pkb polski w poszczególnych latach

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - PKB w Polsce skurczy się w tym roku o 2,3%, natomiast w kolejnym roku gospodarka odbije o 4,3%, prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ekonomiści oczekują wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego do 7,3% na koniec 2020 roku i jej spadku do 6,4

Kwieciński: Naszym celem jest 4-5% wzrostu PKB w najbliższych latach

%). Według przyjętej przez rząd także w kwietniu aktualizacji programu konwergencji, PKB Polski w latach 2018-2019 wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-2021 - odpowiednio o 3,7% i 3,6%. (ISBnews)  

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

uważamy, że wzrost PKB o 3,5% w br. jest nadal realny" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa " Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu - opublikowane dane pozwalają szacować, że dynamika PKB

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

Polska mogłaby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r. "Przyjmujemy rachunek całych kosztów posiadania, związanych zarówno z nakładami inwestycyjnymi, jak i z korzyściami płynącymi z poszczególnych interwencji. 70% interwencji związanych z dekarbonizacją jest opłacalnych w tym rachunku

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

Institute (WEI)  WEI od czterech lat opracowuje specjalny indeks „Bilans Otwarcia", który ma w sposób możliwie obiektywny mierzyć różnicę dobrobytu między bogatymi państwami Europy Zachodniej i Polski.  "W tym roku po raz pierwszy raport uwzględnia nie tylko Niemcy, ale

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład eksportu netto do PKB, bo polskie tanie produkty dobrze się sprzedają. Dodatkowo w tym cyklu na wojnach handlowych ucierpiał niemiecki przemysł a mniej popyt wewnętrzny, co pomaga Polsce i regionowi. Za wysokim wkładem eksportu netto stoi także nieco słabszy

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

. Wyprzedzamy Litwę, Łotwę, Chorwację, Słowenię, Bułgarię, Węgry i Rumunię. Oznacza to, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu w tym segmencie kredytów, wskazano także. Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8,9% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

, że słabość popytu zagranicznego utrzyma się jeszcze w 1q19, potęgowana dodatkowo wysoką niepewnością (m.in. negocjacje handlowe USA-Chiny, brexit). Dane wpisują się w nasz scenariusz spowolnienia wzrostu PKB w 2019. Podtrzymujemy nasze prognozy, że polska gospodarka osiągnęła szczyt cyklu

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

za tworzenie niecałych 50% PKB" - czytamy w komunikacie. Rada Przedsiębiorczości zwraca się do kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji: "W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Polska gospodarka przez dwa początkowe kwartały tego roku radziła sobie poniżej oczekiwań. Z danych GUS wynika, że w II kw. wzrost PKB osiągnął rozczarowujące 3,1 proc. Zdaniem ekonomistów głównym winowajcą były słabe inwestycje, które spadły aż o 4,9 proc. w skali roku. Bank Światowy: osłabienie

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

raporcie. W przypadku sektora motoryzacji ekonomiści wskazują, że przewagi kosztowe i bliskość Polski mogą się okazać jeszcze większym atutem niż dotychczas przy rewizji strategii przez koncerny. Branże najsilniej narażone na skutki epidemii koronawirusa wytwarzają ok. 25% polskiego PKB, zatrudniając

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

Investors TFI: Segment średnich i małych spółek z GPW może wrócić do życia w br.

, że minione dwa lata to dla akcjonariuszy mniejszych i średnich firm prawdziwa gehenna. Firmy te zamiast być beneficjentem 5-proc. wzrostu PKB w Polsce stały się jego ofiarą. Przyczyniły się do tego wzrost kosztów i spadające marże, silna presja podażowa związana z falą umorzeń w funduszach

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

niebagatelny wpływ na polską gospodarkę. Dynamika PKB w przyszłym roku ma szansę osiągnąć więcej niż 3.0%, ale prognoza ta na pewno obarczona jest dużą niepewnością." – główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Biorąc pod uwagę, że korekty danych dot. wzrostu PKB wobec tzw. danych

Przegląd informacji ze spółek

Gobarto przyjęło strategię działania grupy kapitałowej na lata 2019-2024, podała spółka. W nowo przyjętej strategii założono m.in. umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

sprawdzili wpływ zawirowań światowych na gospodarkę Polski. Pokazali skutki wybuchu kryzysów w poszczególnych krajach europejskich (m.in. w Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji), a dodatkowo w USA, Turcji i w Chinach. W kolejnym kroku sprawdzili prawdopodobieństwo

MNiSW: Fundusze europejskie zasilą naukę i innowacje kwotą 26 mld zł

technologicznych (w ramach PO IR oś I oraz IV) oraz blisko 5,5 miliarda złotych na wsparcie programów kształcenia uczelni wyższych (w ramach PO WER).  "W tym roku świętujemy 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej - to czas nie tylko podsumowań, ale też formułowania celów  na przyszłość. Za

MPiT: Dynamika popytu inwestycyjnego w utrzyma się w br. na poziomie min. z 2018

polskiej gospodarce" - czytamy dalej. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,9% wzrostu w poprzednim roku. Wzrost dynamiki realnej wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w 2018 r. wyniósł 8,7% wobec wstępnie szacowanych 7,3

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Analizy Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) wskazują, iż w ciągu najbliższych 5 lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1% po średnim rocznym tempie wzrostu z ostatnich 5 lat na poziomie 2,9%. "Jednakże analitycy studzą

FPP, CALPE: Reforma OFE może zwiększyć aktywa emerytalne Polaków do 17% PKB

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Wdrożenie zaproponowanej przez rząd reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) może zwiększyć poziom aktywów emerytalnych Polaków do 17% PKB w ciągu 15 lat, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

dużej części rynków w branżach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jako polski bank rozwoju wspieramy naszych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na 70 rynkach i jestem przekonana, że ich liczba będzie szybko rosła" - powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK

Rząd przyjął 'Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski'

efektywności energetycznej, czytamy w materiale. "Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek

BBF: Czeka nas ekspansja polskich firm na rynki pozaunijne

Świnoujście, 16.09.2016 (ISBnews) - Najbliższe lata to zdecydowana ekspansja polskich firm na rynki pozaunijne. Jeśli wzrost gospodarczy Polski , jak zakłada rząd, ma się kształtować na poziomie 4% PKB rocznie, potrzebna jest reforma systemu współpracy międzynarodowej i wsparcia dla naszych firm

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

systemowym (O-SII) oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zidentyfikowane instytucje. "Komitet zapoznał się z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącym ram polityki makroostrożnościowej w Polsce i stanowiącym podsumowanie misji MFW przeprowadzonej w latach 2017

PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu dla firm planujących ekspansję

firm, dostarcza co drugą złotówkę PKB - i udział ten rośnie, podkreślił PKO BP.  Bank podał, że niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są też raporty dotyczące poszczególnych branż. Z najnowszego, dotyczącego branży odzieżowej wynika, że Polska jest 5. największym pracodawcą w Unii

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

tych, które jeszcze przed kryzysem były słabsze. W przypadku większych banków cięcia stóp i wyższy poziom kosztów ryzyka oznaczają istotny spadek rentowności w latach 2020-21. Mniejsze banki prawdopodobnie będą musiały zmierzyć się ze stratami - mówi Maciej Reluga, CFO Santander Bank Polska. Jego

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

.). Po hamowaniu polskiej gospodarki w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2016 r. optymistycznie wyglądają wyliczenia (na bazie opublikowanych danych rocznych) dotyczące czwartego kwartału. Wynika z nich po pierwsze, że dynamika PKB ukształtowała się w okolicach 2.5-2.6%r/r, a więc nastąpiła jej co

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

35-44 lata wynosi 67 825 zł, podano także. "Struktura produktów kredytowych w Polsce wynika z wielu czynników, zależy m.in. od możliwości finansowych i potrzeb osób w poszczególnych przedziałach wiekowych. Przeważający udział wartościowy na tle wszystkich rodzajów zaciągniętych kredytów w

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

latach 2020-2030", opracowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, w partnerstwie z Santander Bank Polska, DAF i Uber. Na razie realną strategią zapełniania tej luki będzie zatrudnianie kierowców z zagranicy, w tym także z innych kontynentów

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podano także

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6% PKB na B+R" - dodała minister. Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

uplasowało się nieco powyżej wyniku za III kwartał i wyniosło 2,7%, na co wskazywał również publikowany pod koniec stycznia wstępny odczyt całorocznego PKB. Dane flash nie zdradzają informacji odnośnie rozbicia wzrostu gospodarczego, dlatego dalej w obszarze spekulacji pozostaje kontrybucja poszczególnych

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

, bo pierwsze luzowanie ilościowe w Stanach wyniosło 9 proc. PKB. Na jeszcze więcej szacuje polską pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Według analityków tej organizacji, nasza całkowita pomoc wyniesie 268 mld zł, czyli aż 12,1 proc. polskiego PKB. Jak zaś prezentują się te wydatki na tle

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

inwestycji w PKB z obecnych 20 proc. do ponad 25 proc. w 2020 roku. Niestety, cel ten jest niespójny z hasłem biliona inwestycji w polską gospodarkę. Ma ona już na tyle duże rozmiary, że wedle prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i bez takiego podniesienia stopy inwestycji w latach 2016-20 wyniosą

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

pogorszenie koniunktury zagranicą są bufor w postaci zaległości produkcyjnych, zachodzące w ostatnich latach strukturalne zmiany polegające na wzroście udziału importu z Polski w niemieckim imporcie, związane z wysoką konkurencyjnością polskiego przemysłu oraz zwiększenie produkcji kierowanej na rynek krajowy

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

publicznych 2018-2021".  W latach 2018-2020 udział zadłużenia w walutach obcych wyniesie odpowiednio: 29,8%, 28,7% i 28% "Przy przyjętych założeniach, w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

prywatnym, a zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw, to wiadomo już że w dwucyfrowym tempie wzrosły w pierwszym kwartale br. inwestycje samorządów, co ma związek z rozruchem unijnych funduszy przydzielonych Polsce na lata 2014-2020. Kolejne kwartały nieść będą dalsze ożywienie w inwestycjach, konsumpcja nadal

Oto wykaz nowych podatków i opłat, które najbardziej uderzą cię po kieszeni w 2021 roku

podatku to tutaj 17 mln zł miesięcznie. Stąd też deklaracja pana premiera, że podatek ma pomagać małym sklepom. To oczywista nieprawda, ale Morawiecki nigdy się na handlu (ponad 17 proc. polskiego PKB) nie znał i handel zwyczajnie lekceważył. Jakie będą skutki podatku handlowego? Pisał o nich w specjalnym

Przegląd prasy

--Stelmet nie rezygnuje z przeprowadzenia akwizycji spółki, najlepiej o charakterze dystrybucyjnym, poinformowali członkowie zarządu. Oszacowali też wysokość nakładów inwestycyjnych na 29,4 mln zł w r.obr. 2018/2019 --Santander Bank Polska spodziewa się, że szczyt dynamiki PKB w Polsce już minął i obniży

ARP, PKO BP: Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym będą wzmacniały gospodarkę

inwestycji może zwiększyć udział motoryzacji w PKB 0,1-0,15 pkt proc., wynika z raportu na temat rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce.  "Choć ostatnie polskie auto wyjechało z fabryki w 2011 r., to branża motoryzacyjna w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. Odpowiada za

Złoty odreagował, funt odrabia straty

. Tymczasem kurs EUR/USD, po odbiciu od dwuletnich minimów, kształtują oczekiwania wobec decyzji Fed i EBC. GBP natomiast odrabia straty po oddaleniu widma „twardego Brexitu". Ostatni tydzień przyniósł ukojenie dla polskiego złotego. Zapoczątkowany w ubiegły czwartek ruch spadkowy na EUR/PLN

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

trzech miesiącach minionego roku wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,9% r/r, przynosząc tym samym najwyższy wynik od końca 2011r. Przypominamy, że według przedstawionego na koniec stycznia szacunku GUS, w całym minionym roku polska gospodarka wzrosła w tempie 3,6%. Po oczyszczeniu danych z wahań

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

, Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich siedmiu lat, kraje nadbałtyckie systematycznie pozostają na szczycie większości statystyk. Polska plasuje się w połowie stawki pod względem różnicy między wartością zakontraktowanych i wypłaconych środków (24 pkt proc.). Poziom kontraktacji środków unijnych w

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

około 22%.  Przy średniej stopie oszczędności w latach 1995-2015 na poziomie 18% oznaczałoby to lukę inwestycji i oszczędności na poziomie 4% PKB rocznie. Jest to wciąż wysoki deficyt kapitału, który może zachwiać równowagę makroekonomiczną Polski. "Gospodarka Niemiec będzie rosła w

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

stóp procentowych na niezmienionym poziomie w roku bieżącym, a z dużym prawdopodobieństwem, również i przyszłym. Jako potwierdzenie owego „cudu" mogą być interpretowane najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którymi zadłużenie Polski względem PKB spadnie

Starcom: Wartość rynku reklamy wzrosła o 8,9% r/r do 6,7 mld zł w kw. I-III

od 2008 r. "Budżety rosną bardzo mocno już czwarty kwartał z rzędu. Ten trend zaczął się we wrześniu 2017 r. Rynek reklamy wykorzystuje dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce. Warto zauważyć, że dynamika wzrostu PKB oscyluje wokół poziomu 5% już pięć kwartałów z rzędu. W trzecim kwartale tego

Przegląd prasy

--Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 1,6-1,7% w 2020 r., nie ma mowy o recesji --Cezary Albrecht został powołany do zarządu T-Mobile Polska --PLL LOT oferują 41 'lotów do domu' od jutra do 23 marca --GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne --Bank Pocztowy podniósł

Starcom: Wartość rynku reklamy wzrosła o 2,9% r/r do 6,9 mld zł w I-III kw.

poprzedniego roku. W okresie od lipca do września reklamodawcy wydali więcej we wszystkich mediach z wyjątkiem prasy. Korzystna sytuacja na rynku reklamy to efekt niezmiennie utrzymującej się od kilku lat dobrej kondycji polskiej gospodarki. Mimo, iż w trzecim kwartale dynamika [wzrostu] PKB spadła do 3,9

GUS: Solidny wzrost PKB w IV kwartale. To zasługa konsumpcji

popatrzeć na wyniki poszczególnych gałęzi gospodarki, to największy wzrost wartości dodanej odnotowaliśmy w przemyśle (o 6,6 proc.) i budownictwie (o 5,3 proc.). Spadała natomiast wartość dodana w transporcie (ta branża jest w lekkim dołku, przez ostatnie lata taka sytuacja się nie zdarzała), oraz w branży

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Polska zajęła w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestycji infrastrukturalnych na świecie 17. miejsce, a z naszego regionu do pierwszej "20" zakwalifikowały się także Czechy i Słowacja, wynika z raportu "Infrastructure Index: A

Ciąg dalszy 'czarnej komedii' w Wielkiej Brytanii podsyca zmienność cen walut

. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem handlowym Polski. Nie jest to tylko bezpośrednia relacja, ale również pośrednia, na przykład przez niemiecki eksport towarów, do których w Polsce wytwarza się komponenty. Twardy Brexit zabrałby więc Polsce istotny ułamek PKB, a wielu

PKN Orlen, KGHM, Pekao: Kryzys szansą dla polskich czempionów - debata ISBnews

również są mocno osadzone w swoich środowiskach, rentowne, nadganiają dysproporcję produktywności pomiędzy gospodarką polską a zachodnioeuropejską. "Należy jednak zauważyć, że firmy są różnie przygotowane na nieoczekiwane turbulencje, więc stają się bardziej konserwatywne. Widać to na przykład po

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

liczby niewypłacalności firm dotknął więcej krajów. W owym roku dziewięć państw odnotowało większą liczbę niewypłacalności (Chorwacja, Estonia, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia i Słowenia), a jedynie pięć państw odnotowało spadek (Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja i Ukraina)" - wskazano

Grupa Miedzi Copper Corp. rozpoczyna ostatni etap prac na złożu 'Nowa Sól'

prezes Lyle Braaten, cytowany w komunikacie. W ciągu ostatnich 6 lat MCC zainwestowała w kompleksowy program badań monokliny przedsudeckiej ponad 350 mln zł z własnych środków, z czego 250 mln zł przeznaczono na prace w województwie lubuskim. Kolejne 50 mln zł jest przygotowane do

Dolar najdroższy od dwóch lat po obniżeniu stóp przez Fed

znajduje się pod silną presją podażową. Zeszły tydzień przyniósł potwierdzenie tych obaw w postaci słabych odczytów z poszczególnych gospodarek Strefy euro. Oprócz PMI dla niemieckiego przemysłu i wskaźnika nastrojów w tamtejszym biznesie zawiódł też PKB Eurolandu – wzrost w II kw. 2019 r. wyniósł

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

, inwestycje spowolnić mogły w okolice 1-2% r/r  z 4,4% r/r odnotowanych kwartał wcześniej. Patrząc na poszczególne komponenty kolejnym źródłem wyhamowania dynamiki PKB było w naszej ocenie także spożycie zbiorowe. Zgodnie z ostatnią rewizją danych przez GUS IV kwartał minionego rok przyniósł kumulację

O czym milczy Morawiecki?

bogatymi. To złe miejsce. Bo nie ma szans ani na nowoczesną gospodarkę, ani na konkurowanie z tanimi, jeszcze będącymi na początku tej drogi państwami. - Problem polega na tym, że o tym, iż się w tę pułapkę wpadło, wiadomo ex post. Ale nie wiadomo, kiedy dokładnie. I Polska spełnia już warunki tego

Orange szacuje, że ok. 1,6 mld zł nakładów na światłowody trafi do polskich firm

przez Orange Polska produkcja polskich firm w ramach całego łańcucha dostaw wzrośnie o 3,02 mld zł. Najbardziej skorzystają firmy budowlane (wzrost produkcji o 1,18 mld zł) – zarówno te kładące linie światłowodowe, jak też ich poddostawcy i firmy montażowe podłączające poszczególne gospodarstwa

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

Inwestycyjny (EBI) i globalną pracownię badania opinii publicznej YouGov. Liczby te wskazują, że chociaż Polacy są nieco większymi optymistami niż ogół Europejczyków, świadomość szans dla gospodarki, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu, jest nadal niewielka - zarówno w Polsce, jak i na całym

PwC: Polskie lotniska mogą obsłużyć w tym roku ponad 50 mln pasażerów

lotnisko Okęcie w minionym roku urosło o 13%, zbliżając się niemal do 18 mln obsłużonych pasażerów lotniczych.  Polski rynek lotniczy wciąż jest mocno skoncentrowany pod względem udziałów poszczególnych przewoźników. Aż 77% zajmują trzy linie lotnicze: Ryanair, LOT i Wizz Air, podano także

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Zaznaczył, że "patrząc na szklankę do połowy pełną", warto zauważyć, że polski sektor bankowy na tle innych krajów UE jest stabilny i ma bardzo wysoki stopień innowacyjności. Od wielu lat jest czempionem digitalizacji w Europie, dystansując sektor niemiecki, czy włoski, które od dawna próbują

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

zapewniłby średnie tempo wzrostu ponad 4 proc. w latach 2015-25. W ciągu dziesięciu lat Polska awansowałaby z 23. miejsca na 17. w UE pod względem PKB per capita i dogoniłaby nie tylko Portugalię, ale także Hiszpanię, Słowenię, a nawet Włochy. Atuty Polski Eksperci McKinseya uważają, że w ciągu 10 lat nie da

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Najnowsze prognozy NBP pokazują, że w najbliższych latach możemy się spodziewać u nas powolnej poprawy koniunktury. Scenariusze przewidują, że w 2016 i 2017 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie odpowiednio 3,3 proc. i 3,5 proc. To powinno pociągnąć za sobą wzrost płac. O ile? Najwyżej obstawia NBP

W 2016 r. eksport w górę o nawet 10 proc. Kupują od nas kraje, które nie przyszłyby wam do głowy

Wzrost wartości eksportu od lat utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Sprzedaż zagraniczna odpowiada za prawię połowę PKB i nadaje gospodarce niezbędny impet. Co eksportujemy? - Polski eksport w 2015 r. osiągnął wzrost rok do roku mniej więcej o 8 proc. Nasi ekonomiści szacują, że na koniec

Złoty nie zyskuje na wartości pomimo dobrych danych z gospodarki

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Pomimo najszybszego od 6 lat wzrostu polskiego PKB, kursowi PLN nie pozwalają rosnąć niskie stopy procentowe i umiarkowany apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów. USD osłabia niepewność dot. reformy podatkowej w USA, natomiast EUR może być dziś

MF: Podatek bankowy nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej

nie jest więc zmienną wpływająca istotnie na przyrost akcji kredytowej" - czytamy w stanowisku. Resort zwraca także uwagę, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej polski sektor bankowy nie był w ostatnich latach zasilany "ogromnymi sumami" pochodzącymi z budżetów

Wzrost konsumpcji prywatnej może przekroczyć 4% w całym 2019 r. wg analityków

przynajmniej 4.0%r/r. Opublikowane dziś dane będą raczej neutralne dla RPP w kontekście styczniowej decyzji w sprawie stóp procentowych. Dla Rady w najbliższych miesiącach najważniejszy będzie poziom inflacji, co do której oczekuje się solidnego przyspieszenia. Stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

przełożenie na produkcję w Polsce w dalszej perspektywie. Dane wspierają naszą prognozę, że w II kw. 2019 wzrost PKB spowolnił do 4,5% r/r" - ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. "Silne zaburzenia kalendarzowe, efekty pogodowe oraz czynniki jednorazowe w części branż (np

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

górnictwie. Dzisiejsze dane wskazują na utrzymywanie się wysokiej aktywności w sektorze przemysłowym mimo sygnałów spowolnienia u głównych partnerów handlowych Polski. Nie powinny mieć one jednak większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

2,3 do 5,5% PKB. W przypadku Polski szacunkowe zyski przestępców w latach 2014-2018 wyniosły od 217 mld do 520 mld zł, podczas gdy wartość zabezpieczonego mienia w tym okresie to 2,7 mld zł. Należy przy tym podkreślić, że minister sprawiedliwości - prokurator generalny w

World Happiness Report 2016: w Danii żyje się najszczęśliwiej

, Afganistan i osiem krajów sub-saharyjskich (m.in.: ostatnie w rankingu Burundi czy trzecie od końca Togo). Polska zajęła 57 miejsce (5.835 pkt.). O tym, jak wielki wpływ mają subiektywne kategorie na końcowy wynik w rankingu, najlepiej świadczy fakt, iż spośród trzech państw o najwyższym wskaźniku PKB

Rekordowa liczba nowych leków. Spadnie śmiertelność, poprawi się skuteczność leczenia

usuwaniu wadliwych fragmentów DNA albo ich wyłączeniu. W raporcie jest mowa o Polsce jako o kraju rozwijającym się, ale o dużym potencjale wzrostu rynku farmaceutycznego ze względu na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Jesteśmy włączani to tzw. krajów pharmerging. Według QuintilesIMS Polska będzie

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

Branża leasingowa jest w Polsce mocno rozbudowana, a oferowane przez nią usługi od lat cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Aktywne saldo sektora firm leasingowych w Polsce przekracza 160 mld zł. W tej branży działają zarówno firmy leasingowe, jak i firmy wynajmu należące do

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Rząd zdecydował o braku automatycznej waloryzacji płac w 'budżetówce' w 2019 r.

średniookresowego celu budżetowego (w Polsce jest nim deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB) oraz kontrolowania tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy dalej. "Przyjęta propozycja jest zgodna z projekcją średniookresową, zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

roku branża budowlana będzie w tym roku rozwijać się wolniej. Na mniejszą skalę będą realizowane i projekty infrastrukturalne, i także te związane z budownictwem mieszkaniowym. Opublikowane dziś dane dopełniają obrazu polskiej gospodarki po dwóch miesiącach br. Jest on bardzo pozytywny. Dynamika PKB

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

. Oczywiście na tę część świata nie należy patrzeć jak na jednolity region gospodarczy, bo poszczególne państwa bardzo się od siebie różnią, ale Polska będzie w grupie tych, których gospodarki wzrosną w 2016 r. Podobnego zdania jest Anna Kosior: - Mieliśmy szczęście, bo jesteśmy zintegrowani z Unią Europejską

Agencja ratingowa Moody's ostrzega rząd PiS

zapowiedź, w którą stronę mogłyby pójść dalsze zmiany) lub samej oceny. Do czasu styczniowego cięcia ratingu przez S&P notowania Polski nieustannie rosły od lat 90. Globalni inwestorzy, a więc zagraniczne banki, fundusze ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne, uważnie obserwują ratingi, bo sami nie są w

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

miesiącach. Podsumowując, dane wskazują, że polska gospodarka nie chce zwalniać w 2q18 (nasze miesięczne proxy PKB [PKO-PKB-M] pozostaje powyżej 5% po publikacji danych za maj). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wskaźnik PPI wyraźnie wzrósł w maju (o 1,1% m/m), za sprawą wzrostu cen w 

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

się w poszczególnych miesiącach raz w górę (częściej), raz w dół, ale w skali całego roku jest to niewątpliwie wyraźny wzrost. Trzeci rok z rzędu, a wiec przy wysokiej już statystycznie ich liczbie. To potwierdza, że trend rosnącej liczby niewypłacalności polskich firm nie jest ani nowy, ani

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

domowego. Po raz pierwszy od 3 lat gospodarstwa domowe spodziewają się wzrostu bezrobocia. Dzisiejsze dane pokazały nieco mniej pozytywny obraz rynku pracy niż zakładaliśmy, co może wskazywać na pewne ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji (i całego PKB)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

od prognoz i wyniosła 8.0%r/r. Poziom ten wciąż jeszcze gwarantuje że konsumpcja w Polsce pozostanie w najbliższym czasie główną siłą napędową gospodarki, przyczyniając się do utrzymywania tempa wzrostu PKB powyżej 4.0%r/r. Jeśli jednak kolejne miesiące będą niosły dalsze wyhamowanie zatrudnienia i

Morawiecki przedstawił pakiet uproszczeń dot. pozyskiwania funduszy unijnych

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju przedstawiło pakiet uproszczeń w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a także ich późniejszą realizację. Ma on doprowadzić m.in. do odbicia w inwestycjach w Polsce oraz zwiększyć udział wysoko zaawansowanych produktów w polskim eksporcie

Grupa Kęty szacuje 265 mln zł zysku netto w 2020 r. w aktualizacji strategii

aluminium (3M) – 1 800 USD/t, średni kurs USD 4,05 zł, średni kurs euro 4,30 zł, relacja EUR/USD 1,06, wzrost PKB Polski 3,4%. Zgodnie z założeniami Strategii 2020 - zatwierdzonej w lutym 2015 r. - Grupa Kęty spodziewała się wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 54% do 2 820 mln zł, a

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

w miesiącach wakacyjnych szczególnie istotne z uwagi na trudności w analizie nawet danych oczyszczonych z sezonowości. Notowane w minionych latach częste zmiany wyników w poszczególnych miesiącach w wybranych działach przemysłu (np. w produkcji środków transportu) można było wiązać z urlopowymi

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

projekty venture capital. Chcemy te firmy zainteresować inicjatywą Trójmorza" - powiedział dyrektor polskiego oddziału Atlantic Council Michał Kobosko podczas konferencji prasowej.  Według raportu, w ostatnich 20 latach wydano 210 mld euro, z czego ponad 150 mld euro pochodziło z funduszy Unii

Jak ugryźć ulgę na innowacje, żeby nie mieć na karku fiskusa

W rankingach innowacyjności polska gospodarka od lat jest w ogonie. W 2014 r. na badania i rozwój (B+R) Polska przeznaczyła 0,9 proc. PKB - podaje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lider, czyli Korea Płd. - aż 4,3 proc. PKB, Izrael - 4,1, a Japonia - 3,6 proc. PKB. Więcej od nas

Morawiecki zapowiada plan wspierania oszczędności krajowych za kilka miesięcy

inwestycji w najbliższych latach. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.). (ISBnews)  

Chiny zaburzają świąteczny spokój

EURPLN zbliża się do wczorajszego maksimum na 4.2770. Dziś poznamy jedynie rewizję danych o PKB Wielkiej Brytanii za III kw. (10:30). W USA natomiast sesja będzie skrócona do godziny 19:00, dlatego też podobnie jak wczoraj nie należy oczekiwać większej zmienności w notowaniach amerykańskiego dolara

Emigrujących z Polski wciąż przybywa. W sumie za granicą jest nas 2 mln 397 tys.

wicepremier Mateusz Morawiecki przekonywał, że fala niechęci wobec Polaków na Wyspach i Brexit sprawią, że nawet setki tysięcy naszych rodaków będą chciały wrócić do Polski w ciągu 5-10 lat. Na razie jednak te nastroje nie przebijają z danych. Przyrost liczby emigrantów niemal dokładnie po połowie dzieli się

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

We wtorek Główny Urząd Statystyczny przyniósł złe wieści o kondycji polskiej gospodarki, która w I kw. urosła ledwie o 0,4 proc. w skali roku. Dane Eurostatu pokazują z kolei, dlaczego polskiej gospodarce tak trudno złapać oddech. PKB strefy euro, która jest odbiorcą połowy naszego eksportu, był w

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.)" - podano w komunikacie. Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.: - wzrost inwestycji do poziomu 25% PKB, - wzrost udziału

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z wniosków z raportu "Ograniczanie konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w całej Europie"

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

inwestycyjny" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Dane o produkcji przemysłowej pokazują, że gospodarka przechodzi do nieco niższego tempa wzrostu, ale kumulacja inwestycji unijnych podtrzyma solidne tempo PKB  ponad 4%r/r w 2poł18." - główny ekonomista ING BS Rafał Benecki. "Biorąc