pełnieniu obowiązków

tm, pap, pm, les,

Elżbieta Łopacińska będzie pełnić obowiązki prezesa ZUS

Elżbieta Łopacińska będzie pełnić obowiązki prezesa ZUS

Premier Ewa Kopacz powołała w środę Elżbietę Łopacińską do pełnienia obowiązków prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma ona pełnić obowiązki do czasu wyłonienia nowego prezesa Zakładu - poinformował rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej (KW) delegowała podczas piątkowego posiedzenia w Katowicach jednego ze swoich członków - Krzysztofa Sędzikowskiego - do pełnienia obowiązków prezesa Kompanii Węglowej - podały służby prasowe spółki.

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

# dochodzą informacje o Krzysztofie Sędzikowskim #

Jerzy Borecki będzie pełnił obowiązki prezesa JSW od 18 lutego

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) – Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powierzyła Jerzemu Boreckiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. technicznych, pełnienie obowiązków prezesa po rezygnacji Jarosława Zagórowskiego, podała spółka.   „W związku ze złożoną

Dariusz Daniluk będzie pełnił obowiązki prezesa BOŚ po odwołaniu M. Klimczaka

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi, podał bank. Rada nadzorcza odwołała również ze stanowiska wiceprezesa

Elżbieta Łopacińska mianowana p.o. prezesa ZUS

Elżbieta Łopacińska była dotąd wiceprezesem ds. świadczeniowych zakładu. Od 9 września do 1 października 2009 r. pełniła już raz obowiązki prezesa ZUS. 31 marca pracę zakończył dotychczasowy prezes Zakładu Zbigniew Derdziuk, który złożył dymisję na początku lutego. W tej chwili trwa konkurs na

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

Nadzorcza JSW podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o powierzeniu Panu Jerzemu Boreckiemu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych, pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 18 lutego 2015 r. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu" - czytamy w komunikacie spółki. W poniedziałek Zagórowski

Możliwy kolejny konkurs na szefa GDDKiA

Możliwy kolejny konkurs na szefa GDDKiA

doniesień medialnych prokuratura sprawdza, czy Tomala-Borucka ujawniła "tajemnicę urzędu osobie trzeciej". Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w lutym 2014 roku. Tomala-Borucka zgłosiła się do ogłoszonego 1 kwietnia postępowania i złożyła dokumenty

Możliwy kolejny konkurs na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

wówczas resort. Według doniesień medialnych prokuratura sprawdza, czy Tomala-Borucka ujawniła "tajemnicę urzędu osobie trzeciej". Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w lutym 2014 roku. Tomala-Borucka zgłosiła się do ogłoszonego 1 kwietnia postępowania i

Zmiana zarządu w gazoportowej spółce

Zmiana zarządu w gazoportowej spółce

również Antoni Podolski, który był wiceministrem spraw wewnętrznych w rządach premierów Jerzego Buzka i Donalda Tuska. Kontrolowana przez ministra skarbu rada nadzorcza Polskiego LNG postanowiła ogłosić konkursy na nowych członków zarządu spółki. Do tego czasu obowiązki prezesa ma pełnić Jan Chadam, a

Donald Tusk odwołał prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Donald Tusk odwołał prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

kontrole wykazały potrzeby zmian. Prezes Banaszek to fachowiec, ale potrzebna jest zmiana zarządzania PAŻP - wyjaśnia Karpiński. Krzysztof Banaszek był prezesem PAŻP od sierpnia 2008 roku. Jego obowiązki będzie od 30 kwietnia pełnił dotychczasowy wiceprezes Maciej Piotrowski. Ma jednak sprawować tę funkcję

Nie udało się wyłonić Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

natychmiastowym odwołaniu Tomali-Boruckiej z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora została podjęta ze względu na interes i dobro GDDKiA" - uzasadnił wówczas resort. Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w lutym 2014 roku. Jednocześnie na p.o. Generalnego Dyrektora został

MPiPS: zespół konkursowy nie wyłonił kandydata na stanowisko prezesa ZUS

ostatnim raportem NIK. Zapowiedział ponadto, że zamierza przejść do pracy w sektorze prywatnym. Po tym jak - z końcem marca - Derdziuk przestał szefować ZUS-owi, premier Ewa Kopacz powołała do pełnienia obowiązków prezesa ZUS Elżbietę Łopacińską. Funkcję tę ma ona pełnić do czasu wyłonienia nowego prezesa.

Jerzy Kurella przejął ster rządów w PGNiG

Jerzy Kurella przejął ster rządów w PGNiG

Do tej pory obowiązki prezesa PGNiG pełnił wiceprezes Mirosław Szkałuba, który zajął to stanowisko po odwołanej przez radę nadzorczą Grażynie Piotrowskiej-Oliwie. W poniedziałek koncern PGNiG poinformował jednak, że jego rada nadzorcza dokonała nowego podziału kompetencji w zarządzie. Jerzy Kurella

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji dwa miesiące przed czasem. "Takich rzeczy się nie robi"

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji dwa miesiące przed czasem. "Takich rzeczy się nie robi"

bardzo dziwna sytuacja - odwoływanie ze stanowiska na dwa miesiące przed końcem kadencji. Takich rzeczy się nie robi - dodał. Zacharias Piperidis będzie pełnił obowiązki prezesa polskiego oddziału sieci komórkowej oraz członka zarządu ds. operacyjnych w grupie OTE w Grecji. Rakowski zaś pozostanie w

Miejsce Zagórowskiego w JSW zajął Jerzy Borecki

Miejsce Zagórowskiego w JSW zajął Jerzy Borecki

Jerzy Borecki jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył również Studium Kształcenia Kadr Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagranicznego. Jak podaje JSW na swojej stronie internetowej Borecki swoją karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgl

Prezes włocławskiego Anwilu z grupy PKN Orlen złożył rezygnację

Anwil poinformował w piątek, że Wasielewski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa w czwartek, "podając jako powód swej decyzji sprawy osobiste". Jak wyjaśnił Anwil, rada nadzorcza "kierując się dobrem spółki oraz dbałością o ciągłość zarządzania" oddelegowała do pełnienia

Sieć księgarń Matras ma nowego prezesa

Sieć księgarń Matras ma nowego prezesa

Stanisław Wierzbicki od 17 lat jest związany z sektorem handlu detalicznego. Pracował m.in. dal francuskiej Grupy Casino i brytyjskiego Tesco. Odpowiedzialny w nich był za rozwój działów operacyjnych, inwestycje i rozwój nowych formatów. Jest założycielem i członkiem zarządu fundacji Wolna Szkoła pr

Obowiązki prezesa Kompanii Węglowej przejął Krzysztof Sędzikowski

Obowiązki prezesa Kompanii Węglowej przejął Krzysztof Sędzikowski

21 listopada rada odwołała z tego stanowiska Mirosława Tarasa. Kilka dni później ogłosiła konkurs na jego następcę. Pisemne zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym są przyjmowane do 11 grudnia. Otwarcie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 12 grudnia. Taras kierował KW nieco

Prezydent Komorowski przyjął dymisję Tuska

Prezydent Komorowski przyjął dymisję Tuska

, że miłość może wytrzymać presję polityki. Do zmiany na stanowisku premiera musi dojść w związku z wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tusk ma objąć nowe obowiązki 1 grudnia. Proceduralnie dymisja premiera wiąże się z dymisją całego rządu. W takiej sytuacji konstytucja określa kolejne

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

wykonawca wystąpi o referencje. Czy należy je wydać? Czy fakty niewykonania w terminie należy zaznaczyć w referencjach? Odpowiedź Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Odszkodowanie można zastrzec jako konieczność zapłacenia przez dłużnika stosownych kar

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-10 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia bieżącego roku. Wcześniejszego prezesa - Mirosła

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-2010 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia br. 21 listopada br. rada odwołała wcześniejs

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej zrezygnował

Krzysztof Kilian złożył rezygnację "z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października zmianami w składzie zarządu i ich skutkami". Tego dnia rada nadzorcza odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską i Wojciecha Ostrowskiego. Czytaj komentarz: PGE bez prezesa w

Józef Wancer nowym p.o. prezesa zarządu Banku BGŻ

Nowy p.o. prezesa Banku BGŻ Józef Wancer obejmie swoją funkcję 16 września 2013 roku. - Józef Wancer posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym i wysoko cenione kompetencje. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania finansowego i operacyjnego. Posiadając tak szerokie kompetencje, będzie k

LOT zmienia pilota

Szef PLL LOT Dariusz Nowak zrezygnował wczoraj ze stanowiska. Obowiązki prezesa od poniedziałku będzie pełnił Sebastian Mikosz, dotychczas dyrektor w firmie doradczej Deloitte. Rezygnację złożył również przewodniczący rady nadzorczej spółki Jacek Kseń.

Adam Jasser od czwartku prezesem UOKiK

zakresie oceny skutków regulacji. Pełnił też funkcję dyrektora programowego i członka zarządu demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej. Był także związany z Agencją Reutera. W 1992 r. został szefem redakcji ekonomicznej Agencji, w której kierował pierwszym po upadku komunizmu zespołem dziennikarzy

Sun Polska szuka nowego szefa

Kierował firmą od ponad 6 lat, a poprzednio był jej dyrektorem finansowym. Spółka rozpoczęła już poszukiwania następcy Piotra Wierzbickiego.Tymczasowo szefem polskiego oddziału Sun Microsystems będzie Jarmo Kuusivuori - dyrektor zarządzający koncernu na Europę Środkową. Computerworld

Putin mianował następców zdymisjonowanego ministra finansów

- I jedno, i drugie, ma się rozumieć, zostało uzgodnione z Dmitrijem Miedwiediewem. To nasza wspólna decyzja - zapewnił Putin. Minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin podał się w poniedziałek do dymisji. W weekend powiedział, że nie chce pracować w przyszłym rządzie Miedwiediewa. W sobotę na zjeździ

Poprawka na drogowego dyrektora

roku tylko "pełni obowiązki". - Przepisy nie wskazują wprost daty, do której Lech Witecki może pełnić obowiązki szefa GDDKiA - stwierdził rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński. Czy decyzje podejmowane przez osobę "pełniącą obowiązki" szefa GDDKiA są ważne prawnie

Nowy prezes NBP przed wyborami? Komorowski rozpoczął konsultacje

odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o NBP. Mam nadzieję, że to w pełni ustabilizuje sytuację w NBP, na poziomie obecnych możliwości". Po śmierci prezesa NBP Sławomira Skrzypka bankiem kieruje pierwszy wiceprezes Piotr Wiesiołek. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta, na 6-letnią

Kręta droga na szefa państwowych dróg

budową dróg i autostrad? Szkopuł w tym, że Witecki tylko "pełni obowiązki" dyrektora generalnego, bo nie ma uprawnień, by "być" dyrektorem. Kandydatów do kierowania najważniejszymi urzędami w kraju należy wybierać z tzw. państwowego zasobu kadrowego, aby zapewnić w ten sposób

Okulary korekcyjne ważnym narzędziem pracy

rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnych z zaleceniem lekarza. Ten obowiązek aktualizuje się tylko wtedy, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów podczas

Francuski prezes w naftowej spółce Krauzego

Le Guern to drugi prezes Petrolinvestu od czerwca, kiedy z tego stanowiska po czterech latach zrezygnował Paweł Gricuk. Po tej dymisji zarządem kierował Roman Niewiadomski, menedżer o wieloletnim stażu w spółkach surowcowych w Rosji i na Ukrainie. Teraz Niewiadomski będzie członkiem zarządu Petrolin

Lady Gaga obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego w firmie Polaroid

23-letnia Lady Gaga zasłynęła w 2008 roku takimi przebojami jak "The Poker Face" i "Paparazzi". Od tego czasu jej album "The Fame" sprzedał się w prawie 8 milionach egzemplarzy. Istniejąca 73 lata firma Polaroid zaś znana jest głównie z produkcji aparatów fotograficzny

Towarzystwo emerytalne Aviva ma nowego szefa

podyplomowych na Uniwersytecie Amsterdamskim. Zdobył też tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. W latach 1995-2000 pracował w PricewaterhouseCoopers w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. W latach 2000-07 pełnił funkcję

Pawlak: Prezesa NBP powinien mianować prezydent

Jego zdaniem, mimo to Komorowski zachowuje się, jakby był prezydentem, wybranym w demokratycznych wyborach.Pawlak dodał, że politycy PO powinni "z refleksją" podejść do propozycji Bronisława Komorowskiego, dotyczącej kandydatury Marka Belki na stanowisko szefa NBP. Zdaniem wicepremiera, ma

Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam p.o. prezesa Polskiego LNG

z odbyciem ZWZ za poprzedni rok obrotowy oraz upływem kadencji Członków Zarządu Polskiego LNG S.A., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa

Roman Przybył zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji PRKiI

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) – Roman Przybył, prezes Trakcji PRKiI, złożył rezygnację z funkcji z przyczyn osobistych, podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła Jarosławowi Tomaszewskiemu, dyrektorowi finansowemu i dotychczasowemu wiceprezesowi, pełnienie obowiązków prezesa zarządu

Sawicki złożył wniosek o odwołanie głównego lekarza weterynarii

Dodał, że zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki szefa Inspekcji Weterynaryjnej będzie pełnić jego dotychczasowy zastępca Krzysztof Jażdżewski.

Polskie LNG ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Polskie LNG ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu w związku z upływem kadencji członków zarządu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki członków zarządu będą pełnić wydelegowani członkowie rady nadzorczej: Jan Chadam i Robert Soszyński, podała

Nie wybrano w konkursie nowego szefa GDDKiA

. MIiR poinformował również, że w prowadzonym przez ten resort konkursie brał udział zewnętrzny obserwator z ramienia Rady Służby Cywilnej działającej przy premierze. Pod koniec kwietnia na wniosek minister Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała Ewę Tomalę-Borucką, która od lutego 2014 r. pełniła obowiązki

MPiPS: zespół konkursowy nie wyłonił kandydata na stanowisko prezesa ZUS

Jak podano, jedynej kandydatce, która zakwalifikowała się do ostatniego etapu konkursu nie udało się go zaliczyć. "W związku z tym, zgodnie z decyzją pani premier Ewy Kopacz, obowiązki prezesa ZUS w dalszym ciągu pełni członek zarządu ZUS, pani Elżbieta Łopacińska" - dodano. Z końcem

Zbigniew Rynasiewicz odchodzi z MIR

Jak podano, Rynasiewicz rezygnuje z przyczyn osobistych. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. W MIR odpowiadał za zarządzania infrastrukturą drogową. Na stanowisko sekretarza stanu w resorcie powołano go w listopadzie 2013 roku. Wcześniej pełnił obowiązki ministra transportu, był też szefem

Premier odwołał głównego lekarza weterynarii

Na to stanowisko zostanie ogłoszony konkurs. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki szefa Inspekcji Weterynaryjnej będzie pełnić dotychczasowy zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Szefa Inspekcji Weterynaryjnej powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra rolnictwa.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Nowe przepisy uchwalone przez Sejm zakładają, także, że przedłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP stosuje się do osoby, której premier powierzył pełnienie obowiązków prezesa PAŻP przed dniem wejścia w życie noweli. W lutym br. premier Ewa Kopacz odwołała ze stanowiska prezesa PAŻP

Senat za nowelizacją ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Za nowelizacją - bez poprawek - głosowało 52 senatorów, 29 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta. Nowe przepisy zakładają, że przedłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP stosuje się do osoby, której premier powierzył pełnienie tych

RN BOŚ Banku powołała Dariusza Daniluka na prezesa zarządu

Nadzoru Finansowego - stosownie do postanowień art. 22b ust.1 Ustawy Prawo bankowe" - głosi komunikat.  Pod koniec maja bank informował, że rada nadzorcza odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi

Paweł Olechnowicz został ponownie wybrany na prezesa Grupy Lotos

powołani przed końcem kadencji obecnego zarządu, podano także. Paweł Olechnowicz funkcję prezesa Grupy Lotos pełni od 12 marca 2002 roku. Pełni również obowiązki przewodniczącego rady dyrektorów Lotos Exploration and Production Norge AS oraz rady dyrektorów Lotos Geonafta. Grupa Lotos jest

Edward Szlęk nowym prezesem JSW

Poprzedni prezes Jarosław Zagórowski, kierujący spółką przez blisko 8 lat, 16 lutego złożył rezygnację, co zakończyło burzliwy, 17-dniowy strajk w firmie. Po dymisji Zagórowskiego rada nadzorcza pełnienie obowiązków prezesa powierzyła Jerzemu Boreckiemu, zastępcy prezesa ds. technicznych JSW. Na

MIR: Ewa Tomala-Borucka odwołana z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektora DKiA. "Niezależnie od tej decyzji, prowadzone jest postępowanie konkursowe wyboru nowego szefa GDDKiA, które toczy się od 1 kwietnia 2015 r. Komisja Konkursowa proceduje zgodnie z wyznaczonym przez siebie harmonogramem" - czytamy. Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia

Walne GPW ponownie przerwane, tym razem do 25 lipca

działającej przy KPRM Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne. Tamborski zastąpi na stanowisku prezesa GPW Adama Maciejewskiego, który pełnił tę funkcję od początku 2013 roku. Do czasu zamknięcia walnego swoje obowiązki wykonuje dotychczasowy

Mirosław Szczepański zrezygnował z funkcji wiceprezesa GPW

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Mirosław Szczepański złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. Zarząd GPW będzie się składał z czterech osób, a obowiązki wiceprezesa ds. operacji zostaną rozdzielone

Rafał Baran zastąpi Ewę Czekałę na stanowisku prezesa 4fun Media od 1 maja

. Został nim Rafał Baran. Zastąpi on na tym stanowisku Ewę Czekałę, która 24 marca złożyła rezygnację. Obowiązki prezesa zacznie pełnić formalnie od 1 maja" - czytamy w komunikacie. Baran jest związany z branżą mediów i reklamy od 18 lat. Pełnił m.in. funkcję prezesa Grey Group w Polsce. Grupa

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała w środę prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot

Szymon Midera zastąpi Tomasza Bogusa na stanowisku prezesa Banku Pocztowego

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - Tomasz Bogus złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Banku Pocztowego ze skutkiem na koniec dnia 19 stycznia 2015 r. Rada nadzorcza banku powołała na to stanowisko Szymona Miderę, obecnego wiceprezesa, poinformował bank. "Jednocześnie rada

Były szef GDDKiA szefem NCS Rozliczenia

"Michał Prymas przestał pełnić 20 sierpnia obowiązki prezesa zarządu Narodowe Centrum Sportu Rozliczenia Sp. z o.o. W najbliższym czasie będzie doradzał zarządowi spółki. Decyzja o zakończeniu współpracy była podjęta wspólnie przez obie strony. Dotychczasowy szef zarządu spółki Narodowe

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

17.02. Warszawa (PAP) - W związku z rezygnacją Jarosława Zagórowskiego, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła we wtorek pełnienie obowiązków prezesa Jerzemu Boreckiemu, zastępcy prezesa ds. technicznych. Ma on pełnić te obowiązki do czasu powołania nowego prezesa. "Została

Niewielkie poprawki Senatu do noweli ustawy o wyrobach budowlanych

dotyczą przyjęte poprawki Senatu - jedna z nich zakłada, że dotychczasowa Rada Wyrobów Budowlanych będzie pełnić swoje obowiązki do czasu wyboru nowej. Inne poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący. Znowelizowana ustawa umożliwi nieodpłatne pobieranie do badań próbek wyrobów budowlanych u

W konkursie na szefa GDDKiA nie wybrano żadnego z kandydatów

działającej przy Prezesie Rady Ministrów, podano również. Obecnie obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełni Tomasz Rudnicki, powołany decyzją premier Ewy Kopacz z dnia 23 kwietnia 2015 r. (ISBnews)  

Andrzej Czerwiński nowym ministrem skarbu państwa

Andrzej Czerwiński jest posłem PO od 2001 r. W tej kadencji Sejmu pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji gospodarki oraz przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. energetyki. Obecnie jest szefem komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Głównym efektem prac komisji

Tomasz Rudnicki zastąpi Ewę Tomalę-Borucką na stanowisku p.o. szefa GDDKiA

się od 1 kwietnia 2015 r. Komisja Konkursowa proceduje zgodnie z wyznaczonym przez siebie harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w lutym 2014 roku. Tomasz Rudnicki był zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

MSP ma nowego podsekretarza stanu. Został nim specjalista od prywatyzacji

Wojciech Chmielewski jest związany z Ministerstwem Skarbu Państwa od 15 lat. Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora departamentu prywatyzacji, a od 2013 roku - departamentu przekształceń własnościowych i prywatyzacji. Chmielewski odpowiadał między innymi za przygotowanie i realizację projektów

UKE: Poczta Polska oficjalnie operatorem wyznaczonym do 2025 roku

świadczenia usług powszechnych. Poczta Polska na mocy decyzji prezes UKE pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego od 2013 r., a dzięki wygranemu konkursowi zachowa ją do 31 grudnia 2025 r. Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska. Celem jest zapewnienie

Premier odwołał prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel

konkurencji i konsumentów" - podano w komunikacie. Poinformowano, że do czasu powołania następcy, Krasnodębska-Tomkiel będzie pełnić obowiązki prezesa Urzędu. Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed premierem. Powoływany jest przez niego spośród osób

KHW ogłosił postępowanie na stanowiska prezesa i wiceprezesa

czasu wyłonienia nowego zarządu będzie pełnił od 30 września powołany w piątek w jej skład b. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk (w miejsce Jerzego Majchrzaka). Łukaszczyk został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa na okres trwania postępowania kwalifikacyjnego - na czas nie dłuższy niż do 30

Maciej Bando nowym prezesem URE

Bando pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 1 stycznia 2012 r. Od 11 grudnia 2013 r. wykonywał także obowiązki prezesa URE. Szef URE ma w swoich kompetencjach realizację zadań dotyczących regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Po raz pierwszy

Projekt o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym trafi do drugiego czytania

Finansowego" - powiedziała PAP posłanka sprawozdawczyni projektu Krystyna Skowrońska z PO. Zgodnie z propozycją Platformy instytucja finansowa miałaby obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy informacji na piśmie dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi m.in

Była szefowa GDDKiA straciła kolejne stanowisko

Tę informację potwierdziło nam biuro prasowe GDDKiA, nie podając jednak powodów odwołania i nie komentując go. Ewa Tomala-Borucka pod koniec kwietnia została odwołana przez premier Ewę Kopacz z pełnienia obowiązków dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad, które sprawowała od lutego

Lech Witecki odwołany z funkcji p.o. dyrektora GDDKiA

podejmowanych przez kierownictwo GDDKiA. Lech Witecki pełnił obowiązki dyrektora GDDKiA od maja 2008 roku. "To kluczowy moment w jednym z najważniejszych obszarów działań mojego resortu. Myślę, że GDDKiA potrzebuje świeżych sił" - powiedziała, cytowana w komunikacie, wicepremier i szefowa MiR

Sejm uchwalił nowelę ustawy hazardowej

przepisach podatkowych poprzez doprecyzowanie zapisów dotyczących podmiotu opodatkowania, przedmiotu opodatkowania oraz obowiązku podatkowego, usuwając pojawiające się wątpliwości interpretacyjne. "Są to zmiany korzystne z punktu widzenia podmiotów, do których stosuje się przepisy ustawy o grach

Gaj: po świętach konkurs na operatora pocztowego usługi powszechnej

działanie i niezakłócony dostęp do poczty w sytuacjach kryzysowych każe nam zwracać uwagę na jakość i bezpieczeństwo" - dodała. Obecnie funkcję pocztowego operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A. Została wyłoniona w konkursie z 2012 r. na okres trzech lat. UKE do końca 2014 r. ma obowiązek

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

członka Rady. Art. 160. 1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego

Maciej Bando został nowym prezesem URE

Bando pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 1 stycznia 2012 r. Od 11 grudnia 2013 r. wykonywał także obowiązki prezesa URE, po tym jak ze stanowiska odszedł Marek Woszczyk. Szef URE ma w swoich kompetencjach realizację zadań dotyczących regulacji gospodarki paliwami i energią

Halicki: Poczta Polska ma przed sobą jasną perspektywę rozwoju

"Wolny rynek nie oznacza anarchii. Rynek pocztowy, to rynek, w którym podmioty muszą przestrzegać prawa pocztowego i innych obowiązków: ochrony tajemnicy korespondencji i danych osobowych. Jeśli ktoś chce pełnić taką funkcję, musi te kryteria spełniać, a nie je ignorować. Mówię o tym dlatego

Nie udało się wyłonić Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

12.05. Warszawa (PAP) - Zespół konkursowy, powołany przez ministra infrastruktury i rozwoju, nie rekomendował ministrowi żadnego kandydata na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - podało MIR. Dalej obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełni więc Tomasz Rudnicki

Zarząd OLPP odwołany

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Andrzejowi Kani, który od 1 października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu OLPP odpowiedzialnego za sprawy techniczne i operacyjne.

MF: cel administracji podatkowej: większy poziom dobrowolności płacenia podatków

Obecny na uroczystościach minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że z administracją skarbową jest szczególnie związany; dodał że pełni ona też szczególną rolę stojąc na straży budżetu oraz uczciwości w obrocie gospodarczym. Wskazał, że praca administracji skarbowej jest trudna i często nie

Wilfried Mathias Seidel, wiceprezes BPH, odchodzi do GE Capital International

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) – Wilfried Mathias Seidel, wiceprezes Banku BPH odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem, złożył rezygnację z dniem 31 marca 2015 roku. Od 1 kwietnia obowiązki dyrektora ds. zarządzania ryzykiem (Chief Risk Officer) będzie pełnił Paweł Bandurski, podała

Człowiek Schetyny w gazoporcie

pełnienia obowiązków prezesa Jana Chadama, szefa państwowej firmy gazociągowej Gaz-System. Obowiązki wiceprezesa Polskiego LNG pełnić ma Robert Soszyński, którego nazwisko dopiero wczoraj pojawiło się na liście członków rady nadzorczej spółki odpowiedzialnej za inwestycję w Świnoujściu. Spekulacje wśród

Wasiak przekazała odprawę z PKP na cele dobroczynne

traktować jej decyzję jako wyraz osobistego wsparcia dla premier Ewy Kopacz "w pełnieniu trudnej misji jakiej się Pani Premier podjęła, przyjmując obowiązki Prezesa Rady Ministrów". "Moja decyzja nie oznacza podważenia sensowności i potrzeby zatrudniania w podmiotach gospodarczych, których

Roszady kadrowe w nowym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

: pracujący dotąd w resorcie rozwoju regionalnego Adam Zdziebło oraz Zbigniew Rynasiewicz, który pełnił obowiązki szefa resortu transportu po odejściu ze stanowiska Sławomira Nowaka. Podsekretarzy stanu będzie siedmiu. Obecnie są nimi: Marcin Kubiak, Marceli Niezgoda, Paweł Orłowski, Iwona Wendel (pracowali

Wiceprezesi W Investments odeszli do pracy w innych spółkach grupy

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Wiceprezesi W Investments Małgorzata Walczak oraz Piotr Sawala złożyli rezygnację z pełnienia obowiązków, tłumacząc to planami związanymi z zadaniami w innych spółkach grupy kapitałowej, podała spółka. Obie rezygnacje zostały złożone ze skutkiem w postaci

Prezes właściciela Empiku rezygnuje. Fundusze biorą władzę. Empik rozczłonkowany?

prasowych Empik czy szkół językowych. Tutaj można przeczytać szczegółową treść uchwał EM&F. Od tego momentu znaczenie spółki holdingowej, której prezesem był Szymański, zostało ograniczone. - "EM&F oczywiście będzie dalej pełnić funkcję spółki holdingowej i kontynuować działania administracyjne

Wasiak przekaże odprawę z PKP na cele charytatywne

pani premier w pełnieniu trudnej misji, jakiej się pani premier podjęła przyjmując obowiązki prezesa Rady Ministrów". "Jednocześnie pragnę podkreślić, że moja decyzja nie oznacza podważenia sensowności i potrzeby zatrudniania w podmiotach gospodarczych, których udziałowcem jest Skarb

Lech Witecki odwołany z funkcji p.o. dyrektora GDDKiA

prasowa rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w TVN24, że Witecki pełnił obowiązki dyrektora, czyli nie miał "pełnego powołania". "O jego odwołanie wnioskowała pani wicepremier Bieńkowska, ponieważ ta współpraca nie układała się najlepiej. A najtrudniejsze w tej współpracy było to

Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam p.o. prezesa Polskiego LNG

w związku z odbyciem ZWZ za poprzedni rok obrotowy oraz upływem kadencji Członków Zarządu Polskiego LNG S.A., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. do pełnienia obowiązków

Piotr Wiesiołek będzie ponownie wiceprezesem NBP

Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - pierwszego zastępcy prezesa NBP. Od 10 kwietnia do 11 czerwca 2010 r. pełnił obowiązki prezesa NBP.

Przestępstwo korupcji

publicznego). Odpowiedzialności karnej za popełnienie tego przestępstwa podlega każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową, osobistą, albo jej obietnicę. Celowe jest skupienie się na elemencie strony podmiotowej przestępstwa - pełnienie funkcji publicznej. Nie budzi

Sejm przyjął prokonsumencką ustawę o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym

spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Zgodnie z nowelą autorstwa posłów PO instytucja finansowa będzie miała obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy informacji na piśmie dotyczących

Wiceprezes JSW ds. technicznych - odwołany

tego roku. Jerzy B. pełnił funkcję członka zarządu JSW od 28 maja 2013 r. Kierował też JSW wiosną tego roku. Pełnił obowiązki prezesa spółki od czasu rezygnacji 16 lutego kierującego nią przez blisko 8 lat Jarosława Zagórowskiego (co zakończyło burzliwy 17-dniowy strajk w firmie), do powołania 20

Nowy zarząd PGNiG, od 1stycznia prezesem Mariusz Zawisza

Dystrybucja. Wiceprezesem ds. handlowych został Jerzy Kurella, Jarosława Bauc został wiceprezesem ds. finansowych, Zbigniewa Skrzypkiewicza powołano na stanowisko wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia, Andrzeja Parafianowicza na funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych. Dotychczas obowiązki prezesa pełnił

Stanisław Wierzbicki został nowym prezesem Matrasa

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Matras S.A. Stanisława Wierzbickiego. Tym samym Mariusz Rutowicz przestał pełnić obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. "Stanisław Wierzbicki obejmuje funkcję prezesa w chwili, gdy Matras posiada niemal

Śląskie.Obrady ws. wyboru nowego prezesa JSW będą kontynuowane 20 kwietnia

nie przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej". Nie podała więcej szczegółów. Poprzedni prezes Jarosław Zagórowski, kierujący spółką przez blisko 8 lat, 16 lutego złożył rezygnację, co zakończyło burzliwy, 17-dniowy strajk w firmie. 17 lutego Rada Nadzorcza JSW pełnienie obowiązków prezesa

Dajnowicz: decyzja KNF o powołaniu Tamborskiego na prezesa GPW później

działającej przy KPRM Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne. Tamborski zastąpi na stanowisku prezesa GPW Adama Maciejewskiego, który pełnił tę funkcję od początku 2013 roku. Do czasu zamknięcia walnego swoje obowiązki wykonuje dotychczasowy

Edward Szlęk nowym prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Wcześniej do udziału w konkursie zgłosiło się 16 kandydatów. Kim jest nowy prezes? Edward Szlęk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dotychczas pełnił funkcję prezesa koksowni Przyjaźń, która jest spółką z grupy JSW. Funkcję pełnił od 2007 roku. W 2011

Rezygnacja w zarządzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

eksploatacji złóż. Po odwołaniu b. szefowej PGNiG Grażyny Piotrowskiej-Oliwy przez kilka tygodni Mirosław Szkałuba pełnił obowiązki prezesa koncernu. Ostatnio odpowiadał za kwestie pracownicze i majątkowe.Za kwestie majątkowe PGNiG odpowiadać ma teraz dyrektor departamentu rachunkowości Violetta Jasińska

Poczta Polska i Polska Grupa Pocztowa w konkursie na operatora wyznaczonego

We wtorek o godz. 15 upłynął termin składania ofert w konkursie na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi publicznej na lata 2016-2025. Został on ogłoszony przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalenę Gaj 30 grudnia ub. roku. Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - pełnieniu obowiązków