pkb polski i czech

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,3% z wcześniej oczekiwanych 4,1%. "Biorąc pod uwagę wynik za I kwartał podwyższyliśmy prognozę wzrostu PKB na cały rok do 4,3% r/r i dostrzegamy ryzyko w górę dla tej

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

ograniczony, ponieważ pierwsze restrykcje weszły w życie w drugiej połowie marca. Polska w 1kw20 pozostaje powyżej średniej dla najbliższych sąsiadów z  Europy Środkowej, zarówno pod względem wzrostu kw /kw, jak i r / r. Znacznie lepiej niż Czechy odnotowujące głęboki spadek  r / r i kw/kw

Bank Pekao: Wzrost eksportu Polski ma szansę na ożywienie w kolejnych kwartałach

perspektywy w kolejnych kwartałach" -  powiedział starszy ekonomista w Banku Pekao Piotr Piękoś, cytowany w komunikacie. Eksport coraz silniej oddziałuje na polską gospodarkę i coraz mocniej stanowi o jej koniunkturze. Udział eksportu w polskim PKB to obecnie ponad 55%, co przekłada się na

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71% średniej w UE w 2018 r.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

wykorzystanie w przyszłości odnawialnej energii elektrycznej i gazu ziemnego, podano w komunikacie. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r

BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB

tzw. okres ochronny 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz skrócić okres chorobowy na koszt przedsiębiorstwa z 30 dni do np. 15 dni, - udrożnić dopływ do Polski pracowników z Ukrainy i Białorusi,     - usunąć z ustaw gospodarczych, szczególnie podatkowych, wieloznaczności

PUIG spodziewa się spadku napływu ukraińskich pracowników do Polski w 2020 r.

będą starali się o pozwolenia na pracę w Niemczech, Czechach i krajach bałtyckich, na atrakcyjności natomiast stracą Polska i Białoruś, podano w materiale. Dodatkowym czynnikiem hamującym napływ pracowników z Ukrainy do Polski jest liberalizacja procedur legalizacji pobytu oraz pracy w Niemczech oraz

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

" - mówi pies z Czech. - Porównując polską i czeską gospodarkę, warto mieć również na uwadze to, że zarówno w okresie międzywojennym, jak i w okresie PRL gospodarka czechosłowacka górowała nad polską. Od dziesięcioleci poziom zamożności Czechów był wyższy. Jeśli dziś polska gospodarka w badaniach

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

znajdują się znacznie poniżej stóp inflacji), to najsilniejsze gospodarki regionu mają pole manewru w polityce fiskalnej i ogłosiły pierwsze wersje planów pobudzenia swoich gospodarek" - czytamy w materiale. Eksperci oceniają, że działania fiskalne Czech i Polski są wystarczający, aby poradzić sobie

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

raportu McKinsey & Company "Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu". W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej trzydziestce wynosi ok. 45 tys. USD, a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. USD. Zestawieniu lideruje Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., wyprzedzając takie kraje, jak

S&P podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego

. Agencja podtrzymała prognozy wzrostu PKB Polski na poziomie 4,5% w 2018 r., 3,5% w 2019 r. i 3% w 2020 r., podano też w materiale. "W naszej opinii ocena ryzyka sektorowego dotycząca polskiego systemu bankowego wciąż pozostaje negatywna. Prawdopodobieństwo nieprzygotowanych i radykalnych konwersji

AHK Polska:Niemal wszyscy inwestorzy z Niemiec zainwestowaliby w Polsce ponownie

, branży elektronicznej, energetycznej oraz meblarskiej. Według większości indeksów mierzących konkurencyjność gospodarczą i rozwój społeczny, Polska ustępuje w regionie jedynie Czechom. Czesi mogą pochwalić się najniższym w regionie poziomem ryzyka inwestycyjnego, ale w porównaniu z Polską mają

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

napływie BIZ. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski znacznie się zmniejszył w ciągu poprzednich dwóch lat. Również napływ BIZ w relacji do PKB był od 2016r. znacznie niższy niż w sąsiednich Czechach i na Słowacji, co potwierdza, że Polska stała się mniej atrakcyjna dla inwestorów

PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech. "Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. - 3,3% r/r 09:00 Węgry PKB n.s.a. - wst. II kw. - 3,5% r/r 09:00 Czechy Protokół z posiedzenia CNB sierpień - - 10:00 Polska PKB s.a. - wst. II kw

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. PPK wzmocnią polską gospodarkę i przełożą się w mojej ocenie na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Ponadto rozwiązanie to wzmocni bazę finansowania sektora

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

wspięły się wyżej w łańcuchu dostaw gospodarki światowej, wytwarzając większą wartość dodaną, co wymaga większych wydatków na badania i rozwój. Obecnie odpowiadają one 1% PKB w Polsce, czyli znacznie poniżej 1,8% odnotowanego w Czechach i 1,9% w Słowenii, nie mówiąc o średniej OECD wynoszącej 2,4% lub o 3

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

strukturalnych problemów i słabości głównych gospodarek. Problemem jest pandemia, a nie niezdrowe fundamenty gospodarek. Polska te fundamenty ma zdrowsze niż przeciętnie w UE. Mamy też relatywnie korzystną w pandemicznych warunkach strukturę gospodarki, np. najmniejszy w Unii udział turystyki w tworzeniu PKB, a

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Polski wskaźnik ten wzrósł do 74% średniej unijnej w 2016 r. wobec 74% rok wcześniej. Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu: Litwa (85%), Czechy (78%) i Słowenia i Słowacja (76%). Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii

Branża cyfrowa apeluje do UE ws. projektu Kodeksu Usług Cyfrowych

ma związek z zaplanowanym na najbliższy poniedziałek w Warszawie spotkaniem przedstawicieli państw Grupy D9+ (Belgii, Danii, Finlandii, Estonii, Holandii, Luksemburga, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz mających status obserwatora Polski i Czech). To kraje Unii Europejskiej, które prezentują

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

połączeniem narodowego patriotyzmu oraz umocnienia się nowych państw członkowskich z Europy Środkowej (Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii) w roli fabryki dla krajów UE. W ujęciu absolutnym największe korzyści odniosłaby Polska. Przekroczyłyby one 8,3 mld USD rocznie w formie dodatkowo

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego wzrosła do 122,8% w 2015 r.

sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) odpowiadały 88,7% PKB w Polsce w 2015 r. wobec 88,5% rok wcześniej. W przypadku strefy euro wskaźnik ten wynosił w ub.r. 296%, Czech - 122,9%, a Węgier - 82,6%, podał także bank centralny. (ISBnews)

Przegląd prasy

III kw. --Victoria Dom miała 0,5 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r. --MR: Liczba wniosków o zwolnienie z ZUS to średnio 1,7 mln/ mies. w III-V 2020 --NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 170,54 mld zł --PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski --BM

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Polska (A-) i Czechy (A+) prawdopodobnie skorzystałyby najmniej z przyjęcia euro spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, uważa Fitch Ratings. "Polska i Republiska Czeska prawdopodobnie skorzystałyby najmniej z przyjęcia euro. Oba kraje zrezygnowałyby z

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw. - 0,7% k/k 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst. I kw. 3,3% r/r 3,1% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw. - 3,2% r/r

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

. Płynność krajowego rynku akcji była w dalszym ciągu niska w porównaniu z giełdami krajów rozwiniętych" - czytamy dalej w raporcie. W przypadku Polski kapitalizacja spółek krajowych w relacji do PKB wzrosła w 2016 r. do 30,6% z 29,2% rok wcześniej. W przypadku Czech relacja ta wyniosła w ub.r. 12,6

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

;Polska konkuruje dziś zarówno z Czechami, jak i Niemcami czy Francją, a są to kraje, które historycznie postrzegane są przez inwestorów jako mocniejsze z punktu widzenia instytucjonalnego" - podsumował. W styczniu br. S&P Global Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski do ponad 4% w 2018 r

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

PKB n.s.a. - wst. III kw. 3,3% r/r 3,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. III kw. - 3,6% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego wrzesień -12 mld CZK -0,74 mld CZK

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Polska PKB s.a. - wst. III kw. - 0,6% k/k 10:00 Włochy PKB - wst. III kw. -0,1% k/k -0,2% k/k

Kropiwnicki z RPP: W 2021 r. kryzysowi będą towarzyszyć napięcia inflacyje

dynamikę PKB, ale również będzie rodziła napięcia inflacyjne. Oceniając wpływ siły złotego na gospodarkę powiedział: "Jeśli złoty jest nieco słabszy, to dobrze wpływa na nasze możliwości eksportowe. Wiadomości z rynku niemieckiego są lekko optymistyczne, jeśli chodzi o Czechy i Wlk. Byt. - wieści

Przegląd prasy

zużycie energii elektrycznej spadło o 6,96% r/r w czerwcu --PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Ebury tworzy region dla biur w Polsce, Czechach, Rumunii i Bułgarii --MZ: 299 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 38 190 --URE odmówił zatwierdzenia wniosków o

Colliers oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w nieruchomości w regionie CEE-6

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Wskaźniki nastrojów konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej (regionie CEE-6: w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii) wskazują na możliwość kontynuacji napływu inwestycji nieruchomościowych przez najbliższe 18 miesięcy, wynika z raportu

Przegląd prasy

prawie 10 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja woda" -- Przez przedłużający się impasu w negocjacjach budżetowych i opór wobec neutralności klimatycznej, jaki Polska cały czas utrzymywała, straciliśmy połowę budżetu na zielone inwestycje --Diagnoza.plus: Skala bezrobocia w

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i w UE28 w II kw. 2015 r.

kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,5% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Malta (4,8%), Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%) oraz Polska (3,6%). (ISBnews)  

Przegląd prasy

VIII --ML System: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 80 zł --KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez Uniqa --Skanska rozpoczęła budowę biurowca P180 w Warszawie --Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS --BIK

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii, Łotwy i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest

Morawiecki: Sytuacja zewnętrzna wpłynęła na tempo wzrostu PKB w III kw

2,5% r/r, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. "Po pierwsze, jak rozejrzymy się wokół nas ponad 20 krajów UE zaliczyła słaby wynik wzrostu PKB za III kw. m.in. Czesi, Niemcy. My jesteśmy gospodarką otwartą, co przełożyło się na nas"

Przegląd prasy

rozbudowuje sieć ciepłowniczą we Wrocławiu za ponad 11 mln zł --BNP Paribas/ Arval: Ok. 25% firm planuje rozbudowę flot samochodowych --PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach --Indeks WIG20 spadł o 2,4% na zamknięciu w środę --Główny akcjonariusz Huckleberry

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

wobec 7% w 2018 r.  "Polskie firmy generalnie dostrzegły ogromny potencjał zagranicznych rynków zbytu. Najpierw eksportują do Europy - do takich krajów jak  Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Ukraina. Natomiast klienci sygnalizują nam kolejne destynacje i na tej podstawie chcemy budować

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

przewyższającym nominalne tempo wzrostu PKB.  Według prognoz banku, korzystna sytuacja gospodarcza przyczyni się do utrzymania wysokich dynamik eksportu (w euro) - w 2019 roku na poziomie 6,3% r/r i w 2020 roku na poziomie 5,5% r/r wobec 7% w 2018 r.  "Polskie firmy generalnie dostrzegły

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

minister rozwoju Mateusz Morawiecki mówił, że rząd nie chce, by Polska ponownie weszła w unijną procedurę nadmiernego deficytu, dlatego stawia sobie jako "bardzo ważny" cel utrzymanie relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego do PKB na poziomie poniżej 3% w 2017 r. W lutym br. Komisja

MR: Polska branża ICT może urosnąć jeszcze o ok. 12 mld USD

krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to odpowiednio 8,15%, 8,43%, 7,33%. "Oznacza to, iż Polski sektor może urosnąć o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale sektora w PKB" – czytamy dalej. W ostatnich latach wartość eksportu polskiej branży

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

Niemczech PKB spadło najmocniej. W Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji spadło jeszcze mocniej niż w Polsce. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, w dużym stopniu zależną od handlu międzynarodowego - jeśli u naszych partnerów dzieje się gorzej, to również u nas zmniejsza się trochę eksport

PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny

operacyjną i spełniają oczekiwania zarządu.  "W oddziale czeskim jesteśmy jeszcze poniżej 200 klientów korporacyjnych i jeszcze nie osiągnęliśmy celu, ale Czechy szybciej nabierają masy niż Frankfurt. Obsługujemy też firmy czeskie i niemieckie, które są zainteresowane Polską i aktywnością na

Czech z MZ: Rozwój sektora farmaceutycznego to jeden z priorytetów rządu 

refundacyjnej i wsparcia rządowego" - podkreśliła.  Dyrektor INFARMY zaznaczyła, że sektor farmaceutyczny wytwarza 1% polskiego PKB, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 3%.  "To pokazuje jak duży jest potencjał wzrostu" - podkreśliła Cichowska-Duma podczas panelu. 

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

i półtrwałymi. W okresach, kiedy znaczenia nabiera pilnowanie wydatków, wiele firm może zainteresować się polską ofertą i w ramach cięcia kosztów wybrać polskich dostawców" - powiedział szef departamentu analiz ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski, cytowany w analizie. Eksperci

MZ: 296 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, liczba zarażonych to 8214

Czechach - do 6 432 i w Rumunii - do 7 706 osób, w pozostałych państwach w ciągu ostatniej doby stwierdzono po kilkadziesiąt  przypadków zachorowań. Znacząco wzrosła natomiast liczba zarażonych w Rosji - koronawirusa wykryto już u 27 936 osób. Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem

MZ: 189 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7771

koronawirusem przekroczyła 30 tys. w Belgii (33 572), a 20 tys. w Niderlandach (28 314) i Szwajcarii (26 332). Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia najbardziej wzrosła w Czechach - do 6 300 i w Rumunii - do 7 214 osób, w pozostałych państwach w ciągu ostatniej doby

MZ: 206 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7408

koronawirusem przekroczyła 30 tys. w Belgii (31 118), a 20 tys. w Niderlandach (27 848), Szwajcarii (25 934). Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia najbardziej wzrosła w Czechach - do 6 140 i w Rumunii - do 6 878 osób, w pozostałych państwach od ubiegłego czwartku

MZ:117 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych wzrosła do 7049

Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia najbardziej wzrosła w Czechach - do 6 056 i w Rumunii - do 6 632 osób, w pozostałych państwach od ubiegłego czwartku stwierdzono po kilkadziesiąt/ kilkaset przypadków zachorowań łącznie. Znacząco wzrosła natomiast liczba zarażonych w Rosji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek

- wst. IV kw. -0,4% r/r -0,5% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego grudzień -15 mld CZK -6,72 mld CZK 10:00 Polska PKB s.a. - wst. IV kw. - 0,9% k/k 10

Morawiecki liczy na odbicie inwestycji prywatnych najpóźniej w III kw. 2017 r.

inwestycji prywatnych, skorelowanych z publicznymi" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. "Mamy dziś do czynienia z takim momentem w cyklu, że jest mniej inwestycji i niższe PKB. Druga przyczyna to spowolnienie gospodarcze wokół nas - w Niemczech, na Słowacji, w Czechach, Rumunii

Eurostat: PKB wzrósł o 0,3% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w II kw.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. o 1,6% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,7% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,3%), Rumunia i Polska (po 3,6%). (ISBnews

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

% r/r 09:00 Czechy Protokół z posiedzenia CNB luty - - 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń - 75,3 10:00 Włochy PKB - wst. IV kw

Przegląd prasy

swój e-sklep w Czechach, pierwszy poza Polską --Polimex Mostostal zamówił generator turbiny u Siemensa za 17,46 mln euro netto --PGNiG zakończyło testy instalacji osuszania gazu ziemnego --ARP kupiła udziały 2 spółek za 18 mln zł, utworzy Polską Grupę Opakowaniową --Rafał Biskupski zrezygnował

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

wciąż jest odporny na słabość wzrostu w Niemczech. Według naszych badań znacznie mniejsza część polskiego eksportu jest re-eksportowana przez niemieckie firmy, niż ma to miejsce w przypadku podmiotów z Czech i Węgier. Dlatego jesteśmy mniej narażeni na wpływ wojen handlowych. W efekcie w Polsce

Przegląd prasy

przekonany, że proces luzowania w USA musi być kontynuowany Puls Biznesu --Grupa AXA - według źródeł Reutersa - rozważa sprzedaż ubezpieczeniowego biznesu w Europie Środkowej. Chodzi o spółki w Polsce, Czechach i na Słowacji --Ruch miał na koniec sierpnia ok. 40 mln zł straty na sprzedaży i blisko 47

Colliers: Sprzedaż detal. w CEE będzie rosła średniorocznie o 4,2-7,6% do 2026r.

pod względem liczby debiutów na rynkach CEE. W latach 2015-2016 najwięcej debiutów odnotowano w Polsce (m.in. Forever21, Victoria's Secret) i Czechach (m.in. Karl Lagerfeld). Zagraniczną ekspansję przeprowadziła też polska grupa LPP z branży modowej, która zadebiutowała na rynku chorwackim, serbskim i

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

09:30 Szwecja PKB w.d.a. III kw. - 2,6% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. III kw. 0,9% k/k

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w I kw. 2015 r.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1% w strefie euro i o 1,5% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,2%), Rumunia (4,2%), Polska  (3,5%), Węgry (3,3

Przegląd prasy

Ukraińcy mogą od tego tygodnia legalnie pracować w Niemczech, to najprawdopodobniej niewielu wyjedzie tam z Polski; lawinowo rośnie za to emigracja do Czech, gdzie pensje są wyższe ISBnews --Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca --Indeks WIG20 wzrósł o 2,19% na zamknięciu w poniedziałek

Prezes Pekao: Polskie banki nie nadążają za firmami, które działają za granicą

. Procesy te - według niego -wymuszą także tworzenie międzynarodowych platform, które m.in. pozwolą zmniejszyć luki produktowe i jakościowe bez konieczności fizycznej obecności  w innych krajach europejskich.  Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski wskazał, że ekspansja zagraniczna z

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Szwecja PKB w.d.a. I kw. 2,7% r/r 2,7% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - fin. I kw. 1,0% k/k 0,8% k/k

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

- 6,9% 10:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. lipiec -0,4% m/m 1% m/m 10:00 Polska PKB s.a. - fin

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

kredyty styczeń 1800 mld CNY 597,8 mld CNY 01:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA luty - - 09:00 Czechy PKB s.a. - wst. IV kw. 0,4% k/k 0,7% k/k 09:00 Czechy PKB s.a. - wst. IV kw. 4,7% r/r 4,7% r/r 10:00

Przegląd prasy

zmianę kraju pobytu, 7% planuje wyjazd z Polski w tym roku ISBnews --USA mogą wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Rosji wz. z Nord Stream II --Naimski: Polska będzie mogła przesyłać 6 mld m3 gazu rocznie na Ukrainę w 2021r. --Polska, Ukraina i USA podpisały porozumienie dot. wsparcia dywersyf

MZ: 177 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 346

zarażeń koronawirusem przekroczyła 40 tys. w Belgii (41 888), 30 tys. w Niderlandach (35 034), a 20 tys. w Szwajcarii (28 268). Wśród państw Europy Środkowej, najwięcej zakażeń stwierdzono w:  Rumunii - 9,7 tys., Czechach - do 7,1 tys., na Ukrainie - 6,5 tys. i na Białorusi -7,2 tys. W innych

MZ: 178 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 034

przypadków zarażeń koronawirusem przekroczyła 40 tys. w Belgii (40 954) i w Niderlandach (34 318), a 20 tys. w Szwajcarii (28 063). Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków najwyższa jest: w Rumunii - 9 241, Czechach - do 7 032, na Ukrainie – 6 124 i Białorusi - 6 722. W

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane - 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%, podano. "Rok 2019 prawdopodobnie przyniesie spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. Wskazują na to pogorszenie światowej koniunktury i 

Eurostat:PKB wzrósł o 0,3% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w II kw. 2015 r.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,2% w strefie euro i o 1,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%), Polska  (3,6%), 

Personnel Service: Zmiany na niemieckim rynku pracy mniejsze niż oczekiwano

niemieckiego rządu może skłonić do wyjazdu z Polski także osoby mniej wykwalifikowane, szczególnie pracujące w szarej strefie w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo i ogrodnictwo. Musimy także pamiętać, że o pracowników z Ukrainy nie przestają zabiegać Czesi, Węgrzy i Słowacy" - powiedział prezes

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

pogorszeniu, wynika z V edycji raportu pt. "Polska i Europa - wyzwania i ograniczenia 2018", opracowanego przez Związek Banków Polskich.  Według ZBP, dane statystyczne i prognozy ukazują pozytywny obraz polskiej gospodarki, która od kilku lat osiąga wysoki wzrost produktu krajowego

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost gospodarczy w II okazał się wyższy niż oczekiwano, zwalniając tylko nieznacznie do 3,9% r/r z 4,0% zanotowanych w I kwartale br. Dane wpisały się zatem w pozytywne niespodzianki jakie napłynęły z Czech, Słowacji i Rumunii. Oceniamy, że za spowolnienie

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

część swojego PKB na badania i rozwój. Polska w tym zestawieniu znajduje się na dole stawki przeznaczając 1% PKB. Wyprzedzają nas m.in. Czechy (1,95%) czy Słowenia (2,21%). średnia dla całej UE wynosi 2,03%. "Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

brytyjskich i innych związanych z tym czynników tempo wzrostu wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią spowolniło, tak że Czechy w 2018 r. prześcignęły Wlk. Brytanię, zajmując przynależące jej dotychczas miejsce rynku nr 2 w statystyce polskiego eksportu, podano również. Trudno wskazać jeden sektor

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania" - czytamy dalej. W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości

Wzrost gospodarczy ma się świetnie. W końcówce 2015 r. PKB wzrósł o 3,9 proc.

wzrost niż Polska zanotowały tylko Słowacja (4 proc.) oraz Rumunia (3,8 proc.). Pozycję na podium możemy jednak stracić, bo Eurostat nie opublikował jeszcze danych dla niektórych krajów, które w poprzednich kwartałach rozwijały się bardzo szybko: Czech, Irlandii, Luksemburga, Malty, czy Szwecji. Zobacz

Dobre dane z Azji. Dług w USA

Niemczech spadła do 5,8% i jest to 0,1% mniej niż oczekiwano. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,9% czyli 0,1% mniej niż przewidywania analityków. Dzisiaj w ramach danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka, 14:30 - USA - dochody i wydatki amerykanów, 15:45 - USA

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

liczby niewypłacalności firm dotknął więcej krajów. W owym roku dziewięć państw odnotowało większą liczbę niewypłacalności (Chorwacja, Estonia, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia i Słowenia), a jedynie pięć państw odnotowało spadek (Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja i Ukraina)" - wskazano

Możemy pozazdrościć Czechom. Tamtejsze firmy rozwijają się znacznie szybciej niż polskie

krajów. Na kolejnym miejscu znalazły się Czechy, reprezentowane przez 74 podmioty, a zaraz za nimi Węgry (67 spółek). - Polskie największe spółki w porównaniu do pozostałych liderów regionu rozwijają się wolniej, notują mniejsze wzrosty. Można zatem powiedzieć, że są w tyle w stosunku do Czech i Węgier

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Przegląd prasy

przemysłowych --CBRE: Pow. magazynów - ponad 20 mln m2 na koniec 2020 wobec 18,9 mln m2 w I kw. --Unimot: Wyniki kwietnia zgodne z zakładanym budżetem --Benefit Systems wznowił działalność klubów fitness w Czechach --BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł --MK: Wpływy Polski z

Złe wieści z gospodarki. Nastroje menedżerów znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

przetwórstwie - komentuje Adam Antoniak, ekonomista Pekao SA. Słowa "stagnacja" używa sama firma Markit - autor opracowania - kilkakrotnie w swoim raporcie dotyczącym Polski. - Co więcej wynik Polski wyróżnia się na tle poprawiających się odczytów w Czechach i Niemczech oraz dobrego wyniku na Węgrzech

Deloitte: Polska spadła o 3 pozycje na 30. miejsce w Social Progress Index

77,98 pkt, podano także. "W porównaniu do krajów o podobnym wzroście PKB Polska została oceniona najlepiej w kontekście bezpieczeństwa osobistego. Natomiast wciąż mamy problem z dostępem do stosunkowo niedrogich mieszkań, zdrowiem społeczeństwa (otyłość), czy jakością powietrza. Przez ostatnie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- -2% r/r 09:00 Czechy PKB s.a. - fin. I kw. 3,1% k/k 0,4% k/k 09:00 Węgry Inflacja PPI maj

Przegląd prasy

sklepach spożywczych - spadła o 0,4% ISBnews --Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na zamknięciu we środę --Medicalgorithmics liczy na sprzedaż 20% urządzeń na rynkach poza USA --Erste podniosło prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i

Moody's: Czechy mają lepszy od Polski profil kredytowy dzięki polit. fiskalnej

podkreśliła także, że wskaźnik długu do PKB w Republice Czeskiej, wynoszący 37% w 2016 r. jest jednym z najniższych w krajach UE i o jest 17 pkt proc. niższy niż w Polsce. Według Moody's siła instytucjonalna Polski jest słabsza niż w Republice Czeskiej, zaś polityka rządu polskiego odzwierciedla inklinację

Przegląd prasy

mld zł w IV --GDDKiA i PKP PLK podtrzymują plany na 2020 r.  --Skarbiec TFI: W portfelu warto mieć spółki korzystające z nowej rzeczywistości --Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta z inwestorami zewnętrznymi --MCI i TA Associates kupili lidera e-ubezpieczeń w Czechach i

DNB: Automatyzacja produkcji to antidotum na problemy z dostępem do pracowników

pracowników w Polsce wynosi 1,05, podczas, gdy średnia dla krajów OECD to 6,23.  Z najnowszego raportu OECD wynika, że średnia liczba robotów na tysiąc pracowników we wszystkich krajach OECD wynosi 6,23. Liczba robotów na tysiąc pracowników w naszym kraju to 1,05, podczas gdy w Czechach jest to

Gałązka-Sobotka z Łazarskiego: Trzeba stworzyć onkofundusz z 1 mld zł środków

wynosi ponad 60%, a w krajach UE o podobnym PKB per capita, jak Polska czyli np. w Czechach i Portugalii przekracza 50%. To oznacza, że w Polsce mamy co najmniej kilkanaście tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Agnieszka Katrynicz (ISBnews/ ISBzdrowie)  

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD pod względem aktywności zawodowej osób 55+

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Polska zajmuje 30. miejsce spośród 35 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wynika z rankingu PwC "Golden Age Index", oceniającego poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat na rynku pracy. Zgodnie z szacunkami