pkb polski trend

Credit-Agricole: PKB spadnie o 3,8% r/r w 2020 r., odbije w II kw. 2021 r.

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - PKB spadnie o 3,8% r/r w 2020 r., zaś pierwszy wzrost zanotuje w II kw. 2021 r. PKB, a polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii dopiero w 2022 r., prognozuje bank. Dynamika konsumpcji spadnie o 4,4% r/r w br., inwestycji - o 10,6% i wzrośnie o 3,1

Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,4% w tym roku i 3,7% w roku przyszłym, prognozuje Moody's Investors Service. "Z prognoz Moody's wynika, że trend wzrostu łącznie za lata 2013 do 2022 wyniesie 3,7% i będzie jednym z najwyższych w grupie krajów

"Dz": Szara strefa gospodarki wyraźnie rośnie

"Dz": Szara strefa gospodarki wyraźnie rośnie

Jak szacuje "Dziennik", szara strefa może w tym roku zwiększyć się o 25 mld i osiągnąć rekordowy poziom 200 mld zł. Wyliczenia gazety potwierdzają dane Eurostatu. Wynika z nich, że w styczniu bezrobocie wzrosło do 6,7 proc. z 6,5 w grudniu. Dane UE pokazują, że przybyło 40 tys. nowych bezr

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2019 i 3,3% w 2020

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,1% (wobec 4,4% prognozy z lipca), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została obniżona do 3,3% z 3,6%. Na 2021 r. Komisja prognozuje wzrost na poziomie 3,3

Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do 4,5%

, pomimo spowolnienia gospodarczego i Polska nadal utrzymuje się w tym pozytywnym trendzie. W ub. tygodniu Kwieciński mówił, że wzrost PKB powinien wynieść ok. 4,5% r/r w całym 2019 roku, ale w III kwartał w gospodarce będzie nieco trudniejszy i wzrost wyniesie wówczas nieco powyżej 4% r/r. (ISBnews

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 4% w 2019 roku, a następnie do 3,5% w 2020 roku, prognozuje Scope Ratings. "Scope oczekuje, że wzrost Polski (A+/Stable) spowolni do 3,5% w 2020 roku, poniżej swojego potencjalnego tempa 3,9%, a w tym roku wyniesie ok. 4

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,2 pkt proc. do 3,5%

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.), podała Komisja w zimowej prognozie. Prognoza na 2020 r. wyniosła 3,2% (wobec 3,3

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska obniżyli prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,2% z wcześniej oczekiwanych 4,4% oraz na lata 2020 i 2021 do odpowiednio: 3% z 3,5% i 3,3% z 3,8%. "Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - PKB Polski spadnie w tym roku o 4%, zaś w scenariuszu pesymistycznym - o 7%, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "W pierwszym scenariuszu PKB Polski w 2020 r. zmniejszy się o 4% (w porównaniu z 2019 r.). Oznaczałoby to, że w relacji do prognoz

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wpływ rozwój epidemii koronawirusa

tygodniu będą wszelkie informacje dot. rozwoju epidemii, zarówno czy potwierdzi się dotychczasowy trend spadkowy liczby zachorowań w Chinach oraz - w coraz większym stopniu - jak będzie się rozwijać sytuacja na całym świecie" - czytamy w raporcie. W Polsce w tym tygodniu planowane publikacje danych

Milkiland miał 7,26 mln euro straty netto, 9,11 mln euro straty EBIT w I półr.

szczególności, wzmocniony został trend stagnacji w gospodarce rosyjskiej, która spadła o 0,9% PKB. Z kolei odbudowa wzrostu gospodarki ukraińskiej stała się bardziej ewidentna, ze wzrostem rzędu 2,5% PKB. Mimo to, Rosja nadal stanowiła 58% przychodów grupy i 83% wyniku EBITDA, podano w raporcie. Milkiland

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

Tauron chce przedstawić oczekiwania dot. całego 2020 r. po wynikach I kw.

obniżanie się poziomu PKB oraz pogarszanie się koniunktury. Widać wyraźnie, że w 2019 r. spadło o prawie 1 pkt proc. zużycie energii w Polsce - to nie jest pozytywnym trendem, dla takich grup kapitałowych, jak Tauron. Dodatkowo w tym roku, oczywiście, sytuacja związana z pandemią wirusa powoduje, że nie

Euler Hermes: Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer. "Realny PKB wzrósł o +4% w roku jako całość, co oznacza spadek z poziomu

Inovo VP: Łączna wartość inwestycji VC wyniosła ok. 550 mln zł w I poł. 2019 r.

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Łączne inwestycje na polskim rynku venture capital przekroczyły poziom 550 mln zł w I połowie 2019 r. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym roku 2018, wynika z najnowszej analizy funduszu Inovo Venture Partners (Inovo VP). Wiele wskazuje na to, że obecny trend

POPiHN: Rynek olejów smarowych spadł o 3,5% r/r do 226,4 tys. ton w 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Polski rynek olejów smarowych osiągnął w 2019 roku wielkość 226,45 tys. ton, o 3,5% mniejszą niż rok wcześniej, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). "Stabilność rejestrowanego rynku olejów smarowych jest zastanawiająca w

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

nastrój gospodarczy będzie się nadal pogarszał, ale w przypadku wygaśnięcia pandemii niskie stopy procentowy i pakiety ratunkowe zadziałają. Komisja Europejska prognozuje spadek PKB Strefy euro o 7,7%. Polski wskaźnik ma spaść o 4,3%, co oznacza, że polska gospodarka miałaby być najmniej w UE dotknięta

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

gospodarczą w Polsce, zweryfikowali prognozy wzrostu PKB w 2020 do 0% r/r z 1,9%. "Biorąc pod uwagę kolejne obostrzenia aktywności gospodarczej w związku z rozwojem pandemii, związane z tym korekty w dół prognoz dla gospodarki światowej oraz wydłużenie oczekiwanego okresu ograniczonej aktywności w

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

wyraźnie zniżkowym trendzie, np. w scenariuszu nadwyżek budżetowych" - czytamy w komunikacie. Agencja mogłaby też podwyższyć ratingi na skutek podjęcia przez polski rząd działań łagodzących skutki budżetowe zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest

NBP: Zatrudnienie imigrantów w Polsce spadło o ok. 10% między lutym i majem

imigrantów był czynnikiem zwiększającym potencjał wzrostu PKB (przeciętnie o 0,5 pkt proc. rocznie), ale także powodującym szybki wzrost przekazów pieniężnych z Polski na Ukrainę. Zamknięcie granic spowodowane epidemią COVID-19 nie wywołało masowych powrotów imigrantów i związanych z nimi problemów z

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2019 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

komunikacie Ministerstwo Finansów, "podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania

Prezydent w Krynicy: Chcemy utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego

Krynica, 05.09.2017 (ISBnews) - Celem polskich władz jest utrzymanie szybkiego tempa wzrostu PKB tak, by niwelować różnice w zakresie rozwoju gospodarki i poziomu życia obywateli pomiędzy Polską a Europą Zachodnią, zadeklarował prezydent Andrzej Duda. "Zasadniczym celem władz Polski jest

Kalendarium ISBnews

przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku --11:00: Konferencja Polskiego Instytutu Ekonomicznego 'Polski rynek sportu – wyzwania, wpływ społeczno-gospodarczy, trendy" --11:30: Konferencja prasowa Alumetalu nt. wyników   ŚRODA, 21

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w III kw. br., który wyniósł 5,1% r/r i okazał się wyższy od oczekiwań, zawdzięczamy ciągle silnemu popytowi wewnętrznemu, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Według niej, dzisiejsze dane pokazują, że polska gospodarka

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018 roku, a eksport pozostaje dźwignią rozwojową polskiej gospodarki, wynika z analiz Banku Pekao. W ciągu kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt proc

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

. „Opublikowane dziś dane są spójne z naszą prognozą tempa wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,4%). Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - starszy ekonomista Credit

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

Polski. "Obrazuje to jak istotną rolę i przełożenie na kondycję polskiej gospodarki mają ubezpieczenia należności. Trend ten powinien zostać utrzymany" - podkreślił prezes KUKE. Działalność branży wpływa na bezpieczeństwo Polaków oraz wzrost gospodarczy i standard życia, podkreśliła

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

46% PKB w 2021 r. "Polska podlega wymogom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia w określonym tempie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO; dla Polski deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB). Dostosowanie na ścieżce do

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - czytamy w raporcie.  Analitycy podkreślają, że istnieje umiarkowany potencjał do

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 79%

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia wzrósł do 79% z 62% na początku kwietnia, jednocześnie 13% firm planuje zatrudniać, a 6% myśli o zwolnieniach, wynika z VI fali badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski

Kolejne sygnały dot. spowolnienia wzrostu PKB to zła wiadomość dla złotego

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Nastroje na rynkach walutowych mogą dziś psuć obawy o wzrost gospodarczy. Najnowsze dane z polskiego rynku pracy zdają się potwierdzać ten scenariusz. Z kolei na świecie widać zaniepokojenie istotnym spowolnieniem w Chinach. Mniejszy apetyt inwestorów

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

uważamy, że wzrost PKB o 3,5% w br. jest nadal realny" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa " Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu - opublikowane dane pozwalają szacować, że dynamika PKB

Przegląd prasy

--GreenWay Polska uruchomi kolejnych 11 stacji ładowania na MOP-ach --CM International zakończył testy urządzenia Athor do terapii falą uderzeniową --GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w 24 z 34 działów przemysłu --PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk. "Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,2% podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,6 pkt wobec oczekiwań z maja - do 3,8%. Z kolei w 2019 r

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 4,4% i obniżyli prognozę na rok przyszły do 3,5% z 3,8%. "Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

i głębokim (ale jeszcze nie najgłębszym) spadku sprzedaży detalicznej, nadal szacujemy, że w 1q20 dynamika PKB była jeszcze nieznacznie dodatnia (+0,5% r/r vs +3,2% w 4q19). Porównanie rysującego się trendu produkcji przemysłowej z jego odpowiednikiem z okresu GFC sugeruje, że przed polskimi

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia --09:00-15:00: Konferencja Ministerstwa Energii pt "Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej"   --09:30: Konferencja prasowa Stelmet nt. wyników --10:00: Konferencja Ryzyka i Trendy 2017 zorganizowana przez

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

;Widocznym trendem są też koinwestycje polskich funduszy VC z międzynarodowymi zespołami. Stanowiły one ponad 1/4 wszystkich transakcji. Z kolei same polskie zespoły zainwestowały ok. 102 mln zł w zagraniczne przedsiębiorstwa, wymieniono także. Realizując strategię Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Ventures

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrost PKB (w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.) o 1,9 proc., a w kolejnych kwartałach spadki o 8 proc. i 1,8 proc. Dla całej Unii Europejskiej wskaźniki te wyniosły odpowiednio: -2,6 proc., -13,9 proc. i -4,2 proc. Ale lepiej niż Polska radziły sobie Irlandia i

S&P podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego

-2019, podała agencja. "S&P Global Ratings dokonał analizy trendów związanych z ryzykiem ekonomicznym oraz sektorowym polskiego sektora bankowego. W naszej opinii ocena ryzyka ekonomicznego jest pozytywna, ponieważ przewidujemy, że polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie ok. 4% rocznie w

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane niemieckie i CPI w Polsce

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu zaplanowane publikacje sprzedaży detalicznej w Niemczech, dane dot. wzrostu PKB oraz wstępny szacunek sierpniowej inflacji, znajdą się w centrum uwagi inwestorów, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "

Kwieciński: Szybki wzrost inwestycji utrzyma się w IV kwartale

, zorganizowanej przez Luksembursko-Polską Izbę Handlową. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. Minister zwrócił uwagę na wzrost zaufania społeczeństwa do polityki gospodarczej oraz oceny własnej sytuacji gospodarczej. "Co oznacza, że jeśli Polacy widzą dobrze swoją obecną sytuację

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja Ministerstwa Energi pt "Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej" --09:30: Konferencja prasowa Stelmet nt. wyników   --10:00: Konferencja Ryzyka i Trendy 2017 zorganizowana przez Politykę   --11:00: Konferencja prasowa

Indeks WIG20 pod presją, inwestorzy realizują zyski

makroekonomiczne, szczególnie te z Polski. Poważniejsze spadki na giełdach w zeszłym tygodniu zmieniły nastawienie inwestorów. Nerwowości można oczekiwać również dzisiaj. Wczoraj inwestorzy realizowali zyski do tego stopnia, że europejskie akcje reprezentowane przez indeks EuroStoxx50 spadły do poziomów ostatnio

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

przejawów słabnięcia gospodarczego i narastającego ryzyka recesji na świecie - wzrost PKB w Polsce przekracza 4%. W dodatku agencje ratingowe oraz instytucje międzynarodowe korygują in plus dotychczasowe prognozy gospodarcze dla Polski". "Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka może bronić

Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego

konieczne zaproponowanie działań interwencyjnych poprzez zainicjowanie dedykowanego programu działań regulacyjnych i gwarancyjnych, które przełożą się na wzrost liczby nowych mieszkań. Zwłaszcza, że […] budownictwo mieszkaniowe w sposób bezpośredni i pośredni przysparza w Polsce ponad 8,4% PKB"

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

procentowego). Wzrost konsumpcji prywatnej (3,9% r/r) również rozczarował, ale w kolejnych kwartałach uzyska istotne wsparcie w postaci stymulacji fiskalnej, więc jej perspektywa nas nie martwi. Dane pokazują, że polska gospodarka broni się przed globalnym spowolnieniem, a fala rewizji prognoz wzrostu PKB

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Komitet

Glapiński: Wyższa inflacja zaskoczyła, ale nie zmieniła naszych przewidywań

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Wyższa od oczekiwań inflacja w kwietniu okazała się zaskoczeniem, ale nie zmieniła zasadniczo przewidywań członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński. "Oczywiście, że nas

Złoty pozostaje w trendzie spadkowej przez sytuacją związaną z koronawirusem

3,4% - 2804 przypadków śmiertelnych na 82170 potwierdzonych. Warto jednak zwrócić uwagę na trafną argumentację jednego z polskich wirusologów, który sugeruje śledzić statystyki dotyczące statku wycieczkowego Diamond Princess. Na razie na 705 potwierdzonych przypadków koronawirusa zmarły tam 4 osoby

CBRE: Rynek nieruchomości komercyjnych wróci do stanu sprzed COVID za 1,5 roku

spadki. Z analiz ekonomicznych wynika, że PKB strefy euro skurczy się o 8,3% w 2020 roku. Wynik dla Polski, mimo że ujemny, przedstawia się dużo lepiej i wynosi -3,8%, co stawia nasz kraj na najlepszej pozycji w całej Europie. Dzięki temu Polska ma szansę szybciej wrócić do stanu sprzed epidemii - w

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

raporcie. W przypadku sektora motoryzacji ekonomiści wskazują, że przewagi kosztowe i bliskość Polski mogą się okazać jeszcze większym atutem niż dotychczas przy rewizji strategii przez koncerny. Branże najsilniej narażone na skutki epidemii koronawirusa wytwarzają ok. 25% polskiego PKB, zatrudniając

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

. Według Kraczkowskiego, obecny rok nie zmieni trendu zwalniania tempa wzrostu PKB rozpoczętego w II poł. 2019 r., po długim okresie spektakularnego rozwoju. "Na hamowanie polskiej gospodarki wpłynie osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech, nadchodzący Brexit, a także wciąż nierozwiązany

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien obniżyć się do 3,2% w 2020 roku, poinformował ISBnews członek zarządu Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. W tym roku pozytywnie powinien zaskakiwać eksport usług, ale w najbliższych

Optymizm na globalnych rynkach finansowych pomaga kursowi złotego

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na globalnych rynkach finansowych panuje optymizm, co pomaga złotemu. Jednak dużym znakiem zapytania jest inflacja w Polsce. Dziś poznamy kolejne dane na ten temat. Można powiedzieć, że złoty stoi na rozdrożu. Wszystko zależy od tego, jaką dużą

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z

Dziś wysyp danych makro istotnych dla GPW

podczas ostatniego trendu wzrostowego WIG wyprzedzał WIG20, dając tym samym względnie wiarygodne sygnały o sile popytu. Dzisiaj inwestorów czeka wysyp istotnych odczytów ekonomicznych. Spośród tych z Polski, o godz. 10:00 GUS opublikuje dane ważne zarówno dla GPW, jak i dla złotego. Kluczowy będzie

Wzrost PKB w Polsce. Co z rynkami wschodzącymi?

optymalnym momentem na sprzedaż jest ten kiedy w mediach mówią by kupować. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka, 14:30 - Kanada - wzrost PKB, 15:45 - USA - indeks Chicago PMI.Źródło: Wzrost PKB w Polsce - Komentarz walutowy z dnia 31.05.2017

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

na poziomie 3,6%.  W raporcie z listopada 2017 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2018 r. oraz 3,3% w 2019 r. "Podniesienie w projekcji marcowej prognozy wzrostu PKB na lata 2018-2019 związane jest z wyższą aktywnością gospodarczą w ubiegłym roku. W

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

., pomimo poprawy zysków operacyjnych w latach 2017-2018, wskazano także w materiale. Według Euler Hermes, usunięcie słabości strukturalnych poprawiłoby długoterminowe perspektywy. "Chociaż otwartość Polski w wymianie handlowej, wyrażona stosunkiem (udziałem) eksportu do PKB wzrosła w ciągu

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,16% m/m do 983,56 pkt w sierpniu

wzrost wartości na poziomie 38.9%. Najniższy stopień podium dla Zakłady Magnetyzowe Ropczyce za miesięczny wzrost o 27.8%. PKB Polski za drugi kwartał podtrzymał wysokie tempo wzrostu na poziomie 5,1% r/r, co było najlepszym wynikiem w całej Unii Europejskiej. Jednak struktura tego wzrostu nie jest już

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

parametry pokazują, że Polska będzie rozwijać się w sposób trwały - my przewidujemy wzrost PKB na poziomie średnio 3,6% w najbliższych kilku latach, ale ryzyko jest gdzie indziej - nie po stronie makroekonomicznej, lecz instytucjonalnej. Ważne jest, by tłumaczyć inwestorom pewne podejmowane działania, które

Przegląd prasy

o 10,6% r/r, import wzrósł o 0,8% w XII --Orange Polska nie wyklucza pozyskania nowych kompetencji w cloud przez przejęcie --NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro --EEC Trends zdiagnozuje trendy określające przyszłość gospodarki 25 II --Sąd otworzył

Białoruskie IT szykuje CV. Polska musi powalczyć o talenty

gotowi do emigracji. Utalentowanych Białorusinów kuszą różne kraje, a przecież najbliżej im do Polski. - Polska stoi przed szansą przetransferowania dużej liczby informatyków z Białorusi, a podkreślić trzeba, że są to specjaliści najwyższej klasy, co nie wzięło się znikąd, ale ma swoje korzenie jeszcze w

Kropiwnicki z RPP: Wzrost PKB wyniesie 4,1-4,3% w 2017 r., później min. 3,8%

najprawdopodobniej wyższy w br. niż zapisane w tegorocznym budżecie 3,6% i może oscylować wokół 4%. Wcześniej w tym miesiącu Moody's Investors Service podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3% z 3,2%, a przedstawiciele S&P Global Ratings wstrzymali się z aktualizacją prognozy dotyczącej PKB Polski do

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

gospodarstw domowych i konsumpcji. Jest również większy od wzrostu PKB, w konsekwencji czego relacja wartości kredytu konsumpcyjnego do PKB zbliżyła się do 9%" - wyjaśnił Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie. Poprawa nastrojów polskich gospodarstw domowych wyraża się w ich optymistycznych

PKO BP: Wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

(przełom 2016/2017) może spowodować, że bez znaczącego przyspieszenia nominalnego wzrostu płac, realna dynamika wzrostu konsumpcji pozostanie poniżej 4%. Komentując prognozę 2,9% wzrostu PKB za rok bieżący, ekonomista wskazał, że "obecne załamanie inwestycji w Polsce jest pewnym zaskoczeniem oraz to

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem będzie wtorkowa publikacja danych dotycząca wzrostu PKB w całym 2017 r. w Polsce, a także posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), na którym powszechnie oczekuje się

Nagła zmiana kursu złotego. Dlaczego bank centralny zaczął go osłabiać?

 w piątek w południe kurs złotego nagle zaczął spadać. Trudno było znaleźć wytłumaczenie dla wzrostu ceny euro o ok. 7 groszy. Sięgnęła ona 4,51 zł, najwięcej od początku grudnia. Po południu złoty znów zaczął się umacniać. Szybko się okazało, że to Narodowy Bank Polski gra na osłabienie złotego

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 roku wyniesie 4,9% i spowolni do 3,7% w 2019 roku, wynika z kwartalnika ekonomicznego PKO BP.  "Podtrzymujemy prognozę tempa wzrostu PKB w Polsce. Nie będzie gwałtownie hamowało. Spodziewamy się

Przegląd prasy

wzrósł o 3,95% na zamknięciu we wtorek --Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r. --Fitch: PKB Polski spadnie o 3,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,5% w 2021 r. --Victoria Dom pozyskała ponad 10,5 mln zł z emisji obligacji serii N --Senacka Komisja za dostosowaniem ustaw podatkowych do

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

(1,87% w ujęciu względnym, wyrażony jako roczny wzrost wytworzonej wartości dodanej w Polsce), wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Szlaki handlowe po pandemii COVID-19". "Kraje UE najbardziej mogłyby zyskać na delokalizacji produkcji z Chin w scenariuszu będącym

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

największa gospodarka Europy Wschodniej nadal zaskakuje inwestorów swoim imponującym i trwałym wzrostem gospodarczym, który wraz z wysoką jakością infrastruktury sprawia, że pnie się ona w górę w międzynarodowych rankingach. Trend ten nie przekłada się jednak na wzrost konkurencyjności gospodarczej Polski

Przegląd prasy

5,42 mld euro w 2019 roku --Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r. --BIEC: WRP spadł o 1 pkt m/m w styczniu, nasilają się ograniczenia podaży pracy --Prairie: Nie było rozmów z JSW ws. współpracy po 28 września 2019 r. --PFR uruchomił program stażowy 'Polska

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu samych gospodarstw domowych.  Analitycy wskazują, że konsumpcja prywatna wciąż pozostaje istotnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB. Ekonomiści oczekują długiego

BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg.

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Publikacje danych dot. polskiego PKB za III kw. z pełną strukturą, szybki odczyt inflacji za listopad, a także dane z amerykańskiej gospodarki będą w centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "W średnim

Prezes GPW liczy, że część wycofywanych z giełdy spółek wróci na nią za 2-5 lat

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Wycofywanie spółek z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to część ogólnoświatowego trendu, co świadczy m.in. o rozwoju rynku niepublicznego w Polsce, uważa prezes GPW Marek Dietl. Liczy on, że część tych spółek za 2-5 lat powróci na GPW już

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

firmach budowlanych i deweloperskich, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018 r." "Ryzyk systemowych nie widać, jak również ryzyka nagłego odpływu zainteresowania klientów, bo mamy wciąż strukturalny

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

, gospodarstwa domowe mogłyby zmniejszyć skłonność do konsumpcji, co od razu odbiłoby się negatywnie na tempie wzrostu PKB" - ekspert ekonomiczny organizacji Lewiatan Zbigniew Maciąg. "Struktura wzrostu gospodarczego Polski potwierdza, że konsumpcja prywatna jest główną siłą napędową naszej

Przegląd prasy

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska umacnia pozycję jako drugi pod względem wielkości nabywca ukraińskiego prądu  --Niskie oprocentowanie lokat i rosnąca inflacja nie zniechęcają

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

danymi o strukturze PKB w III kw. Zagregowany wpływ dzisiejszych danych o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej jest naszym zdaniem lekko negatywny dla kursu złotego i rentowności obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. "Jeśli aktywność

EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja

utrzymać ten poziom, konieczne jest odwrócenie niektórych trendów, głównie wzmocnienie inwestycji, a nie bazowanie na konsumpcji - tym bardziej, że nadpłynny polski sektor bankowy jest w stanie je sfinansować, o czym przekonywali wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk oraz prezes Związku Banków

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - W bazowym scenariuszu stopy procentowe pozostaną bez zmian, a bank centralny skupi się na wspieraniu gospodarki niestandardowymi narzędziami, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, obecny poziom stóp może być utrzymywany prawdopodobnie aż do zmiany

BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw. br. w centrum uwagi w tym tygodniu

wyczekiwany będzie wynik PKB z USA za I kw. Choć powszechnie oczekiwane jest osłabienie dynamiki w I kw., to biorąc pod uwagę silny impuls fiskalny w tym roku, zjawisko to powinno mieć przejściowy charakter" - czytamy dalej. W minionym tygodniu na notowania polskich aktywów nie wpłynęły opublikowane

Przegląd prasy

elektrycznej wzrósł o 39% r/r do 5,7 tys. GWh w I-V 2020 r. --Szczurek z Europejskiej Rady Fiskalnej: Polska reguła wydatkowa stała się dziś bezużyteczna, bo bardzo łatwo ją ominąć Puls Biznesu --Obecna sytuacja rynkowa nie rodzi wielkich obaw, a mniejszy popyt na mieszkania to naturalna reakcja na

Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

potencjał wsparcia kursu EUR/USD. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień na niemal niezmienionym poziomie w parze z euro, w pierwszej jego części doświadczając łagodnego osłabienia, w drugiej zaś odrabiając te niewielkie straty. Zwycięstwo obecnego prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich

BOŚ Bank: Sytuacja Katalonii nadal będzie ważyć na aktywach rynków wschodzących

dla dalszego trendu umacniania się notowań aktywów rynków wschodzących, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasową znaczącą skalę napływu kapitału zagranicznego na te rynki" - napisali analitycy w raporcie tygodniowym. Tym samym, pomimo solidnych fundamentów polskiej gospodarki, potencjalnie

Investors TFI: Segment średnich i małych spółek z GPW może wrócić do życia w br.

krajowemu parkietowi w podążaniu za giełdami rynków wschodzących, których wzrosty mają odzwierciedlać ożywienie w globalnej gospodarce. Investors TFI przypomina, że polska giełda w 2019 roku rozczarowała swoją względną słabością wobec i tak relatywnie słabych rynków wschodzących, ale raczej nie zaskoczyła