pkb polski 2013

Fitch: 0 proc. wzrostu PKB Polski w 2009 roku, euro dopiero w 2013

Agencja ratingowa podtrzymała prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku na poziomie zerowym wobec 4,9% w 2008 r., poinformowała agencja w komunikacie. Fitch uważa, że najbardziej prawdopodobnym terminem przyjęcia euro przez Polskę jest rok 2013.

Credit Suisse obniżył prognozy dla Polski. 1 proc. wzrostu PKB w 2013 roku

Bank Credit Suisse obniżył najważniejsze prognozy dla Polski w reakcji na korektę PKB za 2012 r. dokonaną przez GUS, najnowsze dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce, a także wstępne dane indeksu PMI z Niemiec za kwiecień.

Polscy eksporterzy coraz mocniejsi na szwajcarskim rynku [Newseria]

Polscy eksporterzy coraz mocniejsi na szwajcarskim rynku [Newseria]

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Nowe prognozy dla Polski i krajów naszego regionu Bank Światowy podał przy okazji publikacji cyklicznego raportu na temat sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika z niego, że 10 krajów UE z naszego regionu plus Chorwacja (która wejdzie do Unii w lipcu) w tym roku zanotuje

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Według danych opublikowanych przez GUS, w 2012 r. nasz PKB zwiększył się o 1,8 proc., a w 2011 r. o 4,8 proc.(PAP)

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

2002-2013 zawierają także dochody z czarnej strefy, czyli z nielegalnej działalności gospodarczej, takiej jak handel narkotykami, przemyt czy prostytucja. Jak podali eksperci Urzędu, największy udział w działalności nielegalnej, którą doliczono do PKB miała działalność związana z produkcją i handlem

Dane GUS: Mazowsze motorem całej gospodarki.

natomiast spadek PKB w porównaniu z 2012 rokiem - o 1,2 proc. w świętokrzyskim i o 0,5 proc. w woj. śląskim. Największy udział w tworzeniu PKB Polski w 2013 roku miało woj. mazowieckie - 22,1 proc. Na drugim miejscu było woj. śląskie - 12,4 proc, a na trzecim wielkopolskie - 9,6 proc. Najniższy udział w

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

- W drugim kwartale polska gospodarka silnie spowolniła, a sprzedaż detaliczna i inwestycje publiczne były dużo słabsze od oczekiwań - głosi kwartalny raport banku "Regional Economic Prospects". - Inwestycje publiczne będą dalej ograniczane z uwagi na słabszą absorpcję funduszy unijnych

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

"Aktywność gospodarcza w Polsce wzrosła w II połowie 2013 r., wspierana przez nadal silny eksport netto oraz odradzającą się konsumpcję prywatną. Biorąc pod uwagę odrodzenie gospodarki spowodowane czynnikami popytowymi w II połowie roku, uważamy, że poślizg w konsolidacji fiskalnej będzie

Wzrost polskiego PKB najszybszy w Europie. Eurostat podał wstępne wyliczenia

Wzrost polskiego PKB najszybszy w Europie. Eurostat podał wstępne wyliczenia

., a Osiemnastka strefy euro - o 0,8 proc. W zestawieniu Eurostatu bardzo dobrze wypada polska gospodarka. W stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. zanotowaliśmy wzrost PKB o 3,4 proc. Zaraz za Polską uplasowała się Rumunia ze wzrostem o 3,3 proc. Spadek zanotowały tylko trzy kraje - Finlandia, Włochy

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost PKB

"Eksport jest motorem rozwoju gospodarczego Polski. Relacja eksportu towarów do PKB zwiększyła się z 19 proc. w roku 2001 do ponad 40 proc. w roku ubiegłym" - powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. Wskazał, że w latach 1990-2013 wartość polskiego eksportu wzrosła ponad

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

polskiego PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc. Jeszcze pod koniec stycznia główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki mówił, że ten wzrost jest realny. Dla porównania Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB Polski tylko na poziomie 1,2 proc. 22 stycznia premier Donald Tusk

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r

Oxford Economics i Ernst & Young: Polska nadal liderem wzrostu w regionie

Oxford Economics i Ernst & Young: Polska nadal liderem wzrostu w regionie

Taką informację znajdziemy w najnowszym raporcie instytutu Oxford Economics i firmy doradczej Ernst & Young dotyczącym tzw. krajów szybkiego wzrostu. Jest ich 25 i Polska jest jednym z nich. Zdaniem Marka Rozkruta, głównego ekonomisty Ernst & Young, prognoza wzrostu PKB o 1,5 proc. w tym roku jest

Tusk: Polskie PKB będzie wyższe, niż prognozuje Bruksela

Tusk: Polskie PKB będzie wyższe, niż prognozuje Bruksela

opinii taka dynamika PKB Polski i tak jest wyższa w porównaniu z PKB strefy euro czy całej UE. Stwierdził też, że nikt nie prognozuje w Polsce recesji w tym roku. - Nie czytałem żadnego raportu dotyczącego Polski, który by prognozował recesję. Recesja to jest to wszystko, co jest poniżej zera. 1,2 proc

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

World Economic Outlook to jeden z najważniejszych raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W styczniu MFW opublikował zrewidowane prognozy dla świata na 2013 rok i po raz kolejny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obniżył je. Czytaj też: Dynamika PKB Polski hamuje Według danych funduszu

Polski dług publiczny wg ESA95 w I kwartale spadł do 49,5 proc. PKB

75,5 74,5 75,1 -0,4 0,6 Polska 57,2 57,1 49,5 -7,7 -7,6 Portugalia 127,4 128,9 132,9 5,4 3,9 Rumunia 38,7 38,4 39,0 0,3 0,6 Słowenia

OECD mocno tnie prognozy dla świata. I dla Polski

OECD mocno tnie prognozy dla świata. I dla Polski

To duże ścięcie prognoz - jeszcze w maju tego roku OECD w swoim raporcie szacowało, że polska gospodarka będzie się w najbliższych dwóch latach rozwijała w tempie 2,9 proc. Jednak obniżenie prognoz dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata. Poniżej podajemy najważniejsze prognozy. Strefa euro

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

nieznacznie przekraczał 3 proc., to należy oczekiwać, że KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu w przyszłym roku - powiedział. - Celem jest osiągnięcie MTO [średniookresowego celu budżetowego - red.], czyli deficytu strukturalnego w 2015 roku na poziomie ok. 1 proc. PKB - dodał. W "

"Gazeta Wyborcza": Ogromna siła Mazowsza

Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny porównania polskich regionów. Najdynamiczniej - w tempie 4,8 proc. - rosła Wielkopolska, zaś jeden polski region "zwijał się". Problem miało Świętokrzyskie - produkt wytwarzany w tym regionie zmalał o 0,2 proc. (w cenach

Polski dług publiczny według ESA95 w III kw. '13 spadł do 58,0 proc. PKB

proc. PKB z 86,7 proc. w II kwartale, a dla strefy euro spadła z 93,4 proc. do 92,7 proc. W III kwartale 2013 r., w porównaniu z II kwartałem 2013 r., wzrost relacji długu do PKB odnotowano w 10 państwach członkowskich, w 17 spadek, a w jednym (Słowenii) relacja się nie zmieniła. Największy wzrost

A gdyby prostytucja i narkotyki były legalne? GUS: "PKB wzrosłoby w 2013 r. o ponad 13 mld zł" [WYKRES DNIA]

A gdyby prostytucja i narkotyki były legalne? GUS: "PKB wzrosłoby w 2013 r. o ponad 13 mld zł" [WYKRES DNIA]

. Największy udział miała działalność związana z produkcją i handlem narkotykami, której wartość stanowiła około 75 proc. i więcej dochodów z całej działalności nielegalnej i wyniosła w 2013 r. 0,60 proc. wartości PKB. To pierwszy raz w historii, kiedy GUS publikuje dane dla polskiej gospodarki z

MFW podwyższył prognozę wzrostu dla Polski do 3,1 proc. w 2014 r.

MFW podwyższył prognozę wzrostu dla Polski do 3,1 proc. w 2014 r.

inwestycje publiczne". Rewizja w górę prognoz wzrostu dla Polski jest dość znacząca. W swym poprzednim, opublikowanym w październiku ub.r. raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewidywał, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,4 proc. w 2014 r. Tymczasem teraz

KE utrzymała prognozy wzrostu PKB Polski w 2012-13

KE utrzymała tym samym swoje prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki, które opublikowała na początku maja. "Utrzymująca się recesja w strefie euro prawdopodobnie spowoduje znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według naszych prognoz w 2012 r. wzrost PKB wyniesie 2,7 proc

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

gospodarki. - Oczekujemy bardzo powolnego przyspieszenia PKB w 2013 r. Wciąż negatywny przyrost publicznych inwestycji powoduje, że stan polskiej gospodarki będzie zależał od tego, czy zagraniczny popyt będzie wsparciem dla prywatnych inwestycji i wydatków konsumpcyjnych - dodają analitycy. Komentarz zwraca

Bank Barclays Capital obniżył prognozy PKB dla Polski i eurostrefy

W krótkim uzasadnieniu zamieszczonym w publikacji Global Economics Weekly analitycy banku wskazali na gorsze od zakładanych wyniki polskiej gospodarki za drugi kwartał tego roku (wzrost PKB wyniósł 2,4 proc. rdr - PAP wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. po wzroście w I kwartale o 3,5

MF: W 2013 wzrost PKB może wynieść 2-2,5 proc.

MF zakładało do tej pory, że 2013 rok przyniesie ożywienie polskiej gospodarki, a jej wzrost wyniesie 2,9 proc. Kotecki powiedział jednak, że konieczna będzie rewizja tych założeń. Swoje nowe oczekiwania MF ma przedstawić pod koniec sierpnia. - Musimy zrewidować te 2,9 proc. Zamiast przyspieszenia

Prognozy z Brukseli: Hiszpania i Grecja nie da rady, ożywienie w UE w 2013

PKB w tym roku sięgnie 1,8 proc., a w 2013 roku - 0,3 proc. Bezrobocie w tym kraju zdaniem Komisji przekroczy w przyszłym roku 25 proc.! Włoska gospodarka skurczy się w tym roku o 1,4 proc., a portugalska o 3,3 proc. W tym roku najszybciej rozwijającym się krajem UE będzie Polska, której PKB zdaniem

Analitycy: Realizacja exposé Tuska zwiększy PKB w 2013 roku

zmniejszenie obaw inwestorów przed spadkiem inwestycji publicznych w przyszłym roku, co jest oczywiście głównym powodem oczekiwanego spowolnienia gospodarki - głosi raport Nomury. Cały plan rządu zakłada, że w latach 2013-20 Polska wyda na inwestycje około 400 mld zł, ocenił bank Nomura. Większość środków

Morgan Stanley ostro tnie prognozę dla Polski

"W najbliższych dwóch latach polska gospodarka będzie rosnąć poniżej potencjału, ponieważ będzie się zmagać z trudniejszym otoczeniem zewnętrznym i rosnącą ostrożnością ze strony gospodarstw domowych, firm i banków" - głosi najnowszy raport analityków banku. Wśród oznak słabości polskiej

BAML podtrzymuje prognozy PKB dla Polski na 2014 r.

Bank stwierdza zarazem, że dynamika polskiej gospodarki osłabła z 1,1 proc. kdk w I kwartale do 0,5-0,6 proc. kdk w II. W ujęciu rocznym PKB za II kwartał wzrósł w Polsce o 3,2 proc. rdr w porównaniu z 3,4 proc. rdr w I kwartale - ogłosił w czwartek wstępne dane GUS. Na dane w drugim półroczu

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

, dzięki wykorzystaniu funduszy UE, oraz dalsze wzmocnienie rynku pracy. "Zarówno konsumpcja prywatna, jak i inwestycje były poniżej oczekiwań przez ostatnie dwa lata, ale oczekujemy, że oba składniki odbiją w tym i przyszłym roku, co pozwoli osiągnąć wzrost PKB tuż poniżej 3,0 proc." - napisali

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

- szczyt klimatyczny ONZ w 2013 r. "Tak wielki obiekt, jaki został wybudowany na Euro 2012, wciąż żyje i jest magnesem przyciągającym do Warszawy steki tysięcy gości nie tylko z Polski, ale i z zagranicy" - zaznaczył. Posiedzenie Komitetu Turystyki OECD z udziałem 90 delegatów z 39 państw potrwa

Hausner: Małe szanse na zmniejszenie deficytu za rok

;. - Polska gospodarka nie załamie się w przyszłym roku, jeśli nasz deficyt nie zejdzie do 3 proc. PKB, bo moim zdaniem szanse na to są w 2013 lub dopiero w 2014 roku - dodał były wicepremier i minister gospodarki. Zdaniem Hausnera oprócz stanu finansów publicznych największym problemem dla polskiej

Urośniemy szybciej? HSBC podnosi prognozę wzrostu polskiego PKB

- Podnosimy naszą prognozę wzrostu polskiego PKB w 2014 r., aby uwzględnić zmiany w polityce fiskalnej. Polska powinna w przyszłym roku nadal ograniczać deficyt budżetowy, zamiast cięć wydatków na inwestycje, będzie to polegało na oszczędnościach wygenerowanych przez reformę systemu emerytalnego. W

JP Morgan obniżył prognozy PKB dla Polski

analityków rząd zmieni podejście w polityce fiskalnej i przyjmie mniej wymagające wskaźniki redukcji deficytu finansów publicznych. W 2013 r. ma wynieść - ich zdaniem - 3-3,2 proc. PKB wobec 2,2 proc. przyjętych w planie konwergencji z kwietnia. W komentarzu do danych JP Morgan stwierdził, że "

Niski wzrost PKB, bo słabe inwestycje

Dzisiejsze szacunki GUS wskazują na to, że Polska weszła w fazę stagnacji. Technicznie rośniemy, jednak nieznacznie, i poprawa jest niewidoczna. Gdyby każdy następny kwartał przyniósł podobne odczyty, mielibyśmy w tym roku bardzo niski wzrost gospodarczy. Po raz pierwszy mamy szacunki GUS już po 45

Fitch: Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,5% w 2016 i 2017 r.

Warszawa, 16.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski utrzyma się w tym i przyszłym roku na poziomie 3,5%, prognozuje Fitch Ratings. Według agencji, deficyt budżetowy w tym roku wyniesie 3% PKB. "Realny PKB wzrósł o 3,5% r/r w III kw. 2015 r., osiągając jedno z najwyższych temp w

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

Europejskiej, Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść - według KE - 2,6%. (ISBnews)  

"Gazeta Wyborcza": Wydatki na innowacje rosną powoli

Wydatki na B+R (badania i rozwój) w Polsce rosną, ale powoli i wciąż są niewielkie. W 2006 r. przeznaczyliśmy na ten cel 0,55 proc. polskiego PKB. W 2013 r. było to 0,87 proc., co oznacza wzrost o 58 proc. w ciągu siedmiu lat. Do 2020 r. wydatki te mają się zwiększyć do 1,8-2 proc. PKB. Niestety

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

notyfikacji Eurostatu, deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski obniżył się do 3,2% PKB w 2014 r. z 4,0% w 2013 r. Odczyt za 2014 r. jest nieco powyżej progu 3% PKB według kryteriów z Maastricht, ale znacząco poniżej celu rekomendowanego przez Radę ECOFIN na poziomie 3,9% PKB, przypomina agencja

"Gazeta Wyborcza": Polska traci fortunę w wypadkach drogowych

wskazują analitycy IBDiM, straty z powodu zdarzeń drogowych w 2013 r. stanowiły niemal 3 proc. PKB Polski, podczas gdy na świecie wahają się w granicach 1,5-2 proc. PKB.

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,3%, za 2013 r.- do 1,3%

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 3,3% w 2014 r. wobec 1,3% w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to spadek w 2014 r. o 0,1 pkt proc. i w 2013 r. o 0,4% w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych

Grafika tygodnia: Lubelskie goni powoli

Skorygowana w ten sposób wartość PKB na głowę mieszkańca w Polsce jest nieco wyższa, niż gdyby tylko przeliczyć złotówki na dolary czy euro. To dlatego, że ceny w Polsce są nieco niższe niż u bogatszych sąsiadów. Polska nie przestała być jednym z najbiedniejszych krajów w Unii (wyjątkiem jest jedno

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,4%, za 2013 r. - bez zmian: 1,7%

2013 r. nie zmieniła się wobec wcześniejszych publikacji. GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1 728 676,6 mln zł (w cenach bieżących) w 2014 r. wobec 1 662 678,1 w 2013 r. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB wyniosła odpowiednio: 1 724 723,0 mln zł wobec 1 662

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

W latach 2008-13 najwyższy wzrost PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniej unijnej odnotowano w dwóch stołecznych regionach: Polski - Mazowszu oraz Słowacji - Kraju Bratysławskim. W ciągu pięciu lat wzrost PKB na mieszkańca wyniósł na Mazowszu o 24 proc. Zdaniem Markku Markkula, szefa

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,4% i 3,3% w 2016 r. "Wyższa dynamika PKB w krótszym horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia w bieżącej rundzie prognostycznej szacunku GUS PKB w I kw. 2015 r., zgodnie z którym tempo wzrostu PKB okazało się o 0,4 pkt proc. wyższe od

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

"Według szacunków NBP, w 2015 r. nastąpiło zatrzymanie spadku deficytu strukturalnego, zaś w 2016 r. nastąpi jego widoczny wzrost do 3,4 proc. PKB. Oznacza to nie tylko oddalenie perspektywy osiągnięcia celu średniookresowego, ale także ryzyko ponownego objęcia Polski w przyszłości procedurą

Eurostat: rosną długi krajów Unii Europejskiej

od początku 2014 roku do strefy euro Łotwa. Jej zadłużenie sięga zdaniem Eurostatu 39,1 proc. PKB. Jak na tle Europy wypada Polska? Ciągle całkiem nieźle. Dług liczony metodologią Eurostatu mamy na poziomie 57,3 proc. PKB (w IV kw. 2012 roku wynosił 55,6 proc. PKB). To oznacza, że zadłużenie

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,6% i 3,4% w 2016 r. "Niższa dynamika PKB w krótkim horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia słabszego od oczekiwań odczytu tej kategorii za II kw. br. oraz danych makroekonomicznych z III kw. br. mających charakter wskaźników

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2013 2014 2015 2016  wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,4 3,3 3,4  spożycie prywatne (zmiana w

Polski dług mocno w dół. Ale dzięki OFE

.). Dług publiczny krajów strefy euro wzrósł w okresie od pierwszego kwartału 2013 do pierwszego kwartału 2014 z 92,5 proc. do 93,9 proc. PKB. Liczone w pieniądzach zadłużenie Polski spadło w tym czasie z 917,9 mld zł do 819 mld zł. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. wynosiło 934,6 mld zł. Wszystkie dane

Piechociński: 3,5 proc. wzrostu PKB w 2015 r. będzie sukcesem

impulsem niepewności są Chiny i wydarzenia polityczne w Polsce" - powiedział Piechociński. Dodał, że spadek wymiany handlowej z Ukrainą obserwowany jest już od kilkudziesięciu miesięcy, a gospodarka rosyjska ma potężne problemy. "Analizy wskazują, że rosyjskie PKB w tym roku spadnie. W przyszłym

Wkład sektora budowlanego w polską gospodarkę to ponad 115 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Sektor budowlany wniósł do polskiej gospodarki ponad 115 mld zł w 2014 r., co stanowiło 6,7% PKB, wynika z raportu "Analiza wpływu sektora budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę Polski", przygotowanego przez PwC i Polski Związek Firm Deweloperskich

Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.

transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu

Mocny wzrost PKB Polski w 2015 roku. Najnowsze dane GUS

. polskie PKB urosło o 3,7, a nawet 4 proc. Tych danych GUS jeszcze nie podał. Z wcześniejszych wynika, że w I kw. 2015 r. PKB wzrósł o 3,6 proc., w II kw. o 3,3 proc., a w III kw. o 3,5 proc. Konsumpcja w górę Według GUS głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. W górę ciągnęła go przede wszystkim

Moody's: potrzeby pożyczkowe krajów CEE6 spadną do 94,2 mld euro

;Słowenia i Węgry mają najwyższe potrzeby pożyczkowe odpowiednio na poziomach 14,3 proc. i 22,7 proc. PKB, podczas gdy Polska, Słowacja i Rumunia mają najniższe, na poziomie poniżej 10 proc. PKB" - dodano. Moody's ocenia, że 75 proc. potrzeb zostanie sfinansowane przez emisje na rynkach krajowych

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (dzięki temu eliminowane są różnice w cenach pomiędzy krajami) rozpiętość pomiędzy krajami jest większa. Polska w tym zestawieniu wypada nieco gorzej. PKB na głowę mieszkańca w 2013 roku stanowił 67 proc. średniej unijnej. Choć szybko doganiamy bogatsze kraje - jeszcze pięć

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

"Dane GUS pokazujące potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie województwa firm są konkretnym argumentem w naszej walce o zmianę ustawy o +janosikowym+. Firmy, które wypracowują blisko 22 proc. polskiego PKB, płacą podatki na Mazowszu i mają prawo oczekiwać, że te pieniądze tu

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3%, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu. "Zgodnie z uzasadnieniem do

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

Stabilności i Wzrostu, Polska przyjęła jako cel średniookresowy deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB. Wielkość ta jest spójna z konstrukcją stabilizującej reguły wydatkowej, której celem jest stabilizowanie deficytu finansów publicznych w średnim okresie na poziomie 1% PKB. W okresie 2011-2014 poziom

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych w ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), wynika z najnowszego badania KPMG. W perspektywie 2014-2020 Polska ponownie jest największym beneficjentem funduszy unijnych spośród

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W całym roku inwestycje spadały jeszcze o 0,4 proc., a konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc. Jeśli czytasz na smartfonie, raport GUS o PKB w 2013 r. znajdziesz pod tym linkiem. Szczurek: To miła niespodzianka Wzrost PKB w 2013 r. w wysokości 1,6 proc. to miła

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% i 3,0% w 2016 r. "Od publikacji projekcji listopadowej, GUS opublikował szacunek PKB za III kw. 2014 r. oraz cały 2014 r., sporządzony po raz pierwszy zgodnie z nowym standardem metodycznym Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

. Ankietowani na początku stycznia przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2014 roku polska gospodarka urosła o 3,3 proc., popyt krajowy wzrósł o 4,4 proc., a inwestycje wzrosły o 8,9 proc. GUS poinformował, że inwestycje w 2014 r. wzrosły o 9,4 proc. vs konsensus wzrostu o 8,9 proc. i po wzroście w 2013 o 0,9

MF: Dług publiczny w '13 r. poniżej 55 proc. PKB; wg metodologii UE poniżej 58 proc. PKB

Na koniec 2012 roku państwowy dług publiczny był na poziomie 52,7 proc. PKB, a liczony według metodologii ESA 95 na poziomie 55,6 proc. "Uwzględniając dzisiejszy kurs walutowy szacujemy, że relacja długu publicznego do PKB według polskiej metodologii będzie w 2013 roku kształtować się poniżej

Morawiecki: będziemy wspierać polski kapitał

gospodarka dobrze się rozwijała, czego dowodzi wzrost PKB, większy niż w innych krajach regionu. Jednocześnie ten wzrost gospodarczy odbywał się w ramach pewnego modelu, w wyniku którego polska gospodarka znalazła się "w pułapce zadłużeniowej". To zadłużenie to nie tylko luka podatkowa na

CIR: w 2016 r. Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu

"Rząd jest zdeterminowany, aby dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do rozwoju kraju" - poinformowano. Zgodnie z komunikatem rząd spodziewa się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., czyli dwa razy więcej

Polska krajem poddostawców. Utkwiliśmy w pułapce niskich płac?

gospodarczych Polski mierzonych w PKB oznacza to, że wzrost gospodarczy jest mniej odczuwalny dla tych, którzy czerpią dochody z pracy, a bardziej dla tych, którzy zarabiają na kapitale" - ocenia Fundacja Kaleckiego. Autorzy raportu dodają jednak, że spadek płac w PKB jest też częścią globalnego trendu

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Polski, perspektywa stabilna

proc. PKB w 2013 r. Fitch przypomina, że w ocenie agencji reforma OFE jest neutralna dla ratingu Polski. "Niemniej jednak przy obecnych trendach luka między polskim długiem publicznym a medianą w kategorii +A+ domknie się w latach 2015-16" - zaznaczono w komunikacie.(PAP)

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

trzech miesiącach minionego roku wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,9% r/r, przynosząc tym samym najwyższy wynik od końca 2011r. Przypominamy, że według przedstawionego na koniec stycznia szacunku GUS, w całym minionym roku polska gospodarka wzrosła w tempie 3,6%. Po oczyszczeniu danych z wahań

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

Na koniec 2012 roku państwowy dług publiczny był na poziomie 52,7 proc. PKB, a liczony według metodologii ESA 95 - na poziomie 55,6 proc. "Uwzględniając dzisiejszy kurs walutowy, szacujemy, że relacja długu publicznego do PKB według polskiej metodologii będzie w 2013 roku kształtować się

GUS: deficyt sektora publicznego w 2013 r. wyniósł 4,3 proc. PKB

działaniami, które polski rząd zamierza podjąć w celu obniżenia deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2015 r.

GUS: wzrost PKB w 2013 roku wyniósł 1,6 proc.

ogółem wzrosło o 1,1 proc. wobec wzrostu o 1 proc. w 2012 r. Ankietowani przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2013 roku polska gospodarka urosła o 1,5 proc., popyt krajowy spadł o 0,1 proc., a inwestycje spadły o 0,4 proc. Także resort finansów w ostatnich danych przewidywał, że zeszły rok zamknie się

Żółw i zające, czyli jak zarabiają Polacy

ubiegłej dekady zapłaciły spowolnieniem gospodarczym. Polska takiej sytuacji uniknęła. Zwolennicy tezy o zbyt wolnym tempie wzrostu wynagrodzeń w Polsce uważają, że dynamika PKB w naszym kraju przez ostatnie 15 lat była wyższa niż na Węgrzech czy w Czechach. Można jednak wysunąć kontrargument. Była wyższa

Dodatkowy rok dla Polski na zbijanie deficytu?

. Przed ostatnimi wakacjami Bruksela przedłużyła Polsce termin na zbicie deficytu z 2013 do 2014 r. i zaleciła jego redukcję do 3,6 proc. PKB w 2013 r. i do 3,0 proc. PKB w 2014 r. Ale - jak dziś ogłosiła Komisja Europejska - Polska nie ma na to szans, jeśli od przyszłorocznego wskaźnika odliczyć efekt

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu

krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) deficyt wyniósł 2,8% PKB, co pozwala oczekiwać na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu już w 2015 r. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina

MF: Dług sektora general government spadł do 50,2% PKB na koniec 2014 r.

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 50,2% PKB na koniec 2014 r. wobec 55,7% PKB rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł odpowiednio 47,9% PKB wobec 53,1

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

30.01. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w 2013 r. w wysokości 1,6 proc. to miła niespodzianka, ale gospodarka polska liczy na więcej - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. Jego zdaniem widać już, że rok 2014 będzie lepszy. Główny Urząd Statystyczny podał w

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

lat 2013 i 2012, jednak najnowsze dane nie są szczególnie dobrą wiadomością. Wynika z nich, że w ostatnim kwartale dynamika PKB musiała spowolnić. W jego ocenie w ubiegłym roku polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia. "Wyraźnie umocnił się popyt krajowy, głównie dzięki wzrostowi spożycia

Szczurek: koszt działań z expose maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Większość dostosowania po stronie deficytu wynika właśnie z obniżania wydatków" - powiedział Szczurek. "Wydatki w relacji do PKB, już dziś najniższe w potransformacyjnej historii Polski, w najbliższych kilku latach będą wciąż spadały" - dodał

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

, Finlandii i właśnie Danii. Spadki? Między innymi w Norwegii, Chile i Nowej Zelandii. W 2013 roku poziom obciążeń wzrósł w 21 państwach, a spadł w 9. Dla pozostałych czterech dane z ubiegłego roku nie są jeszcze dostępne. Niestety, wśród tej czwórki jest też Polska. Co, mimo to, możemy powiedzieć o naturze

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

pozytywne dla złotego" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Wynik PKB potwierdza oczekiwania oraz inne wcześniejsze sygnały stabilizowania się dynamiki wzrostu PKB, po jej osłabieniu w II kw. Wg naszych prognoz w III kw. odnotowano stabilne wyniki eksportu (przy stabilizujących

S&P: Polska powinna postawić na rozwój sektora innowacyjności i usług

Warszawa, 18.11.2015 ( ISBnews) - Polska powinna redefiniować obecne kierunki rozwoju gospodarczego i szybciej rozwijać sektor innowacyjności i usług, powiedział główny ekonomista Standard & Poor's dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Jean Michel Six. "Perspektywy dla

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

15.05. Warszawa (PAP) - W tym roku PKB Polski urośnie o 3,1 proc., a w przyszłym roku o 3,4 proc., co będzie efektem większego popytu wewnętrznego oraz spadającego bezrobocia - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w czwartek w Ministerstwie Finansów. Podczas

GUS: wzrost PKB w 2013 roku wyniósł 1,6 proc.

szacowali, że w 2013 roku polska gospodarka urosła o 1,5 proc., popyt krajowy spadł o 0,1 proc., a inwestycje spadły o 0,4 proc. Także resort finansów w ostatnich danych przewidywał, że zeszły rok zamknie się wzrostem PKB w okolicach 1,5 proc. Konstruując budżet na 2013 r. rząd przyjął, że PKB wzrośnie o

Kambodża podniosła kwotę wolną od podatku do 8640 zł. To prawie 3 razy więcej niż w Polsce [WYKRES DNIA]

W zeszłym tygodniu polski sejm odrzucił projekt ustawy, podwyższającej próg dochodu wolnego od podatku. Według obecnych przepisów, nie musimy płacić podatku dochodowego, jeśli w ciągu roku zarobiliśmy mniej niż 3091 zł. Jeśli nasz dochód jest wyższy choćby o złotówkę, musimy już zapłacić podatek

Polska w TOP20 najszybciej rosnących gospodarek świata wg Bloomberga

r. Będzie to niewielki wzrost w porównaniu do 3,3 proc. wzrostu w 2013 r. i 2012 r. - czytamy w Bloombergu. Właśnie mediana prognoz światowego wzrostu w 2015 r, czyli 3,2 proc., to próg wejścia do tej grupy. Polska znalazła się na 17. miejscu, między Koreą Południową a Meksykiem. Jeszcze tylko jeden

Arndt: warunki realizacji budżetu były trudne

, ale w latach kryzysu gospodarczego 2008-2013 na świecie Polska była zdecydowanym liderem pod względem wzrostu PKB" - dodał. Dochody budżetowe okazały się znacząco niższe od pierwotnie oczekiwanych, ale rządowi udało się ograniczyć wydatki - powiedział poseł. W rezultacie deficyt był wyższy o 6,6

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Europy żegluga po wzburzonych wodach

cięć budżetowych na spowolnienia wzrostu, to Komisja Europejska niczego nie zmodyfikowała w swej metodologii ocen austerity, ale - jak zapewniał Rehn - rozmawia na temat mnożników z MFW. Komisja przewiduje, że polski PKB wzrośnie o 2,4 proc. w 2012 r., o 1,8 proc. w 2013 r. i potem znów odbije się do

Zielińska-Głębocka: wzrost PKB w br. może przekroczyć 3,5 proc.

wzrostu polskiego PKB profesor dopatruje się głównie w otoczeniu zewnętrznym - głównie w gospodarkach krajów strefy euro. "Jeśli chodzi o polskie fundamenty, to nie widzę tu wielkich zagrożeń" - wyjaśniła. Pytana o ewentualne podwyżki stóp procentowych zauważyła, że presja inflacyjna na razie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1971 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2014 r. zanotowano deficyt w wysokości 1.971 mln euro wobec 1.780 mln euro deficytu (po rewizji) kwartał wcześniej i w porównaniu do 1.370 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Wydatki na innowacje rosną powoli

Wydatki na B+R (badania i rozwój) w Polsce rosną, ale powoli i wciąż są niewielkie. W 2006 roku przeznaczyliśmy na ten cel 0,55 proc. polskiego PKB. W 2013 roku było to 0,87 proc., co oznacza wzrost o 58 proc. w ciągu siedmiu lat. W najbliższych latach wzrost ten ma być większy, bo rząd dzięki

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

Kozłowskiego, miniony rok był dla polskiej gospodarki lepszy od lat 2013 i 2012, jednak najnowsze dane nie są szczególnie dobrą wiadomością. Wynika z nich, że w ostatnim kwartale dynamika PKB musiała spowolnić. W jego ocenie w ubiegłym roku polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia. "Wyraźnie umocnił

"Puls Biznesu": Turystów szukamy w Azji

Wkład branży turystycznej w polski PKB wyniósł w 2013 r. prawie 85,7 mld zł czyli 5,3 proc. Dane uwzględniają ogół biznesu generowanego przez branżę turystyczną, a więc np. usługi budowlane związane z tworzeniem nowych miejsc noclegowych czy zakup środków transportu. "Czysta" turystyka

Piechociński: W tym roku wartość sprzedaży polskich towarów przekroczy 172 mld euro.

. Wicepremier przypomniał, że wg danych z 2014 roku eksport stanowi około 42 proc. PKB Polski. Jego zdaniem polska gospodarka ma szansę pozostać konkurencyjną w globalizującym się świecie, ale potrzeba do tego zwiększenia udziału eksportu w PKB. Według Piechocińskiego w ciągu najbliższych pięciu lat powinien on

Skowrońska: recesja w zachodniej Europie wpłynęła na polską gospodarkę

całej strefie euro wystąpił spadek PKB o 0,4 proc., po spadku w roku poprzednim o 0,7 proc. Jak podkreśliła, korzystne dla Polski okazało się natomiast to, że recesji zdołała uniknąć gospodarka niemiecka, która jest ważna dla polskich eksporterów, pomimo że wystąpiła tam stagnacja na przełomie 2012

GUS potwierdza dobre dane o PKB w III kw. Inwestycje i popyt w górę

prognozy, zgodnie z którą średnioroczne tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 1,5 proc. - dodaje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Polska. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, tłumaczy, że wzrost konsumpcji prywatnej to zasługa niskiej inflacji, która zwiększa siłę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - pkb polski 2013

Bestsellery