pkb polski na tle innych

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

5%. To źle, bo przez ostatnie 30 lat mieliśmy nieustannie wzrost gospodarczy. Ale na tle wszystkich innych krajów Polska to jest jedyny kraj, który będzie miał recesję poniżej 5%, inne kraje [ będę miały] dużo wyższą" – powiedział Kościński w wywiadzie dla wp.pl. Zaznaczył, że w

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

4,2% i wzrost o 4,5% w roku przyszłym. Uważamy, że czynniki, które niekorzystnie wpłynęły na PKB w tym roku i będą ważyć na stanie koniunktury w najbliższym czasie, to po pierwsze nietypowość szoku. COVID-19 spowodował szok i pogorszenie naturalnych stabilizatorów polskiej gospodarki. Pierwszy z nich

Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

br. wzrost polskiego PKB będzie niższy niż w 2018 r., choć nasza oficjalna prognoza (4%) wydaje się bezpieczna" - napisał Skiba w komentarzu do danych GUS. Dodał, że wyniki gospodarki polskiej wypadają bardzo korzystnie na tle UE. "Jeżeli do porównań przyjmiemy roczne tempo wzrostu

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

, zmiany mogą być niewielkie w stosunku do projekcji. Tempo wzrostu jest nadal znakomite, to znakomity wynik na tle Europy, na tle naszego potencjalnego wzrostu. Trochę niższy wzrost PKB, trochę wyższa przejściowo inflacja - nic niepokojącego. W moim przekonaniu, jest bardzo prawdopodobne, że stopy

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 i 3,6% w 2020 r.

Polski na poziomie 3,3% w 2021 r. "W 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki może spowolnić do 4% z ponad pięciu w roku ubiegłym. Ten wciąż szybki na tle Europy wzrost będzie możliwy dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom, którym pomagają niskie stopy procentowe oraz dostępność

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

centralnego wskazał, że sytuacja na świecie i u naszych najbliższych sąsiadów wskazuje na osłabienie koniunktury. Natomiast polska gospodarka reaguje na to słabiej, niż to było w poprzednich okresach. "Wzrost PKB prognozujemy w 2019 r. na poziomie ostatecznie 4,3%, czyli niżej, niż prognozowaliśmy

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o

POPiHN: Rynek olejów smarowych spadł o 3,5% r/r do 226,4 tys. ton w 2019 r.

zestawieniu z trwającym w tym czasie rozwojem gospodarczym. PKB w 2018 r. wzrósł o 5,1%, a w 2019 r. - według wstępnych szacunków - o około 4%, co w dalszym ciągu jest bardzo dobrym wynikiem, na tle innych państw europejskich. Częściowo można to tłumaczyć obserwowanym trendem zastępowania olejów mineralnych

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

, nie wyróżnia się na tym tle negatywnie. A do tego będziemy mieli jeden z najniższych, o ile nie najniższy, spadek PKB w UE. W związku z tym pozycja Polski w UE pod względem poziomu długu w relacji do PKB nie ulegnie zmianie. Nadal będzie relatywnie dobra. Poziom długu w wysokości 60 proc. PKB, a taki

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

innych krajów UE, część portfela kredytowego banków w Polsce (16% kredytów dla sektora niefinansowego, ok. 8% PKB). Dodatkowo znaczna ich część to kredyty wysokokwotowe, które w warunkach obecnego szoku mogą okazać się szczególnie wrażliwe na pogorszenie się koniunktury gospodarczej" - napisano w

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

MF: Inwestycje przyspieszyły w I kw. w dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

. "Dane te stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu PKB w br. W szczególności powinna mu sprzyjać oczekiwana dobra sytuacja na krajowym rynku pracy i zakładana stosunkowo wysoka dynamika popytu inwestycyjnego. Ryzykiem jest jednak sytuacja na polskich głównych rynkach eksportowych, na których w I kw

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

Przejęcie Idea Banku. Straszenie biznesu drogo kosztuje

Przejęcie Idea Banku. Straszenie biznesu drogo kosztuje

kontrolowany przez państwo Bank Pekao SA. A temat? Poszukiwania bezpiecznego kraju dla przeniesienia działalności i kapitału z Polski. Powód? Niepokój o stabilność prawa i rosnące ryzyko inwestowania nad Wisłą. Na początku grudnia przed odpływem inwestycji ostrzegało też OECD: „Potencjalne ingerencje

Kolejne sygnały dot. spowolnienia wzrostu PKB to zła wiadomość dla złotego

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Nastroje na rynkach walutowych mogą dziś psuć obawy o wzrost gospodarczy. Najnowsze dane z polskiego rynku pracy zdają się potwierdzać ten scenariusz. Z kolei na świecie widać zaniepokojenie istotnym spowolnieniem w Chinach. Mniejszy apetyt inwestorów

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

nieco wyższy niż średni (40,1%)" - wskazali też analitycy. Relacja wielkości kapitału zagranicznego do liczby podmiotów wskazuje, że firmy niemieckie są niewielkie na tle ogółu firm z kapitałem zagranicznym w Polsce, podano także. "Na jednego inwestora z Niemiec przypada przeciętnie

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

, że indeksy nieco odbiją po tym, jak w kwietniu część z nich odnotowała najniższe poziomy w historii. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień lekkim osłabieniem w relacji do euro, radził sobie jednak dobrze na tle walut regionu: forint węgierski i korona czeska traciły wyraźnie mocniej

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

% łącznej wartości kredytów do spłaty)" - czytamy dalej. Należy podkreślić, że wprawdzie kredyty mieszkaniowe przeważają w Polsce pod względem wartościowym, to jednak nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,3%, co plasuje nas na 21. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

. Może to wskazywać na rosnące przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granicą. Taką ocenę wspierają dane o międzynarodowym handlu towarami – skala spowolnienia eksportu w Polsce w IV kw. była najmniejsza na tle krajów regionu. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silnym

EUIPO: Udział w PKB branż korzystających z wzornictwa w Polsce wyższy niż w UE

. Imponujący jest też udział tych branż w polskim PKB, który obecnie wynosi 14,9%, co stanowi równowartość 57 mld euro. To bardzo dobry wyniki na tle innych państw. Średnio w całej Unii udział takich sektorów w PKB wynosi 13,4%" - czytamy w komunikacie. Polska notuje też najwyższą spośród wszystkich

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

. Jednocześnie niższy niż w innych krajach UE, prognozowany spadek PKB w Polsce nie znajduje odzwierciedlenia w lepszych notowaniach PLN. Na świecie widać rosnące obawy o odbicie gospodarek po zniesieniu obecnych ograniczeń. Takiej atmosfery można się było spodziewać. Logika inwestorów jest przy tym taka, że

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

się rekordowym. Na tle 2018, wartość inwestycji wzrosła aż ośmiokrotnie, a licznik przekroczył 1,2 mld zł. To łączna suma kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa. Szczególny wpływ miały wysokie rundy, które zebrały DocPlanner (344 mln zł

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. "Polska w roku 2017 uplasowała się na 29

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

kurczące się zapasy firm. Dynamika PKB w trzecim kwartale br. znalazła się na poziomie najniższym od czwartego kwartału 2016 r. Na tle krajów Europy Zachodniej jest ona nadal dość wysoka, niemniej jednak spowolnienie gospodarcze w Polsce stało się faktem i będzie kontynuowane. Głównym kanałem tego

Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego

konieczne zaproponowanie działań interwencyjnych poprzez zainicjowanie dedykowanego programu działań regulacyjnych i gwarancyjnych, które przełożą się na wzrost liczby nowych mieszkań. Zwłaszcza, że […] budownictwo mieszkaniowe w sposób bezpośredni i pośredni przysparza w Polsce ponad 8,4% PKB"

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

.  "Uważamy, że słabość wzrostu gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych będzie miała bardziej negatywny wpływ na tempo PKB w Polsce niż zakłada konsensus. Spodziewamy się tempa PKB w 2019 na poziomie 3,6%r/r, nieco niżej od konsensusu oraz prognoz MinFin (3,8%r/r), a także NBP

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

. Obecnie, przeciętnie na jedną osobę dorosłą w Polsce przypada 22 tys. zł kredytu. Jednakże na tle Europy wciąż stosunek zadłużenia do naszych dochodów jest niewielki i wynosi 61%. Podobnie niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych kształtuje się w relacji do PKB, gdzie wynosi on 35% i jest jednym z

AHK Polska:Niemal wszyscy inwestorzy z Niemiec zainwestowaliby w Polsce ponownie

podczas konferencji prasowej. Przewagą Polski na tle innych krajów regiony są również pracownicy, którzy są mobilni i świetnie wykształceni w kierunku technicznym, dodał. "W najbliższej przyszłości oczekujemy dalszego wzrostu inwestycji do Polski szczególnie w branży automotive oraz związane z

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji lekko dodatnia w II kw. 2017 r.

występuje na wciąż niska, na tle wielu innych krajów europejskich, stopa inwestycji, co może wpływać negatywnie na dynamikę produktu potencjalnego. Według lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 4% w tym roku (z 2,7% w ub.r.), a następnie spowolni do 3,5% w 2018 r. i do 3,3

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

parametry pokazują, że Polska będzie rozwijać się w sposób trwały - my przewidujemy wzrost PKB na poziomie średnio 3,6% w najbliższych kilku latach, ale ryzyko jest gdzie indziej - nie po stronie makroekonomicznej, lecz instytucjonalnej. Ważne jest, by tłumaczyć inwestorom pewne podejmowane działania, które

MF: Prognozy Fitcha dotyczące wzrostu PKB Polski 'raczej konserwatywne'

Warszawa, 16.07.2016 (ISBnews) - Prognozy Fitch Ratings w zakresie wzrostu PKB Polski można uznać za "raczej konserwatywne", uważa Ministerstwo Finansów. "W ocenie ministra finansów prognozy agencji, na tle konsensusu rynkowego dla tego okresu na poziomie 3,3-3,5%, uznać można za

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

% kategorii generujących 96,9% wartości dodanej polskiego przemysłu. Wyjątkiem na tym tle były wyroby farmaceutyczne (+14,8% r/r, jednak ze spadkami po marcowym szczycie). W pozostałych kategoriach spadki były spodziewane, ale ich skala jest bez precedensu. Największe załamanie odnotowała produkcja pojazdów

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

największa gospodarka Europy Wschodniej nadal zaskakuje inwestorów swoim imponującym i trwałym wzrostem gospodarczym, który wraz z wysoką jakością infrastruktury sprawia, że pnie się ona w górę w międzynarodowych rankingach. Trend ten nie przekłada się jednak na wzrost konkurencyjności gospodarczej Polski

Przegląd prasy

prawie 10 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja woda" -- Przez przedłużający się impasu w negocjacjach budżetowych i opór wobec neutralności klimatycznej, jaki Polska cały czas utrzymywała, straciliśmy połowę budżetu na zielone inwestycje --Diagnoza.plus: Skala bezrobocia w

Kalendarium ISBnews

PROJEKT za 3 kw. 2018 r. --10:00: Konferencja prasowa Citi Handlowy nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Banku Ochrony Środowiska nt. wyników po III kw. --11:00: Prezentacja raportu McKinsey & Company pt. "Digital Challengers" o potencjale cyfryzacji Polski na tle innych krajów Europy

Projekt prezydencki a banki - Komentarz walutowy z dnia 08.08.2017

bez prostego populizmu, gdzie porównywano wyniki gospodarcze Polski ostatnich lat w pełnym oderwaniu od koniunktury światowej, tak jakby kryzys 2008 roku nie miał miejsca. Analityków najbardziej w tych wypowiedziach cieszy fakt, że rząd bardzo pilnuje progu 3% w relacji do PKB. Powinno to powodować

Projekt prezydencki a banki. Deficyt 2018 roku

bez prostego populizmu, gdzie porównywano wyniki gospodarcze Polski ostatnich lat w pełnym oderwaniu od koniunktury światowej, tak jakby kryzys 2008 roku nie miał miejsca. Analityków najbardziej w tych wypowiedziach cieszy fakt, że rząd bardzo pilnuje progu 3% w relacji do PKB. Powinno to powodować

Dolar najwyżej względem złotego od maja 2017, a euro - od listopada 2018

, że zgodnie z prognozami wykazała ona dynamikę PKB na poziomie 0,9% rok do roku, najniżej od sierpnia 2018. Przed nami jeszcze analogiczne dane z całej strefy euro oraz - co istotne dla rodzimych inwestorów - z Polski. Zgodnie z prognozami, dynamika PKB spadła z 5,1% do 4,8%, co w dalszym ciągu jest

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

35-44 lata wynosi 67 825 zł, podano także. "Struktura produktów kredytowych w Polsce wynika z wielu czynników, zależy m.in. od możliwości finansowych i potrzeb osób w poszczególnych przedziałach wiekowych. Przeważający udział wartościowy na tle wszystkich rodzajów zaciągniętych kredytów w

Kalendarium ISBnews

kwietnia --09:00: Śniadanie prasowe Deloitte "Liderzy cyfrowych kanałów bankowych. Polska na tle innych krajów Europy"  --10:00: Konferencja prasowa spółki Redan nt. wyników     --10:00: Konferencja prasowa BZ WBK nt. wyników za I kw.  --10:00: Konferencja

Kalendarium ISBnews

roku --10:00: Spotkanie [rasowe PwC pt. "Nowy wymiar transparentności podatkowej przedsiębiorstw" --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Czy branża fitness dostała zadyszki? Polska na tle Europy" --12:00: Oficjalne otwarcie nowej siedziby x-kom w strefie Euro-Park Mielec

Szybki wzrost polskiego PKB nie przekłada się na zwyżkę kursu PLN

konflikt na tle włoskiego budżetu może ciążyć euro. Polska jest najprężniej rozwijającą się gospodarką spośród wszystkich krajów UE – tak przynajmniej wynika z wczorajszej publikacji wstępnych danych dotyczących PKB Polski w III kw. 2018 r. Według danych GUS dynamika rozwoju gospodarczego wyniosła

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

. Pod względem tempa poprawy jakości życia jest na pierwszym miejscu w Europie. "Polska, w ocenie SEDA, znajduje się na 30. miejscu na świecie - zdecydowanie wyżej, niż wynikałoby to z poziomu PKB przypadającego na mieszkańca (pod względem PKB per capita w 2015 r. wg Międzynarodowego Funduszu

Kowalski z Fitcha: Wiele kwestii ważnych dla ratingu wyjaśni się jesienią

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Fitch Rating utrzymał ocenę wiarygodności kredytowej Polski i jej perspektywę na dotychczasowych poziomach, ponieważ polska gospodarka ma silne fundamenty, zadłużenie na poziomie grupy porównawczej oraz poprawiającą się pozycję, jeśli chodzi o zadłużenie

"Zielona wyspa"? Tak, znów nią jesteśmy. GUS znów zrewidował dane

; Określenie "zielona wyspa" ukuło się na początku kryzysu. Wówczas większość państw wpadła w recesję, ale Polska się prześliznęła. Premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski dumnie prezentowali nasze osiągnięcia na specjalnej konferencji prasowej (słynna konferencja z mapą w tle

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

sektor prywatny mógł na tym tle wyglądać jeszcze relatywnie słabo. Wsparciem dla PKB był wreszcie w trzecim kwartale niewątpliwie eksport, choć jednocześnie silny import mógł w znacznym stopniu niwelować część tego pozytywnego wkładu. Polska gospodarka znajduje się obecnie na fali wznoszącej i w mojej

Ipopema TFI: S&P może podnieść rating Polski, ale niekoniecznie już w 2017 r.

podniesienia ratingu. Ocena BBB+ jest wyraźnie poniżej potencjału Polski, szczególnie na tle innych krajów z tą oceną. Może niekoniecznie nastąpi to już w tym roku, ale oczekiwałbym, że znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że S&P podniesie swoją ocenę do poziomu dwóch innych agencji, a nie inaczej"

BofA Merrill Lynch: Polska na 5. miejscu wśród gospodarek rynków wschodzących

, Korea i Indonezja. Rosja spadła na 4. miejsce z 2. przed rokiem. Ranking objął 56 krajów. "O awansie Polski zdecydował przede wszystkim zdrowy rozwój gospodarczy; BofA Merrill Lynch podtrzymuje swoją prognozę wzrostu PKB w Polsce na poziomie 3,5% w tym roku" - czytamy w komunikacie

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

zgodnie z metodologią krajową. "Mimo że Polska wyróżniała się w 2016 r. na tle innych krajów unijnych pod względem tempa wzrostu gospodarczego, to miała również jeden z największych poziomów deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że w

Przegląd prasy

sieci ciepł. zasilanych przez PGE EC --PZPO: Sprzedaż opon spadła r/r w 2019, z wyjątkiem segmentów SUV-ów i motocykli --UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek --Bouygues Immobilier rozpoczął sprzedaż 77 mieszkań w Grochowskiej 230 w stolicy --Tauron zaoferował klientom

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

czynników sezonowych produkcja przemysłowa obniżyła się w sierpniu o 1,2% m/m. Tym samym jej 3-miesięczna średnia ruchoma ukształtowała się na poziomie najniższym od marca 2012 r. Kontynuacja spadku odsezonowanej produkcji przemysłowej wskazuje, że dekoniunktura u głównych partnerów handlowych Polski (w

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

. To pozwala zachować optymizm co do tempa wzrostu konsumpcji w polskiej gospodarce, i tym samym tempa wzrostu PKB. W mojej ocenie średniorocznie dynamika PKB wyniesie w 2109 r. 4.5%. Na tle opublikowanych dziś danych dotyczących sprzedaży detalicznej oraz opublikowanych wczoraj danych dotyczących

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

konsumpcyjnym, który odradza się po lockdownie w II kwartale, a z drugiej przez popyt z zagranicy, gdzie ponownie rośnie zapotrzebowanie na polskie towary. Złą informacją jest natomiast to, że spada produkcja dóbr inwestycyjnych, bo to oznacza najprawdopodobniej pogłębiający się spadek inwestycji w Polsce

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

na tle średniego wzrostu widoczne były również w branżach powiązanych z budownictwem. Grudniowe dane sugerują głębszy spadek dynamiki wzrostu PKB w 4kw – na podstawie bieżących danych szacujemy, że wzrost może być niższy niż 3,5%r/r. Bieżące dane nie dają jednak jednoznacznej odpowiedzi

Kalendarium ISBnews

ING na temat postaw wobec oszczędzania w Polsce i na świecie  --11:00: Spotkanie pt. "Rewolucja elektryczna - wielkie testy pojazdów w Poczcie Polskiej   WTOREK, 24 kwietnia --09:00: Śniadanie prasowe Deloitte "Liderzy cyfrowych kanałów bankowych. Polska na tle innych

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

, bo pierwsze luzowanie ilościowe w Stanach wyniosło 9 proc. PKB. Na jeszcze więcej szacuje polską pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Według analityków tej organizacji, nasza całkowita pomoc wyniesie 268 mld zł, czyli aż 12,1 proc. polskiego PKB. Jak zaś prezentują się te wydatki na tle

Ebury: Odczyty PMI w tym tygodniu mogą zaskoczyć pozytywnie

dane gospodarcze często zaskakiwały na plus. Sądzimy, że ten trend będzie kontynuowany i niektóre z indeksów ponownie znajdą się powyżej poziomu 50 pkt, sugerując powrót do ekspansji. PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień osłabieniem w parze z euro. Wyróżniał się tym samym negatywnie na tle

Złe wieści z gospodarki. Nastroje menedżerów znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

przetwórstwie - komentuje Adam Antoniak, ekonomista Pekao SA. Słowa "stagnacja" używa sama firma Markit - autor opracowania - kilkakrotnie w swoim raporcie dotyczącym Polski. - Co więcej wynik Polski wyróżnia się na tle poprawiających się odczytów w Czechach i Niemczech oraz dobrego wyniku na Węgrzech

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

miesięcznej" - powiedział partner w dziale konsultingu Deloitte Krzysztof Pniewski, cytowany w komunikacie. Projekt budżetu na 2016 r. zakłada 3,8% wzrostu PKB, zaś 51% CFO uważa, że wzrost będzie nieco niższy i sięgnie 2,6-3,5%. "Dyrektorzy finansowi (CFO) uważają, że polska gospodarka znajduje

Mamy rekord zadłużenia. Jeszcze nigdy nie daliśmy tak zarobić bankom i deweloperom

napędzały popyt na mieszkania w Polsce, czyli niskie bezrobocie, rosnące płace i bardzo niskie stopy procentowe, nadal działają”. Jednak na tle rekordowego 2019 roku negatywnie wyróżnia się jego ostatni kwartał, podczas którego widać było już wyraźne spowolnienie w gospodarce (tempo PKB spadło do 3,1

Marek Belka: Protesty kobiet rozpoczęły proces, którego zatrzymać się nie da. Ludzie zaczynają się już dusić

budować nowe.   To, że zdecydowano się na „tarcze antykryzysowe” i do tego zaangażowano Narodowy Bank Polski do monetarnego finansowania długu, było dobrym krokiem. Na razie przyniosło to w Polsce pewne rezultaty. Uratowano wiele miejsc pracy. I tutaj rząd niewątpliwie odniósł sukces

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

produkcji przemysłowej wypadł całkiem dobrze i zaskoczył rynek pozytywnie. Co więcej na ten rok zapowiedziana jest istotna stymulacja fiskalna, która powinna przeciwdziałać, do pewnego stopnia, efektowi pogorszenia popytu zagranicznego" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. "Warto

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

własnego, co natychmiast zmniejszyło dostępność kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. A to oczywiście spowalnia inwestycje i powrót gospodarki na tor wzrostowy - mówi Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska. Konsekwencje są trudne do przewidzenia, bo nie wszystkie banki

'Minutes': RPP za stabilizacją stóp procentowych w najbliższych kwartałach

negatywnych skutków dla gospodarki. "Członkowie ci zaznaczali, że obniżenie stóp procentowych NBP mogłoby sprzyjać wzrostowi dynamiki PKB, w szczególności pobudzając aktywność inwestycyjną" - czytamy dalej. Niektórzy członkowie Rady wskazali na wysoki realny poziom stóp procentowych w Polsce na

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB

będzie także prognozowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Dyskutując na temat koniunktury w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. nieznacznie spowolnił, kształtując

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie. Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do

Przegląd prasy

świata --Dekpol ma umowę na prace w zakładzie AGRII Polska w Aleksandrowie Kujawskim --UniCredit szacuje wstępnie wynik finansowy netto za ub.r. na 11,8mld euro straty --Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 2,7% r/r w 2016 r. wg analityków (ISBnews)  

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

nie zmieniają naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%). Są one również lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. "Wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34

Colliers oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w nieruchomości w regionie CEE-6

tempo wzrostu PKB w Rumunii – aż 8,8% r/r w trzecim kwartale 2017 roku – wyróżnia się na tle innych krajów tego regionu, gdzie realna stopa wzrostu wyniosła 3,4%-5,0% r/r. Choć stopy procentowe już rosną (w Czechach i w Rumunii) i będą nadal rosły, tempo wzrostu gospodarczego powinno się

Coface: Polska wśród rynków wschodzących najbliższych ożywienia w eksporcie

zwiększyło ich konkurencyjność. Największe korzyści osiągnęły kraje z dużym udziałem towarów przetworzonych w eksporcie, a mniejsze - te opierające działalność eksportową na surowcach, gdzie wartość dodana jest niska, podano również. "Polska gospodarka wyróżnia się na tle spowalniających krajów

Przegląd prasy

na budowę hali w Stalowej Woli za 29,5 mln zł --Wirtualna Polska ma umowę zakupu 100% udziałów w Extradom.pl za 75 mln zł --Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planem --Konsorcjum ZUE zleciło rozbudowę drogi w Krakowie za ok. 35,3 mln zł --Mennica Polska oczekuje

Deloitte: Polska spadła o 3 pozycje na 30. miejsce w Social Progress Index

ćwierć wieku rozwój gospodarczy Polski pozwolił wyróżnić się nam na tle innych krajów Europy. Wyzwaniem pozostaje utrzymanie trwałego rozwoju społecznego, który stanowi bazę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie" - powiedziała lider zespołu sustainability consulting 

Kalendarium ISBnews

Technologii: informacja prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce na tle UE na podstawie wyników Global Entrepreneurship Monitor --10:30: Konferencja Ergis nt. wyników --10:30: Konferencja LPP nt. wyników --11:00: Konferencja Taurona Polska

Kalendarium ISBnews

Sygma Bankiem --10:00: Spotkanie prasowe poświęcone otwarciu THE HEART WARSAW, pierwszego europejskiego centrum współpracy korporacji i startupów zlokalizowanego w Polsce, które zakładają firmy D-RAFT, MasterCard oraz Ghelamco --10:00: Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów

Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

oczekiwania analityków. Produkcja przemysłowa wyniosła w lutym 6,9%, wobec prognozy 4,8%. Dodatkowo agencja Fitch podniosła prognozy dla tempa wzrostu PKB Polski z 3,8% na 4,0% oraz obniżyła prognozy inflacji z 2,7% na 1,7%. Dziś do tego zestawu dołączą publikowane o godz. 10:00 dane dotyczące polskiej

Grant Thornton: Już 40% firm ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry

kadr w Polsce wyraźnie widać też na tle międzynarodowym. Polska jest obecnie w Unii Europejskiej jednym z krajów, w których firmom najtrudniej pozyskać pracownika, podkreśla Grant Thornton. "Dla pracodawców przekaz jest jasny: nie spodziewajcie się, że problemy ze znalezieniem rąk do pracy będą

Kalendarium ISBnews

, które zakładają firmy D-RAFT, MasterCard oraz Ghelamco --10:00: Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów EŚW - konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej --11:30: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. bankowości internetowej i mobilnej --12:00: Czas

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Tegoroczne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,5% (wobec 3,3% w ub.r.), a na dobre wyniki wpłynie przede wszystkim stabilne tempo wzrostu konsumpcji, a także niesłabnąca dynamika inwestycji wspierana przez wciąż wysoką atrakcyjność Polski w tym obszarze

Kalendarium ISBnews

, MasterCard oraz Ghelamco --10:00: Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów EŚW - konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej --11:30: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. bankowości internetowej i mobilnej --12:00: Czas na patriotyzm gospodarczy: 

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

otoczeniu Polski coraz bardziej wyraźne są oznaki pogorszenia koniunktury, co powoduje że i zamówienia na polskie produkty maleją. Polski przemysł wspiera niezaprzeczalnie wciąż silny popyt wewnętrzny. Najbliższe miesiące to okres przygotowań do świąt wielkanocnych, a zatem będzie to także czynnik

Prezes Pekao: Polskie banki nie nadążają za firmami, które działają za granicą

wiedzę ekspercką grupy na różnych rynkach. I chcemy koncentrować się na tym - również poprzez nowoczesne platformy" - powiedział prezes Santander Bank Polska.  Według wiceprezesa PKO BP Maksa Kraczkowskiego, polskie banki mają sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o obecność na europejskich

RPP ostatnią szansą na umocnienie złotego, w tle krajowa polityka

dane o skoku inflacji w Polsce i najwyższy od miesięcy odczyt indeksu PMI, a wcześniej świetne dane nt. dynamiki PKB w III kwartale. W tle tych oczekiwań na sygnały z Rady będzie krajowa polityka i coraz głośniejsze spekulacje o zmianie na stanowisku premiera polskiego rządu. Rynek jest przekonany

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

innych krajach, spotkał się z umiarkowanym entuzjazmem przedsiębiorców w zakresie zwiększenia formalnych środków ochrony własności intelektualnej" - czytamy w komunikacie. Polska na tle innych państw UE oferuje jedne z najbardziej preferencyjnych stawek odliczeń, co przekłada się na wymierne

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

bilansu handlowego z krajem jedwabiu i herbaty. Wymiana handlowa Niemiec z Chinami to ok. 200 mld euro rocznie (cała wartość niemieckiego handlu to 2,4 bln euro). Polska wypada na tym tle bardzo słabo. Podczas gdy wartość naszego importu z Chin sięga 103 mld zł, to eksport nie przekracza 9 mld zł. Ten

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Zaznaczył, że "patrząc na szklankę do połowy pełną", warto zauważyć, że polski sektor bankowy na tle innych krajów UE jest stabilny i ma bardzo wysoki stopień innowacyjności. Od wielu lat jest czempionem digitalizacji w Europie, dystansując sektor niemiecki, czy włoski, które od dawna próbują

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

gospodarce niemieckiej, zmniejszając popyt na polski eksport. Silniejsze spowolnienie polskiej gospodarki oczekiwane jest przez część ekonomistów w II poł. 2019 r. Ekonomiści spodziewają się spowolnienia polskiej gospodarki do poniżej 4% r/r w 2019 roku. Większość ekonomistów uważa, że grudniowe

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

wzrost, a na tle innych krajów UE można go nawet określić jako wysoki, to jednak jest to pewien sygnał niepokojący z punktu widzenia oczekiwanego przyspieszenia PKB w tym roku do ok. 3.8%. Jak można szacować na podstawie danych miesięcznych filarem wzrostu gospodarczego pozostawała w pierwszych

ING BSK: Coraz więcej Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen nieruchomości

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Coraz więcej Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań - odsetek ten wzrósł do 64% w 2018 roku wobec 56% rok wcześniej i 49% w 2015 roku. Jednocześnie Polacy - na tle innych Europejczyków wykazują największy optymizm w zakresie oceny własnych

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Środa powinna przynieść przedświąteczną stabilizację złotego

istotnie się zmienić. Szczególnie, że środowe kalendarium pozbawione jest ważnych danych makroekonomicznych zarówno z Polski, jak i świata. Wprawdzie o godzinie 14:30 zostaną opublikowane dane nt. amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) za IV kwartał 2017 roku. Tyle tylko, że  będzie to już

Citi Handlowy: Wzrost PKB przyspieszy do 3,4% w tym roku, najmocniejszy w IV kw.

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Polska gospodarka na tle głównych partnerów handlowych rozwija się w przyzwoitym tempie i osiągnie w tym roku 3,4% wzrost w porównaniu z 3,3% zanotowanym w ubiegłym roku, prognozują analitycy Citi Handlowego. "Oczekujemy wzrostu PKB w tym roku na

Przestrzeń do spadków EURPLN wciąż ograniczona, kurs może pozostawać nad 4,4

kondycji państw rozwijających się, która wpływa na nastroje globalne. W tej pierwszej kwestii w minionym tygodniu usłyszeliśmy m.in. iż agencja Fitch może obniżyć rating Polski w razie wdrożenia ustawy o kredytach walutowych. W przypadku nastrojów globalnych natomiast, wciąż nie można mówić o trwałym

Plan Junckera podbije inwestycje w całym naszym regionie

otrzyma Polska, wartość naszych zgłoszonych projektów sięga ok. 17 mld euro. W 2014 r. inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosły o 6,3 proc. To wyraźne ożywienie, bo rok wcześniej spadły o 1,2 proc., a w 2012 r. - o 2,7 proc. - wynika z analizy Erste Group. Polska na tle innych państw regionu

BofA Merrill Lynch: Polska coraz mocniej konkuruje z chińskimi producentami

analityków, na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska czerpie największe korzyści ze spadku konkurencyjności Chin ze względu na różnorodność działalności wielu gałęzi przemysłu. "Największymi beneficjentami tego trendu spadku konkurencyjności Chin w Polsce są sektory: pojazdów

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

przełożenie na produkcję w Polsce w dalszej perspektywie. Dane wspierają naszą prognozę, że w II kw. 2019 wzrost PKB spowolnił do 4,5% r/r" - ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. "Silne zaburzenia kalendarzowe, efekty pogodowe oraz czynniki jednorazowe w części branż (np