pkb polski roczne tempo wzrostu

Glapiński: Wzrost PKB może wynieść 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Z modelu stosowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że wzrost PKB może wynieść 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r., poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "To nie czynniki wewnętrzne decydują, że ten

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

ubiegłego roku przyniósł stabilizację tempa wzrostu w gospodarce europejskiej na niskim poziomie. W IV kw. 2018 r. PKB zwiększył się o 0,3% (kw/kw, wyrównane sezonowo) w Unii Europejskiej (UE), a w strefie euro (EA) o 0,2%, co przełożyło się na dalsze pogorszenie rocznych dynamik wzrostu do odpowiednio 1,5

Bank Pekao spodziewa się spadku PKB o 4,4% w 2020 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do -4,4%, podał bank. Ekonomiści przewidują, że wzrost wzrostu PKB spowolni do 1,6% r/r w I kwartale, a następnie spadnie o 17,5% r/r w II kwartale br. "Zahamowanie rozwoju epidemii Covid

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

zanotowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i tym razem skala wyhamowania okazała się nieco większa od średnich oczekiwań rynkowych. Trzeba jednak podkreślić, że dynamika PKB na poziomie 3.9%r/r to wciąż relatywnie wysoki wynik, zwłaszcza jeśli porównać ją z dynamiką PKB w Niemczech, całej

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

głównym czynnikiem napędzającym wzrost w regionie" - czytamy też w raporcie. Agencja podtrzymała prognozy wzrostu PKB dla Polski na poziomie 5,1% na 2018 r., 3,8% na 2019 r. i 3% na 2020 r. (ISBnews)  

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w kolejnych kwart.

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na tempo wzrostu PKB będzie oczekiwane osłabienie koniunktury w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, wynika z "minutes

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

projekcji banku centralnego (4%). Ponadto RPP powtórzyła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. "W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. W pierwszym kwartale roczne tempo wzrostu PKB

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

stanu zapasów obniżyła roczne tempo wzrostu PKB w 2Q19 o 0,1 pp.* popyt zagraniczny – wymiana handlowa z zagranicą miała neutralny wpływ na dynamikę PKB w 2Q19 (zerowy wkład eksportu netto). Odczyt PKB za 2Q19 potwierdza kontynuację osłabiania się koniunktury. Skala

Glapiński: Dobrze byłoby utrzymać 4% wzrostu PKB jak najdłużej

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Obecne 4-proc. tempo wzrostu PKB warto byłoby utrzymać jak najdłużej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Nadal mamy sytuację bardzo dobrą - 4% to jest wysokie tempo wzrostu"

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

opinii do projektu budżetu państwa. "W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna

Glapiński: Następnym ruchem mogłaby być obniżka stóp procentowych

dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,7-2,3% w 2019 r. (wobec 1,2-2,2% w projekcji z marca 2019 r.), 1,9-3,7% w 2020 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,3-3,5% w 2021 r. (wobec 1,3-3,5%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

narodowych wskazują, iż - mimo osłabienia koniunktury za granicą - wkład eksportu netto do dynamiki PKB był w IV kw. dodatni" - czytamy dalej. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

obydwu czynników nie nastąpi zapewne wcześniej niż pod koniec lata. W konsekwencji również III kwartał odznaczy się ujemnym tempem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rdr). Dopiero IV kwartał przyniesie powrót rocznej dynamiki PKB na dodatnie poziomy, ograniczając spadek PKB w bieżącym roku do nieco ponad 2

Glapiński: Gospodarka prawdopodobnie osiągnęła najwyższy pułap w cyklu

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Polska gospodarka prawdopodobnie osiągnęła już najwyższy pułap w obecnym cyklu gospodarczym, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "W naszym przekonaniu tempo inwestycji nie budzi niepokoju. Czy tempo wzrostu osiągnęło swój

Czerwińska: Wzrost PKB wyrównany sezonowo spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r.

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB (wyrównane sezonowo) spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r., a w 2019 roku spadnie poniżej 4%, uważa minister finansów Teresa Czerwińska.  "Zakładając, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB (kw/kw, sa) utrzyma się na poziomie z II

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

3,5% r/r w połowie 2020 r. W całym 2020 r. oczekujemy obniżenia dynamiki PKB do 3,5% r/r z 4,2% r/r szacowanych na 2019 r." - czytamy w kwartalnym raporcie BOŚ Banku. Zdaniem analityków, o ile niższe wydatki inwestycyjne samorządów, przedsiębiorstw oraz utrzymujące się słabe tempo wzrostu

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja w pobliżu celu po wzroście w I kw. 2020

-3,7%) oraz 1,6-3,6% w 2021 r. (wobec 1,3-3,5%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-4,7% w 2019 r. (wobec 3,9-5,1% w projekcji z lipca 2019 r.), 2,7-4,4% w 2020 r. (wobec 3-4,8%) oraz 2,3-4,2

Glapiński: Wzrost PKB na poziomie 4-5% jest w pełni satysfakcjonujący

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 4-5% w Polsce jest w pełni satysfakcjonujące, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Tempo wzrostu między 4% a 5% jest w pełni

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

ścieżki listopadowej projekcji NBP, roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4,4-5,2% w 2018 r. (wobec 4-5,2% w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7-4,4% w 2019 r. (wobec 2,8-4,7%) oraz 2,3-4,2% w 2020 r. (wobec 2,4-4,4%). (ISBnews)

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

szacunków GUS wynika, że w 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyhamowało do 4,0% z 5,1% odnotowanych w roku 2018. W oparciu o dane roczne szacujemy, że w 4Q19 wzrost PKB spowolnił w okolice 3% r/r z 3,9% r/r w 3Q19. Z naszych wyliczeń wynika, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku spożycie gospodarstw

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

MF: Inwestycje przyspieszyły w I kw. w dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

, wzrost PKB w I kw. (5,2% r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo) stanowi dobry punkt wyjścia dla wzrostu gospodarczego na cały rok.  "Wyniki gospodarki (aż 1,6%, kw/kw, sa) wskazują na wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w I kw., które ukształtowało się powyżej średniej

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

popyt wewnętrzny w Polsce. Nie oznacza to jednak, iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpłynie na polską gospodarkę. To widać po stronie podażowej PKBtempo wartości dodana w przemyśle spadła w 3kw19 z do 3,4%r/r. Prognozujemy, że roczna dynamika PKB w 2019 zamknie się na poziomie 4,2%r/r, w

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

Kwieciński: Konsumpcja i ożywienie w inwestycjach motorem wzrostu PKB w II kw.

wzrostu PKB na pewno zostanie przekroczony i wyniesie ponad 4%. Potwierdzają to zmieniające się w ostatnich miesiącach na korzyść Polski prognozy instytucji finansowych" - podsumował Kwieciński.  GUS podał dziś szybki szacunek, według którego Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne

Morawiecki: Wzrost PKB wyniesie powyżej 3% w 2017 oraz 3,9% w l. 2019-2020

w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, a tempo wzrostu importu UE, głównego indykatora popytu na polski eksport, pozostanie na poziomie z 2017 r. Pozwoli to na stabilizację realnego tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie ok. 3,8-3,9% w latach 2018

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

połowę rocznej „alokacji" funduszy UE, może to dodać do całorocznego wzrostu ok. 0,9 pkt proc." - czytamy dalej. Bank oczekuje spadku PKB o 8% r/r w II kw., na co złoży się obniżka sprzedaży detalicznej o ponad 10% r/r, produkcji przemysłowej o ok. 16% r/r, a produkcji budowlanej - o ok

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

istotnego zagrożenia dla celu inflacyjnego w najbliższych trzech latach. "Zgodnie z prognozami ekspertów EKF, w najbliższych latach należy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu PKB w Polsce ma obniżyć się z 5,1 proc. w roku 2018 do poniżej 3% w roku 2022. Oznacza to

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

prognoz PKB i nadal szacują, że spadek polskiego PKB w II kw. może osiągnąć tempo dwucyfrowe. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

r. to 5,5%, a na koniec 2020 r. - do 5,1% "Dodatkowo polska gospodarka polska gospodarka jest najbardziej w Europie Środkowej narażona na finansowe i gospodarcze skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4

Kwieciński: Wzrost PKB wyniesie ok. 4% w IV kw., 4,2-4,3% w całym 2019 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie ok. 4% w IV kw., a w całym 2019 roku sięgnie 4,2-4,3% , prognozuje minister inwestycji, rozwoju i finansów Jerzy Kwieciński. "Podtrzymuję swoją prognozę co do tempa wzrostu w kolejnym kwartale i całym roku. W

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 2,9-3% r/r w IV kwartale br.

; - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, zapytany o oczekiwania co do tempa wzrostu PKB w IV kw. br. Według szefa banku centralnego, wzrost PKB w 2017 r. wyniesie 3,6-3,8%. Zgodnie z listopadową projekcją NBP, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-proc

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI będzie 'wyraźnie' mniejsze niż oczekiwano

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak "

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-3,6% w 2020 r. (wobec 3,1-4,2% w projekcji z marca 2020 r.), 0,3–2,2% w 2021 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 0,6-2,9% w 2022 r. (wobec 1,3-3,4%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -7,2% - -4,2% w

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 4,3% r/r w 2019 r. i dalej do 3,7% w 2020 r., prognozuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Oznacza to podtrzymanie prognoz opublikowanych w sierpniu br. "W czwartym kwartale bieżącego roku tempo wzrostu spadnie do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

2,6-3,9% w projekcji z listopada 2018 r.), 1,7-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,9%) oraz 1,3-3,5% w 2021 r." - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-4,7% w 2019 r. (wobec 2,7-4,4% w projekcji z

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

, że tempo wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2018 r. było już nieco wolniejsze w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów. Dynamika PKB znalazła się poniżej 5.0%r/r. Siłą napędową gospodarki pozostała konsumpcja gospodarstw domowych ze wzrostem na poziomie 4.3%r/r. Choć był to

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak mniej

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

MFW: Wzrost PKB Polski wyniósł 5,1% w 2018 r., spowolni do 3,6% w 2019 r.

wskazuje, że stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom, a Polska przyciągnęła znaczną liczbę pracowników z zagranicy. "Jednakże spowalniający popyt zagraniczny doprowadzi do obniżenia tempa wzrostu PKB w 2019 r., podczas gdy perspektywy średniookresowe są słabsze - ze względu na malejącą

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

raportu McKinsey & Company "Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu". W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

sytuację finansów publicznych a także zawieszenie dostępu do środków unijnych. S&P podniosło też prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% z wcześniej oczekiwanych 3,8%. Na kolejne cztery lata przewiduje wzrost PKB średnio o 3,5% (na 2019 r. - 3,5%, na 2020 i 2021 - po 3%). Agencja prognozuje, że deficyt

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

Polsce dane o PKB w II kw. br. wskazują na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. (ISBnews)  

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2021, inflacja powyżej celu w 2020

NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu. "Generalnie wśród makroekonomistów, ekspertów EKF istnieje konsensus, że należy w najbliższych trzech latach oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Można przyjąć, że lata 2017 – 2018 to szczyt koniunktury i choć polska

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019

w przedziale 1,7% do 1,9% w 2018 r. (wobec 1,5-2,1% w projekcji z lipca 2018 r.), 2,6-3,9% w 2019 r. (wobec 1,9-3,5%) oraz 1,9-3,9% w 2020 r. (wobec 1,7-3,9%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

spowolnienia w Eurolandzie. Odsezonowane tempo PKB w ujęciu kw/kw było słabe i wyniosło jedynie 0,5%r/r. Szacunki kw/kw ulegają licznym rewizjom, niemniej jednak przekaz jest jasny - to najniższy wzrost kw/kw od 3kw16 kiedy polska gospodarka zanotowała silne spowolnienie. Jeszcze przez pewien czas roczne tempo

Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020

makroekonomicznymi w latach 2016-2021 Projekt budżetu 2018: Wzrost PKB wyniesie po 3,8% rocznie w latach 2018-2020   Wzrost PKB Polski utrzyma się corocznie na poziomie 3,8% w latach 2018-2020, zaś w 2021 r. obniży się do 3,6%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do

Morawiecki liczy na utrzymanie wzrostu PKB na poziomie 4-4,5% przez 2 lata

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Rząd liczy na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego w tempie 4-4,5% w kolejnych dwóch latach, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. "W ciągu kolejnych dwóch lat liczymy na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego w tempie 4-4,5%"

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

miesiącu poprzedniego roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27. spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2019 r. Zdaniem analityków, dobre dane o produkcji za maj pokazują, że polski przemysł nadal opiera się spowolnieniu

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

3,5%.  W raporcie z marca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. oraz 3,9% w 2019 r. "Do istotnej korekty w górę dynamiki PKB w 2018 r. przyczynił się wyższy od oczekiwań odczyt tej kategorii za I kw. br. W konsekwencji w br. powyżej przewidywań

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

roku PKB wzrósł o 4,6 %. Wynik jest nieznacznie wyższy niż zakładała mediana prognoz rynkowych. Jest to najwyższy roczny wzrost od 2011 roku. Poza samym wysokim wynikiem odnotować trzeba dwie pozytywne tendencje. Po pierwsze wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki w II półroczu. Dane

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

. Według Kraczkowskiego, obecny rok nie zmieni trendu zwalniania tempa wzrostu PKB rozpoczętego w II poł. 2019 r., po długim okresie spektakularnego rozwoju. "Na hamowanie polskiej gospodarki wpłynie osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech, nadchodzący Brexit, a także wciąż nierozwiązany

'Minutes' RPP: W kolejnych kwartałach utrzyma się dobra koniunktura w gospodarce

„Rodzina 500 plus", a także prognozowane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro " - czytamy w "minutes". Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, członkowie Rady wskazywali, że roczne tempo wzrostu PKB przyśpieszyło w III kw. br. do 4,9%, a więc

Glapiński: Wzrost PKB na poziomie 4% pozostaje realny w tym roku

tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3% z 3,2%. Prognoza rządowa to 3,6%, ale przedstawiciele rządu sugerowali ostatnio, że widzą szanse na wzrost 4-procentowy. Zgodnie z lipcową projekcją banku centralnego z modelu NECMOD, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, roczne tempo

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

, że w I i II kw. br. tempo wzrostu PKB będzie jedynie nieznacznie niższe od 5 proc. (odpowiednio 4,9% i 4,7% r/r), po czym jednak w II poł. br. – głównie z powodu wysokiej bazy odniesienia – tempo to wyhamuje do ok. 4,3% r/r. Prognozujemy, że w całym 2018 r. polska gospodarka urośnie

S&P podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego, natomiast uznał, że ocena ryzyka ekonomicznego jest pozytywna, ponieważ przewiduje, że polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie ok. 4% rocznie w okresie 2018

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że według dostępnych prognoz, dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać w ślad za słabnącym tempem wzrostu gospodarczego w otoczeniu polskiej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki Polski i USA

, oczyszczonych z wahań sezonowych oczekujemy umiarkowanego wzrostu sprzedaży, roczne wskaźniki wzrostu będą natomiast zaniżały podwyższone efekty bazy. Biorąc pod uwagę utrzymujące się solidne tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych oraz solidne nastroje konsumentów oczekujemy utrzymania umiarkowanego

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

), nie widzimy podstaw do zmiany całorocznej prognozy zakładającej wzrost PKB o 5,0% r/r vs 4,6% r/r w 2017 " - analitycy PKO Banku Polskiego.  "Naszym zdaniem tempo wzrostu gospodarczego zacznie stopniowo spowalniać w II półroczu, m.in. za sprawą słabnącej dynamiki inwestycji (sektor

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,6% do 2,5% w 2018 r. (wobec 1,6-2,9% w projekcji z listopada 2017 r.), 1,7-3,6% w 2019 r. (wobec 1,7-3,7%) oraz 1,9-4,1% w 2020 r " - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,5% r/r w 2015 r. wg analityków

, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 3,5% rocznie w latach 2015-2017. GUS zapowiedział, że szacunek PKB za 2015 r. przedstawi we wtorek, 26 stycznia, o godz. 10.00. (ISBnews)  

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,5% r/r w 2015 r. wg analityków

przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 3,5% rocznie w latach 2015-2017. GUS zapowiedział, że szacunek PKB za 2015 r. przedstawi we wtorek, 26 stycznia, o godz. 10.00. (ISBnews)  

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Odczyt PKB Polski w pierwszym kwartale dostarczył nam bardziej kompleksowych szacunków dotyczących rzeczywistej skali załamania gospodarki Polski. Dynamika wzrostu PKB obniżyła się z 3,2% w ujęciu rocznym notowanym w IV kw. ubiegłego roku do 2,0% w I kw. 2020 r. W ujęciu kwartalnym PKB spadło o 0,4

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

również w sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw. W 2019 r. liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce zwiększyła się o 4,5%. Zgodnie z ostatnio opublikowanym danymi przez Główny Urząd Statystyczny, w III kwartale 2019 r. tempo wzrostu PKB było najniższe w trzech ostatnich latach i sięgnęło 3,9% w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,5% do 2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji z marca 2018 r.), 1,9-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9-4,1%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

, gospodarstwa domowe mogłyby zmniejszyć skłonność do konsumpcji, co od razu odbiłoby się negatywnie na tempie wzrostu PKB" - ekspert ekonomiczny organizacji Lewiatan Zbigniew Maciąg. "Struktura wzrostu gospodarczego Polski potwierdza, że konsumpcja prywatna jest główną siłą napędową naszej

Glapiński: Wzrost PKB utrzymał się na poziomie ok. 4% r/r w II kwartale

modelu NECMOD, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7% w 2017 r. (wobec 3,4-4% w projekcji z marca 2017 r.), 2,5-4,5% w 2018 r. (wobec 2,4-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r.( wobec 2,3-4,4

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

najbliższych 4 lat średnioroczne tempo wzrostu Polski nie będzie przekraczało 3%. Co trzeci pytany wyraża większy optymizm wskazując, iż będzie to ponad 3%, a 5% prognozuje nawet wzrost powyżej 4% rocznie. Jedynie 1% badanych szacuje wzrost polskiej gospodarki na poziomie niższym niż 1%. "Na pewno

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

napawa bardzo dobra sytuacja za granicą (ożywienie w strefie euro), co powinno nadal mocno wspierać polski eksport; krajowa konsumpcja również utrzyma zapewne solidne tempo wzrostu. W efekcie, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się na solidnym poziomie, a wynik za IV kw. br. może

Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 3,5-4% w 2018 roku

% rocznie w latach 2019-2020 oraz 3,6% w 2021 r. Zgodnie z lipcową projekcją banku centralnego z modelu NECMOD, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7% w 2017 r. (wobec 3,4-4% w projekcji z

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie umiarkowana

NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,7-2,3% w 2019 r. (wobec 1,2-2,2% w projekcji z marca 2019 r.), 1,9-3,7% w 2020 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,3-3,5% w 2021 r. (wobec 1,3-3,5%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych (o 8.1%) oraz urządzeń elektrycznych (o 1.2%). Po dwóch miesiącach drugiego kwartału br. mamy pewność, że polska gospodarka znalazła się w recesji i że dane dotyczące PKB za ten okres będą słabe. Opublikowane dziś dane za maj rodzą jednak pewną &bdquo

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

optymizmem danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej, jest to dobra wiadomość z punktu widzenia dynamiki PKB w końcu 2019 r., choć kluczowa dla jej wielkości będzie jeszcze dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące eksportu i importu w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

, że skala recesji w 2020 r. w polskiej gospodarce nie przekroczy 2,5% r/r. Oczywiście, pomimo tych pozytywnych informacji, ryzyka dla prognozy pozostają bardzo wysokie zarówno ze względu na notowany w III kw. wzrost zachorowań w USA, strefie euro i w Polsce, ale także niepewność perspektyw wielu branż

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.  Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,8%

przeciętne roczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie stabilne: scenariusz centralny na kolejne trzy lata wynosi 3,7% i jest wyższy niż w poprzedniej rundzie prognostycznej (o 0,3 pkt proc.). W br. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 3,4-3,9%, a w 2016 r. i 2017 r. poza, odpowiednio

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W efekcie pogarszającego się stopniowo otoczenia gospodarczego na świecie nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski z 5,1% w 2018 r. do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r., prognozują analitycy Euler Hermes. "W ciągu ostatnich pięciu lat Polska

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 3,8% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,8% r/r w 2019 r. i dalej do 3,5% w 2020 r., wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "W pierwszym kwartale 2019 roku tempo wzrostu obniży się do 4,1%, a następnie schodkowo spadać będzie do poziomu

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

roku. Konsumpcja, przy hamujących w gospodarce inwestycjach, pozostanie w kolejnych kwartałach filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Należy jednak oczekiwać, że jej tempo wzrostu będzie w roku przyszłym wolniejsze niż w roku bieżącym. Tym samym dynamika PKB znajdzie się na poziomie niższym niż w 2019

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

zbliżone do 4kw19. Tempo PKB może spaść poniżej 3% w kolejnych kwartałach, utrzymujemy nasze oczekiwania że w całym roku wyniesie 3%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista Piotr Popławski "Dzisiejszy odczyt sugeruje, że polska gospodarka podtrzyma wzrost na

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

zapaść inwestycji w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że najbliższe kwartały przyniosą stopniowe wyhamowanie rocznego tempa wzrostu PKB z aktualnych szczytowych poziomów w ramach obecnego cyklu" - ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.   "Drugi szacunek PKB w drugim

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

, a jednocześnie oczekujemy obniżenia tempa eksportu w związku z osłabieniem koniunktury gospodarczej w Niemczech. Dzisiejsze dane wspierają naszą prognozę zakładająca, że w całym 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,5%. Biorąc pod uwagę relatywnie niską inflację i wysokie tempo wzrostu wydajności

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

Rady to [poziom stóp proc.] będzie ustabilizowany" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Jeśli tempo wzrostu PKB nieco by spadło, a inflacja nieco wzrosła, to "nadal byłaby to sytuacja typu; chwilo trwaj", podkreślił. "Pojawia się taka

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

również ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego za cały 2019 r. (4,4% r/r)" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Początek trzeciego kwartału br. przyniósł skromny, choć wyższy

Borys z PFR: System PPK spowoduje wzrost PKB o ok. 0,3-0,4% w dłuższym terminie

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej, uważa prezes Polskiego Fundnuszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "PPK jest

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

brytyjskich i innych związanych z tym czynników tempo wzrostu wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią spowolniło, tak że Czechy w 2018 r. prześcignęły Wlk. Brytanię, zajmując przynależące jej dotychczas miejsce rynku nr 2 w statystyce polskiego eksportu, podano również. Trudno wskazać jeden sektor

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

jako składowej PKB. W czerwcu, m.in. ze względu na zniesienie od 30 maja br. limitów osób na metr kwadratowy w sklepach, wyniki sprzedaży detalicznej ulegną dalszej poprawie, mało prawdopodobne jest jednak aby dynamika roczna powróciła już do dodatniego poziomu. Wzrost sprzedaży być może pojawi się w

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

nadmiernie), to sam wskazywany przez indeks trend spowolnienia dynamiki PKB nie budzi większych kontrowersji" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

PKB (1,9 pkt. proc. w 2015 r.). Dodatkowe 0,7 pkt proc. rocznej dynamiki PKB wynikało ze wzrostu spożycia publicznego (0,4 pkt proc. w 2015 r.). Jednocześnie jednak w 2016 r. tempo rozwoju polskiej gospodarki hamowały spadające inwestycje, które skurczyły się o 5,5% wobec ich wzrostu o 6,1% w 2015 r

Glapiński: Wszyscy członkowie RPP oczekują wzrostu PKB wyższego niż w projekcji

, roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,6-3,8% w 2016 r. (wobec 3-4,5% w projekcji z marca br.), 2,4-4,5% w 2017 r. (wobec 2,6-4,8%) oraz 2,1-4,3% w 2018 r. (wobec 2,1-4,4%). NBP zapowiedział prezentację całości projekcji na poniedziałek

'Minutes' RPP: W kolejnych kwartałach wzrost gosp. powinien przyspieszyć 

polskiej gospodarki, członkowie Rady zwracali uwagę na wstępne dane o PKB w 2016 r., które wskazują, że roczne tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. było prawdopodobnie zbliżone do obserwowanego w poprzednim kwartale.  Członkowie Rady wskazali, że głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

dziecko od 1 lipca br., i należy oczekiwać że efekt ten ujawni się dopiero w kolejnych miesiącach. Ale i bez tego efektu dane można ocenić jako pozytywne i wskazujące na konsumpcję jako wciąż główną siłę napędową polskiej gospodarki. Konsumpcja zadecyduje o tempie wzrostu PKB tak w trzecim kwartale br

MF oczekuje przyspieszenia dynamiki wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Dzisiejsze dane dotyczące wyniku PKB w II kwartale wskazują, że gospodarka polska odzyskuje stabilne tempo wzrostu. Ministerstwo Finansów oczekuje, że wpływ programu 500+ na konsumpcję ujawni się z większą siłą w II połowie b.r. a przyspieszenie dynamiki

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na br. do 3,5%, podniósł na 2017 do 3,7%

później sygnalizował, że wzrost pozostanie silny w 2016 r. i przyspieszy do blisko 4% w 2017 r. MFW prognozuje obecnie, że PKB Polski wzrośnie o 3,4% w 2018 r., o 3,2% w 2019 r. oraz po 3,1% w 2020 i 2021 r., podano w komunikacie poświęconym zakończeniu konsultacji z Polską. "Gospodarka