pkb polski perspektywy

Złotemu ciążą perspektywy podwyżki stóp w USA i słabszego wzrostu PKB w Polsce

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews/ easyMarkets) - W środę, po 2 dniach umocnienia, złoty pozostaje stabilny w relacji do euro, szwajcarskiego franka i funta, lekko zyskując jedynie do dolara. W dalszym ciągu brakuje jednak czynników mogących wesprzeć polską walutę. Jest natomiast szereg ryzyk

Decyzja agencji Moody?s bez echa. PKB dla Polski może przekroczyć nawet 4%

do walut wschodzących. Fakt polska waluta straciła nieco impet. Wydawało się, że po dobrej decyzji dla naszego kraju i podwyższeniu perspektywy naszego ratingu z negatywnej na stabilną może nastąpić jakiś ruch na południe. Nic takiego się jednak nie stało, a złoty w relacji do euro pozostaje w

Ropa znów testuje 50 dolarów za baryłkę

spadnie. Znamy winnego pogorszenie prognoz gospodarczych dla Polski. Są to opóźnienia we wdrażaniu nowej perspektywy budżetowej. Podobno efekt ten ma być zneutralizowany w drugiej połowie roku poprzez ułatwienia w wydawaniu pieniędzy unijnych. Jest to bardzo ważne, gdyż szykują się kolejne ważne programy

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - DBRS Morningstar podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

Fitch obniżył prognozę dla Polski do 0,6% spadku PKB w 2020 roku z 1,8% wzrostu

w ub. tygodniu, gdy podtrzymała długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A- oraz perspektywę ratingu na poziomie stabilnym. Fitch podał dziś w raporcie "Global Economic Outlook - Crisis Update: 2 April 2020" prognozy dotyczące dynamiki PKB

'Minutes' RPP: Wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki w najbliższych kwartałach

relatywnie wysokim poziomie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Większość członków Rady była zdania, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB - mimo oczekiwanego obniżenia - utrzyma się w najbliższych

S&P: Wyzwania dla Polski to m.in. rynek pracy i poprawa PKB per capita

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Polska gospodarka pozostaje zbilansowana, z silnym wzrostem PKB, natomiast jej wyzwania na najbliższe 2-4 lata to m.in. zmierzenie się z mniejszym napływem środków unijnych, wyczerpywanie się rezerw na rynku pracy oraz konieczność poprawy wskaźnika PKB per

'Minutes' RPP: Wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki w najbliższych kwartałach

relatywnie wysokim poziomie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Większość członków Rady była przy tym zdania, że dynamika PKB będzie prawdopodobnie zbliżona do przedstawionej w listopadowej projekcji. Wskazywano, że w kierunku spowolnienia

MPiT: Wzrost PKB jeszcze szybszy w br. niż oczekuje Bank Światowy, blisko 4,5%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski będzie w tym roku jeszcze szybszy, niż zakłada w swojej podwyższonej prognozie Bank Światowy i będzie zbliżony do 4,5%, prognozuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski na

Czerwińska: Niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące dynamiki PKB są zbieżne z prognozami Ministerstwa Finansów, że tempo wzrostu PKB Polski nie będzie już tak wysokie, jak w ubiegłym roku i wyniesie odpowiednio 3,5% i 3,2% w latach 2019-2020, poinformowała minister

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

S&P podniósł perspektywę ocen Pekao do pozytywnej, mBank i Alior - bez zmian

poziomie BBB+/A-2 oraz and Alior Bank na poziomie BB/B, podano w komunikacie. "Silne tempo wzrostu realnego PKB w Polsce skutkuje poprawą zdolności kredytowych sektora prywatnego i prowadzi nas do postrzegania niższego ogólnego ryzyka kredytowego dla sektora bankowego. Obecnie traktujemy polski

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

roku globalnej recesji, ze spadkiem PKB na poziomie 0,4%, zaś w strefie euro i w Wielkiej Brytanii - po 2%, wskazało S&P. "Samo to sprawia, że perspektywy Polski na 2020 rok są wyzwaniem. Oprócz trudnego otoczenia zewnętrznego, także popyt krajowy poważnie ucierpi z powodu przyjętych przez rząd

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

poziomie A. Perspektywa ratingu jest stabilna. "Agencja R&I wskazuje na silną gospodarkę, malejący deficyt sektora finansów publicznych oraz dług publiczny poniżej 50% PKB. Analitycy agencji zauważają, że Polski rząd jest zdeterminowany do przestrzegania reguł fiskalnych, co ma pozytywny wpływ na

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

'Minutes' RPP: Wzrost PKB może być niższy od produktu potencjalnego w tym roku

"minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie Rady oceniali, że wobec niższej od oczekiwań implikowanej dynamiki PKB w IV kw., tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku może być także wolniejsze od wcześniej prognozowanego i niższe od

Założenia budżetu: Wpływ popytu krajowego na PKB spadnie do 3,6 pkt proc. w 2020

pkt proc. w 2019 i 2020 r. (wobec 1,5 pkt w 2018 r.). "Na potrzeby niniejszych 'Założeń' przyjęto scenariusz makroekonomiczny, który zakłada, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce będzie bliskie tempu potencjalnemu i wyniesie odpowiednio 4% oraz 3,7%. Podobnie jak to miało

'Minutes' RPP: Wzrost PKB może się utrzymać na wysokim poziomie

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Analizując perspektywy wzrostu gospodarczego, członkowie Rady oceniali, że dynamika PKB powinna utrzymać się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrost gospodarczy będzie w dalszym ciągu wspierany przez wzrost popytu konsumpcyjnego"

PKO BP: PKB spadnie o 3,9% w 2020 roku, po czym wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - PKB Polski spadnie w tym roku o 3,9%, po czym wzrośnie o 4,1% w przyszłym roku, wynika prognoz PKO Banku Polskiego. Według ekonomistów banku, po gwałtownym spadku nastąpi ożywienie, ale będzie ono miało raczej kształt litery U, a nie V. "Prognozujemy, że w

Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

porównywalnych oraz zasadniczo zgodny z medianą dla krajów z ratingiem suwerennym na poziomie A2" - czytamy w komunikacie. Agencja oczekuje, że w 2022 r. Polska osiągnie 87% mediany PKB na osobę w Unii Europejskiej wobec 80% w 2018 r. "Jednakże pomimo szybkiego nadrabiania zaległości PKB na osobę w

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

budowlano-montażowej w tym okresie, która okazała się pozytywnym zaskoczeniem (wzrost o 5.8%r/r wobec 4.0%-ego spadku w ostatnim kwartale 2019 r.). Pozytywny wkład we wzrost PKB miał także zapewne eksport netto. Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła perspektywy dla polskiej gospodarki na ten rok, a

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym. "Nasza stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie prognozy równoważy ryzyka wynikające z nadmiernie pobudzonej gospodarki wobec solidnych czynników fundamentalnych Polski, które obejmują elastyczność pieniężną, produktywny kapitał ludzki

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną. "

Sura z RPP: Nie ma podstaw do rozważania obniżek stóp w najbliższej perspektywie

Sura. "Nie ma żadnych powodów, by przypuszczać, że skala [spowolnienia tempa wzrostu PKB] będzie większa, niż zakładana w projekcji. W związku z tym nie ma podstaw, aby myśleć w najbliższej perspektywie o obniżkach stóp. Najbardziej optymalny scenariusz w tej chwili to jest stabilizacja stóp na

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja możliwa pow. 3,5% w najbliższych m-cach

; - czytamy w komunikacie. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy dalej. W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - W symulacjach Ministerstwa Finansów dotyczących powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) dług publiczny w latach 2021-2022 (wg polskiej metodologii) mógłby "oprzeć się" o zapisany w ustawie o finansach publicznych poziom 55% w relacji do PKB

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

%. "Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" – podał CIR w komunikacie. Z założeń wynika, że w 2020

Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

obliczone na szeregu wyrównanym sezonowo, to w II kw. Polska zajęła trzecie miejsce (wśród 21 krajów dla których dostępne są dane) po Węgrzech (5,1%) oraz Rumunii (4,6)" - podsumował wiceminister.  GUS podał wcześniej, prezentując wstępne dane, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingu na poziomie stabilnym, podała agencja. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków. "Rating

Japan Credit Rating Agency podtrzymała ratingi A/A+ Polski, perspektywa stabilna

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Japan Credit Rating Agency (JCR) podtrzymała długoterminowe ratingi podmiotu dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A, a dla waluty krajowej - na poziomie A+, podała agencja. Jednocześnie JCR podtrzymała perspektywę ratingów na poziomie stabilnym. "

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,3% w 2019 r., zaś w 2020 r. PKB spowolni do 3,8%, a w 2021 roku wyniesie 3%, podano w listopadowym wydaniu "OECD Economic Outlook". W maju br. OECD

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego pozostanie relatywnie wysokie

;minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, wskazywano, że dynamika PKB w I kw. br. była zbliżona do obserwowanej w II połowie ub.r. Zaznaczano, że wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnąca konsumpcja

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 4% w 2019 roku, a następnie do 3,5% w 2020 roku, prognozuje Scope Ratings. "Scope oczekuje, że wzrost Polski (A+/Stable) spowolni do 3,5% w 2020 roku, poniżej swojego potencjalnego tempa 3,9%, a w tym roku wyniesie ok. 4

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

. Perspektywa ratingów została podniesiona do pozytywnej ze stabilnej. Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian, ale część analityków spodziewała się podniesienia perspektywy ratingu. "Pozytywna perspektywa odzwierciedla solidne wyniki gospodarcze i fiskalne Polski

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, podkreślano, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dotychczas dobrej koniunktury. Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 1,9%, podał bank w "Przeglądzie Kwartalnym". Wcześniej oczekiwali wzrostu w tym roku na poziomie powyżej 3%. "W warunkach spowolnienia gospodarki globalnej

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Gospodarczego "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" - "Perspektywy dla Polski". W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zapisał, że wzrost PKB wyniesie 3,8% w 2018 r. (choć przedstawiciele rządu wskazywali ostatnio na możliwość przekroczenia 5%), 3,8% w 2019 r., 3,7% w 2020 r., 3,6% w

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - PKB w Polsce skurczy się w tym roku o 2,3%, natomiast w kolejnym roku gospodarka odbije o 4,3%, prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ekonomiści oczekują wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego do 7,3% na koniec 2020 roku i jej spadku do 6,4

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Zwracano uwagę, że ryzyka dla prognozowanego wzrostu PKB w Polsce są skierowane w dół. Głównym źródłem ryzyka jest dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, które może doprowadzić do silniejszego spadku dynamiki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

inwestycyjnych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie W I kwartale br. dodatki wkład do wzrostu PKB, pomimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, miał także eksport netto, podkreśliła RPP. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyrażali opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje marcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku Polskiego. "W

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

okolicach 2022 r., kiedy wejdziemy już w nową perspektywę finansową UE. Natomiast w tej chwili inwestycje będą generować mniejszy wkład do PKB niż w kwartałach poprzednich" - podsumował Sura. W scenariuszu bazowym marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP)w założono, że epidemię koronawirusa

MFW: Deficyt strukturalny Polski wyniesie ok. 1,25% PKB w tym roku

nominalny osiągnie rekordowo niski poziom 0,3% PKB w tym roku, zaś deficyt strukturalny obniży się do ok. 1,25% PKB. Dług publiczny spadnie poniżej 50% PKB" - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce. Fundusz podkreślił, że polska gospodarka niedawno osiągnęła najwyższy punkt

Czerwińska: Należy liczyć się ze spowolnieniem tempa wzrostu PKB w br.

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Ubiegły rok przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu realnego PKB w Polsce do 5,1% wobec 4,8% rok wcześniej, jednak w bieżącym roku należy oczekiwać jego spowolnienia, uważa minister finansów Teresa Czerwińska.  "To najwyższa dynamika od 2007

Aktualizacja programu konwerg.: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r.

wzrostu realnego PKB w 2019 r. osiągnie 4% r/r. W 2020 r. nieznacznie zmaleje, osiągając 3,7% r/r. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana

BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu publikacja danych napływających z gospodarki amerykańskiej - m.in. drugi szacunek PKB z I kw. br. oraz szacunek PKB w Polsce za I kw. wraz ze strukturą tworzenia będą ważne dla rynków finansowych, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Moody's: Perspektywa sektora bankowego stabilna dzięki PKB i rosnącym płacom

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Perspektywa polskiego sektora bankowego pozostaje stabilna dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu oraz rosnącym płacom, uważa Moody's Investors Service. "Perspektywy dla polskich banków pozostaje stabilna, gdyż silny wzrost gospodarczy i rosnące płace

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

spodziewała się utrzymania stabilnej perspektywy ratingów, a część - jej podwyższenia. "Ratingi Polski na poziomie A- odzwierciedlają silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r. z obecnych 32% PKB, poinformował ISBnews dyrektor w Zespole Ratingów Państw w agencji Fitch Ratings Arnaud Louis. Według niego, potencjalne przyspieszenie lub

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingu na poziomie stabilnym, podała agencja. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków. "Rating

Zubelewicz z RPP: Wzrost PKB w najbliższych latach będzie bliski projekcji NBP

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco niższy niż w 2017 r., natomiast w najbliższych latach ścieżka PKB będzie zbliżona do zaprezentowanej w marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami

Kwieciński: Wzrost PKB w pobliżu 4,5% w 2019, w samym III kw. nieco powyżej 4%

, że perspektywy, by wzrost PKB był w tych granicach są bardzo duże" - stwierdził minister. Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. (ISBnews)  

S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-, podała agencja. Perspektywa ratingów

Morawiecki oczekuje braku zmian w dzisiejszej aktualizacji ratingu przez Moody's

utrzymania zarówno ocen wiarygodności kredytowej, jak i perspektywy ratingu bez zmian. Obecnie rynek nie oczekuje zmian w zakresie ratingu Polski i jego perspektywy. Wcześniej w tym tygodniu Moody's Investors Service podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3% z 3,2%. Prognoza rządowa to

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

oczekiwany pozytywny wpływ działań fiskalnych zapowiadanych przez rząd na popyt krajowy, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Podkreślano, że czynnikiem oddziałującym negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie osłabienie

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja w pobliżu celu po wzroście w I kw. 2020

oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB mimo oczekiwanego obniżenia utrzyma się w najbliższym kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - W perspektywie 2022 roku możemy spodziewać się nasilenia wewnętrznych czynników inflacyjnych, ocenia w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. "Prognozowanie precyzyjnej inflacji w obliczu problemów metodycznych jest w

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymano perspektywę ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja. Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie

PKO BP podniosło prognozę wzrostu PKB na 2019 r. o 0,4 pkt do 4,6%

prywatnej. Przewidujemy, że po przejściowym dołku w II kw. 2019, ścieżka wzrostu PKB powróci do wzrostowej tendencji. Kolejne kwartały przyniosą apogeum poziomu inwestycji publicznych (szczyt absorpcji środków z UE do Polski z perspektywy 2014-2020 dopiero przed nami), a także kontynuację wdrażania nowego

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB do 4,7% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,7% r/r z wcześniej oczekiwanych 4,3%. Dynamikę wzrostu PKB w 2020 ekonomiści banku szacują na 3,7% r/r. "Całoroczny wzrost szacujemy na około 4,6-4,7%, a więc tylko

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał/ podwyższył perspektywę ratingów na poziomie stabilnym/ do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki

. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB, mimo oczekiwanego obniżenia utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do ok. 4% w tym roku, natomiast w 2020 r. możliwy jest spadek tempa wzrostu nawet do ok. 3%, uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak. Jednocześnie będzie rósł wkład inwestycji w PKB, kosztem

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

trudno mówić o optymistycznych i pesymistycznych scenariuszach PKB. To, jak będzie się rozwijała sytuacja globalna nie zależy od czynników ekonomicznych, ale biologicznych i medycznych. Jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne zacznie ustępować w perspektywie kilkunastu tygodni, to w Polsce możemy w

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

Polski, przedsiębiorstwa, w odpowiedzi na wciąż wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych i szybki wzrost popytu krajowego, decydują się na zwiększanie nakładów inwestycyjnych" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Tempo wzrostu inwestycji ogółem będzie równe 8,8% r/r średniorocznie w 2019 r

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Moody's w uzasadnieniu swojej decyzji wskazuje, że prowadzone przez PKN Orlen procesy akwizycyjne, konsolidujące polski sektor energetyczny, wpłyną pozytywnie na wzrost dywersyfikacji biznesowej koncernu oraz stabilność przepływów pieniężnych

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6%.  "Realny wzrost PKB osiągnie 4,4

'Minutes' RPP: Nastąpi rewizja w górę prognozy ścieżki wzrostu PKB

prognozowanej ścieżki wzrostu PKB w Polsce, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Odnosząc się do perspektyw wzrostu gospodarczego, oceniano, że można oczekiwać rewizji w górę prognozowanej ścieżki wzrostu PKB w Polsce. Zdaniem

MF: Wzrost PKB może wynieść 5% w 2018 r., to szczytowy punkt koniunktury

; - dodała minister. Wiceminister Leszek Skiba dodał, że w przyszłym roku musimy się liczyć z niższą dynamiką PKB. W lipcu Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.). Prognoza na 2019

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, część członków Rady wskazywała, że w pierwszych miesiącach br. dane o produkcji i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze niż oczekiwano, przez co dynamika PKB w I kw. mogła być nieco wyższa niż szacowano w marcowej

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

Czerwińska: Wzrost PKB wyrównany sezonowo spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r.

dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym" - napisała Czerwińska w komentarzu do danych GUS o PKB za II kw. br.  Dynamika wzrostu PKB za II kw. 2018 r. to wynik "wysokiej dynamiki dwóch

Ministerstwo Rozwoju obniża prognozy. Wolniejszy wzrost PKB Polski i produkcji przemysłowej

Resort prognozuje, że deflacja konsumencka w tym roku wyniesie 0,5 proc. (wobec 0,9 proc. w zeszłym roku) - przed miesiącem spodziewał się tego wskaźnika na poziomie 0,4 proc. W ubiegłym roku polski PKB wzrósł o 3,6 proc., a produkcja przemysłowa o 4,9 proc. Co ciekawe, jeszcze w czwartek, przed

Morawiecki: Wzrost PKB spowolni poniżej 4% 'w jakiejś perspektywie'

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB spowolni poniżej 4% "w jakiejś perspektywie" ze względu na brak siły roboczej, uważa premier Mateusz Morawiecki. "Wszystkie analizy mówią, że ten wzrost w jakiejś perspektywie spadnie poniżej 4%, ponieważ brakuje głów i rąk do

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

kontroli granicznych, transportu i związanych z tym zakłóceń logistycznych. Resort zaznacza, że "z punktu widzenia perspektyw polskiego eksportu szczególnie istotne są nastroje w niemieckim przetwórstwie przemysłowym". Zwraca jednak uwagę na wzrost wskaźnika PMI w przetwórstwie przemysłowym

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w kolejnych kwart.

" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Odnosząc się do perspektyw wzrostu gospodarczego, zaznaczano, że według dostępnych prognoz, tempo wzrostu gospodarczego będzie się stopniowo obniżać. Wskazywano, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na tempo

Morawiecki: Wzrost PKB sięgnie zapisanych w budżecie 3,6% w tym roku

gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych - w budżecie zapisano wzrost PKB w br. w wysokości 3,6%. "W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

zatrudnienia kobiet oraz osób powyżej 55. roku życia, PKB mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o ok. 7 bln USD. Tylko dla Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 135 mld USD" - powiedział partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Mike Wilder, cytowany w komunikacie. Na pierwszym

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

Warszawa, 15.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie odpowiednio: A- i A. Jednocześnie podtrzymał perspektywą ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja. Pułap ratingów Polski został

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wpływ rozwój epidemii koronawirusa

tygodniu będą wszelkie informacje dot. rozwoju epidemii, zarówno czy potwierdzi się dotychczasowy trend spadkowy liczby zachorowań w Chinach oraz - w coraz większym stopniu - jak będzie się rozwijać sytuacja na całym świecie" - czytamy w raporcie. W Polsce w tym tygodniu planowane publikacje danych

KSRM przyjął projekt dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 r.

., 5,8% PKB w 2024 r. i 6% PKB w 2025 r., podało Ministerstwo Zdrowia na swoim profilu na Twitterze. "Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiejszy dzień, widziany z perspektywy służby zdrowia, jest dniem historycznym. O niedofinansowaniu polskiej służby zdrowia mówi się od dziesięcioleci i w

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB do 4,4% z 4,5% szacowanych wcześniej, wynika z kwartalnego raportu ekonomicznego banku.  "Polska gospodarka nadal rośnie w relatywnie szybkim tempie (w

Fitch: Wzrost PKB Polski będzie wspierał rating w średnim i dłuższym terminie

, informując o podtrzymaniu ratingów Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, agencja podtrzymała także prognozy wzrostu gospodarczego. "Podwyższyliśmy nasze prognozy wzrostu PKB do 3,3% na 2017 r. z wcześniejszych 3%. Odzwierciedla to przede wszystkim dobre wyniki I kw. 2017 r., gdy PKB wzrósł o 4

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

; - czytamy w komunikacie. Ekonomiści Euler Hermes spodziewają się słabego pierwszego kwartału i znacznego spadku w drugim kwartale, a następnie umiarkowanego ożywienia w drugim półroczu. Prognozuje się, że wzrost PKB Polski w całym roku 2020 wyniesie w najlepszym razie +1% (po korekcie w dół z +3,1% w

Morawiecki: Decyzja Moody's o podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna

Warszawa, 13.05.2017 (ISBnews) - Decyzję Moody's Investors Service o podwyższeniu perspektywy ratingu Polski do stabilnej z negatywnej należy ocenić jako racjonalną, uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. "Dzisiejszą decyzję agencji ratingowej Moody's o

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

Warszawa, 13.04.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała agencja. Perspektywa ratingów została

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 4,4% i obniżyli prognozę na rok przyszły do 3,5% z 3,8%. "Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej

Fitch: Wzrost długu publicznego i pogorszenie PKB może wywrzeć presję na rating

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Agencja Fitch Ratings ocenia, że potencjalny wzrost długu publicznego w połączeniu z pogorszeniem perspektyw wzrostu PKB może wywierać presję na rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, wynika z komunikatu agencji. "Całkowita większość