pkb polski 2004

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

. obserwowanych w 2018 r.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny

.  Bank podał, że prognozowane tempo wzrostu PKB na Słowacji osiągnie w latach 2018-2023 średnio 3,7% i będzie wyższe niż dynamika PKB Unii Europejskiej przeciętnie o 1,9 pkt proc. Eksport towarów z Polski do Słowacji zanotował w 2018 r. wzrost na poziomie 9,6%, a dalsza prognozowana dynamika

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

przejawów słabnięcia gospodarczego i narastającego ryzyka recesji na świecie - wzrost PKB w Polsce przekracza 4%. W dodatku agencje ratingowe oraz instytucje międzynarodowe korygują in plus dotychczasowe prognozy gospodarcze dla Polski". "Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka może bronić

PKO BP prognozuje wzrost PKB o 3,2% w 2017 r. 

, że kurs EUR/PLN oraz kurs USD/PLN wyniesie 4,45% w br. wobec odpowiednio 4,42% oraz 4,18% rok wcześniej.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews

Fitch: Osłabienie wzrostu PKB w I kw. zwiększa ryzyka fiskalne w Polsce

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Ze względu na uzależnienie Polski od silnego wzrostu PKB w dążeniu do realizacji celów fiskalnych, osłabienie gospodarcze, widoczne w I kw. br., zwiększa ryzyka fiskalne, ostrzegł Fitch Ratings. Agencja przypomina, że gry w styczniu br. podtrzymała rating Polski

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w lipcu

deficytu, który w latach 2015-16 obniży się odpowiednio do 2,8% PKB oraz 2,6% PKB. Dług sektora pozostanie z kolei znacznie poniżej 60% PKB. "W lipcu 2015 r. Polska po raz kolejny znalazła się wśród trzech państw tworzących grupę referencyjną kryterium stabilności cen. Fakt ten jest jednoznaczny z

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w sierp

poniżej 60% PKB. "W sierpniu 2015 r. Polska po raz kolejny znalazła się wśród trzech państw tworzących grupę referencyjną kryterium stabilności cen. Fakt ten jest jednoznaczny z wypełnianiem przez Polskę tego kryterium. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,7% (historycznie

Polska coraz bliżej unijnej zamożności. Już niedługo nasza gospodarka może przegonić pierwszy kraj "starej UE"

Polska coraz bliżej unijnej zamożności. Już niedługo nasza gospodarka może przegonić pierwszy kraj "starej UE"

ekonomista Coface'a na Europę Centralną. Jak zauważa "Puls Biznesu", już niebawem pod względem wysokości PKB możemy przegonić pierwszy kraj tzw. starej UE - Grecję. Różnica to tylko 800 euro, jednak Polska wciąż notuje wzrost gospodarczy, podczas gdy Grecja kolejny rok z rzędu znajduje się w

PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu dla firm planujących ekspansję

firm, dostarcza co drugą złotówkę PKB - i udział ten rośnie, podkreślił PKO BP.  Bank podał, że niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są też raporty dotyczące poszczególnych branż. Z najnowszego, dotyczącego branży odzieżowej wynika, że Polska jest 5. największym pracodawcą w Unii

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska zdołała zwiększyć swój udział w światowym eksporcie od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r., choć z niskiego poziomu, podczas gdy udział strefy euro w tym okresie zmalał, poinformował główny ekonomista Banku Światowego w Polsce Leszek Kąsek. "

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu

krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) deficyt wyniósł 2,8% PKB, co pozwala oczekiwać na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu już w 2015 r. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina

PKO BP: Wzrost PKB w 2017 r. sięgnie 3,9%, przyspieszy do 4,1% w następnym roku

BP dla tempa wzrostu PKB w 2018 roku sięgają 4,1%.  Według ekonomistów PKO BP, przełamanie spadkowego trendu inwestycji z 2016 roku będzie kluczową zmianą w strukturze wzrostu PKB w 2017 roku. Polska gospodarka będzie napędzana przez trzy silniki: popyt zewnętrzny, inwestycje oraz konsumpcję

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych. W systemie zamówień nasze państwo wydało ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld w 2018 r. To blisko 10% naszego PKB. Chcemy, aby te pieniądze - bardziej niż dotychczas - były wydawane efektywnie oraz służyły wzmocnieniu polskich firm. A także, by wzmacniały

Szacowanie szarej strefy. Czy rzeczywiście spadła?

Szacowanie szarej strefy. Czy rzeczywiście spadła?

Według EY szara strefa w Polsce się kurczy. - W 2004 r. wynosiła 19 proc. PKB, potem malała, ale od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 r. utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 13 proc. PKB - mówił we wtorek w czasie prezentacji raportu poświęconego szarej strefie Marek Rozkrut, główny ekonomista

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

sprzedaż detaliczna poprawi się w kolejnych miesiącach dzięki silnemu wzrostowi płac, bardzo pozytywnym nastrojom konsumentów i dzięki wsparciu fiskalnemu (rozszerzone 500+, cięcia w PIT)" - Marcin Luziński i Grzegorz Ogonek, ekonomiści Santander Bank Polska Poniżej przedstawiamy najciekawsze

EBI udzielił prawie 1 mld euro kredytów na inwestycje w energetyce i B+R

wskazał, że Polska chce zwiększyć wydatki na badania i rozwój do 2% PKB z obecnego poziomu 1%. Celem jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. (ISBnews)  

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrósł o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje - aż o 11,7 proc. (najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 3,6 proc.(rok wcześniej o 3,3 proc.), nakłady inwestycyjne - o

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrosło o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje aż o 11,7 proc. (również najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 3,6 proc. (rok wcześniej o 3,3 proc.), nakłady

Jędrzejak z Saxo Bank: Uchodźcy nie pozostaną bez wpływu na złotego

się na przykład na ryzyko, że w kolejnych latach będziemy dostawać mniejsze dotacje z unijnego budżetu. Wolniejszy wzrost PKB sprawiłby, że spadnie zainteresowanie inwestycyjne Polską, co przełożyłoby się na osłabienie polskiej waluty" - powiedział ISBnews Jędrzejak. Dodał, że po dziesięciu

RPP: Nowa Rada będzie działać w warunkach trwale niskiej inflacji

warunkach trwale niskiej inflacji oraz obniżonego tempa wzrostu PKB na świecie," uważa RPP. "Choć kondycja polskiej gospodarki jest dobra i stabilna, kolejne RPP będą musiały zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak: konieczność zapewnienia efektywnej koordynacji działań z polityką

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

kapitałowego) deficyt wyniósł bowiem 2,8% PKB. Należy oczekiwać, że w czerwcu br. zostanie podjęta przez Radę UE pozytywna decyzja w tej sprawie. Wówczas Polska będzie spełniała kryterium fiskalne, podkreślono w raporcie.  Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie

Szczegóły planu Morawieckiego. Polska jednak nie jest "w ruinie", a rząd planuje naszą przyszłość

nim zająć rząd. Nie jest to katastroficzny obraz "gospodarki w ruinie", jaki kreślono w kampanii wyborczej i w kolejnych miesiącach. Autorzy dokumentu przyznają, że w "latach 2004-2015 nastąpiło zdecydowane umocnienie pozycji Polski w gospodarce światowej". Przestrzegają, że "

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w lutym

walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina także resort. Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów. (ISBnews)  

Podatki opłacone, od 9 czerwca pracujemy na siebie. Dzień wolności podatkowej

– m.in. budżetu państwa, samorządów, rządowych funduszy celowych – do produktu krajowego brutto, czyli wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku przez polską gospodarkę. Nie wiemy oczywiście, jaką wartość osiągnie PKB w 2017 r. W tym celu Centrum im. Adama Smitha opiera wyliczenia na

Szmit: Musimy zrobić wszystko, by cały system lotnisk regionalnych rozwijał się

2016 roku obsłużono 34,1 mln pasażerów, z czego aż 21,2 mln skorzystało z siatki połączeń czternastu lotnisk regionalnych. Udział portów w regionach w całości ruchu obsługiwanego w Polsce systematycznie wzrasta - w 2004 roku wynosił 31%, a w ubiegłym roku 62% podróżnych obsłużonych w skali

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

diagnozę. Odbieram wypowiedzi Belki jako reakcję na sytuację społeczną w Polsce. Profesor Belka chyba uznał - on nie mówi tego wprost, ale odnoszę takie wrażenie - że model gospodarczy wymaga przebudowy ze względu na sytuację na polskiej scenie politycznej. Belka mówi, że kończy się nasza ścieżka rozwoju

MF: Podatek bankowy nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej

nie jest więc zmienną wpływająca istotnie na przyrost akcji kredytowej" - czytamy w stanowisku. Resort zwraca także uwagę, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej polski sektor bankowy nie był w ostatnich latach zasilany "ogromnymi sumami" pochodzącymi z budżetów

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

Z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że Polska będzie jedynym krajem Unii Europejskiej, a nawet całej Europy, który odnotuje w tym roku wzrost gospodarczy. Według naszych szacunków wzrost ten osiągnie 0,9 proc. PKB - czytamy w tekście ministra finansów Jacka Rostowskiego dla "Gazety

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

kryterium fiskalne. Jednak resort podkreśla, że podjęte w 2014 r. działania w celu obniżenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską. "Wiosną 2015 r. Komisja Europejska przedstawi kolejną ocenę działań Polski, bazującą

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w XI

finansowych. W związku z nałożoną na Polskę procedurą nadmiernego deficytu nie jest wypełnione kryterium fiskalne. "Działania Polski w celu obniżenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską. Wiosną 2015 r. Komisja

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

. Eksport dóbr i usług stanowi zaledwie 12,6 proc. PKB, a import 15,4 proc. W przypadku Chin eksport to 22,1 proc. PKB, a import 18,6 proc., Japonii odpowiednio - 17,9 proc. i 18,9 proc., Niemiec - 46,8 proc. i 39,2 proc., Polski - 49,6 proc. i 46,5 proc. Niski udział handlu zagranicznego w gospodarce

Szałamacha zabiera się za szarą strefę. Będziemy mieli wielką Krajową Administrację Skarbową

raportu "Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce" przygotowanego przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przy wsparciu firmy doradczej EY, szara strefa w Polsce się kurczy. - W 2004 r. wynosiła 19 proc. PKB, od 2008 r. utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 13 proc

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

publicznego w gospodarce.  "W ich ramach towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 163,2 mld zł w 2017 r., co stanowi ok. 8,23% PKB (w 2016 r. 107 mld zł, 5,8% PKB). Przybliżona wartość rynku

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Jedną z konsekwencji przyjęcia przez Polskę euro będzie powstanie dodatkowej presji inflacyjnej, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) pt. "Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro". Według banku centralnego, wejście Polski do

Deloitte/PZPK: Wartość rynku kosmetycznego wzrosnie do 20 mld zł w 2021 r.

sektora, tym większy jej twórczy wkład w proces produkcyjny i udział w wytwarzaniu PKB, podano również. Według danych GUS z 2016 roku, kosmetyki z Polski są eksportowane do ponad 160 krajów, w tym do tak odległych jak Meksyk, Indonezja czy Australia. Zdecydowanie najważniejszy dla krajowych firm

PwC: Polskie porty lotnicze obsłużyły o ok.18% więcej r/r pasażerów w 2017 r.

r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. było ich już ponad 34 mln, a rok temu ok. 40 mln. Wzrost w 2017 r. wyniósł aż 18%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie (po Rumunii). Skalę rozwoju wyraźnie pokazuje liczba odprawionych podróżnych w Polsce w 2004 r

Prof. Cieślik: Ulgi dla samozatrudnionych? Prowadzą do obniżania dynamiki PKB i zapaści w ZUS

Prof. Jerzy Cieślik w 1990 roku zakładał Ernst & Young w Polsce, w 1997 roku jako jeden z pierwszych uzyskał wpis do rejestru doradców podatkowych. Od 2004 r. profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor  podręcznika i kompleksowego programu edukacji przedsiębiorczej w szkołach wyższych

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

, gdzie produkcja wzrosła trzy- a nawet czterokrotnie, podczas gdy w Polsce liczba wyprodukowanych samochodów w 2014 r. była zbliżona do poziomu produkcji w 2004 r. Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych i wyższemu popytowi, Polska będzie jednak umacniać się na pozycji lidera w produkcji samochodów

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

mało, że zamiast pensji wolą pobierać 500 zł na dziecko. Jak by tego było mało, firma doradcza PwC policzyła, że w Polsce brakuje już około 100-110 tys. zawodowych kierowców. Tymczasem udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-14 z 5,4 proc. do 6,5 proc

PKO BP chce mieć najlepszy wynik w sektorze w br. i poprawić dynamikę r/r w 2016

perspektywy wzrostu gospodarki na 2015 r. Wydaje się, że jeżeli nie będzie gwałtownych zmian zewnętrznych, to PKB przebije 4% w skali całego roku. Perspektywy roku 2016 też wydają się dobre" - powiedział Jagiełło. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004

Euro 2012: mistrzostwa przeminą, długi zostaną

raportu Raiffaisena inwestycje na mistrzostwa dodały ok. 2,8 proc. do ukraińskiego PKB w latach 2008-12. Teraz nad Dnieprem zaczynają powoli liczyć zyski i straty z organizacji mistrzostw. Ukraina wydała na przygotowania do Euro 2012 ok. 105 mld hrywien, czyli 50 mld zł. To o połowę mniej niż Polska, ale

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

tys. zawodowych kierowców. Tymczasem udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-14 z 5,4 proc. do 6,5 proc. Brak pracowników może wstrzymać ekspansję branży. - Niedobór rąk do pracy jest barierą rozwoju gospodarki. W odniesieniu do niewielu branż zdanie to

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

, że z Polski w latach 2004-13 nielegalnie wytransferowano w sumie 90 mld dol., czyli średnio około 9 mld dol. rocznie (w raporcie obejmującym lata 2003-12 były to 53 mld dol., czyli średnio 5,3 mld dol. rocznie). Polska - zdaniem autorów raportu z Global Financial Integrity - zajmuje pod tym względem

Jak się rozwijają polskie metropolie? Warszawa już nie rządzi

potencjalnych klientów. Wrocław i Rzeszów w czołówce Autorzy raportu ocenili każdą z 12 metropolii w siedmiu kategoriach, nazwanych przez nich "kapitałami". Oczywiście, wykorzystali również tradycyjny wskaźnik, jakim jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Z wyliczeń PwC wynika, że w latach 2004-12 PKB

Węgry będą rajem podatkowym w UE. Radykalna obniżka CIT

Węgier, wszczętą latem 2004 r. - zaraz po przystąpieniu Węgier do UE. Procedura nadmiernego deficytu jest w UE wprowadzana wobec państw, w których deficyt finansów publicznych przekracza pułap 3 proc. PKB. Objęte tą procedurą państwa muszą przestrzegać specjalnych zaleceń Komisji Europejskiej i

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

coraz bogatszym narodem. W 2013 r. polski produkt krajowy brutto na osobę wyniósł 12 710 dolarów i był prawie 6 razy wyższy niż w roku 1989 ($2 165). W naszej 25-letniej historii tylko raz udało nam się przekroczyć dzisiejszy poziom. W 2008 r. PKB wyniosło 13 886 dolarów. Średni światowy PKB per capita

Przegląd prasy

. i rośnie dwucyfrowo --Jeśli Polska wybierze niemieckie okręty podwodne, grupa ThyssenKrupp Marine Systems z Kilonii jest gotowa zbudować tu stocznię Parkiet --M Food prowadzi negocjacje z funduszem, który mógłby wesprzeć spółkę w przejęciach Puls Biznesu --Bank Millennium udostępnił firmom

PKO BP i Grupa Azoty mają porozumienie o współpracy

wpływając na wzrost naszego PKB. PKO Bank Polski chce jeszcze intensywniej niż dotychczas wspierać ten ważny sektor gospodarki oferując 'szyte na miarę' rozwiązania finansowe. Nawiązanie ściślejszej współpracy z Grupa Azoty to element tej strategii – powiedział wiceprezes banku Jakub Papierski

2 tys. zł płacy minimalnej. Pracodawcy zaskoczeni

aktywności zawodowej jest stosunkowo niski - komentuje Mączyńska. Jej zdaniem wzrost płacy minimalnej ma - prócz zapobiegania nierównościom - jeszcze jeden ważny cel: wzrost innowacyjności, "której Polska potrzebuje jak powietrza". - Tam, gdzie praca ludzka jest tania, postęp technologiczny nie

Produkcja i handel det. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

końcówce 2015 r., a to za sprawą zarówno silnego popytu z zagranicy (napędzającego produkcję przemysłową i eksport) i większych wydatków w gospodarstwach domowych (dzięki silnemu wzrostowi dochodów z pracy). Po ostatnich danych szacujemy, że polski wzrost PKB mógł przyspieszyć w IV kw. 2015 do 3,7%-3,8% r

ING BSK: Wzrost kredytów dla największych firm tylko dzięki przetargom infrastr.

szybciej niż rynek z ok. 4-proc. wzrostem rok do roku.  "Dynamika akcji kredytowej na rynku polskim wyraźnie słabnie. Wzrost akcji kredytowej o 4%, przy wzroście PKB o 3,5% nie brzmi optymistycznie" - zaznaczył prezes.  Wartość kredytów detalicznych ING BSK wzrosła o 20% r/r do 30,4

Kryzys potrwa 3-4 lata. Gronicki: PKB Polski może spaść nawet o 2,5 proc.

produkcja przemysłowa spadla o 15 % w pierwszym kwartale 2009 roku, a eksport zmalał o 26 % - podkreślała Karine Berger. Szacunki dla Polski Scenariusz makroekonomiczny dla Polski to spadek wartości PKB w 2009 roku o 0,6 %. - Dopiero w 2010 roku PKB Polski powinno wzrosnąć o 1,3 % - prognozowała Karine

15 proc. CIT dla małych firm? Jest projekt ustawy

, w okolice nawet 30 mld zł. Od pewnego czasu jednak nie rosną. Udział dochodów z CIT w PKB spada. Zdaniem ekonomistów i ekspertów podatkowych to dowód na to, że podatek ucieka przed polskim fiskusem. Już poprzednie rządy zaczęły mocniej przykładać się do walki z tym zjawiskiem. Nie zdecydował się

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

zatrudnione w innych państwach członkowskich UE i EOG, które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą w Polsce uniknąć płacenia składek do ZUS od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

Dominika Wielowieyska: "Jeśli politycy Unii nadal się będą tak zachowywać, to referendum będzie nieuniknione" - napisał profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS, kiedy Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski. Oni naprawdę rozważają wyjście Polski z Unii? Dariusz

Borowski: Piłka nożna pomoże polskiej gospodarce (wideo)

rozbudowa bazy hotelowej przyczynią się do poprawy wizerunku Polski jako kraju, który warto odwiedzić. To przyniesie zwiększenie liczby odwiedzających nas turystów nie tylko w 2012 r., ale także w kolejnych latach.

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

. Wielkość przyszłorocznego deficytu budżetowego wynika z drastycznie mniejszych wpływów budżetowych. To tzw. opóźniony efekt kryzysu. To właśnie na skutek kryzysu Polska - mimo że jako jedyna w Europie wciąż się rozwija - wyhamowała z poziomu ok. 4,9 proc. PKB do 0,9 proc. PKB. Tak znaczące spowolnienie

Ale wielka ta Brytania, czyli czy migranci napędzają eksport?

handlu zagranicznym przeważają maszyny, ale szybko rośnie eksport polskiej żywności do Wielkiej Brytanii. Coraz więcej brytyjskich supermarketów sprzedaje polskie produkty. Ekonomiści uważają, że głównym powodem dużego wzrostu naszego eksportu od 2004 r. było wejście Polski do Unii Europejskiej oraz duży

Moody's utrzymał rating Polski

, które prawdopodobnie nastąpi w 2004 roku. To dodatkowo wzmocni wiarygodność kredytową Polski - napisała agencja w komunikacie. Agencja uzależnia dalsze utrzymanie indeksu na poziomie Baa1 od poprawy sytuacji na rachunku obrotów bieżących i niepogorszenia polityki fiskalnej. Zdaniem ekspertów Moody's

Skończyły się żarty z długiem

Jeden z nich wyliczył, że dochód narodowy Polski w 1980 r. to ledwie jedna dwudziesta obecnego PKB. Uzyskał ten wynik w prosty sposób: dochód narodowy Polski w 1980 r. podzielił przez ówczesny kurs czarnorynkowy i uzyskany wynik był jak znalazł dla uzasadnienia tezy, że obecne zadłużenie to zero w

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

mln aut z drugiej ręki. - Po co wam milion używanych aut rocznie? - nie mógł zrozumieć przedstawiciel jednego z koncernów motoryzacyjnych na spotkaniu z polskimi dziennikarzami. Auto nie wino: z wiekiem tanieje Do maja 2004 r. nie wolno było importować do Polski aut niespełniających normy emisji

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

i Islandię], które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą ich w Polsce nie opłacać od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzenie

Dlaczego tak wolno budujemy drogi. Pięć odpowiedzi

już rok lub dłużej. 2) I Kolejne rządy za mało inwestowały. W latach 2000-09 PKB Polski wzrósł o ponad 40 proc., ale sieć utwardzonych dróg w Polsce wydłużyła się tylko o 7,6 proc. W 2009 r. tylko 0,4 proc. dróg publicznych w Polsce stanowiły autostrady i drogi ekspresowe, podczas gdy w UE wynosi to

Naukowcy kreślą możliwe scenariusze rozwoju gospodarczego Polski po 2004 r.

;Strategii dla Polski po wejściu do UE na lata 2004 - 2015" - dokumentu opracowanego przez Komitet Prognoz, działający przy kancelarii prezydenta. W Komitecie zasiadają przedstawiciele instytucji naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk i szkół wyższych. - Nawiązujemy do 20-letniego programu rozwoju

Polskie plany

W wypadku Polski, podstawą "planu konwergencji" będą założenia naprawy finansów publicznych, przygotowane przez wicepremiera ministra gospodarki Jerzego Hausnera oraz ministra finansów Andrzeja Raczki. Przygotowana przez tego ostatniego "Średniookresowa Strategia Finansów

Minister finansów: Nie chcę zabierać ulgi małżeńskiej

gospodarczy da lepsze wpływy z VAT. Warto jednak zauważyć, że Polska jest jednym z europejskich krajów najszybciej obniżających wydatki w relacji do PKB. Od 2010 r. wydatki bez środków UE spadły z 44 do poniżej 40 proc. PKB. Między 2013 a 2017 r. zostaną obniżone o kolejne 3,5 pkt proc. Wzrost gospodarczy w

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

działający system?". Zapewniła, że Polska wejdzie do strefy euro tylko wtedy, gdy Polacy będą zarabiać tak jak w krajach starej UE. Nie sprecyzowała, co to znaczy i jakie kraje zalicza do starej Unii - państwa założyciele, czy też wszystkie sprzed rozszerzenia w 2004 r. - Złotówka dobrze służy naszemu

Polski handel zagraniczny bije rekordy. Idą gorsze czasy?

korzystają z tego, że na Litwie stawka VAT na żywność to 21 proc., a u nas 5 proc. Goście z Wileńszczyzny kupują jajka, mięso, sery żółte, karmę dla zwierząt. Niektóre towary są u nas 40 proc. tańsze. Ponad trzy czwarte eksportu wysyłamy do UE. W 2004 r., pierwszym roku członkostwa Polski w Unii, nasz

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

, jak radzi sobie nasz fundusz emerytalny i czy warto go zmienić na lepszy. Możemy też sprawdzić, czy dobrze zrobiliśmy, zmieniając wcześniej OFE. Porównaliśmy wyniki OFE z prognozowaną przez nas waloryzacją ZUS, która zależy od średniorocznej dynamiki PKB liczonej za poprzednie pięć lat. Do naszych

Mniej na drogi, więcej na przedszkola. Bo to się opłaca

- konieczność opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Ten czynnik w przypadku mężczyzn prawie nie występuje. W pewnym momencie było ponad 500 gmin w Polsce, w których w ogóle nie istniały żadne żłobki i przedszkola. Według danych Eurostatu w 2010 r. Polska była na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego. Ale uwaga! Jeśli uprawnione organy stwierdzą, że zatrudnienie polskiego przedsiębiorcy w innym kraju było pozorne, może to skutkować nie tylko brakiem ubezpieczenia za granicą, ale

Rozmowy w sprawie miejsca Polski w unijnych instytucjach finansowych

zostanie wyliczony na podstawie stosunku polskiego PKB do PKB obecnej Unii. Polski ambasador przy UE Marek Grela spotkał się właśnie z prezesem banku Philipem Maystadem. Usłyszał od niego, że wkład ten może wynieść ok. 637 mln euro. Pozostałe 9 krajów, które w 2004 roku najpewniej wejdą do Unii - i EBI

W Unii dwa razy lepiej

umocnienie jest jednym z efektów wejścia Polski do Unii. Po 1 maja 2004 r. znacząco wzrosły inwestycje zagraniczne. W minionym roku sięgnęły 12,8 mld euro (czyli ponad 48 mld zł), aż trzy razy więcej niż w 2003 r. Nawet optymiści byli zaskoczeni tak dużym skokiem. - Nie doceniliśmy, jak bardzo po naszym

Paragon wart miliony

- Ja po godz. 16 nie wbijam już na kasę. Przecież tak późno kontrolerzy fiskusa do mnie nie przyjdą - mówił nam kilka lat temu właściciel warzywniaka z małego miasta na północy Polski. Podobnych sklepików czy zakładów usługowych, w których kasy fiskalne pokrywają się kurzem, są w Polsce tysiące

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

- przekonują ekonomiści. - Dane zostały zawyżone przez święta wielkanocne, ludzie kupowali po prostu więcej żywności - tłumaczy Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. - W następnych kwartałach konsumpcyjny silnik będzie pracował coraz słabiej - dodaje. - Niepokoi fakt, że spada sprzedaż

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

. Ale według GUS, który bierze pod uwagę też mniejsze działki, mamy ich 2,5 mln. Żywi nas jednak tylko ok. 300 tys. gospodarstw. Choć rolnictwo odpowiada zaledwie za 3 proc. polskiego PKB, zajmuje się nim ok. 12 proc. polskich gospodarstw domowych. Prof. Marek Góra przyznaje, że emerytura z KRUS, choć

Poranny komentarz rynkowy XTB - echa danych z rynku pracy

). W obydwu przypadkach dane są słabsze od oczekiwań, zaś dynamika sprzedaży jest najniższa od 2004 roku. Dane o produkcji wpisują się w obraz przedstawiony wcześniej przez słabszy PMI, jednocześnie zaprzeczając podejrzanie mocnym danym dotyczącym eksportu (jak pisaliśmy, są spekulacje, iż eksport jest

Na co uważać przy wyborze klubu fitness?

związek między poziomem PKB a wzrostem liczby członków klubów fitness. Dlatego eksperci prognozują, że rynek takich usług w Europie najszybciej będzie się rozwijał u nas i w Turcji. Wraz z rozwojem gospodarczym Polski zmieni się jednak coś jeszcze. Kluby fitness muszą się przygotować na seniorów. Podobnie

Lewiatan: Potrzebny bardziej szczegółowy i rzetelny raport o euro

Raport omawia większość aspektów przyjęcia euro przez Polskę. Niemniej jednak brakuje w nim jasnej odpowiedzi na podstawowe pytanie czy Polska w ogóle powinna przyjąć euro, a jeśli tak, to kiedy. Czytelników publikacji interesuje bilans korzyści i kosztów, jasne stwierdzenie, czy korzyści

Przyszłość unijnej polityki regionalnej: wilk syty, owca cała

, lepiej więc poza to, co zostało powiedziane w Rzymie, nie wykraczać. Logicznym następstwem takich poglądów powinien więc być polski sprzeciw wobec "listu sześciu" i propozycji ograniczenia budżetu Unii do 1 proc. PKB - ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli akceptacją większej składki

Seriale, K-Pop i gry komputerowe z Korei Południowej podbijają świat

is Conquering the World Through Pop Culture". To była długofalowa strategia, za którą poszły duże pieniądze. Na marketing K-Popu Korea wydaje rocznie 2 proc. swego PKB! Koreańskie studia, telewizje i agencje talentów korzystają z wieloletnich dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek. A jadąc za

Słowacja bez korony

Przeżyliśmy Tatarów, komunizm, przeżyjemy i euro - śmieją się mieszkańcy Bardejova. To miasteczko jest jak Europa Środkowa w pigułce. Do Polski jest trochę ponad 20 km, na Ukrainę i Węgry nieco ponad 100 km. Dziadek Łemko, babka Słowaczka, kuzyn Polak - taka mieszanka w Bardejovie nikogo nie dziwi

Zamiana gotówki na obietnice, czyli na czym będą polegać zmiany w OFE

ZUS jest winny Polakom 2 biliony 300 miliardów złotych. Tyle pieniędzy odłożyli w Zakładzie pracujący Polacy. To prawie o połowę więcej niż cały nasz roczny PKB (wartość wszystkich usług i towarów) wynoszący 1,6 biliona zł. Tyle że kasa ZUS-u jest pusta. To, co Zakład dostaje ze składek, czyli ok.120

Rząd tnie koszty, twórcy w płacz. 'Dyskryminacja i propaganda'

oburzenie w środowisku akademickim - napisała w liście do ministra Jacka Rostowskiego przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Tłumaczy, że spowoduje to spadek realnych wynagrodzeń kadry akademickiej. Przekonuje

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

17.35 WIG20 kończy dzień spadkiem o 1,76 proc. Bardzo kiepskie wyniki finansowe podał dzisiaj największy polski deweloper. Spółka Globe Trade Centre miała w 2011 roku 1,5 mld zł straty netto. - Zarząd GTC 28 lutego 2012 roku otrzymał od Pana Eli Alroy rezygnację ze stanowiska

Obniżony VAT uratowany

dyskusji między komisarzami. To oznacza, że w tej ważnej dla Polski sprawie w samej Komisji nie ma sporu. To paradoks. Bo nawet eksperci KE twierdzą, że zredukowane stawki VAT (będące odstępstwem od "standardowej" stawki tego podatku, wynoszącej w UE minimum 15 proc.) nie mają większego

Produkcja przemysłowa w maju poniżej oczekiwań

- wyjaśnia Michał Chyczewski, ekonomista Banku BPH. Ale mimo iż ekonomiści starają się szukać wytłumaczenia zaskakująco słabych danych, wielu z nich zastanawia się, czy tak naprawdę przyczyną nie jest po prostu kiepska sytuacja w gospodarce. - Widać, że polska gospodarka ma się nienajlepiej - przyznaje

Euro sprzyja rozwiązłości

długookresowe stopy procentowe w większości państw strefy euro są niższe niż w USA, spadek kursu euro wobec dolara jest umiarkowany, a w stosunku do innych walut - jak polski złoty - euro się umocniło. Ale zachowując drachmę, Grecy musieliby zacząć zaciskać pasa już dużo wcześniej. - To prawda, że euro

Idą zmiany w polskiej gospodarce

Problemy łączące się ze spektakularnym wyhamowanie w tym roku tempa wzrostu gospodarczego sprawiły, że horyzont prognoz gospodarczych dla Polski znacznie się skrócił. W przypadku dużej niepewności - a z niepewnością mieliśmy w tym roku do czynienia w zasadzie stale - uwaga koncentruje się zawsze na

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wydatki o charakterze inwestycyjnym. Obecnie gospodarka polska wyczerpała już proste rezerwy generowania wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarki w latach 1994-1999 łączył się z narastaniem nierównowagi zewnętrznej. Jeszcze w 1995 r. miała miejsce 4 proc. nadwyżka w obrotach bieżących w relacji do PKB

Haruj całe życie, będziesz biedny

pracują krócej, zostawiają mniejszy "ślad ekologiczny": mają mniej pieniędzy, więc nie wydają ich na energochłonne dobra, częściej chodzą, zamiast jeździć autem, i gotują, zamiast żywić się w fast foodach. Dorobić się czy podzielić? Idea brzmi zachęcająco, ale z perspektywy Polski, "kraju

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

- Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco - śpiewali przed laty bracia Golcowie, a z nimi cała Polska. Mało kto wówczas brał te słowa na poważnie. W 2004 r. weszliśmy jednak do UE, do Polski szerokim strumieniem zaczęła płynąć unijna kasa, inwestycje ruszyły jak Kubica w bolidzie

Tak dramatycznej wyprzedaży akcji banków warszawska giełda nie widziała od lat

Polska jest w jednym pakiecie z Węgrami. Z różnych powdów. Do tej pory forint i złoty zachowywały się podobnie, choć fundamenty gopodarcze tych dwóch krajów rózniły się znacząco. Tyle że teraz inwestorzy już nie patrzą na wzorst PKB, bo zakładają, że nadchodzi globalna recesja gospodarcza, a to oznacza

Powtórka z przekrętu

innych stanów, bo tym ulgi nie przysługują. Cena edukacji idzie w górę, mimo że coraz trudniej ją potem dobrze sprzedać. Amerykańscy studenci i absolwenci są winni kredytodawcom już 1,2 biliona dolarów - dwa razy więcej, niż wynosi PKB Polski. Wielu nigdy tych pieniędzy nie zwróci. Średnio na świeżo

Bank to nie supermarket

tego sektora było złymi kredytami. - Jaki wpływ na wzrost PKB miała w ubiegłym roku akcja kredytowa, a jaki może mieć w tym roku? - Jeżeli polska gospodarka wytwarza dochód narodowy na poziomie tysiąca dwustu miliardów złotych, to łatwo policzyć, że kredytowanie na poziomie stu miliardów wydaje się

Fundusze UE: plan Marshalla bis

"Polska gospodarka pozytywnie zaskakuje" - orzekła Komisja Europejska w opublikowanych w lutym br. prognozach gospodarczych na 2007 r. PKB rośnie szybko, inflacja jest niska, wzmacnia się popyt wewnętrzny. A przecież do Polski dopiero zaczyna napływać potężny strumień środków pomocowych