pkb polski w ostatniej dekadzie

Glapiński: Wzrost gospodarczy pozostanie 'całkiem solidny' w 2019 roku

polityki pieniężnej i banku centralnego" - powiedział Glapiński podczas inauguracji debaty "Złoty, euro i sprawa polska" w NBP. Podkreślił, że wzrost gospodarczy jest stabilny i zrównoważony, a Polska w odróżnieniu od wielu krajów strefy euro nie doświadczyła w ciągu ostatnich dwóch

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

. Przypomniał, że Inicjatywa Trójmorza to współpraca gospodarczo-polityczna, natomiast Fundusz Trójmorza to wehikuł finansowy - inicjatywa wypracowana przez wszystkie banki rozwoju regionu. Dynamika wzrostu PKB w krajach Trójmorza od trzech dekad jest wyższa niż wzrost w Niemczech o ok. 1,5 pkt proc., jak

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

przemysłowym. Dla Polski Chiny również są ważnym partnerem handlowym - drugim państwem po Niemczech, z którego sprowadza się najwięcej towarów, dlatego zaburzenia w dostawach będą mieć przełożenie na krajową gospodarkę. Pozytywem jest jednak fakt, że jest ona mniej zależna od eksportu do Chin, wskazano w

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

. "Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach "umiarkowanie wolnych" państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

terminie. Jeśli chodzi o dane z Polski, GUS opublikuje dzisiaj m.in. te dotyczące obrotów towarowych w handlu zagranicznym w ubiegłym roku oraz wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2019 r. Spośród doniesień z zagranicy o godz. 10:30 warto śledzić odczyty PKB oraz produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, a o

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

, szacuje firma. "Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, jaki miał miejsce w ostatnich dwóch dekadach, nie przekłada się w pełni na wzrost wynagrodzeń tutejszych pracowników. W latach 2000-2017 płace w Polsce rosły rocznie średnio o 0,9% wolniej niż dynamika. Jak wynika z raportu Grant Thornton

EY: Zmiana mikroprzedsiębiorstw w małe firmy mogłaby zwiększyć PKB o 2,7%

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Dla polskiej gospodarki bardzo korzystne byłoby upodobnienie struktury wielkościowej przedsiębiorstw do występującej w UE, polegające na awansie części mikroprzedsiębiorstw do kategorii firm małych. Dzięki takiej zmianie polski PKB mógłby być wyższy o 2,7%, wynika

Przegląd prasy

tzw. tarczy 4.0. w założeniu ma uniemożliwić przejęcia polskich spółek przez wrogi kapitał, w praktyce jednak może uniemożliwić nabywanie udziałów w takich spółkach przez firmy z Polski oraz innych państw członkowskich UE, które mają mniej niż dwa lata --Z modeli wypracowanych przez zespół

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

(biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld zł). Ponadto Polska jest największym rynkiem

Ebury: Odczyty PMI w tym tygodniu mogą zaskoczyć pozytywnie

dane gospodarcze często zaskakiwały na plus. Sądzimy, że ten trend będzie kontynuowany i niektóre z indeksów ponownie znajdą się powyżej poziomu 50 pkt, sugerując powrót do ekspansji. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień osłabieniem w parze z euro. Wyróżniał się tym samym negatywnie na tle

Franklin Templeton: Rynki wschodzące dostosują się do efektów wojny handlowej

analityków, w dłuższym okresie rynki i firmy dostosują się do reperkusji wojny handlowej, a co za tym idzie - zyski również powinny się poprawić. W ciągu ostatnich trzech lat rynki wschodzące na ogół radziły sobie dobrze, a ich indeks MSCI w tym okresie przyniósł ponad 30%, wskazał Franklin Templeton

Santander Leasing: 56% małych polskich firm zamierza zwiększyć skalę biznesu

Zachodniej czy Południowej. Firmy, które powstały na przestrzeni ostatniej dekady w zasadzie nie znają innych warunków gospodarczych niż umiarkowany lub dynamiczny wzrost. Innym z prawdopodobnych przyczyn optymizmu na polskim rynku jest przeświadczenie, że fundamenty rodzimej gospodarki są na tyle silne, że

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

tempie od niemal dekady. Zapasy wyrobów gotowych kumulowały się w najszybszym tempie od 20 lat. Ankietowane firmy redukowały zatrudnienie i poziom zakupów. Odczyty PMI w ostatnich miesiącach wskazują na pogarszającą się sytuację w polskim przetwórstwie, głównie za słabą słabnącej koniunktury w

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

finansowe netto w Polsce spadły o 0,8% w 2018 r., i jest to pierwszy spadek od 2011 r., podano.  "Aktywa finansowe brutto polskich gospodarstw domowych wzrosły zaledwie o 1,9% w 2018 r., co stanowi najniższy wzrost od czasu kryzysu finansowego; w ciągu dekady od tego czasu osiągnięto średni

Przegląd prasy

świadczenie nawet o 10-15% --Eurostat: Import węgla do Polski spadł do 16,3 mln ton w 2019 r. z ponad 19 mln ton w 2018 r. --Morawiecki: Polska gospodarka ma szansę rozwijać się w tempie ok. 3,3% w tym i przyszłym roku --Do rekordowej liczby prawie 445 tysięcy wzrosła w 2019 r. liczba zezwoleń na pracę

Azimo z portfela MCI otrzymało finansowanie EBI w wysokości 20 mln euro

super niskich kosztach. Jesteśmy podekscytowani wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w naszej misji, aby być lepszym sposobem na dzielenie się pieniędzmi na całym świecie, poprawiając życie milionów ludzi" - dodał założyciel i prezes Azimo Michael Kent. W ostatniej dekadzie globalny rynek

PAIH otworzy Zagraniczne Biuro Handlowe w Seulu w środę

. Republika Korei to 11. największa gospodarka świata, uznawana za najbardziej innowacyjną, podkreślono w materiale. "Na przestrzeni ostatnich dekad, z kraju z PKB per capita na poziomie 79 USD Korea Południowa zyskała nie tylko miano 'azjatyckiego tygrysa', ale wyznaczyła tempo rozwoju sektora high

Dobre dane z Azji. Dług w USA

Niemczech spadła do 5,8% i jest to 0,1% mniej niż oczekiwano. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,9% czyli 0,1% mniej niż przewidywania analityków. Dzisiaj w ramach danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka, 14:30 - USA - dochody i wydatki amerykanów, 15:45 - USA

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

znalazło się na 250. pozycji. - Polskie regiony z powodzeniem realizują swoje strategie, dlatego obserwujemy, jak dystans rozwojowy do krajów czy regionów lepiej rozwiniętych na przestrzeni ostatniej dekady maleje - mówi Radosław Kubaś, Partner w Deloitte Consulting. Jak dodaje ekspert, w najbliższych

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort. "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

. Udział eksportu w polskim PKB zwiększył się dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady do ponad 45%, zaś udział Polski w obrotach światowego handlu zwiększył się w tym czasie 2,5-krotnie. "Wejście Polski z poziomem eksportu na ok. 60% PKB to jest warunek konieczny, aby przekroczyć lukę rozwojową i

Emerytury z błędem, czyli ZUS płaci 250 zł ekstra

Tyrowicz i Magdy Malec z ośrodka badawczego GRAPE, który „Wyborcza” prezentuje jako pierwsza, wynika jednak, że przez błąd ustawodawcy jest o 9 mld zł wyższy, niż powinien. Mówiąc wprost - o tyle zawyżone są tegoroczne wypłaty. A 9 mld zł to ok. 0,5 proc. PKB, czyli tyle, ile rocznie Polska

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

eksportu w polskim PKB zwiększył się dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady do ponad 45%, zaś udział Polski w obrotach światowego handlu zwiększył się w tym czasie 2,5-krotnie. "Dalszy wzrost relacji eksportu do PKB to jest warunek konieczny, aby przekroczyć lukę rozwojową i awansować do grupy krajów

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

osoby starsze, młodzież i kobiety. W raporcie "Polska 2025" przedstawione są dwa scenariusze. Według "scenariusza kontynuacji" polski PKB będzie rósł przez następną dekadę w umiarkowanym tempie 2,6 proc. średniorocznie. Obniży się tempo wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania

Orbanomika, czyli niespełniony sen o węgierskiej potędze gospodarczej

Po pierwsze, od 2008 r. (ostatni rok przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego) do 2015 r. poziom PKB na Węgrzech wzrósł realnie jedynie o 3,2 proc. Był to najniższy przyrost produktu wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dla porównania, w Polsce w tym samym okresie PKB zwiększyło się realnie o 24

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Skala polskiej interwencji w porównaniu z innymi krajami, mierzona jako wielkość pomocy w stosunku do PKB, jest jedną z największych w Europie. W związku z tym spodziewamy się, że sytuacja nie rozwinie się tak, jak mogłoby to mieć miejsce, gdybyśmy mieli zwykły kryzys z podobną skalą spadku PKB. Tym

Spokój na rynku walutowym może potrwać aż do 7 stycznia

ostrzeżenie agencji Fitch. Ostrzegła ona, że wzrost deficytu budżetowego może w przyszłości odbić się na ratingu Polski. Agencja prognozuje, że w 2016 roku ostatecznie deficyt sięgnie 3% PKB, a nie 2,8%, jak to zakłada rząd Beaty Szydło (chociaż minister rozwoju w wywiadzie dla Financial Times sugeruje, że

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Europa Środkowa i Wschodnia w pasie od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego jest momencie kształtowania się nowego obszaru na gospodarczej mapie świata, w którym bardzo ważnym graczem jest Polska, poinformował dyrektor generalny PayPal w regionie Marcin Glogowski

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

uczestników rynku, które przyczynią się do wzrostu płac i satysfakcji z pracy, zredukują nierówności i - w efekcie - przełożą się na wzrost produktywności. Jak w raporcie wypada Polska? Nie znalazła się w gronie państw, dla których OECD przygotowało osobne raporty krajowe. Ale o sytuacji w Polsce wiele możemy

Motoryzacja rozpędziła węgierską gospodarkę. Znakomite wyniki

. osób. Podpisana teraz umowa ma zachęcić do kolejnych inwestycji koncern Delphi. Działa on również w Polsce, lecz w ostatnich latach sprzedał część polskich fabryk. Produkcja samochodów w Polsce przez ostatnie sześć lat skurczyła się niemal o połowę.

NBP: Przyspieszenie wzrostu PKB zwiększy popyt na pracowników i presję na płace

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie najprawdopodobniej skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników ze strony przedsiębiorstw, uważa Narodowy Bank Polski (NBP). Według banku centralnego, należy się liczyć, przynajmniej w krótkim okresie, z

EKG 2016. Gowin zapowiada nowe ulgi podatkowe i preferencje dla start-upów

rozmowy było wystąpienie wicepremiera Jarosława Gowina. - Ostatnia dekada XX wieku zostanie zapamiętana jako czas wielkich iluzji. Jedną z nich była iluzja dezindustrializacji, oparcia gospodarki na usługach i przenoszenie przemysłu poza Europę. Ta iluzja odchodzi w przeszłość - powiedział. Jarosław Gowin

Dwie szybkości Mercedesa. Co z fabryką w Polsce?

wymieniali jako argument przeciw obniżce ratingu Polski. Węgry pupilem Mercedesa Inaczej interesy z Daimlerem robi podziwiany przez PiS rząd premiera Węgier Viktora Orbána. W ostatni piątek niemiecki koncern ogłosił, że do końca dekady kosztem 1 mld euro zbuduje na Węgrzech drugą fabrykę swoich

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

. - Polska wykorzystała efektywnie jedynie 25 z ostatnich 50 lat dynamicznego wzrostu na świecie - mówi Tomasz Marciniak, partner lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company. - Od 1989 r. nasza gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB, ale blisko 40 proc. wzrostu wynikało ze zwiększania

Azja coraz ważniejsza wśród partnerów handlowych Polski

spowodują, że spadnie znaczenie pomniejszych gospodarek europejskich jako partnerów handlowych Polski. Ale pierwsza trójka przetrwa w obecnym układzie: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Jednak tuż za nimi będą dwie silne gospodarki azjatyckie - Turcja i Chiny. Oba te kraje będą dla nas ważniejsze niż Stany

Ekonomista Goldman Sachs: W skali globalnej problemy Grecji to pestka

zdecydowanie przeceniają rolę europejskich problemów dla całej światowej gospodarki. W zeszłym roku PKB Chin wzrósł o 1,3 bln dol. To więcej niż cała gospodarka Hiszpanii i mniej więcej 10 proc. PKB strefy euro. Chiny tworzą ekwiwalent nowej greckiej gospodarki co 11,5 tygodnia. W ciągu ostatniej dekady

Strategia transportowa rządu, czyli jak wjedziemy w rok 2020

W ostatnich dniach Polacy żyli doniesieniami, że Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 3,5 mld zł dotacji na budowę dróg krajowych, gdy polska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciw grupie menedżerów firm budowlanych. Zarzucono im ustawianie przetargu na jedną z inwestycji drogowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023" Bartłomiej Michałowski.  "Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych

Bez mieszkań nie będzie dzieci. Mieszkanie+ to listek figowy

+. Diagnoza, na której jest oparty program Mieszkanie+, ogranicza swe pole widzenia tylko do Polski i tylko do ostatnich 25 lat. Ma to kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia. W tak ograniczonej perspektywie rzeczywiście widzimy stały rozwój budownictwa mieszkaniowego. Teza, że nasza mieszkaniowa

Raport Deloitte i Targeo.pl. Kierowcy tracą fortunę przez stanie w korkach

i serwis Targeo.pl szacują, że w zeszłym roku budżet mógł zarobić 467 mln zł na podatkach od paliwa spalonego podczas stania w korkach. To zmniejszyło straty dla gospodarki Polski do 3,3 mld zł, czyli kwoty stanowiącej równowartość 0,2 proc. PKB. - Nasze założenia są konserwatywne, bo liczymy

Wojciechowski z Plus Banku: PKB wzrośnie o 3,5% w III i IV kw. 2015 r.

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB osiągnie ok. 3,5% w Polsce w III i IV kw. br., szacuje w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Według niego, w II poł. roku inwestycje wzrosną o ok. 6-7%. "Dotychczas zakładałem, że w drugiej połowie roku mamy

KE: Reformy emerytalne są niewystarczające

emerytów jedynie 6 proc. PKB, a Włochy - aż 15 proc. Z czasem będą one wszędzie rosnąć - średnio do 12,5 proc. PKB. "W ostatniej dekadzie większość krajów członkowskich zaczęły przygotowywać swoje systemy emerytalne na nadchodzące zmiany demograficzne" - przyznają autorzy księgi. Jednak ich

PKO BP i Grupa Azoty mają porozumienie o współpracy

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski i Grupa Azoty podpisały porozumienie, na mocy którego bank będzie finansował partnerów biznesowych Grupy Azoty działających w branży rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego, podały spółki. PKO BP będzie także wykorzystywał sieć dystrybucji

Ben Bernanke uczeń Edwarda Gierka

kredyt w celu pobudzenia gospodarki przypomina lata 70. w Polsce, a Ben Bernanke przypomina Edwarda Gierka. "Gierkowska dekada" była również finansowana kredytem, lecz na koniec przyniosła głębokie, wieloaspektowe załamanie gospodarcze" - przestrzega Romanowski. Ostatnio z USA płyną lepsze

Alma nie będzie ostatnia. Średnie sieci handlowe w kłopotach

Jeszcze trzy lata temu polska sieć delikatesów Alma była warta na warszawskiej giełdzie 230 mln zł. W piątek było to tylko ok. 13 mln zł. Spółka nie jest w stanie oddać bankowi PKO BP prawie 61 mln zł pożyczonych pieniędzy. Kilka dni temu zarząd Almy złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości

Chińska gospodarka zwalnia. Ale Niemcom to nie przeszkadza

sugerujących, że chińska gospodarka wyraźnie hamuje. Chińskie PKB w tym roku wzrośnie nie więcej niż o 7 proc. rocznie - to dużo jak na europejskie realia, ale mocno poniżej potencjału chińskiej gospodarki. Chiny np. zarówno z początkiem lat 90. ubiegłego wieku, jak i w połowie minionej dekady rosły w tempie

Po szoku S&P, na GPW wrócą obawy dot. globalnej sytuacji i planów rządu

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - ‎‎Gdy inwestorzy otrząsną się po informacji o obniżeniu ratingu Polski, zaczną ponownie zwracać uwagę na kondycję banków w świetle wprowadzonych i planowanych zmian w prawie, a także na sytuację na Wall Street. Technicznie, trudno wskazać

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

. Dziś jest w grupie najbiedniejszych. W 1992 r. średnia długość życia Ukraińca wynosiła 70 lat, tyle co w Polsce. Dziś Polak żyje o siedem lat dłużej, a długość życia Ukraińca pozostała bez zmian. PKB Polski jest dziś dwukrotnie większe niż w 1989 r., na Ukrainie - blisko dwukrotnie mniejsze. W 1992 r

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

Komisję Europejską rankingu wyników transportu Polska zajęła ostatnie miejsce w Europie. Spośród 22 kryteriów, które złożyły się na tę ocenę, tylko w trzech wskazania Polski przekraczały unijną średnią. Była to np. skala przewozów ludzi i towarów kolejami, które w 2012 r. były u nas większe niż w

Przegląd prasy

zakupów we wrażliwych sektorach --Komisja Europejska czeka na szczegóły polskiej propozycji zmian działania specjalnych stref ekonomicznych   Parkiet  --W ostatnich dwóch latach akcje ukraińskich firm cieszyły się dużym wzięciem, ale w tym roku WIG-Ukraine razi jednak słabością

Modlitwa o wzrost

;dziedzictwo" Być może to, co od sześciu lat dzieje się w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, w przyszłości historycy określą jako pierwszy etap Wielkiej Stagnacji. PKB Unii Europejskiej jest wciąż o 1 proc. niższe niż w roku 2007 - ostatnim roku przed wielkim kryzysem. Strefa euro jest o 2 proc

Szydło: Nie bójcie się nas, jesteśmy nastawieni na przedsiębiorców. Co PiS zgotuje gospodarce?

- Nie bójcie się nas, jesteśmy nastawieni na gospodarkę i przedsiębiorców - mówiła do uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy kandydatka PiS na premiera Beata Szydło. Jej zdaniem przed Polską bardzo ważna dekada, bo mamy ostatnią transzę finansowania z Unii. Oznacza to, że później będziemy mogli

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

rentowności polskich obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.  "Po wyraźnej poprawie koniunktury w 1Q tego roku kolejne miesiące powinny przynieść jej utrzymanie, choć przy braku nowych impulsów popytowych dalsze wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB będzie trudne

Przegląd prasy

dekady --Pracownicy Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) mają być objęci programem dobrowolnych odejść i przejść do spółki Szkolenie i Górnictwo (SiG) Parkiet --Powołana przy MF specjalna rada ds. rynku finansowego nie działa --Ten rok będzie najsłabszy w ostatniej dekadzie, jeśli chodzi o

Leczenie chorób rzadkich dla wybranych, czyli komu opłacić drogie kuracje?

. Dawniej lekarze mogli zaproponować dzieciom z tą chorobą łagodzenie objawów. Kosztowało to kilkanaście, najwyżej kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Przed dekadą pojawiły się w Polsce pierwsze partie leków, które zastępują brakujący enzym. Zależnie od typu choroby leczenie jednego dziecka kosztuje średnio od

Dalszy spadek bezrobocia możliwy w kolejnych 2-3 miesiącach wg analityków

Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan. "Mamy do czynienia z nowym rynkiem pracy w Polsce. W ostatnich dwóch dekadach głównym wyzwaniem była walka z bezrobociem i zapewnieniem miejsc pracy. Dziś ofert zatrudnienia nie brakuje, a kluczowym problemem stają się narastające deficyty kadrowe i

Seriale, K-Pop i gry komputerowe z Korei Południowej podbijają świat

fali w ostatniej dekadzie sprzedaż koreańskich kosmetyków wzrosła sześciokrotnie. Rozdziałem rządowych dotacji zajmują się komisje złożone z profesorów, pisarzy i producentów przy ministerstwie kultury. Obok subwencji i tanich kredytów dla producentów rząd tworzy też nowe wydziały na uczelniach, gdzie

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

auta na 1 tys. mieszkańców. A dekadę później - już 504 auta na 1 tys. mieszkańców. Według takich oficjalnych statystyk Polska pod względem nasycenia autami przebiła już średnią UE, bo w 2012 r. na 1 tys. mieszkańców Unii przypadło przeciętnie 487 samochodów osobowych. Wskaźniki zmotoryzowania Polaków

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

wpłynie na konsumpcję prywatną w 2019 roku, która ich zdaniem będzie jednym z głównych czynników chroniących polską gospodarkę przed głębszym wyhamowaniem tempa wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Jednocześnie ekonomiści są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę ostatniego przekazu Rady

Chińczycy oplatają świat. Kto zyska na rozwoju połączeń Azji z Europą?

nadać im międzynarodowy charakter, Chińczycy powołali do życia wart 40 mld dol. Fundusz Jedwabnego Szlaku. Zainicjowali też powstanie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z kapitałem na poziomie 100 mld dol., którego członkami-założycielami zostało aż 57 krajów (w tym Polska). Jednym z nich

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

preferowany przez samych pracowników maleje. Rosnąca różnica może być więc dodatkowym impulsem zwiększającym dynamikę wzrostu płac, które w ciągu ostatniej dekady zwiększyły się o ponad 55% - dyrektor Zespołu Analiz w Work Service Andrzej Kubisiak. "Tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw w lipcu

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

reklamodawców o 1,2% przy dynamice PKB na poziomie 4% jest zaskakująco słabym wynikiem. Wchodzimy jednak w czwarty kwartał i okres świąteczny, więc intensywna walka o klientów, którzy w tym roku mają wyjątkowo zasobne portfele, przełoży się na wyższy niż w ciągu ostatnich 9 miesięcy wzrost wydatków na reklamę

Dłuższa praca albo bieda

dwiema dekadami. Co jeszcze wynika z raportu? Osobom po pięćdziesiątce trudno o pracę. W Polsce pracuje zaledwie 46 proc. osób w wieku 50-59 lat, w wieku 60-64 lata - jedna piąta, w wieku ponad 65 lat - niecałe 5 proc. Łącznie 3,7 mln. A bezrobotnych po pięćdziesiątce są prawie 4 mln. Przeciętny polski

Poranny komentarz rynkowy XTB - PKB w USA wyżej, w Polsce niżej

Wczoraj poznaliśmy najnowszy, choć jeszcze nie ostateczny odczyt amerykańskich danych o PKB za drugi kwartał. Tak jak można było się spodziewać, dane były lepsze niż podano pierwotnie, choć nie tak znacząco lepsze jak oczekiwał rynek. Dziś dowiemy się, o ile PKB wzrósł w Polsce w trzecim kwartale

Petru: Grecja potrzebuje głębokiej terapii

Leszek Baj: Grecja wpadła w błędne koło? Unia Europejska i MFW wymagają od niej kolejnych oszczędności, które pogłębiają recesję i zmuszają do następnych cięć. W IV kw. grecki PKB skurczył się o 7 proc. Ryszard Petru, partner PwC, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich: Grecja

Auto autonomiczne i trzecie oko kierowcy. Z wizytą w izraelskim start-upie kupionym przez Intela za 15 mld dol.

. swojego PKB na badania i rozwój, głównie w sektorze technologicznym. To światowy rekord i tyle, ile w Polsce wydajemy na... służbę zdrowia. Start-upy mają w Izraelu jak w raju. Izraelski Urząd ds. Innowacji (IUI), podlegający ministerstwu gospodarki i przemysłu, opiekuje się młodymi inżynierami i

Niemcy zreformują system emerytalny. Większość ekonomistów za przejściem na emeryturę w wieku 70 lat

. Oznaczałoby to, że Polska obierze zupełnie przeciwny kierunek niż większość krajów w Europie. Zobacz: 65, 67 a może 75? Im później, tym lepiej - ekspert o tym, kiedy przejść na emeryturę

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

W opublikowanym przed dwoma tygodniami rankingu otwartych funduszy emerytalnych znalazł się błąd obliczeniowy, który nie wpłynął na kolejność funduszy w rankingu, ale doprowadził do zaniżenia stóp zwrotu funduszy. Przepraszamy i publikujemy jeszcze raz tabele z właściwymi danymi. Od ponad dekady

Komentarz do rynku złotego - EUR/PLN odbija się od wsparcia

wzrostowego w jakim porusza się od pierwszej dekady marca br. To może sugerować, że wzrostowa korekta na tej parze będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach. W czwartek, pomimo zaplanowanej na godzinę 14:00 publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej oraz rosnących cen polskich

Za pięć lat grozi nam scenariusz grecki [ROZMOWA Z EKONOMISTKĄ]

kredyt to zahamowanie inwestycji i spowolnienie wzrostu gospodarczego, generujące wyższy deficyt. I tak zataczamy błędne koło. Na ten rok deficyt ma wynieść 54,7 mld zł. - Nie wzruszajmy ramionami, nie ignorujmy. To jest deficyt dwukrotnie wyższy niż przeciętny deficyt w ostatnich dwóch dekadach

Wiceszef MSZ Grecji: Minęło zagrożenie wyjścia Grecji ze strefy euro. Reformy przynoszą efekty

Pogrążona w kryzysie Grecja poszukuje inwestorów chętnych do kupna państwowych spółek. Prezydent Karolos Papulias przyjechał z członkami rządu na dwa dni do Polski, m.in. by nawiązać kontakty gospodarcze. Ostatnia taka wizyta miała miejsce w 1996 r., złożył ją Konstandinos Stefanopulos. Rozmowa z

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

. Ostatni raz podobny poziom długu wystąpił w roku 1929. Wielki krach lat 30. bardzo szybko poziom długu obniżył. Stabilny poziom długu do PKB to prawdopodobnie 150-200 proc. Mówię o łącznym długu publicznym i prywatnym. Obecna sytuacja różni się od 1929 r. tym, że dług narastał trzy dekady. Świat wszedł

BM Reflex oczekuje spadków cen na stacjach na początku sierpnia

będzie uzależniony od poziomu cen ropy naftowej i notowań polskiej waluty wobec dolara. Dzisiaj mówimy o wyhamowaniu spadków cen ropy naftowej i osłabieniu złotego, co może sprzyjać odbiciu cen na krajowym rynku hurtowym w górę w następnych dniach. Nie powinno to wpłynąć na oczekiwany spadek cen paliw na

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

rencista, który osiąga wiek emerytalny, staje się emerytem. I znika z listy rencistów. Wcześniej tak nie było. Ktoś, kto dostawał rentę, pobierał ją do końca życia. Główna przyczyna spadków to jednak uszczelnienie systemu. Dwie dekady temu co roku na rentę rolniczą odchodziło ok. 70 tys. rolników, a w

Etiopia wraca do gospodarczej gry. I dba o niezależnosć

opracowany na podstawie mnóstwa kryteriów - m.in. PKB, poziomu edukacji, rozwoju gospodarki, długości życia - wciąż jest bezlitosny. Etiopia zajmuje w nim 173. miejsce na 187 państw. Dla porównania - Polska jest 35., najwyżej plasujący się afrykański kraj to Libia - 55. miejsce. Co to oznacza? Owszem, w

Bohaterowie portugalskiej rewolucji goździków zbojkotowali święto

, dla których ostatnie cztery dekady stanowią najlepszy czas w dziejach kraju, był to prawdziwy wstrząs. Skąd ten protest? W ogłoszonym w poniedziałek manifeście "Kwiecień nie składa broni" stowarzyszenie weteranów rewolucji "25 Kwietnia" oświadczyło, że drakońskie oszczędności

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

zostać uruchomiony w maju" - analitycy Banku Zachodniego WBK "Jeszcze dekadę temu zatrudnienie w Polsce wynosiło prawie milion Polaków mniej, niż obecnie. Wraz ze stabilnym wzrostem gospodarczym rośnie popyt na nowych pracowników. Wzrost zatrudnienia w grudniu to efekt świąteczno

Wyhamowanie płac przejściowe, popyt na pracę pozostanie wysoki wg analityków

; - główny ekonomista Banku Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor. "Odnotowany w październiku spadek rocznej nominalnej dynamiki wynagrodzeń był czwartym z rzędu, co jest dużą niespodzianką zważywszy na fazę cyklu koniunktury, w której znajduje się polska gospodarka. W sytuacji, w której liczba

Kryzys finansowy skończył pół roku

recesji. W USA spadek PKB ma wynieść w tym roku 2 proc., a w Wielkiej Brytanii i Niemczech - 3,3-3,6 proc. To może być najgorszy rok od co najmniej trzech dekad. Ledwo dyszy branża nieruchomości i motoryzacyjna. Największe amerykańskie koncerny, np. General Motors, stają na progu bankructwa i dostają

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

polska gospodarka „wrzuci" czwarty bieg. Opublikowane dziś dane, mimo że rozczarowujące, nie będą miały wpływu na decyzje RPP w najbliższych miesiącach. Koszt pieniądza może w mojej ocenie pozostać stabilny nawet do końca 2016 r."- główny ekonomista Banku Pocztowego, Monika Kurtek

Bielecki: Bądźcie dumni z tego, co robicie

rośnie. Polscy przedsiębiorcy będą musieli przypomnieć sobie, jak bardzo ważne jest zarządzanie płynnością w firmie. I że trzeba brać pod uwagę ryzyko wzrost kosztu pieniądza. Kulą u nogi, która spowalnia polską gospodarkę, jest brak innowacyjności. Byłem ostatnio na spotkaniu z grupą przedsiębiorców, od

Wojciechowski: Dobrobyt bierze się z pracy, nie z hojnych emerytur

proc. PKB deficytu sektora finansów publicznych Polski wynika z "części" emerytalnej w ZUS. Inaczej mówiąc, każdy z rodaków dopłaca rocznie do emerytur pracowniczych ponad 2 tys. zł. W sumie ok. 30 mld zł. Pytanie, czy nadal chcemy tyle płacić, czy może podnosić wiek emerytalny i te miliardy

Zsolt Darvas: Grecja musi upaść, ale z asekuracją

wprowadzenia drachmy - zyski mogły spowodować przełom na lepsze w greckim kryzysie. Kiedy natomiast zwykli ludzie i firmy uświadomiliby sobie, że zanosi się na powrót do drachmy, to wycofałyby z greckich banków wszystkie depozyty. Całkowita zapaść banków mogłaby zmniejszyć grecki PKB o 20-50 proc. W dodatku

Poranny komentarz rynkowy XTB - czy Bernanke ożywi rynek?

czerwca. Wczoraj pokonany został ważny opór 102,46 USD, a to oznacza uruchomienie formacji odwróconej głowy i ramion. Cel formacji – ponad 116 USD – wydaje się mało realny, ale wzrosty w rejon konsolidacji z ostatniej dekady maja (ok. 107 USD) już bardziej; naturalnie rynek ropy również

Haruj całe życie, będziesz biedny

, zamiast się zmniejszać, w niektórych krajach ma tendencję wzrostową. W Polsce, jak wynika z "Badania budżetu czasu ludności w 2013 roku" przeprowadzonego przez GUS, jeszcze dekadę temu praca zajmowała średnio 7 godzin i 7 minut na dobę, gdy teraz to 7 godzin i 38 minut. Dużo, jeśli wziąć pod

Zakupy przyszłości. Szanujemy jedzenie, więc kupujemy mniej

. Czeka nas słaby rok - Rok 2013 będzie słaby dla handlu detalicznego. Prawda czy fałsz? - powtarza nasze pytanie Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Prawda - odpowiada. - Już w 2012 r obserwowaliśmy kurczenie się konsumpcji w Polsce. I wylicza: sam rynek soków

Niemiecko-francuski plan dla euro wywindował indeksy

Europejskiej Herman Van Rompuy przesunął wczoraj o blisko tydzień szczyt UE oraz eurolandu (na 23 października), by przywódcy strefy mieli więcej czasu na wykucie kompromisu w sprawie banków. Spór idzie o rolę funduszu ratunkowego EFSF (dziś Słowacja jako ostatni kraj euro powinna ratyfikować jego reformę

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

kraju wynosi 60 proc. PKB - mniej więcej tyle co Polski, mniej niż Irlandii, Portugalii czy Niemiec. Hiszpania szybko zwiększa eksport. W złej sytuacji są banki komunalne (cajas), ale są konsolidowane i restrukturyzowane. Banki będą potrzebowały 25--30 mld euro nowego kapitału, co nie powinno być

American Dream od roku pod krechą

popsuła się koniunktura na rynku nieruchomości. W Wielkiej Brytanii i Hiszpanii ceny domów ostro poszły w dół. Sektor budowlany zaczął tracić zamówienia, a cała gospodarka zwalniać. Po raz pierwszy od ponad dekady mieszkańcy Irlandii i Danii odczuli skutki kurczącej się gospodarki. Wzrost PKB w Wielkiej

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

724 tys. (ciężka zima, jak widać, sprzyjała prokreacji). Na początku Julka będzie żyła w kraju 38-milionowym. Kiedy stanie się Julią i skończy studia, Polska będzie mieć już o 2 mln mieszkańców mniej. A gdy zbliży się do sześćdziesiątki, nad Wisłą żyć będzie ledwo 31 mln Polaków. Ale o tym za chwilę

Główni przegrani gospodarczego kryzysu

spółki w 130 krajach, również w Polsce. Firma powstała w Szanghaju w 1919 roku, a jej założycielem był Cornelius Vander Starr. W 2007 roku, ostatnim dobrym roku dla AIG, przychód spółki wyniósł 110 mld dol. AIG ubezpieczał od wszystkiego, także od ryzyka bankructwa. Firma emitowała CDS (Credit Default