pkb polski na jednego mieszkańca

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Polska zanotowała jeden z najniższych poziomów wydatków na służbę zdrowia - 700 euro na mieszkańca w 2016 roku, co daje naszemu krajowi trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. "Wydatki na służbę

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Produkt krajowy brutto (PKB) to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Odzwierciedla wartość dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na terenie danego kraju. Jeśli PKB rośnie, to świadczyć to może m.in. o tym, że więcej produkujemy, konsumujemy, a firmy, rząd i samorządy więcej inwestują

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc., wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), wykonanych na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych (WIOD Release

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie" - powiedział główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu Witold

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

mieszkańców Stanów Zjednoczonych.  Pomoc dla szkół na dostosowanie do pracy w czasie pandemii wyniesie 130 mld dol., wyższe uczelnie na ten cel dostaną 40 mld dol.  Ćwierć PKB USA Do tej pory Stany Zjednoczone przyjęły już cztery programy wspierania gospodarki USA i Amerykanów w czasie pandemii na

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.). (ISBnews)      

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018 roku, a eksport pozostaje dźwignią rozwojową polskiej gospodarki, wynika z analiz Banku Pekao. W ciągu kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt proc

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

(Bułgaria, Rumunia i Chorwacja wyraziły chęć dołączenia), co prowadzi do osobnego budżetu dla tej strefy. Na własne życzenie zmarginalizujemy się podwójnie – w wyrażeniu finansowym i decyzyjnym. Staniemy się peryferiami Unii Europejskiej. Ta Polska lokalna cieszy się z UE? Oczywiście. 100 proc. gmin

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

. Obecnie, przeciętnie na jedną osobę dorosłą w Polsce przypada 22 tys. zł kredytu. Jednakże na tle Europy wciąż stosunek zadłużenia do naszych dochodów jest niewielki i wynosi 61%. Podobnie niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych kształtuje się w relacji do PKB, gdzie wynosi on 35% i jest jednym z

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

określonego klucza podziału, uwzględniającego liczbę ludności, PKB na mieszkańca i stopę bezrobocia. W ocenie Komisji, klucz ten będzie szczególnie korzystny dla krajów, które poniosły największe konsekwencje kryzysu. W ramach zaproponowanego przez Komisję podziału środków w ramach części dotacyjnej

Przegląd prasy

mln zł na wybory korespondencyjne, a teraz nie ma na premie dla załogi -- W 2019 roku w polskich miastach ubyło 34 tys. mieszkańców -- Urząd Rzecznika Finansowego ma trafić pod skrzydła UOKiK. Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że powodem jest zbyt skrupulatna ochrona klientów banków 

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

latach można spodziewać się poprawy wyniku polskich regionów głównie za sprawą płynących do naszego kraju pieniędzy z Unii - Polska do 2020 r. będzie miała do wydania około 500 mld zł. PKB nie jest najważniejsze Różnice w wynikach nie zależą wyłącznie od poziomu zamożności określanego wskaźnikiem PKB na

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

Przesłany w weekend do konsultacji społecznych projekt "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" ma ponad 220 stron. Co zakłada? Głównym celem ma być stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu dochodów Polaków w taki sposób, aby na rozwoju Polski skorzystali wszyscy jej mieszkańcy

Znamy plan rządu na narodową kwarantannę. Jakie sektory miałyby uniknąć zamknięcia?

Znamy plan rządu na narodową kwarantannę. Jakie sektory miałyby uniknąć zamknięcia?

Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: - W obecnej sytuacji polska gospodarka traci 600 mln zł dziennie. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez najbliższe kilka miesięcy. Tylko ogólnokrajowa dyscyplina w zachowaniu rygoru sanitarnego, zapewnienia pracownikom

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

spadku sprzedaży będą więc dążyli do tego, aby w miarę możliwości obronić swoje marże" - czytamy dalej. Jak wynika z przytoczonych w materiale obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

dużej części rynków w branżach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jako polski bank rozwoju wspieramy naszych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na 70 rynkach i jestem przekonana, że ich liczba będzie szybko rosła" - powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK

Przegląd prasy

polityce spójności dla krajów o niższym PKB na mieszkańca wg gazety --Jedna piąta klientów próbowała odstąpić od umowy deweloperskiej, powołując się na koronawirusa --Singapur uznał regionalizację dla drobiu, a ZEA przyjmą polski drób, wołowinę, baraninę i mięso kozie Parkiet --Do funduszy akcji

Przegląd prasy

finansowej --MK nie planuje zmian mocy instalacji i kwoty finansowania w programie 'Mój Prąd' --VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia --Zenith Polska: Rynek reklamy w Polsce może spaść o 7,3 -14% w 2020 r. --GDDKiA: Ogłosiliśmy przetargi na 160 km dróg w okresie

Kto wydaje najwięcej na badania i rozwój? Polska na szarym końcu

W 2014 roku Polska wydała na szeroko rozumiane innowacje 0,9 proc. swojego PKB, czyli równowartość nieco ponad 234 dolarów na głowę jednego Polaka. Zbliżony poziom inwestycji w badania i rozwój (B+R) ma Słowacja, a mniejszy tylko Grecja, RPA, Argentyna, Meksyk, Chile i Rumunia. Więcej od nas na

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

;Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska - względem PKB - stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

krajami wysokorozwiniętymi, a krajami o niskim poziomie rozwoju tj. z PKB na mieszkańca nie przekraczającym 15 tys. USD rocznie. "Polska gospodarka osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB spośród wszystkich byłych krajów bloku wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

. W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. W 1990 r. Węgry miały PKB na głowę mieszkańca o 20 proc. wyższy niż Polska, a obecnie poziomy w obu krajach są równe. Jest zatem niezrozumiałe, dlaczego rząd Polski tworzony przez PiS uważa Węgry za wzór dobrej polityki gospodarczej i

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

rynkach światowych. Spadająca w ubiegłym roku dynamika gospodarcza powinna być sygnałem, że "nieortodoksyjna" polityka gospodarcza nie działa. W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. W 1990 roku Węgry miały PKB na głowę mieszkańca o 20 proc. wyższy niż Polska, a obecnie

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

zacznie wydobywać diamenty, jego PKB natychmiast się zwiększy, ale mieszkańcy w ogóle na tym nie skorzystają. Gorzej - będą oglądać bogactwo przez szybę. Jest to związane z chorobliwą cechą współczesnego systemu polityczno-gospodarczego, polskiego też, którą jest ogromne zróżnicowanie dochodowe. Innymi

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

gospodarka będzie rosła i odbije się o 4 proc., jak prognozuje resort na 2021, ubytki w dochodach samorządów nie będą tak duże. W tym momencie wzrost PKB w przyszłym roku jest czarną magią. Czy będą jakieś lockdowny? Nie wiadomo. Jeśli będą, to ile? Nie wiadomo. Jedno jest zaś pewne, rząd PiS nie będzie się

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

polskiego. "Byłoby to w sprzeczności z diagnozą postawioną przez autorów projektu, w której wskazują, że 'gospodarka polska wciąż znajduje się na etapie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał zagraniczny (tj. w fazie 2.). W przypadku tego typu krajów, bezpośrednie inwestycje istotnie przyczyniają

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Przegląd prasy

roku --Kantar Polska: 63% kupujących w internecie korzysta z usług InPost --Wielton: Polski rynek będzie mniej przewidywalny w związku z niepewnością firm --Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków --Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejśdzie do

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

gospodarki czeskiej są zagraniczne inwestycje strategiczne nie tylko z Niemiec, Korei, Chiny, USA, ale także z Polski. Republika Czeska jest jednym z największych producentów samochodów na świecie (per capita). Firma Deloitte po raz dziesiąty przeprowadziła analizę największych przedsiębiorstw w 18 krajach

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

do 2015 r. dystans pomiędzy Polską a średnią unijną mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 20 punktów procentowych. Ale perspektywy nie są optymistyczne. Szybki wzrost w pierwszym 25-leciu III RP wynikał, zdaniem autorów "Strategii", ze skali przemian gospodarczych - wprowadzenia instytucji

BZ WBK, PAIiH: Rynek meksykański jest jeszcze do zdobycia przez polskie firmy 

. Meksyk został wybrany przez polski rząd jako jeden z 9 priorytetowych krajów dla Polski. W Meksyku jest także duże zainteresowanie Polską. W tym tygodniu będziemy gościć meksykańskie firmy, który przyjadą na targi Warsaw Food.  Chcemy, by podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy zostały podpisane

Yozma i DNB Bank: Polska mu duży potencjał w sektorze startupów

Polski nowe idee i nowe firmy. To właściwy kierunek" - powiedział założyciel i partner zarządzający Yozma Management & Investments Yigal Erlich, cytowany w komunikacie. Izraelski system wsparcia dla startupów jest jednym z najlepiej rozwiniętych na świecie. Izrael

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

MR: Program dla Śląska przewiduje inwestycje o wartości 40 mld zł

Ministerstwo Rozwoju. "Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13% polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Przegląd prasy

Czarnej Białostockiej zwiększyła moce producenta o połowę Gazeta Wyborcza --Lewandowski z PO: Jesienna rewizja budżetu UE może być niekorzystna dla Polski z uwagi na niską wiarygodność naszego kraju Cashless.pl --T-Mobile Usługi Bankowe to kolejna instytucja finansowa, która w ostatnim czasie

Plan Morawieckiego, czyli bilion złotych na inwestycje i 5 głównych celów

, chcemy stworzyć perspektywy dla zapomnianych miasteczek i Polski wschodniej. Na wschodzie też są szanse na tworzenie klastrów - powiedział Morawiecki. Wicepremier obiecuje bilion złotych na inwestycje w najbliższym czasie. Nie znajduje nowych źródeł kapitału, zbiera tylko "do jednego worka"

Luka w VAT, czyli Polska mekką dla zagranicznych przestępców

przeciętne wydatki na mocny alkohol w Polsce wynoszą 600 zł rocznie na głowę mieszkańca, są gminy, gdzie są one niższe niż 10 zł. - Są miejsca w Polsce, gdzie praktycznie nie ma legalnej sprzedaży papierosów - mówił Andrzej Lewandowski, członek komisji BCC ds. branży tytoniowej. - Nie znajdziemy jednego

Polacy maja 0,3 proc. światowego bogactwa. Nawet Grecy są bogatsi

(trzy-czterokrotnie) niż roczne PKB przypadające na mieszkańca (czyli wartość wyprodukowanych w skali roku dóbr i usług w kraju), o tyle w Polsce prywatne oszczędności stanowią tylko połowę PKB (wynosi 10 317 euro na mieszkańca). Polak na głowę ma mniej niż Czech Porównując nasze prywatne pieniądze z

Gospodarka traci miliardy, gdy piłkarze przegrywają na mundialu

mundialu? PKB Brazylii w przeliczeniu na mieszkańca (ponad 11 tys. dolarów) jest co prawda niemal cztery razy niższe od brytyjskiego (więc i dolarów do wydania byłoby mniej niż 34 "zielone" na osobę), ale trzeba założyć, że do imprezowania wzięłoby się ze 120 mln "gęb", które są

Zaczynaliśmy prawie tak samo. Gdzie jesteśmy teraz? Rozwój Polski i Ukrainy [WYKRES DNIA]

Ukraińców. Zgromadzeni na kijowskim Majdanie najpierw domagali się podpisania umowy, potem ustąpienia władzy. Rosnąca przepaść Na wykresie prezentujemy dane dotyczące PKB na jednego mieszkańca obu krajów, zebrane przez Bank Światowy. Na początku lat 90. różnica wynosiła zaledwie 124 dolary. Ponad 20 lat

Warszawa już nie zawyży statystyk Mazowsza. Rząd chce wykroić stolicę z województwa

województwo mazowieckie stanowi jedną jednostkę poziomu NUTS 2 (NUTS 0 to cała Polska, NUTS 1 to makroregiony statystyczne, NUTS 2 to województwa) - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu. - Propozycja podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki NUTS 2 wynika z jego znacznego zróżnicowania - w

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Polskie mikrusy (częściej) stawiają na eksport

Na co dzień słyszymy głównie o wielkich przedsiębiorstwach. Gdyby to jednak tylko one kształtowały gospodarkę, nasz PKB byłby niższy o połowę. Dlaczego? GUS szacuje, że mniej więcej trzy z czterech złotówek wypracowują przedsiębiorstwa. A jedna złotówka z tych trzech przypada na duże firmy. Sektor

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

, pierwszoklasiści wyprawki szkolne, a pracownicy bony na święta. Przepaść między Polską a Zachodem Pensje w obu dyskontach jednej korporacji bardzo dobrze odzwierciedlają nierówności w poziomie życia między Polską a Zachodem. Podczas gdy najniższy stopniem polski pracownik zarabia miesięcznie 2200 zł brutto, jego

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Z aktywami finansowymi netto na jednego mieszkańca w wysokości 8 080 euro, Polska pozostała na 36. miejscu w rankingu najbogatszych krajów. Na szczycie zestawienia, USA ponownie zastąpiły Szwajcarię, co spowodowane jest w szczególności silną pozycją 

Colliers: Sprzedaż detal. w CEE będzie rosła średniorocznie o 4,2-7,6% do 2026r.

białoruskim. Zagraniczne debiuty świętowały także polska marka obuwnicza Wojas, która otworzyła swoje sklepy w Czechach i Rumunii, marka Sizeer z nowymi lokalami w krajach bałtyckich, a także marka 4F, która pojawiła się w Rydze" - czytamy dalej w materiale. Jednym z najbardziej widocznych trendów na

Wygrać wojnę ze śmieciami. Im się udało

kg rocznie). Co ważne, w tym samym czasie PKB Japonii rosło - z niecałych 25 tys. dol. per capita w 1988 r. do prawie 39 tys. w 2016 (dane Banku Światowego). Co prawda japońska gospodarka już nie rozwija się tak szybko jak jeszcze kilkanaście lat temu, ale nadal jest jedną z największych na świecie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

miesięcznie i jest dostępny na pięciu rynkach zagranicznych poza Polską (Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria).  Źródło: ISBnews 7Levels: Zgodnie ze zaktualizowanym planem wydawniczym, w III kwartale będzie miało miejsce pięć premier gier (w tym jeden port na Xbox One oraz PC) i jeden update

Fitch podniósł ratingi woj. mazowieckiego do BBB+, perspektywa stabilna

uwagę, że wskaźniki ekonomiczne mazowieckiego są wyższe od średniej krajowej. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (ponad 5 mln mieszkańców) stanowił 161% średniej krajowej w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) i to głównie dzięki usługom, które dominują w gospodarce lokalnej. Wartość

Rostowski do Balcerowicza: Leszku, zdejmij licznik długu

proc. PKB". Dodaje, że w 2011 r. udało się zejść z poziomem deficytu dużo poniżej zakładanych 5,6 proc. PKB, do 5,1 proc. A na koniec 2012 r. deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB, co oznacza, że już w przyszłym roku Komisja Europejska zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Rostowski

Przegląd prasy

wagi ryzyka na hipoteki walutowe będą dotyczyły całości tego typu ekspozycji, a nie tylko części całkowicie zabezpieczonej hipoteką Dziennik Gazeta Prawna --W 2016 r. na jednego mieszkańca przypadło 1891 wypalonych papierosów - po raz pierwszy od 2013 r. wzrosły wpływy akcyzowe Puls Biznesu

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

technologiach" - powiedział prezes PFR, jeden z autorów raportu Paweł Borys, cytowany w materiale. Jak wynika z raportu, połączenie długoterminowej transformacji strukturalnej Europy Środkowej z aktywną polityką gospodarczą, budującą ekosystem innowacji powinno w perspektywie 15 lat pozwolić na

Chiński Rok Małpy to początek okazji

Infrastrukturalnych (AIIB), co z uwagi na obecność Polski w gronie członków założycieli może przynieść polskim przedsiębiorcom korzyści w postaci dostępu do informacji o planowanych w Azji projektach infrastrukturalnych, a przez to zwiększyć ich szanse w walce o konkretne kontrakty. Jednym z największych projektów

Przegląd prasy

suwerennego Polski --Glapiński: Czekamy na przyspieszenie wzrostu PKB, by rozpocząć podwyżki stóp --RPP utrzymała stopy bez zmian, skala deflacji będzie stopniowo malała --Wszedł w życie aneks do umowy Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie --Cena maksymalna w ofercie Mercator Medical ustalona na

Nierówności szkodzą wzrostowi gospodarczemu. Odpowiadam Witoldowi Gadomskiemu

Przez lata panowało przekonanie, że to, iż jeden zarabia więcej, a drugi mniej, wynika tylko z ciężkiej pracy, zdolności i uporu tego pierwszego. I że bogacenie bogatych jest dobre, bo poprawia też sytuację biednych - jak fala na morzu, która unosi zarówno duże jednostki, jak i małe łupinki

Jak się rozwijają polskie metropolie? Warszawa już nie rządzi

rozwijającą się polską metropolią. - Na dobry wynik Rzeszowa wpłynęło bowiem rozszerzenie jego granic administracyjnych. Poza tym rozmiary obu miast są nieporównywalne - wyjaśniał prof. Orłowski. Z kolei wizerunkowo najlepiej wypadły Kraków, Warszawa i Wrocław, zaś w zakresie kultury wysokiej stolica uległa

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.)" - podano w komunikacie. Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.: - wzrost inwestycji do poziomu 25% PKB, - wzrost udziału

Każdy Polak zaoszczędził na taniejącej ropie

. Zdaniem analityków BofA ML na obecnym spadku cen ropy Polska uzyskała oszczędności równe aż 3 proc. naszego PKB, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski te oszczędności stanowią równowartość ok. 1360 zł. Jeśli tak niskie jak dziś ceny ropy utrzymają się dłużej, to bilans płatniczy Polski poprawi się

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Europa Środkowa i Wschodnia w pasie od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego jest momencie kształtowania się nowego obszaru na gospodarczej mapie świata, w którym bardzo ważnym graczem jest Polska, poinformował dyrektor generalny PayPal w regionie Marcin Glogowski

"Dz": Doganiamy bogatą Unię

Taki awans to zasługa tego, że Polska znacznie lepiej niż inne państwa Unii radzi sobie ze skutkami recesji. Zamiast gwałtownego spadku PKB, być może w tym roku nasza gospodarka zanotuje nawet niewielki wzrost. I dzięki temu staniemy się bogatsi w porównaniu z innymi państwami Wspólnoty. Naszemu

Przegląd prasy

prezydencji --Symantec: Polska na 26. pozycji rankingu globalnych cyberataków w 2017r. --NBP zwolnił BOŚ Bank z utrzymywania rezerwy obowiązkowej do końca 2021 r. --PKN Orlen nie wyklucza pozyskania partnera do projektów farm offshore --PKN Orlen rozważy emisję euroobligacji pod koniec 2019 r. dla

BGŻOptima: W Polsce największa skłonność do oszczędzania jest wśród nastolatków

lokat może nie być imponujące. Przy inflacji na poziomie -0,9%, dziś realna stopa procentowa lokat rocznych zakładanych w maju 2015 roku wynosi 2,74%" - podsumował Marciniak. Badanie "Polak Oszczędny - czy oszczędność jest dziedziczna" zrealizowane zostało przez TNS Polska na zlecenie

Na co płacimy podatki? Na emerytury i renty aż 5908 zł na obywatela

Skarbowym-Warszawa Śródmieście przy ulicy Lindleya. - Pokazujemy to bardziej obrazowo. Okazuje się, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski zeszłoroczne wydatki państwa wyniosły 19 409 zł - mówił ekspert FOR. Fundacja tłumaczy, że wydatki sektora finansów publicznych to nie tylko wydatki rządu, ale

Oszczędzamy na 500 plus, ale też więcej pożyczamy i niechętnie spłacamy długi

Głównego Urzędu Statystycznego: w trzecim kwartale 2016 r. konsumpcja prywatna wzrosła aż o 3,9 proc. To główny czynnik naszego wzrostu gospodarczego w Polsce, który przez hamujące inwestycje mocno spadł. Polska gospodarka rosła bowiem w trzecim kwartale w tempie 2,5 proc. PKB. Gdyby nie zwiększone zakupy

Ekonomista Goldman Sachs: W skali globalnej problemy Grecji to pestka

Polska jest naprawdę blisko. Jeśli będziecie dalej szybko się rozwijać, to możecie stać się jedną z "rosnących gospodarek". Czy Polska ma szansę stać się globalnym graczem? Na razie nie mamy ani globalnych koncernów z prawdziwego zdarzenia, ani produktów. - Musicie znaleźć jakiś produkt, który

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

może dlatego, że plany transportowe rządu zostały potraktowane po macoszemu. Rząd konstatuje, że Polska już doszła do europejskiej średniej w ilości aut na 1000 mieszkańców, ale ich wiek jest wyższy od średniej unijnej. Ale jak to zmienić? - rządowy dokument milczy. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w

Deloitte: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 882 zł

stacjonarnych, na które zdecyduje się 62% ankietowanych, szukać będziemy prezentów w kategorii jedzenie i napoje oraz uroda i zdrowie, podano także. Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanałach online o 8,6% wzrost całkowitych wydatków na prezenty wyniesie 3,4%. Tym samym Polska jest jednym z badanych krajów

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

coraz bogatszym narodem. W 2013 r. polski produkt krajowy brutto na osobę wyniósł 12 710 dolarów i był prawie 6 razy wyższy niż w roku 1989 ($2 165). W naszej 25-letniej historii tylko raz udało nam się przekroczyć dzisiejszy poziom. W 2008 r. PKB wyniosło 13 886 dolarów. Średni światowy PKB per capita

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

. - Polska wykorzystała efektywnie jedynie 25 z ostatnich 50 lat dynamicznego wzrostu na świecie - mówi Tomasz Marciniak, partner lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company. - Od 1989 r. nasza gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB, ale blisko 40 proc. wzrostu wynikało ze zwiększania

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

pozostały na niezmienionym poziomie, w przeliczeniu na euro i waluty innych partnerów handlowych obniżyły się właśnie o 30 proc. I to był jeden z kluczowych czynników, który sprawił, że Polska w 2009 r. jako jedyny kraj w Unii miała wzrost gospodarczy, podczas gdy inne państwa wpadły w recesję. Kraje

Przegląd prasy

, skarbowej i celnej --MON chce, by część akcji PZL Świdnik przejął Skarb Państwa, w zamian Leonardo otrzymałoby część udziałów w polskim przemyśle obronnym wg gazety Puls Biznesu --Wojas: W Czechach planujemy docelowo 15 salonów, jesteśmy na półmetku; na Słowacji dochodzimy do docelowej skali z blisko

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Szacujemy, że za pięć lat połowa jedzenia będzie zamawiana online, a wartość rynku wyniesie ponad 5,5 mld zł. Już teraz ponad połowa mieszkańców Polski zamawia jedzenie na wynos. Wchodzące na rynek nowe pokolenie, inwestycje restauracji w dostawę, a przede wszystkim zmiana nawyków Polaków będą mieć wpływ na

Bez mieszkań nie będzie dzieci. Mieszkanie+ to listek figowy

gminie część swojej ziemi niezbędną do obsługi całości (na drogi, szkoły itp.). Poza obecną Polską nie znam kraju, w którym prawo rozstrzygałoby inaczej, oznaczałoby to bowiem, że obecni mieszkańcy gminy ze swojego wspólnego budżetu mieliby obowiązkowo finansować potrzeby przyszłych osadników. Taka

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

., Chorwacji jest niemal taki sam jak przed 24 laty. W 1989 roku PKB na głowę mieszkańca Polski wynosił niecałe 10 tys. dol. (według wartości dolara z 2012 roku), w ubiegłym roku 21,5 tys. Na początku transformacji nasz PKB na głowę mieszkańca wynosił jedną trzecią poziomu ówczesnego EWG (dziś Unii

Władza PiS plus samochody elektryczne

lat w dynamicznie rozwijających się krajach o podobnej strukturze gospodarki i PKB na głowę mieszkańca o 100 proc. wyższym niż ich własne; - wśród branż na tej liście rząd powinien dać pierwszeństwo tym, w które krajowe firmy prywatne weszły już spontanicznie i starać się pomóc w identyfikowaniu i

Enter Air oczekuje nowych Boeingów serii B737 w swojej flocie w 2017 r.

samolotem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rozwój ruchu lotniczego w Polsce nie zahamował ani na chwilę pomimo wahań walut, wysokich cen paliw, czy też globalnego kryzysu gospodarczego. Mamy zbyt dużo do nadrobienia, więc nie możemy się zatrzymywać, czy cofać" - stwierdził dyrektor generalny Enter

Brexit: czarny scenariusz. Ile mógłby kosztować polskich konsumentów?

miliarda funtów rocznie. Te pieniądze - w przeliczeniu 8 mld zł - w większości wydawane są w Polsce na konsumpcję i zasilają nasze PKB. Eksport polskich firm na Wyspy: 3 mld zł w plecy? Brexit może osłabić funta względem innych walut, co oznaczać będzie wzrost cen w sklepach (większość artykułów

Brexit. Ile może kosztować Polaków

zł - w większości wydawane są w Polsce na konsumpcję i zasilają nasze PKB. Eksport polskich firm na Wyspy: 3 mld zł w plecy? Brexit może osłabić funta względem innych walut, co oznaczać będzie wzrost cen w sklepach (większość artykułów spożywczych Brytyjczycy importują z Europy kontynentalnej) i

Imigranci w Polsce to samo zło? Opinia tego profesora cię zaskoczy. "Potrzebujemy imigrantów". Ma w tym sporo racji

pozostanie to bez wpływu na rynek pracy. Raport Boston Consulting Group wskazuje, że w 2030 roku Polska będzie potrzebować 20 mln pracowników, aktywnych zawodowo będzie zaś tylko ok. 16 mln osób. Imigranci będą mogli w części zapełnić tę lukę. Znajdzie się miejsce dla wszystkich - W Polsce jest miejsce

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

5010 dol. i był nieco wyższy niż w Polsce (4880 dol.). Ukraina była bogatsza niż Łotwa i Litwa oraz większość innych krajów powstałych po rozpadzie ZSRR. W 2012 r. dochód na głowę mieszkańca Ukrainy wynosił 7180 dol., w Polsce - 21 170 dol. Przed rozpadem ZSRR Ukraina była jedną z bogatszych republik

Przegląd prasy

handlowe; nasycenie sklepami wielkopowierzchniowymi w Krakowie w stosunku do liczby mieszkańców wciąż jest jednym z najniższych w Polsce --Rząd chce ograniczyć obrót lasami, zarówno tymi państwowymi, jak i prywatnym - Last Państwowe zyskają prawo pierwokupu i wykupu Parkiet --Prezes Vistuli: Podobne

Miasta przyszłości. Wszyscy będziemy robotnikami zmianowymi

Wydatki na komunikację zbiorową są wielkim obciążeniem (na przykład dla Warszawy to jedna trzecia całego budżetu), a mieszkańcy wciąż nie są zadowoleni z jej jakości. W określonych godzinach urzędy się zapychają, a ludzie zmuszani są do stania w kolejkach. Tramwaje i autobusy jeżdżą nabite albo

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

warunków życia: w pierwszym kwartale wzrost PKB wyniósł symboliczne 1,1 proc. Rośnie też inflacja - oficjalne dane mówią, że wynosi ona ok. 16 proc., ale w praktyce może sięgać nawet 20 proc., czyli jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Niemcy bagnetami zmuszają Francję do płacenia Nieco inna

Masz mieszkanie, przygotuj się na wyższe podatki

podatku od nieruchomości zależałyby od PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w regionie, na terenie którego położona jest gmina. Im wyższe PKB tym wyższa stawka maksymalna podatku. To podobieństwo do propozycji popieranej prze UMP. Tu pod uwagę byłaby też jednak brana funkcja gospodarcza i

Unia nas nie wyręczy, bez strategii ani rusz

własnej pracowitości i przedsiębiorczości? Polska jest największym beneficjentem funduszy, ale nasi sąsiedzi otrzymują w przeliczeniu na mieszkańca więcej niż my. Gdyby środki europejskie rzeczywiście decydowały o tempie wzrostu, inne kraje środkowoeuropejskie powinny rozwijać się szybciej niż Polska

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

zmniejszenia PKB Polski. W rzeczywistości gdyby istniała taka zależność, to Niemcy, które dotują zieloną energię, przeżywałyby potężny kryzys gospodarczy. W niemieckim bogatym społeczeństwie panuje konsensus co do tego, że warto płacić więcej za energię w zamian za troskę o środowisko. Niemcy płacą jedne z

Przegląd prasy

mln zł w mieleckiej SSE w Lublinie --Pharmena zakończy II etap badań klinicznych nad 1-MNA w październiku --Centrum A. Smitha: Polska na 47. miejscu w rankingu wolności gospodarczej --DM BPS podniósł rekomendację Coliana do 'kupuj', wycena 5,14 zł --Dekpol przebuduje Centrum Handlowo-Usługowe

Brexit. Czy przyspieszy repolonizację banków?

. Również amerykański bank Morgan Stanley prognozuje, że skutki wieści o Brexicie w tym roku nie będą widoczne w tempie wzrostu gospodarczego Polski, chociaż w 2017 r. spodziewają się, że PKB Polski może obniżyć się o przynajmniej 0,5 pkt. proc. Z drugiej jednak strony przywódcy Unii naciskają na szybki

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

porównywalne. Dziś zupełnie inaczej oblicza się wysokość zadłużenia i choć jest ona imponująca, to według Marka Belki, dług Gierka w 1980 r. stanowił 200 proc. ówczesnego PKB. Dzisiejszy dług Polski szacowany jest na 47 proc. PKB. Na razie nic nie wskazuje na to, że jesteśmy na skraju bankructwa. Wzrosła

Przegląd prasy

uzależniony od sygnałów z Fed --Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 186,18 mln zł w 2015 r. --ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 18,5% r/r w lutym --MF rozważa podnoszenie kwoty wolnej w PIT o 1 tys. zł rocznie od 2017 r. - prasa --Torpol stawia na dalszą dywersyfikację

Chorwacja umorzy długi najbiedniejszych. Szansa dla 60 tys. osób

Długi, niespłacone raty kredytów i zaległe rachunki to jeden z najpoważniejszych problemów w Chorwacji. Z rządowych szacunków wynika, że aż 317 tys. Chorwatów ma z powodu długów zablokowane rachunki bankowe. To bardzo dużo, zważywszy na to, że Chorwacja liczy tylko 4,4 mln mieszkańców. Aby im pomóc

Młodzi lekarze skazani na pracę za wynagrodzenie o wiele poniżej średniej krajowej

Estonia. Niemcy na medycynę przeznaczają rocznie ponad 11 proc. PKB. Jednocześnie w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada zaledwie 2,2 lekarza - najmniej w Unii Europejskiej. Co roku ok. 10 proc. absolwentów medycyny udaje się na emigrację. - To świństwo, że państwo kształci lekarzy na drogich studiach, a

Leczenie chorób rzadkich dla wybranych, czyli komu opłacić drogie kuracje?

. Ustawa mówi, że koszt dodatkowego roku życia w dobrym zdrowiu nie powinien przewyższać trzykrotności PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Kiedy w 2012 r. ustawa refundacyjna wchodziła w życie, próg wynosił niecałe 100 tys. zł, teraz o 20 tys. zł więcej. Jeśli ściśle trzymać się zapisów ustawy, leki na