pkb polski w 1950

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Chiny podpisują umowę o wolnym handlu z dawnym wrogiem

Po trzech latach trudnych negocjacji i blisko ćwierć wieku po nawiązaniu kontaktów dyplomatycznych Chiny i Korea Południowa podpisały umowę o wolnym handlu. Rozwój całej Azji Wschodniej ma znacząco przyspieszyć.

Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r.

/PLN 4,25 - kurs EUR/USD 1,13 - wzrost PKB w Polsce 3,7%; 8) nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne; 9) nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji

Ważne dane ze szczytem G20 w tle

Na rynku znów zapanowały pozytywne nastroje. Wczorajszą sesję amerykańskie indeksy zakończyły na solidnych plusach, w tym S&P500 wzrósł do 1950 pkt, czyli najwyższego poziomu od początku stycznia. Wczoraj rosły również ceny ropy, a na rynku walutowym tracił bezpieczny jen za to zyskiwał polski

Rok 2014 w dziesięciu liczbach

Rok 2014 w dziesięciu liczbach

komunizmu w Europie i rozpad ZSRR. W ostatnich latach był zasilany dotacjami bogatej w ropę Wenezueli, ale spadek cen tego surowca może oznaczać, że kurek z pieniędzmi zostanie zakręcony. W 1950 roku poziom PKB na głowę mieszkańca na Kubie był taki jak w Portugalii i tylko nieco niższy niż w Hiszpanii

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

? Do tej pory nasze konto w ZUS było powiększane o wzrost funduszu płac (praktycznie odpowiadało to wzrostowi gospodarczemu). Nowe subkonto w ZUS ma być waloryzowane inaczej. Ma rosnąć o wysokość średniego nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat. Uwaga! Jeśli

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

724 tys. (ciężka zima, jak widać, sprzyjała prokreacji). Na początku Julka będzie żyła w kraju 38-milionowym. Kiedy stanie się Julią i skończy studia, Polska będzie mieć już o 2 mln mieszkańców mniej. A gdy zbliży się do sześćdziesiątki, nad Wisłą żyć będzie ledwo 31 mln Polaków. Ale o tym za chwilę