pkb polski 2013

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Ekonomiści Banku Światowego obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w tym roku z 1,5 do 1 proc. Przewidują, że w przyszłym roku wzrost naszego PKB przyspieszy do 2 proc.

Polscy eksporterzy coraz mocniejsi na szwajcarskim rynku [Newseria]

Polscy eksporterzy coraz mocniejsi na szwajcarskim rynku [Newseria]

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Według danych opublikowanych przez GUS, w 2012 r. nasz PKB zwiększył się o 1,8 proc., a w 2011 r. o 4,8 proc.(PAP)

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

2002-2013 zawierają także dochody z czarnej strefy, czyli z nielegalnej działalności gospodarczej, takiej jak handel narkotykami, przemyt czy prostytucja. Jak podali eksperci Urzędu, największy udział w działalności nielegalnej, którą doliczono do PKB miała działalność związana z produkcją i handlem

Fitch: 0 proc. wzrostu PKB Polski w 2009 roku, euro dopiero w 2013

wiele odnotuje spadek PKB" - napisał Fitch."Polska poradziła sobie stosunkowo dobrze z ostrym pogorszeniem warunków zewnętrznych i finansowych. Odzwierciedla to stosunkowo niewielkie uzależnienie gospodarki od handlu zagranicznego, stosunkowo silny sektor bankowy, umiarkowaną nierównowagę

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

.). Najmniej produktywni są mieszkańcy województwa lubelskiego (70,6 proc. średniej krajowej), czyli 30,4 tys. zł na osobę. Natomiast najniższy PKB na region wiąże się z Opolszczyzną, gdzie wytwarzane jest zaledwie 2,1 polskiego PKB. W 2013 r. jeden polski region "zwijał się" - problem miało

MFW obciął prognozy PKB Polski. Na 2013 do 1,75 proc.

MFW obciął prognozy PKB Polski. Na 2013 do 1,75 proc.

W październiku MFW szacował, że wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski osiągnie w tym roku 2,4 procent, a w roku przyszłym 2,1 procent. W piątek fundusz podał też, że w 2012 roku ocenia deficyt sektora finansów publicznych na około 3,5 procent PKB. W październiku waszyngtoński pożyczkodawca

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

- W drugim kwartale polska gospodarka silnie spowolniła, a sprzedaż detaliczna i inwestycje publiczne były dużo słabsze od oczekiwań - głosi kwartalny raport banku "Regional Economic Prospects". - Inwestycje publiczne będą dalej ograniczane z uwagi na słabszą absorpcję funduszy unijnych

Wzrost polskiego PKB najszybszy w Europie. Eurostat podał wstępne wyliczenia

Wzrost polskiego PKB najszybszy w Europie. Eurostat podał wstępne wyliczenia

., a Osiemnastka strefy euro - o 0,8 proc. W zestawieniu Eurostatu bardzo dobrze wypada polska gospodarka. W stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. zanotowaliśmy wzrost PKB o 3,4 proc. Zaraz za Polską uplasowała się Rumunia ze wzrostem o 3,3 proc. Spadek zanotowały tylko trzy kraje - Finlandia, Włochy

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

"Aktywność gospodarcza w Polsce wzrosła w II połowie 2013 r., wspierana przez nadal silny eksport netto oraz odradzającą się konsumpcję prywatną. Biorąc pod uwagę odrodzenie gospodarki spowodowane czynnikami popytowymi w II połowie roku, uważamy, że poślizg w konsolidacji fiskalnej będzie

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost PKB

"Eksport jest motorem rozwoju gospodarczego Polski. Relacja eksportu towarów do PKB zwiększyła się z 19 proc. w roku 2001 do ponad 40 proc. w roku ubiegłym" - powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. Wskazał, że w latach 1990-2013 wartość polskiego eksportu wzrosła ponad

MFW oczekuje wzrostu PKB Polska na poziomie blisko 4% w 2012-2013 r.

Warszawa, 24.01.2011 (ISB) - Wzrost gospodarczy w Polsce nieco spowolni w 2011 r., zaś w latach 2012-2013 będzie wynosić blisko 4,0%, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w dokumencie poświęconym nowej elastycznej linii kredytowej (FCL) dla Polski. "Wzrost gospodarczy spowolni

Credit Suisse obniżył prognozy dla Polski. 1 proc. wzrostu PKB w 2013 roku

Credit Suisse obniżył prognozy dla Polski. 1 proc. wzrostu PKB w 2013 roku

Credit Suisse zakłada obecnie, że PKB za 2013 r. wzrośnie o 1 proc., a nie o 1,5 proc., jak przewidywał dotychczas. W 2014 r. spodziewa się PKB na poziomie 2,4 proc. wobec 3,0 proc. poprzednio. Bank nie przewiduje już zacieśnienia polityki fiskalnej w 2013 r. i sądzi, że deficyt sektora finansów

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

polskiego PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc. Jeszcze pod koniec stycznia główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki mówił, że ten wzrost jest realny. Dla porównania Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB Polski tylko na poziomie 1,2 proc. 22 stycznia premier Donald Tusk

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r

Polski dług publiczny wg ESA95 w I kwartale spadł do 49,5 proc. PKB

75,5 74,5 75,1 -0,4 0,6 Polska 57,2 57,1 49,5 -7,7 -7,6 Portugalia 127,4 128,9 132,9 5,4 3,9 Rumunia 38,7 38,4 39,0 0,3 0,6 Słowenia

Tusk: Polskie PKB będzie wyższe, niż prognozuje Bruksela

Tusk: Polskie PKB będzie wyższe, niż prognozuje Bruksela

opinii taka dynamika PKB Polski i tak jest wyższa w porównaniu z PKB strefy euro czy całej UE. Stwierdził też, że nikt nie prognozuje w Polsce recesji w tym roku. - Nie czytałem żadnego raportu dotyczącego Polski, który by prognozował recesję. Recesja to jest to wszystko, co jest poniżej zera. 1,2 proc

"Gazeta Wyborcza": Ogromna siła Mazowsza

Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny porównania polskich regionów. Najdynamiczniej - w tempie 4,8 proc. - rosła Wielkopolska, zaś jeden polski region "zwijał się". Problem miało Świętokrzyskie - produkt wytwarzany w tym regionie zmalał o 0,2 proc. (w cenach

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

World Economic Outlook to jeden z najważniejszych raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W styczniu MFW opublikował zrewidowane prognozy dla świata na 2013 rok i po raz kolejny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obniżył je. Czytaj też: Dynamika PKB Polski hamuje Według danych funduszu

OECD mocno tnie prognozy dla świata. I dla Polski

OECD mocno tnie prognozy dla świata. I dla Polski

To duże ścięcie prognoz - jeszcze w maju tego roku OECD w swoim raporcie szacowało, że polska gospodarka będzie się w najbliższych dwóch latach rozwijała w tempie 2,9 proc. Jednak obniżenie prognoz dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata. Poniżej podajemy najważniejsze prognozy. Strefa euro

Oxford Economics i Ernst & Young: Polska nadal liderem wzrostu w regionie

Oxford Economics i Ernst & Young: Polska nadal liderem wzrostu w regionie

Taką informację znajdziemy w najnowszym raporcie instytutu Oxford Economics i firmy doradczej Ernst & Young dotyczącym tzw. krajów szybkiego wzrostu. Jest ich 25 i Polska jest jednym z nich.Zdaniem Marka Rozkruta, głównego ekonomisty Ernst & Young, prognoza wzrostu PKB o 1,5 proc. w tym roku jest

A gdyby prostytucja i narkotyki były legalne? GUS: "PKB wzrosłoby w 2013 r. o ponad 13 mld zł" [WYKRES DNIA]

A gdyby prostytucja i narkotyki były legalne? GUS: "PKB wzrosłoby w 2013 r. o ponad 13 mld zł" [WYKRES DNIA]

. Największy udział miała działalność związana z produkcją i handlem narkotykami, której wartość stanowiła około 75 proc. i więcej dochodów z całej działalności nielegalnej i wyniosła w 2013 r. 0,60 proc. wartości PKB. To pierwszy raz w historii, kiedy GUS publikuje dane dla polskiej gospodarki z

Deloitte: Kryzys w Chinach sprawi, że PKB nam urośnie

pozostaje z nią dosyć silnie skorelowany. Spowolnienie dynamiki chińskiego PKB wpływać będzie na polską gospodarkę dwoma kanałami - poprzez handel międzynarodowy, a także spadek cen surowców. Z raportu wynika również, że rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego w Polsce może zwiększyć PKB naszego kraju łącznie

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

nieznacznie przekraczał 3 proc., to należy oczekiwać, że KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu w przyszłym roku - powiedział. - Celem jest osiągnięcie MTO [średniookresowego celu budżetowego - red.], czyli deficytu strukturalnego w 2015 roku na poziomie ok. 1 proc. PKB - dodał. W "

Polski dług publiczny według ESA95 w III kw. '13 spadł do 58,0 proc. PKB

proc. PKB z 86,7 proc. w II kwartale, a dla strefy euro spadła z 93,4 proc. do 92,7 proc. W III kwartale 2013 r., w porównaniu z II kwartałem 2013 r., wzrost relacji długu do PKB odnotowano w 10 państwach członkowskich, w 17 spadek, a w jednym (Słowenii) relacja się nie zmieniła. Największy wzrost

GUS: w IV kwartale 2014 r. wzrost PKB o 3,1 proc rdr

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 13 lutego 2015 r." - podał w piątek

MFW podwyższył prognozę wzrostu dla Polski do 3,1 proc. w 2014 r.

inwestycje publiczne". Rewizja w górę prognoz wzrostu dla Polski jest dość znacząca. W swym poprzednim, opublikowanym w październiku ub.r. raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewidywał, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,4 proc. w 2014 r. Tymczasem teraz

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

gospodarki. - Oczekujemy bardzo powolnego przyspieszenia PKB w 2013 r. Wciąż negatywny przyrost publicznych inwestycji powoduje, że stan polskiej gospodarki będzie zależał od tego, czy zagraniczny popyt będzie wsparciem dla prywatnych inwestycji i wydatków konsumpcyjnych - dodają analitycy.Komentarz zwraca

KE utrzymała prognozy wzrostu PKB Polski w 2012-13

KE utrzymała tym samym swoje prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki, które opublikowała na początku maja. "Utrzymująca się recesja w strefie euro prawdopodobnie spowoduje znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według naszych prognoz w 2012 r. wzrost PKB wyniesie 2,7 proc

Bank Barclays Capital obniżył prognozy PKB dla Polski i eurostrefy

W krótkim uzasadnieniu zamieszczonym w publikacji Global Economics Weekly analitycy banku wskazali na gorsze od zakładanych wyniki polskiej gospodarki za drugi kwartał tego roku (wzrost PKB wyniósł 2,4 proc. rdr - PAP wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. po wzroście w I kwartale o 3,5

MF: W 2013 wzrost PKB może wynieść 2-2,5 proc.

MF zakładało do tej pory, że 2013 rok przyniesie ożywienie polskiej gospodarki, a jej wzrost wyniesie 2,9 proc. Kotecki powiedział jednak, że konieczna będzie rewizja tych założeń. Swoje nowe oczekiwania MF ma przedstawić pod koniec sierpnia. - Musimy zrewidować te 2,9 proc. Zamiast przyspieszenia

Prognozy z Brukseli: Hiszpania i Grecja nie da rady, ożywienie w UE w 2013

PKB w tym roku sięgnie 1,8 proc., a w 2013 roku - 0,3 proc. Bezrobocie w tym kraju zdaniem Komisji przekroczy w przyszłym roku 25 proc.! Włoska gospodarka skurczy się w tym roku o 1,4 proc., a portugalska o 3,3 proc. W tym roku najszybciej rozwijającym się krajem UE będzie Polska, której PKB zdaniem

Wzrost PKB w nowych krajach Unii przyspieszy do 1,3 proc.

międzynarodowych rynkach finansowych - tłumaczyła. W opublikowanym w środę raporcie globalnym prognoza wzrostu PKB dla Polski na 2013 r. to 1,6 proc. - Różnica w prognozach między raportami wynika z tego, że przygotowały je różne zespoły. Czwartkowy raport przygotowany jest przez zespół regionalny, a środowy

Morgan Stanley ostro tnie prognozę dla Polski

"W najbliższych dwóch latach polska gospodarka będzie rosnąć poniżej potencjału, ponieważ będzie się zmagać z trudniejszym otoczeniem zewnętrznym i rosnącą ostrożnością ze strony gospodarstw domowych, firm i banków" - głosi najnowszy raport analityków banku. Wśród oznak słabości polskiej

Analitycy: Realizacja exposé Tuska zwiększy PKB w 2013 roku

zmniejszenie obaw inwestorów przed spadkiem inwestycji publicznych w przyszłym roku, co jest oczywiście głównym powodem oczekiwanego spowolnienia gospodarki - głosi raport Nomury. Cały plan rządu zakłada, że w latach 2013-20 Polska wyda na inwestycje około 400 mld zł, ocenił bank Nomura. Większość środków

BAML podtrzymuje prognozy PKB dla Polski na 2014 r.

Bank stwierdza zarazem, że dynamika polskiej gospodarki osłabła z 1,1 proc. kdk w I kwartale do 0,5-0,6 proc. kdk w II. W ujęciu rocznym PKB za II kwartał wzrósł w Polsce o 3,2 proc. rdr w porównaniu z 3,4 proc. rdr w I kwartale - ogłosił w czwartek wstępne dane GUS. Na dane w drugim półroczu

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

, dzięki wykorzystaniu funduszy UE, oraz dalsze wzmocnienie rynku pracy. "Zarówno konsumpcja prywatna, jak i inwestycje były poniżej oczekiwań przez ostatnie dwa lata, ale oczekujemy, że oba składniki odbiją w tym i przyszłym roku, co pozwoli osiągnąć wzrost PKB tuż poniżej 3,0 proc." - napisali

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

- szczyt klimatyczny ONZ w 2013 r. "Tak wielki obiekt, jaki został wybudowany na Euro 2012, wciąż żyje i jest magnesem przyciągającym do Warszawy steki tysięcy gości nie tylko z Polski, ale i z zagranicy" - zaznaczył. Posiedzenie Komitetu Turystyki OECD z udziałem 90 delegatów z 39 państw potrwa

Hausner: Małe szanse na zmniejszenie deficytu za rok

;. - Polska gospodarka nie załamie się w przyszłym roku, jeśli nasz deficyt nie zejdzie do 3 proc. PKB, bo moim zdaniem szanse na to są w 2013 lub dopiero w 2014 roku - dodał były wicepremier i minister gospodarki. Zdaniem Hausnera oprócz stanu finansów publicznych największym problemem dla polskiej

Urośniemy szybciej? HSBC podnosi prognozę wzrostu polskiego PKB

- Podnosimy naszą prognozę wzrostu polskiego PKB w 2014 r., aby uwzględnić zmiany w polityce fiskalnej. Polska powinna w przyszłym roku nadal ograniczać deficyt budżetowy, zamiast cięć wydatków na inwestycje, będzie to polegało na oszczędnościach wygenerowanych przez reformę systemu emerytalnego. W

JP Morgan obniżył prognozy PKB dla Polski

analityków rząd zmieni podejście w polityce fiskalnej i przyjmie mniej wymagające wskaźniki redukcji deficytu finansów publicznych. W 2013 r. ma wynieść - ich zdaniem - 3-3,2 proc. PKB wobec 2,2 proc. przyjętych w planie konwergencji z kwietnia. W komentarzu do danych JP Morgan stwierdził, że "

Niski wzrost PKB, bo słabe inwestycje

Dzisiejsze szacunki GUS wskazują na to, że Polska weszła w fazę stagnacji. Technicznie rośniemy, jednak nieznacznie, i poprawa jest niewidoczna. Gdyby każdy następny kwartał przyniósł podobne odczyty, mielibyśmy w tym roku bardzo niski wzrost gospodarczy.Po raz pierwszy mamy szacunki GUS już po 45

MFW: Deficyt general government Polski spadnie do 2,5% PKB w 2015 r.

Warszawa, 09.10.2014 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie do 3,2% PKB w 2014 r. i do 2,5% PKB w 2015 r. (wobec 4,3% PKB w ub.r.), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor"

GUS: Deficyt sektora 'general government' wzrósł do 4,0% PKB w 2013r. wg ESA2010

metodologii unijnej ESA 2010 - do 2,7% PKB, co pozwoli zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że Polska powinna wypełnić kryterium fiskalne w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.). Obecnie procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 11 z 28 państw UE

MFW: Deficyt general government Polski spadnie o 1 pkt do 3,5% PKB w 2014 r.

Warszawa, 14.01.2014 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie do 3,5% PKB w 2014 r. i do 3,0% PKB w 2015 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz szacuje, że w 2013 r. deficyt ten wyniósł 4,5% PKB wobec 3,9% PKB rok

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł kw/kw do 821,35 mld zł w II kw.

) podał ostatnio, że tzw. general government deficit Polski wyniósł 4,0% PKB na koniec 2013 r. wobec 3,7% PKB rok wcześniej, a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 55,7% PKB wobec 54,4% PKB rok wcześniej. W ujęciu nominalnym, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku

"Gazeta Wyborcza": Polska traci fortunę w wypadkach drogowych

wskazują analitycy IBDiM, straty z powodu zdarzeń drogowych w 2013 r. stanowiły niemal 3 proc. PKB Polski, podczas gdy na świecie wahają się w granicach 1,5-2 proc. PKB.

Eurostat: Deficyt general government Polski wzrósł do 70,65 mld zł w 2013 r.

Warszawa, 23.04.2014 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski zwiększył się do 70,65 mld zł w 2013 r. z 61,68 mld zł rok wcześniej, podał Eurostat. Unijny urząd statystyczny podtrzymał, że w relacji do PKB deficyt ten wyniósł 4,3% w 2013 r. wobec 3,9

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł kw/kw do 831,33 mld zł w III kw

930,5 mld zł, podano też w komunikacie. W relacji do PKB zadłużenie Polski wyniosło w III kwartale 2014 r. 48,6% wobec 48,4% w III kwartale 2013 r. zadłużenie w tym ujęciu wynosiło 56,6%.  Natomiast zadłużenie sektora "general government" dla całej Unii Europejskiej zmniejszyło w

Eurostat: Wydatki na badania i rozwój w Polsce to 0,87% PKB, średnia UE: 2,02%

nominalnym wydatki Polski na badania i rozwój wyniosły 3.436 mln euro w 2013 r. wobec 1.139 mln euro w 2004 r., zaś w całej Unii Europejskiej było to odpowiednio: 273.464 mln euro wobec 194.341 mln euro, podano w komunikacie. Najwyższy poziom wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB wśród krajów

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na ok. 3% w 2014 i 2015 r.

publiczny powinien spaść z ok. 55,75% PKB na koniec 2013 r. do ok. 48,50% PKB na koniec 2014 r., głównie wskutek jednorazowej zmiany w systemie emerytalnym" - czytamy w komunikacie. W październiku MFW prognozował, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,3% r/r w 2014 r. wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 27.01.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło do około 3,3% w 2014 r. z 1,6% w 2013 r., wynika z szacunków ekonomistów. Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu spodziewa się, że wzrost PKB w całym 2014 r. wyniósł średnio 3,28

Wzrost PKB przyspieszył do ok. 3,3% r/r w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 26.01.2015 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło do około 3,3% w 2014 r. z 1,6% w 2013 r., wynika z szacunków ekonomistów. Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu spodziewa się, że wzrost PKB w całym 2014 r. wyniósł średnio 3,28% (prognozy wahały się

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 3,4% PKB w 2014 r.

odpowiednio: 2,9% PKB w 2015 r. i 2,8% PKB w 2016 r. "Deficyt 'general government' Polski spadnie do 3,4% PKB w 2014 r. z 4.0% PKB w 2013 r., w głównej mierze ze względu na oczekiwaną poprawę działalności gospodarczej oraz wyższe od planowanych dochody podatkowe. Co więcej, częściowe odwrócenie

GUS: Deficyt sektora 'general government' wzrósł do 4,3% PKB w 2013 r.

szacowanego na 2013 r. Według Komisji, w 2014 r. Polska będzie miała nadwyżkę w wysokości 5,0% PKB głównie dzięki jednorazowym skutkom zmiany w systemie emerytalnym, natomiast bez tych zmian deficyt wyniósłby 3,8% PKB. Resort finansów informował niedawno, że zmiany w systemie emerytalnym skutkować będą

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku do 3,2% z oczekiwanych w listopadzie ub. r. 2,8%, podała Komisja w nowej prognozie. W 2016 r. wzrost PKB ma sięgnąć 3,4% (wobec 3,3% oczekiwanych w listopadzie). "Pomimo zewnętrznych

Rząd chce obniżyć deficyt 'general government' do 2,5% PKB w 2015 r. wg ESA95

podatkowej. Ograniczenie deficytu będzie głównie wynikiem zmniejszenia wydatków o 3,5 pkt proc. do PKB" - czytamy dalej. Minister finansów Mateusz Szczurek mówił niedawno, że według nowej unijnej metodologii ESA 2010 (która ma zacząć obowiązywać od września br.) w 2014 r. Polska odnotuje deficyt

Polski dług mocno w dół. Ale dzięki OFE

.). Dług publiczny krajów strefy euro wzrósł w okresie od pierwszego kwartału 2013 do pierwszego kwartału 2014 z 92,5 proc. do 93,9 proc. PKB. Liczone w pieniądzach zadłużenie Polski spadło w tym czasie z 917,9 mld zł do 819 mld zł. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. wynosiło 934,6 mld zł. Wszystkie dane

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,1% w 2013 r.

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 4,9 pkt proc. r/r i wyniosła 126,1% w 2013 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Warunki makroekonomiczne oraz tendencje na światowych rynkach finansowych sprzyjały w 2013 r. dalszemu

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. o 0,2 pkt do 3,3%

Warszawa, 27.06.2014 (ISBnews) - Polskę czeka dalszy ciąg odbicia gospodarczego, a wzrost PKB w tym roku przyspieszy do 3,3%, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W maju Fundusz przewidywał, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,1% (po wzroście o 1,6% w 2013 r.). "

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,0% w 2014 r.

inflacja wyniesie 1,1% w 2015 r., zaś w kolejnym roku może sięgnąć 1,9%. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2013 2014 2015 2016  wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,0

GUS skorygował wzrost PKB za 2012 r. do 2,0%, za 2013 r. - bez zmian: 1,6%

Warszawa, 04.04.2014 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 2,0% w 2012 r. i 1,6% w 2013 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), korygując wcześniejsze dane. Urząd podawał wcześniej, że wzrost PKB w 2012 r. wyniósł 1,9%; natomiast dynamika wzrostu za 2013 r. nie zmieniła się wobec

GUS skorygował wzrost PKB za I kw. 2013 r. do 0,4% r/r i za III kw. do 2,0% r/r

2013 r. wyniosła 1.635.745,8 mln zł wobec 1.596.378,5 mln zł rok wcześniej. Minister finansów Mateusz Szczurek mówił wczoraj, że wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,3% w 2014 r. i do 3,8% w 2015 r. Głównym czynnikiem wzrostu ma być popyt wewnętrzny, choć jeszcze w tym roku wpływ eksportu netto na

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2014 r.

Warszawa, 08.04.2014 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy do 3,1% w 2014 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w kwietniowym wydaniu "World Economic Outlook". W styczniu Fundusz spodziewał się, że wzrost PKB Polski wyniesie w  2014 r. 2,8% (wobec

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (dzięki temu eliminowane są różnice w cenach pomiędzy krajami) rozpiętość pomiędzy krajami jest większa. Polska w tym zestawieniu wypada nieco gorzej. PKB na głowę mieszkańca w 2013 roku stanowił 67 proc. średniej unijnej. Choć szybko doganiamy bogatsze kraje - jeszcze pięć

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

"Dane GUS pokazujące potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie województwa firm są konkretnym argumentem w naszej walce o zmianę ustawy o +janosikowym+. Firmy, które wypracowują blisko 22 proc. polskiego PKB, płacą podatki na Mazowszu i mają prawo oczekiwać, że te pieniądze tu

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

KE: Deficyt general government spadnie do 2,9% PKB w tym roku

Warszawa, 05.02.2014 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w 2015 r. wobec 3,6% PKB deficytu szacowanego na ub.r., podała Komisja Europejska w zimowych prognozach. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść 2,7%. "

Moody's: potrzeby pożyczkowe krajów CEE6 spadną do 94,2 mld euro

;Słowenia i Węgry mają najwyższe potrzeby pożyczkowe odpowiednio na poziomach 14,3 proc. i 22,7 proc. PKB, podczas gdy Polska, Słowacja i Rumunia mają najniższe, na poziomie poniżej 10 proc. PKB" - dodano. Moody's ocenia, że 75 proc. potrzeb zostanie sfinansowane przez emisje na rynkach krajowych

KE: Polska zrealizuje cel dotyczący redukcji deficytu w 2014 r.

;poprzedniej reformy emerytalnej), przypomina Komisja. "Polska osiągnęła cel w zakresie deficytu nominalnego w 2013 r. i oczekuje się, że zrealizuje go także w 2014 r. Deficyt nominalny wynoszący 4,3% PKB w 2013 r. był niższy od zalecanego poziomu 4,8% PKB. Wyznaczony w programie konwergencji

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 3,0% w 2015 r.

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 3,0% w przyszłym roku wobec 3,3% wcześniej prognozowanych, szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W 2014 roku wzrost PKB według banku ma wynieść 3,2%. "Od połowy 2013 r. wzrost gospodarczy w

GUS: Wzrost PKB wg nowej metodologii ESA2010 wyniósł 1,7% w 2013 r.

Warszawa, 29.09.2014 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski liczony według nowej unijnej metodologii wyniósł 1,7% w 2013 r. wobec 1,8% rok wcześniej (w cenach stałych), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS przedstawił także po raz pierwszy szacunki udziału w PKB działalności nielegalnej (m.in

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% i 3,0% w 2016 r. "Od publikacji projekcji listopadowej, GUS opublikował szacunek PKB za III kw. 2014 r. oraz cały 2014 r., sporządzony po raz pierwszy zgodnie z nowym standardem metodycznym Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

. Ankietowani na początku stycznia przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2014 roku polska gospodarka urosła o 3,3 proc., popyt krajowy wzrósł o 4,4 proc., a inwestycje wzrosły o 8,9 proc. GUS poinformował, że inwestycje w 2014 r. wzrosły o 9,4 proc. vs konsensus wzrostu o 8,9 proc. i po wzroście w 2013 o 0,9

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do ok. 3,2% r/r w I kw. 2014 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 15.05.2014 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło w I kw. 2014 r. i wyniosło ok. 3,2% (wobec 2,7% r/r w IV kw. 2013 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Szesnastu analityków uwzględnionych w zestawieniu

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do ok. 3,2% r/r w I kw. 2014 wg analityków

Warszawa, 14.05.2014 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszyło w I kw. 2014 r. i wyniosło ok. 3,2% (wobec 2,7% r/r w IV kw. 2013 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Szesnastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewa się

Bank Światowy podniósł prognozy wzrostu PKB Polski do 3,3% w 2014 r.

  Warszawa, 11.06.2014 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym roku do 3,3% (z 1,6% w ub.r.), zaś w przyszłym roku osiągnie 3,5%, prognozuje Bank Światowy. W grudniu ub.r. instytucja spodziewała się, że PKB Polski wzrośnie o 2,8% w 2014 r. Wzrost gospodarczy Polski na 2016

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

lat 2013 i 2012, jednak najnowsze dane nie są szczególnie dobrą wiadomością. Wynika z nich, że w ostatnim kwartale dynamika PKB musiała spowolnić. W jego ocenie w ubiegłym roku polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia. "Wyraźnie umocnił się popyt krajowy, głównie dzięki wzrostowi spożycia

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Polski, perspektywa stabilna

proc. PKB w 2013 r. Fitch przypomina, że w ocenie agencji reforma OFE jest neutralna dla ratingu Polski. "Niemniej jednak przy obecnych trendach luka między polskim długiem publicznym a medianą w kategorii +A+ domknie się w latach 2015-16" - zaznaczono w komunikacie.(PAP)

Sejm przyjął raporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców

sztucznych, produkcję wyrobów metalowych. "Największymi beneficjentami była Spółka Restrukturyzacji Kopalń, PGE Górnictwo i Energetyka, Telewizja Polska oraz Polskie LNG" - mówił w lutym w Sejmie szef UOKiK. W sektorze transportu w 2013 r. udzielono 4 mld zł pomocy publicznej, ponad 300 mln zł

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W całym roku inwestycje spadały jeszcze o 0,4 proc., a konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc. Jeśli czytasz na smartfonie, raport GUS o PKB w 2013 r. znajdziesz pod tym linkiem. Szczurek: To miła niespodzianka Wzrost PKB w 2013 r. w wysokości 1,6 proc. to miła

CIR: w 2016 r. Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu

"Rząd jest zdeterminowany, aby dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do rozwoju kraju" - poinformowano. Zgodnie z komunikatem rząd spodziewa się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., czyli dwa razy więcej

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

, Finlandii i właśnie Danii. Spadki? Między innymi w Norwegii, Chile i Nowej Zelandii. W 2013 roku poziom obciążeń wzrósł w 21 państwach, a spadł w 9. Dla pozostałych czterech dane z ubiegłego roku nie są jeszcze dostępne. Niestety, wśród tej czwórki jest też Polska. Co, mimo to, możemy powiedzieć o naturze

KE obniża prognozy dla Polski. Niższy wzrost, większy deficyt

"Wzrost w Polsce zwalnia w związku z zachwianiem się popytu wewnętrznego" - zatytułowała KE środowe prognozy dla Polski. W maju KE szacowała, że wzrost PKB Polski w 2012 r. wyniesie 2,7 proc., a w 2013 r. - 2,6 proc. W 2014 r. wzrost PKB ma wynieść - według KE - 2,6 proc. Deficyt

Tempo wzrostu PKB utrzymało się na poziomie 3,2% r/r w II kw. 2014 wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 14.08.2014 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzymało się w II kw. 2014 r. i wyniosło ok. 3,2% (wobec 0,8% r/r w II kw. 2013 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Dwunastu analityków uwzględnionych w zestawieniu

Tempo wzrostu PKB utrzymało się na poziomie 3,2% r/r w II kw. 2014 wg analityków

Warszawa, 13.08.2014 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzymało się w II kw. 2014 r. i wyniosło ok. 3,2% (wobec 0,8% r/r w II kw. 2013 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews. Dwunastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewa się

MF: Dług publiczny w '13 r. poniżej 55 proc. PKB; wg metodologii UE poniżej 58 proc. PKB

Na koniec 2012 roku państwowy dług publiczny był na poziomie 52,7 proc. PKB, a liczony według metodologii ESA 95 na poziomie 55,6 proc. "Uwzględniając dzisiejszy kurs walutowy szacujemy, że relacja długu publicznego do PKB według polskiej metodologii będzie w 2013 roku kształtować się poniżej

Rząd przyjął uchwałę ws. planu 2014-17 z wzrostem PKB 3,3% w 2014 i 3,8% w 2015

. Wraz ze spodziewaną, wyraźną poprawą kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest UE, również w naszym kraju można oczekiwać korzystnych perspektyw wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3%, czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. W 2015 r

Szczurek: koszt działań z expose maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Większość dostosowania po stronie deficytu wynika właśnie z obniżania wydatków" - powiedział Szczurek. "Wydatki w relacji do PKB, już dziś najniższe w potransformacyjnej historii Polski, w najbliższych kilku latach będą wciąż spadały" - dodał

Kambodża podniosła kwotę wolną od podatku do 8640 zł. To prawie 3 razy więcej niż w Polsce [WYKRES DNIA]

W zeszłym tygodniu polski sejm odrzucił projekt ustawy, podwyższającej próg dochodu wolnego od podatku. Według obecnych przepisów, nie musimy płacić podatku dochodowego, jeśli w ciągu roku zarobiliśmy mniej niż 3091 zł. Jeśli nasz dochód jest wyższy choćby o złotówkę, musimy już zapłacić podatek

GUS: deficyt sektora publicznego w 2013 r. wyniósł 4,3 proc. PKB

działaniami, które polski rząd zamierza podjąć w celu obniżenia deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2015 r.

Eurostat: rosną długi krajów Unii Europejskiej

początku 2014 roku do strefy euro Łotwa. Jej zadłużenie sięga zdaniem Eurostatu 39,1 proc. PKB.Jak na tle Europy wypada Polska? Ciągle całkiem nieźle. Dług liczony metodologią Eurostatu mamy na poziomie 57,3 proc. PKB (w IV kw. 2012 roku wynosił 55,6 proc. PKB). To oznacza, że zadłużenie publiczne Polski w

GUS: wzrost PKB w 2013 roku wyniósł 1,6 proc.

ogółem wzrosło o 1,1 proc. wobec wzrostu o 1 proc. w 2012 r. Ankietowani przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2013 roku polska gospodarka urosła o 1,5 proc., popyt krajowy spadł o 0,1 proc., a inwestycje spadły o 0,4 proc. Także resort finansów w ostatnich danych przewidywał, że zeszły rok zamknie się

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

ograniczyć, to popyt na auta nowe by się wytworzył" - dodał dyrektor zarządzający pionu bankowości korporacyjnej w DNB Bank Polska Adam Żelezik. W 2013 r. udział części samochodowych w sprzedaży wyniósł 52,9% wobec 41,2% w 2008 r. Inne wnioski z raportu wskazują, że w wyniku jednorazowego wzrostu

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

Na koniec 2012 roku państwowy dług publiczny był na poziomie 52,7 proc. PKB, a liczony według metodologii ESA 95 - na poziomie 55,6 proc. "Uwzględniając dzisiejszy kurs walutowy, szacujemy, że relacja długu publicznego do PKB według polskiej metodologii będzie w 2013 roku kształtować się

Dodatkowy rok dla Polski na zbijanie deficytu?

formalność.Przed ostatnimi wakacjami Bruksela przedłużyła Polsce termin na zbicie deficytu z 2013 do 2014 r. i zaleciła jego redukcję do 3,6 proc. PKB w 2013 r. i do 3,0 proc. PKB w 2014 r. Ale - jak dziś ogłosiła Komisja Europejska - Polska nie ma na to szans, jeśli od przyszłorocznego wskaźnika odliczyć efekt

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

30.01. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w 2013 r. w wysokości 1,6 proc. to miła niespodzianka, ale gospodarka polska liczy na więcej - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. Jego zdaniem widać już, że rok 2014 będzie lepszy. Główny Urząd Statystyczny podał w

MF: Dług sektora general government wzrósł do 57,2% PKB na koniec 2013 r.

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 57,2% PKB na koniec 2013 r. wobec 55,6% PKB rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (liczony wg polskiej metodologii) wyniósł odpowiednio 53,9% PKB wobec 52,7% PKB

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

Kozłowskiego, miniony rok był dla polskiej gospodarki lepszy od lat 2013 i 2012, jednak najnowsze dane nie są szczególnie dobrą wiadomością. Wynika z nich, że w ostatnim kwartale dynamika PKB musiała spowolnić. W jego ocenie w ubiegłym roku polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia. "Wyraźnie umocnił

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PKB per capita

rozstęp PKB per capita wynosi 102 595 $ (2011), średni światowy PKB per capita to około 10 tys. $. (ogółem ponad 69 bilionów $ w 2011). Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2013) }|}|}|}

Mistrzostwa Polski w Boksie 2013

84. Mistrzostwa Polski w Boksie 2013 (mężczyzn) odbyły się w dniach 20-23 marca 2013 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Wystartowało 74 zawodników. Medaliści Kategoria: Złoto: Srebro: Brąz: waga papierowa (do 49 kg) Dawid Jagodziński (Astoria Bydgoszcz) Arkadiusz Lubomski (Kontra

Mistrzostwa Polski w boksie kobiet 2013

13. Mistrzostwa Polski w Boksie Kobiet 2013 odbyły się w dniach 7-10 marca 2013 w hali sportowej "MOSiR" w Lublinie. Dwunasty tytuł mistrzowski zdobyła Karolina Michalczuk, która jako jedyna uczestniczyła we wszystkich trzynastu dotychczasowych edycjach mistrzostw. Medaliści seniorek Kategoria

2013

rekordów świata. 26 października – Adam Nawałka został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Pracę nad polską kadrą obejmie 1 listopada 2013r. 27 października – Robert Kubica zwyciężył w Rajdzie Hiszpanii w swojej klasie, pieczętując tym samym tytuł Mistrza Świata

Mistrzostwa Polski w Curlingu 2013

Mistrzostwa Polski w Curlingu 2013 odbyły się między 17 a 21 kwietnia 2013 w Hali Widowiskowo-sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków.Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 31 drużyn (10 kobiecych i 21 męskich).Tytułów mistrzowskich z Mistrzostw Polski 2012 broniły zawodniczki AZS Gliwice Kamikaze

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.