pkb polski całkowite

NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 3,6%

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w okresie czerwiec-lipiec 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,6% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,7% w 2021 r. i o 3,1% w 2022 r., wynika z raportu

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

budowlano-montażowej w tym okresie, która okazała się pozytywnym zaskoczeniem (wzrost o 5.8%r/r wobec 4.0%-ego spadku w ostatnim kwartale 2019 r.). Pozytywny wkład we wzrost PKB miał także zapewne eksport netto. Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła perspektywy dla polskiej gospodarki na ten rok, a

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

(CASE). Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. Eksperci CASE przewidują, że taki poziom produkcji wyrobów tytoniowych utrzyma się w najbliższych latach, co wynika z wysokich inwestycji branży i ze stabilnego eksportu. "Całkowita wartość eksportu

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

euro. W opisanym w raporcie scenariuszu założono, że do 2050 r. Polska jest w stanie obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych względem 2017 r. o 91% oraz zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla na tyle, by zrekompensować pozostałe 9% emisji, których ograniczenie jest szczególnie trudne. Tym samym

Morawiecki: 200 tys. firm złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy

tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Propozycje zawarte w

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

strukturalnych problemów i słabości głównych gospodarek. Problemem jest pandemia, a nie niezdrowe fundamenty gospodarek. Polska te fundamenty ma zdrowsze niż przeciętnie w UE. Mamy też relatywnie korzystną w pandemicznych warunkach strukturę gospodarki, np. najmniejszy w Unii udział turystyki w tworzeniu PKB, a

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu, a w przypadku brexitu z umową - obniży PKB o 0,14%, wynika z wyliczeń opublikowanych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Liczba miejsc pracy

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę - 2% PKB, czyli 35,9 mld zł. Sektor jest silny - spodziewamy się więc, że w ujęciu całościowym za 2018 wpływ branży na gospodarkę utrzyma się na zbliżonym poziomie. Ubezpieczyciele wraz z sektorem bankowym stanowią fundament zdrowego

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Polska razem z 11 innymi państwami członkowskimi UE zaapelowała do Komisji Europejskiej (KE) o wsparcie powrotu do pełnej działalności sektora motoryzacyjnego. Ze strony polskiej list podpisała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, podał resort

Bank Światowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa niż kraje regionu

polska gospodarka stoi przed podobnymi wyzwaniami, co inne gospodarki w regionie, jej sytuacja fiskalna jest lepsza, a także - dzięki dywersyfikacji i konkurencyjności - jest bardziej odporna" - powiedziała Savescu w rozmowie z ISBnews. "Wysokość długu w stosunku do PKB Polski jest jedną z

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrow. wzrosły o 9% r/r do 640 mln zł w I-III kw.

, cytowana w komunikacie. Całkowite wydatki na zdrowie należą w Polsce do najniższych wśród krajów rozwiniętych, podkreślono. "Wydajemy na nie łącznie z kieszeni publicznej i prywatnej 6,3% PKB, podczas gdy średnia dla państw OECD to 8,8%. Niski poziom finansowania opieki zdrowotnej jest główną

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

nagromadzenie zapasów w Polsce i eksport netto miał pozytywny wkład we wzrost PKB (o 0,2 pkt proc.). Dane potwierdzają pewen spowolnienie, ale są zgodne z naszymi oczekiwaniami, iż będzie ono stopniowe i wzrost PKB średnio nie spadnie dużo poniżej 4%" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek

Przegląd prasy

całkowitą modernizację sieci radiowej w Polsce --PGNiG Upstream Norway nabył dodatkowe 10% w złożu Duva na Morzu Północnym --T-Mobile Polska ma pozwolenie na budowę nowego data center --CBRE: Pow. przemysłowo-logistyczna zajmuje 17,6 mln m2, wzrost o 18% r/r ---T-Mobile Polska nie planuje kolejnych

Wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB wyniósł 0,14% w 2016 r.

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Poprzez działalność produkcyjno-dystrybucyjną całkowity wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB w 2016 roku wyniósł 2,6 mld zł, co stanowiło 0,14% PKB, podała Coca-Cola HBC Polska. Wpływy do budżetu państwa tylko z tytułu samych podatków wyniosły 1,2 mld zł

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu zanotowała spadek głębszy od oczekiwań rynkowych w marcu i jest pierwszym odczytem wykazującym częściowo wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę. Ekonomiści oczekują, że aktywność polskiego sektora przemysłowego będzie malała w

Czerwińska spodziewa się 'lekkiego' deficytu budżetowego po sierpniu

ustawy budżetowej na 2019 r. wynika, że wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%. Minister podkreśliła też, że jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to nie widzi żadnego powodu do niepokoju. "Sytuacja makroekonomiczna, polityczna jest

Fitch: Wzrost długu publicznego i pogorszenie PKB może wywrzeć presję na rating

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Agencja Fitch Ratings ocenia, że potencjalny wzrost długu publicznego w połączeniu z pogorszeniem perspektyw wzrostu PKB może wywierać presję na rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, wynika z komunikatu agencji. "Całkowita większość

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

KUPS liczy na nową regulację dot. nawyków prozdrowotnych, bez podatku cukrowego

dla całego krajowego rynku sadowniczego" - czytamy w komunikacie. Prezes Stowarzyszenia Julian Pawlak zwraca uwagę, że Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Europie i jednym z największych na świecie. "Ze względu na rosnącą konkurencję w eksporcie owoców i warzyw

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. (ISBnews)  

Efekty obostrzeń już widać. Handel na dużym minusie

Kiedy Główny Urząd Statystyczny podał informację o nadzwyczaj dobrej kondycji polskiego przemysłu , nie brakowało głosów, że produkcja przemysłowa uratuje nas przed głębszą recesją. Okazało się bowiem, że nasi producenci w trudnej sytuacji nie tylko odnotowują wzrost, ale jeszcze zdobywają

Glapiński: RPP zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński. "Zakończyliśmy prace, one trwały około roku. [&hellip

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

Złoty ma dziś szansę na umocnienie

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews/ FxCuffs) - Wtorkowy poranek przynosi lekkie odreagowanie wczorajszego umocnienia złotego, jakie miało miejsce w reakcji na silną korektę w górę prognoz polskiego PKB przez agencję Moody's, co całkowicie przyćmiło niepokojące weekendowe doniesienia z Korei Północnej

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

część swojego PKB na badania i rozwój. Polska w tym zestawieniu znajduje się na dole stawki przeznaczając 1% PKB. Wyprzedzają nas m.in. Czechy (1,95%) czy Słowenia (2,21%). średnia dla całej UE wynosi 2,03%. "Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie

Kwieciński: Udział Polski w wypłatach z polityki spójności całej UE to 27%

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Polska otrzymała dotychczas wypłaty w ramach unijnej polityki spójności w wysokości 7,7 mld euro, czyli 27% puli przekazanej dotychczas wszystkim krajom, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Udział Polski w puli funduszy dla całej UE

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

PKB Narodowego Banku Polskiego (NBP) znalazły się m.in. 8-proc. podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 roku. (ISBnews)  

KPMG,CCIFP: 3/4 francuskich firm pozytywnie o atrakcyjności inwestycyjnej Polski

- zajmuje 4. miejsce wśród odbiorców produktów eksportowanych z Polski. Udział wartości eksportu do Francji stanowi już 2,5% PKB Polski. "Co czwarta firma z Francji zainwestowała w Polsce co najmniej 1 mln USD. Przedsiębiorstwa francuskie najwięcej inwestują w obszarze handlu i w przemyśle - blisko

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

. Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB

Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat

pracodawców. Przyniesie on realne korzyści jego uczestnikom" - powiedział prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek, cytowany w komunikacie. "Najbardziej na wysokiej partycypacji pracowników w PPK skorzysta polska gospodarka. W długim okresie PKB będzie wyższe nawet o 2% niż w scenariuszu

Firmy na rządowych kroplówkach. Ile za "tarcze antykryzysowe" zapłacą podatnicy i konsumenci?

przedsiębiorstw i inne instrumenty niegotówkowe. Dlatego też Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje całkowitą wartość pomocy dla polskich firm jeszcze wyżej – nawet na 300 mld zł. Do tego dodajmy wydatki socjalne (nie wspominając o tych "regularnie" wypłacanych, jak program 500+, który

IPAG:Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17,2% w 2019 wobec 18% w ub.r.

papierosów, likwidacja nielegalnego hazardu. IPAG prognozuje, że całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniesie w 2019 roku 424 mld zł. Szara strefa w Polsce w kwotach absolutnych odznacza się tendencją wzrostową, wskazano w raporcie. W latach 2015-2019 wartość dodana szarej strefy w ujęciu IPAG

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

inwestycjami w tym zakresie" - powiedział szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce Steven Baxted, cytowany w materiale. KPMG podało też, że w I półroczu 2019 r. utrzymywała się tendencja spadkowa całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych w

Znamy plan rządu na narodową kwarantannę. Jakie sektory miałyby uniknąć zamknięcia?

Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: - W obecnej sytuacji polska gospodarka traci 600 mln zł dziennie. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez najbliższe kilka miesięcy. Tylko ogólnokrajowa dyscyplina w zachowaniu rygoru sanitarnego, zapewnienia pracownikom

WEI: Polskie championy mają trudniejszą sytuację niż ich odpowiedniki w UE

inwestycji w Chile perspektywy są bardzo dobre, bo na tym rynku niedobory surowca sięgają nawet 30%. "Obecne wydatki na badania i rozwój stanowią w Polsce tylko 1% PKB. Zwiększenie tej puli pozwoli także na wzrost udziału nowych technologii w polskim eksporcie, który obecnie ma innowacyjny charakter

Przegląd prasy

Polska może spodziewać się rekordowej skali dotacji na modernizację i realizację nowych linii kolejowych, ale nie ma co liczyć na duże dofinansowanie budowy dróg  Puls Biznesu -- Właściciele Allegro analizują wprowadzenie spółki na giełdę  -- Walne zgromadzenie akcjonariuszy bydgoskiej

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

sprawdza się twierdzenie, które leży u podstaw polskiej strategii rozwoju regionalnego, że różnice pomiędzy regionami się powiększają i że należy zasypywać te rowy. To całkowicie fałszywa przesłanka. Od jakiegoś czasu słyszymy, że trzeba inwestować w Polskę B albo w małe miasta. To proszę posłuchać. Mamy

Dane o PKB nie pomogą złotemu, inwestorzy wciąż patrzą na Włochy

największych gospodarek. Polskie dane o PKB i inflacji raczej nie sprowokują większej reakcji złotego. O godzinie 08:48 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,3220 zł, USD/PLN 3,7370 zł, a CHF/PLN 3,7640 zł. We wszystkich trzech przypadkach oznacza to korektę wczorajszej "włoskiej wyprzedaży"

EY: Zmiana mikroprzedsiębiorstw w małe firmy mogłaby zwiększyć PKB o 2,7%

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Dla polskiej gospodarki bardzo korzystne byłoby upodobnienie struktury wielkościowej przedsiębiorstw do występującej w UE, polegające na awansie części mikroprzedsiębiorstw do kategorii firm małych. Dzięki takiej zmianie polski PKB mógłby być wyższy o 2,7%, wynika

FPP, CALPE: Reforma OFE może zwiększyć aktywa emerytalne Polaków do 17% PKB

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Wdrożenie zaproponowanej przez rząd reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) może zwiększyć poziom aktywów emerytalnych Polaków do 17% PKB w ciągu 15 lat, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco

Przegląd prasy

2020 r. --BCG: Zdywersyfikowane przywództwo daje szanse na wyższe zyski w biznesie --Paris Polish Forum: 4/5 studentów chce wrócić w którymś momencie do Polski --Paris Polish Forum: Polska osiągnie średnią siły nabywczej Europy za 15-25 lat --PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł

Przegląd prasy

Romania rozpoczął procedurę zwolnień grupowych 16,1% załogi --Dyrektor operacyjny Dirk Hardow złożył rezygnację z zarządu Pfleiderera --Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB na 2019 rok 15 z uwzględnionych 20 krajów --F. Szyszkowiak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa w Santander Bank Polska

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

doradczej McKinsey, według których, jeśli Polska byłaby na poziomie innowacyjności krajów nordyckich, to wzrost naszego PKB byłby o 1,5 pkt proc. wyższy. "Rok 2019 będzie okresem dobrego wzrostu PKB - powyżej 4% - głównie dzięki konsumpcji. Ale to, co najbardziej nas martwi to powolny wzrost

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

cyklem koniunkturalnym, co z kwestiami strukturalnymi" - wskazał Wetmański. Zwrócił uwagę na niedawno ogłoszone badania firmy doradczej McKinsey, według których, jeśli Polska byłaby na poziomie innowacyjności krajów nordyckich, to wzrost naszego PKB byłby o 1,5 pkt proc. wyższy. "Rok 2019

Polska na 27. miejscu w Huawei 2017 Global Connectivity Index

2017, poprawiając o jedną pozycję w porównaniu do ubiegłego roku. Polska ma już pełną ocenę ze względu na obecną sytuację mobilnej sieci szerokopasmowej i poprawę zasięgu internetu 4G. Zwracają uwagę rosnące krajowe wydatki na usługi w chmurze i ich w efekcie wzrost ich udziału w całkowitym budżecie

Przegląd prasy

Warszawa, 01.18.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --ZUS przyjmuje wnioski i odroczenie płatności składek na 3 miesiące --Czas oczekiwania na przekroczenie granicy Polski sięga już 20 godzin --15 ministrów przebadano na

Wkład sektora budowlanego w polską gospodarkę to ponad 115 mld zł w 2014 r.

. Dodatkowe zakupy gospodarstw domowych przynoszą efekt indukowany w wysokości prawie 1 mld zł. "A więc efekt całkowity, jaki budownictwo mieszkaniowe miało na polską gospodarkę, w sposób bezpośredni i pośredni szacujemy na prawie 33 mld zł, czyli 1,9% PKB. To prawie dwa razy więcej niż wartość dodana

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 55 pkt w grudniu

odnotowała jeden z najwyższych poziomów od sześciu lat, zwolniła jednak w stosunku do listopada,wskazał Markit. "Najnowsze pozytywne odczyty wskaźników PMI są zgodne z oficjalnymi danymi o polskim PKB, którego wzrost wyniósł 4,9% r/r w III kwartale, co jest lepszym wynikiem niż wstępnie zakładano

Przegląd prasy

62,3 mln zł w 2020 r. --Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto --Elektrobudowa ma umowę na prace dla PGE w Rybniku za ok. 36 mln zł netto --Prezes PERN: Wybór wykonawcy II nitki rurociągu pomorskiego w 2021 roku --Małgorzata Seck pokieruje w T-Mobile Polska

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

, bo pierwsze luzowanie ilościowe w Stanach wyniosło 9 proc. PKB. Na jeszcze więcej szacuje polską pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Według analityków tej organizacji, nasza całkowita pomoc wyniesie 268 mld zł, czyli aż 12,1 proc. polskiego PKB. Jak zaś prezentują się te wydatki na tle

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

;Po wejściu do Unii Europejskiej, polska gospodarka w większym stopniu otworzyła się na handel zagraniczny. Relacja handlu do PKB wzrosła z 70% w 2005 r. do 100% w roku 2016. W tym okresie Polska zdołała zwiększyć swój udział w światowym eksporcie, choć z niskiego poziomu, podczas gdy na przykład

Przegląd prasy

powołany na stanowisko dyrektora operacyjnego w Serinusie --Gaz-System: Polski odcinek Baltic Pipe wkrótce z kompletem pozwoleń --BIG InfoMonitor: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce --PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone --Eurostat

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

. Wynika to z tego, że - w przypadku takich firm - wydatki na energię stanowią nawet 40% całkowitych kosztów przedsiębiorstwa. Celem naszej ustawy jest więc obniżenie kosztów firm z branż energochłonnych. Dzięki temu, chcemy zmniejszyć ryzyko wyprowadzania produkcji za granicę. Chcemy, by Polska była

Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym i w 2016 roku pozostanie ujemny i wyniesie 0,3%, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.  "Uwzględniając prognozowane tempa wzrostu eksportu i importu można oczekiwać, że wkład we wzrost PKB ze strony

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

latach 2020-2030", opracowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, w partnerstwie z Santander Bank Polska, DAF i Uber. Na razie realną strategią zapełniania tej luki będzie zatrudnianie kierowców z zagranicy, w tym także z innych kontynentów

Przegląd prasy

--W tarczy antykryzysowej nie będzie preferencji podatkowych dla firm. Będzie zaś zwolnienie z ZUS dla zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych ISBnews --MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB --Prezes GUS: Zwolnienie mikrofim z odprowadzania składek to

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podano także

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

latach można spodziewać się poprawy wyniku polskich regionów głównie za sprawą płynących do naszego kraju pieniędzy z Unii - Polska do 2020 r. będzie miała do wydania około 500 mld zł. PKB nie jest najważniejsze Różnice w wynikach nie zależą wyłącznie od poziomu zamożności określanego wskaźnikiem PKB na

Projekt budżetu 2017: Brexit będzie miał umiarkowany wpływ na wzrost PKB

eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB w Polsce, czytamy również. "Uwzględniając kształtowanie się eksportu, można oczekiwać, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego - mającego istotne znaczenie dla zachowania się importu - ustabilizuje

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

spadnie" - dodała Anisimowicz. Równie znaczące straty może ponieść rodzima turystyka. Według cytowanych w materiale danych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), branża w 2019 roku generowała około 700 tys. miejsc pracy, a udział tego sektora w PKB w ostatnich latach przekraczał 6%. O sile

Coca-Cola kontynuuje inwestycje w Polsce

produkcyjno-dystrybucyjną całkowity wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB w 2016 roku wyniósł 2,6 mld zł, co stanowiło 0,14% PKB. Wpływy do budżetu państwa tylko z tytułu samych podatków wyniosły 1,2 mld zł, a 74% z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola również zostaje w Polsce. "Również

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotowała drugi w tym roku spadek w ujęciu rocznym w sierpniu. Choć ekonomiści tłumaczą zaskakująco słaby wynik po części efektami kalendarzowymi, obawiają się, że polski przemysł zaczął już wyraźniej odczuwać skutki spowolnienia

KE zaleca m.in. ograniczyć stosowanie obniżonych stawek VAT, umów 'śmieciowych'

", a także rozpoczęcie prac nad objęciem jednolitym systemem emerytalnym rolników i górników. "[KE] niniejszym rekomenduje, aby Polska podjęła działania w 2016 i 2016 r. aby: 1. po skorygowaniu nadmiernego deficytu, osiągnąć dostosowanie fiskalne w wysokości 0,5% PKB w średnim terminie

Marek Belka: Protesty kobiet rozpoczęły proces, którego zatrzymać się nie da. Ludzie zaczynają się już dusić

budować nowe.   To, że zdecydowano się na „tarcze antykryzysowe” i do tego zaangażowano Narodowy Bank Polski do monetarnego finansowania długu, było dobrym krokiem. Na razie przyniosło to w Polsce pewne rezultaty. Uratowano wiele miejsc pracy. I tutaj rząd niewątpliwie odniósł sukces

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

domowych. Opublikowane dziś dane na pewno nie są aż tak dużym negatywnym zaskoczeniem jak to było w przypadku produkcji przemysłowej, niemniej jednak są kolejnym dowodem na recesję w Polsce. Kwiecień jest pierwszym, i niewątpliwie najgorszym od lat, miesiącem dla polskiej gospodarki, dlatego wydaje się, że

MZ: 296 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, liczba zarażonych to 8214

ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,15 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 671 tys.), w Hiszpanii (184,9

Przegląd prasy

zmieni markę na Factory --EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r. --T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu --CBRE: Liczba noclegów w hotelach w Polsce osiągnęła rekordowe 45 mln w 2019 r. --Lewiatan: W ustawie o offshore należy

MZ: 189 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7771

156,4 tys. testów. Na dobę przeprowadzanych jest średnio od 7 do 12 tys. testów. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja polskiego testu na koronawirusa. Według danych MZ, hospitalizowanych było 2 607 osób, 142,2 tys. objętych kwarantanną i ponad 25 tys. - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło

MZ: 206 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7408

od 7 do 12 tys. testów. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja polskiego testu na koronawirusa. Według danych MZ, hospitalizowanych było 2 499 osób, 145,8 tys. objętych kwarantanną i ponad 28 tys. - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 268 osób. Wyzdrowiało 668 osób. Od blisko miesiąca

MZ:117 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych wzrosła do 7049

zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 1,921 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 184 krajach

Złoty pozostaje w trendzie spadkowej przez sytuacją związaną z koronawirusem

ostatniego tygodnia inwestorzy całkowicie zmienili front. Przez dłuższy czas dominowało podejście, że sytuacja się uspokoi i w drugim kwartale konsumpcja mocne odbije w górę i niemal całkiem zrekompensuje straty z pierwszego kwartału. W momencie, gdy epidemia rozlała się na nowe kraje, inwestorzy (słusznie

Azimo z portfela MCI otrzymało finansowanie EBI w wysokości 20 mln euro

całkowitego PKB, podkreślono. Według Banku Światowego, w 2018 r. światowe wolumeny przekazów pieniężnych wyniosły 642 mld USD, a do 2021 r. według prognoz mają osiągnąć ponad 700 mld USD. Europa jest jednym z największych na świecie regionów wysyłających przekazy pieniężne, podano też w materiale. MCI

POPiHN: Konsumpcja 3 głównych paliw wzrosła o 5% r/r do 7,18 mln m3 w I kw.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Konsumpcja trzech głównych paliw ciekłych (benzyny silnikowe, olej napędowy, LPG) w Polsce wzrosła o 5% r/r do 7,18 mln m3 w I kw. 2018 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Ogółem konsumpcja sześciu rodzajów paliw zwiększyła się

Skończyły się złote czasy dla kredytobiorców. Na stole do wzięcia było ponad 100 mld zł

W połowie marca polska gospodarka stanęła, co odbiło się czkawką w prawie każdej branży. Przedsiębiorstwa odcięte od gotówki traciły płynność, niektóre z nich niemal od razu musiały całkowicie zawiesić działalność, część nie wytrzymała nawet dwóch miesięcy lockdownu i musiała ogłosić upadłość. Na

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrósł o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje - aż o 11,7 proc. (najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 3,6 proc.(rok wcześniej o 3,3 proc.), nakłady inwestycyjne - o

Miliony wyłudzone z "tarczy finansowej" PFR. Wśród beneficjentów "łowcy kamienic"

108 kantorów wezwał Polski Fundusz Rozwoju do oddania subwencji z "tarczy finansowej" PFR, która oferowała wsparcie przedsiębiorcom w czasie wiosennego lockdownu, wprowadzonego z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Łącznie kwota wyłudzonych subwencji to co

ARP, PKO BP: Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym będą wzmacniały gospodarkę

inwestycji może zwiększyć udział motoryzacji w PKB 0,1-0,15 pkt proc., wynika z raportu na temat rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce.  "Choć ostatnie polskie auto wyjechało z fabryki w 2011 r., to branża motoryzacyjna w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. Odpowiada za

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych w ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), wynika z najnowszego badania KPMG. W perspektywie 2014-2020 Polska ponownie jest największym beneficjentem funduszy unijnych spośród

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrosło o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje aż o 11,7 proc. (również najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 3,6 proc. (rok wcześniej o 3,3 proc.), nakłady

PKN Orlen nadal na czele rankingu Coface największych firm z regionu CEE

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - PKN Orlen utrzymał się na czele rankingu największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanego przez Coface, podał ubezpieczyciel. Polska spółka wyprzedziła Skodę Auto (awans z 4. miejsca przed rokiem) i MOL (3. pozycja utrzymana). W pierwszej dziesiątce

Macrologic wprowadza do oferty system ERP Merit do zarządzania procesowego

systemów ERP w Polsce. Macrologic zakłada rozwój organiczny, a dodatkowo nie wyklucza, że "pewne elementy" oferty (które budzą zainteresowanie zagranicznych właścicieli polskich klientów spółki) pozwolą wyjść na rynki zagraniczne.  Obecnie spółka ma ok. 1,5 tys licencjobiorców. Przychody

Nie tylko zakaz pracy - państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność i odbiera prawa kobietom po 50tce

. Obecnie wydajemy na opiekę bardzo niewiele. Z danych OECD za 2017 rok wynika, że Polska przeznacza na opiekę długoterminową 0,4 proc. PKB, kiedy średnia dla krajów wspólnoty to 1,7 proc., a rekordzistka Szwecja wydaje 3 proc. Na tle programów 13. emerytura czy 500 plus, które kosztują miliardy, 110

Savills: Transakcje inwestyc. w nieruchomościach to ponad 7,2 mld euro w 2018

kwartał" - powiedział dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego Marek Paczuski, cytowany w komunikacie. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2018 r. na poziomie ponad 7,2 mld euro to o 2,2 mld euro więcej od wyniku osiągniętego w 2017 r. (5 mld

Sejm przyjął pakiet ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową

Sejm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Na pakiet składają się: nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. specustawy), ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub

HSBC: PKB Chin wzrośnie o 7,1% w br., polskie firmy powoli odkrywają ten rynek

za granicą dzięki rozwojowi połączeń transportowych na linii Chiny-Europa. Całkowita wartość inwestycji w planowane i rozpoczęte projekty może sięgać prawie 1,5 bln RMB. Liczba planowanych projektów przekracza 900 (w tym budowa 15 nowych portów), podał bank. "Chociaż współpraca Polski z

Wzrost PMI nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

na zmniejszenie popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych. Analitycy podkreślają, że dobry odczyt PMI w listopadzie nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. - i oczekują dynamiki na poziomie 2% lub nawet poniżej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

Przegląd prasy

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Twardy brexit może pogłębić kryzys braku medykamentów w Polsce i UE -- II kwartał był najlepszym w historii polskiego rynku tzw. inwestycji wysokiego ryzyka - do

DNB: Automatyzacja produkcji to antidotum na problemy z dostępem do pracowników

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Automatyzacja produkcji jest szansą dla polskich przedsiębiorstw, nie tylko na zdobycie przewagi konkurencyjnej, ale jest także antidotum na coraz większe problemy z dostępem do siły roboczej, wynika z analizy DNB Bank Polska. Liczba robotów na tysiąc

MZ: 177 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 346

zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w

C&W: Popyt brutto na magazny wyniósł 4,09 mln m2 w 2017 r., podaż - 2,36 mln m2

koniec ub.r. Eksperci przewidują dalszy dynamiczny rozwój rynku magazynowego w Polsce. "Na koniec 2017 roku całkowite zasoby rynku przekroczyły 13,5 mln m2. Deweloperzy dostarczyli rekordowe 2,36 mln m2, aż dwukrotnie więcej niż w 2016 roku. Najwięcej powierzchni ukończono w regionie Warszawa