pełnieniu obowiązków

tm, pap, pm, les,

Elżbieta Łopacińska będzie pełnić obowiązki prezesa ZUS

Elżbieta Łopacińska będzie pełnić obowiązki prezesa ZUS

Premier Ewa Kopacz powołała w środę Elżbietę Łopacińską do pełnienia obowiązków prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma ona pełnić obowiązki do czasu wyłonienia nowego prezesa Zakładu - poinformował rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej (KW) delegowała podczas piątkowego posiedzenia w Katowicach jednego ze swoich członków - Krzysztofa Sędzikowskiego - do pełnienia obowiązków prezesa Kompanii Węglowej - podały służby prasowe spółki.

RN PGNiG delegowała Piotra Woźniaka do pełnienia obowiązków prezesa spółki

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) odwołała ze stanowiska prezesa Mariusza Zawiszę i delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Piotra Woźniaka - członka RN, podała spółka. "Zarząd [...] informuje, iż na

Bogusława Matuszewska przestała pełnić obowiązki prezesa Netii 6 października

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Delegacja Bogusławy Matuszewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Netii wygasła 6 października, poinformowała spółka.  "Bogusława Matuszewska, jako członek rady nadzorczej spółki, została delegowana do czasowego pełnienia

Wojciech Kędzia będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International od 1X

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Wojciech Kędzia będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International Ltd. od 1 października br., podał KGHM. „To spółka w pełni zależna od KGHM Polska Miedź, posiadająca kopalnie w Kanadzie, USA i Chile. Dotychczasowy prezes KGHM International, Derek

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

05.12. Katowice (PAP) - Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej (KW) delegowała podczas piątkowego posiedzenia w Katowicach jednego ze swoich członków - Krzysztofa Sędzikowskiego - do pełnienia obowiązków prezesa Kompanii Węglowej - podały służby prasowe spółki. 21 listopada rada odwołała z tego

Jerzy Borecki będzie pełnił obowiązki prezesa JSW od 18 lutego

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) – Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powierzyła Jerzemu Boreckiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. technicznych, pełnienie obowiązków prezesa po rezygnacji Jarosława Zagórowskiego, podała spółka.   „W związku ze złożoną

M. Tiahnybok będzie pełnił obowiązki prezesa Qumaka po rezygnacji P. Jagusia

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Paweł Jaguś złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Qumaka ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r., podała spółka. Rada nadzorcza przyjęła rezygnację. Jednocześnie rada, podjęła uchwałę na podstawie której pełniącym obowiązki prezesa zarządu

Dariusz Daniluk będzie pełnił obowiązki prezesa BOŚ po odwołaniu M. Klimczaka

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi, podał bank. Rada nadzorcza odwołała również ze stanowiska wiceprezesa

Antoni Jasiński będzie pełnił obowiązki prezesa PKP PLK

Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu PLK Tomasza Kruka, członka zarządu, dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego. Rzecznik spółki Mirosław Siemieniec poinformował w środę w komunikacie, że Rada Nadzorcza ogłosi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu oraz członka Zarz

Art. 326 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej Art. 326. § 1. Wydalenie z zawodowej służby wojskowej obejmuje bezzwłoczne usunięcie ze służby oraz utratę odznak i zaszczytnych wyróżnień nadanych przez właściwego dowódcę. § 2. Sąd

Art. 323 KK

uroczystościach i paradach organizowanych w jednostce wojskowej lub z udziałem jednostki. § 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności wobec żołnierza innej służby niż zasadnicza lub pełniona w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, sąd orzeka obowiązek pozostawania w określonym miejscu w czasie

Zmiana prezesa Agencji Rynku Rolnego

"Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła Annie Gut pełnienie obowiązków prezesa Agencji Rynku Rolnego do czasu powołania prezesa ARR" - napisał resort rolnictwa w komunikacie. Anna Dorota Gut (ur. w 1976 r.) ukończyła Wyższą Szkołę

Minister środowiska odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Odwołanie dyrektora nastąpiło w poniedziałek - potwierdził PAP Aleksander Bołbot, który poinformował, że pełni obowiązki dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego od 1 grudnia. Ma być rozpisany konkurs na to stanowisko. Ministerstwo Środowiska zapowiedziało komunikat prasowy w tej sprawie

Nowy szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Nowy szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

wcześniej w radzie powiatu krakowskiego kierował komisją infrastruktury i gospodarki komunalnej. W tym właśnie okresie Jacek Bojarowicz również pracował w Krakowie jako szef małopolskiego oddziału GDDP. Przez ostatnie pół roku obowiązki szefa drogowej Dyrekcji pełnił Tomasz Rudnicki, który od lutego 2008 r

Art. 320 KK

  Art. 320. W stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w części wojskowej, który w chwili czynu był niezdolny do pełnienia służby wojskowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Art. 320. W stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w

Mariusz Zawisza nie jest już prezesem PGNiG

Mariusz Zawisza nie jest już prezesem PGNiG

końcem 2016 r. Stanowisko zachował tylko Waldemar Wójcik, który jest wiceprezesem PGNiG z wyboru załogi koncernu, zgodnie ze statutem koncernu. Na piątkowym posiedzeniu rada nadzorcza PGNiG oddelegowała też ze swojego składu do pełnienia przez trzy miesiące obowiązków prezesa PGNIG Piotra Woźniaka, który

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

Nadzorcza JSW podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o powierzeniu Panu Jerzemu Boreckiemu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych, pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 18 lutego 2015 r. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu" - czytamy w komunikacie spółki. W poniedziałek Zagórowski

Art. 334 KK

Art. 334. § 1. Nakładając na żołnierza obowiązki lub stosując środki przewidziane w art. 67 lub 72, uwzględnia się warunki służby wojskowej. § 2. Orzekając dozór wobec żołnierza, sąd może powierzyć wykonywanie czynności dozoru kuratorowi wojskowemu, przełożonemu lub żołnierzowi

Art. 337 KK

Art. 337. Wobec żołnierza służby zasadniczej, który został skazany, za przestępstwo określone w części wojskowej popełnione w czasie tej służby, na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nie przekraczającą roku, sąd może zarządzić zatarcie skazania po przeniesieniu go do rezer

Art. 335 KK

Art. 335. Zawieszając wykonanie kary wobec żołnierza, sąd może orzec także środki przewidziane w art. 323 § 2. Art. 335. Zawieszając wykonanie kary wobec żołnierza, sąd może orzec także środki przewidziane w art. 323 § 2.

Art. 331 KK

Art. 331. Odstępując od wymierzenia kary, sąd może zwrócić się do właściwego dowódcy o wymierzenie kary dyscyplinarnej przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. Art. 331. Odstępując od wymierzenia kary, sąd może zwrócić się do właściwego dowódcy o wymierzenie kary dyscyplinarnej pr

Art. 330 KK

Art. 330. Jeżeli wymierzona za przestępstwo kara aresztu wojskowego nie byłaby surowsza od roku, sąd może w stosunku do żołnierza orzec karę ograniczenia wolności. Art. 330. Jeżeli wymierzona za przestępstwo kara aresztu wojskowego nie byłaby surowsza od roku, sąd może w stosunku do żołnierza o

Art. 328 KK

  Art. 328. Sąd może orzec degradację tylko wobec osoby, która w chwili popełnienia czynu zabronionego była żołnierzem, chociażby przestała nim być w chwili orzekania. Art. 328. Sąd może orzec degradację tylko wobec osoby, która w chwili popełnienia czynu zabronionego była żołnierzem, chociażby

Art. 318 KK

Art. 318. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo. Art. 318. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że

Art. 329 KK

Art. 329. Jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, a wymierzona kara nie byłaby surowsza niż 2 lata pozbawienia wolności, sąd może w stosunku do żołnierza orzec karę aresztu wojskowego. Art. 329. Jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia w

Art. 333 KK

Art. 333. § 1. Stosując warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec żołnierza, sąd może także zwrócić się do właściwego dowódcy o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. § 2. Sąd może podjąć postępowanie karne także wtedy, gdy sprawca rażąco narusza

Art. 332 KK

Art. 332. § 1. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw publicznych i degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej sąd orzeka tylko pozbawienie praw publicznych. § 2. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa degradacji oraz wydalenia z zawo

Art. 325 KK

Art. 325. § 1. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuję utratę posiadanego stopnia i powrót do sotpnia bezpośrednio niższego w obrębie korpusu oficerów, chorążych albo podoficerów. § 2. Sąd może orzec obniżenie stopnia wojskowego w razie skazania za występek, jeżeli przemawiają z a ty

Art. 324 KK

  Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także: 1)obniżenia stopnia wojskowego 2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej, 3) degradacja. § 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7. Art. 324. § 1. Środ

Art. 321 KK

Art. 321. W wypadku przewidzianym w art. 10 § 4 sąd może zamiast orzekania środków wychowawczych lub poprawczych, o których mowa w tym przepisie, przekazać sprawcę właściwemu dowódcy w celu wymierzenia kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. Art. 321. W wypadku przewidz

Prezes JSW rezygnuje ze stanowiska

grupy kapitałowej JSW. Obowiązki prezesa spółki przejmuje Józef Myrczek, dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej JSW. Funkcję przewodniczącego RN Myrczek pełni od 2010 r. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W 1984 r. uzyskał stopień

Art. 327 KK

Art. 327. § 1. Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. § 2. Sąd może orzec degradację w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściw

Art. 322 KK

Art. 322. § 1. Karą stosowaną wobec żołnierzy jest także areszt wojskowy; do kary aresztu wojskowego stosuje się odpowiednio przepisy o karze pozbawienia wolności. § 2. Kara aresztu wojskowego trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. §

Art. 319 KK

Art. 319. § 1. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, gdy w wypadku nieposłuszeństwa lub oporu stosuje środki niezbędne w celu wymuszenia posłuchu dla rozkazu, do którego wydania był uprawniony, jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego przeciwdziałania, a posłuchu dla rozkazu nie można osią

Art. 317 KK

Art. 317. § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa nie zawiera przepisów odmiennych. § 2. Przepisy art. 356-363 oraz, w wypadku popełnienia określonego w nich przestępstwa, przepisy ogólne dotyczące żołnierzy stosuje się od

Beata Jakoniuk-Wojcieszak p.o. szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

poinformowała we wtorek PAP Gieros-Brzezińska, obowiązki szefa TAI objęła Beata Jakoniuk-Wojcieszak, a w pozostałych jednostkach dotychczasowi zastępcy dyrektorów: Andrzej Rychcik w TVP1, Ewa Latkowska TVP2, Marzena Adamczyk w TVP Kultura. Dodała, że obowiązki szefa kadr TVP pełni Urszula Kopcińska. W czwartek

Art. 336 KK

zasady dyscypliny wojskowej. § 3. Sąd po zapoznaniu się z opinią dowódcy jednostki może zwolnić od kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 6 miesięcy, jeżeli okres odroczenia trwał co najmniej 6 miesięcy, a żołnierz w tym okresie wyróżnił się w wykonywaniu obowiązków służbowych albo

Szef UOKiK odwołany. Adam Jasser stracił stanowisko

Adam Jasser został dziś odwołany ze stanowiska prezesa UOKiK. Funkcję tę pełnił od 20 marca 2014 r., kiedy zastąpił Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Biuro prasowe UOKiK nie komentuje tej decyzji, chociaż według Przemysława Wiplera z partii KORWIN, urzędnicy już wcześniej mieli dostać mail z

Zawieszone kierownictwo oddziału ANR w Szczecinie

zarzuconych zatrzymanym. Według niego podnosi ona kwestie dotyczące zadań Agencji Nieruchomości Rolnej, która, jak napisano w oświadczeniu "nie jest instytucją powołaną do osiągania zysków, gdyż jej głównym zadaniem jest realizacja obowiązku kształtowania ustroju rolnego państwa." "Minister

Donald Tusk odwołał prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

kontrole wykazały potrzeby zmian. Prezes Banaszek to fachowiec, ale potrzebna jest zmiana zarządzania PAŻP - wyjaśnia Karpiński. Krzysztof Banaszek był prezesem PAŻP od sierpnia 2008 roku. Jego obowiązki będzie od 30 kwietnia pełnił dotychczasowy wiceprezes Maciej Piotrowski. Ma jednak sprawować tę funkcję

Możliwy kolejny konkurs na szefa GDDKiA

doniesień medialnych prokuratura sprawdza, czy Tomala-Borucka ujawniła "tajemnicę urzędu osobie trzeciej". Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w lutym 2014 roku. Tomala-Borucka zgłosiła się do ogłoszonego 1 kwietnia postępowania i złożyła dokumenty

Zmiana zarządu w gazoportowej spółce

również Antoni Podolski, który był wiceministrem spraw wewnętrznych w rządach premierów Jerzego Buzka i Donalda Tuska. Kontrolowana przez ministra skarbu rada nadzorcza Polskiego LNG postanowiła ogłosić konkursy na nowych członków zarządu spółki. Do tego czasu obowiązki prezesa ma pełnić Jan Chadam, a

"Puls Biznesu": Informowanie idzie e-sprzedawcom opornie

przeprowadziliśmy audyty stron internetowych firm prowadzących regularną sprzedaż w sieci, okazało się, że 12,8 proc. z nich ma w swoich regulaminach zapis mówiący o 10 dniach na odstąpienie od umowy sprzedaży, zamiast obowiązujących 14 dni. 16 proc. nadal nie ma odpowiedniego przycisku zamówienia z obowiązkiem

Jerzy Kurella przejął ster rządów w PGNiG

Do tej pory obowiązki prezesa PGNiG pełnił wiceprezes Mirosław Szkałuba, który zajął to stanowisko po odwołanej przez radę nadzorczą Grażynie Piotrowskiej-Oliwie. W poniedziałek koncern PGNiG poinformował jednak, że jego rada nadzorcza dokonała nowego podziału kompetencji w zarządzie. Jerzy Kurella

Dariusz Krzewina będzie tymczasowym szefem PZU

zatrudniony w spółce PZU Życie - od 1997 r. pełnił funkcję członka zarządu w tej instytucji. Później pracował także w innych firmach z branży ubezpieczeniowej. W latach 1998-2001 był członkiem zarządu w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Ma też doświadczenie w SAMPO Towarzystwie

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji dwa miesiące przed czasem. "Takich rzeczy się nie robi"

bardzo dziwna sytuacja - odwoływanie ze stanowiska na dwa miesiące przed końcem kadencji. Takich rzeczy się nie robi - dodał. Zacharias Piperidis będzie pełnił obowiązki prezesa polskiego oddziału sieci komórkowej oraz członka zarządu ds. operacyjnych w grupie OTE w Grecji. Rakowski zaś pozostanie w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

najmniej 1 mld zł. - Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu powierzyła z dniem 8 grudnia pełnienie funkcji prezesa Tobiasowi Solorzowi, dotychczasowemu wiceprezesowi - poinformowała spółka w komunikacie. - Prezes Qumaka Paweł Jaguś złożył rezygnację z pełnionej funkcji - poinformowała spółka, potwierdzając

Prezes włocławskiego Anwilu z grupy PKN Orlen złożył rezygnację

Anwil poinformował w piątek, że Wasielewski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa w czwartek, "podając jako powód swej decyzji sprawy osobiste". Jak wyjaśnił Anwil, rada nadzorcza "kierując się dobrem spółki oraz dbałością o ciągłość zarządzania" oddelegowała do pełnienia

Miejsce Zagórowskiego w JSW zajął Jerzy Borecki

Jerzy Borecki jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył również Studium Kształcenia Kadr Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagranicznego. Jak podaje JSW na swojej stronie internetowej Borecki swoją karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgl

Dariusz Krzewina tymczasowym p.o. prezesa PZU

studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związany z branżą ubezpieczeniową, w tym z samą grupą PZU. W latach 1993-1998 pracował w PZU Życie SA, a od września 1997 r. pełnił funkcję członka Zarządu PZU Życie SA. Po odejściu z tej firmy, zatrudniony

Maciej Andrzej Libiszewski został p.o. prezesem PKP Cargo

latach 2005-08. W latach 2001-15 związany zawodowo z sektorem transportu. Rezygnacja Adama Purwina W poniedziałek z funkcji prezesa zarządu PKP Cargo zrezygnował Adam Purwin, który wygrał na to stanowisko konkurs 6 lutego 2014 r. Wcześniej - od lutego 2013 r. - pełnił funkcję członka zarządu ds

Sieć księgarń Matras ma nowego prezesa

Stanisław Wierzbicki od 17 lat jest związany z sektorem handlu detalicznego. Pracował m.in. dal francuskiej Grupy Casino i brytyjskiego Tesco. Odpowiedzialny w nich był za rozwój działów operacyjnych, inwestycje i rozwój nowych formatów. Jest założycielem i członkiem zarządu fundacji Wolna Szkoła pr

Prezydent Komorowski przyjął dymisję Tuska

, że miłość może wytrzymać presję polityki. Do zmiany na stanowisku premiera musi dojść w związku z wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tusk ma objąć nowe obowiązki 1 grudnia. Proceduralnie dymisja premiera wiąże się z dymisją całego rządu. W takiej sytuacji konstytucja określa kolejne

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

wykonawca wystąpi o referencje. Czy należy je wydać? Czy fakty niewykonania w terminie należy zaznaczyć w referencjach? Odpowiedź Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Odszkodowanie można zastrzec jako konieczność zapłacenia przez dłużnika stosownych kar

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-10 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia bieżącego roku. Wcześniejszego prezesa - Mirosła

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-2010 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia br. 21 listopada br. rada odwołała wcześniejs

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej zrezygnował

Krzysztof Kilian złożył rezygnację "z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października zmianami w składzie zarządu i ich skutkami". Tego dnia rada nadzorcza odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską i Wojciecha Ostrowskiego. Czytaj komentarz: PGE bez prezesa w

LOT zmienia pilota

Szef PLL LOT Dariusz Nowak zrezygnował wczoraj ze stanowiska. Obowiązki prezesa od poniedziałku będzie pełnił Sebastian Mikosz, dotychczas dyrektor w firmie doradczej Deloitte. Rezygnację złożył również przewodniczący rady nadzorczej spółki Jacek Kseń.

Józef Wancer nowym p.o. prezesa zarządu Banku BGŻ

Nowy p.o. prezesa Banku BGŻ Józef Wancer obejmie swoją funkcję 16 września 2013 roku. - Józef Wancer posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym i wysoko cenione kompetencje. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania finansowego i operacyjnego. Posiadając tak szerokie kompetencje, będzie k

Adam Jasser od czwartku prezesem UOKiK

zakresie oceny skutków regulacji. Pełnił też funkcję dyrektora programowego i członka zarządu demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej. Był także związany z Agencją Reutera. W 1992 r. został szefem redakcji ekonomicznej Agencji, w której kierował pierwszym po upadku komunizmu zespołem dziennikarzy

Sun Polska szuka nowego szefa

Kierował firmą od ponad 6 lat, a poprzednio był jej dyrektorem finansowym. Spółka rozpoczęła już poszukiwania następcy Piotra Wierzbickiego.Tymczasowo szefem polskiego oddziału Sun Microsystems będzie Jarmo Kuusivuori - dyrektor zarządzający koncernu na Europę Środkową. Computerworld

Putin mianował następców zdymisjonowanego ministra finansów

- I jedno, i drugie, ma się rozumieć, zostało uzgodnione z Dmitrijem Miedwiediewem. To nasza wspólna decyzja - zapewnił Putin. Minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin podał się w poniedziałek do dymisji. W weekend powiedział, że nie chce pracować w przyszłym rządzie Miedwiediewa. W sobotę na zjeździ

Poprawka na drogowego dyrektora

roku tylko "pełni obowiązki". - Przepisy nie wskazują wprost daty, do której Lech Witecki może pełnić obowiązki szefa GDDKiA - stwierdził rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński. Czy decyzje podejmowane przez osobę "pełniącą obowiązki" szefa GDDKiA są ważne prawnie

Nowy prezes NBP przed wyborami? Komorowski rozpoczął konsultacje

odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o NBP. Mam nadzieję, że to w pełni ustabilizuje sytuację w NBP, na poziomie obecnych możliwości". Po śmierci prezesa NBP Sławomira Skrzypka bankiem kieruje pierwszy wiceprezes Piotr Wiesiołek. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta, na 6-letnią

Kręta droga na szefa państwowych dróg

budową dróg i autostrad? Szkopuł w tym, że Witecki tylko "pełni obowiązki" dyrektora generalnego, bo nie ma uprawnień, by "być" dyrektorem. Kandydatów do kierowania najważniejszymi urzędami w kraju należy wybierać z tzw. państwowego zasobu kadrowego, aby zapewnić w ten sposób

Okulary korekcyjne ważnym narzędziem pracy

rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnych z zaleceniem lekarza. Ten obowiązek aktualizuje się tylko wtedy, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów podczas

Francuski prezes w naftowej spółce Krauzego

Le Guern to drugi prezes Petrolinvestu od czerwca, kiedy z tego stanowiska po czterech latach zrezygnował Paweł Gricuk. Po tej dymisji zarządem kierował Roman Niewiadomski, menedżer o wieloletnim stażu w spółkach surowcowych w Rosji i na Ukrainie. Teraz Niewiadomski będzie członkiem zarządu Petrolin

Włodzimierz Skorupski Głównym Lekarzem Weterynarii

Nowy szef Głównego Inspektoratu Weterynarii pełnił dotychczas obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Opocznie. Zastąpił on na tym stanowisku Marka Pirsztuka, który pełnił tą funkcję od marca 2014 r.

Lady Gaga obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego w firmie Polaroid

23-letnia Lady Gaga zasłynęła w 2008 roku takimi przebojami jak "The Poker Face" i "Paparazzi". Od tego czasu jej album "The Fame" sprzedał się w prawie 8 milionach egzemplarzy. Istniejąca 73 lata firma Polaroid zaś znana jest głównie z produkcji aparatów fotograficzny

Towarzystwo emerytalne Aviva ma nowego szefa

podyplomowych na Uniwersytecie Amsterdamskim. Zdobył też tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. W latach 1995-2000 pracował w PricewaterhouseCoopers w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. W latach 2000-07 pełnił funkcję

Pawlak: Prezesa NBP powinien mianować prezydent

Jego zdaniem, mimo to Komorowski zachowuje się, jakby był prezydentem, wybranym w demokratycznych wyborach.Pawlak dodał, że politycy PO powinni "z refleksją" podejść do propozycji Bronisława Komorowskiego, dotyczącej kandydatury Marka Belki na stanowisko szefa NBP. Zdaniem wicepremiera, ma

Art. 348 KK

Art. 348. Przepisy art. 345-347 stosuje się odpowiednio do żołnierza, który dopuszcza się czynu określonego w tych przepisach względem żołnierza nie będącego jego przełożonym w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Art. 348. Przepisy art. 345-347 stosuje się odpowiednio do

Zmiana prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

"Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do czasu powołania prezesa KRUS" - czytamy w komunikacie resortu rolnictwa. Janina Pszczółkowska

Zmiana prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

"Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do czasu powołania Prezesa KRUS" - czytamy w komunikacie resortu rolnictwa przekazanym we wtorek

Resort rolnictwa: Andrzej Gross odwołany z funkcji prezesa ARiMR

"Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła w piątek Danielowi Obajtkowi pełnienie obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do czasu powołania prezesa ARiMR" - podkreślił resort rolnictwa. Obajtek to b. wójt

Art. 341 KK

Art. 341. § 1. Żołnierz, który odmawia pełnienia służby wojskowej albo wykonywania obowiązku wynikającego z tej służby, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega żołnierz innej służby niż zasadnicza, który uporczywie nie

Minister środowiska odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

01.12. Białystok (PAP) - Minister środowiska Jan Szyszko odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dr Mirosława Stepaniuka. Obowiązki dyrektora pełni od wtorku dotychczasowy zastępca dyrektora Aleksander Bołbot. Odwołanie dyrektora nastąpiło w poniedziałek - potwierdził PAP Aleksander

Jacek Bojarowicz zastąpi Tomasza Rudnickiego na stanowisku p.o. szefa GDDKiA

Adamczyka. Tomasz Rudnicki został powołany do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w kwietniu 2014 roku. Jacek Bojarowicz jest wieloletnim pracownikiem GDDKiA. Od stycznia 2006 do maja 2008 r. pełnił funkcję zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jest absolwentem Politechniki

Robert Kozłowski zrezygnował z funkcji zastępcy prezesa JSW

pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego. RN powołała także do zarządu VIII kadencji Aleksandra Wardasa na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych oraz Tomasza Gawlika na stanowisko zastępcy ds. strategii JSW. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard

Roman Przybył zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji PRKiI

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) – Roman Przybył, prezes Trakcji PRKiI, złożył rezygnację z funkcji z przyczyn osobistych, podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła Jarosławowi Tomaszewskiemu, dyrektorowi finansowemu i dotychczasowemu wiceprezesowi, pełnienie obowiązków prezesa zarządu

Art. 145 KK

Art. 145. § 1. Kto, odbywając służbę zastępującą służbę wojskową: 1) odmawia pełnienia tej służby, złośliwie lub uporczywie odmawia wykonania obowiązku wynikającego z tej służby albo polecenia w sprawach służbowych, 2) w celu częściowego lub zupełnego uchylenia się od tej służby albo

Sawicki złożył wniosek o odwołanie głównego lekarza weterynarii

Dodał, że zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki szefa Inspekcji Weterynaryjnej będzie pełnić jego dotychczasowy zastępca Krzysztof Jażdżewski.

D. Krzewina będzie pełnił funkcję p.o. prezesa PZU po rezygnacji A.Klesyka

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki na okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa, podała spółka.   Od 15 marca

Art. 105 KK

pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Art. 105. § 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. § 2. Przepisów art. 101-103

Polskie LNG ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Polskie LNG ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu w związku z upływem kadencji członków zarządu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki członków zarządu będą pełnić wydelegowani członkowie rady nadzorczej: Jan Chadam i Robert Soszyński, podała

Art. 141 KK

Art. 141. § 1. Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej

Józef Myrczek będzie pełnił funkcję p.o. prezesa JSW po rezygnacji E. Szlęka

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Edward Szlęk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na stan zdrowia. Rada nadzorcza JSW oddelegowała do składu zarządu Józefa Myrczka, który będzie pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego, podała JSW. RN

Nie wybrano w konkursie nowego szefa GDDKiA

. MIiR poinformował również, że w prowadzonym przez ten resort konkursie brał udział zewnętrzny obserwator z ramienia Rady Służby Cywilnej działającej przy premierze. Pod koniec kwietnia na wniosek minister Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała Ewę Tomalę-Borucką, która od lutego 2014 r. pełniła obowiązki

Premier odwołał głównego lekarza weterynarii

Na to stanowisko zostanie ogłoszony konkurs. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki szefa Inspekcji Weterynaryjnej będzie pełnić dotychczasowy zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Szefa Inspekcji Weterynaryjnej powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra rolnictwa.

P.o. prezesa PKP PLK został Antoni Jasiński, będzie konkurs na prezesa i CFO

Warszawa, 31.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe powołała Antoniego Jasińskiego do pełnienia obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy i zapowiedziała przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i dyrektora ds. finansowych, podały PKP

Dymisja prezesa TF Silesia, które przejęło 11 kopalń KW

- Do rady nadzorczej wpłynęła rezygnacja pana Adama Siwka z funkcji prezesa TF Silesia. Powodem pożegnania się ze spółką jest brak porozumienia w sprawie warunków kontraktu menedżerskiego - wyjaśnił rzecznik MSP Emil Górecki. Adam Siwek został prezesem Towarzystwa w 2013 roku. Wcześniej pełnił

KNF zatwierdziła Dariusza Daniluka na stanowisko prezesa BOŚ

.  Pod koniec maja bank informował, że rada nadzorcza odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy

D. Bernacki odpowiedzialny za pion ekonomiczny JSW po rezygnacji R. Kozłowskiego

prezesa zarządu ds. ekonomicznych spółki bez podania przyczyn. W ubiegłym tygodniu prezes JSW Edward Szlęk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na stan zdrowia. Rada nadzorcza JSW oddelegowała do składu zarządu Józefa Myrczka, który będzie pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego. Grupa

Aleksandra Gieros-Brzezińska nową rzeczniczką Telewizji Polskiej

Po zwolnieniu stanowiska rzecznika przez Rakowieckiego, obowiązki rzecznika pełniła główna specjalistka Centrum Informacji TVP Joanna Stempień-Rogalińska. "Zostaję w dziale informacji na swoim starym stanowisku głównego specjalisty" - powiedziała PAP Stempień-Rogalińska. Jak

RN BOŚ Banku powołała Dariusza Daniluka na prezesa zarządu

Nadzoru Finansowego - stosownie do postanowień art. 22b ust.1 Ustawy Prawo bankowe" - głosi komunikat.  Pod koniec maja bank informował, że rada nadzorcza odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi

Prezes TF Silesia rezygnuje z funkcji

. Wcześniej pełnił obowiązki wiceprezesa PGNIG Termika i prezesa KGHM Energetyka. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. TF Silesia powstało w 2000 r. w celu restrukturyzacji sektora hutniczego. 30 września rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że spółka TF Silesia przejmie

Premier odwołała szefa UOKiK Adama Jassera

premierze. Od 2011 r. nadzorował Departament Analiz Strategicznych KPRM, był także koordynatorem Zespołu Programowania Prac Rządu i pełnomocnikiem premiera w zakresie oceny skutków regulacji. W ramach swoich obowiązków był zaangażowany w realizację kluczowych projektów rządu, w tym reform systemu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - pełnieniu obowiązków

Bestsellery