pkb polski a grecja

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

Dobre dane z rynku pracy w USA. 4% wzrostu PKB w Polsce!

Dobre dane z rynku pracy w USA. 4% wzrostu PKB w Polsce!

Amerykański rynek pracy wciąż w dobrej formie i to pomimo wzrostu bezrobocia w czerwcu. Prognozy NBP dają Polsce 4% wzrostu PKB w tym roku. Kolejna transza pożyczek dla Grecji.

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

W 2013 r. na badania i rozwój Polska przeznaczyła zaledwie 0,87 proc. PKB. To stawia nas na szarym końcu w Unii Europejskiej, jedynie przed Grecją i Rumunią.

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Wzrost gospodarczy w Europie zwalnia

. Tak długo jak jego kurs będzie ręcznie ustalany względem dolara ciężko sobie wyobrazić realizację takiego scenariusza. Dzisiaj warto zwrócić uwagę na następujące dane makroekonomiczne: 10:00 - Polska - PKB, 15:15 - USA - produkcja przemysłowa. EUR/PLN Kurs EUR/PLN porusza się w krótkoterminowej

Tłusty dzień dla złotego i akcji

Tłusty dzień dla złotego i akcji

17.35 Dziś poddawanie się negatywnym emocjom nie było w cenie. Nawet niepokojące dane o spadku optymizmu konsumentów w USA nie zaciążyły na długo złotemu, ani giełdom. W efekcie złoty zdołał odrobić część ostatnich bolesnych strat: frank spadł do 3,22 zł, dolar - 2,75 zł, a euro - 3,95 zł

MPiT oczekuje wzrostu PKB 'zdecydowanie powyżej' 4% w całym 2019 r.

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Gospodarka polska jest silna, a osiągnięcie poziomu wzrostu gospodarczego "zdecydowanie powyżej" 4% jest możliwe w 2019 r., szacują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Z danych płynących z całej gospodarki jasno widać

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

i Włoszech (po 42,9%) a także w Grecji (42,1%)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. Na przeciwległym biegunie znalazła się Irlandia, gdzie relacja podatków ukształtowała się na poziomie poziomie 23,8% PKB, Rumunia - 26% PKB, Bułgaria - 29% PKB. "W porównaniu do 2015, relacja podatków i

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w UE, płace dynamicznie rosną, zaś PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii. To coś, z czego naprawdę możemy być dumni. Skalę sukcesu, jaki Polska osiągnęła w ciągu ostatnich 30 lat oraz

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Relacja podatków do PKB wzrosła w Polsce do 35,1% w 2017 r. z 34,5% rok wcześniej, natomiast średnia dla Unii Europejskiej wyniosła odpowiednio: 40,2% wobec 39,9%, podał Eurostat. "Relacja podatków do PKB znacząco różni się między krajami UE, przy czym

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

udział odnotowano w Grecji i Holandii (po 4%), a także w Hiszpanii i Portugalii (po 5%). (ISBnews)  

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

zatrudnienia kobiet oraz osób powyżej 55. roku życia, PKB mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o ok. 7 bln USD. Tylko dla Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 135 mld USD" - powiedział partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Mike Wilder, cytowany w komunikacie. Na pierwszym

Eurostat: Polacy wydali na restauracje, hotele 3,6% środków na konsumpcję w 2017

gospodarstw domowych przeznaczonych na 'restauracje i hotele' był najwyższy na Malcie (20,2%), a Cyprze (17,5%) i w Hiszpanii (16,8%) przez Grecją (15,4%) i Irlandią (14,8%). Na drugim końcu skali Rumunia (3,1%), Polska (3,6%) i Litwa (3,7%) odnotowały najniższy udział wydatków gospodarstw domowych na

NBP zaprezentuje 13 lipca projekcję inflacji uwzględniająca wydarzenia z Grecji

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Szczegóły dotyczące projekcji inflacji i PKB zostaną przedstawione wraz z wariantem uwzględniającym wydarzenia w Grecji w poniedziałek, zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.    "Podstawowy scenariusz projekcji nie

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

nastrój gospodarczy będzie się nadal pogarszał, ale w przypadku wygaśnięcia pandemii niskie stopy procentowy i pakiety ratunkowe zadziałają. Komisja Europejska prognozuje spadek PKB Strefy euro o 7,7%. Polski wskaźnik ma spaść o 4,3%, co oznacza, że polska gospodarka miałaby być najmniej w UE dotknięta

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

'Minutes': Część RPP liczy na szybszy wzrost PKB niż zakłada NBP w projekcji

; - czytamy dalej. Część członków Rady zwracała z kolei uwagę na spadek prognozowanej ścieżki wzrostu gospodarczego z powodu ewentualnej niewypłacalność Grecji. Większość członków Rady była jednak zdania, że wpływ zaburzeń związanych z Grecją na polską gospodarkę będzie ograniczony. (ISBnews)  

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

. Wyprzedzamy Litwę, Łotwę, Chorwację, Słowenię, Bułgarię, Węgry i Rumunię. Oznacza to, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu w tym segmencie kredytów, wskazano także. Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8,9% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze

Grecja wraca na rynki

rynkach walutowych. Gdyby Grecy zgłosili problemy powinno się to odbić negatywnie na notowaniach złotego. Jak wygląda sytuacja Grecji po tych wszystkich pakietach oszczędności? Dług publiczny stanowi 177% PKB. Za wzrost zadłużenia odpowiadają zarówno zwiększone koszty obsługi długu, jak i spadek PKB

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

. "Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach "umiarkowanie wolnych" państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą

Wybory na wyspach jeszcze w czerwcu

Białorusi znajduje się obecnie na najwyższych poziomach od końca 2015 roku. Z drugiej strony jeszcze 2,5 roku temu była warta 50% więcej. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, 16:30 - USA - Tygodniowa zmiana zapasów

Polskie wielkie greckie wakacje

Polskie wielkie greckie wakacje

w zestawieniu najpopularniejszych kierunków w obecnym sezonie przygotowanym przez Polską Izbę Organizatorów Turystyki w oparciu o system rezerwacji MerlinX. Zainteresowanie tym krajem wzrosło o 14,5 proc. w stosunku do 2014 r. Średnia cena pobytu w Grecji wynosi 2,4 tys. zł, a Polacy najczęściej

Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

" - czytamy w komunikacie. W maju 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Jak przypomina resort finansów, w 2009 r. Rada stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego deficytu i zaleciła jego skorygowanie do poziomu poniżej 3% PKB. Po

W przyszłym roku grozi nam kryzys?

W przyszłym roku grozi nam kryzys?

Od lat polski produkt krajowy brutto (PKB) nieprzerwanie rośnie. Nawet w czasie globalnego kryzysu gospodarczego z lat 2008-09 Polska - jako jedyny kraj w Unii - notowała wzrost. Ekonomiści i socjologowie z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) ostrzegają, że PKB upraszcza obraz gospodarki i nie

Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw strefie euro i o 0,3% w UE28 w III kw. 2014 r.

0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym, zgodnie ze wstępnym szacunkiem Eurostatu. Najwyższy wzrost w ujęciu kwartalnym zanotowały Rumunia (o 1,8%) i Polska (o 0,9%) oraz Wielka Brytania, Słowenia i Grecja (po 0,7%). W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 0,8% w strefie euro i o 1,3% w całej UE

Sześć faktów i mitów o greckim kryzysie

stracie zaufania inwestorów. Najlepszym przykładem tego jest Japonia, której dług publiczny wynosi od kilku lat ponad 200 proc. PKB. Grecja nie powinna wchodzić do strefy euro, a sporą odpowiedzialność za nieodpowiedzialną politykę fiskalną ponosi obecna prawicowa opozycja, która przez długie lata

Polska coraz bliżej unijnej zamożności. Już niedługo nasza gospodarka może przegonić pierwszy kraj "starej UE"

ekonomista Coface'a na Europę Centralną. Jak zauważa "Puls Biznesu", już niebawem pod względem wysokości PKB możemy przegonić pierwszy kraj tzw. starej UE - Grecję. Różnica to tylko 800 euro, jednak Polska wciąż notuje wzrost gospodarczy, podczas gdy Grecja kolejny rok z rzędu znajduje się w

Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw strefie euro i o 0,3% w UE28 w III kw. 2014 r.

0,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym. Najwyższy wzrost w ujęciu kwartalnym zanotowały Rumunia (o 1,9%) i Polska (o 0,9%) oraz Wielka Brytania i Grecja (po 0,7%).  W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 0,8% w strefie euro i o 1,3% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,7

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w lipcu

;Monitorze". W 2014 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł 3,2% PKB, a przekroczenie wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB wynikało wyłącznie z poniesionego w tym roku kosztu wdrożenia systemowej reformy emerytalnej z 1999 r. (0,4% PKB). Skorygowana wartość

Na rynku walutowym wciąż ważna Grecja, posiedzenie RPP na drugim planie

skończy się to opracowaniem klarownej ścieżki wyjścia Grecji ze strefy euro, pozbawi złotego tej presji podażowej i pozwoli odrobić straty z ostatnich dwóch miesięcy. Szczególnie, że po chwilowej zadyszce, jakiej doświadczyła polska gospodarka wiosną, teraz sytuacja już zaczęła się poprawiać. Kolejne dane

Projekt prezydencki a banki - Komentarz walutowy z dnia 08.08.2017

bez prostego populizmu, gdzie porównywano wyniki gospodarcze Polski ostatnich lat w pełnym oderwaniu od koniunktury światowej, tak jakby kryzys 2008 roku nie miał miejsca. Analityków najbardziej w tych wypowiedziach cieszy fakt, że rząd bardzo pilnuje progu 3% w relacji do PKB. Powinno to powodować

Projekt prezydencki a banki. Deficyt 2018 roku

bez prostego populizmu, gdzie porównywano wyniki gospodarcze Polski ostatnich lat w pełnym oderwaniu od koniunktury światowej, tak jakby kryzys 2008 roku nie miał miejsca. Analityków najbardziej w tych wypowiedziach cieszy fakt, że rząd bardzo pilnuje progu 3% w relacji do PKB. Powinno to powodować

Polska w strefie euro? Nieprędko, mimo dobrych prognoz gospodarczych

innymi muszą wejść do systemu ERM2, w którym muszą pozostać dwa lata. Obecnie znajduje się tam tylko Dania, ale ona nie ma obowiązku przystąpienia do strefy euro. Dlatego spodziewamy się, że przez najbliższe trzy lata strefa euro się nie poszerzy. A co z Polską? Czy strefa euro to dla naszego kraju

Procedura nadmiernego deficytu wobec państw z południa Europy

15 lipca spodziewana jest decyzja agencji ratingowej Fitch na temat Polski. Ostatni komunikat mówił o zagrożeniach dla budżetu w Polsce jako potencjalnym powodzie ewentualnej obniżki. Ministerstwo Finansów planuje na ten rok deficyt na poziomie 2,6% co jest znacząco poniżej 3% PKB

Grecja pozostaje w centrum uwagi na rynku walutowym

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews/ Admiral Markets) - Uwaga rynków finansowych obecnie koncentruje się przede wszystkim na Grecji. Na tym, czy ostatecznie porozumie się ona z wierzycielami i tym samym uniknie bankructwa po 30 czerwca br. Inne tematy, w tym publikowane dane makroekonomiczne, są

PKO BP: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w całym 2015 r., w II półroczu - nawet 4,5%

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski będzie przyspieszał i w całym bieżącym roku wyniesie 3,6% (wobec 3,3% w ub.r.), zaś w II półroczu może sięgnąć nawet 4,5%, prognozuje PKO Bank Polski. "Spodziewamy się dobrego roku 2015, dynamika PKB wyniesie 3,6%, ale w

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO będzie niższy niż przewiduje budżet na 2016 r.

wpłynął na zmianę prognoz polskich CFO: 65% wyklucza ten wpływ na finanse firm, a 50% nie przewiduje negatywnego wpływu na polskie PKB. Dyrektorzy finansowi uważają, że Polska utrzyma niską inflację (poniżej 2% - 83% badanych), stabilny kurs walutowy (4,0-4,3 PLN/EUR - 90% badanych) oraz spadek

Niepokój związany z Grecją wywoła dalsze nerwowe ruchy na rynku walutowym

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews/ KantorOnline) - Rosnące napięcie wokół Grecji ciąży na wycenie złotego, który w tym tygodniu silnie traci do głównych walut. Prawdopodobnie w piątek sytuacja ta się nie zmieni, a nerwowe ruchy na rynku będziemy obserwować jeszcze w przyszłym tygodniu. Obecnie

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w sierp

;Monitorze". W 2014 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł 3,2% PKB, a przekroczenie wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB wynikało wyłącznie z poniesionego w tym roku kosztu wdrożenia systemowej reformy emerytalnej z 1999 r. (0,4% PKB). Skorygowana wartość

Kiedy znów usłyszymy o Grecji?

wydawać się on bardzo mocny, ale takie przeważnie są reakcje na rynkach jeżeli pokaźna część inwestorów ma w danym momencie wolne. Grecja stoi przed trudnym zadaniem. W ramach ugody z wierzycielami zobowiązali się oni do posiadania nadwyżki budżetowej w wysokości 3,5% PKB. Dla porównania w Polsce celem

Kluczowy dzień ws. Grecji

Sprawa Grecji dziś znów przyćmić powinna inne rynkowe wydarzenia - o godzinie 19:00 spotyka się Eurogrupa. W cieniu więc powinny pozostać odczyty danych makro, w tym indeksu Ifo z Niemiec (10:00) oraz drugiej rewizji danych o PKB z USA (14:30). Dziś również warto odnotować dane z Polski - stopa

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

2017 roku było to 44%. Wciąż jednak uważają, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost. 62% dyrektorów prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5%, z czego jedna trzecia uważa, że będzie to przedział pomiędzy 2,5-3,5%. Istnieje nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

tym obszarze walutowym, jak i poza nim. Część członków wskazywała, że ocenę perspektyw gospodarczych Polski utrudnia niepewność co do rozwoju sytuacji geopolitycznej na Ukrainie i momentu zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed, a także ryzyko zawirowań związanych z sytuacją w Grecji. (ISBnews

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Stabilny wzrost gospodarczy i ustabilizowane tendencje w zakresie zadłużenia wspierają stabilną perspektywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, poinformował Moody's Investors Service. Agencja opublikowała raport poświęcony krajom regionu pt

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

czasie pandemii. W reakcji spadły rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro, zwłaszcza tych peryferyjnych, a euro umocniło się w relacji do dolara. Rozszerzenie programu PEPP spowodowało także spadek kursu USD/PLN, pomimo wczorajszej słabości złotego. Jeszcze przed spotkaniem decyzyjnym banku

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

kością niezgody w rozmowach pomiędzy Grecją a wierzycielami? - Największym problem wydaje się ciągle system emerytalny, gdyż procent PKB wydawany na emerytury w Grecji wynosi 17,5 proc. (według Eurostatu) w porównaniu z 13,2 proc., która jest średnią UE. Wymagane przez "trojkę" cięcia emerytur

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD w zakresie wykorzystania potencjału osób 55+

. Gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ w Polsce była taka, jak w zajmującej 3. pozycję w zestawieniu Szwecji, PKB mogłoby wzrosnąć od 4% do nawet 8%, podano także. "Polska zajmuje końcowe pozycje zestawienia w niemal wszystkich badanych obszarach Golden Age Index, poza relacją wynagrodzenia osób

Kto wydaje najwięcej na badania i rozwój? Polska na szarym końcu

W 2014 roku Polska wydała na szeroko rozumiane innowacje 0,9 proc. swojego PKB, czyli równowartość nieco ponad 234 dolarów na głowę jednego Polaka. Zbliżony poziom inwestycji w badania i rozwój (B+R) ma Słowacja, a mniejszy tylko Grecja, RPA, Argentyna, Meksyk, Chile i Rumunia. Więcej od nas na

Mróz z Copernicus: PKB w Polsce wzrośnie o 3,5-3,6% w tym roku i 3,8% w 2016 r.

stopa bezrobocia spadnie do 10,3% na koniec roku, a jeżeli dopisze pogoda, to mamy szansę na wynik nawet nieco poniżej 10%" - dodał ekonomista. Spodziewa się on, że pomimo dobrych wyników PKB utrzymają się tendencje deflacyjne w polskiej gospodarce. "CPI na plus może wyjść dopiero w

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

za granicą, czyli sytuacja na Ukrainie oraz w Grecji, na pewno wpływają na polski sektor bankowy i polską gospodarkę. Z jednej strony widać, że brak rozwiązania problemu wyjścia czy pozostania Grecji w strefie euro cały czas wpływa na wycenę polskich obligacji i innych polskich aktywów, a więc

Franklin Templeton: Rynki wschodzące dostosują się do efektów wojny handlowej

, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Afryka Południowa, Taiwan, Tajlandia, Turcja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. (ISBnews)  

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

;Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami" - czytamy. Najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia mają mieszkańcy

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu

niższe o 1,4 pkt. proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Hiszpania, Węgry oraz - jak już wskazano - Polska. Z grupy referencyjnej zostały wykluczone Bułgaria oraz Grecja, w

Wzrost gospodarczy w UE lekko spowolnił. Polska jednym z liderów wzrostu

Polsce wzrost PKB sięgnął 3,1 proc., co ex aequo ze Szwecją dało nam miejsce tuż za podium. Ale Eurostat nie podał jeszcze danych za II kw. dla kilku solidnie rosnących gospodarek np. Malty, Luksemburga czy Irlandii. Nie wszystkie kraje UE mogą się jednak cieszyć silnym i stabilnym wzrostem gospodarczym

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

swoim poziomem PKB. Są to m.in.: Bruksela (Belgia), Ille-de-France (Paryż, Francja), Lazio (Rzym, Włochy), Ateny (Grecja), Mazowsze (Warszawa, Polska), Praga (Czechy) oraz Bratysława (Słowacja). Indeks źródłem informacji dla Komisji Europejskiej - Indeks ma służyć jako źródło informacji dla Komisji

Dobre dane z Azji. Dług w USA

Niemczech spadła do 5,8% i jest to 0,1% mniej niż oczekiwano. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,9% czyli 0,1% mniej niż przewidywania analityków. Dzisiaj w ramach danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Polska - inflacja konsumencka, 14:30 - USA - dochody i wydatki amerykanów, 15:45 - USA

Ile kosztowałby Grexit i w kogo uderzyłby najbardziej?

Zjednoczonych, w Azji i na głównych giełdach Europy, a największe na giełdach krajów wschodzących, w tym w Polsce. Osłabienie złotego Niekontrolowane wyjście Grecji ze strefy euro może znacząco osłabić wartość walut państw ze środkowej i wschodniej Europy - tak przynajmniej uważają analitycy szwajcarskiego

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

;, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5% PKB), rok 2014 (około 3%), rok 2015 (około 3%) i rok 2016 (około 3%) sprawdziły

Będzie drożej! Prawie połowa polskich firm chce podwyższać ceny

Z reguły dynamicznie rozwijającej się gospodarce towarzyszy wzrost cen. W czwartym kwartale 2017 r. wzrost polskiego PKB sięgnął 5,1 proc . Zdaniem ekonomistów równie dobry powinien być też początek tego roku. A inflacja? W środę GUS podał wstępnie, że w marcu ceny wzrosły średnio tylko o 1,3

Jeden wykres, który pokazuje, jak bardzo rozwinęliśmy się od '89

nas wyprzedzić. Miały odpowiednio 177 i 147 proc. wzrostu. Na wykresie nie znajdziemy Litwy, której dane w Banku Światowym zaczynają się od 2005 r. Polska urosła gospodarczo znacznie bardziej niż dynamicznie rozwijająca się gospodarka Irlandii (108 proc.) czy Bułgarii (72 proc.). Prężnie działająca

TUI ostrzega turystów: Jedziesz do Grecji? Zabierz dużo gotówki!

paliwa. Możliwe jest także wprowadzenie limitów na ilość pieniędzy, jakie zagraniczni turyści będą mogli wwieźć do Grecji i z niej wywieźć. Polskie browary stawiają na Radlera. Piwo z lemoniadą podbije polski rynek? »

Jak spłonęło 300 mld euro

(rentowność) niższe. Obligacjami można handlować na rynku wtórnym, więc ich posiadacz (wierzyciel) może je sprzedać. W styczniu 2010 r. rentowność obligacji Grecji przekroczyła 6 proc., a w kwietniu 8 proc. Ponieważ dług wynosił 130 proc. PKB, Grecja nie była w stanie finansować go tak wysoko oprocentowanymi

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort. "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje

Grecy byli na cenzurowanym, teraz przewodniczą pracom UE

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej to dość prestiżowa funkcja. Co pół roku inny kraj UE kieruje pracami Rady, organizuje spotkania ministrów z poszczególnych krajów UE, którzy decydują o kierunku działań podejmowanych w UE. Polska sprawowała prezydencję w drugiej połowie 2011 roku. Przed

PwC: Polska 29. na świecie pod względem pozycji osób w wieku 55+ na rynku pracy

perspektywie nawet o 2 bln USD, a w Polsce o ok. 45 mld USD" - czytamy w komunikacie. "Wzrost stopy zatrudnienia osób starszych jest wciąż jednym z podstawowych wyzwań społecznych i ekonomicznych stojących przed polską gospodarką. Aby było to możliwe, osoby starsze powinny mieć zapewniony dostęp do

Resort finansów tryska gospodarczym optymizmem. Na wyrost?

wyniesie 4 proc. w 2018 r. i 4,1 proc. w 2019 r." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów. W przyszłym tygodniu Aktualizacją Programu Konwergencji zajmie się rząd. Do końca kwietnia dokument musi trafić do Brukseli. W Polsce Grecji nie będzie - Ryzyko, że w Polsce w najbliższych latach

Złoty stabilny, Grecja i USA w centrum uwagi w środę

natomiast wywołać zaplanowana na dziś publikacja danych inflacyjnych z Polski. O godzinie 09:16 kurs EUR/PLN testował poziom 4,13 zł, USD/PLN 3,7521 zł, a CHF/PLN 3,9682 zł. Wszystkie trzy pary pozostają na poziomach zbliżonych do tych z wtorkowego zamknięcia, gdy miała miejsce nieudana próba korekty

Petru: Grecja potrzebuje głębokiej terapii

Leszek Baj: Grecja wpadła w błędne koło? Unia Europejska i MFW wymagają od niej kolejnych oszczędności, które pogłębiają recesję i zmuszają do następnych cięć. W IV kw. grecki PKB skurczył się o 7 proc. Ryszard Petru, partner PwC, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich: Grecja

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

sprzyjający, dlatego przyspieszenie tempa wzrostu PKB do 3.4%r/r (niewielkie ale jednak) należy uznać za dobrą informacje. Wielkie zamieszanie polityczne w Grecji, która „jedną nogą" była już niemal poza strefą euro, obawy o rozpad eurolandu, a także coraz wyraźniejsze oznaki spowolnienia

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

najniższy poziom) i było niższe o 1,5 pkt proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Hiszpania, Polska i Węgry. Z grupy referencyjnej zostały wykluczone Grecja oraz Bułgaria, w których

Mieszane dane z rynku pracy w USA i Grecja ponownie w centrum uwagi

Grecji, trudno mieć nadzieję, że problem ten uda się rozwiązać i najprawdopodobniej nadal będzie on wracał co kilka miesięcy. Szczególnie, że stosunek długu publicznego do PKB zbliża się do 200%, co jest poziomem, który z pewnością nie pozwoli Grecji na powrót do finansowania na warunkach rynkowych

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

Europejskiej wynosi 90 proc. PKB, a np. Polska ma dług nieprzekraczający 55 proc. PKB. Powód złej sytuacji Grecji jest prozaiczny: rozbudowany socjal i wydatki publiczne, niska ściągalność podatków, korupcja i nepotyzm. Będąc w strefie euro, Grecja mogła tanio się zadłużać, emitując obligacje, z czego obficie

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

ratingu z pozytywnej na negatywną, a być może obniży sam rating, tak jak 15 stycznia br. zrobiła to agencja S&P. Gdyby obecny rząd nie osłabiał wiarygodności kredytowej Polski, to po dzisiejszych dobrych danych o tempie wzrostu PKB  moglibyśmy liczyć na lekkie umocnienie złotego, a przynajmniej kurs

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu "Women in Work Index" 2019, przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. Jest to efekt m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niskiej stopy bezrobocia. Polska awansowała o jedno

Mniej rozliczeń gotówką. Rząd szuka recepty na szarą strefę

Szacunki dotyczące wielkości szarej strefy w Polsce bardzo się różnią. Zaczynają się na 13-14 proc. PKB według Głównego Urzędu Statystycznego. Ale ekonomiści i znawcy tematu zgodnie mówią, że to ocena bardzo zaniżona. Zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 r. wskaźnik ten stanowił

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

dane oparte na Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jako bezrobotnych nie traktuje osób pracujących na czarno). We wrześniu 2015 roku stopa bezrobocia spadła w Polsce do 7,4 proc., a w grudniu - do 7,1 proc. Wypadamy więc lepiej niż średnia unijna (9 proc.). Szokujące liczby z Grecji i

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

jednak w krajach, zaliczanych do rynków wschodzących. Dotyczy to także Polski. W większości krajów popyt był "uzupełniany" przez sektor rządowych, którego dług wzrósł i w kilku dużych krajach jest na poziomie "niestabilnym". To znaczy - bez poprawy wyniku pierwotnego w budżecie lub

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

, a nie wyraz podwyższonej niepewności firm odnośnie perspektyw popytowych, zakładamy, że PKB w Polsce w całym 2015 r. wzrośnie o 3,6% (dotychczas zakładaliśmy 3,5%). Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest niepewność odnośnie perspektyw aktywności w polskim przemyśle (ostatnie wyhamowanie

Moody's: Wzrosły ryzyka polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Polska (rating A2, perspektywa stabilna), Czechy (A1, stabilna) i Słowacja (A2, stabilna) mają przed sobą wyzwania natury politycznej i zewnętrznej, które mogą okazać się testem dla ich odporności makroekonomicznej, uważa Moody's Investors Service. Ponadto

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

straty nie pochodzą z sektorów objętych restrykcjami. Rosyjskie kontrsankcje objęły produkty, których eksport z Unii w 2013 r. był wart 5 mld euro, z czego 922 mln euro z Litwy (2,6 proc. PKB), 840 mln z Polski (0,2 proc. PKB), 589 mln z Niemiec (0,02 proc. PKB). Bruksela zrekompensowała tylko część tych

"Z punktu widzenia i logicznego, i gospodarczego najlepiej, żeby Grecja wyszła ze strefy euro i ogłosiła bankructwo"

szwajcarski. W Grecji chaos: tuż po otwarciu bankomatów ustawiły się pod nimi kolejki ludzi. Tłumy znajdziemy również na stacjach benzynowych. Władze uspokajają, że państwo ma duże rezerwy paliw. To nie był spokojny dzień w Europie, a analitycy wieszczą czarny tydzień - podsumowanie»> Co dalej z

Włochy wywołają kryzys na światowych rynkach? Kolejne włoskie banki w tarapatach

poprawia to, że należą do grupy najbardziej zadłużonych państwa świata. Ich dług publiczny wynosi aż 2,25 bln euro. To aż 136 proc. PKB Włoch. Więcej ma tylko Grecja (179 proc.), Japonia (230 proc.) i Zimbabwe (203 proc.). To nie koniec. Kraj zmaga się z najwyższym bezrobociem od czerwca 2015 roku. Jak

Motoryzacja w Grecji rośnie, w Polsce - tonie

strefę euro? Utrzymująca się od czterech lat recesja w Grecji zmniejszy PKB tego kraju w sumie o 15 proc., a bez pracy w trzecim kwartale było 17,7 proc. Greków. W zupełnie innej sytuacji jest Polska, która przez ostatnie lata kryzysu ciągle się rozwijała i ten rok zakończy wzrostem PKB o 4,1-4,2 proc

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

na budowę domów ze stycznia oraz inflacja PPI. W tym dniu zapoznamy się także z odczytem produkcji przemysłowej z Polski. Miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw na poziomie 8,4% r/r za grudzień był zdecydowanie lepszy od prognozy 5,2% r/r. Kolejny dzień przyniesie nam następne dane z USA w

Na rynku walutowym wciąż niepokój związany z Grecją i konfliktem na Ukrainie

istotniejszych publikacji warto pamiętać o sprzedaży detalicznej w USA, która w poprzednim miesiącu negatywnie zaskoczyła inwestorów. W piątek natomiast poznamy wstępne dane na temat PKB oraz inflację w Polsce. "O ile dynamika PKB nie powinna być zaskoczeniem, o tyle dalsze spadki cen ropy mogą pogłębić

Grecy twardo obstają przy swoim

makroekonomiczne, zakładając choćby wyższe tempo wzrostu PKB. Mimo że ekspozycja polskiej gospodarki na kryzys grecki jest znikoma, złotówka jest pod presją. Inwestorzy w takich sytuacjach odchodzą od rynków rozwijających. Mimo to w sytuacji niepomyślnego rozwiązania w niedzielę, polska waluta nie powinna już

Deloitte: Aż 71% CFO mówi o wysokim poziomie niepewności ekonomicznej w Polsce

wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%) i rok 2015 (ok. 3%) sprawdziły się. Tempo wzrostu w roku 2016 nie osiągnęło poziomu planowanego w budżecie (3,6%) ale okazało się zgodne z prognozami dyrektorów finansowych (ok. 3%)" - czytamy w komunikacie. Obecna edycja badania

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o odpowiednio 1,9 i 1,8 pkt. proc.). "W lutym 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

Polski są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Raport pokazuje, w jaki sposób rozwijają się rynki położone między krajami zachodnioeuropejskimi i Rosją - dzięki pozytywnym zmianom w infrastrukturze, wysoko wykwalifikowanej kadrze

KE proponuje, by państwa Unii mogły wykupić się od przyjmowania uchodźców. Ale cena jest zaporowa

Włochy bądź Grecja) ciążyłby obowiązek wstępnej oceny, czy mają szanse na azyl (to znaczy, czy nie przybyli z kraju bezpiecznego) oraz czy nie stanowią poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Udział Polski w dotychczasowych doraźnych rozdzielnikach z 2015 r. wynosił 6,7-7,7 proc. z całej liczby

Wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż w 2014 r. wg analityków

, pomimo poprawiających się perspektyw zewnętrznych, dynamika PKB w całym 2015 r. nie musi wyraźnie przekroczyć poziomu 3,0% r/r." - analitycy BOŚ Banku "Po tym jak polska gospodarka nieznacznie wyhamowała pod koniec poprzedniego roku, na początku 2015 r. tempo wzrostu utrzyma się na poziomie

Nouriel Roubini w Davos: Strefa euro może się rozpaść

euro nagle się rozsypało". Grecja i Hiszpania są najbardziej dotkniętymi kryzysem krajami spośród państw szesnastki. Grecja boryka się z bardzo wysokim długiem publicznym sięgającym 120 proc. PKB, a jej deficyt budżetowy czterokrotnie przekroczył wyznaczony przez Unię limit 3 proc. PKB. Większym

Kurtek z Pocztowego: Utrzymanie stóp bez zmian zależne od nowej RPP i szefa NBP

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Główna stopa procentowa na poziomie 1,5% może pozostać nawet do końca 2016 roku. Wiele będzie zależeć od nowych członków Rady, a także od polityki nowego prezesa NBP, którego będzie rekomendował już nowy prezydent Polski" - powiedziała Kurtek w

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

rejestry - tłumaczy Olga Leszczyńska-Luberek. Zwraca uwagę na to, że zagadnienie jest złożone. Ale skoro usługi i produkcja świadczone są na terenie Polski, muszą być uwzględniane. Grecy pompowali statystyki Prekursorem takiego zwiększania PKB jest Grecja, która ugięła się pod naciskami Unii nawołującej do

Ankieta Bloomberga: wzrost PKB w Polsce 4%

dzień umacniał się wobec euro, pomimo tego że i tak po zawirowaniach w Grecji jest już bardzo mocny. Ankieta Bloomberga na temat wzrostu PKB wypadła bardzo korzystnie dla naszego kraju. Jest to badanie, w którym pytani są ekonomiści na temat spodziewanych poziomów wzrostu gospodarczego w danym kraju

Pomoc dla Grecji uspokaja nastroje inwestorów

zeszłym tygodniu ocenę wiarygodności kredytowej Grecji do BBB minus. To aż o 3 stopnie niżej niż ocena Polski (A minus). Analitycy coraz głośniej domagali się większych szczegółów na temat planu ewentualnej pomocy dla Aten. I wreszcie się doczekali. Ministrowie krajów strefy euro uzgodnili w niedzielę

Rano złoty lekko słabszy po wczorajszym umocnieniu

EUR/PLN testował poziom 4,1390 zł, USD/PLN 3,7710554 zł, a CHF/PLN 3,9648 zł. Weekendowe porozumienie ws. trzeciego programu pomocowego dla Grecji wsparło nastroje na rynkach finansowych, zwiększając tym samym apetyt na ryzykowne aktywa. W tym m.in. popyt na złotego. Jego umocnienie w relacji do

Poranny komentarz rynkowy XTB - Grecja, ZEW i chińskie obietnice

myśleniem. Co oznaczają dane z Grecji? Głębszy spadek PKB oznacza mniejszą zdolność gospodarki do generowania wpływów z podatków, a to oznacza, iż kolejny raz okaże się, że plany pomocy dla Grecji budowane były na zbyt optymistycznych założeniach. To będzie oznaczać konieczność znalezienia nowych

Ukraina negocjuje z wierzycielami

możliwość, można śmiało założyć, że obecny termin zakończenia negocjacji zostanie przekroczony.Dzisiaj najważniejszymi danymi makroekonomicznymi powinien okazać się odczyt PKB dla Polski o godzinie 10:00. Oczekiwania inwestorów są optymistyczne i zakładają wzrost w ujęciu rocznym do 3,5%. To te dane powinny

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

wzrostu zostało utrzymane, zaś zasadniczy czynnik wzrostu - to popyt krajowy. Wyniki te oznaczają, że Polska znajduje się w pierwszej trójce gospodarek Unii Europejskiej. Za niższe niż przed kwartałem (r/r) tempo wzrostu PKB odpowiadały przede wszystkim inwestycje, przy czym konsumpcja prywatna wciąż

Polska gospodarka znów rośnie

Dobre wiadomości z polskiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł do 54,3 pkt, to ponad 2 pkt powyżej oczekiwań. Świadczy to o tym, że pomimo zawirowań na rynkach menażerowie są spokojni i optymistycznie patrzą w przyszłość. Wzrosty tego indeksu często wyprzedzają wzrosty PKB. W