pkb polski na mieszkańca

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB)  Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, zwiększył się w 2013 roku do 67% średniej dla całej Unii Europejskiej z 66% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Spośród krajów "nowej

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Polska odnotuje spadek PKB o 3,5% w tym roku z powodu pandemii COVID-19 zaś w 2021 r. wzrost PKB Polski wyniesie 4%, prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W listopadzie ub.r. EBOR prognozował, że PKB Polski wzrośnie w 2020 r. o 3,5%. EBOR wskazał

Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB

wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" - do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, podano także. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

raportu McKinsey & Company "Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu". W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Polska zanotowała jeden z najniższych poziomów wydatków na służbę zdrowia - 700 euro na mieszkańca w 2016 roku, co daje naszemu krajowi trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. "Wydatki na służbę

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

(blisko 40 mld zł, czyli 2,2 proc.). Nie można jednak konfrontować potencjału gospodarczego Mazowsza czy Śląska z mniejszymi województwami. Dlatego często podaje się wartość PKB na głowę mieszkańca. Pod tym względem najlepiej wypadają: woj. mazowieckie - 74,6 tys. zł, dolnośląskie - 52,1 tys. - oraz

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc., wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), wykonanych na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych (WIOD Release

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

), autorstwa głównego ekonomisty Coface w regionie Grzegorza Sielewicza. Na kwiecień br. zaplanowano wybory parlamentarne na Węgrzech, a na jesień - wybory samorządowe w Polsce. Coface zwraca uwagę na trudniejsze relacje Polski z UE oraz potencjalne konsekwencje finansowe. Firma argumentuje, że choć

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.). (ISBnews)      

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018 roku, a eksport pozostaje dźwignią rozwojową polskiej gospodarki, wynika z analiz Banku Pekao. W ciągu kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt proc

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

mieszkańców Stanów Zjednoczonych.  Pomoc dla szkół na dostosowanie do pracy w czasie pandemii wyniesie 130 mld dol., wyższe uczelnie na ten cel dostaną 40 mld dol.  Ćwierć PKB USA Do tej pory Stany Zjednoczone przyjęły już cztery programy wspierania gospodarki USA i Amerykanów w czasie pandemii na

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - W ramach polityki spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

(Bułgaria, Rumunia i Chorwacja wyraziły chęć dołączenia), co prowadzi do osobnego budżetu dla tej strefy. Na własne życzenie zmarginalizujemy się podwójnie – w wyrażeniu finansowym i decyzyjnym. Staniemy się peryferiami Unii Europejskiej. Ta Polska lokalna cieszy się z UE? Oczywiście. 100 proc. gmin

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do

Przegląd prasy

obniżyła prognozę globalnego PKB do 6% lub 7,6% spadku w 2020 roku --PSE: Moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła o 176,38% r/r do 1 953,1 MW na 1 VI --OECD obniżyła prognozę PKB Polski do 7,4% lub 9,5% spadku w 2020 --Kaufland uruchamia własną sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych --MZ

EKG 2016. Mazowsze najbardziej innowacyjnym województwem w Polsce

EKG 2016. Mazowsze najbardziej innowacyjnym województwem w Polsce

pkt). Mają one największy potencjał innowacyjności i obok lidera tylko one osiągnęły wyniki powyżej średniej dla Polski (69,9 pkt). Ciekawe jest wysokie miejsce woj. lubelskiego (63,7 pkt), gdzie niski PKB na mieszkańca nie kłóci się z innowacyjnością. Innym przykładem pokazującym, że nawet regiony o

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

Przegląd prasy

--Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego --Fitch obniżył prognozę dla Polski do 0,6% spadku PKB w 2020 roku z 1,8% wzrostu --PSH Lewiatan przeznaczy 10 mln zł na specjalny fundusz dla franczyzobiorców --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

. Obecnie, przeciętnie na jedną osobę dorosłą w Polsce przypada 22 tys. zł kredytu. Jednakże na tle Europy wciąż stosunek zadłużenia do naszych dochodów jest niewielki i wynosi 61%. Podobnie niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych kształtuje się w relacji do PKB, gdzie wynosi on 35% i jest jednym z

PIE: Warszawa jest 2. w Europie po Paryżu pod względem liczby studentów

-gospodarczy miast był zmienną bezpośrednio nieobserwowalną, ale za pomocą odpowiednich wskaźników mogliśmy go opisać. Największy pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miast miały zmienne dotyczące PKB na mieszkańca, dostępności żłobków, liczby lekarzy oraz udziału zatrudnionych w usługach

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

mieszkańca UE wynosi prawie 2,9 tys. euro brutto. Jest to niemal trzy razy więcej niż średnie zarobki mieszkańca Polski, którego miesięczna pensja wynosi 982 euro. "Eksperci Grant Thornton przeprowadzili symulację procesu doganiania przez Polskę bogatszych państw UE. Obliczenia oparto na założeniu, że

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

;Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami" - czytamy. Najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia mają mieszkańcy

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

Przesłany w weekend do konsultacji społecznych projekt "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" ma ponad 220 stron. Co zakłada? Głównym celem ma być stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu dochodów Polaków w taki sposób, aby na rozwoju Polski skorzystali wszyscy jej mieszkańcy

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

To na razie wstępny szacunek GUS. Prognozy ekonomistów wahały się od 2,6 do 2,9 proc. Dla porównania w 2015 r. polska gospodarka urosła o 3,9 proc. Głównym motorem napędowym w zeszłym roku była konsumpcja prywatna, która wzrosła najmocniej od 2008 roku i dołożyła aż 2,1 pkt proc. do dynamiki PKB

Przegląd prasy

mln zł na wybory korespondencyjne, a teraz nie ma na premie dla załogi -- W 2019 roku w polskich miastach ubyło 34 tys. mieszkańców -- Urząd Rzecznika Finansowego ma trafić pod skrzydła UOKiK. Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że powodem jest zbyt skrupulatna ochrona klientów banków 

Raport FOR: Bez radykalnych zmian Polska przestanie doganiać Zachód

silników wzrostu gospodarczego i braku reform wzrost spowolni do 2-2,5% rocznie. W scenariuszu tym Polska tylko nieznacznie zbliża się do poziomu PKB na mieszkańca Niemiec, z obecnych 54% poziomu niemieckiego do 60-70% w 2040 r." - czytamy w raporcie. "Scenariusz kryzysowy. Widoczne już

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

określonego klucza podziału, uwzględniającego liczbę ludności, PKB na mieszkańca i stopę bezrobocia. W ocenie Komisji, klucz ten będzie szczególnie korzystny dla krajów, które poniosły największe konsekwencje kryzysu. W ramach zaproponowanego przez Komisję podziału środków w ramach części dotacyjnej

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

latach można spodziewać się poprawy wyniku polskich regionów głównie za sprawą płynących do naszego kraju pieniędzy z Unii - Polska do 2020 r. będzie miała do wydania około 500 mld zł. PKB nie jest najważniejsze Różnice w wynikach nie zależą wyłącznie od poziomu zamożności określanego wskaźnikiem PKB na

PKB nam rośnie, ale gonić bogaty Zachód jest coraz trudniej

PKB Hiszpanii oraz Słowacji wzrósł o 3,2 proc. Na pocieszenie: wolniej od polskiej gospodarki w III kw. rozwijała się gospodarka czeska (1,9 proc.) czy węgierska (1,6 proc.). Zobacz także: Polska gospodarka spowalnia. Kaczyński wskazuje winnych Przyspieszenie w przyszłym roku? W niedawnej prognozie

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

spadku sprzedaży będą więc dążyli do tego, aby w miarę możliwości obronić swoje marże" - czytamy dalej. Jak wynika z przytoczonych w materiale obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

. Pod względem tempa poprawy jakości życia jest na pierwszym miejscu w Europie. "Polska, w ocenie SEDA, znajduje się na 30. miejscu na świecie - zdecydowanie wyżej, niż wynikałoby to z poziomu PKB przypadającego na mieszkańca (pod względem PKB per capita w 2015 r. wg Międzynarodowego Funduszu

Przegląd prasy

polityce spójności dla krajów o niższym PKB na mieszkańca wg gazety --Jedna piąta klientów próbowała odstąpić od umowy deweloperskiej, powołując się na koronawirusa --Singapur uznał regionalizację dla drobiu, a ZEA przyjmą polski drób, wołowinę, baraninę i mięso kozie Parkiet --Do funduszy akcji

DNB i Deloitte: Wyjściem z pułapki średniego dochodu - zagraniczne przejęcia

) nie wykonywała i nie planuje tego typu ruchów" - czytamy w komunikacie. Jeśli Polska miałaby podążać drogą podobną do Hiszpanii i osiągnąć poziom konwergencji 75% PKB Niemiec na mieszkańca około 2050 r., to u nas średnie realne tempo wzrostu PKB musi wynieść 2,4%. To z kolei sprawia, że średnia

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20-22% w 2020 r. (18% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej

Przegląd prasy

stycznia --Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,1 pkt do 4% --PGNIG: Udział gazu z Rosji w imporcie spadł poniżej 67%, LNG wzrósł ponad 20% --UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 3 mld USD --Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie

Rośniemy szybciej niż Chiny? Polska wykorzystuje wzrost gospodarczy do poprawy jakości życia

Economic Development Assessment), który ma oceniać rozwój państw w szerszym ujęciu, niż pozwalają na to wyłącznie wskaźniki ekonomiczne. Obok takich elementów jak wzrost PKB czy dochód na mieszkańca biorą pod lupę również stan środowiska naturalnego, aktywność ekonomiczną, edukację, infrastrukturę, jakość

Polska coraz bliżej unijnej zamożności. Już niedługo nasza gospodarka może przegonić pierwszy kraj "starej UE"

ekonomista Coface'a na Europę Centralną. Jak zauważa "Puls Biznesu", już niebawem pod względem wysokości PKB możemy przegonić pierwszy kraj tzw. starej UE - Grecję. Różnica to tylko 800 euro, jednak Polska wciąż notuje wzrost gospodarczy, podczas gdy Grecja kolejny rok z rzędu znajduje się w

Fitch potwierdził rating A- Małopolski, rating krajowy podniósł do AAA(pol)

dawało jej piąte miejsce spośród 16 województw. Jednak z uwagi na wysoką liczbę ludności (3,37 miliona), PKB na mieszkańca Małopolski był o około 10,9% niższy od średniej krajowej.  (ISBnews)

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

dużej części rynków w branżach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jako polski bank rozwoju wspieramy naszych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na 70 rynkach i jestem przekonana, że ich liczba będzie szybko rosła" - powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK

Znamy plan rządu na narodową kwarantannę. Jakie sektory miałyby uniknąć zamknięcia?

Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: - W obecnej sytuacji polska gospodarka traci 600 mln zł dziennie. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez najbliższe kilka miesięcy. Tylko ogólnokrajowa dyscyplina w zachowaniu rygoru sanitarnego, zapewnienia pracownikom

Przegląd prasy

finansowej --MK nie planuje zmian mocy instalacji i kwoty finansowania w programie 'Mój Prąd' --VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia --Zenith Polska: Rynek reklamy w Polsce może spaść o 7,3 -14% w 2020 r. --GDDKiA: Ogłosiliśmy przetargi na 160 km dróg w okresie

Kto wydaje najwięcej na badania i rozwój? Polska na szarym końcu

W 2014 roku Polska wydała na szeroko rozumiane innowacje 0,9 proc. swojego PKB, czyli równowartość nieco ponad 234 dolarów na głowę jednego Polaka. Zbliżony poziom inwestycji w badania i rozwój (B+R) ma Słowacja, a mniejszy tylko Grecja, RPA, Argentyna, Meksyk, Chile i Rumunia. Więcej od nas na

Przegląd prasy

1,25 mln zł w Pinio --GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę 'roam like at home' --PKN Orlen planuje wybrać wykonawcę instalacji fenolu na początku 2020 r. --Cordia Polska planuje wejść do Trójmiasta na początku 2020 r. --PIE: Twardy Brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku

Chińska gospodarka spowalnia. Po trzech miesiącach roku PKB wzrosło o 6,7 proc.

Rząd w Pekinie opublikował w nocy polskiego czasu dane dotyczące dynamiki PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku. - Nikt nie ma wątpliwości, że tamtejsza gospodarka znajduje się na równi pochyłej. Równocześnie jednak wciąż jeszcze daleko jej do kryzysu. To dobrze, bo z uwagi na znaczenie Chin

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

silniej niż PKB. W czasie, w którym nawet Niemcy traciły udziały w rynku na rzecz Chin, udział Polski w światowym eksporcie się podwoił. Ostatnim celem planu jest podniesienie dochodu na mieszkańca do 79 proc. średniej unijnej w 2020 roku. Jeśli wierzyć prognozom MFW z października ub.r., a więc

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

obraz" - wskazał dyrektor PIE Piotr Arak, cytowany w komunikacie. "Nie chcemy patrzeć na mikrofirmy tylko z lotu ptaka. Warto przyjrzeć się im z bliska, ponieważ generując blisko co trzecią złotówkę w strukturze PKB, stanowią istotny element polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

krajami wysokorozwiniętymi, a krajami o niskim poziomie rozwoju tj. z PKB na mieszkańca nie przekraczającym 15 tys. USD rocznie. "Polska gospodarka osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB spośród wszystkich byłych krajów bloku wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

. W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. W 1990 r. Węgry miały PKB na głowę mieszkańca o 20 proc. wyższy niż Polska, a obecnie poziomy w obu krajach są równe. Jest zatem niezrozumiałe, dlaczego rząd Polski tworzony przez PiS uważa Węgry za wzór dobrej polityki gospodarczej i

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

rynkach światowych. Spadająca w ubiegłym roku dynamika gospodarcza powinna być sygnałem, że "nieortodoksyjna" polityka gospodarcza nie działa. W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. W 1990 roku Węgry miały PKB na głowę mieszkańca o 20 proc. wyższy niż Polska, a obecnie

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

zacznie wydobywać diamenty, jego PKB natychmiast się zwiększy, ale mieszkańcy w ogóle na tym nie skorzystają. Gorzej - będą oglądać bogactwo przez szybę. Jest to związane z chorobliwą cechą współczesnego systemu polityczno-gospodarczego, polskiego też, którą jest ogromne zróżnicowanie dochodowe. Innymi

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

;Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska - względem PKB - stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Poziom eksportu wynoszący co najmniej 60% PKB jest warunkiem koniecznym, aby Polska przekroczyła lukę rozwojową i awansowała na stałe do grupy krajów rozwiniętych i bogatych na dobre. Ostatnie 25 lat pokazały, że polskie firmy skutecznie potrafiły i potrafią

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

polskiego. "Byłoby to w sprzeczności z diagnozą postawioną przez autorów projektu, w której wskazują, że 'gospodarka polska wciąż znajduje się na etapie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał zagraniczny (tj. w fazie 2.). W przypadku tego typu krajów, bezpośrednie inwestycje istotnie przyczyniają

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

roku PKB będzie rósł w tempie 3,5 proc. rocznie - czyli powyżej średniej państw członkowskich. Poziom życia i stopa zatrudnienia w Polsce zbliżyły się znacznie do średniej unijnej, ale nadal występują problemy: w 2014 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

do 2015 r. dystans pomiędzy Polską a średnią unijną mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 20 punktów procentowych. Ale perspektywy nie są optymistyczne. Szybki wzrost w pierwszym 25-leciu III RP wynikał, zdaniem autorów "Strategii", ze skali przemian gospodarczych - wprowadzenia instytucji

Przegląd prasy

roku --Kantar Polska: 63% kupujących w internecie korzysta z usług InPost --Wielton: Polski rynek będzie mniej przewidywalny w związku z niepewnością firm --Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków --Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejśdzie do

Przegląd prasy

akcjonariusza --Państwowe grupy kapitałowe w pierszym etapie wdrażania PPK zajęły większość rynku --Pepco może zadebiutować na GPW w I poł. 2020 r.  -- Stratego rozwoju rynku kapitałowego pogłębiła obawy o przyszłość brokerów  Dziennik Gazeta Prawna  --Polski rynek fotowoltaiki może być

BZ WBK, PAIiH: Rynek meksykański jest jeszcze do zdobycia przez polskie firmy 

. Meksyk został wybrany przez polski rząd jako jeden z 9 priorytetowych krajów dla Polski. W Meksyku jest także duże zainteresowanie Polską. W tym tygodniu będziemy gościć meksykańskie firmy, który przyjadą na targi Warsaw Food.  Chcemy, by podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy zostały podpisane

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Banku Światowego wyprzedza czeską, to świadczy to o naszym wysiłku i szansie, którą wykorzystaliśmy jako Polacy - mówi ekonomista z Krakowa. Jego opinie potwierdza zestawienie wyników PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) na głowę mieszkańca w Czechach i Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

dwóch latach, dodano. Toruń jest średniej wielkości miastem, liczącym około 190 tys. mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest miasto, wynosił 104% średniej krajowej w 2015 r. Gospodarka miasta jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usług. Toruń

Yozma i DNB Bank: Polska mu duży potencjał w sektorze startupów

PwC wynika, że wsparcie dla młodych, ambitnych firm to nie jedyny sposób, w jaki państwo może stymulować rozwój innowacji i technologii.  "Polski rząd jest bardzo aktywny w działaniach na rzecz rozwoju nowych technologii w różnych sektorach. My jesteśmy

Przegląd prasy

inwestorów, ale nawet bez nich może generować zyski --eService i Bank Pocztowy zawarły umowę o współpracy --Warimpex nie wyklucza akwizycji w kolejnych miesiącach --MPiT: PKB na mieszkańca Polski wg PPP wzrosło do 74% średniej UE w 2018 r. --BIK: Banki wydały o 25,7% więcej r/r kart kredytowych w

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

roku mieszkańcom? Prosty przykład - Kraków. Przyszłoroczny budżet miasta sięgnie 80-85 proc. tegorocznego. Stoi turystyka, branża eventowa, kultura, gastronomia działa na pół gwizdka, nie ma studentów, bo nauka jest zdalna. Miasta w przyszłorocznych budżetach tną więc inwestycje, chcą podnosić opłaty

O czym milczy Morawiecki?

bogatymi. To złe miejsce. Bo nie ma szans ani na nowoczesną gospodarkę, ani na konkurowanie z tanimi, jeszcze będącymi na początku tej drogi państwami. - Problem polega na tym, że o tym, iż się w tę pułapkę wpadło, wiadomo ex post. Ale nie wiadomo, kiedy dokładnie. I Polska spełnia już warunki tego

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

sytuacji" - czytamy w raporcie.  Odsetek PKB przeznaczony na opiekę zdrowotną w Polsce wzrósł z 5,3% w 2000 r. do 6,3% w 2015 r. Poziom ten pozostaje jednak znacznie poniżej średniej UE (9,9% w 2015 r.). W przeliczeniu na mieszkańca Polska wydała w 2015 r. na opiekę zdrowotną 1 272 euro 

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

ponownie rosnąć od 2019r. na skutek intensyfikacji inwestycji. Celem miasta jest wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST), podano także. Bydgoszcz jest ósmym pod względem liczby mieszańców (356 tys.) miastem w Polsce. PKB na mieszkańca dla podregionu

Przegląd prasy

handlowej, to polskie firmy nie ucierpią, a eksport może dalej rosnąć Parkiet --Prezes Grupy AB: Na rynku dystrybucji IT w Polsce sytuacja nadal jest wyzwaniem, presja na marże nie osłabła --Należące do GK Immobile Focus Hotels planuje otwierać kolejne hotele w największych polskich miastach, jak i w

Nadrenia Północna-Westfalia otworzyła w Warszawie pierwsze przedstawicielstwo

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) -Nadrenia Północna-Westfalia - wytwórca 1/5 PKB Niemiec, land zamieszkiwany przez 17,6 mln mieszkańców - otworzyła w Polsce swoje przedstawicielstwo, które jest pierwszym w UE i zaprasza polskie firmy do inwestowania. Przedstawicielem landu jest NRW.INVEST GmbH

FPP: Ustawa o transporcie drogowym powinna uwzględniać nowe technologie

transportowej". Jak napisali eksperci Instytutu, "Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych". Federacja Przedsiębiorców Polski jest

Fitch potwierdził rating A- Województwa Wielopolskiego, perspektywa stabilna

miękkich w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020. Presja ta prawdopodobnie zostanie zrównoważona przez prowadzoną od lat przez Władze Województwa skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych oraz spodziewany wzrost gospodarki Polski, wspierający wyższe wpływy z podatków dochodowych

MR: Program dla Śląska przewiduje inwestycje o wartości 40 mld zł

Ministerstwo Rozwoju. "Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13% polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał

Decyzja FED-u. Polska nie w strefie euro

będzie miał największy wpływ na rynek. O wejściu polski do strefy euro Poseł PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu w Rzeczpospolitej. Oprócz komentarzy do bieżących przepychanek politycznych znalazł się tam ważny fragment jasno pokazujący nastawienie jego i najprawdopodobniej większości formacji

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Dalszy dynamiczny rozwój eksportu jest koniecznym i kluczowym czynnikiem, aby Polska przekroczyła lukę rozwojową i awansowała na stałe do grupy krajów rozwiniętych i bogatych na dobre. Ostatnie 25 lat pokazały, że polskie firmy skutecznie potrafią rozwijać się

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ok. 24 mld w 2018 r.

luksusowych kosmetyków i perfum. Według KPMG, w najbliższym czasie wartość tej kategorii będzie nadal rosnąć. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2018-2023 wyniesie 6,2%, a rynek osiągnie szacowaną wartość 877 mln zł w 2023 roku. Pomimo coraz większego popytu na te produkty polski rynek, w porównaniu z

Przegląd prasy

Czarnej Białostockiej zwiększyła moce producenta o połowę Gazeta Wyborcza --Lewandowski z PO: Jesienna rewizja budżetu UE może być niekorzystna dla Polski z uwagi na niską wiarygodność naszego kraju Cashless.pl --T-Mobile Usługi Bankowe to kolejna instytucja finansowa, która w ostatnim czasie

Plan Morawieckiego, czyli bilion złotych na inwestycje i 5 głównych celów

, chcemy stworzyć perspektywy dla zapomnianych miasteczek i Polski wschodniej. Na wschodzie też są szanse na tworzenie klastrów - powiedział Morawiecki. Wicepremier obiecuje bilion złotych na inwestycje w najbliższym czasie. Nie znajduje nowych źródeł kapitału, zbiera tylko "do jednego worka"

Przegląd prasy

m.in. zwolnienia grupowe --Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71% średniej w UE w 2018 r. --Enefit Green kupił 20 farm fotowoltaicznych w Polsce za 17,3 mln euro --KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r do 1,14 mld zł w I kw. 2019 r. --Euler Hermes: Niewypłacalności firm budowlanych

Luka w VAT, czyli Polska mekką dla zagranicznych przestępców

Konferencję zorganizowały Business Centre Club oraz Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Wnioski z niej płynące nie są krzepiące. Polska na razie przegrywa walkę z szarą strefą, przestępczością gospodarczą, wyłudzeniami VAT. - Kontrole NIK pokazują, że spada efektywność

Przegląd prasy

--Przejęcie części DBPL nie wpłynie na tempo wzrostu organicznego BZ WBK --KPMG i PZPM: Producenci pojazdów i części spodziewają się wzrostu sprzedaży --Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r. --Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Polacy maja 0,3 proc. światowego bogactwa. Nawet Grecy są bogatsi

(trzy-czterokrotnie) niż roczne PKB przypadające na mieszkańca (czyli wartość wyprodukowanych w skali roku dóbr i usług w kraju), o tyle w Polsce prywatne oszczędności stanowią tylko połowę PKB (wynosi 10 317 euro na mieszkańca). Polak na głowę ma mniej niż Czech Porównując nasze prywatne pieniądze z

Przegląd prasy

% ze względu na zmieniającą się strukturę sprzedaży Gazeta Wyborcza --Na transfery pieniędzy publicznych do rodzin Polska przeznacza 2,7% PKB; unijna średnia to 1,7% ISBnews --Prezes PFR: Byłoby dobrze, aby sytuację OFE wyjaśnić przed startem PPK --Prezes GPW: Status Polski jako rynku

Gospodarka traci miliardy, gdy piłkarze przegrywają na mundialu

mundialu? PKB Brazylii w przeliczeniu na mieszkańca (ponad 11 tys. dolarów) jest co prawda niemal cztery razy niższe od brytyjskiego (więc i dolarów do wydania byłoby mniej niż 34 "zielone" na osobę), ale trzeba założyć, że do imprezowania wzięłoby się ze 120 mln "gęb", które są

Work Service: Emigracji zarobkowej do Niemiec nie ograniczy nowa ustawa socjalna

% potencjalnych migrantów z Polski, chce wybrać ten kraj ze względu na łatwość znalezienia pracy. Nie mniej ważna jest bliskość geograficzna i dużo wyższe wynagrodzenia. Polacy częściej stawiają na ciężką pracę, a nie podejmują decyzji o wyjeździe ze względu na zasiłki socjalne. To oznacza, że nowe regulacje

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

wykwalifikowanej siły roboczej. W 2015r. (ostatnie dostępne dane) PKB na mieszkańca podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice oraz okoliczne miasta i gminy stanowił 120% średniej krajowej" - podsumowano. (ISBnews)  

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Zaczynaliśmy prawie tak samo. Gdzie jesteśmy teraz? Rozwój Polski i Ukrainy [WYKRES DNIA]

Na początku lat 90. Polska i Ukraina startowały z podobnego poziomu gospodarczego. Dziś my zbliżamy się do świętowania 25-lecia demokracji, a na ulicach Kijowa trwają starcia z opozycją. Niepodpisanie przez Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską wywołało wybuch wściekłości

Oszczędności Polaków w ogonie Europy

tylko od bogatych społeczeństw, ale też mieszkańców krajów będących na dorobku. W minionym roku niespełna połowa Polaków odłożyła jakiekolwiek pieniądze w dowolnej formie. Mimo że w krajach takich jak Irak, Białoruś, Rwanda, Botswana czy Kenia PKB na głowę jest nawet kilka razy niższe niż w Polsce

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

będących stolicami województw. PKB na mieszkańca w 2014 r. (ostatnie dostępne dane) dla podregionu kieleckiego, który obejmuje Kielce i okoliczne miejscowości, wynosił 79% średniej krajowej. Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla miasta powinny być na poziomie średniej krajowej, ponieważ jest ono

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

- Zarobki w Lidlu są bardzo atrakcyjne w porównaniu z zarobkami w branży handlowej - przekonuje Anna Biskup, PR Manager Lidl Polska. I dodaje, że podwyżki w polskim dyskoncie będą. - W 2015 r. nasza firma przeznaczy 30 milionów złotych na podwyżki dla pracowników sklepów i pracowników magazynów. W zeszłym

Przegląd prasy

być gotowa w marcu 2018 r. --BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł 4,3% w listopadzie --Bridge to MassChallenge Warsaw wybrał do akceleratora 25 startupów z regionu CEE --Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r. --Noble Securities podniósł rekomendację