pkb polski wydatki

Duży dług to długi kryzys

miarę 20-proc. bezrobocia sprzed kilku lat. Jest po prostu za wcześnie, by odtrąbić rychły sukces. Ale ekonomiści już podwyższają prognozy wzrostu PKB dla Polski. - Właśnie o tym mówię. Powinniśmy być ostrożni i zmienić prognozy jako jedni z ostatnich. Z punktu widzenia budżetu lepiej być pozytywnie

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

agencji - 54,1% w relacji do PKB (wobec 47,1% w ub.r. i 53,6% oczekiwanych w 2021 r.) Agencja przypomina, że w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową o wartości równej ok. 10% PKB. Ocenia, że bezpośrednie wydatki po stronie w ramach finansów

mBank: Dług publ. wzrośnie do 53,5% PKB, potrzeby pożyczkowe o 180 mld zł w br.

o 180 mld zł, z czego 131 mld to ubytek wpływów podatkowo-składkowych. Gdyby nie oszczędności w wydatkach i wpłata z NBP, dług przekroczyłby 55% PKB" - czytamy w analizie mBanku w serwisie Twitter. Ekonomiści banku spodziewają się spadku PKB o 4,2% w 2020 roku wskazują, że efektem tego będzie

ING BSK: Deficyt 'general government' wzrośnie do ok. 11% PKB w 2020 roku

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) Polski wzrośnie w tym roku do ok. 11% PKB z 0,7% PKB w ub.r., prognozują ekonomiści ING Banku Śląskiego. "Deficyt finansów publicznych wyniósł 0,7% PKB w 2019. […] W 2020

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 9,5% PKB w tym roku i 3,8% PKB przyszłym roku, podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. "W 2019 roku deficyt w sektorze rządowym i samorządowym

Bank Światowy: PKB Polski spadnie o 4,2% w 2020, po czym wzrośnie o 2,8% w 2021

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Bank Światowy obniżył prognozę dynamiki PKB w Polsce w 2020 r. o 7,8 pkt proc. i spodziewa się spowolnienia polskiej gospodarki o 4,2%, wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects" przygotowanego przez Bank Światowy. W 2021 r. polskie PKB

Balcerowicz dla "Rz": Polska ma zbyt rozdęte finanse

Jego zdaniem, wynika to głównie z ogromnych wydatków socjalnych, które w dodatku są żle adresowane. Podkreśla, że wydajemy ogromne sumy na niepełnosprawnych czy zwolnienia lekarskie, a niewiele pieniędzy trafia do osób, które najbardziej potrzebują wsparcia. Zdaniem Balcerowicza, myślenie, że

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

publiczny. Według niego, państwowy dług publiczny (obliczany zgodnie z polską metodologią) nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 r. (ISBnews)  

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podkreślono. "Szacuje się, że deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2% PKB, tj. o 0,6 pkt proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

1,8% i 2,6% w świetle pakietu wyborczego rządzącego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), ogłoszonego 23 lutego 2019 r. Pakiet ten zawiera głównie wydatki na cele społeczne, które powiększą deficyt strukturalny Polski. Jednakże Moody;s spodziewa się wdrożenia pewnych dodatkowych rozwiązań fiskalnych po

KE: PKB Polski spadnie o 4,6% w 2020 r. i wzrośnie o 4,3% w 2021 r.

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do -4,6% wobec spodziewanego wiosną spadku na poziomie 4,3%, wynika z wiosennej prognozy KE. Prognoza na 2021 r. to wzrost na poziomie 4,3% (wobec 4,1% wzrostu prognozowanego na przyszły rok

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 2,2% PKB w tym roku i dalej do 2,8% PKB w 2020 r. z 0,5% PKB szacowanych na 2018 r., podał Fitch Ratings. Oznacza to podwyższenie prognoz na 2019-2020 r. odpowiednio o 0,2 pkt

Fitch podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski: 4,2% w 2019 i 3,5% w 2020

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 4,2% w 2019 i na 3,5% w 2020 r. W 2021 roku agencja oczekuje dynamiki wzrostu PKB na poziomie 3%. "Pakiet fiskalny wart 2,5% PKB będzie wspierał silną konsumpcje gospodarstw domowych w

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

MF szacuje deficyt 'general government' na 0,4% PKB w tym roku - prasa

Statystyczny (GUS) podał wcześniej w październiku, że według zaktualizowanych danych, deficyt ten wyniósł 1,4% PKB na koniec 2017 r. wobec wcześniej szacowanych 1,7% PKB. Wcześniej S&P Global Ratings prognozował deficyt "general government" Polski na poziomie 0,9% PKB w 2018 r., 1,5% PKB w 2019 r

Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

. Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, wskazała minister. "Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2% do 4,4% oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

) i Polska - (700 euro)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. W ujęciu wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB - najwyższy odsetek wydatków w 2016 r. zanotowano we Francji (11,5%), następnie w Niemczech (11,1%) i w Szwecji (10,9%). Kraje z najniższym udziałem wydatków w PKB to Rumunia (5

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2% PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa główny analityk agencji S&P Global Ratings

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 0,9% PKB w 2018 r. i 2019 r.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 0,9% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,4% PKB w 2017 r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. W 2020 r. Komisja spodziewa się wzrostu deficytu do

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz USA, które zobrazują skalę spadku produkcji i sprzedaży detalicznej w kwietniu, a także szybki szacunek PKB w I kw. br. w Polsce, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Udział świadczeń dla rodzin w wydatkach socjalnych ogółem wynosi w Polsce 13%, co plasuje nasz kraj na drugim miejscu w Unii Europejskiej - ex aequo z Estonią, za Luksemburgiem (15%), wynika z danych Eurostatu za 2016 r. "Państwa członkowskie UE wydały

PiS tnie Ziobrze wydatki na wynagrodzenia. Sejm przyjął budżet na 2021 r.

urzędników podległych Zbigniewowi Ziobrze. Wydatki budżetu w przyszłym roku zamkną się w kwocie 486,7 mld zł, a przewidywane dochody to 404,4 mld zł. Ponad 80 mld deficytu oznacza, że dziura w kasie państwa znajdzie się na poziomie 6 proc. PKB. Oznacza to, że w relacji do PKB będzie to największy deficyt od

Eurostat: Polacy wydali na restauracje, hotele 3,6% środków na konsumpcję w 2017

gospodarstw domowych przeznaczonych na 'restauracje i hotele' był najwyższy na Malcie (20,2%), a Cyprze (17,5%) i w Hiszpanii (16,8%) przez Grecją (15,4%) i Irlandią (14,8%). Na drugim końcu skali Rumunia (3,1%), Polska (3,6%) i Litwa (3,7%) odnotowały najniższy udział wydatków gospodarstw domowych na

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

opublikowanym dziś dokumencie Komisja zaleciła Polsce podjęcie w tym i przyszłym roku następujących działań: "1. Zapewnienie, by nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,4 % w 2020 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,6 % PKB. Podjęcie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zwiększającą nakłady na obronność

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), wydatki na obronę

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do -4,3% wobec spodziewanego zimą wzrostu na poziomie 3,3%, wynika z wiosennej prognozy KE. Prognoza na 2021 r. to wzrost na poziomie 4,1%. "Realny PKB spadnie o 4,3% w 2020 roku z

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

redukcję deficytu nominalnego sektora" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. W tym tygodniu S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. "Jeśli chodzi o dług, to

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%, ale – jeżeli nie będzie konieczności kolejnego wprowadzenia obostrzeń -  odbicie będzie w formie litery V, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.  "PKB skurczy się w tym roku poniżej

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

PKB w br. wpłynęły: dobra pozycja startowa polskiej gospodarki - niewielkie nierównowagi m.in. w postaci niskiego "zlewarowanie" gospodarki, niski udział branż wrażliwych, takich jak motoryzacja czy turystyka), a także duże programy fiskalne w Polsce oraz u głównego partnera handlowego, tj

Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8% z 3,3%

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8% w 2020 z 3,3%. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2% w 2021 roku. "Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku Polskiego. "W

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,4% PKB w 2018 r. i 2019 r.

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,4% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,7% PKB w 2017 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. W listopadowych prognozach Komisja spodziewała

PKO BP: Budżet na 2020 bazuje na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach

Polskiego. "Przyjęty wczoraj przez rząd projekt budżetu na 2020 zakłada zbilansowane dochody i wydatki sektora centralnego. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze doniesienia prasowe wskazujące, że w 2020 po raz pierwszy w historii budżet centralny nie odnotuje deficytu. Według planu zarówno

Szydło: Powinniśmy zwiększyć wydatki na armię do ok. 3% PKB

Krynica-Zdrój, 09.09.2015 (ISBnews) - Polska powinna zwiększyć wydatki na siły zbrojne do ok. 3% PKB, uważa Beata Szydło - kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera. "Powinniśmy wydawać na siły zbrojne ok. 3% PKB" - powiedziała Szydło podczas panelu na Forum Ekonomicznym w

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku, ale przekroczy 3% (wobec 4% w 2019 r.), prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Według ich szacunków, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł ok. 7,5% r/r. "Wg wstępnych danych GUS wzrost PKB

Rząd przyjął nowelizację budżetu 2020 z 109,3 mld zł deficytu, 4,6% spadku PKB

się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W rezultacie działań rządu skala załamania PKB w Polsce w II kwartale 2020 r. była zdecydowanie mniejsza, a zakładana, prognozowana siła odbicia w III kwartale br. będzie odpowiednio większa" - czytamy w komunikacie. Przewiduje się, że w 2020 r

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 i 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego Polski spowolni do 4% w 2019 z 5,1% w 2018 r., oraz wyniesie 3,6% w 2020 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podtrzymanie prognoz w stosunku do oczekiwań ze stycznia br. Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski do 4,7% w 2018, 2,9% w 2019

komunikacie. W kwietniu Bank Światowy oczekiwał, że PKB Polski wzrośnie w 2018 r. o 4,2%, w 2019 r. o 3,7%, zaś w 2020 r. o 3,5%. "Podwyżka naszych prognoz odzwierciedla dobre dane napływające z polskiej gospodarki. Zarówno w Polsce jak i u największych partnerów handlowych Polski, koniunktura jest

Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

3,7%. W projekcie przewidziano m.in. dochody w wysokości 435,3 mld zł, wydatki również na poziomie 435,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, a także dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen

Glapiński: Zrównoważenie budżetu jest 'jak najbardziej realne'

deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%. W projekcie zaplanowano dochody i wydatki na poziomie po 429,5 mld zł. (ISBnews)  

Czerwińska: Deficyt budżetowy może wynieść poniżej 50% planu na koniec roku

Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Wcześniej S&P Global Ratings prognozował deficyt "general government" Polski na poziomie 0,9% PKB w 2018 r., 1,5% PKB w 2019 r. i 2% PKB w

KSRM przyjął projekt dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 r.

dojścia w projekcie jest zakreślona do 2025 r., począwszy od roku 2018" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej. Według projektu, wydatki na służbę zdrowia wyniosą 4,67% PKB w 2018 r. 4,84% PKB w 2019 r., 5,03% PKB w 2020 r., 5,22% PKB w 2021 r., 5,41% PKB w 2022 r., 5,6% PKB w 2023 r

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

MF: Realizacja prognoz KE oznaczałaby rekordowo niski deficyt fiskalny Polski

rządowych i samorządowych zmniejszy się w 2017 r., zgodnie z prognozą Komisji, do 1,7% PKB wobec 2,5% PKB w 2016 r. W latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 1,7% i 1,9% PKB. Jeśli szacunek KE na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt. W okresie członkostwa Polski w UE jedynie

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

Ekonomiczny (PIE) szacuje wartość pakietu antykryzysowego "na mniej więcej 13,5% PKB, z czego 6% to są bezpośrednie wydatki budżetowe i gwarancje państwa w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju". "Tytułem porównania, pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 wynosił

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

brutto. BCC rekomenduje rządowi działania skierowane na  zwiększenia efektywności wydatków budżetowych, wzrost aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a także podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. "Polski

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wydatki publiczne na ochronę socjalną w Unii Europejskiej odpowiadały 19,2% PKB w 2015 r. ,wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce było to 15,9% PKB.  "Kolejnymi najważniejszymi obszarami było 

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,7% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Na 2019 r. prognozowany jest deficyt na

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 26 marca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2019 roku --10:00: EBC opublikuje podaż pieniądza M3 (r/r) w II 2020 r.  --11:00: Wideokonferencja Selvity nt. wyników i planów

Kropiwnicki z RPP: W 2021 r. kryzysowi będą towarzyszyć napięcia inflacyje

dynamikę cen. "W przyszłym roku nastąpi wzrost płacy minimalnej - ruszą dochody w całej strukturze i uruchamiane są olbrzymie wydatki infrastrukturalne w 2021 roku nabiorą jeszcze większej dynamiki - Centralny Port Komunikacyjny, inwestycje w komunikację północ-południe tj. Via Carpatia, przekop

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

sięgnie kwoty 5,2 bln dol. A to stanowi równowartość jednej czwartej PKB Stanów Zjednoczonych.  Tak gigantyczne wydatki przełożą się na wysoki deficyt budżetu USA, na którego pokrycie Waszyngton będzie musiał zaciągać długi.  Jednocześnie antykryzysowy program Bidena to właściwie tylko plan, jak

Zenith prognozuje wzrost polskiego rynku reklamowego o 3,1% r/r w 2019 r.

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Agencja mediowa Zenith obniżyła prognozę wzrostu polskiego rynku reklamowego w 2019 r. do 3,1% z 3,9%, czyli zdecydowanie poniżej prognoz dynamiki PKB, podała agencja. Globalne wydatki na reklamę wzrosną w tym roku o 4,4%, a ich suma zamknie się w kwocie

Wydatki na obronność będą rosły do 2% PKB w 2018 r. i do 2,1% PKB w 2020 r. 

roku poprzedniego.  "Oznacza to realizację przez Polskę ustaleń państw NATO podjętych na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz wypełnienie deklaracji polskiego rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

natomiast przyciągać zapewne aktualizacje szacunku wzrostu PKB w USA i strefie euro w II kw. biorąc pod uwagę, że obecnie kluczowe jest właśnie tempo wychodzenia gospodarek z kryzysu" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści banku spodziewają się, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrośnie w

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,5% (korekta szybkiego szacunku o +0,1 pkt proc.). To bardzo dobry wynik - Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju (w I połowie roku PKB wzrósł o 4,6%). Korzystne

PKO BP podniosło prognozę wzrostu PKB na 2019 r. o 0,4 pkt do 4,6%

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,6% (wobec 5,1% w ub.r.), prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. "Podnosimy prognozę wzrostu PKB w 2019 do 4,6% (z 4,2%). Wzrost będzie oparty na popycie krajowym: zarówno inwestycjach, jak i konsumpcji

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało

MF: Wzrost PKB może wynieść 5% w 2018 r., to szczytowy punkt koniunktury

; - dodała minister. Wiceminister Leszek Skiba dodał, że w przyszłym roku musimy się liczyć z niższą dynamiką PKB. W lipcu Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.). Prognoza na 2019

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

relatywnie odporny na spowolnienie za granicą, a prognozy dynamiki PKB dla Polski zostały nawet nieco podwyższone w ostatnim okresie. Jednocześnie zwracano uwagę na poprawę nastrojów konsumentów w marcu, do czego prawdopodobnie przyczyniły się zapowiedzi zwiększenia wydatków fiskalnych. Zdaniem części

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrow. wzrosły o 9% r/r do 640 mln zł w I-III kw.

, cytowana w komunikacie. Całkowite wydatki na zdrowie należą w Polsce do najniższych wśród krajów rozwiniętych, podkreślono. "Wydajemy na nie łącznie z kieszeni publicznej i prywatnej 6,3% PKB, podczas gdy średnia dla państw OECD to 8,8%. Niski poziom finansowania opieki zdrowotnej jest główną

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do tempa wzrostu presji inflacyjnej

spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Zdaniem niektórych członków Rady, w kierunku wyższej inflacji będą oddziaływały wciąż korzystne uwarunkowania popytowe utrzymujące się w polskiej gospodarce, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen usług. Członkowie ci wskazywali

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

ESA2010 ma natomiast zmniejszyć się do 0,3% PKB. Spadek deficytu będzie wypadkową szeregu czynników - uwarunkowań makroekonomicznych, efektów działań jednorazowych, zmian legislacyjnych oraz kształtowania wydatków innych niż te, które są determinowane wspomnianymi zmianami legislacyjnymi, wskazano także w

Projekt założeń polityki pieniężnej: Wzrost PKB w 2019 r. niższy niż w 2018

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) -  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w projekcie "Założeń polityki pieniężnej na rok 2019" podała, że koniunktura w polskiej gospodarce pozostanie dobra w 2019 r., choć dynamika PKB będzie nieco niższa niż w tym roku, "Według dostępnych

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

skonsumują oszczędności w wydatkach w innych obszarach, takich jak utrzymanie zamrożenia płac w sektorze publicznym" - czytamy w raporcie. Polski rząd zaznaczał ostatnio, że choć deficyt sięgnął 3,2% PKB w ub.r., to "uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej reformy

Skiba z MF: Deficyt general government może wynieść poniżej 2,7% PKB w 2018

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski w 2018 r. może okazać się nieco niższy niż zakładane 2,7% PKB, poinformował ISBnews wiceminister finansów Leszek Skiba. "Generalnie planujemy, że deficyt general government w 2018 r

Kwieciński szacuje wzrost inwestycji na 6-8% r/r w I kwartale

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Wzrost inwestycji w I kwartale br. wyniósł ok. 6-8% r/r, szacuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego, PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale, kiedy wyniósł 4,6% r/r. "Jeśli chodzi o

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

jednorazowe, może być zasługą finalizacji dużych projektów w energetyce, podobnie było w 1kw19, a więc wydatków nie związanych z cyklem koniunkturalnym. Inwestycje publiczne pozostaną słabe z uwagi na dalsze spowolnienie absorbcji środków z UE. Polska przekroczyła szczyt ich wykorzystania w 2019. Wzrostu

Kropiwnicki z RPP: Recesji w tym roku będzie towarzyszyć wzmożony wzrost cen

. Dodał, że wiele instytucji (w tym MFW, OECD, S&P) nie ma wątpliwości, że Polskę czeka recesja w tym roku i wskazał, że "bezsporne" jest już to, że ożywienie gospodarcze w przyszłym roku nie będzie wystarczająco silne, by nasz PKB był wyższy niż w 2019. Członek RPP wskazał na szereg wydatków

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

obwodnicy Szczecina, budowy muzeum kolejnictwa w Gnieźnie, parowozowni w Pile, odbudowy pojemności zbiornika retencyjnego Słupca, modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie i wiele innych. Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono

BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będą publikacje danych makroekonomicznych głównie dotyczących koniunktury gospodarczej w USA (indeks ISM w przemyśle) oraz Chin, indeksów PMI z EMU i z Polski, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Czekają nas drastyczne podwyżki podatków? "To będzie efekt polskiego weta dla unijnego budżetu"

lat, a czy Unia wypłaci resztę, będzie zależało od wskaźników gospodarczych, jak spadek PKB. Jak przekonywali sami członkowie rządu, w tym minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, program ma zacząć „pracować” na polską gospodarkę i modernizację technologiczną jak najszybciej. Program warty

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2020 rok

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2020, która zakłada, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

Solidarności. Zgodnie z ustawą budżetową, zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wpływ rozwój epidemii koronawirusa

tygodniu będą wszelkie informacje dot. rozwoju epidemii, zarówno czy potwierdzi się dotychczasowy trend spadkowy liczby zachorowań w Chinach oraz - w coraz większym stopniu - jak będzie się rozwijać sytuacja na całym świecie" - czytamy w raporcie. W Polsce w tym tygodniu planowane publikacje danych

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

spodziewała się utrzymania stabilnej perspektywy ratingów, a część - jej podwyższenia. "Ratingi Polski na poziomie A- odzwierciedlają silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do ok. 4% w tym roku, natomiast w 2020 r. możliwy jest spadek tempa wzrostu nawet do ok. 3%, uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak. Jednocześnie będzie rósł wkład inwestycji w PKB, kosztem

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. W projekcie założono wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł - w wersji przyjętej we wrześniu nie przewidywano wpłat z banku centralnego. "W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

prognoz wyniesie więc 1,2-1,5% PKB. W 2021 r. wzrośnie on przynajmniej do 1,5-1,7% PKB (niewiele ze względu na drugą transzę opłaty transferowej z OFE). Brak wpływów z tego tytułu przy utrzymaniu stałego wzrostu wydatków spowoduje ponowne rozszerzenie się deficytu o co najmniej 0,4% PKB w kolejnych

Kościński: Nie ma planów podwyższenia lub wprowadzenia nowych podatków

. "Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie środków do stymulacji polskiej gospodarki - by wróciła jak najszybciej na ścieżkę wzrostu. […] Gospodarka zaczyna się rozkręcać i coraz więcej możemy przeznaczać na jej rozwój niż na jej ratowanie" - wskazał minister. Wicedyrektor

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 r.

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok. Poinformował o tym w Polskim Radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ustawa budżetowa na 2018 r. zakłada, że szacowane dochody wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał prognozę, według której deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r., wynika z komunikatu opublikowanego na zakończenie misji Funduszu w Polsce. Jednocześnie

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

1,7% PKB w 2017 r. z 2,3% PKB rok wcześniej ze względu na wysokie dochody, podkreśliła agencja. Zwróciła też uwagę, że wzrost PKB Polski jest silniejszy i bardziej stabilny niż w krajach porównywalnych i osiągnął najwyższy od sześciu lat poziom w ub.r. - 4,6%. "Fitch zakłada, że wzrost

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

3,5% r/r w połowie 2020 r. W całym 2020 r. oczekujemy obniżenia dynamiki PKB do 3,5% r/r z 4,2% r/r szacowanych na 2019 r." - czytamy w kwartalnym raporcie BOŚ Banku. Zdaniem analityków, o ile niższe wydatki inwestycyjne samorządów, przedsiębiorstw oraz utrzymujące się słabe tempo wzrostu

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

jest bardzo realne" – stwierdziła. Jak rząd zagwarantuje, że realizacja tej ustawy nie sprawi, że za kilka miesięcy nie będziemy zbierać się tu, by zmieniać konstytucję, bo za dużo wydacie?" – pytała. Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska) zaznaczył, że Koalicja Polska &bdquo

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

ostrzegałem. Obywatele już odczuli ten problem, co wyraźnie zwiększyło niezadowolenie niektórych grup społecznych. Rosnące ceny są kamykiem, który w Polsce zazwyczaj wywołuje lawinę protestów" - powiedział Zubelewicz w rozmowie z ISBnews. Wskazał, że obecny koszyk CPI zdezaktualizował się po wybuchu

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. "Polska w roku 2017 uplasowała się na 29

Rząd chce wyłączyć stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej w stanie epidemii

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na ten rok lub jej nowelizacji relacja wyniku nominalnego sektora rządowego i samorządowego do produktu krajowego brutto będzie mniejsza niż -3% PKB