (QE) daje rządowi możliwość zwiększenia działań antykryzysowych do wartości 1-2% PKB z możliwością dalszego rozszerzenia w przypadku

Emilewicz: Wzrost PKB przekroczy 4% w całym 2019 r.

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie powyżej 4% w 219 r., a w przyszłym roku wyniesie ok. 3,7% powiedziała ISBnews minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "Na cały 2019 r. przewidujemy wzrost na poziomie powyżej 4%, co jest zgodne z ocenami największych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki

miesiącach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, podano także. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2018 r. wynosi 4,7%

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,7% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,3% w 2020 r. wynika z raportu

Belka: Wzrost PKB będzie 'lekko' podwyższony w marcowej projekcji NBP

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) wobec oczekiwań z listopada, poinformował prezes NBP Marek Belka. "Możemy się spodziewać minimalnej, lekkiej modyfikacji w górę w marcowej

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Przedłużająca się epidemia koronawirusa może sprawić, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku okaże się niższy niż zakłada marcowa projekcja banku centralnego i wyniesie znacznie poniżej 3%, ocenia w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP

Glapiński: Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki, a wykazywany niski poziom inwestycji przy tak wysokim wzrośnie PKB jest sprzecznością, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Z rosnącym zdumieniem obserwujemy

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

stóp procentowych. Opublikowany dziś rano polski PKB drugi raz z rzędu rozczarował analityków. Oczekiwano rocznej dynamiki na poziomie 4,1%, a faktyczny odczyt wyniósł jedynie 3,9%. To najsłabszy wynik od drugiego kwartału 2017 r. Wcześniej analitycy tak istotnie przeszacowali PKB w lutym 2018 r

Rząd przyjął projekt ustawy dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

% PKB, natomiast w Polsce w 2015 r. było to 4,5% PKB. Z takim wskaźnikiem zajmowaliśmy jedno z ostatnich miejsc. Mniej pieniędzy publicznych niż Polska, wśród państw OECD, na ochronę zdrowia przeznaczały tylko takie państwa jak: Litwa (4,4% PKB) Korea Południowa i Turcja (4% PKB), Łotwa (3,4% PKB) oraz

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika wzrostu PKB nieznacznie osłabnie

ocenie Rady bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

prognozowany przez Komisję Europejską" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów. Komisja Europejska (KE) podała dziś w wiosennych prognozach, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Z kolei

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

, że indeksy nieco odbiją po tym, jak w kwietniu część z nich odnotowała najniższe poziomy w historii. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień lekkim osłabieniem w relacji do euro, radził sobie jednak dobrze na tle walut regionu: forint węgierski i korona czeska traciły wyraźnie mocniej

Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

, pozostawiając główną stopę na rekordowo niskim poziomie 1,50 proc., ale też istotnie nie zmieni swej retoryki. Co więcej, ostatnie rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej w grudniu oraz dynamice PKB za cały 2019 rok (prawdopodobne mocne hamowanie PKB w IV kwartale), które stoją w kontrze do

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreśla jednak, że stanowią one czynniki ryzyka. OECD przedstawiła wczoraj prognozy dla gospodarki światowej. Organizacja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 do 5,2% z 4,6%. Prognoza na przyszły rok wynosi 4% i - jak podkreśla

Złoty stabilny, czeka na piątkowe dane o PKB

impulsy i może być przysłowiową "ciszą przed burzą". Dla rodzimej waluty, oprócz oczywiście sytuacji na rynkach globalnych i zachowania EUR/USD, takim silnym impulsem będą piątkowe dane nt. dynamiki PKB Polski za I kwartał br. Dane te pozwolą bowiem odpowiedzieć na pytanie, jaka jest szansa na

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

4.5%. Wcześniej szacunek wskazywał na wzrost PKB rzędu 4.0%. Opublikowana dziś struktura wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnim kwartale 2018 r. raczej nie daje powodów do zmartwień RPP, a już na pewno nie skłoni Rady do zmiany dotychczasowego nastawienia. Najnowsze prognozy NBP, z którymi w marcu

Dane o PKB i komentarze RPP mogą umocnić złotego

godzinie 10:00 zostaną opublikowane wstępne dane nt. polskiego PKB za I kwartał br. Rynkowy konsensus zakłada wyhamowanie rocznej dynamiki wzrostu gospodarczego do 4,5 proc. z 4,9 proc. w ostatnim kwartale 2018 roku. Wydaje się jednak, że te prognozy są zbyt ostrożne. Mocny eksport, wciąż mocna konsumpcja

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

Kopacz: KE zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu

poinformowała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść 2,6%. Polski rząd zaznaczał ostatnio, że choć deficyt sięgnął 3,2% PKB w ub.r., to "uwzględniając