pkb polski wielkość

Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 1,6-1,7% w 2020 r., nie ma mowy o recesji

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku najwyżej do 1,6-1,7%, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, natomiast "w żadnym wypadku nie ma mowy o wejściu w recesję", uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Spowolnienie

POPiHN: Rynek olejów smarowych spadł o 3,5% r/r do 226,4 tys. ton w 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Polski rynek olejów smarowych osiągnął w 2019 roku wielkość 226,45 tys. ton, o 3,5% mniejszą niż rok wcześniej, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). "Stabilność rejestrowanego rynku olejów smarowych jest zastanawiająca w

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

opinii do projektu budżetu państwa. "W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

gospodarki Polski. "W szczególności te scenariusze rozwoju sektora, w których zwiększa się popyt na eksport, rosną inwestycje i produktywność, wskazują na wzrost m.in. PKB ogółem oraz wynagrodzeń. Przykładowo - wzrost popytu zagranicznego na polskie wyroby tytoniowe o 10% przynosi przyrost PKB o około

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

związany z obniżeniem się wskaźników dotyczących wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych. Członkowie ci oceniali, że sygnalizuje to wzrost niepewności co do przyszłej dynamiki PKB w Polsce" - czytamy dalej. Część członków Rady wskazywała, że czynnikiem mogącym

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2018 r. wynosi 4,7%

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,7% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,3% w 2020 r. wynika z raportu

ING BSK: Przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, inflacja średnio 2,2% w IV kw.

miesiącach globalny charakter epidemii skutkować będzie brakiem presji inflacyjnej na całym świecie, podobnie jak to miało miejsce po kryzysie finansowym 2008-2009. Polska będzie importować niską inflację m.in ze strefy euro. Epidemia skutkować będzie spadkiem presji popytowej w kraju - w odróżnieniu od

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Nawet ograniczony wzrost problemów ze spłacalnością kredytów może mieć istotne skutki dla banków i w konsekwencji dla gospodarki, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19"

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Odczyt PKB Polski w pierwszym kwartale dostarczył nam bardziej kompleksowych szacunków dotyczących rzeczywistej skali załamania gospodarki Polski. Dynamika wzrostu PKB obniżyła się z 3,2% w ujęciu rocznym notowanym w IV kw. ubiegłego roku do 2,0% w I kw. 2020 r. W ujęciu kwartalnym PKB spadło o 0,4

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

wielkość EBITDA połączonej grupy i jej odporność na czynniki makroekonomiczne, wskazano w materiale. "Analitycy agencji podkreślają też strategiczne dla Polski znaczenie PKN Orlen jako lidera na rynku paliwowym, który - realizując inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła energii, m.in. morskie

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

bezrobocia oraz umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń. Globalny zasięg epidemii i powolne tempo odbudowy PKB u partnerów handlowych Polski będzie skutkować niską inflacją w otoczeniu gospodarczym Polski oraz obniżonym poziomem cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 79%

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia wzrósł do 79% z 62% na początku kwietnia, jednocześnie 13% firm planuje zatrudniać, a 6% myśli o zwolnieniach, wynika z VI fali badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

dynamiki wzrostu PKB nie powinien być długotrwały, a raczej mieć charakter przejściowy" - podsumowano. Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski netto spadł do 8,15 mld euro w 2017 r. z 14,18 mld euro rok wcześniej. Największy napływ

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

gospodarczej i społecznej" - czytamy w komunikacie. Aż 23,8 mld zł strat przypada na przemysł, 20,4 mld zł na handel, 5,5 mld zł na budownictwo, zaś 29,7 mld zł na pozostałe branże usługowe. Tylko do tej pory polska gospodarka straciła 3,2% PKB. Licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po

DNB/Deloitte: Wzrost PKB Polski najbardziej wrażliwy na wstrząsy w USA i Chinach

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Spowolnienie tempa wzrostu PKB w Polsce może mieć najdłużej utrzymujące się skutki w przypadku negatywnego impulsu z gospodarek globalnych, czyli USA i Chin, wynika z raportu "Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,5% w 2019 r., 4% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "Krajowa aktywność gospodarcza charakteryzowała się dotąd wysoką odpornością na negatywne sygnały płynące z zagranicy, jednak tempo wzrostu PKB w III kw. najprawdopodobniej obniżyło się i ukształtowało

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

ok. 2% PKB Polski, natomiast środki uzyskiwane z UE przez Węgry odpowiadają ok. 2,5% PKB tego kraju. Według szacunków Oxford Economics, cytowanych w raporcie, bez środków unijnych PKB Polski byłoby o ok. 1 pkt proc. niższe w 2016 r. i o 1,9% w 2014 r. (kiedy Polska uzyskała najwięcej środków). W

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Luka w aktywności gospodarczej między Polską a Niemcami może utrzymać się przez kolejny rok za sprawą silnego popytu krajowego, który wspierany będzie pakietem fiskalnym, uważają analitycy Santander Bank Polska. Zdaniem ekspertów, luka może zacząć się kurczyć

Polska kolej bez Unii: 45-letnie pociągi i powszechne rozbiórki torów

. 600 pociągów dla Polski i zagranicy, 23 lokomotywy i 742 tramwaje (stan na 8.10.2020 r.).  Jak zaznacza, nie byłoby też setek firm działających w przemyśle pojazdów szynowych, jak poddostawców. Gdybyśmy wyszli z Unii, ten przemysł znikłby w Polsce, ze szkodą dla PKB. Przypomina, że przed wejściem

Sejm przyjął ustawę zwiększającą wydatki na Siły Zbrojne do 2,5% PKB w 2030 r.

wynieść nie mniej niż 2% PKB w 2018 i 2019 r., a następnie mają rosnąć, by w 2030 r. i w latach kolejnych sięgać 2,5% PKB. "Planuje się zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tysięcy stanowisk planuje się przeznaczyć dla

Zenith prognozuje wzrost polskiego rynku reklamowego o 3,1% r/r w 2019 r.

640 mld USD. "Dynamika wzrostu PKB w Polsce w II kwartale roku nie osiągnęła zakładanego poziomu +4,5% rok i zatrzymała się na poziomie 4,4% rok do roku. Pomimo tego, dobra kondycja polskiej gospodarki i jej odporność na spowolnienie obserwowane w Unii Europejskiej, bardzo pozytywnie zaskakują

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

W przyszłym roku grozi nam kryzys?

Od lat polski produkt krajowy brutto (PKB) nieprzerwanie rośnie. Nawet w czasie globalnego kryzysu gospodarczego z lat 2008-09 Polska - jako jedyny kraj w Unii - notowała wzrost. Ekonomiści i socjologowie z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) ostrzegają, że PKB upraszcza obraz gospodarki i nie

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

. "Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach "umiarkowanie wolnych" państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą

MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030

deklaracji Prezydenta RP i Rządu RP w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB - według metodologii NATO. "Jednocześnie w związku z sytuacją geopolityczną wokół Polski, prowadzone są w Siłach Zbrojnych działania na rzecz rozbudowy potencjału obronnego kraju, w

Przegląd prasy

skonstruowana bardzo ogólnie, nowe przepisy wymagają dodatkowych interpretacji --Szybkie testy kasetowe pozwoliłyby uniknąć katastrofy, jaka miała miejsce we Włoszech - uważają eksperci. Tylko 2234 próbki zbadały na obecność koronawirusa polskie laboratoria --Podczas gdy polski FMnW w pięć lat zbudował

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

PKB Polski urośnie w III kwartale o 2 proc. w ujęciu rocznym - podał w poniedziałkowym raporcie Bank of America. Wcześniej trzeci pod względem wielkości aktywów bank w USA prognozował nam 1,1 proc. wzrostu. Jeszcze lepiej bank ocenia naszą sytuację w IV kwartale - wtedy wzrost PKB ma osiągnąć 3

Skiba z MF: Ewentualne zmiany prognoz PKB w 2017 nie będą wymagać noweli budżetu

w projekcie ustawy budżetowej wielkość PKB oraz dochodów budżetu państwa są prognozami na dany moment. Kolejne ewentualne prognozy tych wielkości, uwzględniające bieżące dane oraz informacje gospodarcze prawdopodobnie będą się różniły w stosunku do prognozy wyjściowej, w tym przypadku z etapu

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

część swojego PKB na badania i rozwój. Polska w tym zestawieniu znajduje się na dole stawki przeznaczając 1% PKB. Wyprzedzają nas m.in. Czechy (1,95%) czy Słowenia (2,21%). średnia dla całej UE wynosi 2,03%. "Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i

WEI: Polskie championy mają trudniejszą sytuację niż ich odpowiedniki w UE

Projekt pokazuje, że to się zaczyna już zmieniać. Ponadto mamy też trochę firm średniej wielkości" - wskazał prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że Polska ma kilku liderów w różnych branżach, którzy "ciągną" za sobą pozostałe firmy na rynku globalnym, a państwo powinno wspierać również

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

polskiego. "Byłoby to w sprzeczności z diagnozą postawioną przez autorów projektu, w której wskazują, że 'gospodarka polska wciąż znajduje się na etapie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał zagraniczny (tj. w fazie 2.). W przypadku tego typu krajów, bezpośrednie inwestycje istotnie przyczyniają

Projekt Rodzina 500+ na pierwsze dziecko został skierowany do sejmowej komisji

2015 wydatki na rodzinę wynosiły 1,78% PKB, a w 2017 było to już 3,11% PKB. Dołączyliśmy do europejskich prymusów. Wydatki na rodzinę dzięki tej nowelizacji wzrosną do 4% PKB" - powiedział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas debaty sejmowej. Podkreśliła, że

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

firmach budowlanych i deweloperskich, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018 r." "Ryzyk systemowych nie widać, jak również ryzyka nagłego odpływu zainteresowania klientów, bo mamy wciąż strukturalny

Polska awansowała na 39. pozycję w rankingu globalnego wskaźnika innowacyjności

innowacyjności. Do atutów Polski autorzy raporty zaliczają stabilność i bezpieczeństwo polityczne (26. miejsce), wynik uczniów w teście PISA - (9.), łatwość uzyskiwania kredytów (18)., handel, konkurencyjność i wielkość rynku (15.), wielkość rynku krajowego (22.), płatności za własność intelektualną (22

Przegląd prasy

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska umacnia pozycję jako drugi pod względem wielkości nabywca ukraińskiego prądu  --Niskie oprocentowanie lokat i rosnąca inflacja nie zniechęcają

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

na poziomie 3,6%.  W raporcie z listopada 2017 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2018 r. oraz 3,3% w 2019 r. "Podniesienie w projekcji marcowej prognozy wzrostu PKB na lata 2018-2019 związane jest z wyższą aktywnością gospodarczą w ubiegłym roku. W

PIE/PFR: Redukcję zatrudnienia przez pandemię planuje 12% firm, płac - 21%

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii planuje 12% przedsiębiorców, a 21% planuje zmniejszenie wynagrodzenia, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Wpływ kryzysu koronawirusa na sytuację

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

Polski. Jak on może wyglądać po pandemii? Zapytaliśmy się o to samych zainteresowanych, prezesów banków. Oto co nam powiedzieli. Czytaj także: Drukują pieniądze, ale milczą. NBP zamknął się w szklanej wieży Kredyt rządzi światem Jednym z najpoważniejszych problemów dla klientów banków (czyli nas

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

napawa bardzo dobra sytuacja za granicą (ożywienie w strefie euro), co powinno nadal mocno wspierać polski eksport; krajowa konsumpcja również utrzyma zapewne solidne tempo wzrostu. W efekcie, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się na solidnym poziomie, a wynik za IV kw. br. może

Grupa Santander inwestuje kwotę ponad 1,7 mld zł w Ebury

realnie wzmocni naszą ofertę towarzyszenia polskim firmom w ich szybkiej ekspansji na zagranicznych rynkach. Umowa w sprawie inwestycji największego banku z Grupy Santander w Ebury zakłada kontynuację naszego modelu działalności, w tym koncentracji na obsłudze małych i średniej wielkości

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 r.

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) -  Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 roku, poinformował członek zarządu TU Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. "Oczekujemy, że w tym roku PKB wzrośnie o 3,6-3,8%. Głównie konsumpcja i

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

optymizmem danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej, jest to dobra wiadomość z punktu widzenia dynamiki PKB w końcu 2019 r., choć kluczowa dla jej wielkości będzie jeszcze dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące eksportu i importu w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

Stabilności i Wzrostu, Polska przyjęła jako cel średniookresowy deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB. Wielkość ta jest spójna z konstrukcją stabilizującej reguły wydatkowej, której celem jest stabilizowanie deficytu finansów publicznych w średnim okresie na poziomie 1% PKB. W okresie 2011-2014 poziom

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

nadchodzących kwartałach przyczyniać będzie się również słabnący nieco eksport powiązany z kontynuacją obserwowanej od początku roku normalizacji koniunktury u najważniejszych partnerów handlowych Polski" - ekonomiści Banku Millennium. "Wzrost PKB wyniósł w I kw. br. 5,1% r/r wobec 4,9% za IV kw

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 52,2 pkt we wrześniu

oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności. Markit zwrócił też uwagę, że we wrześniu sytuacja w polskim sektorze przemysłowym odzyskała dynamikę wzrostu, po osłabieniu odnotowanym na początku trzeciego kwartału. "Tempo wzrostu wielkości produkcji oraz liczby

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 52,3 pkt w lipcu

poniesionych przez firmy z sektora wytwórczego, mimo że osłabło, było wciąż szybkie. Wzrost cen surowców natomiast częściowo przeniesiono na klientów, w wyniku czego ceny wyrobów gotowych znacznie wzrosły" - czytamy w komunikacie. Wzrost wielkości produkcji w polskim sektorze przemysłowym był

'Minutes' RPP: Dynamika PKB będzie nieco wyższa niż zakłada projekcja NBP

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała, że dynamika PKB będzie prawdopodobnie nieco wyższa niż przewiduje lipcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Przegląd prasy

zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E --BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r. --Inwestorzy objęli akcje serii D Nextbike Polska --PSE: Moc zainstalowana w PV w KSE wzrosła o 158,4% r/r do 1007,2 MW --PKP PLK ogłosiły przetarg na połączenie kolejowe do Portu Lotniczego

PIE szacuje lukę w CIT na nawet 21,4 mld zł, tj. 1,08% PKB w 2017 roku

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Luka w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mogła osiągnąć nawet 21,4 mld zł, czyli wartość 1,08% PKB w 2017 r., wynika z raportu "Horyzont optymalizacji - geneza, skala i struktura luki w podatku CIT" Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE

Pfleiderer miało 5,91 mln euro zysku netto, 54,76 mln euro zysku EBIT w 2018 r.

262,8 mln euro" - czytamy w komunikacie.  "Skorygowana EBITDA w tym okresie wzrosła w podobnym tempie i ukształtowała się na poziomie 34,4 mln euro. Prognozy wzrostu PKB dla regionu DACH i dla Polski na rok 2019 są niższe niż wzrost odnotowany w ubiegłym roku, co może mieć wpływ na

Szałamacha: Zmiana formuły reguły wydatkowej nie wpłynie na wielkość wydatków

działaniami uszczelniającymi system podatkowy. W przyjętych założeniach obowiązuje cel w postaci nieprzekroczenia zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami progu 3% PKB w odniesieniu do deficytu i zmiana w SRW nie będzie miała wpływu na przyjęte wielkości wydatków, pozwoli jednak na większą elastyczność w ramach

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

(biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld zł). Ponadto Polska jest największym rynkiem

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

spodziewa się wzrostu PKB w przedziale 4-4,5%), a inflacja wyraźnie w dół (kontynuacja dotychczas obserwowanego scenariusza goldilocks economy)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób

Szczurek: Wyjście z procedury nadm. deficytu możliwe dzięki reformie emerytalnej

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu już w tym roku będzie możliwe - jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska - dzięki obniżeniu wysokości deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) o koszty systemowej reformy emerytalnej

EPP miało 48,3 mln euro zysku netto, 66,2 mln euro przychody netto w I poł. 2018

konsumentów, przekładają się na wzrost konsumpcji i sprzedaży detalicznej. PKB rośnie w tempie znacznie powyżej średniej unijnej i to właśnie Polska pozostanie kluczowym rynkiem w Europie pod względem rozwoju handlu detalicznego w nadchodzących latach" - wskazał Dean. Po finalizacji przejęcia obiektów

Polska spada w rankingu największych gospodarek świata. Wyprzedził nas Tajwan

Z wchodzenia Polski do grona najlepszych na świecie na razie nic nie wychodzi. Przed paroma laty zapowiadał to premier Tusk, a prezes Kaczyński jako cel stawiał wejście do G20, ale na razie robimy krok w tył. Wszystko przed to, że dolary podrożały. Ranking największych gospodarek świata na pierwszy

Przegląd prasy

Polsce równe rocznemu PKB na koniec I półr.; mniejszy udział mieli tylko w Rumunii Puls Biznesu --PwC prognozuje, że w pięć lat wartość nakładów polskich firm za granicą urośnie do 208 mld zł --Prezes Alior Banku: Przyjmujemy bardziej konserwatywne podejście do sposobu liczenia limitów kredytowych

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 53,1 pkt w czerwcu

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 53,1 pkt w czerwcu br. z 52,7 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 53,7 pkt

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podano także

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

eskalacja epidemii ASF w Chinach skutkująca wzrostem krajowych cen mięsa i wędlin. "W dalszym horyzoncie projekcji ograniczająco na dynamikę cen konsumenta, oprócz wspomnianej wcześniej jedynie umiarkowanej inflacji u głównych partnerów handlowych Polski, będzie oddziaływała wysoka konkurencja w

Nowy pomysł rządu: estoński CIT. Kruczki, zmyłki i pułapki. Wszystko, co wiemy na ten temat

ukrywania dochodów przez firmy, a w konsekwencji – zwiększenie szczelności systemu podatkowego - tłumaczy Ministerstwo Finansów.  Podatek estoński. Na czym ma polegać polska wersja? Firma, która ma obroty poniżej 50 mln zł, czyli 97 proc. spółek, nie będzie płaciła podatku CIT tak długo, jak

Pfleiderer Group pracuje nad wzrostem EBITDA powyżej konsensusu w 2018 r.

. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 51,5 pkt w sierpniu

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 51,5 pkt w sierpniu br. z 50,3 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 50,9 pkt

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 55 pkt w grudniu

odnotowała jeden z najwyższych poziomów od sześciu lat, zwolniła jednak w stosunku do listopada,wskazał Markit. "Najnowsze pozytywne odczyty wskaźników PMI są zgodne z oficjalnymi danymi o polskim PKB, którego wzrost wyniósł 4,9% r/r w III kwartale, co jest lepszym wynikiem niż wstępnie zakładano

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest

Czech z MZ: Rozwój sektora farmaceutycznego to jeden z priorytetów rządu 

, które najwięcej zainwestowały w polską gospodarkę będą mogły liczyć na szybką ścieżkę refundacyjną, niższe opłaty administracyjne, czy skorzystać z konsultacji z ministerstwem zdrowia przed złożeniem wniosku refundacyjnego" - podkreślił.  Jednak by to rozwiązanie weszło w życie, potrzebna

Dobry odczyt PMI dla Polski sugeruje poprawę wzrostu PKB w II kw. wg analityków

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego w marcu okazał się lepszy od oczekiwań rynkowych. Zdaniem analityków, sugeruje on, że po słabszym początku roku możemy liczyć na mocniejszy wzrost PKB w II kwartale. Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego

Dietl z GPW: Liczymy, że innowacyjne firmy zdominują docelowo WIG20

. Już mamy firmy na wszystkich etapach rozwoju, czyli mamy początkujące na rynku NewConnect, średniej wielkości firmy na rynku głównym i mamy w WIG20 największą polską firmę produkującą gry. Liczę że za 10-20 lat będziemy mieli dominującą rolę w WIG20 tych, którzy mają produkty skalowalne globalne"

Polski przemysł rośnie. Co w środę na rynkach?

Dobre dane z Polski Poznaliśmy odczyt PMI dla przemysłu w Polsce. Wyniósł on 54,1 pkt i był wyższy od oczekiwań analityków o 0,2 pkt. Głównymi powodami poprawy był wzrost wielkości produkcji, zatrudnienia oraz zamówień. W środę posiedzenie FED-u Jutro w Polsce Święto Konstytucji 3 maja

FPP:Zagraniczne inwestycje powinny zapewnić Polakom pracę i transfer technologii

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Polska jest krajem wystarczająco atrakcyjnym pod względem wielkości rynku, by inwestorzy nie tylko chcieli lokować tu swoje biznesy, ale także rozwijali je w perspektywie długofalowej. Zachęty fiskalne dla inwestycji zagranicznych w Polsce nie powinny być

Zaciska się pętla zadłużenia, mogą nas czekać prawdziwe kłopoty

. PKB - komentuje Maja Goettig, główna ekonomistka Banku BPH. Licząc dług publiczny w procentach PKB, okaże się, że w ubiegłym roku wyniósł 47,2 proc., a w tym ma wynieść 51,2 proc. PKB. Tym samym przekroczy pierwszy próg ostrożnościowy na poziomie 50 proc. PKB. Gwałtowny wzrost zadłużenia Polski ma

Złoty coraz mocniejszy, w kolejnych dniach ważne dane makro z USA i Polski

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews/ MM Prime TFI)  - Polska waluta jest coraz mocniejsza. Para EUR/PLN poprzez przełamanie wsparcia na poziomie 4,22 zakończyła okres krótkoterminowej konsolidacji, a tym samym przełamała linię średnioterminowego trendu wzrostowego. W efekcie wzrosły szansę na

KUKE: Liczba upadłości i restrukturyzacji firm wzrośnie o ok. 11% r/r w 2019 r.

gospodarczego, w 2019 roku przewidujemy zwyżkę upadłości i restrukturyzacji na poziomie 11%. Bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miało nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Polski. Opublikowane ostatnio słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

pozytywne dla złotego" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Wynik PKB potwierdza oczekiwania oraz inne wcześniejsze sygnały stabilizowania się dynamiki wzrostu PKB, po jej osłabieniu w II kw. Wg naszych prognoz w III kw. odnotowano stabilne wyniki eksportu (przy stabilizujących

ZPP: Busometr wzrósł do 56,8 pkt, zwiększyła się skłonność do inwestycji

względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB. Busometr ZPP jest publikowany co pół roku. (ISBnews)  

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

sprzedaż detaliczna poprawi się w kolejnych miesiącach dzięki silnemu wzrostowi płac, bardzo pozytywnym nastrojom konsumentów i dzięki wsparciu fiskalnemu (rozszerzone 500+, cięcia w PIT)" - Marcin Luziński i Grzegorz Ogonek, ekonomiści Santander Bank Polska Poniżej przedstawiamy najciekawsze

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort. "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje

S&P: Rosnąca rola państwa w sektorze bankowym może zaburzać konkurencję 

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Rosnący udział państwa w polskim sektorze bankowym może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność całego sektora finansowego w Polsce, wynika z raportu Standard & Poor's pt. "Banking Industry Country Risk Assessment: Poland". Jakość aktywów

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieco powyżej celu w 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji

Polscy kierowcy ciężarówek przeszkadzają Zachodowi - na weekendy i święta mają wracać do Polski

Budownictwa. Dla Polski takie ograniczenia są wyjątkowo dotkliwe, bo nasi przewoźnicy pod względem wielkości przewozów zajmują teraz czwarte miejsce w UE po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. A transport drogowy towarów zapewnia aż 5,1 proc. polskiego PKB – ponad dwa razy więcej od średniej dla

Przegląd prasy

na 7,2 mln ha, +2% r/r --GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 4 pkt w I kw. 2019 r. --GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,7% r/r w I kw. 2019 r. wg II szacunku --Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal. --Portfel zamówień Feerum to 279 mln zł na

MR liczy, że Program Budowy Kapitału przyspieszy wzrost PKB o 0,4 pkt rocznie

Polaków, uzyskanie ponad 120 mld zł (blisko 5% PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4%, oraz 208 mld zł (około 8% PKB) przy średniej składce 7%. "Planujemy powszechne, dobrowolne pracownicze i indywidualne programy kapitałowe w

Gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż w 2014 r. wg analityków

Markets Polska Rafał Sadoch "W takich warunkach nie jest według mnie wykluczone tempo wzrostu PKB w 2016 r. w okolicach 3.7-3.8% wobec przewidywanych 3.5-3.6% w tym roku" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Szacujemy, że w całym roku wzrost PKB wyniesie 3,6 proc."

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB

jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475%" - czytamy w komunikacie. W ramach

Przegląd prasy

ok. 4% polskich firm prowadzi sprzedaż internetową do innych krajów; średnia unijna to 7% --Emilewicz: Wśród średniej wielkości gospodarek w UE, Polska ma najwyższy odsetek przedsiębiorstw eksportujących tradycyjnie do UE - 36% --PSE: Import energii elektrycznej wyniósł 7 095,4 GWh w I-VIII, a

Lewiatan: Firmy rodzinne tworzą w Polsce 18% PKB

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Firmy rodzinne tworzą w Polsce ponad 18% całości PKB, a 1/4 PKB wytwarzanego przez sektor przedsiębiorstw, wynika z badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W firmach rodzinnych pracuje 24% zatrudnionych w całym sektorze przedsiębiorstw. "

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. Dane nie wpłynęły na notowania złotego, który rano wobec euro umocnił się do bariery 4,40, a rentowności 10-letnich obligacji testują poziom 3% przebity pod koniec kwietnia. Zmienność z pewnością podniesie dziś jeszcze wieczorna rewizja ratingu Polski przez agencję Moody's" – analitycy

Dyndo: PAIH stawia na Indie, biuro w Mumbaju ruszy na przełomie IX/X

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) planuje oficjalnie uruchomić Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Mumbaju na przełomie września i października tego roku, poinformowała ISBnews kierownik ZBH w Mumbaju Ada Dyndo. "Od kiedy Wydział Promocji

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 50,2 pkt w październiku

odnotowanym w oficjalnych danych dotyczących polskiej produkcji przemysłowej, która we wrześniu wzrosła tylko o 3,2% r/r. Najnowsze dane PMI, w związku z przewidywaniami IHS Markit na rok 2016 odnośnie obniżenia wzrostu PKB w Polsce do 3,2%, prezentują kolejne zagrożenia dla prognoz dotyczących ekspansji w

Przegląd prasy

drugim wielkość strat sięgnęła w 2018 r. 27 mln funtów (ok. 132 mln zł) Puls Biznesu --Wyprzedzanie politycznych oczekiwań kosztowało Energę w pierwszym kwartale ponad 200 mln zł. Pośpiesznie obniżyła klientom ceny prądu, choć brakuje na to przepisów -- Debiut Primarka w Polsce najwcześniej we

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

w 2017 r. Polska przeznaczyła 1,03% PKB na badania i rozwój, natomiast średnia unijna była dwukrotnie większa (2,07%). Niski poziom wydatków ma negatywny wpływ na poziom innowacyjności polskiej gospodarki i może stanowić w przyszłości przeszkodę w dalszym rozwoju polskich firm. Wychodząc naprzeciw

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

dwóch latach, dodano. Toruń jest średniej wielkości miastem, liczącym około 190 tys. mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest miasto, wynosił 104% średniej krajowej w 2015 r. Gospodarka miasta jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usług. Toruń