pkb polski 2010 nominalne

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

Przegląd prasy

: Polskie startupy zebrały ponad 75 mln zł do połowy marca 2019 r. --BNP Paribas Bank Polska chce mieć 30 tys. nowych klientów miesięcznie --BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu GaaS w 2010 roku --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,04 pkt do 99,05 pkt w II --Grupa

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 3,9% w 2015 r. wobec 3,3% w poprzednim roku. Oznacza to wzrost wyniku za 2015 r. o 0,3 pkt proc. w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych i utrzymanie wyniku za 2014 r. bez zmian. GUS zrewidował także wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) za 2013 r

Grecja wraca na rynki

. Zadłużenie nominalne jest na podobnym poziomie co pod koniec 2010 roku i zdecydowanie niżej niż na przełomie 2011 i 2012 roku. Grecja jest w sytuacji gdzie spłata długu jest bardzo trudna, aczkolwiek możliwa. Nie mniej, bez odrobienia strat w PKB, które spadło z 354 miliardów dolarów w 2008 roku do 195

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco

Kalendarium ISBnews

stałych za lata 2010-2015   PONIEDZIAŁEK, 18 kwietnia --10:00: Debata "Przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce" i podsumowanie 1. roku działania BLIK --13:00: Debata ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. "Minimalna stawka 12 zł za godzinę - czy dla wszystkich?" -14:00

Jesteśmy mistrzem Europy. W inwestycjach publicznych

, czyli 20,2 proc. PKB. Wyższy poziom inwestycji niż Polska miały: Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Austria, Hiszpania, Czechy, Łotwa i Estonia. Podobny poziom inwestycji co Polska miały Szwecja i Francja. Są to dane wstępne (przytaczam je za portalem Economy Watch). Pełne dane, zamieszczone przez

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%. Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł średnio 3,95% (prognozy wahały się od 3,5% do 4,2%). Poniżej

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 15 kwietnia --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-II 2016 r.  --14:00: GUS poda wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015 --14:00: GUS poda dane o łącznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010

Przegląd prasy

wyniósł 43,46 mld HUF w IV kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej --Rynek walutowy czeka na dane o PKB z Polski, potem - na informacje z USA --Zysk netto CCC wzrósł r/r do 186,6 mln zł w IV kw. 2016 r. --Zysk netto WDX wzrósł r/r do 3,15 mln zł w IV kw. 2016 r. --Zysk netto Kruka wzrósł r/r do

Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 4% w 2017 r. wg analityków

gospodarczego Polski w I poł. 2017 r. i perspektywy jego dalszego przyspieszenia w drugiej połowie wpisują się w oczekiwania RPP, podkreślają analitycy. GUS poinformował dziś, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2017 roku o 3,9% r/r

Przegląd prasy

; -- Firmy wygrywają z państwowym przedsiębiorstwem "Wody Polskie" sprawy o naliczanie stałych opłat za usługi. Rząd chce wprowadzić zmianę, która odwróci ten trend --Rosnący PKB nakręca popyt na przewozy towarów i w efekcie - sprzedaż środków transportu --Mimo spadku liczby użytkowników Play

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

. przewidywany jest na poziomie 64 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r. "Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA'2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB"

DNB i Deloitte: Rynek szpitalny i apteczny leków wzrośnie 1,1% w 2016 r.

, wynika także z raportu. "Mimo, że nominalny poziom wydatków na osobę w Polsce jest bardzo niski: 139 euro (trzeci najniższy w EU28), wobec np. 510 euro w Niemczech czy 488 euro w Norwegii, to i tak stanowi on niemały odsetek polskiego PKB (1,4% w 2012 r.). Można więc uznać, że wydatki Polaków na

Rostowski do Balcerowicza: Leszku, zdejmij licznik długu

proc. PKB". Dodaje, że w 2011 r. udało się zejść z poziomem deficytu dużo poniżej zakładanych 5,6 proc. PKB, do 5,1 proc. A na koniec 2012 r. deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB, co oznacza, że już w przyszłym roku Komisja Europejska zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Rostowski

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

Pocztowego Monika Kurtek. "Silna konsumpcja prywatna pozostanie filarem wzrostu, gdy nominalny wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył w III kw. 2016 r. do 4,1% z 3,3% w poprzednim kwartale. Choć aktywność gospodarcza ostatnio słabnie, a wzrost PKB w III kw. na poziomie poniżej 3% prawdopodobnie to

Dane o zatrudnieniu i płacach sugerują przyspieszenie dynamiki PKB wg analityków

wyjściem z UE, do Polski powrócić może – jak się szacuje – kilkaset tysięcy osób które wyjechały tam do pracy. Taka liczba na pewno zmieniłaby sytuację na rynku pracy w Polsce" - główny ekonomista  Banku Pocztowego Monika Kurtek "W maju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Przegląd prasy

grupy w Polsce, zwiększyć jej zyski i dokonać kolejnych przejęć Dziennik Gazeta Prawna --Średnia marża kredytów hipotecznych z minimalnym wkładem własnym wynosi niemal 2,35% - najwięcej od listopada 2010 r. Puls Biznesu --Magna Polonia jest gotowa wyłożyć środki na kolejne akwizycje w branży

Lewiatan: Dochody w budżecie na 2016 r. mogą być niższe niż zakłada projekt

;Jeśli chodzi o stopę inflacji na 2016 rok - 1,7%, lokuje się to wśród najwyższych dostępnych prognoz ekonomicznych dla Polski, w tym znacząco powyżej ostatniej prognozy Komisji Europejskiej. W rzeczywistości nie widać przekonujących powodów dla takiego przyspieszenia" - dodaje Konfederacja

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

pozostanie główną podporą wzrostu (nadal rosnąc ok. 5% r/r) w pozostałej części 2018 r." - analitycy Santander Bank Polska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno nominalne, jak i realne, wciąż utrzymuje się na

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Październikowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, otwierające cykl informacji o IV kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na utrzymanie się solidnej koniunktury w krajowej gospodarce, uważają analitycy. Jednakże podkreślają istotny wpływ

Przegląd prasy

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IAB Polska: Wydatki na reklamy online wzrosły o 5,5% r/r do 1,87 mld zł w I-III kw. br. --Prawie co czwarta złotówka polskiego PKB przypada na szarą strefę Parkiet --W tym

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

, likwidując przy tym Unię Europejską i wspólny rynek. Polska nie powinna więc wchodzić do strefy euro? - Nie, bo wejście do niej łączy się z bardzo dużym ryzykiem, a nie da nam specjalnych korzyści gospodarczych. Od momentu utworzenia strefy euro udział jej krajów w obrotach handlowych Niemiec obniżył się o

Jak spłonęło 300 mld euro

). Znaczna ich redukcja nastąpiła dopiero w 2014 r. - do 49,3 proc. (w Polsce wynoszą 41,8 proc.). Nominalnie w latach 2010-13 wydatki publiczne spadły ze 118 do 110 mld euro, czyli do poziomu z 2007 r. Mówienie o "bolesnych cięciach" to nieporozumienie. Rozmyły się plany prywatyzacji. Do końca

Tempo wzrostu płac może przewyższać tempo wzrostu zatrudnienia wg analityków

2010 r. Większość analityków skłania się do oceny, że problemy ze znalezieniem pracowników będą narastały, co wpłynie na tempo wzrostu płac. Ekonomiści zwracają również uwagę na to, że w kolejnych miesiącach wzrost inflacji powinien się ustabilizować, co również zwiększy szanse na poprawę dynamiki

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

wskazaniami z rachunków finansowych, które od trzech kwartałów wskazują na wygasanie tempa przyrostu aktywów" - tłumaczy bank w dokumencie.  Jak dodaje NBP, oszczędności gospodarstw domowych w III kw. 2015 roku w ujęciu nominalnym wyniosły 5,2 mld zł. Po rewizji danych przez GUS, od 2010 r

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

szacunków założyliśmy, że wzrost nominalny PKB w 2015 r. wyniesie 3,3 proc. Wówczas roczna stopa zwrotu dla subkonta ZUS wyniosłaby 4,55 proc. Jeśli właśnie podejmujesz pracę, możesz na podstawie rankingu świadomie wybrać fundusz, na który będą przelewane twoje składki emerytalne. Od kwietnia 2014 r

Dane o bezrobociu i sprzedaży lepsze od oczekiwań

oczekiwań, a co za tym idzie, PKB Polski w drugim kwartale było prawdopodobnie dodatnie. Istnieje też duża szansa na to, że w całym 2009 roku polska gospodarka odnotuje wynik powyżej zera.

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

: "Jako udany można określić pierwszy kwartał na polskim rynku pracy, a potwierdziły to opublikowane dziś marcowe dane. W porównaniu do czwartego kwartału poprzedniego roku na wyższych poziomach znalazła się zarówno dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, jak i tempo wzrostu wynagrodzeń

Poranny komentarz rynkowy – dziś głosowania w Grecji

jednak rewizja nie będzie duża, dane mogą wręcz umocnić złotego, gdyż w ostatnich dniach polska waluta zachowywała się słabiej ze względu na obawy przed rewizją deficytu w okolice (lub powyżej) 5% PKB. dr Przemysław Kwiecień Główny Ekonomista X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl X-Trade Brokers

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

elementem jest coraz większa dynamika wzrostu w kategorii przetwórstwo przemysłowe" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Kwietniowe dane powinny być ocenione jako korzystniejsze dla konsumpcji niż wynikałoby tylko z opublikowanych wielkości. Po dobrych danych o PKB w pierwszym

ZUS zapisał na naszych kontach emerytalnych ponad 2 biliony zł

2 biliony 210 miliardów 800 milionów złotych - dokładnie tyle ZUS zapisał na naszych kontach emerytalnych. To prawie o połowę więcej niż całe nasze polskie PKB (wartość wszystkich usług i towarów), które wynosi 1,6 biliona zł. Wydawałby się, że prezes Zakładu Zbigniew Derdziuk to człowiek

Lewiatan: Potrzebny bardziej szczegółowy i rzetelny raport o euro

potencjalnych łącznych oszczędności w kosztach obsługi długu SP wynikających z pewności, że do 2017 r. Polska przyjmie euro wynosi 24,1 mld zł, co można traktować jako dolne ograniczenie wartości potencjalnych oszczędności z tytułu pewności o przyjęciu przez Polskę euro. Gdyby nominalne potrzeby pożyczkowe

Kryzys? Dzięki niemu Niemcy zaoszczędzą miliardy euro

Niemczech, powiększając swoje moce produkcyjne. Rzeczywiście brakuje wyspecjalizowanych pracowników. Niemieccy pracodawcy muszą więc przyciągać coraz więcej osób z zagranicy, także z Polski. Hiszpańscy inżynierowie, którzy nie mają szans na zatrudnienie u siebie w kraju, przyjeżdżają teraz do pracy do

Jak ZUS i OFE zarządzają naszymi pieniędzmi

. Obok konta w ZUS mamy też subkonto, które jest inaczej waloryzowane niż nasze główne konto. Coroczna waloryzacja równa jest średniemu nominalnemu wzrostowi gospodarczemu za ostatnie pięć lat, czyli temu, ile urośnie PKB plus inflacja. GUS ogłasza ten wskaźnik w maju. Waloryzacja ma miejsce w czerwcu

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

kraju wynosi 60 proc. PKB - mniej więcej tyle co Polski, mniej niż Irlandii, Portugalii czy Niemiec. Hiszpania szybko zwiększa eksport. W złej sytuacji są banki komunalne (cajas), ale są konsolidowane i restrukturyzowane. Banki będą potrzebowały 25--30 mld euro nowego kapitału, co nie powinno być