pkb polski na tle ue

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

5%. To źle, bo przez ostatnie 30 lat mieliśmy nieustannie wzrost gospodarczy. Ale na tle wszystkich innych krajów Polska to jest jedyny kraj, który będzie miał recesję poniżej 5%, inne kraje [ będę miały] dużo wyższą" – powiedział Kościński w wywiadzie dla wp.pl. Zaznaczył, że w

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

4,2% i wzrost o 4,5% w roku przyszłym. Uważamy, że czynniki, które niekorzystnie wpłynęły na PKB w tym roku i będą ważyć na stanie koniunktury w najbliższym czasie, to po pierwsze nietypowość szoku. COVID-19 spowodował szok i pogorszenie naturalnych stabilizatorów polskiej gospodarki. Pierwszy z nich

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

, nie wyróżnia się na tym tle negatywnie. A do tego będziemy mieli jeden z najniższych, o ile nie najniższy, spadek PKB w UE. W związku z tym pozycja Polski w UE pod względem poziomu długu w relacji do PKB nie ulegnie zmianie. Nadal będzie relatywnie dobra. Poziom długu w wysokości 60 proc. PKB, a taki

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o

EUIPO: Udział w PKB branż korzystających z wzornictwa w Polsce wyższy niż w UE

. Imponujący jest też udział tych branż w polskim PKB, który obecnie wynosi 14,9%, co stanowi równowartość 57 mld euro. To bardzo dobry wyniki na tle innych państw. Średnio w całej Unii udział takich sektorów w PKB wynosi 13,4%" - czytamy w komunikacie. Polska notuje też najwyższą spośród wszystkich

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

innych krajów UE, część portfela kredytowego banków w Polsce (16% kredytów dla sektora niefinansowego, ok. 8% PKB). Dodatkowo znaczna ich część to kredyty wysokokwotowe, które w warunkach obecnego szoku mogą okazać się szczególnie wrażliwe na pogorszenie się koniunktury gospodarczej" - napisano w

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

. Jednocześnie niższy niż w innych krajach UE, prognozowany spadek PKB w Polsce nie znajduje odzwierciedlenia w lepszych notowaniach PLN. Na świecie widać rosnące obawy o odbicie gospodarek po zniesieniu obecnych ograniczeń. Takiej atmosfery można się było spodziewać. Logika inwestorów jest przy tym taka, że

MF: Inwestycje przyspieszyły w I kw. w dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

. "Dane te stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu PKB w br. W szczególności powinna mu sprzyjać oczekiwana dobra sytuacja na krajowym rynku pracy i zakładana stosunkowo wysoka dynamika popytu inwestycyjnego. Ryzykiem jest jednak sytuacja na polskich głównych rynkach eksportowych, na których w I kw

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

% łącznej wartości kredytów do spłaty)" - czytamy dalej. Należy podkreślić, że wprawdzie kredyty mieszkaniowe przeważają w Polsce pod względem wartościowym, to jednak nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,3%, co plasuje nas na 21. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

. Może to wskazywać na rosnące przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granicą. Taką ocenę wspierają dane o międzynarodowym handlu towarami – skala spowolnienia eksportu w Polsce w IV kw. była najmniejsza na tle krajów regionu. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silnym

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji lekko dodatnia w II kw. 2017 r.

występuje na wciąż niska, na tle wielu innych krajów europejskich, stopa inwestycji, co może wpływać negatywnie na dynamikę produktu potencjalnego. Według lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 4% w tym roku (z 2,7% w ub.r.), a następnie spowolni do 3,5% w 2018 r. i do 3,3

AHK Polska:Niemal wszyscy inwestorzy z Niemiec zainwestowaliby w Polsce ponownie

podczas konferencji prasowej. Przewagą Polski na tle innych krajów regiony są również pracownicy, którzy są mobilni i świetnie wykształceni w kierunku technicznym, dodał. "W najbliższej przyszłości oczekujemy dalszego wzrostu inwestycji do Polski szczególnie w branży automotive oraz związane z

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

kurczące się zapasy firm. Dynamika PKB w trzecim kwartale br. znalazła się na poziomie najniższym od czwartego kwartału 2016 r. Na tle krajów Europy Zachodniej jest ona nadal dość wysoka, niemniej jednak spowolnienie gospodarcze w Polsce stało się faktem i będzie kontynuowane. Głównym kanałem tego

Szybki wzrost polskiego PKB nie przekłada się na zwyżkę kursu PLN

konflikt na tle włoskiego budżetu może ciążyć euro. Polska jest najprężniej rozwijającą się gospodarką spośród wszystkich krajów UE – tak przynajmniej wynika z wczorajszej publikacji wstępnych danych dotyczących PKB Polski w III kw. 2018 r. Według danych GUS dynamika rozwoju gospodarczego wyniosła

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

.  "Uważamy, że słabość wzrostu gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych będzie miała bardziej negatywny wpływ na tempo PKB w Polsce niż zakłada konsensus. Spodziewamy się tempa PKB w 2019 na poziomie 3,6%r/r, nieco niżej od konsensusu oraz prognoz MinFin (3,8%r/r), a także NBP

Przegląd prasy

--Prairie chce pozyskać 4 mln AUD z emisji akcji na australijskiej giełdzie --MedApp złożył w KNF prospekt zw. z emisją akcji i przejściem na główny rynek GPW --Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski (ISBnews)

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

. Pod względem tempa poprawy jakości życia jest na pierwszym miejscu w Europie. "Polska, w ocenie SEDA, znajduje się na 30. miejscu na świecie - zdecydowanie wyżej, niż wynikałoby to z poziomu PKB przypadającego na mieszkańca (pod względem PKB per capita w 2015 r. wg Międzynarodowego Funduszu

Przegląd prasy

. 2 takich urządzeń --AstraZeneca deklaruje 1,5 mld zł inwestycji w działalność B+R w Polsce w 5 lat --Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK --Notowania ropy i miedzi spadają, ceny złota i srebra stabilne --Złoty słabnie, w tle obawy dot. negocjacji handl. UE-USA

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

kategorii na ścieżkę długotrwałego wzrostu. Te zaś nie pozostawiają złudzeń. W świetle najnowszych danych ACEA, kwietniowe rejestracje nowych samochodów w Europie notują niespotykane spadki: dla UE-28 -78% r/r, (przy czym krajowe ze spadkami powyżej 90% nie były wyjątkami), Polska -65% r/r. To luka, której

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

;Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami" - czytamy. Najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia mają mieszkańcy

Marek Belka: Protesty kobiet rozpoczęły proces, którego zatrzymać się nie da. Ludzie zaczynają się już dusić

budować nowe.   To, że zdecydowano się na „tarcze antykryzysowe” i do tego zaangażowano Narodowy Bank Polski do monetarnego finansowania długu, było dobrym krokiem. Na razie przyniosło to w Polsce pewne rezultaty. Uratowano wiele miejsc pracy. I tutaj rząd niewątpliwie odniósł sukces

Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

oczekiwania analityków. Produkcja przemysłowa wyniosła w lutym 6,9%, wobec prognozy 4,8%. Dodatkowo agencja Fitch podniosła prognozy dla tempa wzrostu PKB Polski z 3,8% na 4,0% oraz obniżyła prognozy inflacji z 2,7% na 1,7%. Dziś do tego zestawu dołączą publikowane o godz. 10:00 dane dotyczące polskiej

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie. Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

innych krajach, spotkał się z umiarkowanym entuzjazmem przedsiębiorców w zakresie zwiększenia formalnych środków ochrony własności intelektualnej" - czytamy w komunikacie. Polska na tle innych państw UE oferuje jedne z najbardziej preferencyjnych stawek odliczeń, co przekłada się na wymierne

Colliers oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w nieruchomości w regionie CEE-6

tempo wzrostu PKB w Rumunii – aż 8,8% r/r w trzecim kwartale 2017 roku – wyróżnia się na tle innych krajów tego regionu, gdzie realna stopa wzrostu wyniosła 3,4%-5,0% r/r. Choć stopy procentowe już rosną (w Czechach i w Rumunii) i będą nadal rosły, tempo wzrostu gospodarczego powinno się

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

czynników sezonowych produkcja przemysłowa obniżyła się w sierpniu o 1,2% m/m. Tym samym jej 3-miesięczna średnia ruchoma ukształtowała się na poziomie najniższym od marca 2012 r. Kontynuacja spadku odsezonowanej produkcji przemysłowej wskazuje, że dekoniunktura u głównych partnerów handlowych Polski (w

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

sektor prywatny mógł na tym tle wyglądać jeszcze relatywnie słabo. Wsparciem dla PKB był wreszcie w trzecim kwartale niewątpliwie eksport, choć jednocześnie silny import mógł w znacznym stopniu niwelować część tego pozytywnego wkładu. Polska gospodarka znajduje się obecnie na fali wznoszącej i w mojej

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

własnego, co natychmiast zmniejszyło dostępność kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. A to oczywiście spowalnia inwestycje i powrót gospodarki na tor wzrostowy - mówi Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska. Konsekwencje są trudne do przewidzenia, bo nie wszystkie banki

Przegląd prasy

%; na tle poprzednich lat to dużo, ale na tle UE - mało --Rafał Antczak może mieć problemy z uzyskaniem zgody KNF na to, by objął stanowisko prezesa GPW wg gazety Puls Biznesu --Będzie więcej usług prawnych świadczonych z polskich centrów, a wśród inwestorów pojawią się kolejne kancelarie

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

bilansu handlowego z krajem jedwabiu i herbaty. Wymiana handlowa Niemiec z Chinami to ok. 200 mld euro rocznie (cała wartość niemieckiego handlu to 2,4 bln euro). Polska wypada na tym tle bardzo słabo. Podczas gdy wartość naszego importu z Chin sięga 103 mld zł, to eksport nie przekracza 9 mld zł. Ten

Kalendarium ISBnews

Technologii: informacja prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor --10:30: Konferencja Ergis nt. wyników --10:30: Konferencja LPP nt. wyników --11:00: Konferencja Taurona Polska

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

nie zmieniają naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%). Są one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. "Wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB

będzie także prognozowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Dyskutując na temat koniunktury w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. nieznacznie spowolnił, kształtując

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Zaznaczył, że "patrząc na szklankę do połowy pełną", warto zauważyć, że polski sektor bankowy na tle innych krajów UE jest stabilny i ma bardzo wysoki stopień innowacyjności. Od wielu lat jest czempionem digitalizacji w Europie, dystansując sektor niemiecki, czy włoski, które od dawna próbują

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Tegoroczne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,5% (wobec 3,3% w ub.r.), a na dobre wyniki wpłynie przede wszystkim stabilne tempo wzrostu konsumpcji, a także niesłabnąca dynamika inwestycji wspierana przez wciąż wysoką atrakcyjność Polski w tym obszarze

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

wzrost, a na tle innych krajów UE można go nawet określić jako wysoki, to jednak jest to pewien sygnał niepokojący z punktu widzenia oczekiwanego przyspieszenia PKB w tym roku do ok. 3.8%. Jak można szacować na podstawie danych miesięcznych filarem wzrostu gospodarczego pozostawała w pierwszych

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

wykorzystania środków UE. Dane są zgodne z naszą prognozą dalszego spowolnienia wzrostu PKB w III kw. 2019 (4,2% r/r wobec 4,4% r/r w II kw. 2019)" - ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński "Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,8% r/r wobec spadku o 2,7% r/r w czerwcu - poniżej

Kalendarium ISBnews

przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor.  --10:00: Konferencja PwC nt. raportu "Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" --10:30: Konferencja Ergis nt. wyników --10:30: Konferencja LPP nt

Kalendarium ISBnews

. wyników   --10:00: Sejm: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii: informacja prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor.  --10:00: Konferencja PwC

Kalendarium ISBnews

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor.  --10:30: Konferencja Ergis nt. wyników   --10:30: Konferencja LPP nt. wyników   --11:00: Konferencja Taurona Polska Energia nt

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

wskaźniki dla krajów członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Analiza, w tym ocena dojrzałości rynku, została oparta na danych z następujących źródeł: Deloitte Global R&D Survey

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

globalnych rynkach. Jeśli chodzi o rynek krajowy to warto zwrócić uwagę na wysokie tempo wzrostu gospodarczego Polski na tle całej UE, rekordowo niskie stopy, spadek poziom długu publicznego do PKB. Możemy przypuszczać, że kapitał zagraniczny zainteresuje się rynkami wschodzącymi" - napisano dalej

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

przełożenie na produkcję w Polsce w dalszej perspektywie. Dane wspierają naszą prognozę, że w II kw. 2019 wzrost PKB spowolnił do 4,5% r/r" - ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. "Silne zaburzenia kalendarzowe, efekty pogodowe oraz czynniki jednorazowe w części branż (np

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 26 kwietnia --10:00: Konferencja prasowa nt. raportu PwC "Praca w UE - podatki i składki. Polska na tle Europy" --10:00: Spotkanie ING Banku Śląskiego nt. badania dot. postaw wobec oszczędzania w Polsce i Europie -10:30: Konferencja prasowa Ryanair --10:30: Spotkanie pt

Złoty słabnie, a fundusz Franklin Templeton wyprzedaje polskie obligacje. Jest się czym martwić?

funduszu też jest skutkiem tego powrotu. - Polska jest atrakcyjna na tle strefy euro, ale wśród gospodarek wschodzących obecnie nie - powiedział Dmitri Barinov, zarządzający portfelem wartym 2,6 mld dolarów w Union Investment Privatfonds we Frankfurcie. - Obecnie racjonalne jest redukowanie ekspozycji w

Przegląd prasy

branży, które rozwijały nie tylko sprzedaż na rynku unijnym, ale zdobywały także rynki poza UE Parkiet --Średnie oprocentowanie depozytów w Polsce wynosi obecnie 1,39% - na tle pozostałych krajów UE to wciąż bardzo dobry wynik Dziennik Gazeta Prawna --Ksepko z Energi: PGG będzie głównym dostawcą

Dzień danych makroekonomicznych

tylko do jena. Zmiana na głównej parze walutowej sięgała niemal pół centa, po czym kurs powrócił do stanu sprzed decyzji. Wzrost gospodarczy we Francji był najwyższy od 4 lat, ale to i tak mizerne 1,1%. Jest to wynik słaby na tle innych dużych krajów UE. Niemcy rosną o 1,7%, Wielka Brytania o 2,2%. Z

Program 500+. Góra pieniędzy na wsparcie rodzin nie zawsze daje większą dzietność

.) nie osiąga tej wartości. Nie osiąga jej także Polska. Jednak wprowadzenie dodatków na dzieci z programu 500+ dało nam to awans aż o 11 pozycji w stosunku do roku poprzedniego. Wskoczyliśmy na 13. miejsce. A pomoc państwa sięga dziś 8 222 zł. Pierwszy w tym zestawieniu jest Luksemburg, w którym

Przegląd prasy

regulacje. Prawnicy uważają, że polska agencja źle interpretuje przepisy --Inspekcja pracy kwestionuje samozatrudnienie w PLL LOT Puls Biznesu --Wielka Brytania i UE przygotowują się na ewentualność twardego rozwodu. Taka możliwość poważnie niepokoi polskich przewoźników --Nowy znaczący akcjonariusz

OECD: Politycy, do dzieła!

spoza strefy euro - Węgry (o 0,6 proc.). Odbicie gospodarcze nastąpi w 2013 r. Wtedy gospodarka strefy euro urośnie o 1,4 proc. Nieźle - przynajmniej na tle innych krajów - ma wypaść Polska. Ekonomiści OECD prognozują nam 2,5-proc. wzrost gospodarczy zarówno w 2012, jak i w 2013 r. Po Estonii (3,2 proc

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

Łotwie (z 10,1 proc. do 10,2 proc.) i w Rumunii (z 6,6 proc. do 6,7 proc.) Jeśli nie widzisz wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem Jak wypada na tym tle Polska? Nie najgorzej - liczba bezrobotnych systematycznie u nas spada. W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia sięgała u nas 8,2 proc. (Eurostat podaje

Przegląd prasy

planie, w tle bardzo słaby WIG20 --Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety kolekcjonerskie wart. 10,8 mln zł --Maciej Szozda nowym prezesem Unimotu --DM PKO BP obniżył rekomendację MOL do 'trzymaj', wycenę do 3 250 HUF --Akcjonariusze Kernela zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Październikowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, otwierające cykl informacji o IV kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na utrzymanie się solidnej koniunktury w krajowej gospodarce, uważają analitycy. Jednakże podkreślają istotny wpływ

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

uczestników rynku, które przyczynią się do wzrostu płac i satysfakcji z pracy, zredukują nierówności i - w efekcie - przełożą się na wzrost produktywności. Jak w raporcie wypada Polska? Nie znalazła się w gronie państw, dla których OECD przygotowało osobne raporty krajowe. Ale o sytuacji w Polsce wiele możemy

Przegląd prasy

wprowadza do sprzedaży 183 lokale w III etapie Francuska Park w Katowicach --Pekaes liczy na optymalizację łańcucha dostaw po inwestycjach w Porcie Gdynia --Wierzytelności pozyskane przez Pragma Inkaso wzrosły o 136%w I kw. --PwC: Stawki podatkowe w Polsce średnie na tle UE, niska kwota wolna --Dom

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

obecnie głównym motorem wzrostu gospodarczego jest nieco rozczarowujące i wpłynie na odczyt wzrostu PKB za III kw. w okolicy 3%, a nawet poniżej. Choć analitycy oczekiwali nieco słabszych wyników odczytów produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, to jednak niższy od oczekiwań rynkowych wzrost

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

pracowników w Polsce dalej utrzymują się na historycznie wysokim poziomie (49,2% w przypadku sektora przemysłowego). Stanowi to ewenement na tle np. Niemiec czy pozostałych gospodarek regionu CEE, gdzie w ubiegłych miesiącach obserwowaliśmy spadki wskaźnika. W efekcie w drugiej połowie roku spodziewamy się

Dolar będzie determinował ruchy na złotym. Analiza techniczna z dnia 26.06.2017

. Stąd ruch w kierunku 4,00 raczej nam nie grozi. Tym bardziej, że sytuacja gospodarcza w kraju jest na tyle dobra, że inwestorzy chętnie kupują polskie aktywa. Gdyby się potwierdziło, że deficyt w Polsce będzie dużo niższy od prognoz to może się to przełożyć na kilkugroszowe umocnienie. Póki co wydaje

Przegląd prasy

zakupów we wrażliwych sektorach --Komisja Europejska czeka na szczegóły polskiej propozycji zmian działania specjalnych stref ekonomicznych   Parkiet  --W ostatnich dwóch latach akcje ukraińskich firm cieszyły się dużym wzięciem, ale w tym roku WIG-Ukraine razi jednak słabością

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

spowolnienia w strefie euro na Europę Środkowo-Wschodnią, nie można patrzeć na region jako całość - podkreśla ekonomistka Unicredit Gillian Edgeworth. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć, jakie znaczenie dla poszczególnych krajów ma handel zagraniczny. W Polsce stanowi około 85 proc. wartości PKB, w Czechach ponad

Polska gwiazdą regionu. Gospodarka pędzi dzięki Euro 2012

, Korea, Katar, Arabia Saudyjska, RPA, Turcja, Rosja, Kazachstan, Ukraina, Wietnam. (W piątek prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2012 r. z 2,5 do 2,7 proc. PKB podniosła Komisja Europejska. - W 2012 r. wzrost Polski będzie największy w UE - podkreślił komisarz UE ds. gospodarczych Olli Rehn. Na 2013

Ekonomiści ścigają się w podnoszeniu prognoz dla polskiej gospodarki

W ostatnich miesiącach pozytywne informacje docierające z frontu walki z kryzysem rozgrzały umysły ekonomistów. Jeszcze rok temu na wyścigi obniżali prognozy gospodarcze dla Polski (niektórzy liczyli na 2-proc. spadek PKB w tym roku), teraz ścigają się w podnoszeniu prognoz. Według Międzynarodowego

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

inwestycji. Według analityków, dzisiejsze publikacje połączone z wczorajszymi dobrymi danymi z rynku pracy dają dużą szansę na przyśpieszenie dynamiki wzrostu PKB w pozostałej części roku, przy czym już w III kw. - powyżej 4%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana

Dane o zatrudnieniu i płacach sugerują przyspieszenie dynamiki PKB wg analityków

wyjściem z UE, do Polski powrócić może – jak się szacuje – kilkaset tysięcy osób które wyjechały tam do pracy. Taka liczba na pewno zmieniłaby sytuację na rynku pracy w Polsce" - główny ekonomista  Banku Pocztowego Monika Kurtek "W maju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Produkcja w UE mocno w dół - przez fabryki przeszła burza

19,1 proc. w skali roku, a to w dużej mierze produkcja wysyłana na eksport napędzała gospodarkę Niemiec. Jeszcze głębiej, bo o 20,2 proc. spadła styczniowa produkcja w Hiszpanii. Na tym tle całkiem nieźle wypada Polska. Według europejskiego biura statystycznego w styczniu nasza produkcja oczyszczona z

OECD: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2010 r. - 2,5 proc.

spadnie do 9,1 proc. OECD widzi też jaśniej przyszłość naszej gospodarki. Polska jako jedyna w UE nie zanotowała spadku PKB. Ekonomiści OECD nie mieli innego wyboru, jak znacznie skorygować swoje wcześniejsze przewidywania. Obecnie sądzą, że w tym roku nasza gospodarka urośnie o 1,4 proc., w 2010 r. o

Płaca minimalna: w górę czy w dół?

decyzji na rynek pracy. Ale przecież polski rząd podejmuje decyzję o wysokości płacy minimalnej na podstawie wskaźnika inflacji i prognozy PKB w porozumieniu z Radą Dialogu Społecznego złożoną ze związków zawodowych i organizacji pracodawców. – RDS to nie Low Pay Commission. To nie ciało eksperckie

Reformy po węgiersku, czyli potrzeba pomocy MFW

lat. - Polska także ma takie zabezpieczenie finansowe od Międzynarodowego Funduszu Walutowego - elastyczną linię kredytową wartą 30 mld dol. Wiele innych krajów też ma podobne zabezpieczenia. Potrzebujemy go, bo kryzys w strefie euro zatacza coraz szersze kręgi. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

wynika z danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2013 r. wzrosła o 6,6 procent w stosunku do roku poprzedniego. Polska świetnie sobie radzi na tle innych krajów UE. Poziomem uprzemysłowienia zbliżamy się do Niemiec, najbardziej uprzemysłowionej gospodarki europejskiej (25,8 proc.). Jesteśmy też

Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

zawdzięczamy, że mamy stosunkowo duży udział oszczędności długoterminowych na tle krajów UE - mówi Grzybczak. Podkreśla jednak, że największy udział długoterminowych oszczędności w aktywach gospodarstw domowych notują te kraje, które nie stosują obowiązkowego systemu emerytalnego, a zachęcają do odkładania na

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

deweloperów, którzy budowaliby bloki, aby później wynajmować mieszkania. Gospodarcze korzyści Jednak czy uzasadnione jest pompowanie publicznych pieniędzy w mieszkaniówkę? Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) przyznaje, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce wygląda źle na tle innych

Europejski region niebezpieczeństwa

najgorszej sytuacji są kraje bałtyckie i bałkańskie, a także Węgry i Ukraina. Polska zaliczana jest do grupy średnio narażonej na kryzys, a Czechy zostały uznane za kraj o niskim ryzyku. Zła sytuacja krajów bałtyckich i bałkańskich to skutek wysokiej nierównowagi w obrotach z zagranica. Po wejściu do UE

Poranny komentarz rynkowy XTB - pomoc coraz bliżej

z rynku pracy sprawiły, iż polska waluta nieznacznie straciła wobec euro; para nadal pozostaje w szerokiej konsolidacji, a na interwałach H1 i H4 widoczny jest zniżkujący klin, co oznaczałoby teoretycznie większe szanse na wzrosty w górę dużej formacji trójkąta (do okolic 4,16); być może

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

wzrost PKB. Dane uzasadniają natomiast naszą ostatnią rewizję założeń w stosunku do wzrostu PKB w II połowie roku do nieco niższych poziomów. Choć utrzymujące się ryzyka zewnętrzne mogą nieznacznie ważyć na aktywności ekonomicznej w Polsce, to niezmiennie zakładamy, że w kolejnych miesiącach powinna ona

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polski Jakub Olipra "Opublikowane dziś dane zostały sporządzone w oparciu o nową strukturę wag koszyka inflacyjnego sporządzoną na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych w ubiegłym roku. W porównaniu z system wag, który obowiązywał w 2017

Polska przyciąga więcej inwestycji niż Brazylia czy Indie

i Rozwoju). Najbardziej, bo aż o 45 proc. wzrosły inwestycje w krajach rozwiniętych. W krajach rozwijających się bezpośrednie inwestycje wzrosły o 21 proc. Na tym tle Polska wypada naprawdę dobrze - bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły u nas aż o 85 proc. z 10,4 mld dol. w 2005 r. aż do 19,2

Grecja rozważa powrót drachmy. Kto na tym straci najbardziej?

ogarniętego gwałtownym kryzysem? A jakie zagrożenia niesie ze sobą powrót drachmy? Pozwoliłby na dewaluację waluty, a to by oznaczało, że na tle Europy Grecy jeszcze bardziej by zubożeli. Drastycznie wzrosłyby stopy procentowe, greckie banki nie miałyby dostępu do taniego finansowania z Europejskiego Banku

Unio, baw się sama

Na piątkowym szczycie ma dojść do kompromisu między brytyjskim rządem a Unią Europejską. Stawką jest referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które David Cameron obiecał wyborcom. Ma się ono odbyć do końca przyszłego roku, ale być może będzie jeszcze w tym. Ani premier, ani jego

Grecja walczy o turystów - ceny niższe nawet o 25 proc.

długo pracować na jego poprawę - przekonuje nas Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki (PIT). - Turyści cenią sobie spokój, a Grecja w oczach wielu przestała być krajem spokojnym i przewidywalnym. Tymczasem turystyka to teraz jedyne - poza może pomocą MFW i UE - źródło pewnego dopływu gotówki dla

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

przez Ernst & Young wynika, że Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Co prawda w globalnej konkurencji Polska (jak i cała Europa Środkowo-wschodnia) przegrywa z Chinami czy Indiami, ale na lokalnym podwórku na razie wygrywa z nowymi krajami w UE - Rumunią i Bułgarią, a

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

724 tys. (ciężka zima, jak widać, sprzyjała prokreacji). Na początku Julka będzie żyła w kraju 38-milionowym. Kiedy stanie się Julią i skończy studia, Polska będzie mieć już o 2 mln mieszkańców mniej. A gdy zbliży się do sześćdziesiątki, nad Wisłą żyć będzie ledwo 31 mln Polaków. Ale o tym za chwilę

Raport Banku Światowego stawia Polskę na czele "nowych" krajów UE

Wynika z niego, że będą się one rozwijały wolniej niż ostatnio - PKB wyniesie w zależności od kraju od 0 do 2 procent. Według ekspertów Banku Polska jest bliżej górnej granicy. Nasz wzrost, na tle innych krajów, jest bardziej zrównoważony. Plusem jest także determinacja rządu, by utrzymać