pkb polski i niemiec

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

Agencja Ratingowa Moody’s podnosi prognozy polskiego wzrostu PKB. Złoty umacnia się względem głównych walut. Spada również koszt zadłużania się polskiego budżetu. Dobre dane z Niemiec.

Wzrost gospodarczy w Europie zwalnia

Poznaliśmy dane o wzroście PKB największych gospodarek. Dane z Francji i Niemiec nie zachwycają. Dobrze wypadł za to wczorajszy odczyt zmian cen w Polsce. Dzisiaj zobaczymy czy dobrą passę podtrzyma wzrost rodzimego PKB. W Grecji przyjęto wymagany pakiet reform.

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

. Wynik był zgodny z naszą prognozą (-8,1% r/r), ale nieco lepszy niż oczekiwał rynek. Polska gospodarka radzi sobie w efekcie lepiej niż niektóre zachodnie gospodarki UE, co może tłumaczyć częściowo fakt o mniejszym znaczeniu turystyki i mniejszej liczby zakażeń COVID. Szczegółowa struktura spadku PKB

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2% PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa główny analityk agencji S&P Global Ratings

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

detaliczna lipiec (konsensus 9% r/r, poprzednio 9% r/r) --08:00 - Niemcy - PKB s.a., wst. II kw. (konsensus 0,4% kw/kw, poprzednio 0,3% kw/kw) --08:00: Niemcy - inflacja CPI, fin. lipiec (konsensus 0,3% m/m, poprzednio 0,1% m/m) --09:00: Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC lipiec

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

latach" - czytamy dalej. Ponadto, Bank Światowy ocenia, że Polsce uda się utrzymać dodatnie saldo wymiany handlowej, mimo spowolnienia w Unii Europejskiej. "Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych Niemiec i Wielkiej Brytanii (które łącznie odpowiadają za około jedną trzecią polskiego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek i środę

Empire State sierpień 10  9,8 16:00 USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień  65 64   16 sierpnia Godzina Kraj Wydarzenie Okres Prognoza Wartość poprzednia 10:00 Polska PKB s.a., wst. (k/k) II

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin., grudzień (konsensus r/r: 3,4%; poprzednio: 2,6%) --10:00: Niemcy - Szacunki rocznej dynamiki PKB (r/r), 2019 (konsensus r/r: 0,6%; poprzednio: 1,5%) --11:00: Strefa euro - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), listopad (konsensus

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, podkreślano, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dotychczas dobrej koniunktury. Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco

ZPP: Odpływ Ukraińców z Polski może grozić uszczerbkiem PKB w wysokości 1,6%

przez Niemców zaprezentowanego planu będzie miała określony wpływ na polską gospodarkę. Można bowiem założyć, a istnieją już badania na ten temat, że duża część pracowników z Ukrainy przebywających w Polsce, zdecyduje się przemieścić na Zachód. Oznacza to odpływ dużej części tak potrzebnej nam siły

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,3% z wcześniej oczekiwanych 4,1%. "Biorąc pod uwagę wynik za I kwartał podwyższyliśmy prognozę wzrostu PKB na cały rok do 4,3% r/r i dostrzegamy ryzyko w górę dla tej

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% na 2017 r.

% zanotowanych w 2015 r., jednakże wykazał bardzo wysoki eksport netto, co było efektem silnego wzrostu gospodarczego w Niemczech, głównego partnera handlowego Polski. Spodziewane przez agencję tempo wzrostu PKB Niemiec w 2017 r. to 1,6%.  (ISBnews)  

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

raportu McKinsey & Company "Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu". W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu

Eurostat: Rzeczywista konsumpcja prywatna w Polsce to 76% średniej UE w 2018

Luksemburgu, najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowały Niemcy (120%) i Austria (117%). Najniższy poziom, po Bułgarii, odnotowały Węgry i Chorwacja (po 64%). Eurostat podał też, że PKB na osobę w Polsce wynosiło 70% średniej unijnej w 2018 r. wobec 69% rok wcześniej. (ISBnews)  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

%, poprzednio: 3,1%)  --09:00: Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, styczeń --11:00: Strefa Euro - Koniunktura gospodarcza styczeń --13:00: USA: Wnioski o kredyt hipoteczny --14:00: Niemcy - Inflacja konsumencka, wst. styczeń (Inflacja HICP, wst. (r/r) konsensus: 1,8

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 24 listopada, przygotowane przez analityków Macronext. Godzina Kraj Wydarzenie Okres Prognoza Wartość poprzednia 08:00 Niemcy PKB

Kwieciński szacuje wzrost inwestycji na 6-8% r/r w I kwartale

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Wzrost inwestycji w I kwartale br. wyniósł ok. 6-8% r/r, szacuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego, PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale, kiedy wyniósł 4,6% r/r. "Jeśli chodzi o

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

, zarówno dla Niemiec, jak i dla całej strefy euro, a także na wskaźniki dla nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. "Sygnalizuje to, że w horyzoncie kilku miesięcy popyt zagraniczny na towary produkowane w Polsce powinien się stopniowo zwiększać. Na poprawę sytuacji u naszych głównych

Morawiecki: Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym

; Morawiecki zaznaczył, że prognozy dla gospodarki niemieckiej wskazują, że będzie ona w recesji na poziomie 5 - 10% PKB, niespotykanym od czasu II wojny światowej. Przypomniał, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.  Z kolei prognozy dotyczące gospodarki w Stanach Zjednoczonych pokazują

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Luka w aktywności gospodarczej między Polską a Niemcami może utrzymać się przez kolejny rok za sprawą silnego popytu krajowego, który wspierany będzie pakietem fiskalnym, uważają analitycy Santander Bank Polska. Zdaniem ekspertów, luka może zacząć się kurczyć

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

. - wst. III kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 08:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst. III kw. 1,7% r/r 3,1% r/r 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst. III kw. 2,9% r/r 3,1% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. III kw. 0,9% k/k 0,9% k/k 10:00

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

tempo udało nam się utrzymać, mimo pogorszenia koniunktury u naszego głównego partnera - Niemiec, gdzie wzrost PKB rok do roku spadł w trzecim kwartale do poziomu 1,1% wobec 2,1% i 2% w pierwszym i drugim kwartale" - dodała minister. Jej zdaniem, w przypadku Polski obserwowana jest wysoka

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

gorszy niż Polska to: Węgry (67%), Łotwa (65%), Chorwacja (60%), Rumunia (58%) oraz Bułgaria (49%). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258% średniej), Irlandia (183%), Austria (128%), Niemcy (123%). W przypadku strefy euro wskaźnik

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Przy negatywnym scenariuszu rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem moglibyśmy odnotować w Polsce na koniec tego roku dynamikę wzrostu PKB rzędu 0%, uważa główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce Witold Orłowski. Jednak - według niego - jeśli w II połowie roku

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

gospodarce. Biorąc pod uwagę łączną liczbę noclegów udzielanych w Polsce, udział ten mógłby być znacznie wyższy. W 2018 r. 64% wszystkich noclegów udzielonych w państwach UE przypadło na cztery kraje: Hiszpanię (467 mln noclegów), Francję (443 mln), Włochy (429 mln) i Niemcy (420 mln). Polska w tej

Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

5,70% 5,70% 10:00 Polska PKB n.s.a. - fin. II kw.   4,0% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. II kw.   1,1% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - fin. II kw.   4,2% r/r 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP - dane

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreśla jednak, że stanowią one czynniki ryzyka. OECD przedstawiła wczoraj prognozy dla gospodarki światowej. Organizacja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 do 5,2% z 4,6%. Prognoza na przyszły rok wynosi 4% i - jak podkreśla

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu dane dotyczące liczby zachorowań w Europie i w USA na COVID-19 będą kluczowe dla sytuacji rynkowej oraz szczegóły rządowych pakietów pomocowych, w tym z Niemiec, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym

Czekają nas drastyczne podwyżki podatków? "To będzie efekt polskiego weta dla unijnego budżetu"

mechanizm, to Polska ma problem, by go zablokować - do przegłosowania jest potrzebna kwalifikowana większość, Unia może to zrobić bez głosów Polski. Ale jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, to potrzebna jest jednomyślność. Polsce i Węgrom udaje się więc blokować jego powstanie. Niemcy, które sprawują

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

;     08:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle w.d.a. kwiecień     2,4% r/r 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - fin. I kw.     0,5% k/k 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - fin. I kw.     1,8% r/r

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

; - czytamy w komunikacie. Ekonomiści Euler Hermes spodziewają się słabego pierwszego kwartału i znacznego spadku w drugim kwartale, a następnie umiarkowanego ożywienia w drugim półroczu. Prognozuje się, że wzrost PKB Polski w całym roku 2020 wyniesie w najlepszym razie +1% (po korekcie w dół z +3,1% w

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2019 rok do 4,5% z 4% oczekiwanych wcześniej. "W dalszym ciągu motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, jednak początek 2019 r. przyniósł wyraźną intensyfikację aktywności inwestycyjnej

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

dynamiki wzrostu PKB nie powinien być długotrwały, a raczej mieć charakter przejściowy" - podsumowano. Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski netto spadł do 8,15 mld euro w 2017 r. z 14,18 mld euro rok wcześniej. Największy napływ

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

PMI dla przemysłu, marzec (konsensus: 47,5, poprzednio: 47,6) --10:00: Polska - Informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB, 2018 r., wst. --09:55: Niemcy -Indeks PMI dla przemysłu, marzec (konsensus: 44,7, poprzednio: 47,6) --10

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 24 sierpnia, przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - PKB n.s.a., fin. (r/r) II kw. (konsensus: 2,3%, poprzednio: 1,4%) --10:00: Polska - Stopa bezrobocia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

dla usług wg CFLP luty --08:00: Niemcy - Indeks zaufania konsumentów - GfK, marzec (konsensus: 10,9, poprzednio: 11); --09:00: Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty --10:00: Polska - PKB IV kw. fin (konsensus n.s.a r/r: 5,1%, poprzednio: 4,9%); --11:00: Strefa euro

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

1,9% 1,7% 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst. IV kw. 2,5% r/r 2,5% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. IV kw. 1,3% k/k 0,2% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - wst. IV kw.   2,2% r/r 10:30 Wlk. Brytania Inflacja CPI

Debata PIE, PFR: Wzrost PKB wyniesie powyżej 4% w 2019 r. i powyżej 3% w 2020 r.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku przekroczy 4%, a w kolejnym roku dynamika wzrostu PKB przekroczy 3%, choć wyzwaniem na 2020 rok pozostaje wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i dalszy spadek inwestycji szczególnie po stronie samorządów, uważają

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Polska PKB n.s.a. - fin. I kw.   2,5% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. I kw.   1,7% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - fin. I kw.   3,1% r/r 10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 kwiecień    

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Niemcy PKB s.a. - fin. II kw. 0,4% k/k 0,7% k/k 08:00 Niemcy PKB n.s.a. - fin. II kw. 3,1% r/r 1,3% r/r 10:00 Polska Stopa bezrobocia lipiec 8,60% 8,80% 15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m) czerwiec 0,30% 0,40

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Polska PKB n.s.a. - wst. I kw. 3,9% r/r 2,5% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw.   1,7% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw.   3,1% r/r 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - rew. I kw.   0,4% k/k 11:00

Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB na 2019 rok 15 z uwzględnionych 20 krajów

.). Prognoza dla strefy euro jako całości została obniżona o 0,7 pkt proc. Polska była jednym krajem, dla którego podnieśliśmy prognozę, co nastąpiło po ogłoszeniu szeroko zakrojonego pakietu luzowania fiskalnego" - czytamy w raporcie. Prognozy na 2019 r. są następujące: dla Turcji: -1,1%, dla Włoch

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. - 3,3% r/r 09:00 Węgry PKB n.s.a. - wst. II kw. - 3,5% r/r 09:00 Czechy Protokół z posiedzenia CNB sierpień - - 10:00 Polska PKB s.a. - wst. II kw

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

%), wartość dodana (PKB) i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 % (…) A zatem, z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc." - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE". Najbardziej może to

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

towarów i usług konsumpcyjnych, grudzień fin. (konsensus r/r: 1,1%, poprzednio: 1,3%) --10:00: Niemcy - Szacunki rocznej dynamiki PKB (r/r) 2018 --10:00: Strefa euro - Handel zagraniczny, listopad --14:30: USA - Inflacja producencka, grudzień --16:00: Strefa euro 

Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

konsumpcji i inwestycji, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Część członków Rady zwracała uwagę, że dynamikę konsumpcji będzie w coraz mniejszym stopniu wspierał wzrost funduszu płac w następstwie obniżania się dynamiki zatrudnienia i

DNB/Deloitte: Wzrost PKB Polski najbardziej wrażliwy na wstrząsy w USA i Chinach

raportu Katarzyna Piętka-Kosińska, cytowana w komunikacie. "W przypadku impulsu z Niemiec i Francji spadek dynamiki polskiego PKB jest słabszy i dotyczy tylko pierwszego roku po zaburzeniu; już w drugim roku gospodarka polska 'odreagowuje' i wchodzi na dawną ścieżkę wzrostu" - dodała

Bank Pekao: Wzrost eksportu Polski ma szansę na ożywienie w kolejnych kwartałach

perspektywy w kolejnych kwartałach" -  powiedział starszy ekonomista w Banku Pekao Piotr Piękoś, cytowany w komunikacie. Eksport coraz silniej oddziałuje na polską gospodarkę i coraz mocniej stanowi o jej koniunkturze. Udział eksportu w polskim PKB to obecnie ponad 55%, co przekłada się na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

importu lipiec -4% r/r -4,6% r/r 08:00 Niemcy Ceny importu lipiec -0,1% m/m 0,5% m/m 10:00 Polska PKB n.s.a. - fin. II kw.   3,0% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. II kw.   -0,1% k/k 10:00 Polska PKB

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Niemcy Inflacja HICP - fin. kwiecień   0,1% r/r 08:00 Niemcy Inflacja HICP - fin. kwiecień   0,8% m/m 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst. I kw. 3,4% r/r 4,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw.   1,5% k/k

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 30.03.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 3 kwietnia, przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Sprzedaż detaliczna, luty r/r (konsensus: 2,2% ; poprzednio: 2,3% ) --09:00: Polska -  Indeks PMI

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Niemcy Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,0% m/m -0,4% m/m 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. wrzesień   3,7% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik   75,1 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - wst

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

PKB n.s.a. - wst. II kw. 3,3% r/r 3,0% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. II kw. 1,0% k/k -0,1% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - wst. II kw.   2,6% r/r 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - rew. II kw. 1,6% r/r 1,7% r/r 11

Skarbiec TFI nie oczekuje istotnego pogorszenia koniunktury w Polsce w 2019 r.

recesję w sytuacji, gdy dynamika PKB w ostatnich dwóch kwartałach 2018 przekroczyła 5%. "W języku angielskim takie gospodarki jak polska określa się mianem „goldilocks", co w najlepszym tłumaczeniu na język polski może oznaczać „krainę mlekiem i miodem płynącą", jakkolwiek

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

piątek poznamy również wstępne dane na temat polskiego PKB. Choć publikacja ta nie wpłynie znacząco na sytuację na GPW, warto przyjrzeć się jej ze względów statystycznych. Maciej Leściorz - dyrektor ds. sprzedaży i edukacji w Oddziale CMC Markets w Polsce (ISBnews/ CMC Markets)  

Inovo VP: Łączna wartość inwestycji VC wyniosła ok. 550 mln zł w I poł. 2019 r.

wzrostowy pozwoli zmienić postrzeganie Polski na globalnej mapie inwestorskiej. Dzięki 18 rundom inwestycyjnym z udziałem polskich i międzynarodowych podmiotów II kwartał bieżącego roku zamknął się rekordowym wynikiem ponad 444 mln zł. Niekwestionowanym liderem drugiego kwartału jest spółka DocPlanner

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- fin. kwiecień (konsensus: 0,5% m/m, poprzednio: -0,1% m/m) --10:00 – Polska - PKB n.s.a. - wst. I kw. (konsensus: 4,8% r/r, poprzednio: 4,9% r/r) --10:00 – Polska - PKB s.a. - wst. I kw. (konsensus: 1,3% k/k, poprzednio:  1% k/k) --11:00 - Strefa Euro - PKB s.a. - rew.  I

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

1,5% r/r 10:00 Polska PKB n.s.a. - fin. r/r IV kw.   3,5% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. m/m IV kw.   0,9% k/k 10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 styczeń   -0,2% m/m 11:00 Strefa Euro Inflacja

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 28 marca, przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Szwajcaria - Indeks instytutu KOF, marzec ( konsensus: 107,5 poprzednio: 108) --09:00: Polska - Wskaźnik Wyprzedzający

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB do 4,4% z 4,5% szacowanych wcześniej, wynika z kwartalnego raportu ekonomicznego banku.  "Polska gospodarka nadal rośnie w relatywnie szybkim tempie (w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Polska PKB s.a. - wst. III kw. - 0,6% k/k 10:00 Włochy PKB - wst. III kw. -0,1% k/k -0,2% k/k

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP czerwiec 51 51,2 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna s.a. maj 0,3% m/m -0,2% m/m 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. maj 2,5% r/r -0,9% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC czerwiec

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej trzydziestce wynosi ok. 45 tys. USD, a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. USD. Zestawieniu lideruje Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., wyprzedzając takie kraje, jak

Morawiecki: Sytuacja zewnętrzna wpłynęła na tempo wzrostu PKB w III kw

2,5% r/r, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. "Po pierwsze, jak rozejrzymy się wokół nas ponad 20 krajów UE zaliczyła słaby wynik wzrostu PKB za III kw. m.in. Czesi, Niemcy. My jesteśmy gospodarką otwartą, co przełożyło się na nas"

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

% r/r 09:00 Czechy Protokół z posiedzenia CNB luty - - 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń - 75,3 10:00 Włochy PKB - wst. IV kw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Ceny importu grudzień   0,3% r/r 08:00 Niemcy Ceny importu grudzień 1,1% m/m 0,7% m/m 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń   162,8 10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 grudzień 4,9% r/r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Indeks zaufania konsumentów - GfK styczeń 9,9 9,8 10:00 Polska Stopa bezrobocia listopad 8,30% 8,20% 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 0,5% k/k 0,7% k/k 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 2,3% r/r 2,2% r/r

Zużycie energii elektrycznej wzrosło o blisko 1,7% r/r do niemal 171 TWh w 2018

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w 2018 roku o blisko 1,7% i osiągnęło najwyższy poziom w historii - niemal 171 TWh, wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), przeanalizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl. W tym roku

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

wobec 7% w 2018 r.  "Polskie firmy generalnie dostrzegły ogromny potencjał zagranicznych rynków zbytu. Najpierw eksportują do Europy - do takich krajów jak  Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Ukraina. Natomiast klienci sygnalizują nam kolejne destynacje i na tej podstawie chcemy budować

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

przewyższającym nominalne tempo wzrostu PKB.  Według prognoz banku, korzystna sytuacja gospodarcza przyczyni się do utrzymania wysokich dynamik eksportu (w euro) - w 2019 roku na poziomie 6,3% r/r i w 2020 roku na poziomie 5,5% r/r wobec 7% w 2018 r.  "Polskie firmy generalnie dostrzegły

Przegląd prasy

odcinka A18 za 254 mln zł --PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków --C&W: W Polsce przybyło 1,96 mln m2 magazynów w okresie I-III kw. 2019 r. --Poczta Polska wynajmie elektryczne Nissany od Arval Service Lease Polska --Bank Handlowy: Rezerwy w IV kw. nie będą 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Indeks zaufania konsumentów - GfK wrzesień   10 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC sierpień   162,2 10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 lipiec 4,9% r/r 5% r/r 10:30 Wlk

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

- - 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik - 74,8 09:15 Szwajcaria Ceny producentów i importu październik -0,2% m/m -0,1% m/m 09:15 Szwajcaria Ceny producentów

MR: Polska branża ICT może urosnąć jeszcze o ok. 12 mld USD

krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to odpowiednio 8,15%, 8,43%, 7,33%. "Oznacza to, iż Polski sektor może urosnąć o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale sektora w PKB" – czytamy dalej. W ostatnich latach wartość eksportu polskiej branży

Kropiwnicki z RPP: Recesji w tym roku będzie towarzyszyć wzmożony wzrost cen

. Dodał, że wiele instytucji (w tym MFW, OECD, S&P) nie ma wątpliwości, że Polskę czeka recesja w tym roku i wskazał, że "bezsporne" jest już to, że ożywienie gospodarcze w przyszłym roku nie będzie wystarczająco silne, by nasz PKB był wyższy niż w 2019. Członek RPP wskazał na szereg wydatków

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

, że tempo funduszu płac skoczy z około 6,7%r/r do 9,5%r/r w 4kw związku z płatnością świadczeń socjalnych obiecanych w ramach wydatków wyborczych. Taki stan powinien spowodować ponowny wzrost tempa konsumpcji w Polsce i utrzymanie mocnego PKB w kolejnych kwartałach. Polska gospodarka pozostanie

Deloitte: Polska musi zwiększyć poziom oszczędności krajowych

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Polska jest w stanie osiągnąć poziom dochodów per capita 75-85% PKB Niemiec w 2040 roku, jednak niezbędne jest w tym celu m.in. znaczące zwiększenie poziomu oszczędności krajowych, oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Skumulowany wzrost gospodarczy

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

spowolnienia w Eurolandzie. Odsezonowane tempo PKB w ujęciu kw/kw było słabe i wyniosło jedynie 0,5%r/r. Szacunki kw/kw ulegają licznym rewizjom, niemniej jednak przekaz jest jasny - to najniższy wzrost kw/kw od 3kw16 kiedy polska gospodarka zanotowała silne spowolnienie. Jeszcze przez pewien czas roczne tempo

Unijne pieniądze to nic niewarte kredyty? Rząd gardzi grantami z Brukseli

zablokować - do przegłosowania jest potrzebna kwalifikowana większość, Unia może to zrobić bez głosów Polski. Ale jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, to potrzebna jest jednomyślność. Niemcy, które sprawują prezydencję unijną, próbują z nami negocjować, ale wobec nieugiętej postawy naszego rządu ( a także

Przegląd prasy

potencjał esportu --Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD --Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do ponad 5 427 mln zł w kwietniu --PKB Niemiec spadł o 2,2% kw/kw w I kw. 2020 r. wg wst. danych --MZ

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Produkcja przemysłowa grudzień 6,1% r/r 6,2% r/r 03:00 Chiny Sprzedaż detaliczna grudzień 10,7% r/r 10,8% r/r 03:00 Chiny PKB IV kw. 1,7% k/k 1,8% k/k 08:00 Niemcy Inflacja PPI grudzień 1% r/r 0,1% r/r 08:00 Niemcy

Wzrost polskiego PKB może przekroczyć 4%, złoty zyskuje w oczekiwaniu na te dane

. Doskonałą okazją do tego będą publikowane o godzinie 10:00 przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wstępne szacunki dynamiki polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) za I kwartał br. Początek trzeciego tygodnia maja upływa na rynku walutowym pod znakiem silnego złotego. U źródeł tego procesu znalazły się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

- 6,9% 10:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. lipiec -0,4% m/m 1% m/m 10:00 Polska PKB s.a. - fin

Przegląd prasy

Bank Polska wkrótce będzie świadczyć usługi jako TPP --Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków --NCBR ogłosiło 2 konkursy dla firm inwestujących w B+R, wsparcie to 1,7 mld zł --Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 4,4% i obniżyli prognozę na rok przyszły do 3,5% z 3,8%. "Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej

BZ WBK: Nadchodzi dobry czas na pogłębienie relacji z niemieckimi odbiorcami

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Dobra koniunktura  w niemieckiej gospodarce utrzyma się w bieżącym roku, przynosząc wzrost PKB Niemiec o co najmniej 2%. Tym samym nadchodzi dobry czas dla polskich eksporterów, który trzeba wykorzystać na umocnienie relacji z niemieckimi odbiorcami

Kropiwnicki z RPP liczy na 3,7-3,9% wzrostu PKB w 2017 r.

. W lutym br. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił, że Polska ma szansę przyspieszyć wzrost PKB do ponad 3,5% w tym roku.  Marek Knitter (ISBnews)  

Kropiwnicki z RPP liczy na 3,7-3,9% wzrostu PKB w 2016 r.

. W lutym br. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił, że Polska ma szansę przyspieszyć wzrost PKB do ponad 3,5% w tym roku.  Marek Knitter (ISBnews)

Przegląd prasy

BNP Paribas BP: Systemowe stymulowanie wzrostu znów ruszyło i jeśli nie ziści się scenariusz z gatunku czarnych łabędzi, prawdopodobnie druga połowa 2020 r. przyniesie nam globalny powiew optymizmu --Prezes PFR: W Polsce czeka nas cykliczne spowolnienie wzrostu PKB w okolice 3-3,5% w 2020 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

09:30 Szwecja PKB w.d.a. III kw. - 2,6% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. III kw. 0,9% k/k

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Polska Inflacja CPI - wst. lipiec -0,8% r/r -0,8% r/r 14:00 Polska Inflacja CPI - wst. lipiec   0,2% m/m 14:30 USA Indeks kosztów zatrudnienia II kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 14:30 USA PKB (annualizowany) - wst. II kw. 2,60

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

. 0,4% k/k 1,1% k/k 09:30 Szwecja PKB w.d.a. III kw. 3,4% r/r 3,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. III kw. 0,9% k/k 0,8% k/k 10:00 Polska PKB s.a. - fin

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 50,4 50,4 09:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu lipiec 53,3 53,1 09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC lipiec   71,6 09:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek

- - 09:00 Rumunia Inflacja CPI styczeń - 0,8% r/r 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - wst. IV kw. - 3,3% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń