pkb polski statystyki

bizoncapital.pl

Nadzieja dla firm zaniedbanych przez banki

Nadzieja dla firm zaniedbanych przez banki

Mimo że małe firmy stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki - wytwarzają one ok. 70 proc. krajowego PKB, to niestety statystyki pokazujące skalę zaniedbania w finansowaniu tych firm przez sektor bankowy są mocno niepokojące.

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

terminie. Jeśli chodzi o dane z Polski, GUS opublikuje dzisiaj m.in. te dotyczące obrotów towarowych w handlu zagranicznym w ubiegłym roku oraz wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2019 r. Spośród doniesień z zagranicy o godz. 10:30 warto śledzić odczyty PKB oraz produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, a o

Złoty pozostaje w trendzie spadkowej przez sytuacją związaną z koronawirusem

3,4% - 2804 przypadków śmiertelnych na 82170 potwierdzonych. Warto jednak zwrócić uwagę na trafną argumentację jednego z polskich wirusologów, który sugeruje śledzić statystyki dotyczące statku wycieczkowego Diamond Princess. Na razie na 705 potwierdzonych przypadków koronawirusa zmarły tam 4 osoby

Spadki na GPW w ślad za realizacją zysków w Europie

kontraktach CFD na DAX stanowią pozycje krótkie, czyli zakładające spadki, ale już w przypadku kontraktów CFD na francuski CAC40 czy brytyjski FTSE100 sytuacja jest zgoła odmienna – ponad 60% pozycji stanowią te wzrostowe. Dokładnie taka sama statystyka dotyczy kontraktów CFD na WIG20 – pozycje

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. "Polska w roku 2017 uplasowała się na 29

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

" - podsumował główny ekonomista Coface. Jak wskazał dyrektor działu oceny ryzyka w Coface Marcin Siwa, statystyki upadłościowe potwierdzają, że polska gospodarka w ostatnim  czasie cieszyła się bardzo dobrą koniunkturą. Wysoki wzrost PKB napędzany konsumpcją prywatną, niezłe wyniki

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu pozostał bez zmian m/m w lipcu

wszystkich pracujących, jest średnią obejmującą jedynie około 2/3 wszystkich zatrudnionych. Pozostałych pracujących w firmach zatrudniających poniżej 10 pracowników, pracujących w rolnictwie i sferze budżetowej ta statystyka GUS nie obejmuje a tam wynagrodzenia rosną znacznie wolniej" - czytamy w

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do perspektyw przyspieszenia wzrostu PKB

" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Większość członków Rady oceniała, że spadek dynamiki PKB w I kw. br. był przejściowy. Część członków Rady wskazywała, że w kolejnych kwartałach wzrost PKB powinien przyspieszyć, choć będzie prawdopodobnie nieco niższy niż

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

gospodarczego, priorytetem był bowiem wzrost gospodarczy, mierzony wzrostem PKB.  "Doszło do wielu zaniedbań społecznych. Dlatego też w 2015 roku Unia Europejska w tzw. ocenie semestralnej krajów członkowskich wytknęła to Polsce, wskazując na statystyki, z których wynikało, że aż 30% polskich dzieci

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

spadku sprzedaży będą więc dążyli do tego, aby w miarę możliwości obronić swoje marże" - czytamy dalej. Jak wynika z przytoczonych w materiale obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie

Żyżyński z RPP: Wzrost PKB nadal silny w 2018 r., jeśli ruszą inwestycje firm

przyznał, ze dane dotyczące wzrostu PKB za III kwartał tego roku sytuują Polskę w czołówce krajów UE o najwyższym poziomie wzrostu. "Jednocześnie stymulowanie popytu wewnętrznego: 500+, podwyższenie wynagrodzeń itd. powoduje, że ten silnik gospodarczy lepiej pracuje. A główny silnik gospodarczy

Work Service: Ok. 60% Ukraińćów pracujących w Polsce rozważa pracę w Niemczech

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce podjęliby pracę w Niemczech po zmianie polityki migracyjnej w Niemczech - taką opinię wyraża 59% badanych, natomiast 6% badanych odrzuca tę perspektywę, wynika z raportu "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku

Warszawa już nie zawyży statystyk Mazowsza. Rząd chce wykroić stolicę z województwa

Warszawa już nie zawyży statystyk Mazowsza. Rząd chce wykroić stolicę z województwa

Gdy publikowane są dane np. o średniej pensji czy bezrobociu w województwach, od razu podnosi się szum, że statystyka dla całego województwa mazowieckiego jest zaburzona przez to, co dzieje się w stolicy, i nijak nie odnosi się do tego, co mamy w okolicach Radomia czy Ciechanowa. W województwie

IPAG:Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17,2% w 2019 wobec 18% w ub.r.

strefy w produkcie krajowym brutto wyniesie 12,6%, czyli będzie mniejszy niż na początku analizowanego okresu o 0,9 punktu procentowego. W ujęciu względnym szara strefa odznaczała się największymi rozmiarami w 2015 roku – jej udział w polskim PKB wyniósł wtedy 13,5%" - wskazano w raporcie

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

. tekstylia oraz dobra stałe (meble, samochody, RTV i AGD)" - ekpert w DNB Bank Polska Magdalena Szlezyngier. "Pomimo ujemnych dynamik wzrostu, odczyt majowy jest zdecydowanie dobrą wiadomością, gdyż powszechnie oczekiwano większego spadku. Otwarcie gospodarki jest odzwierciedlone w danych i

Recesja w Polsce. Tak! Mieliśmy ją pół roku po Euro 2012. Ale GUS doliczył się jej dopiero po trzech latach.

Recesja w Polsce. Tak! Mieliśmy ją pół roku po Euro 2012. Ale GUS doliczył się jej dopiero po trzech latach.

Definicja recesji to co najmniej dwa kolejne kwartały, w których PKB jest mniejsze niż kwartał wcześniej. Polska recesja 2012/2013 nie była głęboka. Spadek PKB sięgnął ledwie 0,3 procenta pod koniec 2012 i 0,1 procenta na początku 2013. Ale była. Czyli nie jesteśmy już jedyną w Europie gospodarką

Przegląd prasy

wydatków --Marczuk z PFR: O północy 31 lipca z serwisów transakcyjnych banków znikną formularze do składania wniosków o subwencje z tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw -- Firmy tną wydatki, nie chcą kredytów z banków. Czerwiec przyniósł najgorsze od lat statystyki

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

Leszczyńska-Luberek. "Największy wpływ na rewizję PKB w 2015 r. miało zmienione saldo handlu zagranicznego, dane źródłowe i statystyka rządowa" - powiedziała Leszczyńska-Luberek dziennikarzom. Dodała, że saldo handlu zagranicznego zostało zrewidowane w górę. GUS podał dziś, że wzrost

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu samych gospodarstw domowych.  Analitycy wskazują, że konsumpcja prywatna wciąż pozostaje istotnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB. Ekonomiści oczekują długiego

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

40 do 45%" - czytamy dalej. Rośnie popularność przyspieszonych postępowań układowych (73) - ich liczba wzrosła o 52% r/r, podano także. "W połowie kwietnia poznamy wstępne wyniki rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym kwartale 2019 r. Tempo wzrostu PKB już nie będzie tak silne jak w

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce spadły o 0,7% r/r do 17,9 mld zł w 2016

% pracujących w działalności badawczej i rozwojowej. W statystykach międzynarodowych za istotną przyjmuje się liczbę pracujących w działalności B+R posiadających co najmniej stopień naukowy doktora; w Polsce w 2016 r. liczba ta wyniosła 46,3 tys. osób, co stanowiło 27% pracujących w działalności badawczej i

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

niebagatelny wpływ na polską gospodarkę. Dynamika PKB w przyszłym roku ma szansę osiągnąć więcej niż 3.0%, ale prognoza ta na pewno obarczona jest dużą niepewnością." – główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Biorąc pod uwagę, że korekty danych dot. wzrostu PKB wobec tzw. danych

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

brytyjskich i innych związanych z tym czynników tempo wzrostu wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią spowolniło, tak że Czechy w 2018 r. prześcignęły Wlk. Brytanię, zajmując przynależące jej dotychczas miejsce rynku nr 2 w statystyce polskiego eksportu, podano również. Trudno wskazać jeden sektor

Gałązka-Sobotka z Łazarskiego: Trzeba stworzyć onkofundusz z 1 mld zł środków

wynosi ponad 60%, a w krajach UE o podobnym PKB per capita, jak Polska czyli np. w Czechach i Portugalii przekracza 50%. To oznacza, że w Polsce mamy co najmniej kilkanaście tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Agnieszka Katrynicz (ISBnews/ ISBzdrowie)  

Wzrost PKB ostro wyhamował w I kwartale. Bo siadły inwestycje

część projektów mogła być zakończona już w zeszłym roku. Po trzecie, niekorzystnie działa statystyka. W I kw. zeszłego roku wyniki były mocne, wzrost PKB wyniósł 3,6 proc. w skali roku. A osiąganie lepszych wyników w odniesieniu do wysokiej bazy jest trudne. Chwilowe spowolnienie czy trend? Czy jest w

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

. Dalej stosunkowo dobrze radziły sobie branże eksportowe z wyjątkiem sektora motoryzacyjnego.Listopadowe dane sugerują, że dynamika produkcji w 4kw będzie bliska bądź nawet wyższa od wyników z 3kw, pomimo widocznego spowolnienia PKB.  Fenomenem tego cyklu jest odporność produkcji w Polsce na recesję

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

rejestry - tłumaczy Olga Leszczyńska-Luberek. Zwraca uwagę na to, że zagadnienie jest złożone. Ale skoro usługi i produkcja świadczone są na terenie Polski, muszą być uwzględniane. Grecy pompowali statystyki Prekursorem takiego zwiększania PKB jest Grecja, która ugięła się pod naciskami Unii nawołującej do

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

gospodarki za styczeń (nastroje konsumentów i przedsiębiorstw) potwierdza, że gospodarka Polski weszła w 2018 r. z dużym impetem. Spodziewamy się, że ten rok może być równie udany pod względem dynamiki PKB co ubiegły (podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 2018 r.: 4,6%). Konsumpcja, będąca do tej pory

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

15-proc. wzrost ogólnej liczby postanowień w pierwszych trzech kwartałach tego roku potwierdza, że sprzyjające otoczenie makroekonomiczne nie pomogło poprawić sytuacji płynnościowej biznesu w Polsce. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi wzrost gospodarczy Polski sięgnął 5,2% w pierwszej połowie

PwC: Stworzenie systemu prawno-karnego warunkiem walki z szarą strefą

. Analizując statystyki umorzeń widać bardzo wyraźnie, że walkę z mafią gospodarczą przegrywamy a Polski na to nie stać" - powiedział dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, cytowany w komunikacie. Działania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania szarej strefie i

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

domowych. Opublikowane dziś dane na pewno nie są aż tak dużym negatywnym zaskoczeniem jak to było w przypadku produkcji przemysłowej, niemniej jednak są kolejnym dowodem na recesję w Polsce. Kwiecień jest pierwszym, i niewątpliwie najgorszym od lat, miesiącem dla polskiej gospodarki, dlatego wydaje się, że

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

, Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich siedmiu lat, kraje nadbałtyckie systematycznie pozostają na szczycie większości statystyk. Polska plasuje się w połowie stawki pod względem różnicy między wartością zakontraktowanych i wypłaconych środków (24 pkt proc.). Poziom kontraktacji środków unijnych w

Przegląd prasy

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Emilewicz: Polscy przedsiębiorcy są w rzeczywistości bardziej innowacyjni, niż pokazują to oficjalne statystyki --41% amerykańskich firm produkujących w Chinach myśli o

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 16% r/r do 885 w 2017 r.

produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odnotowano wzrost liczby postanowień o 80%. Z drugiej strony statystyka upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal w dużym stopniu uwarunkowana jest zmianami w prawie, jakie wprowadzono na początku 2016 r., kiedy weszła w życie zmiana prawa

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

badawczo-rozwojową - mówi Turczyk. W Estonii prawie 80 proc. firm deklaruje przeznaczenie od 5 do 10 proc. obrotów na badania i rozwój. Dobre statystyki notują też Czechy, Chorwacja, Litwa czy Słowacja. Polska uplasowała się na zbliżonym poziomie do Węgier, ale wyprzedziła jedynie Rumunię. Z kolei w

Przegląd prasy

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Pierwsza od 1991 roku recesja jest już faktem, choć skali zniszczeń w gospodarce jeszcze nie widać w statystykach -- Popyt na paliwa mocno spadł, co sprzyja dalszej

Złoty stabilny po decyzji Komisji Europejskiej

długie miesiące i której zatwierdzenie wisiało już na włosku. Dodatkowo jeszcze przed świętami zostanie opublikowanych kilka istotnych danych makroekonomicznych zza oceanu. Dziś poznamy finalny odczyt PKB oraz cotygodniowe statystyki z rynku pracy, jutro natomiast pojawią się publikacje dotyczące

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 467 w I połowie 2018 roku, czyli o 21% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r., podało Coface. Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce będzie stopniowo zwiększać się i zgodnie z przewidywaniami

PKB tąpnął z zaskoczenia. Bez "500 na dziecko" byłoby jeszcze gorzej?

wzrostu w IV kwartale zeszłego roku. GUS zrewidował je ostatnio w górę, aż do 4,3 proc. To oznacza, że duża część projektów mogła być zakończona w zeszłym roku. Po trzecie statystyka. W I kwartale zeszłego roku wyniki były mocne, wzrost PKB wyniósł 3,6 proc. Osiąganie lepszych wyników w odniesieniu do

KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

sytuacji" - czytamy w raporcie.  Odsetek PKB przeznaczony na opiekę zdrowotną w Polsce wzrósł z 5,3% w 2000 r. do 6,3% w 2015 r. Poziom ten pozostaje jednak znacznie poniżej średniej UE (9,9% w 2015 r.). W przeliczeniu na mieszkańca Polska wydała w 2015 r. na opiekę zdrowotną 1 272 euro 

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

statystyki te nieco pogorszy i w związku z tym oczekiwać należy wyhamowania tempa wzrostu PKB w końcu br. nieznacznie poniżej 5,0%r/r. W całym 2018 r. dynamika PKB osiągnie jednak 5,0-5.1%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Oczekując jednocześnie wolniejszego wzrostu

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

. Październik to pierwszy miesiąc czwartego kwartału i jeśli chodzi o handel, zaczął się on dość przyzwoicie. Dwa kolejne miesiące to okres stopniowego wzrostu zakupów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a zatem statystyki mogą pójść w górę. Tym, co może nieco ograniczyć skłonność do konsumpcji

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

podkreśla, że wzrost niewypłacalności potwierdza pogorszenie w handlu i w transporcie. "Najnowsze statystyki upadłościowe w Polsce wskazują na nieznaczne pogorszenie sytuacji - po 9 miesiącach 2019 roku liczba postanowień o upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 1,2%. Warto wspomnieć, że po 3

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

nominalny sprzedaży przekraczający 5.0%r/r to wciąż solidny wzrost, wskazujący na konsumpcję jako główny silnik wzrostu PKB w Polsce. Na podstawie danych miesięcznych można szacować, że dynamika realna sprzedaży detalicznej w drugim kwartale br. wyniosła około 6.7-7.0%r/r, wobec 4.1%r/r w pierwszym kwartale

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

wszystkim ograniczane, co odzwierciedlać będą m.in. statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej. Być może na jej trwałe wzrosty przyjdzie nam jeszcze długo poczekać" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "Przede wszystkim żwawsze od naszych założeń okazały się wyniki sprzedaży dóbr

ZPL: Prognozowany wzrost rynku leasingu to 21,5% r./r w 2016 r.

;sfinansuje w tym roku 43,1% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL)  „Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce na poziomie

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

bezrobocie odzwierciedlają też europejskie statystyki. Według Eurostatu Polska jest wśród liderów Unii Europejskiej z najniższą stopą bezrobocia. Międzynarodowa definicja bezrobotnego obejmuje jednak nie osoby zarejestrowane w pośredniakach, ale aktywnie poszukujące pracy i będące gotowe do jej podjęcia. A

Dobre dane z Azji. Dług w USA

Niemczech spadła do 5,8% i jest to 0,1% mniej niż oczekiwano. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,9% czyli 0,1% mniej niż przewidywania analityków. Dzisiaj w ramach danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka, 14:30 - USA - dochody i wydatki amerykanów, 15:45 - USA

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

sprzedaż detaliczna poprawi się w kolejnych miesiącach dzięki silnemu wzrostowi płac, bardzo pozytywnym nastrojom konsumentów i dzięki wsparciu fiskalnemu (rozszerzone 500+, cięcia w PIT)" - Marcin Luziński i Grzegorz Ogonek, ekonomiści Santander Bank Polska Poniżej przedstawiamy najciekawsze

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 2,6% r/r do 760 w 2016 r.

., został przerwany. Pełna całoroczna statystyka wykaże prawdopodobnie jeszcze wyższy wzrost na poziomie około 5%. Jednak przerwanie trendu spadkowego w statystyce niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce jest jedynie w niewielkim stopniu konsekwencją otoczenia makroekonomicznego, a nawet sytuacji

Paliwo. Zużywamy więcej niż rok temu, ale jego ceny mogą wzrosnąć

Takie dane podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. "Główne powody wzrostu to korzystne dla kierowców ceny paliw i stabilny rozwój polskiej gospodarki (wzrost PKB o 3 proc. r/r). Wzrost popytu tylko na paliwa silnikowe wyniósł jeszcze więcej, bo 8 proc. Są to wyniki nieco gorsze

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

poziomów 11,4% r/r oraz spadku rzędu -0,2% m/m. Także i tutaj statystyki wskazują, że powoli opuszczamy strefę dynamik systematycznie przekraczających 15% r/r, jakie były udziałem polskiej gospodarki od połowy 2017 roku. Największe wzrosty produkcji odnotowano w jednostkach, w których dominująca

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

lub wzmocnić spodziewaną dynamikę wzrostu w Polsce. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W sumie, dane nie zmieniają istotnie naszej oceny perspektyw polskiej gospodarki. Widzimy duże szanse na stabilizację wzrostu PKB w 2016 r. w pobliżu 3,5% " - analitycy Banku

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

euro. Im wyższy dług, tym gorsza sytuacja gospodarcza. To nie slogan. Wystarczy spojrzeć na statystyki długu i wzrostu PKB Włoch, Portugalii, Grecji, Francji i porównać je ze statystykami znacznie mniej zadłużonej i szybciej rozwijającej się Szwecji. Na nowym funduszu mogłaby zyskać Polska, której dług

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

Enter Air oczekuje wzrostu liczby pasażerów o ok. 10% r/r w 2017 r.

nowocześniejsze wersje Boeing 737-800, co istotnie zwiększyło nasze możliwości przewozowe na drugie półrocze. Liczba przewiezionych pasażerów to tylko statystyka, my zawsze koncentrujemy się na rentowności. Każdy program handlowy musi mieć niewielką pozytywną marżę. Musimy dbać o efektywne wykorzystanie floty i

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

przełożenie na produkcję w Polsce w dalszej perspektywie. Dane wspierają naszą prognozę, że w II kw. 2019 wzrost PKB spowolnił do 4,5% r/r" - ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. "Silne zaburzenia kalendarzowe, efekty pogodowe oraz czynniki jednorazowe w części branż (np

Za dużo ofiar na polskich drogach!

Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Co? Odpowiedzi udzielił Bank Światowy. Porównał statystyki wypadków z rangą instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach (BRD). Co się okazało? Problemem jest rozmyta odpowiedzialność. W Polsce BRD zajmuje się kilka ministerstw i instytucji. Ich

GUS: Najszybciej rosną ceny żywności. Tanieją ubrania i buty

HICP) liczy spożycie z rachunków narodowych i włącza w statystyki wydatki cudzoziemców oraz szarą strefę. Drożeją paliwa i żywność Do niedawna spadek cen wynikał głównie z taniejących paliw i żywności. Teraz trend się odwrócił. W listopadzie o 1,2 proc. w skali roku wzrosły ceny żywności i napojów

Nowe przepisy i są efekty, polscy kierowcy jeżdżą zdecydowanie wolniej

sukcesu, czyli uratowanych ludzi, chodzi też o pieniądze. Jak wynika z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w 2013 r. wypadki drogowe kosztowały nas 34,2 mld zł, a kolizje - dodatkowo 14,9 mld zł. W sumie aż 49,1 mld zł. To niemal 3 proc. PKB Polski, podczas gdy na świecie koszty takich zdarzeń

Orbanomika, czyli niespełniony sen o węgierskiej potędze gospodarczej

Po pierwsze, od 2008 r. (ostatni rok przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego) do 2015 r. poziom PKB na Węgrzech wzrósł realnie jedynie o 3,2 proc. Był to najniższy przyrost produktu wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dla porównania, w Polsce w tym samym okresie PKB zwiększyło się realnie o 24

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

jest zdania, że wkrótce to gospodarka Państwa Środka będzie największa. Ba, według niektórych wyliczeń, jeśli uwzględni się siłę nabywczą krajowej waluty - już wysunęła się na pierwsze miejsce. Ale statystyki nie uwzględniają tego, że chiński wzrost i struktura PKB tego kraju są sztuczne i na dłuższą

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

. Ogromne znaczenie ma ogólny stan gospodarki. Jeżeli PKB spada o kilkanaście procent i więcej (jak w Grecji i Hiszpanii), nawet najbardziej lewicowi politycy muszą drastycznie ciąć wydatki na politykę społeczną. Bezrobocie także powoduje wzrost biedy i patologii społecznych. Polski sukces wynika więc w

Wyższe podatki w zamian za lepszą służbę zdrowia? Jedna piąta Polaków jest "za"

Tomasz Hermanowski z Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Obecnie Polska przeznacza jedynie 4,5 proc. PKB na zdrowie, co stawia nas na przedostatnim miejscu wśród krajów OECD. Wyprzedzają nas nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale też nasi sąsiedzi ze Wschodu. Dla porównania, średnia wydatków publicznych wśród

POPiHN: Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 7% r/r w I poł. 2016 r.

.  "W stosunku do I półrocza 2015 konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 7%. Główne powody wzrostu to korzystne dla kierowców ceny paliw i stabilny rozwój polskiej gospodarki (wzrost PKB o 3% r/r). Wzrost popytu tylko na paliwa silnikowe wyniósł jeszcze więcej, bo 8%. Są to wyniki nieco

Obywatelu! Nie myj auta!

zwiększy polski PKB, pracownik myjni będzie bezczynnie siedział. W tym samym czasie pan będzie biegać z wiaderkiem i szczotką, czego niestety GUS w swoich statystykach w ogóle nie odnotuje. Słowem, pan się namęczy, pracownik wynudzi, a PKB nie wzrośnie. Apeluję więc o poczucie odpowiedzialności za losy

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

decydentami poruszono z kolei temat tworzenia efektywnego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego pozwalającego polskim firmom na maksymalne wykorzystanie cyfryzacji zapewniającej innowacyjny rozwój i wzrost gospodarczy. - Firmy z sektora MŚP są fundamentem naszej gospodarki: blisko 50 proc. PKB w Polsce jest

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 13% r/r do 213 w I kw.

wzrost PKB Polski sięgnie 4,3% w 2018 r." - skomentował główny ekonomista Coface w Polsce Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych firm w Polsce nadal w dużym stopniu wynika ze zmian w prawie upadłościowym i

Zafoliowane fotoradary i rekordowe wyścigi na cmentarz. Polska rajem dla łamiących przepisy kierowców

, co odpowiada 2,8 proc. PKB. Polska od lat wlecze się w ogonie europejskich rankingów bezpieczeństwa - za nami są tylko Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Na BIQdata.pl analizujemy główne przyczyny śmierci Polaków. Wypadki drogowe są główną przyczyną zgonów Polaków do 44. roku życia.

Odrobina empatii w "tymczasowym świecie"

zawodowym zespołu. Poczucie bezpieczeństwa i stabilności w pracy jest bardzo ważne dla gospodarki, chociaż nie widać go bezpośrednio w statystykach PKB. Ludziom zatrudnionym na śmieciówkach trudniej jest zdecydować się na kredyt (o ile go w ogóle dostaną), co zmniejsza popyt w gospodarce. Mają też

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

. Uwagę zwraca przede wszystkim spadek dynamiki zatrudnienia. W naszej ocenie może on wynikać z ograniczenia etatów w podmiotach mniejszych, które najmocniej odczuły wpływ skokowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Podmioty które z nowym rokiem obniżyły zatrudnienie poniżej 10 osób wypadły ze statystyki

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

statystyk meldunkowych. Nie ma więc sprzeczności między wzrostem liczby ludności a automatycznym skojarzeniem, że polska wieś wymiera. Jadąc przez wiele wiosek, nie da się nie zauważyć opuszczonych domostw i zarośniętych podwórek. Sęk w tym, że wyludnianie się wsi to jedno, a napływ nowych mieszkańców to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z wniosków z raportu "Ograniczanie konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w całej Europie"

Innowacje róbmy w firmach, nie na uczelniach

sprzyjał innowacjom? Sektor nauki powinien dostawać minimum 2 proc. PKB, a w firmach zatrudnienie pracowników w jednostkach naukowo-badawczych powinno być około trzech razy większe niż w sektorze nauki. Tak jest w wiodących krajach. Jeśli do takiej struktury dojdziemy, to dystans pomiędzy Polską a Zachodem

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

w kondycji silnej lub dobrej", jednak w niektórych branżach statystyki wyglądają znacznie gorzej. Największe trudności odczuwają przedsiębiorstwa działające w obszarze finansów i ubezpieczeń, hotelarstwa i gastronomii oraz kultury i rozrywki. Najlepiej natomiast radzą sobie firmy prowadzące

Nie damy rady oszczędzić na emeryturę. Brakuje 2 bln euro

na tle Europy wypada Polska? Jeśli nie zwiększymy znacznie długoterminowych oszczędności, przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy w Polsce spadnie do poziomu 37 proc. przed połową tego stulecia - wynika z raportu. Polakom brakuje blisko 300 mld zł A to dopiero początek złych

Pieniądze z saksów? Tak, ale Polska staje się znaczącym eksporterem kapitału

. Rocznie trafia do nas ok. 16 mld zł (to ostatnie dane NBP). Bank Światowy ocenił tę kwotę na nieco więcej, bo 6,9 mld dol. Sporo, ale stanowi tylko ok. 1,5 proc. PKB Polski. W zeszłym roku według szacunku NBP najwięcej wysłali Polacy pracujący w Niemczech (5,7 mld zł) i Wielkiej Brytanii (4,5 mld zł

Dane o sprzedaży detal. i produkcji sugerują poprawę dynamiki PKB wg analityków

połączeniu z opublikowanymi wczoraj bardzo przyzwoitymi statystykami z rynku pracy, są dla RPP argumentem za stabilizacją stóp procentowych w kolejnych miesiącach" – główny ekonomista Banku Pocztowego, Monika Kurtek. "Oczekujemy, że wpływ obu tych czynników tj. wzrostu dochodów

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

uodporniona na dobre dane makroekonomiczne, natomiast z pewnością wychwyci spadek inflacji PPI jako wspierający tezę o przejściowości przyśpieszenia procesów inflacyjnych w gospodarce" - główny ekonomista Banku BGK Tomasz Kaczor. " Powyższe statystyki potwierdzają naszą prognozę, że PKB będzie

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

W komentarzu zamieszczonym w "Wyborczej" 4 października Beylin pisze: "Tusk symbolizuje nie tylko sukces Polski, lecz także wielki zwrot, jaki coraz śmielej dokonuje się w unijnej polityce - od twardego liberalizmu i brutalnych cięć wydatków mających naprawiać państwa w kłopotach, do

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

krajowego brutto. A jeśli ktoś nie przepada za PKB, to porównuje to do oszczędności krajowych albo do całkowitej wielkości budżetu. Są różne opcje. Deficyt w wysokości 100 mld nie znaczy kompletnie nic, jeśli nie będziemy mieli sensownego odniesienia. Dla Polski to byłoby 20 proc. PKB. Dla USA pół procenta

Morawiecki: MFW obala prawa neoliberalizmu. MFW: Nie ma żadnej rewolucji

założenia, że polityka gospodarcza ma służyć przede wszystkim obywatelom: pracownikom, przedsiębiorcom, polskim rodzinom, a nie statystykom, liczbom i procentom. Gdy będzie służyła obywatelom, to i wskaźniki makroekonomiczne będą lepszej jakości". W tym samym wywiadzie przekonywał, że jedna z

BZ WBK: Polskie firmy nadal mają potencjał do rozwoju handlu z Chinami

zwraca uwagę, że choć dane o wzroście chińskiego PKB w III kw. 2015 r. na poziomie 6,9% (wg oficjalnych statystyk) lub nawet 3-4% (wg innych niż państwowe źródeł) są najgorsze od 6 lat, to nadal są dodatnie. "W porównaniu do ostatnich lat gospodarka Chin rośnie wolniej, ale cały czas rośnie

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL zwiększyła się do 2,1% r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy" - czytamy w "Kwartalnym raporcie o rynku pracy w III kw

Brexit: czarny scenariusz. Ile mógłby kosztować polskich konsumentów?

za granicę wybiera się 4,5 mln osób. Ze statystyk Polskiej Izby Turystyki wynika, że przeciętny turysta, spędzając urlop poza Polską, wydaje 2900 zł. A to oznacza, że łącznie wydamy - w dużej części w krajach strefy euro (Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja) - 13,5 mld zł. Po obecnym kursie euro (w

Brexit. Ile może kosztować Polaków

. Gdyby przeliczeniem z euro po wyższym kursie była objęta tylko połowa naszych zakupów elektroniki, to bylibyśmy w plecy o kolejne półtora miliarda złotych. Polski turysta: 1 mld zł w plecy? Tylko 17 mln Polaków będzie w tym roku stać na urlop, a z tego za granicę wybiera się 4,5 mln osób. Ze statystyk

Cięcie prognoz dla świata

, menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy oznaki poprawy - dodaje. Według Banku Światowego w 2010 r. wzrost PKB w Polsce sięgnie 2,8 proc. - Dużo zależy od tego, czy rząd będzie w stanie przyspieszyć reformy w Polsce - mówi Laursen. Chodzi m.in

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

.  W kolejnych miesiącach 2017 r. wpływ czynników sezonowych na statystyki powinien być już zdecydowanie mniejszy. W kolejnych kwartałach oczekujemy utrzymania korzystnej sytuacji gospodarczej, niemniej w trakcie II poł. br. oczekujemy stopniowego spowolnienia dynamiki sprzedaży. Cały czas

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

, że pomimo utrzymującej się niepewności odnośnie perspektyw wzrostu PKB w Polsce w najbliższych kwartałach, stopa bezrobocia rejestrowanego będzie w kolejnych miesiącach w dalszym ciągu obniżała się w relacji rocznej. Szacujemy, że na koniec roku wyniesie ona 9,7%" - główny ekonomista Plus Banku

"Chiński sen" o bogactwie stał się sennym koszmarem

. wartości, to ci, którzy zainwestowali swoje oszczędności, stają się o 30 proc. biedniejsi. Ale jeśli kupili akcje na kredyt, tracą wszystko. Chiński nadzór nad rynkami finansowymi i chińskie statystyki są niewiarygodne. Nie wiemy więc, jaką dźwignię finansową stosowano przy zakupach akcji, ale z pewnością

Kryterium krwi

roku tracimy na nich 3 tys. ludzi oraz 2 proc. PKB (równowartość 870 km autostrad). I zostajemy z 44 tys. rannych. Czy istnieje lepszy powód? W cyklu "Jazda Polska" zastanawiamy się dlaczego na polskich drogach jest tak niebezpiecznie. Chcemy wywołać debatę co można z tym zrobić. Czy problem

Poranny komentarz rynkowy XTB - 7,5%, oficjalnie

bardzo dużej gospodarki i raczej skromnych osiągnięć w dziedzinie statystyki publikują dane o PKB jako pierwszy duży kraj, w zaledwie 15 dni po zakończeniu kwartału), można mieć obawy, iż został on nagięty na potrzeby rządu. Dane absolutnie nie oznaczają, iż nie ma problemu spowolnienia, natomiast

Turyści wracają do Tunezji. Kraj pokochali Rosjanie

, turyści zaczęli powoli wracać do Tunezji. Widać to w statystykach, w te wakacje kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków wypoczynkowych. - Obecnie wycieczki oferują prawie wszyscy najwięksi touroperatorzy działający na polskim rynku: Nowa Itaka, Rainbow Tours

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

domena dobrze zorganizowanych grup przestępczych. - Najlepiej nadają się do tego typu działań towary masowe, trudno identyfikowalne, które po sprzedaży giną. Jak paliwa, które spalamy, czy półtusze wieprzowe, które zjadamy - mówią eksperci. Według policyjnych statystyk, na które powołuje się PwC, w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

globalnych firm. Z ich prognozami korespondują statystyki polskich operatorów centrów danych, którzy systematycznie zwiększają wartość sprzedaży usług cloud computingu. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Dell EMC: Dell i EMC miały łącznie w Polsce niemal 1,6 mld zł przychodów w 2015 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

globalnych firm. Z ich prognozami korespondują statystyki polskich operatorów centrów danych, którzy systematycznie zwiększają wartość sprzedaży usług cloud computingu. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Dell EMC: Dell i EMC miały łącznie w Polsce niemal 1,6 mld zł przychodów w 2015 r