pkb polski w roku 2007

Witold Gadomski

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Fundusze UE: plan Marshalla bis

"Polska gospodarka pozytywnie zaskakuje" - orzekła Komisja Europejska w opublikowanych w lutym br. prognozach gospodarczych na 2007 r. PKB rośnie szybko, inflacja jest niska, wzmacnia się popyt wewnętrzny. A przecież do Polski dopiero zaczyna napływać potężny strumień środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Morawiecki: Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym

; Morawiecki zaznaczył, że prognozy dla gospodarki niemieckiej wskazują, że będzie ona w recesji na poziomie 5 - 10% PKB, niespotykanym od czasu II wojny światowej. Przypomniał, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.  Z kolei prognozy dotyczące gospodarki w Stanach Zjednoczonych pokazują

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. "Deficyt general government

MF: Realizacja prognoz KE oznaczałaby rekordowo niski deficyt fiskalny Polski

rządowych i samorządowych zmniejszy się w 2017 r., zgodnie z prognozą Komisji, do 1,7% PKB wobec 2,5% PKB w 2016 r. W latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 1,7% i 1,9% PKB. Jeśli szacunek KE na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt. W okresie członkostwa Polski w UE jedynie

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska awansowała o 10 miejsc na 21. pozycję w stworzonym przez PwC rankingu Labour Market Performance Index, analizującym dojrzałość rynku pracy w krajach OECD. Od 2007 r. Polska dokonała największego awansu spośród analizowanych państw. "Analiza PwC

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

procesy, gdy chodzi o światową koniunkturę. A jeśli światową, to przekłada się to oczywiście na Polskę. Dynamika w handlu zagranicznym jest tak niska, że można ją porównać do tej, która miała miejsce w warunkach kryzysu 2007-2008. Nasz najbliższy partner handlowy odnotowuje w przemyśle recesję"

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 2,4% PKB w 2016 r.

Komisja prognozowała wyższe poziomy deficytu: 2,6% PKB na 2016 r. i 3,1% na 2017 r. KE zwraca uwagę, że poziom 2,4% w relacji deficytu do PKB jest najniższy od 2007 r. W 2018 r. Komisja przewiduje przekroczenie deficytu general government do 3,1% PKB. " Polski deficyt general government na 2017 r

Projekt PEP przewiduje poprawę efektywności energetycznej

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Projekt polityki energetycznej Polski (PEP) do 2040 r. zakłada poprawę efektywności energetycznej o 23% w 2030 roku wobec prognoz z 2007 roku, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Określiliśmy cel poprawy efektywności energii na 23

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

impulsem fiskalnym" - starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. "Tempo wzrostu gospodarczego Polski osiągnęło w 2018 r. poziom najwyższy od 2007 r. Podobną, ale jednak nieznacznie niższą skalę, zanotowano w 2011 r. Wzrost PKB wyniósł wtedy 5.0%. Motorem wzrostu polskiej gospodarki

Gatnar, RPP: Impuls fiskalny bez precedensu, koszt dla budżetu poniżej oczekiwań

) Eugeniusz Gatnar. "Impuls fiskalny jest bezprecedensowy. Podobną sytuację mieliśmy w 2007 r., kiedy pani prof. Zyta Gilowska zmniejszała klin podatkowy. Tej skali impuls to rzecz absolutnie bez precedensu i on podtrzymuje nasz wzrost konsumpcji. […] To jest nowy czynnik, które będzie napędzał

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 3,1% PKB w 2017 r.

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,6% PKB w tym roku (czyli takim samym, jak w ub.r.), podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. Natomiast na 2017 r. prognozowane jest przekroczenie unijnego

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

znajdują się znacznie poniżej stóp inflacji), to najsilniejsze gospodarki regionu mają pole manewru w polityce fiskalnej i ogłosiły pierwsze wersje planów pobudzenia swoich gospodarek" - czytamy w materiale. Eksperci oceniają, że działania fiskalne Czech i Polski są wystarczający, aby poradzić sobie

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

"Raporcie o inflacji". W lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,2% w 2016 r., 3,5% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r. "Po wyraźnym obniżeniu się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w I połowie 2016 r., ponowne przyspieszenie dynamiki PKB spodziewane

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

inflacji". W listopadowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r.  "Do przyspieszenia dynamiki PKB w bieżącym roku przyczyni się wzrost nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro – najwięcej w UE. Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 (maksymalnie 5 proc.) przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po

KPMG: Poziom kontraktacji funduszy UE w Polsce poniżej średniej na koniec ub. r.

komunikacie. Polska otrzymała łącznie 61,6 mld euro z funduszy unijnych w latach 2007-2015. Z kolei 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2015 podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro z funduszy unijnych, co stanowi 14,8% średniego PKB dla tego regionu Europy, podano także

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

gospodarstw domowych i konsumpcji. Jest również większy od wzrostu PKB, w konsekwencji czego relacja wartości kredytu konsumpcyjnego do PKB zbliżyła się do 9%" - wyjaśnił Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie. Poprawa nastrojów polskich gospodarstw domowych wyraża się w ich optymistycznych

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

na poziomie 3,6%.  W raporcie z listopada 2017 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2018 r. oraz 3,3% w 2019 r. "Podniesienie w projekcji marcowej prognozy wzrostu PKB na lata 2018-2019 związane jest z wyższą aktywnością gospodarczą w ubiegłym roku. W

Przegląd prasy

Management o ew. dokapitalizowaniu --TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo --PMPG Polskie Media zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych --Kwieciński: Wzrost PKB w całym 2019 roku może oscylować w okolicach 4,5% r/r --Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

gospodarki za styczeń (nastroje konsumentów i przedsiębiorstw) potwierdza, że gospodarka Polski weszła w 2018 r. z dużym impetem. Spodziewamy się, że ten rok może być równie udany pod względem dynamiki PKB co ubiegły (podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 2018 r.: 4,6%). Konsumpcja, będąca do tej pory

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

przepływy handlowe Polska awansowała o 8 pozycji, znajdując się na 24 miejscu" - czytamy w komunikacie. Z danych stworzonego przez DHL raportu Global Connectedness Index - szczegółowej analizy stopnia globalizacji, mierzonej międzynarodowymi przepływami handlowymi, kapitałowymi, informacyjnymi i

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 60,7 pkt w I kwartale

barierę dochodową w uzyskaniu kredytu, co jest zaskakujące w kontekście dobrych jeszcze w momencie przeprowadzania badania prognoz dla wzrostu PKB i koniunktury w polskiej gospodarce. Wzrost wykluczenia z rynku finansowego może oznaczać rosnące ryzyko rozkwitu szarej strefy, podziemia pożyczkowego, czyli

Przegląd prasy

informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce --MFPR uruchomi 500 mln zł na wsparcie firm z programu UE na lata 2007-2013 --Victoria Dom osiągnęła 88 mln zł zysku netto w 2019 r., wzrost o 87% r/r --Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje --Forum Energii: Miasta

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych w ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), wynika z najnowszego badania KPMG. W perspektywie 2014-2020 Polska ponownie jest największym beneficjentem funduszy unijnych spośród

PKB nam rośnie, ale gonić bogaty Zachód jest coraz trudniej

PKB Hiszpanii oraz Słowacji wzrósł o 3,2 proc. Na pocieszenie: wolniej od polskiej gospodarki w III kw. rozwijała się gospodarka czeska (1,9 proc.) czy węgierska (1,6 proc.). Zobacz także: Polska gospodarka spowalnia. Kaczyński wskazuje winnych Przyspieszenie w przyszłym roku? W niedawnej prognozie

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

.). Po hamowaniu polskiej gospodarki w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2016 r. optymistycznie wyglądają wyliczenia (na bazie opublikowanych danych rocznych) dotyczące czwartego kwartału. Wynika z nich po pierwsze, że dynamika PKB ukształtowała się w okolicach 2.5-2.6%r/r, a więc nastąpiła jej co

Skiba z MF: Deficyt 'general government' pozostanie na bezpiecznym poziomie

Komisja podała, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) wyniósł 2,3% PKB, czyli był najniższy od 2007 r. Na lata 2017-2018 KE prognozuje, że deficyt wzrośnie do odpowiednio do 2,9 i 3,0% PKB. "W kontekście deficytu za 2016 r. należy pamiętać, że wynik

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

To na razie wstępny szacunek GUS. Prognozy ekonomistów wahały się od 2,6 do 2,9 proc. Dla porównania w 2015 r. polska gospodarka urosła o 3,9 proc. Głównym motorem napędowym w zeszłym roku była konsumpcja prywatna, która wzrosła najmocniej od 2008 roku i dołożyła aż 2,1 pkt proc. do dynamiki PKB

Mastercard ma zgodę NBP na podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN

codziennych zakupów. Na przestrzeni 10 lat (2007-2017) skumulowany wzrost PKB w przeliczeniu na jednego Polaka wyniósł 49%" - czytamy dalej. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych. Wyższe kwoty funkcjonują nie tylko w

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

tylko w 2009 r. PKB Hiszpanii zmalał o 3,6 proc. Jak wynika z badania, spadek dynamiki polskiego PKB jest słabszy i dotyczy jedynie pierwszego roku po zaburzeniu w przypadku kryzysu z Niemiec i Francji. Już w drugim roku gospodarka polska odreagowałaby wstrząs i weszłaby na poprzednią ścieżkę wzrostu. Z

Przegląd prasy

przekszt. użytkowania wieczystego ważne bez względu na datę --PGG wypłaci pełną kwotę czternastej pensji zawartą w budżecie --Lewiatan: Podatek cukrowy może podwyższyć ceny napojów słodzonych nawet o 1/3 --Eurostat: Dług sektora general government Polski spadł do 47,4% PKB w III kw. --KNF zgodziła

PwC: Luka podatkowa VAT w Polsce szacowana jest na 45 mld zł w 2016 r.

wyniosła zaś 49 mld zł, tj. 2,8% PKB. Jak zaznaczają eksperci najniższą wartość luka VAT w Polsce odnotowała w 2007 r., tj. 0,6% PKB. Ich zdaniem, gdyby udało się ten sukces powtórzyć i zredukować wyłudzenia do poziomu z 2007 r., mogłoby to przynieść budżetowi państwa prawie 34 mld zł dodatkowych wpływów

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Według raportu McKinsey & Company łączne zadłużenie wszystkich sektorów na świecie wynosiło w końcu 2007 roku 142 bln USD. W połowie 2014 roku wzrosło do 199 mld USD, czyli 286 proc. globalnego PKB. Tymczasem w końcu 2007 roku po kilkuletnim boomie kredytowym poziom długów wynosił 269 proc. PKB

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

nadmiernie), to sam wskazywany przez indeks trend spowolnienia dynamiki PKB nie budzi większych kontrowersji" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

Polski. Jak on może wyglądać po pandemii? Zapytaliśmy się o to samych zainteresowanych, prezesów banków. Oto co nam powiedzieli. Czytaj także: Drukują pieniądze, ale milczą. NBP zamknął się w szklanej wieży Kredyt rządzi światem Jednym z najpoważniejszych problemów dla klientów banków (czyli nas

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

. wynikał z naprawdę dynamicznego wzrostu aktywności w ujęciu zmian kwartalnych. Według danych GUS oczyszczonych z wahań sezonowych, dynamika kwartalna PKB wyniosła +1,7% kw/kw, osiągając poziom najwyższy od 2007 r. Z drugiej strony, struktura danych w poszczególnych kategoriach wskazuje na ostrożność

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. i 3,3% w 2019 r. "Zgodnie z bieżącą projekcją dynamika PKB w II połowie 2017 r. utrzyma się na wysokim poziomie, przekraczającym 4% r/r - powyżej oczekiwań z projekcji lipcowej. Głównym

Rzońca: W 2018 roku możemy mieć 100 mld zł deficytu budżetowego

publiczne są gorzej przygotowane na spowolnienie niż w 2007 roku - ostrzega Rzońca . - Wtedy deficyt wynosił mniej niż 2 proc. PKB, dzisiaj wynosi prawie 3 proc. PKB. Wtedy dług publiczny wynosił 44 proc. PKB, dzisiaj ma wynieść 52 proc. PKB. Wtedy istniały fundusze emerytalne, które mogły nabywać

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3%, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu. "Zgodnie z uzasadnieniem do

Moody's: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,0% w 2014 r., 3,1% w 2015 r.

tych czynników. Agencja podkreśla, że Polska jest skuteczna w wykorzystywaniu środków unijnych - z perspektywy finansowej 2007-2013 wykorzystała ponad 70% dostępnych środków. W perspektywie na lata 2014-2020 alokacja dla Polski została zwiększona o 15% do 77,6 mld euro. Moody's uważa, że polityka

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

lub wzmocnić spodziewaną dynamikę wzrostu w Polsce. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W sumie, dane nie zmieniają istotnie naszej oceny perspektyw polskiej gospodarki. Widzimy duże szanse na stabilizację wzrostu PKB w 2016 r. w pobliżu 3,5% " - analitycy Banku

Przegląd prasy

-Awizo i Polecony do skrzynki  --Gaz-System zlecił budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego za ponad 131 mln zł --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski --Gaz-System: Tomasz Stępień został powołany na prezesa Polskiego LNG --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

trzech miesiącach minionego roku wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,9% r/r, przynosząc tym samym najwyższy wynik od końca 2011r. Przypominamy, że według przedstawionego na koniec stycznia szacunku GUS, w całym minionym roku polska gospodarka wzrosła w tempie 3,6%. Po oczyszczeniu danych z wahań

Kwieciński z MIR: Dane GUS potwierdzają dobrą kondycję krajowej gospodarki

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Odnotowany przez Główny Urząd Statystyczny wzrost sprzedaży detalicznej (w czerwcu o 10,3% r/r w cenach bieżących) to kolejny dowód, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Przede wszystkim jednak

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

40 do 45%" - czytamy dalej. Rośnie popularność przyspieszonych postępowań układowych (73) - ich liczba wzrosła o 52% r/r, podano także. "W połowie kwietnia poznamy wstępne wyniki rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym kwartale 2019 r. Tempo wzrostu PKB już nie będzie tak silne jak w

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

Polsce poziom 68 proc. średniej unijnej (w 2007 r. wynosił 53 proc.). Od 2013 r. Polska notuje wzrost zatrudnienia, a stopa bezrobocia spada. Mimo to wskaźnik zatrudnienia jest wciąż niższy od średniej unijnej. Różnica ta wynika, zdaniem Komisji, przede wszystkim ze znacznie mniejszego uczestnictwa w

W Wielkiej Brytanii bez zmian

publikować. Zgodnie z tą prawdą poznaliśmy drugi kwartał z rzędu dane na temat wzrostu w Chinach i wynosi on ponownie 6,7% PKB w ujęciu rocznym. O tym, że wzrost jest wspomagany przez państwo najlepiej świadczy wzrost wydatków rządowych o 15,1%. Przy okazji opublikowano delikatnie lepsze od oczekiwań dane na

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

wraz z powoli klarującą się sytuacją w Grecji pozwoli Polsce w 2016 r. osiągnąć ponad 4-proc. dynamikę wzrostu PKB. "Dla Banku Zachodniego WBK współpraca z małymi, średnimi przedsiębiorstwami jest absolutnie w centrum strategii. Staramy się mieć jak najbardziej dopasowane produkty i pomagać im

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Polska zajęła w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestycji infrastrukturalnych na świecie 17. miejsce, a z naszego regionu do pierwszej "20" zakwalifikowały się także Czechy i Słowacja, wynika z raportu "Infrastructure Index: A

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. Dane te pozostają jednak w cieniu oceny ratingu Polski dokonanej przez agencję Moody's, która zostanie ogłoszona dziś w godzinach wieczornych. Oczekujemy, że agencja obniży go z poziomu A2 do A3 oraz zmieni jego perspektywą ze stabilnej na negatywną. Obniżenie ratingu będzie w naszej ocenie oddziaływać

Przegląd prasy

mieszkań --Marvipol Logistics ma list intencyjny ws. obiektu magazynowego pod Warszawą --MFW prognozuje globalny wzrost PKB na 3,6% w 2017 r., 3,7% w 2018 r. --Mikołaj Martynuska i Waldemar Olbryk powołani do zarządu Echo Inv. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8

Quercus oczekuje spadków S&P, DAX i WIG20, lekko w górę średnie spółki w 2018 r.

. Na razie wydaje się, że jest ona pod kontrolą. W przyszłym roku oczekujemy w Polsce dynamiki wzrostu PKB na poziomie 4%, raczej niższej niż w 2017 r. Być może ruszą zapowiadane pracownicze plany kapitałowe i byłby to dodatkowy strumień rzędu co najmniej kilkunastu miliardów złotych, ale najpierw

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

handlu, uważa Legal Counsel z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Marta Pawlak. Według AmCham, skutkiem wejścia w życie ustawy byłoby spowolnienie wzrostu PKB o nie więcej niż 0,1%. W rozmowie z ISBnews, Pawlak zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu

Investors TFI: Nowy szczyt na indeksie WIG to aktualnie byłby 'cud nad Wisłą'

atakować szczyty ze stycznia i je przebić. Z kolei w Polsce przebicie historycznych szczytów będzie problematyczne i widziałbym je raczej w kategorii 'cudu nad Wisłą'" - powiedział Niedzielewski podczas spotkania z dziennikarzami.  Na początku roku WIG sięgnął historycznego szczytu z 2007 roku

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Finalne zużycie energii wzrosło z 61 Mtoe do 65 Mtoe w latach 2006-2016, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikując wstępne szacunki. "W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

gospodarczy Polski będzie w dalszym ciągu bazował na popycie wewnętrznym, a w szczególności na konsumpcji gospodarstw domowych" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Naszym zdaniem struktura wzrostu PKB w II kw. powinna skłonić rząd do konkretnych działań znacząco ograniczających

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając „w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc giełdzie w

Centrum A. Smitha: Koszt wychowania dziecka w Polsce wynosi 176-200 tys. zł

kwietnia GUS podał, iż "choć w 2016 r. urodziło się o 13 tys. więcej dzieci niż rok wcześniej, to i tak był on piątym z kolei rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym". Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha, wskazał, że "polska rodzina utrzymuje się z pracy, a nie

Patriotyczna polityka banków

Kryzys włoskich banków ma trzy główne przyczyny. Pierwszą jest stagnacja gospodarki, trwająca już od dekady. W tym czasie Włochy zanotowały trzy okresy recesji i dziś PKB jest niższy niż w 2007 roku. Gdy gospodarka słabo się rozwija, trudno o korzystne projekty inwestycyjne finansowane przez

Firma Trakcja zwolni do 300 pracowników przez zapóźnienia na kolei

Spółka Trakcja zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury transportowej. 90 proc. jej zamówień pochodzi od PKP Polskie Linie Kolejowe, głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Tegoroczny plan inwestycyjny PKP PLK wynosi ok. 4,3 mld zł. Brakuje przetargów PLK ma jednak duże

Przegląd prasy

Polski w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na śmigłowce wielozadaniowe Caracal wg gazety --PKB powinien urosnąć w 2018 r. o 4%, a być może nawet minimalnie więcej wg ekonomistów ankietowanych przez gazetę Puls Biznesu --Morawiecki: Głównym celem na 2018 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa

Duże opóźnienie przy unijnej kasie

Polska w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-20 ma do wydania 120 mld euro (około 500 mld zł). To najwięcej ze wszystkich krajów unijnych. Na tę sumę składają się przede wszystkim pieniądze na programy związane z polityką spójności - 82,5 mld euro, Wspólną Polityką Rolną - 32,1 mld euro oraz

Fitch potwierdził rating krajowy Kielc na poziomie A-(pol)

, w latach 2015-2017 realny wzrost PKB Polski wyniesie 3,5%. Ponadto modernizacja lokalnej infrastruktury również będzie korzystnie oddziaływać na gospodarkę lokalną, i powinna stymulować działalność gospodarczą w Kielcach, co może przełożyć się na wyższe dochody z podatków. (ISBnews)  

Bank Anglii Obniża stopy procentowe

zobaczymy, aczkolwiek skuteczność podobnych pakietów w USA, UE czy Japonii jest ostatnio coraz częściej kwestionowana. Andrzej Rzońca, przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a w przeszłości członek Rady Polityki Pieniężnej, przedstawił wyliczenia dla deficytu Polski na 2018 rok. Wyliczenia

Niemcy w doskonałych nastrojach. To świetna wiadomość także dla Polski

informacja dla Polski, ponieważ nasz zachodni sąsiad jest naszym głównym partnerem handlowym. Tylko w ubiegłym roku Polska wyeksportowała do Niemiec towary za ponad 38 mld euro, co oznacza ok. 5-proc. wzrost w skali roku.

Zmniejsza się skala wyłudzeń podatku VAT. PiS przestraszył oszustów?

będzie spadała. I że to jest trend bardziej długookresowy - dodaje. To, że luka vatowska się zmniejsza, to oczywiście plus. Problem w tym, że ciągle nam jednak daleko do stanu z 2007 roku. Wtedy wyłudzenia podatku stanowiły 0,6 proc. PKB. Gdyby udało się ponownie zejść do tego poziomu, budżet miałby 34

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) , Decyzja agencji ratingowej Standard & Poors (S&P) o obniżeniu ratingu Polski zaskoczyła rynek. Zdaniem niektórych ekonomistów, sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra, a jedyne co może niepokoić to ewentualna perspektywa kolejnych budżetów, w których może nie

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

: "Kluczowe będzie tempo hamowania PKB i jego struktura. To, w połączeniu ze wszystkim co dzieje się na świecie, zadecyduje o wysokości stóp procentowych. Wzrosło wyraźnie prawdopodobieństwo ich obniżki, choć scenariuszem bazowym pozostaje nadal brak zmian poziomu stóp" - główna ekonomistka

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

", bo inne kraje też wkrótce zaczną nadganiać swoje wyniki. Siódme miejsce w funduszach Bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest jednak procent wykorzystania przyznanych funduszy, a ten nie należy do najwyższych. Polska otrzymała do tej pory od KE 1,9 proc. przyznanych pieniędzy, co stawia nas dopiero

Emigrujących z Polski wciąż przybywa. W sumie za granicą jest nas 2 mln 397 tys.

wynikają z tego, że do jednego członka rodziny dołączają kolejni. Nie ma więc znaczenia, czy nasza gospodarka przyspiesza, czy ma się gorzej. Płace brytyjskie są wyższe niż w Polsce, nawet jeśli Wielka Brytania ustępuje nam pod względem wzrostu PKB. Narodowy Bank Polski zapytał emigrantów, jaka pensja w

Quercus TFI: Dużo zmienności i okazji na rynku w 2016 r., zagrożeniem - politycy

. Jednak na świecie trwa hossa, a w Polsce - choć dynamika wzrostu PKB jest poniżej naszych oczekiwań - to nadal jest to wzrost powyżej 3%, stopy są rekordowo niskie. Polskie akcje są tanie - mają duże zaległości do nadrobienia, albo amerykańskie są za wysoko" - uważa Buczek. Zaznaczył, że choć

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Europa Środkowa i Wschodnia w pasie od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego jest momencie kształtowania się nowego obszaru na gospodarczej mapie świata, w którym bardzo ważnym graczem jest Polska, poinformował dyrektor generalny PayPal w regionie Marcin Glogowski

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

uczestników rynku, które przyczynią się do wzrostu płac i satysfakcji z pracy, zredukują nierówności i - w efekcie - przełożą się na wzrost produktywności. Jak w raporcie wypada Polska? Nie znalazła się w gronie państw, dla których OECD przygotowało osobne raporty krajowe. Ale o sytuacji w Polsce wiele możemy

Zmiany w "piątce Kaczyńskiego". Ministerstwo Finansów "kalibruje" podatki. Mniej skorzystamy, rząd wyda mniej

;3563,67 zł miesięcznie. Roczna oszczędność na podatku może więc wynieść do 2986 zł.  Zmienić się również mają – niezmieniane od 2007 roku -– koszty uzyskania przychodu. To dziś 1335 zł dla pracownika miejscowego i 1668,72 zł dla dojeżdżającego. Kiedy nieco ponad rok temu w parlamencie

Po Cyprze czas na Słowenię? Banki w fatalnej sytuacji, ale nowy rząd ma plan

jest wyższy niż w Portugalii czy Grecji i wynosi - po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej - 21 tys. euro (w Polsce około 16 tys. euro). Niewielka gospodarka Słowenii (PKB sięga 35 mld euro) w latach 2000-08 rozwijała się średniorocznie w solidnym tempie 4,3 proc. W 2007 roku jako pierwszy kraj z

Quercus TFI: Wprowadzenie Mifid II i konsolidacja rynku to tematy nr 1 w 2017 r.

Mifid II w takim kształcie, który nie zrujnuje rynku zarządzania aktywami w Polsce. Dlatego też Quercus TFI będzie brał bardzo aktywny udział w pracach nad implementacją tej dyrektywy, poinformował prezes Sebastian Buczek.  "W pierwszych miesiącach 2017 roku cała nasza para będzie szła w to

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

kryzysu. Trzymamy się mocno Polska wśród tej europejskiej mizerii prezentuje się całkiem nieźle. Jesteśmy na 20. miejscu wśród odbiorców inwestycji zagranicznych. I największym beneficjantem w naszym regionie. Zdaniem Michała Mrożka, prezesa banku HSBC, Polska ciągle jest postrzegana jako państwo, w

Investors TFI: Celem minimum dla indeksu WIG jest 68 tys. pkt w 2018 r.

względu na duży udział w indeksie, może być motorem wzrostu WIG20 w tym roku. "Generalnie sytuacja gospodarcza w Polsce wciąż wspierać będzie hossę na GPW, a siła krajowego PKB może w 2018 roku ponownie zaskakiwać in plus. Wzrost gospodarczy będzie bowiem bazował nie tylko na coraz bogatszym

Jak wyższa płaca minimalna zrujnowała nam gospodarkę

przepowiadali już różne plagi i katastrofy. 2007 rok. Minister Anna Kalata chce podnieść płacę minimalną o 190 zł - z 936 zł do 1126 zł. "Rząd (...) nie rozumie znaczenia wynagrodzeń dla procesów w gospodarce" - pisze Konfederacja Pracodawców "Lewiatan". Wieszczy szarą strefę, bezrobocie

ZPL: Firmy leasingowe sfinansowały 42 mld zł inwestycji w I-III kw., +17,1% r/r

Polskiego Leasingu pokazują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie dalej wzrastał" - powiedział przewodniczący komitatu wykonawczego Andrzej Krzemiński, cytowany w komunikacie. W

Zachód bardzo nas chwali: Polska i Turcja, czyli nowe tygrysy Europy

W sytuacji gdy strefa euro balansuje na krawędzi, a kolejne kraje południa Europy ponownie pogrążają się w recesji są na Starym Kontynencie miejsca, które zdają się oazą spokoju. Zdaniem serwisu Market Watch to Polska i Turcja. Ten popularny wśród aktywnych amerykańskich inwestorów portal zachwala

Imigranci z Ukrainy zarobili w Polsce ponad 8 mld zł

Europejskie rynki pracy otwierały się przed Polakami stopniowo. Jednym z pierwszych był brytyjski, a ostatnim, na którym wszyscy obywatele Polski mogli zacząć legalnie pracować, były Niemcy. I dziś są to dwa najważniejsze miejsca pracy emigrantów. Polacy wyjeżdżali nawet wtedy, gdy w gospodarce

Miała być walka z wyłudzeniami VAT. Ale przy okazji jest dokręcanie śruby przedsiębiorcom

podatnikom, którzy są uczciwi, nie generują niebezpieczeństwa oszustw podatkowych, nie popełniają świadomie przestępstw - mówi. Zobacz: Polska gospodarka spowalnia. Kaczyński wskazuje winnych Przykłady? Wraca zniesiona w 2008 roku 30-procentowa sankcja karna za zaniżenie VAT lub zawyżenie zwrotu tego podatku

GUS: PKB w górę o 2,9 proc., powyżej oczekiwań

4,3 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku. Odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (-0,9 pkt. proc. wobec -1,5 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku)" - podał także GUS. Analitycy bankowi oczekiwali, że wzrost PKB w tym okresie wyniósł średnio

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

wszystkim wyłudzeń VAT, oszustw i działania szarej strefy. Od kilku lat PwC liczy, ile VAT ucieka budżetowi. - W zeszłym roku było to 46,8 mld zł. Szacujemy, że w tym będzie mniej o 4,8 mld zł - mówił Tomasz Kassel. Luka rośnie od lat Luka w VAT rośnie nieprzerwanie od lat. W 2007 r. sięgała 0,6 proc. PKB

Przegląd prasy

tegorocznego, jak również przyszłorocznego wzrostu PKB są konserwatywne --Enea Wytwarzanie ma wyłączność negocjacyjną ws.e zakupu farmy wiatrowej o mocy 36 MW w centralnej Polsce Parkiet --Po 1989 r. gwałtownie zanikła w Polsce tradycja długoterminowego oszczędzania w bankach Dziennik Gazeta Prawna

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

coraz bogatszym narodem. W 2013 r. polski produkt krajowy brutto na osobę wyniósł 12 710 dolarów i był prawie 6 razy wyższy niż w roku 1989 ($2 165). W naszej 25-letniej historii tylko raz udało nam się przekroczyć dzisiejszy poziom. W 2008 r. PKB wyniosło 13 886 dolarów. Średni światowy PKB per capita

Rentowność obligacji. Komu inwestorzy ufają bardziej niż Polsce?

ceny rynkowe są obecnie dość wysokie.  Jeśli dodamy do tego bezrobocie na poziomie 6 proc. (Polska - 11,8 proc.) i dług publiczny w relacji do PKB sięgający zaledwie 9,5 proc. (Polska - 53,8 proc.), to zachowanie inwestorów okazuje się nie być czystym szaleństwem.

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

szacowanych 4,8 proc. w 2008 i ponad 5 proc. w latach 2006-2007. W końcu stycznia agencja oczekiwała, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 1,5 proc. Zdaniem agencji, wpłynie na to utrudniony i bardziej kosztowny dostęp do zewnętrznego finansowania w formie kredytów bankowych i obligacji, a także znaczne

Fundusze unijne płyną powoli. Podpisujemy umowy, ale pieniędzy nie widać

wyborach parlamentarnych w zeszłym roku. Boom za dwa lata Według analityków ING Banku Śląskiego przestój może potrwać co najmniej do drugiej połowy przyszłego roku, a boomu możemy się spodziewać dopiero w 2018 r. Według ING dynamika wzrostu PKB rok do roku wyniesie poniżej 3 proc. w I kw. 2017 r. i

Modlitwa o wzrost

;dziedzictwo" Być może to, co od sześciu lat dzieje się w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, w przyszłości historycy określą jako pierwszy etap Wielkiej Stagnacji. PKB Unii Europejskiej jest wciąż o 1 proc. niższe niż w roku 2007 - ostatnim roku przed wielkim kryzysem. Strefa euro jest o 2 proc

Procent dla nauki

zdarza się wydawać na te same cele nawet do 3 proc. PKB - przypomniał były europoseł Jerzy Buzek. W Polsce od 2007 r. dwukrotnie wzrosła liczba patentów zgłaszanych przez uczelnie - w ubiegłym roku było to aż 1260 wniosków. - Dziś w małym polskim miasteczku można pracować nad najbardziej innowacyjnymi

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

część Europy. Polski system bankowy jest - według niego - bardzo dobry. Suma bilansowa polskich banków to 88 proc. polskiego PKB, w Europie system bankowy to 350 proc. PKB. - Tam ogon macha psem. To jest wielka rzecz, obyśmy nigdy tego nie stracili - apelował Belka. - Nasz banki są stabilne. Polskie