pkb polski dane roczne

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie FOMC

polskiej w IV kw. Prognozujemy, że dynamika PKB w 2019 r. wyniosła 4,1% - 4,2% r/r, wobec 5,1% r/r w 2018 r. Prognoza ta uwzględnia wspomniane wcześniej obniżenie dynamiki wzrostu PKB w IV kw. 2019 r. do 3,4% - 3,5% r/r. Zazwyczaj GUS przy publikacji danych rocznych nie koryguje danych za okres I - III kw

Bank Pekao spodziewa się spadku PKB o 4,4% w 2020 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do -4,4%, podał bank. Ekonomiści przewidują, że wzrost wzrostu PKB spowolni do 1,6% r/r w I kwartale, a następnie spadnie o 17,5% r/r w II kwartale br. "Zahamowanie rozwoju epidemii Covid

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sytuacja ekonomiczna w Unii Europejskiej będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec

Czerwińska:Tempo wzrostu PKB UE spowolni, pogorszy się otoczenie polskiej gosp.

oraz przejściowych problemach sektora samochodowego. Biorąc pod uwagę roczne tempo wzrostu PKB – wyrównane sezonowo – Polska zajęła w IV kw. 2018 r. trzecie miejsce ustępując Łotwie i Węgrom. Ostatnie prognozy KE wskazują, że w br. tempo wzrostu PKB UE spowolni, co oznacza gorsze warunki w

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

słabsze od oczekiwań dane o PKB są negatywne dla polskiej waluty oraz pozytywne dla cen obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Olipra. "Wg szacunku flash wzrost PKB w Polsce (w cenach średnich roku poprzedniego)  w 3q19 spowolnił do 3,9% r/r wobec 4,6% r/r w 2q19

Dane o CPI oznaczają, że złoty może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny

oczekiwań. O godzinie 12:00 poznamy włoskie PKB i oczekuje się, że rocznie wyniesie ono 0,2%. Inwestorów nie zdziwi zejście kwartalnego PKB poniżej zera. Z pozostałych ważnych odczytów danych ekonomicznych rynek skupi się jeszcze na kanadyjskim PKB i amerykańskiej konsumpcji oraz wnioskach o zasiłek dla

Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

3,7%. W projekcie przewidziano m.in. dochody w wysokości 435,3 mld zł, wydatki również na poziomie 435,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, a także dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja w pobliżu celu po wzroście w I kw. 2020

. Taką ocenę wspierają wyniki listopadowej projekcji inflacji i PKB" - czytamy dalej. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp

Euler Hermes: Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer. "Realny PKB wzrósł o +4% w roku jako całość, co oznacza spadek z poziomu

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Analitycy Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski na bieżący rok do 4,3% z wcześniej oczekiwanych 4,1%. "Biorąc pod uwagę wynik za I kwartał podwyższyliśmy prognozę wzrostu PKB na cały rok do 4,3% r/r i dostrzegamy ryzyko w górę dla tej

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje).   "Wzrost w II kwartale

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, podkreślano, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dotychczas dobrej koniunktury. Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

uważamy, że wzrost PKB o 3,5% w br. jest nadal realny" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa " Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu - opublikowane dane pozwalają szacować, że dynamika PKB

Kwieciński: Konsumpcja i ożywienie w inwestycjach motorem wzrostu PKB w II kw.

zewnętrzny. "Trudno wyrokować jak działa silnik eksportowy - tutaj musimy poczekać na dane o strukturze wzrostu. Czynnikiem ryzyka może być spadająca dynamika wzrostu PKB w strefie euro" - czytamy dalej w komentarzu. "Cel założony w ustawie budżetowej na ten rok, czyli 3,8% rocznego

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

ING: Decyzja NBP o QE zwiększa rządowy zakres działań do wartości 1-2% PKB

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Decyzja Narodowego Banku Polskiego (NBP) o skupie obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku (QE) daje rządowi możliwość zwiększenia działań antykryzysowych do wartości 1-2% PKB z możliwością dalszego rozszerzenia w przypadku

Czerwińska: Wzrost PKB wyrównany sezonowo spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r.

dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym" - napisała Czerwińska w komentarzu do danych GUS o PKB za II kw. br.  Dynamika wzrostu PKB za II kw. 2018 r. to wynik "wysokiej dynamiki dwóch

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

." - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Ekonomiści BOŚ Banku zwracają uwagę, że przy dość ubogim kalendarzu publikacji danych z gospodarki światowej, w Polsce na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI.  "Prognozujemy, że w IV kw. 2019 r

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

MF: Inwestycje przyspieszyły w I kw. w dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

. "Dane te stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu PKB w br. W szczególności powinna mu sprzyjać oczekiwana dobra sytuacja na krajowym rynku pracy i zakładana stosunkowo wysoka dynamika popytu inwestycyjnego. Ryzykiem jest jednak sytuacja na polskich głównych rynkach eksportowych, na których w I kw

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 30 czerwca br. "Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

stóp procentowych. Opublikowany dziś rano polski PKB drugi raz z rzędu rozczarował analityków. Oczekiwano rocznej dynamiki na poziomie 4,1%, a faktyczny odczyt wyniósł jedynie 3,9%. To najsłabszy wynik od drugiego kwartału 2017 r. Wcześniej analitycy tak istotnie przeszacowali PKB w lutym 2018 r

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w kolejnych kwart.

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na tempo wzrostu PKB będzie oczekiwane osłabienie koniunktury w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, wynika z "minutes

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji" - czytamy w komunikacie. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

3% w ujęciu rocznym w lipcu 2020 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w lipcu. Wzrost cen usług wyniósł 7,3% r/r, a towarów sięgnął 1,5% r/r. Komentując piątkowe dane o spadku PKB w II kw. 2020 r. (o 8,2% r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo

Dane o PKB i komentarze RPP mogą umocnić złotego

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Publikacja wstępnych danych o dynamice polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) za I kwartał br., komentarze Rady Polityki Pieniężnej odnośnie kwietniowego przyspieszenia inflacji w Polsce, a także poprawa nastrojów na rynkach globalnych, powinny w środę wspierać

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

. Reakcja walut regionu na publikacje makro była ograniczona, niemniej warto wspomnieć o danych PKB za I kwartał, które poznaliśmy w piątek. Dynamika PKB Polski okazała się wyższa od oczekiwań i wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym. Szczególnie cieszyć może jednak ograniczona skala spadku produktu krajowego w

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Odczyt PKB Polski w pierwszym kwartale dostarczył nam bardziej kompleksowych szacunków dotyczących rzeczywistej skali załamania gospodarki Polski. Dynamika wzrostu PKB obniżyła się z 3,2% w ujęciu rocznym notowanym w IV kw. ubiegłego roku do 2,0% w I kw. 2020 r. W ujęciu kwartalnym PKB spadło o 0,4

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych (o 8.1%) oraz urządzeń elektrycznych (o 1.2%). Po dwóch miesiącach drugiego kwartału br. mamy pewność, że polska gospodarka znalazła się w recesji i że dane dotyczące PKB za ten okres będą słabe. Opublikowane dziś dane za maj rodzą jednak pewną &bdquo

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

handlowych Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak silne spowolnienie eksportu i importu jest pewnym zaskoczeniem, gdyż nie było ono sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym. W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał również niższy wkład spożycia publicznego (o 0,5 pkt

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

popyt wewnętrzny w Polsce. Nie oznacza to jednak, iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpłynie na polską gospodarkę. To widać po stronie podażowej PKB – tempo wartości dodana w przemyśle spadła w 3kw19 z do 3,4%r/r. Prognozujemy, że roczna dynamika PKB w 2019 zamknie się na poziomie 4,2%r/r, w

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

, dynamika konsumpcji powróciła do poziomu sprzed wprowadzenia tychże transferów. Drugim czynnikiem, który sprowadził dynamikę PKB na niższy poziom w czwartym kwartale ub.r., były zapasy. Ich negatywny wkład wyniósł 1.3pp. Niższy od szacunków bazujących na danych rocznych okazał się wzrost inwestycji w

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

. GUS prezentuje pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2017 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2016 rok, podkreślono. "Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2017 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

gospodarki, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Zaznaczano, że na dynamikę PKB wciąż korzystnie wpływa rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, wypłaty świadczeń i bardzo dobre nastroje konsumentów

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

. GUS informuje o wartości i dynamice (procentowy wzrost bądź spadek) PKB w poszczególnych kwartałach dla całego kraju. Raz w roku - z rocznym opóźnieniem - podaje dane o PKB w poszczególnych województwach. W 2015 r. wartość polskiego PKB wyniosła blisko 1,8 bln zł. To o 4,6 proc. więcej niż w 2014 r

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

względnej stabilizacji głównej pary (EUR/USD) w obliczu relatywnie stabilnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy także.  Wzrost polskiego PKB w I kw. bieżącego roku wyniósł 4,7% w ujęciu rocznym. Nawet bardziej imponujący okazał się wzrost w

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

nagromadzenie zapasów w Polsce i eksport netto miał pozytywny wkład we wzrost PKB (o 0,2 pkt proc.). Dane potwierdzają pewen spowolnienie, ale są zgodne z naszymi oczekiwaniami, iż będzie ono stopniowe i wzrost PKB średnio nie spadnie dużo poniżej 4%" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

. tekstylia oraz dobra stałe (meble, samochody, RTV i AGD)" - ekpert w DNB Bank Polska Magdalena Szlezyngier. "Pomimo ujemnych dynamik wzrostu, odczyt majowy jest zdecydowanie dobrą wiadomością, gdyż powszechnie oczekiwano większego spadku. Otwarcie gospodarki jest odzwierciedlone w danych i

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. "W ocenie Rady, bieżące dane oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z projekcją, w horyzoncie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie umiarkowana

przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. "Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych

Glapiński: Dobrze byłoby utrzymać 4% wzrostu PKB jak najdłużej

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Obecne 4-proc. tempo wzrostu PKB warto byłoby utrzymać jak najdłużej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Nadal mamy sytuację bardzo dobrą - 4% to jest wysokie tempo wzrostu"

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

, że słabość popytu zagranicznego utrzyma się jeszcze w 1q19, potęgowana dodatkowo wysoką niepewnością (m.in. negocjacje handlowe USA-Chiny, brexit). Dane wpisują się w nasz scenariusz spowolnienia wzrostu PKB w 2019. Podtrzymujemy nasze prognozy, że polska gospodarka osiągnęła szczyt cyklu

Złoty bez większej reakcji na PKB, sytuację determinuje Powell i dolar

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - W IV kwartale ub.r. dynamika polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) przyspieszyła do 5,1 proc. R/R z 4,9 proc. kwartał wcześniej. Dane lekko wsparły tracącego od rana złotego, ale nie są w stanie zmienić nastrojów na krajowym rynku walutowym. Te

Indeks WIG20 nadal utrzymuje się w konsolidacji w zakresie 1780-1810 pkt

, jednak potwierdzenie w postaci publikacji może stanowić czynnik kreujący pozytywne nastroje. Lokalnie optymizmu inwestorzy mogą poszukiwać „w polskich sklepach". Wczorajsze dane GUS wykazały bowiem wzrost sprzedaży detalicznej w maju o 14,9% m/m i spadek w ujęciu rocznym o 7,7%, co po

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

; - czytamy dalej. "Niemieccy inwestorzy bezpośredni osiągnęli w Polsce, według ostatnich dostępnych danych NBP, dochody w wysokości 16,3 mld zł rocznie (2017), co stanowiło 20,5% ogółu dochodów bezpośrednich inwestorów zagranicznych i tylko nieznacznie ustępowało dochodom inwestorów holenderskich

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

prawie 30% r/r), natomiast spora część przemysłu pozostaje wciąż jeszcze na plusach, co nie będzie jednak trwałym zjawiskiem" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś "Dane z sektora przemysłowego w marcu pokazały pierwsze skutki uderzenia pandemicznego kryzysu w polski przemysł

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

czego 27% było ulokowane u naszych bezpośrednich sąsiadów. Według danych OECD wartość polskich inwestycji zagranicznych jest wciąż stosunkowo niska w relacji do PKB. [...] Stosunek skumulowanych BIZ polskich inwestorów do PKB Polski jest śladowy - pomiędzy 2008 i 2017 rokiem wzrósł on co prawda z 1,5

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

danych trzeba utrzymać w mocy – polski przemysł ma już najgorsze za sobą i recesja w tym sektorze już się zakończyła" - ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Peako Piotr Bartkiewicz "Produkcja przemysłowa to kolejne dane, obok np. wyników rynku pracy, sugerujące

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien być znacząco wyższy niż w 2016 r.

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że wzrost gospodarczy w 2017 roku powinien być znacząco wyższy niż w 2016 r., wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "W

Glapiński: Wzrost PKB na poziomie 4% pozostaje realny w tym roku

tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,3% z 3,2%. Prognoza rządowa to 3,6%, ale przedstawiciele rządu sugerowali ostatnio, że widzą szanse na wzrost 4-procentowy. Zgodnie z lipcową projekcją banku centralnego z modelu NECMOD, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, roczne tempo

Kropiwnicki z RPP: W 2021 r. kryzysowi będą towarzyszyć napięcia inflacyje

też nie są najgorsze - więc gdyby to miało wsparcie w jeszcze słabszym kursie złotego, to byłoby dobrze dla polskiego eksportu". Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w szybkim szacunku tych danych inflacja wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w lipcu br. (wobec 3,3% r/r w czerwcu). (ISBnews

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki Polski i USA

inwestorów, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Ekonomiści zwracają uwagę, że dane z polskiej gospodarki publikowane w tym tygodniu wykażą, na ile dynamika PKB w IV kw. spowolniła względem poprzedniego kwartału czy też była bliska odczytowi z III kw. (3,9% r/r). "Oczekujemy

Wzrost polskiego PKB może przekroczyć 4%, złoty zyskuje w oczekiwaniu na te dane

agencja S&P. Ale przede wszystkim wspierają ją oczekiwania na publikowane w tym tygodniu dobre dane z polskiej gospodarki, gdzie centralne miejsce zajmuje dzisiejszy flashowy odczyt PKB. Z drugiej strony, poprawa sentymentu do złotego ma charakter globalny i koreluje z analogicznym zachowaniem innych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

Polsce dane o PKB w II kw. br. wskazują na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. (ISBnews)  

Dane o PKB mogą umocnić złotego

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wstępne szacunki polskiego PKB za III kwartał, a także wzrost EUR/USD w następstwie porannych dobrych danych o niemieckim PKB i w oczekiwaniu na popołudniowe dane o inflacji producenckiej w USA. Wstępny odczyt polskiego PKB jest głównym wydarzeniem dnia na

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

Wzrost PKB w Polsce. Co z rynkami wschodzącymi?

Wzrost gospodarczy w Polsce O godzinie 10:00 poznaliśmy dane na temat wzrostu PKB. W ujęciu rocznym wyniósł on imponujące 4,2% po oczyszczeniu o czynniki sezonowe. Głównym motorem wzrostu były wydatki konsumentów. Rosły one aż o 4,9%, co jest zasługą przede wszystkim rosnących płac

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

miesiącu poprzedniego roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27. spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2019 r. Zdaniem analityków, dobre dane o produkcji za maj pokazują, że polski przemysł nadal opiera się spowolnieniu

MF oczekuje przyspieszenia dynamiki wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Dzisiejsze dane dotyczące wyniku PKB w II kwartale wskazują, że gospodarka polska odzyskuje stabilne tempo wzrostu. Ministerstwo Finansów oczekuje, że wpływ programu 500+ na konsumpcję ujawni się z większą siłą w II połowie b.r. a przyspieszenie dynamiki

Przegląd prasy

Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019, 1,4% PKB w 2020 --Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych --KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,7 pkt proc. do 4,2% --Rząd przyjął nowelę ustawy o PPK znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat --Netia udostępnia

Kwieciński: Wzrost PKB wyniesie ok. 4% w IV kw., 4,2-4,3% w całym 2019 r.

tym pierwszym przypadku będziemy mieli tempo zbliżone do 4%, a wynik roczny uplasuje się zapewne w przedziale 4,2-4,3%" – powiedział Kwieciński cytowany w komunikacie resortu. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w szybkim szacunku tych danych Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe

BOŚ Bank:Najważniejsze dla rynków w tym tyg. dane z USA i dynamika płac w Polsce

., to już dane za styczeń będą zapewne pierwszą informacją dot. skali wzrostu płac w 2018 r." - czytamy w raporcie. Ich zdaniem, w tym tygodniu publikacje danych flash dot. wzrostu PKB w IV kw. w Polsce nie będzie szczególnie istotna z uwagi za opublikowanie pod koniec stycznia całorocznej

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

roku PKB wzrósł o 4,6 %. Wynik jest nieznacznie wyższy niż zakładała mediana prognoz rynkowych. Jest to najwyższy roczny wzrost od 2011 roku. Poza samym wysokim wynikiem odnotować trzeba dwie pozytywne tendencje. Po pierwsze wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki w II półroczu. Dane

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

danymi o strukturze PKB w III kw. Zagregowany wpływ dzisiejszych danych o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej jest naszym zdaniem lekko negatywny dla kursu złotego i rentowności obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. "Jeśli aktywność

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw strefie euro i o 0,4% w UE28 w I kw. 2015 r.

podał danych dla Polski.    (ISBnews)  

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i

Morawiecki liczy na utrzymanie wzrostu PKB na poziomie 4-4,5% przez 2 lata

w tym roku. Według opublikowanych wczoraj wstępnych danych (szybkiego szacunku) przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,7% r/r w III kw. 2017 r. wobec 4% wzrostu r/r (po rewizji - poprzednio 3,9%) w poprzednim

Przegląd prasy

niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Orange Polska: Rozwiązanie 64 mln zł rezerw powiększy wynik za II kw. 2020 r. --Ronson sprzedał 149 lokali, przekazał 216 w II kw. 2020 r. --BIG InfoMonitor: Łączne zaległości gapowiczów wynoszą 144,3 mln zł --Fitch podtrzymał ratingi BBB+ dla PGE, perspektywa

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem będzie wtorkowa publikacja danych dotycząca wzrostu PKB w całym 2017 r. w Polsce, a także posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), na którym powszechnie oczekuje się

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

zbliżone do 4kw19. Tempo PKB może spaść poniżej 3% w kolejnych kwartałach, utrzymujemy nasze oczekiwania że w całym roku wyniesie 3%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista Piotr Popławski "Dzisiejszy odczyt sugeruje, że polska gospodarka podtrzyma wzrost na

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

rewizji naszych prognoz. Jest zaskoczenie po stronie pozytywnej" - powiedział Sikora. W ocenie ekonomistów Banku Handlowego, w 2020 roku polska gospodarka może odnotować spadek PKB o 4%, przy spadku konsumpcji o około 3,2% oraz spadku nakładów na środki trwałe o około 13% r/r. Choć w 2021 roku

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. W projekcie założono wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł - w wersji przyjętej we wrześniu nie przewidywano wpłat z banku centralnego. "W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

., pomimo poprawy zysków operacyjnych w latach 2017-2018, wskazano także w materiale. Według Euler Hermes, usunięcie słabości strukturalnych poprawiłoby długoterminowe perspektywy. "Chociaż otwartość Polski w wymianie handlowej, wyrażona stosunkiem (udziałem) eksportu do PKB wzrosła w ciągu

Przegląd prasy

: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021 --KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r. --Eurostat: Emisja CO2 ze spalania paliw w Polsce spadła o 5,7% r/r w 2019 r. --Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

inwestycji w ostatnich czterech kwartałach (IV kw. 2016 – III kw. 2017) wyniosła jedynie 17,3%. Struktura wzrostu PKB w III kw. wskazuje, że polską gospodarkę pchają do przodu głównie wydatki gospodarstw domowych (2,9 pkt proc. wkładu do rocznej dynamiki PKB), potem zamówienia zagraniczne (1,1 pkt proc

Optymizm na globalnych rynkach finansowych pomaga kursowi złotego

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na globalnych rynkach finansowych panuje optymizm, co pomaga złotemu. Jednak dużym znakiem zapytania jest inflacja w Polsce. Dziś poznamy kolejne dane na ten temat. Można powiedzieć, że złoty stoi na rozdrożu. Wszystko zależy od tego, jaką dużą

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

proc. w stosunku rocznym. Według danych GUS PKB Polski w II kwartale wzrosło o 1,1 proc.

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska straci na nowym podziale funduszu odbudowy gospodarki po pandemii, wynika z danych uzyskanych przez dziennik -- W PFR, który wypłaca pomoc firmom

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

dane sygnalizują, że w III kw. dynamika PKB była prawdopodobnie wyższa niż w poprzednim kwartale" - czytamy dalej. RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,2% r/r, wyższy od pierwszego szacunku na poziomie 5,1% r/r opublikowanego 15 maja br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

.). Po hamowaniu polskiej gospodarki w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2016 r. optymistycznie wyglądają wyliczenia (na bazie opublikowanych danych rocznych) dotyczące czwartego kwartału. Wynika z nich po pierwsze, że dynamika PKB ukształtowała się w okolicach 2.5-2.6%r/r, a więc nastąpiła jej co

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

terminie. Jeśli chodzi o dane z Polski, GUS opublikuje dzisiaj m.in. te dotyczące obrotów towarowych w handlu zagranicznym w ubiegłym roku oraz wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2019 r. Spośród doniesień z zagranicy o godz. 10:30 warto śledzić odczyty PKB oraz produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, a o

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost poniżej oczekiwań rynkowych w grudniu. Dane skłaniają ekonomistów do szacowania dynamiki wzrostu PKB w IV kw. br. na poziomie ok. 3,5-3,6% r/r lub poniżej tego pasma. Dane potwierdzają dalszy spadek aktywności

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

3,5%.  W raporcie z marca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. oraz 3,9% w 2019 r. "Do istotnej korekty w górę dynamiki PKB w 2018 r. przyczynił się wyższy od oczekiwań odczyt tej kategorii za I kw. br. W konsekwencji w br. powyżej przewidywań

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

. Dalej stosunkowo dobrze radziły sobie branże eksportowe z wyjątkiem sektora motoryzacyjnego.Listopadowe dane sugerują, że dynamika produkcji w 4kw będzie bliska bądź nawet wyższa od wyników z 3kw, pomimo widocznego spowolnienia PKB.  Fenomenem tego cyklu jest odporność produkcji w Polsce na recesję

Czerwińska spodziewa się 'lekkiego' deficytu budżetowego po sierpniu

ustawy budżetowej na 2019 r. wynika, że wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%. Minister podkreśliła też, że jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to nie widzi żadnego powodu do niepokoju. "Sytuacja makroekonomiczna, polityczna jest

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

niebagatelny wpływ na polską gospodarkę. Dynamika PKB w przyszłym roku ma szansę osiągnąć więcej niż 3.0%, ale prognoza ta na pewno obarczona jest dużą niepewnością." – główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Biorąc pod uwagę, że korekty danych dot. wzrostu PKB wobec tzw. danych

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrost PKB (w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.) o 1,9 proc., a w kolejnych kwartałach spadki o 8 proc. i 1,8 proc. Dla całej Unii Europejskiej wskaźniki te wyniosły odpowiednio: -2,6 proc., -13,9 proc. i -4,2 proc. Ale lepiej niż Polska radziły sobie Irlandia i

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

, natomiast szczyt koniunktury został osiągnięty w I poł. br.  Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

kilkoma wyjątkami. Polska jest jednym z nich: wzrost PKB Polski szacowany jest na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r. "Konsumpcja pozostanie motorem napędzającym polską gospodarkę. Sytuacja budżetu nadal ma być bardzo dobra, wspierana przez poprawę ściągalności podatków