pkb polski do innych krajów

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc.

"Rz": Polska będzie najlepsza

"The Economist" prognozuje, że w tym roku Polska gospodarka wzrośnie o 0,7 proc. Na tle innych krajów to szósty wynik. Najszybciej w dalszym ciągu będą się rozwijały Chiny - 6 proc. wzrost PKB. Drugie miejsce przypadnie Indiom z 5-proc. rozrostem gospodarki. W 2010 r. polski PKB ma

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

wypada Polska? U nas szara strefa kształtuje się na poziomie 24 proc. PKB. (spadek o 4 proc. od 2003 r.). Nieciekawie sytuacja wygląda również w pasie państw nadbałtyckich - szara strefa w Estonii wynosi 28 proc., Łotwie 25 proc., Litwie 28 proc. #Szarastrefa w gospodarce #UE szacowana jest na ponad 18

Bank Światowy: PKB Polski spadnie o 4,2% w 2020, po czym wzrośnie o 2,8% w 2021

wzrośnie - według prognozy banku - o 2,8%. W podziale na grupy krajów, Polska znalazła się w grupie krajów klasyfikowanych jako EMDE - "Emerging market and developing economies". Według Banku Światowego, gospodarki rozwijające się i rozwinięte w 2020 r. zanotują łączny spadek PKB o 2,5% oraz

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

kraju począwszy od 2021 r., stabilizując dług netto rządu w zakresie płynnych aktywów na możliwym do opanowania poziomie 50% PKB" - podsumowano w materiale. Agencja prognozuje, że deficyt general government Polski wyniesie 2,4% PKB w 2022 r. i 2,2% PKB w 2023 r., a w przypadku zadłużenia tego

Recesja rozlała się po Europie. Czy Polska będzie wyjątkiem?

Helena Horska w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że najlepszy wynik w regionie będzie miała Polska, której gospodarka nie jest tak narażona na wpływy zewnętrzne. Podkreśla ona, że w Czechach eksport i import towarów i usług zmalał niemal o jedną piątą, czego skutkiem był równie wielki spadek

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

tego wskaźnika do 54,3% PKB w 2020 r., a następnie spadek do 52,1% PKB w 2021 r. "Udział długu skarbu państwa denominowanego w walutach obcych wynosił 26,3% w 2019 r., czyli był znaczący wyższy niż mediana krajów porównywalnych, co wystawia Polskę na ryzyko walutowe" - napisano także w

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Polska odnotuje spadek PKB o 3,5% w tym roku z powodu pandemii COVID-19 zaś w 2021 r. wzrost PKB Polski wyniesie 4%, prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W listopadzie ub.r. EBOR prognozował, że PKB Polski wzrośnie w 2020 r. o 3,5%. EBOR wskazał

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

należała do krajów, które najmniej ucierpią z powodu koronawirusa, a jej PKB spadnie w tym roku o 4,3%. Jednocześnie jednak - jak zaznaczono w komunikacie - spodziewany jest wzrost długu publicznego do 58,5% PKB w tym roku z 46% PKB w ub. roku. (ISBnews)  

"Puls Biznesu": To przedsiębiorcy budują dobrobyt

"Puls Biznesu": To przedsiębiorcy budują dobrobyt

Dane te zawiera przygotowany przez PKPP Lewiatan raport "Przedsiębiorcy w Polsce", który omawia "Puls Biznesu". Wynika z niego m.in., że w naszym kraju działa ok. 1,87 mln firm, z czego 95 proc. to małe, jedno- lub dwuosobowe przedsiębiorstwa. Średnio co godzinę rejestrowanych

Gatnar z RPP: PKB spadnie o ok. 4% w br., potem szybki powrót na ścieżkę wzrostu

BiznesTV. Narodowy Bank Polski (NBP) podał wczoraj, że eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro. Z kolei dziś rano Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szybkim szacunku danych, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 8,2% r

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

. Wielkość przyszłorocznego deficytu budżetowego wynika z drastycznie mniejszych wpływów budżetowych. To tzw. opóźniony efekt kryzysu. To właśnie na skutek kryzysu Polska - mimo że jako jedyna w Europie wciąż się rozwija - wyhamowała z poziomu ok. 4,9 proc. PKB do 0,9 proc. PKB. Tak znaczące spowolnienie

Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro i w UE w II kw. 2019 r.

% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,2% w strefie euro oraz o 1,3% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,1% wzrostu w tym ujęciu.  Wzrost PKB Polski w tym ujęciu wyniósł 4% r/r. Był to drugi najwyższy wynik spośród krajów UE (po Węgrzech z

Czerwińska: Niższy wzrost Polski to efekt obniżenia dynamiki PKB strefy euro

tle innych krajów UE. Z raportu wynika, że w 2018 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów Wspólnoty (3 miejsce po Irlandii i Malcie) i w kolejnych latach pozostanie w czołówce UE pod tym względem. Prognozy KE co do kierunku są zbieżne z naszymi, wskazując, że tempo wzrostu PKB

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

wypracowywaną w usługach. Osiągane wyniki są jednak znacznie lepsze niż w prognozach sprzed trzech miesięcy. Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 42% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 12% PKB co również należy uznać za bardzo

S&P: PKB Polski spadnie o 2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,8% w 2021 r.

niezbędnymi do życia codziennego - została ograniczona lub zawieszona" - czytamy w komunikacie. "W rezultacie obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu i obecnie oczekujemy, że PKB Polski skurczy się o co najmniej 2% przy malejącym eksporcie, konsumpcji i inwestycjach. Będzie to pierwszy rok całorocznego

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien wynieść 1%. "Z powodu dodatkowych dochodów budżetowych pochodzących z restrukturyzacji

Morawiecki w expose: Celem wzrost PKB o min. 2-3 pkt szybszy niż w strefie euro

Morawiecki w Sejmie. Według opublikowanych w ub. tygodniu danych Eurostatu, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,2% r/r w strefie euro oraz o 1,3% w całej UE. Wzrost PKB Polski w tym ujęciu wyniósł 4% r/r. Był to drugi najwyższy wynik spośród krajów UE (po Węgrzech z 4,8% wzrostu), których dane podał Eurostat

KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

III – o 1,5%, w IV kwartale sięgnie poziomu +1,5%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 11-12% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Najbliższe

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

. Według przedstawionych 11 października - przy okazji podwyższenia ratingu długoterminowego Polski do A- z BBB+ - agencja podała, że prognozuje deficyt "general government" Polski na poziomie 0,9% PKB w 2018 r., 1,5% PKB w 2019 r. i 2% PKB w 2020 r. Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał

Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

. Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, wskazała minister. "Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2% do 4,4% oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r

Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do poziomu z 2018 roku

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Polska ma "duże szanse", żeby odnotować w tym roku wzrost PKB na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Mamy duże szanse, żeby zbliżyć się do poziomu wzrostu gospodarczego, który mieliśmy w

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7% w 2017 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 3,4 pkt proc. r/r i wyniosła 128,7% na koniec 2018 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2018 r. wyniosła 128,7% i ze

Moody's: Wzrost PKB Polski sięgnie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,4% w tym roku i 3,7% w roku przyszłym, prognozuje Moody's Investors Service. "Z prognoz Moody's wynika, że trend wzrostu łącznie za lata 2013 do 2022 wyniesie 3,7% i będzie jednym z najwyższych w grupie krajów

Kościński: PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - PKB Polski skurczy się w tym roku o mniej niż 5%, ale – jeżeli nie będzie konieczności kolejnego wprowadzenia obostrzeń -  odbicie będzie w formie litery V, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.  "PKB skurczy się w tym roku poniżej

Premier: Podwyżka prognoz przez Bank Światowy to dostrzeganie potencjału Polski

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Podwyższenie prognoz PKB Polski przez Bank Światowy pokazuje, że potencjał rozwojowy naszego kraju jest coraz bardziej dostrzegalny na świecie, uważa premier Mateusz Morawiecki. "Cieszę się, że Bank Światowy docenia wzrost oraz dynamikę polskiej gospodarki

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,7% PKB w tym roku z 0,5% PKB szacowanych na 2018 r., podał Fitch Ratings. Na 2020 r. agencja prognozuje deficyt w tym ujęciu na poziomie 2,3% PKB. W raporcie na temat

Emilewicz: Wzrost PKB wyniesie 5,2% w 2018 roku

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego PKB sięgnie 5,2% w 2018 roku, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Ostatnie lata są niezwykle dobre dla naszej gospodarki. Włączenie Polski do rankingu krajów rozwiniętych FTSE Russel jest

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

PKB w br. wpłynęły: dobra pozycja startowa polskiej gospodarki - niewielkie nierównowagi m.in. w postaci niskiego "zlewarowanie" gospodarki, niski udział branż wrażliwych, takich jak motoryzacja czy turystyka), a także duże programy fiskalne w Polsce oraz u głównego partnera handlowego, tj

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

naszego kraju z tą gospodarką, m.in. poprzez udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W tym kontekście sytuacja ekonomiczna w UE będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB" - czytamy także. (ISBnews)

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do 1% spadku z 0,5% spadku

; - czytamy dalej. KIG prognozuje szczyt spadku PKB w II kw. do -6%, w III kr. nastąpi spadek o 2%, zaś w IV kw. spodziewany jest wzrost o 2%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest

Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

podkreśliła, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2019 roku pozostała konsumpcja. "Dynamikę PKB silnie wspierały także inwestycje w gospodarce - ich wzrost wyniósł w I kwartale 12,6%. To najlepszy wynik od 15 kwartałów. Dobre dane o inwestycjach zapowiadały już wyniki

Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB

rocznego PKB. Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego PKB została dostosowana do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju. "Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71% średniej w UE w 2018 r.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry

EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r.

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8% PKB, czyli 229 mld zł, w 2018 roku wobec 11,7% PKB w 2017 roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez EY. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9% PKB, a resztę (0,9% PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

kryzysem w skali globalnej i wszystkie regiony świata są nim mocno dotknięte. Polska jest częścią europejskich oraz światowych łańcuchów dostaw, i kolejne miesiące przyniosą silne spowolnienie do poziomów, które trudno teraz dokładnie prognozować. Ważne, aby pomoc państwa była obecnie duża, szybka i celna

Kwieciński: Wzrost PKB przekroczy 5% r/r w 2018 roku

dobrego wzrostu w przyszłym i kolejnym roku. Wczoraj minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz prognozowała, że tempo wzrostu gospodarczego PKB sięgnie 5,2% w 2018 roku. Wcześniej w tym tygodniu Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 5,1% na ten rok (z 4,8

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 1,9%, podał bank w "Przeglądzie Kwartalnym". Wcześniej oczekiwali wzrostu w tym roku na poziomie powyżej 3%. "W warunkach spowolnienia gospodarki globalnej

MPiT oczekuje wzrostu PKB 'zdecydowanie powyżej' 4% w całym 2019 r.

, że gospodarka polska jest silna, a osiągnięcie poziomu wzrostu gospodarczego w 2019 r. zdecydowanie powyżej 4% jest możliwe" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Produkt Krajowy Brutto w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,4% według szybkiego szacunku GUS (szczegółowe dane GUS przedstawi 30

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 4% w 2019 roku, a następnie do 3,5% w 2020 roku, prognozuje Scope Ratings. "Scope oczekuje, że wzrost Polski (A+/Stable) spowolni do 3,5% w 2020 roku, poniżej swojego potencjalnego tempa 3,9%, a w tym roku wyniesie ok. 4

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

słabsze od oczekiwań dane o PKB są negatywne dla polskiej waluty oraz pozytywne dla cen obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Olipra. "Wg szacunku flash wzrost PKB w Polsce (w cenach średnich roku poprzedniego)  w 3q19 spowolnił do 3,9% r/r wobec 4,6% r/r w 2q19

Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

obliczone na szeregu wyrównanym sezonowo, to w II kw. Polska zajęła trzecie miejsce (wśród 21 krajów dla których dostępne są dane) po Węgrzech (5,1%) oraz Rumunii (4,6)" - podsumował wiceminister.  GUS podał wcześniej, prezentując wstępne dane, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Nałożenie przez USA 25-proc. ceł na import z Chin o wartości 300 mld USD obniżyłoby globalny wzrost PKB o 0,389 pkt proc. w 2020 r., a w przypadku Polski - o 0,314 pkt, prognozuje Fitch Ratings. "Nałożenie przez USA 25-proc. ceł na pozostałe 300 mld USD

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

PIE: W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Polska może być 22. największą gospodarką świata w 2024 r. (obecnie jest 23.) i pod względem nominalnego PKB zbliży się do czołowej dwudziestki. W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r., wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nimi PKB w przyszłym roku wzrośnie do 4%, stopa bezrobocia wyniesie 7,5%, a inflacja sięgnie 1,8

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - PKB spadnie o ok. 4,5% w br., wzrośnie o ok. 4% w przyszłym i o 3,4% w 2022 r., wynika z ankiety "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski V edycja" opracowanej w pierwszej połowie czerwca br. przez Europejski Kongres Finansowy (EKF). Spożycie

IJ: Wzrost PKB z inwestycji w miks energetyczny może wynieść ok. 310 mld zł

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB wynikający z inwestycji w transformację polskiego miksu energetycznego zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) może wynieść ok. 310 mld zł, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego "Paliwa i motory

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

wyrobów tytoniowych i nieprzetworzonego tytoniu w 2019 r. wyniosła 15,9 mld zł, co oznacza, że od 2010 r. wzrosła aż o 232%. Już teraz na każde 5 papierosów produkowanych w Polsce 4 są eksportowane, głównie do krajów Unii Europejskiej. Szacowane przez CASE łączne dochody podatkowe budżetu państwa z tytułu

Skiba z MF: Wzrost PKB w tym roku może osiągnać 'solidne powyżej 4%'

do tego, że bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie" - powiedział Skiba w rozmowie z ISBnews.TV.  Dodał, że Polska, jest trzecim najlepszym krajem, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. "Warto pamiętać, że to wszystko odbywa się w czasie bardzo silnego napływu

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 34,4% w 2016 r. z 33,3% rok wcześniej, podał urzędu statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 40% PKB (wobec 39,7% w 2015 r.), w strefie euro

Kalendarium ISBnews

konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r., obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 r. --10:00: Konferencja prasowa online Investors TFI nt. prognoz rynkowych   CZWARTEK, 16 lipca --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej VI 2020

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Euler Hermes obniżył ratingi ryzyka 18 krajów ze względu na ryzyko długotrwałej recesji i fali upadłości spowodowanych przez epidemię Covid-19. Rating krótkoterminowy Polski został zmieniony na średni (2) z niskiego (1). Średnioterminowa ocena ryzyka Polski

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 1,2 pkt proc. r/r i wyniosła 124,4% na koniec 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2017 r. wyniosła 124,4% i ze

Oxford Economics: Wykluczenie Huawei z 5G to 2,2 mld euro strat Polski do 2035

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wykluczenie Huawei z wdrażania technologii 5G spowoduje mniejszą konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

spowolnienie wzrostu PKB Polski wobec obecnie prognozowanej przez Fitch ścieżki będzie zależało przede wszystkim od popytu zewnętrznego. "Zadłużenie zagraniczne netto Polski, które wyniosło 32% w II kw. 2017 r., jest wysokie w odniesieniu do mediany krajów z grupy porównawczej (6%). Odzwierciedla ono

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

prawdopodobnie istotny wzrost popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie negatywny wpływ osłabienia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki na aktywność gospodarczą w kraju będzie prawdopodobnie ograniczany przez wysoką zdolność adaptacji polskich przedsiębiorstw do zmieniających się uwarunkowań rynkowych"

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w UE, płace dynamicznie rosną, zaś PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii. To coś, z czego naprawdę możemy być dumni. Skalę sukcesu, jaki Polska osiągnęła w ciągu ostatnich 30 lat oraz

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek i środę

Empire State sierpień 10  9,8 16:00 USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień  65 64   16 sierpnia Godzina Kraj Wydarzenie Okres Prognoza Wartość poprzednia 10:00 Polska PKB s.a., wst. (k/k) II

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Polski - dynamika PKB w Polsce w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie obniżać się jedynie stopniowo i koniunktura w kraju pozostanie relatywnie korzystna, chociaż niepewność dotycząca przyszłej dynamiki PKB w ostatnim okresie wzrosła" - czytamy w "minutes".  Wskazano, że

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

) i Polska - (700 euro)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. W ujęciu wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB - najwyższy odsetek wydatków w 2016 r. zanotowano we Francji (11,5%), następnie w Niemczech (11,1%) i w Szwecji (10,9%). Kraje z najniższym udziałem wydatków w PKB to Rumunia (5

Janecki z Societe Generale: Wzrost PKB spowolni do 3,6-3,8% w 2019 roku

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 36-3,8% w 2019 roku z ubiegłorocznych 5,1%, prognozuje główny ekonomista polskiego oddziału banku Societe Generale Jarosław Janecki. "Konsensus ekonomistów jest taki, że polska gospodarka będzie nadal rosła, choć może

BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu publikacja danych napływających z gospodarki amerykańskiej - m.in. drugi szacunek PKB z I kw. br. oraz szacunek PKB w Polsce za I kw. wraz ze strukturą tworzenia będą ważne dla rynków finansowych, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Kalendarium ISBnews

--10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku (ISBnews)  

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB do 4,7% r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,7% r/r z wcześniej oczekiwanych 4,3%. Dynamikę wzrostu PKB w 2020 ekonomiści banku szacują na 3,7% r/r. "Całoroczny wzrost szacujemy na około 4,6-4,7%, a więc tylko

Kalendarium ISBnews

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r., obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 r. --10:00: Konferencja prasowa online Investors TFI nt. prognoz rynkowych   CZWARTEK, 16 lipca --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

Kalendarium ISBnews

Polska nt. wyników    CZWARTEK, 31 stycznia --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. wstępnego szacunku dynamiki PKB w roku 2018   --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje 'Rynek pracy w 2017 r.' Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

Kwieciński: Chcemy wzrostu PKB na poziomie 4-5% w średnim terminie

Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 5,1% na ten rok (z 4,8% oczekiwanych we wrześniu) i do 3,8% na rok przyszły (z oczekiwanych wcześniej 3,6%). (ISBnews)  

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,3% z wcześniej oczekiwanych 4,1%. "Biorąc pod uwagę wynik za I kwartał podwyższyliśmy prognozę wzrostu PKB na cały rok do 4,3% r/r i dostrzegamy ryzyko w górę dla tej

Kalendarium ISBnews

--12:00: Konferencja prasowa dot. podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną i Muzeum Powstania Warszawskiego --12:30: Czat inwestorski JR Holding ASI nt. wyników i planów na stronie Inwestycje.pl   CZWARTEK, 16 lipca --10:00: Konferencja prasowa KGHM nt

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

% na koniec 2021 roku. "Dobry stan krajowej koniunktury na początku bieżącego roku i niższy udział w PKB branż najbardziej dotkniętych restrykcjami (np. turystyka) będzie zapewniać relatywnie mniejszą skalę strat polskiej gospodarki w stosunku do krajów zachodniej Europy. Pomagać w tym będą

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 lipca --10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku --11:00: Eurostat poda dane o inflacji HICP dla

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC. "W Polsce wartość gospodarki opartej na danych szacowana jest obecnie na 6,2 mld euro (ok. 26,5 mld zł), a w 2025 r. może to być - w

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

, nie wyróżnia się na tym tle negatywnie. A do tego będziemy mieli jeden z najniższych, o ile nie najniższy, spadek PKB w UE. W związku z tym pozycja Polski w UE pod względem poziomu długu w relacji do PKB nie ulegnie zmianie. Nadal będzie relatywnie dobra. Poziom długu w wysokości 60 proc. PKB, a taki

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

agencja. Zwróciła też uwagę, że wzrost PKB Polski jest silniejszy i bardziej stabilny niż w krajach porównywalnych i osiągnął najwyższy od sześciu lat poziom w ub.r. - 4,6%. "Fitch zakłada, że wzrost osiągnął najwyższy punkt w cyklu na poziomie 5,2% r/r w I kw. 2018 r. i że spowolni do 4,4% w

Borys z PFR: PKB Polski może spaść o co najmniej 5-10% w II kwartale

świat będzie zupełnie inny" - napisał Borys w komentarzu dla Business Insider Polska. Zwrócił uwagę, że badania ekonomiczne pandemii grypy hiszpanki w 1918 r. wskazują, iż wywołana pandemią recesja trwała ok. trzech kwartałów i spowodowała spadek PKB o ok. 6% i konsumpcji o ok. 8% w gospodarkach

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Relacja podatków do PKB wzrosła w Polsce do 35,1% w 2017 r. z 34,5% rok wcześniej, natomiast średnia dla Unii Europejskiej wyniosła odpowiednio: 40,2% wobec 39,9%, podał Eurostat. "Relacja podatków do PKB znacząco różni się między krajami UE, przy czym

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% w 2019 r.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% wobec 4,4% szacowanych wcześniej i oczekuje, że w przyszłym roku wyniesie on 3,7%, prognozują analitycy banku.  "

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) skupił obligacje warte nominalnie 101,3 mld zł i może dokonać dalszego skupu na kwotę 33-50 mld zł, szacują ekonomiści Banku Pekao. "Zważywszy na planowane rozmiary dalszych emisji obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4% PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) - deficyt wyniósł 2,8% PKB, i tym samym został zredukowany do poziomu pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

1,7% PKB w 2017 r. z 2,3% PKB rok wcześniej ze względu na wysokie dochody, podkreśliła agencja. Zwróciła też uwagę, że wzrost PKB Polski jest silniejszy i bardziej stabilny niż w krajach porównywalnych i osiągnął najwyższy od sześciu lat poziom w ub.r. - 4,6%. "Fitch zakłada, że wzrost

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

gospodarkach rozwiniętych może sięgnąć 7%, zaś w gospodarkach rozwijających się i wschodzących 2,5%. W strefie euro oczekuje się zmniejszenia PKB o 9,1%, zaś w USA i Japonii po 6,1%. W Chinach wzrost ma wyhamować do 1%, co będzie stanowić najniższy wzrost w tym kraju od ponad czterech dekad. A - jak

Fitch: Wzrost PKB Polski będzie wspierał rating w średnim i dłuższym terminie

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Choć w ostatnich latach wzrost gospodarczy Polski był silny, nadal pozostaje on stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów z ratingiem kategorii A. Jednakże w tym roku Polska może osiągnąć 2/3 mediany w zakresie PKB na osobę w tej grupie, uważa dyrektor w

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

połowie marca, polska waluta straciła ok. 8%. Skala deprecjacji złotego była zbliżona do tej notowanej przez waluty dwóch innych kluczowych krajów regionu, czyli korony czeskiej i forinta węgierskiego. W ostatnim czasie złoty jednak odrobił część dotychczasowych strat. Miało to związek z poprawą rynkowych

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

bezpieczne. Ostatnie prognozy KE dla polski są pozytywne - wskazują, że spadek PKB tym roku będzie najniższy wśród wszystkich krajów UE - na poziomie 4,6% wobec 8,3% dla całej UE - prawie dwukrotnie niższy spadek PKB niż średnia w UE. Kształt wyjścia z kryzysu - wszystko wskazuje na to - nie będzie to ani V

Wicepremier Gowin: Przedłużonych ferii nie będzie

skupiająca 37 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Polska należy do tego grona od 1996 r. OECD co dwa lata przygotowuje raport na temat każdego kraju członkowskiego. Teraz opublikowano informacje o polskiej gospodarce i wyzwaniach przed nią stojących.  Jak podkreślono, czas prezentacji jest bardzo

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

klasyfikacji zajęła 9. miejsce z liczbą 88,9 mln udzielonych noclegów, co stawia nas w jednym rzędzie z Chorwacją i Portugalią, odpowiednio 89,6 mln i 74,4 mln. Kraje te wprawdzie należą do najpopularniejszych destynacji turystycznych, są jednak znacznie mniejsze niż Polska. Państwa, których gospodarka jest w

Kotłowski z NBP: Impuls fiskalny mocniej podbije PKB w 2020 r. niż w 2019 r.

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Impuls fiskalny podbije wzrost gospodarczy Polski w tym roku, choć może w niewielkim stopniu, ale już w przyszłym, poprzez efekt mnożnikowy, efekt ten będzie dużo większy, uważa zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,5% (korekta szybkiego szacunku o +0,1 pkt proc.). To bardzo dobry wynik - Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju (w I połowie roku PKB wzrósł o 4,6%). Korzystne

PKO BP: Polska na 22. miejscu w rankingu gospodarek pod wzg. nomin. PKB do 2020

715 USD i był wyższy niż w 8 krajach należących do grupy G20 (Indie, Indonezja, RPA, Brazylia, Chiny, Meksyk, Turcja, Rosja), podobna sytuacja nastąpi - według analityków PKO BP - w 2020 roku, kiedy poziom PKB per capita (PPP) Polski wzrośnie do 34 342 USD. "Aktualny rating dla Polski nadany