pkb polski obecnie

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

PKB słabsze w Polsce, lepsze w USA

PKB słabsze w Polsce, lepsze w USA

Dane o wzroście PKB w Polsce w 3 kwartale nie mogą cieszyć. Jeszcze na początku roku optymiści mówili o 3,5% i możliwym wzroście, obecnie jest już 1% mniej. W USA z kolei skorygowano wzrost za 3 kwartał o 0,2% w górę.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński: Naszym celem jest Polska bez papieru

- Udział sektora teleinformatycznego w PKB Polski wynosi obecnie 8 proc., i około 430 tys. zatrudnionych. To jest już na prawdę potężna branża - nawet większa niż branża górnicza - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji nt. raportu Banku Światowego "World Development Report 2016: Digital Dividends". Kwieciński dodał, że celem jego i jego resortu "jest tzw. Polska bez papieru".

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

Unia Europejska ma powody do radości. Według ostatnich szacunków we wszystkich krajach członkowskich udało się ograniczyć szarą strefę. Obecnie dla UE wynosi ona średnio 18 proc. PKB. Są jednak i złe wieści. W Polsce i krajach nadbałtyckich funkcjonowanie poza system wciąż ma się bardzo dobrze.

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

decydentami poruszono z kolei temat tworzenia efektywnego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego pozwalającego polskim firmom na maksymalne wykorzystanie cyfryzacji zapewniającej innowacyjny rozwój i wzrost gospodarczy. - Firmy z sektora MŚP są fundamentem naszej gospodarki: blisko 50 proc. PKB w Polsce jest

Chiny znów opublikowały słabsze dane

, że pieniądz ten ma zagrozić finansom USA. Nie jest to jednak najbardziej wiarygodna informacja na tym wideo. Dzisiaj od rana poznajemy publikacje indeksów PMI dla głównych europejskich gospodarek. Dużym szokiem dla analityków były dane z Polski. Analitycy spodziewali się spadku do 54,1 pkt, podczas

Morawiecki liczy na 'niski i krótkotrwały' spadek PKB w tym roku

również jesienią, obecne prognozy PKB na 2020 r. ulegną rewizji w dół. Według "Programu konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK), przyjętego przez rząd pod koniec kwietnia, spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo

Rosatti: w 2009 PKB wzrośnie tylko o 2 proc.

złotych z wpływów podatkowych. Dariusz Rosati jest zdania, że już dziś trzeba przygotować się na znacznie gorszy rozwój sytuacji. Może się na przykład zdarzyć, że gospodarka polska wejdzie w recesje. W jego opini trzeba liczyć się ze wzrostem bezrobocia rzędu nawet do 13 procent. Tymczasem działania

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

wypracowywaną w usługach. Osiągane wyniki są jednak znacznie lepsze niż w prognozach sprzed trzech miesięcy. Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 42% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 12% PKB co również należy uznać za bardzo

Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 2,3% PKB w 2020 r. i 1,9% PKB w 2021 r., podała agencja. Według prognoz Fitcha z sierpnia br., deficyt w tym ujęciu miał wynieść 2,2% PKB w 2019 r

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

niezbędnymi do życia codziennego - została ograniczona lub zawieszona" - czytamy w komunikacie. "W rezultacie obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu i obecnie oczekujemy, że PKB Polski skurczy się o co najmniej 2% przy malejącym eksporcie, konsumpcji i inwestycjach. Będzie to pierwszy rok całorocznego

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

III – o 1,5%, w IV kwartale sięgnie poziomu +1,5%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 11-12% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Najbliższe

S&P: Wyzwania dla Polski to m.in. rynek pracy i poprawa PKB per capita

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Polska gospodarka pozostaje zbilansowana, z silnym wzrostem PKB, natomiast jej wyzwania na najbliższe 2-4 lata to m.in. zmierzenie się z mniejszym napływem środków unijnych, wyczerpywanie się rezerw na rynku pracy oraz konieczność poprawy wskaźnika PKB per

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz USA, które zobrazują skalę spadku produkcji i sprzedaży detalicznej w kwietniu, a także szybki szacunek PKB w I kw. br. w Polsce, uważają ekonomiści Banku Ochrony

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do 1% spadku z 0,5% spadku

; - czytamy dalej. KIG prognozuje szczyt spadku PKB w II kw. do -6%, w III kr. nastąpi spadek o 2%, zaś w IV kw. spodziewany jest wzrost o 2%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest

Bank Pekao spodziewa się spadku PKB o 4,4% w 2020 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do -4,4%, podał bank. Ekonomiści przewidują, że wzrost wzrostu PKB spowolni do 1,6% r/r w I kwartale, a następnie spadnie o 17,5% r/r w II kwartale br. "Zahamowanie rozwoju epidemii Covid

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

Emilewicz: Wzrost PKB wyniesie 5,2% w 2018 roku

tylko jednym z dowodów na to. Innymi są twarde dane gospodarcze. Polska gospodarka pomiędzy 2016 r. a 2018 r. wzrosła przeciętnie o 8%. W 2015 r. wzrost PKB wyniósł 3,8%, w kolejnym roku solidne 3,1%, a 2017 rok to 4,8%. Obecny rok będzie jeszcze lepszy. Zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2%. Polska

S&P: PKB Polski spadnie o 4% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 5% w 2021 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - S&P Global Ratings spodziewa się spadku PKB Polski o 4% w tym roku, a następnie odbicia o 5% w następnym roku. W 2022 roku PKB Polski wzrośnie - według agencji - o 2,7% r/r. S&P prognozuje, że stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie w tym roku do 9% z 5,4% w ub.r

OECD obniżyła prognozę PKB Polski do 7,4% lub 9,5% spadku w 2020

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że PKB Polski spadnie o 7,4% w 2020 r., zaś w 2021 r. PKB wzrośnie o 4,8% w przypadku, gdy pandemia COVID-19 wygaśnie, podano w czerwcowym wydaniu "OECD Economic Outlook". W drugim

Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB

wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" - do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, podano także. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

"Będzie podwyżka prognoz PKB". Rynki reagują na brak polskiego weta

"Będzie podwyżka prognoz PKB". Rynki reagują na brak polskiego weta

odblokowany, budżet UE dogadany. A teraz analitycy będą podwyższać prognozy polskiego PKB” – napisali na Twitterze ekonomiści banku Pekao S.A.  Obecnie prognozy dla Polski na przyszły rok oscylują wokół wzrostu PKB między 3 do nawet 6 proc. 

Glapiński: W nowej projekcji - lekko niższy wzrost PKB, lekko wyższa inflacja

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - W listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) należy spodziewać się lekkiego spowolnienia wzrostu PKB, choć pozostanie on na solidnym poziomie, oraz lekko wyższej inflacji, ale nieprzekraczającej 3,5% r/r, poinformował prezes NBP Adam Glapiński

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Scenariusz makroekonomiczny stanowiący podstawę dla prognoz budżetowych zawartych w Programie konwergencji. Aktualizacja 2019" jest wiarygodny, ocenia Komisja Europejska. "Polska jest obecnie objęta częścią zapobiegawczą paktu stabilności i wzrostu. W

S&P podniósł perspektywę ocen Pekao do pozytywnej, mBank i Alior - bez zmian

poziomie BBB+/A-2 oraz and Alior Bank na poziomie BB/B, podano w komunikacie. "Silne tempo wzrostu realnego PKB w Polsce skutkuje poprawą zdolności kredytowych sektora prywatnego i prowadzi nas do postrzegania niższego ogólnego ryzyka kredytowego dla sektora bankowego. Obecnie traktujemy polski

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja możliwa pow. 3,5% w najbliższych m-cach

; - czytamy w komunikacie. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy dalej. W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak

PIE: W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Polska może być 22. największą gospodarką świata w 2024 r. (obecnie jest 23.) i pod względem nominalnego PKB zbliży się do czołowej dwudziestki. W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r., wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie FOMC

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się publikacja wstępnego szacunku polskiego PKB za 2019 r., posiedzenie FOMC oraz formalne opuszczenie Wielkiej Brytanii, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na bieżący tydzień

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

kryzysem w skali globalnej i wszystkie regiony świata są nim mocno dotknięte. Polska jest częścią europejskich oraz światowych łańcuchów dostaw, i kolejne miesiące przyniosą silne spowolnienie do poziomów, które trudno teraz dokładnie prognozować. Ważne, aby pomoc państwa była obecnie duża, szybka i celna

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; obniżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - PKB spadnie o ok. 4,5% w br., wzrośnie o ok. 4% w przyszłym i o 3,4% w 2022 r., wynika z ankiety "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski V edycja" opracowanej w pierwszej połowie czerwca br. przez Europejski Kongres Finansowy (EKF). Spożycie

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

%. "Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" – podał CIR w komunikacie. Z założeń wynika, że w 2020

Bank Pekao obniżył szacunek wzrostu PKB do 2,5% w br., 0,5% w scenariuszu pesym.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 2,5%, podał bank w Kwartalniku Makroekonomicznym. W scenariuszu pesymistycznym, uwaględniającym silny wpływ koronawirusa na gospodarkę, bank zakłada spowolnienie do 0,5% PKB w

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC. "W Polsce wartość gospodarki opartej na danych szacowana jest obecnie na 6,2 mld euro (ok. 26,5 mld zł), a w 2025 r. może to być - w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

inwestycyjnych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie W I kwartale br. dodatki wkład do wzrostu PKB, pomimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, miał także eksport netto, podkreśliła RPP. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Zwracano uwagę, że ryzyka dla prognozowanego wzrostu PKB w Polsce są skierowane w dół. Głównym źródłem ryzyka jest dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, które może doprowadzić do silniejszego spadku dynamiki

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,6 pkt do 5,2%

wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Prognoza dla strefy euro została obniżona do 1,9% na 2018 r. i do 1,8% na 2019 r. OECD prognozuje wzrost w 2020 r. na poziomie 1,6%, podano w prezentacji. Globalny wzrost

BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu publikacja danych napływających z gospodarki amerykańskiej - m.in. drugi szacunek PKB z I kw. br. oraz szacunek PKB w Polsce za I kw. wraz ze strukturą tworzenia będą ważne dla rynków finansowych, uważają ekonomiści Banku Ochrony

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 1,6-1,7% w 2020 r., nie ma mowy o recesji

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku najwyżej do 1,6-1,7%, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, natomiast "w żadnym wypadku nie ma mowy o wejściu w recesję", uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Spowolnienie

Borys z PFR: PKB Polski może spaść o co najmniej 5-10% w II kwartale

świat będzie zupełnie inny" - napisał Borys w komentarzu dla Business Insider Polska. Zwrócił uwagę, że badania ekonomiczne pandemii grypy hiszpanki w 1918 r. wskazują, iż wywołana pandemią recesja trwała ok. trzech kwartałów i spowodowała spadek PKB o ok. 6% i konsumpcji o ok. 8% w gospodarkach

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) skupił obligacje warte nominalnie 101,3 mld zł i może dokonać dalszego skupu na kwotę 33-50 mld zł, szacują ekonomiści Banku Pekao. "Zważywszy na planowane rozmiary dalszych emisji obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w UE, płace dynamicznie rosną, zaś PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii. To coś, z czego naprawdę możemy być dumni. Skalę sukcesu, jaki Polska osiągnęła w ciągu ostatnich 30 lat oraz

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, podkreślano, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dotychczas dobrej koniunktury. Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

porównywalnych" - czytamy w komunikacie. Agencja dodała, że wzrost PKB osiągnął swój najwyższy poziom w obecnym cyklu w 2018 r., kiedy sięgnął 5,1% i jednocześnie przypomniała, że podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski ze względu na oczekiwane skutki impulsu fiskalnego. Wcześniej w marcu br

Oxford Economics: Wykluczenie Huawei z 5G to 2,2 mld euro strat Polski do 2035

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wykluczenie Huawei z wdrażania technologii 5G spowoduje mniejszą konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r. z obecnych 32% PKB, poinformował ISBnews dyrektor w Zespole Ratingów Państw w agencji Fitch Ratings Arnaud Louis. Według niego, potencjalne przyspieszenie lub

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

Niemczech może poprawić dynamikę PKB w Polsce w br. o ok. 1 pkt proc. "Jeżeli chodzi o 2021 rok, to pozytywny impuls powinien pochodzić również z inwestycji realizowanych w ramach nowego unijnego Funduszu Odbudowy. Fundusz ten, opiewający w ramach całej UE na 750 mld euro, został zaproponowany w celu

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego pozostanie relatywnie wysokie

;minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, wskazywano, że dynamika PKB w I kw. br. była zbliżona do obserwowanej w II połowie ub.r. Zaznaczano, że wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnąca konsumpcja

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. Ekonomiści szacują prognozują, że deficyt może nawet znacznie przekroczyć ten poziom [3%], nawet o dodatkowe kilka procent PKB, jeżeli rząd zdecyduje się na zapewnienie pakietu stymulacyjno-osłonowego adekwatnego do obecnej sytuacji. W komentarzu wskazano, że roli Narodowego Banku Polskiego (NBP) można

Szydło: Powinniśmy zwiększyć wydatki na armię do ok. 3% PKB

Krynica-Zdrój, 09.09.2015 (ISBnews) - Polska powinna zwiększyć wydatki na siły zbrojne do ok. 3% PKB, uważa Beata Szydło - kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera. "Powinniśmy wydawać na siły zbrojne ok. 3% PKB" - powiedziała Szydło podczas panelu na Forum Ekonomicznym w

Sura z RPP: Nie ma podstaw do rozważania obniżek stóp w najbliższej perspektywie

obecnym poziomie" - powiedział Sura podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB sięgnie 4,3% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. i do 3,3% w 2021 r. Jak podał wcześniej

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego zbliżone w I kw. br. do IV kw. ub.r.

), wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, zaznaczano, że dynamika PKB w I kw. br. prawdopodobnie utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Wskazywano, że

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

ostrzegałem. Obywatele już odczuli ten problem, co wyraźnie zwiększyło niezadowolenie niektórych grup społecznych. Rosnące ceny są kamykiem, który w Polsce zazwyczaj wywołuje lawinę protestów" - powiedział Zubelewicz w rozmowie z ISBnews. Wskazał, że obecny koszyk CPI zdezaktualizował się po wybuchu

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński podtrzymał opinię, według której jest bardzo prawdopodobne, iż do końca kadencji Rady stopy procentowe pozostaną bez zmian. "Jest tak, jak przewidywaliśmy

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, część członków Rady wskazywała, że w pierwszych miesiącach br. dane o produkcji i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze niż oczekiwano, przez co dynamika PKB w I kw. mogła być nieco wyższa niż szacowano w marcowej

MF: Wzrost PKB może wynieść 5% w 2018 r., to szczytowy punkt koniunktury

; - dodała minister. Wiceminister Leszek Skiba dodał, że w przyszłym roku musimy się liczyć z niższą dynamiką PKB. W lipcu Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.). Prognoza na 2019

Czerwińska: Wzrost PKB wyrównany sezonowo spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r.

dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym" - napisała Czerwińska w komentarzu do danych GUS o PKB za II kw. br.  Dynamika wzrostu PKB za II kw. 2018 r. to wynik "wysokiej dynamiki dwóch

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

centralnego wskazał, że sytuacja na świecie i u naszych najbliższych sąsiadów wskazuje na osłabienie koniunktury. Natomiast polska gospodarka reaguje na to słabiej, niż to było w poprzednich okresach. "Wzrost PKB prognozujemy w 2019 r. na poziomie ostatecznie 4,3%, czyli niżej, niż prognozowaliśmy

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

trudno mówić o optymistycznych i pesymistycznych scenariuszach PKB. To, jak będzie się rozwijała sytuacja globalna nie zależy od czynników ekonomicznych, ale biologicznych i medycznych. Jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne zacznie ustępować w perspektywie kilkunastu tygodni, to w Polsce możemy w

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty […] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB do obecnie 43,6% w stosunku do PKB za rok 2019"

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał prognozę, według której deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r., wynika z komunikatu opublikowanego na zakończenie misji Funduszu w Polsce. Jednocześnie

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w kolejnych kwart.

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na tempo wzrostu PKB będzie oczekiwane osłabienie koniunktury w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, wynika z "minutes

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało

Erste podniosło prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,4% w 2020 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Erste Group podniosło prognozę wzrostu PKB Polski w 2019 roku do 4,2% z poprzednio szacowanych 3,8% a także zrewidowało szacunek PKB w 2020 roku w górę do 3,4%. "Rewidujemy naszą prognozę wzrostu dla Polski z 3,8% do 4,2% w 2019 r. i nieznacznie

Wicepremier Gowin: Przedłużonych ferii nie będzie

skupiająca 37 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Polska należy do tego grona od 1996 r. OECD co dwa lata przygotowuje raport na temat każdego kraju członkowskiego. Teraz opublikowano informacje o polskiej gospodarce i wyzwaniach przed nią stojących.  Jak podkreślono, czas prezentacji jest bardzo

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Przy negatywnym scenariuszu rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem moglibyśmy odnotować w Polsce na koniec tego roku dynamikę wzrostu PKB rzędu 0%, uważa główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce Witold Orłowski. Jednak - według niego - jeśli w II połowie roku

Fitch: Wzrost PKB Polski będzie wspierał rating w średnim i dłuższym terminie

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Choć w ostatnich latach wzrost gospodarczy Polski był silny, nadal pozostaje on stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów z ratingiem kategorii A. Jednakże w tym roku Polska może osiągnąć 2/3 mediany w zakresie PKB na osobę w tej grupie, uważa dyrektor w

Emilewicz: Sektor prywatny będzie silnikiem inwestycyjnym gospodarki

. odnotowano wyhamowanie dynamiki inwestycji. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 4,7% i tym samym w mniejszym stopniu niż w dwóch poprzedzających kwartałach, wspierał realny przyrost PKB. Dane o wynikach inwestycyjnych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 16% w skali roku) oraz

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

strukturalnych problemów i słabości głównych gospodarek. Problemem jest pandemia, a nie niezdrowe fundamenty gospodarek. Polska te fundamenty ma zdrowsze niż przeciętnie w UE. Mamy też relatywnie korzystną w pandemicznych warunkach strukturę gospodarki, np. najmniejszy w Unii udział turystyki w tworzeniu PKB, a

Glapiński: Gospodarka prawdopodobnie osiągnęła najwyższy pułap w cyklu

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Polska gospodarka prawdopodobnie osiągnęła już najwyższy pułap w obecnym cyklu gospodarczym, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "W naszym przekonaniu tempo inwestycji nie budzi niepokoju. Czy tempo wzrostu osiągnęło swój

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

osobiście uważam, że może spaść poniżej 3%, ale podkreślam: tu i teraz mamy na tyle stabilne fundamenty, jeśli chodzi o polską gospodarkę, że takie ryzyko nie jest na tyle znaczące, że już należałoby podejmować nadzwyczajne środki " - dodał. Według niego, "obniżenie wzrostu poniżej 2% jest mało

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki

miesiącach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, podano także. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podsumowano w komunikacie. Zgodnie z dzisiejszą decyzją

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

Atradius w Polsce Paweł Szczepankowski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi. W raporcie wskazano, że coraz większym problemem polskiej gospodarki będzie niedobór pracowników. "Brak siły roboczej, spowodowany również obniżeniem wieku emerytalnego jest szczególnie odczuwany w sektorze

Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

przyspieszającej inflacji w Polsce, dodatkowo utwierdzą ją w dotychczas zajmowanym stanowisku, że do końca tej kadencji nie należy zmieniać stóp procentowych w Polsce. W tej sytuacji, gdyby obecnie oczekiwać pewnej niewielkiej zmiany retoryki ze strony RPP, to raczej trzeba spodziewać się nieco wyraźniejszych

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 2,6% w tym roku i przyspieszy do 3,2% w 2017 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W czerwcu br. Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na poziomach odpowiednio: 3% i 3,5%. Obecnie OECD

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2019 rok do 4,5% z 4% oczekiwanych wcześniej. "W dalszym ciągu motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, jednak początek 2019 r. przyniósł wyraźną intensyfikację aktywności inwestycyjnej

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w III kw. br., który wyniósł 5,1% r/r i okazał się wyższy od oczekiwań, zawdzięczamy ciągle silnemu popytowi wewnętrznemu, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Według niej, dzisiejsze dane pokazują, że polska gospodarka

Morawiecki: Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym

; Morawiecki zaznaczył, że prognozy dla gospodarki niemieckiej wskazują, że będzie ona w recesji na poziomie 5 - 10% PKB, niespotykanym od czasu II wojny światowej. Przypomniał, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.  Z kolei prognozy dotyczące gospodarki w Stanach Zjednoczonych pokazują

Borys z PFR: WIG20 przekroczy 2000 pkt w ciągu roku i odrobi większość strat

stawiam optymistyczną tezę, że w kolejnych 12M WIG20 przekroczy 2000 pkt i odrobi większość strat. Zakładając odbicie PKB typu 'V' lub nawet 'U', obecne wyceny są jak promocja dla inwestorów" - napisał Borys na swoim profilu w serwisie Twitter. W środę na zamknięciu indeks WIG20 padł o 5,87% wobec

Emilewicz: Wzrost PKB za IV kw. ub.r. to dobry prognostyk na kolejne miesiące

okres dla polskiej gospodarki. Weszliśmy w ten czas z większą mocą, niż mogło się wcześniej wydawać. PKB na poziomie 5,1% w IV kwartale ub. roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące" - powiedziała Emilewicz, cytowana na profilu resortu na Twitterze. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

innych krajów UE, część portfela kredytowego banków w Polsce (16% kredytów dla sektora niefinansowego, ok. 8% PKB). Dodatkowo znaczna ich część to kredyty wysokokwotowe, które w warunkach obecnego szoku mogą okazać się szczególnie wrażliwe na pogorszenie się koniunktury gospodarczej" - napisano w

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

kraju, skorygowaliśmy w dół prognozy dla polskiej gospodarki. W obecnych warunkach szacujemy, że w całym 2020 r. dynamika wzrostu PKB ukształtuje się w okolicach 0% r/r, przy spadku PKB w II kw. W tym scenariuszu zakładamy, że w trakcie II kw. sytuacja będzie stopniowo normalizować się, a skalę

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

widać było w drugim kwartale br. zarówno w przypadku dużych firm, jak i samorządów. Neutralny okazał się wkład eksportu netto we wzrost PKB, co przy wyraźnym wyhamowaniu dynamiki eksportu możliwe było dzięki wyhamowaniu także dynamiki importu. Mniejsze zapotrzebowanie zagranicy na polskie towary i

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i 3% w 2018 r.

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w tym roku (wobec 2,3% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska w lutowych prognozach. Natomiast na 2018 r. prognozowane pozostanie w ramach unijnego limitu

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Odczyt PKB Polski w pierwszym kwartale dostarczył nam bardziej kompleksowych szacunków dotyczących rzeczywistej skali załamania gospodarki Polski. Dynamika wzrostu PKB obniżyła się z 3,2% w ujęciu rocznym notowanym w IV kw. ubiegłego roku do 2,0% w I kw. 2020 r. W ujęciu kwartalnym PKB spadło o 0,4

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

% PKB. Według FPP, w związku z kryzysem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, założenia te w obecnych warunkach są już nie do utrzymania. "Konsekwencją obecnej sytuacji jest ograniczenie aktywności w wielu sektorach gospodarki na bezprecedensową skalę. W

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

piątek poznamy również wstępne dane na temat polskiego PKB. Choć publikacja ta nie wpłynie znacząco na sytuację na GPW, warto przyjrzeć się jej ze względów statystycznych. Maciej Leściorz - dyrektor ds. sprzedaży i edukacji w Oddziale CMC Markets w Polsce (ISBnews/ CMC Markets)  

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

Glapiński: Wpływ propozycji PiS dot. płacy minimalny dla CPI, neutralny dla PKB

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) podwyżki płacy minimalnej mogą mieć minimalny wpływ na inflację - max. o 0,1 pkt proc. w przyszłym roku i podobnie w kolejnym, natomiast wpływ na PKB zbilansuje się i będzie neutralny, szacuje prezes Narodowego Banku

Żyżyński z RPP: Podwyżki płacy minimalnej nie wpłyną istotnie na inflację i PKB

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Zapowiadane przez rząd podwyżki płacy minimalnej nie spowodują istotnych skutków dla inflacji czy wzrostu PKB, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński. "Rzecz w tym, że ten pomysł, żeby podwyższyć najniższą płacę, ma jakby doprowadzić do

MFW podniósł prognozę globalnego wzrostu PKB o 0,2 pkt do 3,9% w 2018 r.

wzrost za 2017 r. szacowany jest obecnie na ponad 5%, aktywność gospodarcza w 2018 i 2019 r. pozostanie silniejsza niż poprzednio prognozowano, dzięki wyższej prognozie wzrostu dla Polski i szczególnie dla Turcji. Te rewizje odzwierciedlają korzystne otoczenie zewnętrzne, przy dogodnych warunkach