pkb polski w 2015

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

PKB Polski rośnie o 2,8%. Brak korekty za 2015

PKB Polski rośnie o 2,8%. Brak korekty za 2015

Polski PKB rośnie niemal dokładnie tyle co oczekiwali analitycy. Wzrost 2,8% jest niższy o 1,1% niż rok wcześniej, ale wciąż bardzo dobry. GUS nie zamierza skorygować parametrów za 2015 rok.

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,5% w 2015 r.

. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2014 2015 2016 2017  wzrost PKB (zmiana w %) 3,3 3,5 3,5 3,5  spożycie prywatne (zmiana w %) 2,5

OECD podtrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,5% w 2015 r.

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,5% w 2015 r., zaś w kolejnym roku sięgnie 3,4%, by powrócić do 3,5% w 2017 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W czerwcu Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na poziomie odpowiednio: 3,5

EBOR nadal prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,4% w 2015 r.

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski wyniesie 3,4% w 2015 r. szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podtrzymując prognozę opublikowaną w maju br. Na 2016 r. prognozuje natomiast wzrost o 3,3% (wobec 3,4% oczekiwanych w maju). "Zdaniem EBOR, tempo wzrostu

Bank Światowy: PKB w Polsce wyniesie 3,2% w 2015 r.

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce w ubiegłym roku wyniósł 3,2%, tyle samo ma być również w 2015 roku, prognozuje Bank Światowy. Z roku na roku zwiększać się będzie również deficyt na rachunku obrotów bieżących. Bank Światowy prognozuje, że PKB w Polsce wzrośnie w

BofA Merrill Lynch podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

Warszawa 06.08.2015 (ISBnews) - Bank of America Merrill Lynch podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski, zgodnie z którą w tym roku wyniesie on 3,5% a w kolejnym ma przyspieszyć do 3,7%, podał bank. "Prognozujemy następujące wskaźniki makroekonomiczne dla Polski, odpowiednio dla lat

OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,5% w 2015 r.

prywatnych w PKB jest wciąż niższy niż w krajach sąsiednich z podobnym dochodem per capita. Według Organizacji, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,7% PKB w tym roku i 2,4% PKB w roku przyszłym. Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie 7,8% w 2015 r. i 7,4% w 2016 r. (ISBnews)

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2013 2014 2015 2016  wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,4 3,3 3,4  spożycie prywatne (zmiana w

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku do 3,2% z oczekiwanych w listopadzie ub. r. 2,8%, podała Komisja w nowej prognozie. W 2016 r. wzrost PKB ma sięgnąć 3,4% (wobec 3,3% oczekiwanych w listopadzie). "Pomimo zewnętrznych

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na 3,5% w 2015 i 2016 r.

Polsce wzroście do 3,5% w 2015, wspierany przez popyt krajowy i poprawę warunków gospodarczych u partnerów handlowych" - czytamy w komentarzu.  Według szczegółowych prognoz MFW, wzrost PKB w Polsce w 2016 roku również ma wynieść 3,5% wobec 3,3% zanotowane w 2014 r. W strefie euro gospodarka

IBnGR podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski, zgodnie z którą w tym roku wyniesie on 3,5% (wobec 3,4% w ub.r.), a w kolejnym ma przyspieszyć do 3,8%. "Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2015 roku

Płatności elektroniczne dodały do polskiego PKB 4,3 mld USD w latach 2011-2015

PKB) wzrósł łącznie o 296 mld dolarów w latach 2011-2015. Polska znalazła się wśród krajów, które najbardziej skorzystały na rozwoju płatności elektronicznych. "Płatności elektroniczne to ważny czynnik wzrostu konsumpcji, produkcji, produktu krajowego oraz zatrudnienia. W krajach, gdzie liczba

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 3,0% w 2015 r.

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 3,0% w przyszłym roku wobec 3,3% wcześniej prognozowanych, szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W 2014 roku wzrost PKB według banku ma wynieść 3,2%. "Od połowy 2013 r. wzrost gospodarczy w

Deloitte: Połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB Polski poniżej 2,5% w 2015 r.

oznacza, że liczba tych, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w tym roku są lepsze niż w 2014 roku jest niższa, wynika z najnowszego badania „Deloitte CE CFO Survey" „Opinie CFO co do wysokości wzrostu PKB Polski w roku 2015 są podzielone. Połowa z nich przewiduje wzrost

Moody's: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,0% w 2014 r., 3,1% w 2015 r.

fiskalna Polski pozostaje wiarygodna, a rząd jest zdeterminowany, by obniżać deficyt fiskalny i poprawiać wskaźniki zadłużenia. Według agencji, deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniesie 3,3% PKB w 2014 r. i spadnie poniżej 3-proc. unijnego limitu w 2015 r

IBnGR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,5%, co oznacza, że będzie ono nieznacznie tylko wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach 2015 roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 3,3

Erste prognozuje wzrost PKB Polski na 3,5% w 2015 r., 3,3% w 2016 r.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB Polski przyspieszy do 3,5% w tym roku, ale spowolni do 3,3% w kolejnym roku, prognozują analitycy Erste Group. "W następnym roku oczekiwania co do wzrostu gospodarki przewidują wzrost na poziomie 3,3% z uwagi na niższą dynamikę

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 3,4% w 2015 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) – Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie również 3,4% w tym roku wobec 3,0% wcześniej prognozowanych, szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Na 2016 r. także prognozuje wzrost o 3,4% (wobec 3,4% w ub.r.)  "Produkcja przemysłowa i

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

. GUS informuje o wartości i dynamice (procentowy wzrost bądź spadek) PKB w poszczególnych kwartałach dla całego kraju. Raz w roku - z rocznym opóźnieniem - podaje dane o PKB w poszczególnych województwach. W 2015 r. wartość polskiego PKB wyniosła blisko 1,8 bln zł. To o 4,6 proc. więcej niż w 2014 r

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

deficyt sektora "general government" w 2015 r. został skorygowany do 2,7% PKB z wcześniej szacowanych 2,6% PKB. Dług sektora został skorygowany do 51,3% PKB z odpowiednio 51,1% PKB.   W kwietniu br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2017 roku

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

Emilewicz: Wzrost PKB wyniesie 5,2% w 2018 roku

tylko jednym z dowodów na to. Innymi są twarde dane gospodarcze. Polska gospodarka pomiędzy 2016 r. a 2018 r. wzrosła przeciętnie o 8%. W 2015 r. wzrost PKB wyniósł 3,8%, w kolejnym roku solidne 3,1%, a 2017 rok to 4,8%. Obecny rok będzie jeszcze lepszy. Zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2%. Polska

MPiT: PKB na mieszkańca Polski wg PPP wzrosło do 74% średniej UE w 2018 r.

blisko 32 tys., co stanowiło ok. 74% wartości tego wskaźnika dla całej UE. W 2018 r. wskaźnik ten w Polsce był wyższy o ponad 5,2 tys. USD w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dla całej UE wzrósł w tym czasie o ok. 4,6 tys." - czytamy w komunikacie. Resort podkreśla, że relacja polskiego PKB

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)  --10:00: Polska - Aktualizacja szacunku PKB według kwartałów za lata 2017-2018 --14:00: Polska - Podaż pieniądza M3 (r/r), marzec (konsensus r/r: 3,9%, poprzednio: 6,5%) (ISBnews/Macronext

Skiba z MF: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r w 2017 roku

Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB zarówno w 2017, jak i 2018 r. Na 2019 r. prognozowany jest deficyt na poziomie 1,9% PKB. (ISBnews)  

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 34,4% w 2016 r. z 33,3% rok wcześniej, podał urzędu statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 40% PKB (wobec 39,7% w 2015 r.), w strefie euro

GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 2,6% PKB w 2015 r.

instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2016 r. wyniesie 2,6% PKB, a następnie: 2,9% PKB w 2017 r., 2% PKB w 2018 r. i 1,3% PKB w 2019 r. W maju br. Komisja Europejska prognozowała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,6% PKB w 2015 r.

możliwy do osiągnięcia, zaś celem na 2017 r. jest utrzymanie tego wskaźnika poniżej 3% PKB. W lutym br. Komisja Europejska prognozowała, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3% PKB deficytu w ub.r. Natomiast na 2017 r. prognozowała przekroczenie unijnego 3

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,3% PKB deficytu w ub.r., podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść także 2,8% PKB, zaś w 2017

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł do 53,8% PKB w II kw.

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wzrósł do 53,8% PKB w II kw. br. wobec 52,1% zanotowanych w I kw. br. i wobec 51,1% PKB w II kw. 2015 roku, podał Eurostat. Nominalnie dług sektora wyniósł 977,83 mld zł w II kw. br

MFW obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2016 r., 3,4% w 2017 r.

rok później - na poziomie 1,5% (wobec 0,5% deflacji na koniec 2015 r.). Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 0,1% PKB w tym roku i 1% PKB w roku przyszłym (oraz 2,6% PKB w 2021 r.) wobec 0,2% PKB w 2015 r. (ISBnews)  

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł do 52% PKB w I kw.

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wzrósł do 52% PKB w I kw. br. wobec 51,3% zanotowanych w IV kw. ub.r i wobec 50,9% PKB w I kw. 2015 roku, podał Eurostat. Nominalnie dług sektora wyniósł 936,49 mld zł w I kw. br

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wydatki publiczne na ochronę socjalną w Unii Europejskiej odpowiadały 19,2% PKB w 2015 r. ,wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce było to 15,9% PKB.  "Kolejnymi najważniejszymi obszarami było 

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,5% r/r w 2015 r. wg analityków

, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 3,5% rocznie w latach 2015-2017. GUS zapowiedział, że szacunek PKB za 2015 r. przedstawi we wtorek, 26 stycznia, o godz. 10.00. (ISBnews)  

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,5% r/r w 2015 r. wg analityków

przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 3,5% rocznie w latach 2015-2017. GUS zapowiedział, że szacunek PKB za 2015 r. przedstawi we wtorek, 26 stycznia, o godz. 10.00. (ISBnews)  

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r., podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść 2,6%. "Oczekuje

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,5% PKB w 2015 r.

deficyt w wysokości 2,8% PKB jest możliwy do osiągnięcia, zaś celem na 2017 r. jest utrzymanie tego wskaźnika poniżej 3% PKB. W lutym br. Komisja Europejska prognozowała, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3% PKB deficytu w ub.r. Natomiast na 2017 r

GUS skorygował wzrost PKB za 2015 r. do 3,9% z 3,6%

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 3,9% w 2015 r. wobec 3,3% w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost wyniku za 2015 r. o 0,3 pkt proc. w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych i utrzymanie wyniku

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC. "W Polsce wartość gospodarki opartej na danych szacowana jest obecnie na 6,2 mld euro (ok. 26,5 mld zł), a w 2025 r. może to być - w

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% na 2017 r.

% zanotowanych w 2015 r., jednakże wykazał bardzo wysoki eksport netto, co było efektem silnego wzrostu gospodarczego w Niemczech, głównego partnera handlowego Polski. Spodziewane przez agencję tempo wzrostu PKB Niemiec w 2017 r. to 1,6%.  (ISBnews)  

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,8% r/r w IV kw. 2015 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 12.02.2016 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. 2015 r. wyniosło ok. 3,8% r/r (wobec 3,5% r/r w III kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,8% r/r w IV kw. 2015 wg analityków

Warszawa, 10.02.2016 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. 2015 r. wyniosło ok. 3,8% r/r (wobec 3,5% r/r w III kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost PKB w IV kw. br

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,4% r/r w III kw. 2015 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 13.11.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w III kw. 2015 r. wyniosło ok. 3,4% r/r (wobec 3,6% r/r w II kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,4% r/r w III kw. 2015 wg analityków

Warszawa, 12.11.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w III kw. 2015 r. wyniosło ok. 3,4% r/r (wobec 3,6% r/r w II kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost PKB w III kw. br

Fitch: Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,5% w 2016 i 2017 r.

Warszawa, 16.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski utrzyma się w tym i przyszłym roku na poziomie 3,5%, prognozuje Fitch Ratings. Według agencji, deficyt budżetowy w tym roku wyniesie 3% PKB. "Realny PKB wzrósł o 3,5% r/r w III kw. 2015 r., osiągając jedno z najwyższych temp w

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

Kopacz: KE zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu

pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu". Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. W kwietniu tego roku

Belka: Wzrost PKB będzie 'lekko' podwyższony w marcowej projekcji NBP

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) wobec oczekiwań z listopada, poinformował prezes NBP Marek Belka. "Możemy się spodziewać minimalnej, lekkiej modyfikacji w górę w marcowej

Szczurek: Deficyt 'general government' wyniesie 2,8% PKB w 2016 r.

deficyt sektora finansów publicznych to 2,8% PKB - to są nasze szacunki na 2016 r., a więc cały czas poniżej PKB i jest to zbliżony wynik do 2015 r." - powiedział Szczurek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Według wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, Polska odnotuje deficyt w

Eurostat: Dług sektora 'general government' Polski wzrósł do 51,9% PKB w III kw.

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski wzrosło do 51,9% PKB na koniec III kw. 2015 r. wobec 51,3% PKB kwartał wcześniej (i wobec 49,2% rok wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu nominalnym zadłużenie tego sektora w Polsce

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

analityków. "Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

poprzednich ośmiu lat. Przypomniał, że średnio w Unii Europejskiej jest to ponad 80%. Zaznaczył, że na koniec kwietnia na rachunkach budżetu państwa było ponad 90 mld zł. "Już 100% potrzeb pożyczkowych mamy wykonanych w tym roku. Zmniejszyliśmy nasze uzależnienie od zagranicznych inwestorów w polski

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

nadmiernego deficytu". Zgodnie z aktualizacją, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. Rating suwerenny Polski w Moody's to A2/P-1 z perspektywą stabilną. (ISBnews)  

Morawiecki szacuje wzrost PKB za 2015 r. na 'nieco powyżej' 3,5%

szacunek danych o wzroście PKB za cały 2015 r. Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 3,5% zarówno w 2016, jak i 2017 r. (wobec szacowanych na 2015 r. 3,5% wzrostu). (ISBnews)  

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do ok. 3,4% r/r w I kw. 2015 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 15.05.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło w I kw. 2015 r. i wyniosło ok. 3,4% (wobec 3,3% r/r w IV kw. 2014 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Szesnastu ankietowanych przez ISBnews analityków

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do ok. 3,4% r/r w I kw. 2015 wg analityków

Warszawa, 14.05.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło w I kw. 2015 r. i wyniosło ok. 3,4% (wobec 3,3% r/r w IV kw. 2014 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Szesnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,6% r/r w II kw. 2015 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 14.08.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kw. 2015 r. było zbliżone do odnotowanego w poprzednim kwartale i wyniosło ok. 3,6% r/r (wobec 3,6% r/r w I kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Trzynastu

Tempo wzrostu PKB wyniosło ok. 3,6% r/r w II kw. 2015 wg analityków

Warszawa, 13.08.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kw. 2015 r. było zbliżone do odnotowanego w poprzednim kwartale i wyniosło ok. 3,6% r/r (wobec 3,6% r/r w I kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Trzynastu ankietowanych przez

Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 3,4% r/r w I kw. 2016 r. wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło w I kw. 2016 r. i wyniosło ok. 3,4% (wobec 4,3% r/r w IV kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa

Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 3,4% r/r w I kw. 2016 r. wg analityków

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło w I kw. 2016 r. i wyniosło ok. 3,4% (wobec 4,3% r/r w IV kw. 2015 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost

Rząd przyjął projekt ustawy dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

% PKB, natomiast w Polsce w 2015 r. było to 4,5% PKB. Z takim wskaźnikiem zajmowaliśmy jedno z ostatnich miejsc. Mniej pieniędzy publicznych niż Polska, wśród państw OECD, na ochronę zdrowia przeznaczały tylko takie państwa jak: Litwa (4,4% PKB) Korea Południowa i Turcja (4% PKB), Łotwa (3,4% PKB) oraz

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

strukturalnych problemów i słabości głównych gospodarek. Problemem jest pandemia, a nie niezdrowe fundamenty gospodarek. Polska te fundamenty ma zdrowsze niż przeciętnie w UE. Mamy też relatywnie korzystną w pandemicznych warunkach strukturę gospodarki, np. najmniejszy w Unii udział turystyki w tworzeniu PKB, a

MF: Deficyt budżetu państwa za 2015 r. nie przekroczy 47 mld zł, czyli 3% PKB

opublikowanych dziś danych GUS PKB Polski w 2015 r. wzrósł o 3,6%, czyli więcej niż zakładano w budżecie i więcej niż w 2014. Świadczy to o silnych fundamentach rozwoju kraju, o tym, że gospodarka znajduje się na ścieżce trwałego wzrostu. Jednocześnie wstępne dane Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2013 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kraje z regionu, które miały wynik

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.  Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2015 2016 2017 2018  wzrost PKB (zmiana w %) 3,9 3,1 3,4 3,2  spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,7

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,8%

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w czerwcu, zakłada wzrost na poziomie 3,8% w 2015 r., 3,7% w 2016 r. I 3,6% w 2017 r., wynika z raportu NBP. "W latach 2015-2017

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 3,9% w 2015 r. wobec 3,3% w poprzednim roku. Oznacza to wzrost wyniku za 2015 r. o 0,3 pkt proc. w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych i utrzymanie wyniku za 2014 r. bez zmian. GUS zrewidował także wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) za 2013 r

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł kw/kw do 895,81 mld zł w II kw.

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski wzrosło do 895,81 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 886,45 mld zł kwartał wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Na koniec II kw. 2014 r. zadłużenie Polski w tym ujęciu wynosiło 827,82 mld

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i w UE28 w II kw. 2015 r.

kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,5% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Malta (4,8%), Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%) oraz Polska (3,6%). (ISBnews)  

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

r. dzięki stopniowemu zacieśnianiu polityki fiskalnej. Fitch prognozuje, że dług publiczny osiągnie swój najwyższy poziom w 2018 r. w wysokości 53,2% PKB (wobec 51,3% PKB na koniec 2015 r.). 15 stycznia Standard & Poors Ratings Services obniżył suwerenny rating kredytowy Polski w walucie obcej

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,4%

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu i kwietniu, zakłada wzrost na poziomie 3,4% zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r.  oraz w 2017 r., wynika z raportu NBP. "Wyniki

KE prognozuje deficyt general government Polski na 2,8% PKB 2016 r., 3,4% w 2017

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3% PKB deficytu w ub.r., podała Komisja Europejska w zimowych prognozach. Natomiast na 2017 r. prognozowane jest przekroczenie unijnego 3

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego wzrosła do 122,8% w 2015 r.

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora finansowego w Polsce wzrosła do 122,8% w 2015 r. z 121,4% rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Wartość tych aktywów zwiększyła się o 5,2% r/r i wyniosła 2,2 bln zł na koniec ub.r. "Relacja aktywów krajowego systemu

Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

" - czytamy w komunikacie. W maju 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Jak przypomina resort finansów, w 2009 r. Rada stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego deficytu i zaleciła jego skorygowanie do poziomu poniżej 3% PKB. Po

Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 2,7% r/r w 2016 r. wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło do ok. 2,7% w 2016 r. wobec 3,9% r/r w 2015 r., wynika z prognoz ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost PKB w ub.r

Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 2,7% r/r w 2016 r. wg analityków

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło do ok. 2,7% w 2016 r. wobec 3,9% r/r w 2015 r., wynika z prognoz ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się, że wzrost PKB w ub.r. wyniósł średnio 2,67

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,7% z 2,8%

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 2,7% w 2016 r. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wcześniej Urząd szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 2,8%. Wzrost PKB za 2015 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3,8% z wcześniej

Glapiński: Wzrost PKB na poziomie 4% pozostaje realny w tym roku

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Po pozytywnych danych o PKB za II kw. wzrost gospodarczy w całym roku na poziomie 4% pozostaje realny, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Nie ma znaczących nierównowag w gospodarce

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,3%

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 24 analityków w grudniu i styczniu, zakłada wzrost na poziomie 3,3% zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. oraz 3,4% w 2017 r., wynika z raportu NBP. "W latach

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.). (ISBnews)      

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

MFW podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na poziomie 3,6% w 2016 i 2017 r.

wzrostu PKB Polski na 2021 r. wynosiła 3,5%. MFW prognozuje w opublikowanym dziś "Regional Economic Report", że popyt krajowy wzrośnie w tym roku w Polsce o 4% i o 3,9% w przyszłym roku (wobec wzrostu o 3,3% w ub.r.), zaś konsumpcja prywatna - odpowiednio o 3,7% i 4,1% (wobec wzrostu o 3% w

Morawiecki: Wzrost PKB może oscylować wokół 4% w tym roku

. Nakłady brutto na środki trwale odnotowały wzrost po raz pierwszy od IV kw. 2015 r. - o 0,8% r/r. W ub. tygodniu Moody's Investors Service podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3% z 3,2%. Wczoraj główny analityk S&P Global Ratings odpowiedzialny za rating Polski Felix Winnekens

MG: Wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w tym roku

motoru wzrostu gospodarczego w kraju przejmie popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności gospodarczej w kraju" - czytamy w raporcie. "Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I połowie 2015 r., utrzymywał popyt krajowy. Przyczyniły się do tego wzrost konsumpcji o 3,0%, przy

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. PPK wzmocnią polską gospodarkę i przełożą się w mojej ocenie na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Ponadto rozwiązanie to wzmocni bazę finansowania sektora

Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku

czasu podpisano z beneficjentami 53 381 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 414,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 252,7 mld zł, czyli 75% całej puli. Jeśli chodzi o realizację "Planu Junckera", Polska jest na 5. miejscu w UE, wskazał też minister

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,3% r/r w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 26.01.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło do około 3,3% w 2014 r. z 1,6% w 2013 r., wynika z szacunków ekonomistów. Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu spodziewa się, że wzrost PKB w całym 2014 r. wyniósł średnio 3,28% (prognozy wahały się

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na br. do 3,5%, podniósł na 2017 do 3,7%

później sygnalizował, że wzrost pozostanie silny w 2016 r. i przyspieszy do blisko 4% w 2017 r. MFW prognozuje obecnie, że PKB Polski wzrośnie o 3,4% w 2018 r., o 3,2% w 2019 r. oraz po 3,1% w 2020 i 2021 r., podano w komunikacie poświęconym zakończeniu konsultacji z Polską. "Gospodarka

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

bankowego w styczniu 2013 roku wynosił 1 748 mln zł, to w styczniu 2019 r. wynosił zaledwie 255,04 mln zł. Z kolei zwrot z kapitałów sektora spadł poniżej 7% w 2018 r. wobec 13% w 2011 r.  Pomimo wysokiego wzrostu w latach 2011-2015 - z 82% do 90% PKB - w 2015 roku wzrost poziomu aktywów

'Minutes': RPP oczekuje stabilnego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Omawiając listopadową projekcję wskazywano, że w kolejnych kwartałach prognozowane jest utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB, wspieranego popytem wewnętrznym. Podkreślano jednocześnie, że wkład eksportu netto do wzrostu ma pozostać ujemny. Mimo to zwracano

Eurostat: Dług sektora general government spadł do 53,2% PKB w II kw.

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) spadł do 53,2% PKB w III kw. 2016 r. z 53,5% zanotowanych w II kw. ub.r., podał Eurostat. W III kw. 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 51,6%. Nominalnie dług sektora wyniósł 978,49 mld zł

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. na poziomie 3,5%

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) utrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski na poziomie 3,5% (tj. bez zmian wobec prognozy z listopada ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została utrzymana na poziomie 3,5%. "W całym [2015

MFW: Luka w VAT w Polsce spadła do 21% w 2016 wobec 27% w 2013 r.

-2017 wpływy z VAT rosły w ujęciu nominalnych, spadały w relacji do PKB - z 7,9% w 2008 r. do 7% w 2015 r., by odbić do 7,8% w 2017 r. (ISBnews)  

'Minutes' RPP: Wzrost PKB powinien nieco przyspieszyć w kolejnych kwartałach

" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie Rady oceniali, że spowolnienie wzrostu gospodarczego na początku br. było prawdopodobnie przejściowe. W kolejnych kwartałach dynamika PKB powinna nieco przyspieszyć, choć - jak podkreślała część członków Rady

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) - deficyt wyniósł 2,8% PKB, i tym samym został zredukowany do poziomu pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu" - podał CIR. W dokumencie zapisano również, że konsolidacja

PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny

.  Bank podał, że prognozowane tempo wzrostu PKB na Słowacji osiągnie w latach 2018-2023 średnio 3,7% i będzie wyższe niż dynamika PKB Unii Europejskiej przeciętnie o 1,9 pkt proc. Eksport towarów z Polski do Słowacji zanotował w 2018 r. wzrost na poziomie 9,6%, a dalsza prognozowana dynamika

S&P: Bez reform dług Polski może niemal potroić się do 140% PKB do 2050 r.

agencji. „Prognozowany jest spadek populacji Polski o prawie 10% w latach 2015 - 2050, ale jednocześnie w tym czasie populacja osób starszych wzrośnie o 15 pkt proc. do 30% ogółu. Zgodnie z naszymi prognozami rządowe wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa wzrośnie do 17% PKB  (z 16