pkb polski mfw

MFW: Deficyt strukturalny Polski wyniesie ok. 1,25% PKB w tym roku

nominalny osiągnie rekordowo niski poziom 0,3% PKB w tym roku, zaś deficyt strukturalny obniży się do ok. 1,25% PKB. Dług publiczny spadnie poniżej 50% PKB" - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce. Fundusz podkreślił, że polska gospodarka niedawno osiągnęła najwyższy punkt

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 1,9% PKB w 2018 r. i spadnie do 1,8% PKB w przyszłym roku (wobec 1,5% PKB w ub.r.), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W październiku ub.r. MFW prognozował

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8%

odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 1,9% i w wysokości 2,3% w 2018 r. wobec 0,6% deflacji w 2016 roku. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1% PKB w tym roku i 1,2% PKB w roku przyszłym wobec 0,2% PKB w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia

MFW: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,4% w 2017 r. oraz 3,2% w 2018 r.

% deflacji w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia w Polsce spadnie do 5,5% w tym roku i dalej do 5,3% rok później w porównaniu do 6,1% w ub.r. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1,7% PKB w tym roku i 1,8% PKB w roku przyszłym wobec 0,3% PKB w 2016 r

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i spadnie do 2,6% PKB w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w ub.r.), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz podał w raporcie "Fiscal

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

Warszawa, 09.10.2014 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie o 0,1 pkt proc. r/r do 2,8% PKB w tym roku, ale wzrośnie do 3,1% PKB w przyszłym roku, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W październiku MFW prognozował, że deficyt

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku o 0,2 pkt do 3,6%

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt proc. do 3,6% (wobec oczekiwań z kwietnia br.), wynika z komunikatu opublikowanego na zakończenie misji Funduszu w Polsce. "Oczekuje się, że silne cykliczne

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał prognozę, według której deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r., wynika z komunikatu opublikowanego na zakończenie misji Funduszu w Polsce. Jednocześnie

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok o 0,2 pkt proc. do 4%

Walutowy (MFW) szacuje wzrost gospodarczy w Polsce na 4% w 2019 r. i spodziewa się spowolnienia do 3,1% w 2020. Według Funduszu, Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2,4%, a w kolejnym roku 3,5%, W kwietniu prozgnozowano odpowiednio: 2% i 1,9%. Według MFW, stopa bezrobocia

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie o 0,2 pkt proc. r/r do 2,8% PKB w tym roku, ale wzrośnie do 2,9% PKB w przyszłym roku, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W kwietniu MFW prognozował, że deficyt w

MFW obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2016 r., 3,4% w 2017 r.

. Prognoza na 2021 r. to 3% wzrostu PKB, podano w raporcie "World Economic Outlook". MFW prognozuje, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną deflację na poziomie 0,6% i inflację w wysokości 1,1% w 2017 r. (oraz 2,5% w 2021 r.). Na koniec 2016 r. oczekiwana jest inflacja w wysokości 0,2%, zaś

MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Mitsuhiro Furusawa. "Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt proc. do 3,8%

proc. MFW prognozuje, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2% i w wysokości 1,9% w 2020 r. wobec 1,6% inflacji w 2018 roku. Według MFW, stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,5% w roku przyszłym wobec 3,8% w ub.r. (ISBnews)

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na br. do 3,5%, podniósł na 2017 do 3,7%

później sygnalizował, że wzrost pozostanie silny w 2016 r. i przyspieszy do blisko 4% w 2017 r. MFW prognozuje obecnie, że PKB Polski wzrośnie o 3,4% w 2018 r., o 3,2% w 2019 r. oraz po 3,1% w 2020 i 2021 r., podano w komunikacie poświęconym zakończeniu konsultacji z Polską. "Gospodarka

MFW podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na poziomie 3,6% w 2016 i 2017 r.

wzrostu PKB Polski na 2021 r. wynosiła 3,5%. MFW prognozuje w opublikowanym dziś "Regional Economic Report", że popyt krajowy wzrośnie w tym roku w Polsce o 4% i o 3,9% w przyszłym roku (wobec wzrostu o 3,3% w ub.r.), zaś konsumpcja prywatna - odpowiednio o 3,7% i 4,1% (wobec wzrostu o 3% w

MFW: Wzrost PKB Polski może przyspieszyć do blisko 4% w 2017 r.

nagłego spowolnienia wzrostu lub jeśli oczekiwania inflacyjne rozczarują" - wskazano także w materiale. MFW ocenia, że nastawienie w polityce fiskalnej Polski jest procykliczne. W tym roku realizacja obietnic wyborczych zwiększy zapewne deficyt sektora rządowego i samorządowego do 2,8% PKB. Fundusz

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 4,4% w 2018 r.

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy do 4,4% w tym roku, zaś w kolejnym roku spowolni do 3,5%, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to podwyżkę wobec prognozy na 2018 r. prezentowanej w kwietniu o 0,3 pkt proc. MFW prognozuje, że Polska

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na 3,5% w 2015 i 2016 r.

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Dzięki popytowi krajowemu i poprawie warunków gospodarczych u polskich partnerów handlowych, wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy i wyniesie 3,5% w tym i przyszłym roku, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). "Prognozujemy, że wzrost w

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,8 pkt do 4,1%

Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2,5% i w wysokości 2,5% w 2019 r. wobec 2% inflacji w 2017 roku. Według MFW, stopa bezrobocia wyniesie 4,1% w tym roku i 4% w roku przyszłym wobec 4,9% w ub.r. (ISBnews)

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na 3,6% w 2016 i 2017 r.

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 3,6% zarówno w 2016, jak i w 2017 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Na 2021 r. Fundusz prognozuje wzrost na poziomie 3,5%. MFW prognozuje również, że w tym roku w Polsce

MFW: PKB w górę, Polska staje się celem napływu funduszy zagranicznych

. Polsce będzie sprzyjał też napływ środków - w ciągu najbliższych kilku lat wartość napływających funduszy unijnych ma się potroić. "Dzięki dobrym wynikom, polska gospodarka staje się też celem napływu funduszy zagranicznych" - dodał Thomsen. W październiku MFW podniósł prognozy PKB Polski do

MFW: PKB Polski spadnie o 0,5 proc. w 2009 roku

"(...) Misja szacuje, że PKB spadnie w 2009 roku o około 0,5 procent i wzrośnie jedynie nieznacznie w 2010 roku o około 1 procent" - ocenił MFW. Rekomendowane jest kolejne cięcie stóp procentowych, choć jednocześnie doradza się Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) ostrożność z uwagi na

Czerwińska: Przewidywane przez MFW spowolnienie w Polsce to zjawisko globalne

Polski w br. (3,6%) jest nadal solidny. "MFW szacuje, że wzrost PKB w 2018 r. przekroczył 5%. To bardzo dobra informacja. W kolejnych latach, zgodnie z naszymi prognozami, czeka nas spowolnienie wzrostu PKB wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny. Jak prognozują eksperci MFW dynamika

Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

. Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, wskazała minister. "Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2% do 4,4% oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r

MPiT: PKB na mieszkańca Polski wg PPP wzrosło do 74% średniej UE w 2018 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). "Według najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2018 r. PKB na mieszkańca w Polsce (mierzony parytetem siły nabywczej w dolarach międzynarodowych) osiągnął poziom

MFW podniósł prognozę globalnego wzrostu PKB o 0,2 pkt do 3,9% w 2018 r.

wzrost za 2017 r. szacowany jest obecnie na ponad 5%, aktywność gospodarcza w 2018 i 2019 r. pozostanie silniejsza niż poprzednio prognozowano, dzięki wyższej prognozie wzrostu dla Polski i szczególnie dla Turcji. Te rewizje odzwierciedlają korzystne otoczenie zewnętrzne, przy dogodnych warunkach

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

planowanych wcześniej, np. podatku cyfrowego). Jednocześnie potwierdził, że nowelizacja budżetu planowana jest na przełom czerwca i lipca. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozował w kwietniu, że PKB Polski spadnie o 4,6% w tym roku, zaś w kolejnym roku - wzrośnie o 4,2% (po wzroście o 4,1% w ub.r

MFW: Luka w VAT w Polsce spadła do 21% w 2016 wobec 27% w 2013 r.

sumie, odpowiadało to 2% PKB, wzrosło do 2,6% i spadło ponownie do 1,8%" - czytamy w raporcie Funduszu. "Compliance gap" miało miejsce w szczególności w sektorach handlu i transportu, a także w sektorze usług profesjonalnych, podano także. MFW zwrócił też uwagę, że choć w latach 2008

Emilewicz: Polska ma szansę na 4% wzrostu PKB w tym roku

w tym roku wyniesie 3,5%, Bank Światowy zakłada 4%, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zakłada wzrost na poziomie 3,6%. Szacunki na ubiegły rok tych instytucji wynosiły odpowiednio: 4,2%, 4% i 4,1%, przypomniał resort. Emilewicz podkreśliła, że Polska jako trzeci kraj w UE zakończył ubiegły

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

prognozowany przez Komisję Europejską" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów. Komisja Europejska (KE) podała dziś w wiosennych prognozach, że Polska odnotuje deficyt general government w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Z kolei

PKO BP: Polska na 22. miejscu w rankingu gospodarek pod wzg. nomin. PKB do 2020

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Polska awansuje na 22. pozycję w rankingu gospodarek pod względem nominalnego PKB wyrażonego w USD do 2020 r. z 25. pozycji zajmowanej w 2016 r., prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. "Według danych MFW w 2016 r. Polska była 25. gospodarką na świecie

Kropiwnicki z RPP: Recesji w tym roku będzie towarzyszyć wzmożony wzrost cen

. Dodał, że wiele instytucji (w tym MFW, OECD, S&P) nie ma wątpliwości, że Polskę czeka recesja w tym roku i wskazał, że "bezsporne" jest już to, że ożywienie gospodarcze w przyszłym roku nie będzie wystarczająco silne, by nasz PKB był wyższy niż w 2019. Członek RPP wskazał na szereg wydatków

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

znajdują się znacznie poniżej stóp inflacji), to najsilniejsze gospodarki regionu mają pole manewru w polityce fiskalnej i ogłosiły pierwsze wersje planów pobudzenia swoich gospodarek" - czytamy w materiale. Eksperci oceniają, że działania fiskalne Czech i Polski są wystarczający, aby poradzić sobie

Przegląd prasy

do 80 mln zł w 2020 r. --MFW podtrzymał prognozę spadku PKB Polski o 4,6% w 2020 i wzrostu o 4,2% w 2021 --Zarząd KUKE Finance z prezesem Konradem Klimkiem powołany na kolejną kadencję --PFR: 288,4 tys. firm otrzymało 53 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --NBP skupił obligacje za

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

[powtórzenie] Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Obniżenie na wniosek polskiego rządu elastycznej linii kredytowej (FCL) dla Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oznacza spadek kosztów obsługi tej linii o 42 mln zł już w tym roku, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha

Szałamacha: Obniżenie linii kredytowej MFW da 42 mln zł oszczędności w 2016 r.

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Obniżenie na wniosek polskiego rządu elastycznej linii kredytowej (FCL) dla Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oznacza spadek kosztów obsługi tej linii o 42 mln zł już w tym roku, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. "Uznanie

Morawiecki: MFW obala prawa neoliberalizmu. MFW: Nie ma żadnej rewolucji

ekonomii skali. MFW wykazał, że w krajach takich jak Polska przy tradycyjnym modelu neoliberalnym koszty przewyższają korzyści. A myśmy w tym modelu tkwili przez ostatnich 27 lat. I dlatego doszliśmy do pułapki średniego rozwoju, do pułapki niskiej marży produktów i do pułapki rozwoju zależnego. Jesteśmy w

MFW chwali nas za PKB, gani za podatek bankowy i demografię

inwestycyjne i hamują wzrost gospodarczy - to fundamentalne zdanie z podsumowania misji, której przewodniczyła Daria Zacharowa. Ocena taka wydawana jest raz w roku po zakończeniu misji ekonomistów funduszu w Polsce. Związek z ratingiem Moody's jest przypadkowy. Co docenia MFW? MFW docenia, że mamy wysoki

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

systemowym (O-SII) oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zidentyfikowane instytucje. "Komitet zapoznał się z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącym ram polityki makroostrożnościowej w Polsce i stanowiącym podsumowanie misji MFW przeprowadzonej w latach 2017

Kalendarium ISBnews

koniunktury za październik  --11:30: Konferencja prasowa Grupy Lotos nt. wyników    --12:30: Konferencja dot. zakończeniem misji MFW w ramach dorocznego przeglądu gospodarki Polski     ŚRODA, 31 października  --10:00: Konferencja Santander Bank Polska nt. wyników

Przegląd prasy

budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r. --Carrefour Polska wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19 --Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców --MFW obniżył prognozy globalnego PKB do 3% spadku w 2020 roku --Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Glapiński: Wszyscy członkowie RPP oczekują wzrostu PKB wyższego niż w projekcji

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oczekują szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce, niż wynika z modelu NECMOD, uwzględnionego w lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), poinformował prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Analizy Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) wskazują, iż w ciągu najbliższych 5 lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1% po średnim rocznym tempie wzrostu z ostatnich 5 lat na poziomie 2,9%. "Jednakże analitycy studzą

PKB Polski rośnie o 2,8%. Brak korekty za 2015

PKB Polski o 2,8% w górę Wzrost gospodarczy wyniósł 2,8%. Jest to wyraźnie niżej niż to co przewidywali specjaliści jeszcze na początku zeszłego roku. Dla przypomnienia w początkach 2016 nawet zwyczajowo ostrożniejszy MFW czy Komisja Europejska w swoich prognozach wyraźnie przekraczały

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

2016 r. wyniesie 1,8 proc., a w 2017 r. spowolni do 1,4 proc. We wtorek swoje najnowsze prognozy dotyczące światowej gospodarki w raporcie World Economic Outlook pokazał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Podobnie jak Bank Światowy obniżył prognozy dla Polski. MFW ocenia teraz, że w 2016 r. polski PKB

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

Przegląd prasy

dostawę odpadów do ITPOE --Fitch obniżył rating długoterminowy mBanku do BBB- z BBB --Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł --MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3% w 2019 r. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok o 0,2 pkt proc. do 4% --MF miało do

Przegląd prasy

produkcyjnego w Chełmie --Czerwińska: Przewidywane przez MFW spowolnienie w Polsce to zjawisko globalne --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 6,14 USD/bbl w styczniu --Mostostal Zabrze miał wstępnie 11,2 mln zł zysku netto w 2018 r. --MFW: Wzrost PKB Polski wyniósł 5,1% w 2018 r

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

plasujemy się w czołówce UE. Nasz wzrost PKB w 2018 r. o 5,1% i jego rekordowa wartość w ujęciu nominalnym – ponad 2 biliony zł - to wymierny sukces gospodarczy Polski. Dobrej koniunkturze w naszym kraju sprzyjają również rosnące płace i poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Korzystne

Przegląd prasy

. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa --Akcjonariusze Ulma zdecydują 9 maja o wypłacie 5,71 zł dywidendy na akcję --MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w 2019 r. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt proc. do 3,8% --JSW ma umowę kredytu terminowego

MFW po raz kolejny przedstawia bardziej pesymistyczne prognozy dla światowej gospodarki

i Francji, gdzie prognozy obniżono najsilniej. Niemcy, największa gospodarka Eurolandu też radzi sobie nie najlepiej. Według MFW wzrost PKB w tym roku nie przyspieszy z zeszłorocznego poziomu 1,5 proc., a w przyszłym odbije się tylko "o kreskę". Polska na tle mizernej sytuacji w Europie

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

, bo pierwsze luzowanie ilościowe w Stanach wyniosło 9 proc. PKB. Na jeszcze więcej szacuje polską pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Według analityków tej organizacji, nasza całkowita pomoc wyniesie 268 mld zł, czyli aż 12,1 proc. polskiego PKB. Jak zaś prezentują się te wydatki na tle

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

stóp procentowych na niezmienionym poziomie w roku bieżącym, a z dużym prawdopodobieństwem, również i przyszłym. Jako potwierdzenie owego „cudu" mogą być interpretowane najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którymi zadłużenie Polski względem PKB spadnie

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

kategorii na ścieżkę długotrwałego wzrostu. Te zaś nie pozostawiają złudzeń. W świetle najnowszych danych ACEA, kwietniowe rejestracje nowych samochodów w Europie notują niespotykane spadki: dla UE-28 -78% r/r, (przy czym krajowe ze spadkami powyżej 90% nie były wyjątkami), Polska -65% r/r. To luka, której

Morawiecki: Trzymamy się 3% limitu deficytu, ale UE powinna go przemyśleć

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Polski rząd zamierza przestrzegać unijnego limitu deficytu budżetowego na poziomie max. 3% PKB, ale stoi na stanowisku, że Unia Europejska powinna przemyśleć, czy tej reguły nie należy zrewidować, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz

Przegląd prasy

prezesa zarządu --Famur dostarczy sprzęt do Kazachstanu za ok. 93,56 mln zł --Grupa Kęty nie jest zainteresowana przejęciem spółki Mercor --Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. --Czerwińska: Niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro --CA Immo

Przegląd prasy

--MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 4,4% w 2018 r. --CD Projekt RED będzie współpracował z Digital Scapes rozwijając Cyberpunk 2077 --Grupa Azoty: Austriacki urząd antymonopolowy zgadza się na przejęcie Goat TopCo --Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych

Przegląd prasy

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Krajowa branża węglowa wypracowała ponad 460 mln zł straty netto w ciągu 11 miesięcy 2019 r. wg gazety --Prezes Orange Polska: Decyzja o wyborze dostawcy infrastruktury 5G - po

Polska spada w rankingu największych gospodarek świata. Wyprzedził nas Tajwan

Z wchodzenia Polski do grona najlepszych na świecie na razie nic nie wychodzi. Przed paroma laty zapowiadał to premier Tusk, a prezes Kaczyński jako cel stawiał wejście do G20, ale na razie robimy krok w tył. Wszystko przed to, że dolary podrożały. Ranking największych gospodarek świata na pierwszy

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1777 mln euro deficytu w III kw.

i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale 2014 r., wyniosła 0,2%, podał także NBP. Bank centralny zaznaczył, że bilans płatniczy Polski za III kwartał 2014 r. został  przygotowany w oparciu o nowe standardy określone przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej

Przegląd prasy

mieszkań --Marvipol Logistics ma list intencyjny ws. obiektu magazynowego pod Warszawą --MFW prognozuje globalny wzrost PKB na 3,6% w 2017 r., 3,7% w 2018 r. --Mikołaj Martynuska i Waldemar Olbryk powołani do zarządu Echo Inv. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8

Niepokój związany z Grecją wywoła dalsze nerwowe ruchy na rynku walutowym

nastrojami na rynku walutowym "rządzi" Grecja, która to do 5 czerwca musi dokonać spłaty pierwszej transzy kredytu na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 300 mln euro. Jeśli tego nie uczyni, grozi jej niewypłacalność. Wczoraj rzecznik MFW jasno dał do zrozumienia, że Grecja

Agencja S&P podniosła rating Węgier. Wyszły ze śmieciowej oceny

socjalistyczny rząd zwrócił się o pomoc finansową do UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pożyczkę z MFW Budapeszt już spłacił, i to przed terminem. Ponadto S&P poprawiła swoją prognozę rozwoju gospodarczego Węgier. Zdaniem agencji do 2019 r. PKB będzie rósł w tempie średnio 2,5 proc. rocznie, o pół punktu

Permanentny brak kapitału na GPW, nadzieja w umocnieniu się złotego

zaczęły spadać główne, zachodnie giełdy. Na szczęście globalni inwestorzy nie przejęli się ostrzeżeniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, iż globalny wzrost gospodarczy jest już w ostatecznej fazie. Być może wiary dodały im ostatnie, dobre odczyty makroekonomiczne z Chin i z USA. MFW obniżył

Przegląd prasy

wrześniu --MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r. --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 0,2% m/m w sierpniu --Vigo System otrzymało z BGK 6 mln zł dofinansowania projektu technologicznego --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,1% m/m w VIII

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

 Chinami. To jeden z najbardziej perspektywicznych azjatyckich rynków zbytu dla Polski, kluczowe jest więc skuteczne wspieranie polskich eksporterów. MFW prognozuje, że PKB Chin do 2020 roku przewyższy PKB Unii Europejskiej – tym bardziej już teraz należy przecierać szlaki handlowe na

MFW: Polska nie powinna podwyższać stóp procentowych

obniżenia tego deficytu do 3 proc. PKB do 2012 roku uznał za ambitny, ale wykonalny. Część decydentów funduszu uznała jednak, że Polska powinna podejmować takie działania ostrożniej, by nie zdusić wzrostu gospodarczego - podał Fundusz. Zarząd MFW zalecił wprowadzenie kotwicy budżetowej zgodnej ze

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

silniej niż PKB. W czasie, w którym nawet Niemcy traciły udziały w rynku na rzecz Chin, udział Polski w światowym eksporcie się podwoił. Ostatnim celem planu jest podniesienie dochodu na mieszkańca do 79 proc. średniej unijnej w 2020 roku. Jeśli wierzyć prognozom MFW z października ub.r., a więc

MF: Prognoza KE dot. deficytu nie uwzględnia planów umacniania strony dochodowej

budżetowego. Takie podejście do polityki budżetowej Minister Finansów jednoznacznie zadeklarował zarówno w liście do MFW (w związku z niedawnym przeglądem wypełniania przez Polskę kryteriów kwalifikujących do dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (ang. Flexible Credit Line, FCL), jak i KE" - napisano

Przegląd prasy

kolejnym etapie os. Idea w Gdańsku --Torpol miał wstępnie 4,7 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r. --mBank nie planuje emisji obligacji do końca roku --MFW: Deficyt strukturalny Polski wyniesie ok. 1,25% PKB w tym roku --Radpol nadal chce sprzedać Wirbet, widzi szansę na zbycie do końca

Przegląd prasy

akwizycji sieci Żabka z udziałem kapitałowym do 25 mln euro --PGNiG chce, by KE ukarała Gazprom za praktyki monopolistyczne --MFW: Podwyżka stóp może być konieczna, jeśli inflacja bazowa zagrozi celowi CPI --MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r. --MFW

Przegląd prasy

Gorzowie za 45,32 mln zł --DM BZ WBK podniósł wycenę Alior Banku do 96,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Włodzimierz Sosnowski i Rafał Stefanowski weszli do zarządu Wasko --Kino Polska TV nabyła pozostałe udziały CTN&P - nadawcy Zoom TV --Volkswagen Poznań rozbuduje zakład w Antoninku pod produkcję

Przegląd prasy

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Gaz-System i słowacki Eustream otrzymały dofinansowanie z UE na prace budowlane połączenia gazowego Polska-Słowacja --Iglicka-Okólska: Polska dopiero wchodzi w proces starzenia

Przegląd prasy

września br. ponad 34 mln podręczników --MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r. --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję --NWZ Work Service zdecydowało o emisji akcji serii X o wartości 20,5 mln zł --MR: Polski przemysł

Przegląd prasy

; w całym br. nakłady te wzrosną o 7,1% ISBnews --Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję --x-kom otworzył siedzibę w SSE Euro-Park Mielec kosztem ok. 70 mln zł --MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o

Dzisiejsze dane przesądzą o luzowaniu ECB? https://www.mforex.pl/mnews/#/market

idzie wznowić osłabienie wspólnej waluty. Tym samym na EURUSD bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz ponownego spadku do 1.09, niż trwałego powrotu powyżej 1.10. Dzisiejsze szczegółowe dane o PKB Polski, powinny pokazać, że w IV kw. gospodarka napędzana była przede wszystkim konsumpcją prywatną

W tym tygodniu rynek walutowy skupi się na danych makro raczej niż polityce

tygodnia odrobił większość strat, wsparty przez niezłe dane o polskim PKB za I kw. Bieżący tydzień zapowiada się za to bardzo interesująco. Pomijając trudno przewidywalny przebieg negocjacji rządu greckiego z KE i MFW, warto zwrócić uwagę na bardzo dużą ilość danych makro i wydarzeń. Bardzo ciekawie

Przegląd prasy

Planet Cash --Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r --AAA Auto spodziewa się wzrostu liczby klientów r/r do 200 tys. w 2019 r. --Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu 'Teraz Polska' trwa do 25 stycznia 2019 r. --FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze

Przegląd prasy

wzrostu PKB Polski do 5% w 2018 r. --Alior Bank zawarł transakcję sekurytyzacji syntetycznej do 1,5 mld zł z EFI, EBI --BIEC:BOP wzrósł o 7,1 pkt w XI, dynamika kreacji nowych miejsc pracy spowalnia --MPiT podniósł prognozę eksportu do ok. 219,5 mld euro w 2018, tj. 6,2% wzrostu --Energa zbuduje

Przegląd prasy

fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny --Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB Polski do 3% w 2017 r., 3,2% w 2018 r. --Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą --MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do ok. 8,24 mld euro --KSF przyjął uchwałę ws.rekomendacji

Przegląd prasy

ub. r. --Kowalski z Fitcha: Rok 2017 może być dla polskich banków nieco gorszy niż 2016 --Kowalski z Fitcha: Dla ratingu Polski najważniejszy 3-proc. limit długu vs. PKB -KNF: Wartość kredytów wzrosła o 5,3% r/r, depozytów - o 10% w I-XI --Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Lwówek

Czy Węgry będą w stanie spłacić swoje długi?

rządu utrudnia rozmowy z MFW. Ekonomiści mają też poważne wątpliwości, czy Węgry kwalifikują się do tych pożyczek MFW, które nie są obwarowane surowymi warunkami - taką elastyczną linię kredytową do ewentualnego wykorzystania ma np. Polska. Moody's w każdym razie zostawia Węgrom lekko uchyloną furtkę

Mocny złoty po ratingu

Konsekwencją obniżki perspektywy ratingu Polski jest obniżka perspektywy PKO BP. Takie działania w przypadku spółek o najwyższym ratingu są typowe. Powodem jest wniosek, że bank działający głównie w danym kraju nie powinien mieć od niego lepszej wiarygodności kredytowej. Jak rynki

Euro 2012: mistrzostwa przeminą, długi zostaną

raportu Raiffaisena inwestycje na mistrzostwa dodały ok. 2,8 proc. do ukraińskiego PKB w latach 2008-12. Teraz nad Dnieprem zaczynają powoli liczyć zyski i straty z organizacji mistrzostw. Ukraina wydała na przygotowania do Euro 2012 ok. 105 mld hrywien, czyli 50 mld zł. To o połowę mniej niż Polska, ale

Przegląd prasy

w USA wynosiła nadal 5% w kwietniu --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,04 zł na akcję dywidendy --BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro --AIIB liczy na udział polskich firm w projektach infrastrukturalnych --MFW podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na

RPP: Stopy procentowe bez zmian. NBP tnie prognozy PKB, a rząd liczy na 500 plus

by głosował. - Na razie wpływ Brexitu na Polskę jest zerowy. Tąpnięcie kursu było godzinowe - dodał. Stwierdził jednak, że Brexit zwiększa obszar niepewności. Także dla Polski. I ta niepewność będzie utrzymywała się latami. Niższy wzrost gospodarczy NBP pokazał nowe prognozy inflacyjne. Nieco niższe

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

decydujące spotkanie. W sprawie Grecji zabrał wczoraj głos przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. - Grecki rząd musi być nieco bardziej realistyczny - powiedział były premier Polski. Dodał, że w negocjacjach nie ma miejsca na hazard, gdyż ktoś może przyjść i oznajmić "koniec gry". W środę

Ukraina negocjuje z wierzycielami

możliwość, można śmiało założyć, że obecny termin zakończenia negocjacji zostanie przekroczony.Dzisiaj najważniejszymi danymi makroekonomicznymi powinien okazać się odczyt PKB dla Polski o godzinie 10:00. Oczekiwania inwestorów są optymistyczne i zakładają wzrost w ujęciu rocznym do 3,5%. To te dane powinny

MFW: Straty irlandzkich banków mogą sięgnąć 35 mld euro

największą siłą, jest grupa Allied Irish Banks, właściciel działającego w Polsce Banku Zachodniego WBK. Rynek od kilku miesięcy spekuluje, że AIB, który w tym roku będzie musiał zdobyć dodatkowe 1,5 mld euro w celu podwyższenia swojego kapitału, może pozbyć się udziałów w polskim banku. Na początku czerwca

Polska gospodarka znów rośnie

Dobre wiadomości z polskiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł do 54,3 pkt, to ponad 2 pkt powyżej oczekiwań. Świadczy to o tym, że pomimo zawirowań na rynkach menażerowie są spokojni i optymistycznie patrzą w przyszłość. Wzrosty tego indeksu często wyprzedzają wzrosty PKB. W

Przegląd prasy

prospekt emisyjny X-Trade Brokers Dom Maklerski --MSP: Przed prywatyzacją niezbędne uzdrowienie PLL LOT i nowa strategia --MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r. --Alior Bank zaoferuje do 150 tys. obligacji serii P1A, zapisy od 14 kwietnia --YIT rozpocznie

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

wynagrodzenia były co kwartał waloryzowane. Duże przedsiębiorstwa wywalczały dla siebie o podwyżki przekraczające waloryzację. W efekcie inflacja, która na początku roku 1989 wynosiła 70-80 proc. w skali roku, skoczyła jesienią do 500-600 proc. 2. Negocjować z MFW i wierzycielami Polski, by mieć odrobinę

Europa tonie w długach

, zmuszając Islandię do wyciągnięcia ręki po międzynarodową pomoc. Islandia otrzymała 2,1 mld dol. pożyczki z MFW. Ponad 200 mln dol. pożyczyła jej także Polska. Dzięki zagranicznemu wsparciu Islandia powoli wychodzi z kryzysu. Z długiem sięgającym 97,1 proc. PKB Belgia znalazła się na podium wśród

Pomoc MFW dla Łotwy pod znakiem zapytania

płynności finansowej kraju - głównie od Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy krajów nordyckich. Około 100 mln miała dorzucić też Polska. Pożyczka była jednak obwarowana licznymi warunkami, m.in. ograniczeniem rosnącego w szybkim tempie deficytu budżetowego, czy przywróceniem

Przegląd prasy

Roku trwa do 30 czerwca --MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,2% na 2016 r. 3,5% na 2017 r. --MFW prognozuje wzrost PKB Polski na 3,6% w 2016 i 2017 r. --Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o wypłacie 0,62 zł dywidendy na akcję --Victoria Dom liczy na osiągnięcie sprzedaży na

Jak spłonęło 300 mld euro

. MFW był pod presją USA, Francji i Niemiec, by kredytować Grecję szczególnie miękko. Podatnicy tych i innych krajów, także Polski, będą musieli pokryć straty. Pomoc dla Grecji łamie wiele unijnych przepisów, co grozi destabilizacją instytucji UE. Komisja Europejska uczyniła w ostatnich latach wiele, by