piotr boguszewski

Ranking konkurencyjności gospodarki. Awans Polski o pięć miejsc

Według Światowego Forum Ekonomicznego Polska awansowała o pięć miejsc w rankingu konkurencyjności krajów. Do pokonania mamy jeszcze trzydzieści pięć.

WEF: Polska awansowała o 2 miejsca na 41. pozycję w rankingu konkurencyjności

miejsc, na 46." - powiedział prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski. Jak podają autorzy raportu, polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych. Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy