parytet wymiany akcji

Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał Alior. "W Planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji BPH na akcje

Vistula Group chce podpisać plan połączenia z Bytomiem w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Zamiarem Vistula Group jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni, podała spółka. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87, podano także. "Zarząd Vistula Group S.A. […] informuje, że w

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą

Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Petrolinvest dokonał wczoraj scalenia 241 939 472 akcji spółki zgodnie z przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia parytetem wymiany 16:1, podała spółka. W związku z tym GPW ogłosiła, że wznawia od dziś obrót akcjami spółki. "25 października 2016 roku

Vistula Group liczy na finalizację połączenia z Bytomiem do końca tego roku

dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group S.A. za 1 akcje Bytomia, sądowa rejestracja

Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia 

akcji o wartości nominalnej 0,2 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 234 455 840" - podano także.  W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82. Na

UOKiK przedłużył postępowanie ws. połączenia Vistula Group i Bytom o 4 miesiące

kolejnym możliwym terminem jest koniec I kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym Vistuli. W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

upoważniony do zamiany obligacji na akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Nestmedic przy parytecie wymiany jedna obligacja wymienna na 100 akcji spółki, tj. po cenie 1,5 zł za jedną akcję. Umowa przewiduje, że zadłużenie spółki z tytułu obligacji może zostać zaspokojone ze środków pozyskanych, w

Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z All In! Games

zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Synerga.fund wyemituje akcje serii B1 w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Spółka

Bank Millennium i Euro Bank podpisały plan połączenia

(akcje połączeniowe), które zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w obrocie wtórnym przez Millennium Dom Maklerski na polecenie Banku Millennium. W planie ustalono następujący parytet wymiany akcji: w zamian za 1 akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku (inny niż Bank

Vistula Group ma zgodę UOKiK na połączenie ze spółką Bytom

spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r. W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82.  Na początku czerwca ub. r. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o podziale DBPL i emisji akcji serii N

zgromadzeniu. "Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. [...]. Parytet wymiany akcji, na podstawie którego zostaną przyznane akcje podziałowe (...), jest następujący: za 1000 000 akcji referencyjnych, DB AG zostanie przyznane 1

Lark.pl wnioskuje o zawieszenie obrotu od 12 do 24 lutego wz. resplitem

zapisanych na nich akcji spółki w taki sposób, aby liczba akcji zapisanych na nich była podzielna przez liczbę 10 (przyjęty parytet wymiany akcji), zaznaczono w informacji. "Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji spółki do skutku" - podkreślono w komunikacie.  Lark Europe

DM BZ WBK podniósł rekomendacje Pekao i Alior Banku do 'kupuj'

znacznie powyżej 50% tylko przez kolejne dwa lata. Po drugie, Alior jest w dalszym ciągu zdecydowanie tańszy, jeśli więc potencjalny parytet wymiany nie skłaniałby się znacznie w jego stronę, fuzja zwiększałaby zysk na akcję dla akcjonariuszy Pekao. Po trzecie, bez przekonujących argumentów i poparcia ze

Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI

TFI, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany, podano w komunikacie. "Przedstawiony plan połączenia to kolejny krok do sfinalizowania fuzji między naszymi towarzystwami. Jesteśmy przekonani, że zostanie on bardzo dobrze przyjęty zarówno przez rynek, jak i klientów obu podmiotów" - powiedział

Vistula i Bytom złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie

jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87. Na początku czerwca br. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać

BZ WBK i Deutsche Bank Polska podpisały plan podziału

spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu DB Polska. 3. Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. Liczba akcji podziałowych przyznanych DB AG zostanie obliczona na podstawie parytetu wymiany akcji i zgodnie z zasadami określonymi

Best będzie dążyć do połączenia z Kredyt Inkaso pomimo wypowiedzenia umowy

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy Best odbiera jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek, poinformował Best. "Emitent odbiera kroki

Best przewiduje sfinalizowanie fuzji prawnej z Kredyt Inkaso w I poł. 2016 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Best zakłada, że walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski. Best przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

przedsiębiorstwa Euvic w zamian za akcje Qumak objęte przez udziałowców Euvic. Przeprowadzenie połączenia jest uwarunkowane uzyskaniem przez Qumak stabilnej sytuacji finansowej oraz takie ustalenie parytetu wymiany akcji Qumak za wniesione przedsiębiorstwo Euvic, które będzie akceptowalne dla akcjonariuszy Qumak i

Akcjonariusze MNI zgodzili się na scalenie akcji i skup w celu umorzenia

scaleniem (połączeniem) akcji spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu

PZ Cormay chce zaoferować akcjonariuszom Orhpée akcje serii L w II kw. 2017 r.

Płocica, cytowany w komunikacie.   Walne zgromadzenie PZ Cormay S.A. przegłosowało wczoraj emisję do 16,7 mln akcji serii L, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki zależnej Orphée. Objęcie akcji serii L nastąpi w drodze subskrypcji otwartej. Zgodnie z przyjętym parytetem wymiany 1

Kredyt Inkaso wypowiedziało umowę połączenia z Best

przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Kredyt Inkaso na akcje Best. "Po odbytych dotychczas negocjacjach i mając na uwadze przewidywany harmonogram planowanego połączenia, zarząd emitenta nie osiągnął z Best konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności w

Laser-Med zawarła list intencyjny ws. połączenia ze spółką z branży gier

oraz pracowały nad przygotowaniem term sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 31.05.2017 r. Połączenie spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy obu spółek, wyjaśniono. Laser-Med w ramach realizacji

Synerga.fund podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z All In! Games

prowadziły proces due diligence i przygotowywały term sheet, którego podpisanie ma nastąpić do dnia 29 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Połączenie spółek dojdzie do skutku po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Synerga.fund S.A

Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października

0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1. Zmiana dotyczy również nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 4 330 940 100

Best ma zgodę UOKiK na połączenie z Kredyt Inkaso

połączenia i kolejnym krokiem w drodze do jego realizacji" - czytamy w komunikacie. Kilka dni temu Best poinformował, że przewiduje, iż walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., a fuzja prawna spółek może zostać

Columbus Energy połączy się z C. Capital, podtrzymuje plany przejścia na GPW

Capital w zamian za nowo emitowane akcje. Columbus Capital wyemituje dla akcjonariuszy Columbus Energy nie mniej niż 249 964 267 i nie więcej niż 253 163 457 akcji serii E. Przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów wynosi 11,6 akcji Columbus Capital za 1 akcję Columbus

Vistula: Sieć sprzedaży powinna zbliżyć się do liczby 450 salonów na koniec br.

przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group S.A. za 1 akcje Bytomia, oczekujemy teraz na sądową rejestrację połączenia, która powinna mieć miejsce na koniec listopada 2018 roku. Wraz z rejestracją połączenia, zmianie ulegnie statutowa nazwa spółki, która będzie brzmieć: VRG

Kredyt Inkaso nadal zainteresowane fuzją, chce się mocno rozwijać za granicą

Szewczyk podczas konferencji prasowej. W ub. tygodniu Kredyt Inkaso poinformowało o rozwiązaniu umowy z Bestem, zakładającej połączenie firm ze względu na brak porozumienia co do parytetu wymiany akcji w procesie fuzji. Umowa o wypowiedzeniu porozumienia wygaśnie 19 stycznia. "Prowadziliśmy

Kruk jest zainteresowany przejęciem Kredyt Inkaso

. inwestycji i rozwoju Kruka Michał Zasępa. Best podał na początku stycznia, że wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o negocjacjach i współpracy odebrał jako element budowania pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek. Podkreślił, że bezpośrednio oraz

Wartość rynkowa Best szacowana jest na 456-675 mln zł wg stanu na IX 2015 r.

początku stycznia, że wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy odebrał jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek. Podkreślił, że bezpośrednio oraz pośrednio pozostaje największym akcjonariuszem KI

Akcjonariusze ZWG zdecydowali o połączeniu z Bumechem

memorandum informacyjne Bumechu związane z planowaną emisją dla akcjonariuszy ZWG. Parytet wymiany akcji wyniesie 2:1 (dwie akcje Bumechu za jedną akcję ZWG). W związku z tym Bumech wyemituje 56,16 mln nowych akcji serii F dla akcjonariuszy ZWG. Obecnie jego kapitał dzieli się na 8,31 mln akcji. Obecnie

Akcjonariusze BPH podjęli uchwałę o podziale banku

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH podjęli uchwałę w sprawie podziału banku, a także m.in. parytetu wymiany akcji, podał bank. "W ramach podziału, część działalności BPH, tj. działalność wydzielana, zostanie przeniesiona na bank przejmujący, podczas gdy pozostała

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

Famur, wg parytetu wymiany: 0,76 akcji Famur za 1 umarzaną akcję Kopex. Na podstawie szacowanej na dzień 31.03.2017 r. wartości aktywów netto części maszynowej, przewiduje się, że w wyniku podziału umorzonych zostanie ok. 81 % akcji posiadanych przez akcjonariuszy Kopex a emisja Famur związana z

Grupa Global Cosmed planuje restrukturyzację i podział spółki zależnej

zgromadzeniu wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję w zamian za zbyte akcje spółki zależnej akcji spółki w ilości wynikającej z przyjętego w planie podziału parytetu wymiany w celu przydzielenia wskazanemu podmiotowi trzeciemu" - czytamy dalej.  Ze względu na niewielką

RN PZ Cormay popiera emisję do 16,7 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

kwotę 2,59 zł. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,8 akcji serii L, przypomniano. "Zwraca się uwagę, że w porównaniu do poprzednio proponowanej emisji akcji serii L zmianie uległy liczba mających zostać wyemitowanych akcji spółki oraz parytet wymiany akcji. W

Przegląd prasy

branżowych --Mandaty w naszym kraju są jednymi z najniższych w Europie - wynika z najnowszego raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Parkiet --Akcjonariusze Vistuli i Bytomia mogą zacząć prace nad nowym parytetem wymiany walorów na przełomie lutego i marca, czekając na decyzję UOKiK Dziennik

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 10 mln zł w skali pełnego roku obrotowego, podała spółka. Zarząd szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 r.  Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a

Vistula Group planuje 15 mln zł w br. na rozwój sieci i inwestycje odtworzeniowe

również w raporcie. Vistula Group podała dziś w odrębnym komunikacie, że jej jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87. Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji

Alior Bank ma umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH od grupy GE

kwoty płatności należnej na rzecz zbywców Banku BPH za ich udział w Podstawowej Działalności Banku BPH przez cenę akcji w wezwaniu, podano także. Alior Bank oraz zbywcy Banku BPH uzgodnili, że parytet wymiany akcji Banku BPH na akcje banku emitowane w ramach podziału będzie mieścił się w przedziale

Karpiński: Po fuzji energetycznej, spółki zachowają podmiotowość prawną

podejmowane przez kompetentne organy spółek. "Rozumiem obawy akcjonariuszy mniejszościowych,pracowników czy lokalnych społeczności, mogę ich jednak zapewnić, że ministerstwo nie przewiduje drogi na skróty - wszelkie kluczowe i wrażliwe decyzje, dotyczące np. określania parytetów wymiany akcji, będą

Kredyt Inkaso: Nowa cena w wezwaniu Waterland to duży upside dla akcjonariuszy

akcji w ramach połączenia spółek, można zostać z niepłynnymi akcjami, a ewentualny parytet wymiany jest nieznany i niepewny" - uprzedza Szewczyk. Prezes wierzytelnościowej firmy wskazuje, że "zarząd i kluczowi menedżerowie zrobili dla Kredyt Inkaso i jej akcjonariuszy wszystko, co było

Przegląd prasy

Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku

Przegląd prasy

Protektor" (POK), którego strategicznym celem jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln zł w skali pełnego roku obrotowego, podała spółka. Zarząd szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 r.  --Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy

Altus TFI chce sfinalizować przejęcie SKOK TFI 1 czerwca

przeprowadzonej w czerwcu ub.r. oferty publicznej. Parytet wymiany ustalono na 1/2,533334" - czytamy też w komunikacie. Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest

Przegląd informacji ze spółek

negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek, poinformował Best. Lotos Paliwa - spółka zależna Grupy Lotos - zwiększyła liczbę stacji paliw do 476 na koniec 2015 r., tj. o 35 obiektów więcej niż rok wcześniej, podała spółka. W 2016 r. liczba stacji ma przekroczyć 500

Best po połączeniu może wyemitować akcje w 2017, wypłacić dywidendę za 2018

wejście do mWIG40. ądzimy, że samo połączenie powinno spowodować gwałtowny ruch ceny. W ciągu 5 lat chcielibyśmy dostarczyć akcjonariuszom prawie dwukrotnie większą wartość" - powiedział Borusowski. Do końca roku zarządy spółek powinny ustalić parytet wymiany akcji i plan połączenia. Walne

Przegląd informacji ze spółek

procesowego zarządzania przedsiębiorstwem, poinformowała prezes Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. Liczy, że jego sprzedaż przyspieszy dynamikę rozwoju spółki.  Akcjonariusze Banku BPH podjęli uchwałę w sprawie podziału banku, a także m.in. parytetu wymiany akcji, podał bank. Asseco Poland, które złożyło

Best chce najpierw połączyć się z 3. podmiotami z grupy, potem z Kredyt Inkaso

szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji emitenta na akcje Best". Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły we wrześniu br. umowę, która zakładała, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą

PZ Cormay chce pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée

;e w celu ustalenia parytetu wymiany akcji Orphée na akcje PZ Cormay oraz ustalenia liczby akcji spółki, które byłyby emitowane w ramach oferty publicznej. Prezes PZ Cormay  Janusz Płocica poinformował, że oczekuje efektów synergii związanych m.in. z wdrożeniem jednolitych dla całej

Przegląd prasy

zakładanych efektów --Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44 --Skoryg. EBITDA z dz. kont. Grupy EMF wyniosła 87,19 mln zł w 2015 r. --Zysk netto Peixin spadł r/r do 10,48 mln euro w 2015 r. --Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 51 pkt w kwietniu --Strata netto Milkiland N.V

Przegląd prasy

Polską --MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego --Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę w woj. podlaskim za ok. 38 mln zł netto --Cena sprzedaży 51,17% akcji LC Corp ustalona na 2,1 zł za szt. --Vistula i Bytom podpisały plan połączenia z parytetem wymiany

Przegląd informacji ze spółek

, zgodnie z którą dokonano zmiany parytetu wymiany do 1:0,72  (tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,72 akcji Vistuli) z 1:0,82, podała spółka.  Auto Partner odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 240,3 mln zł przychodów, podała spółka

KI:Zamiar przejęcia przez Best funduszy od KI nosi znamiona wrogiego działania

wymiany akcji spółki na akcje Best). W efekcie, 5 stycznia KI wypowiedział umowę o współpracy i uległa ona rozwiązaniu. "Tym samym, aktualnie nie obowiązują żadne uzgodnienia uzasadniające podejmowanie przez którąkolwiek ze stron dalszych czynności zmierzających do realizacji procesu połączenia

Best: Zarząd Kredyt Inkaso utracił zaufanie największego akcjonariusza

procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek. Podkreślił, że bezpośrednio oraz pośrednio pozostaje największym akcjonariuszem KI i będzie dążyć do połączenia spółek. Best posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex 4 268 134 sztuk akcji

Członkowie RN Kredyt Inkaso skarżą się na szantaż ze strony przedstawicieli Best

członków już obecnie może być powiązanych z Best SA" - napisano także. Best podał na początku stycznia, że wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o negocjacjach i współpracy odebrał jako element budowania pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek

Przegląd informacji ze spółek

. Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia, podały spółki. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli. Sąd rejonowy w Warszawie zasądził na rzecz ZUE 3,2 mln zł z odsetkami

Altus TFI przejmie TFI SKOK za ok.15 mln zł, zwiększy aktywa o 27%

jako iloczyn liczby akcji w kapitale zakładowym i kwoty 9,50 zł, stanowiącej cenę emisyjną akcji w ostatniej oferty publicznej. Parytet wymiany ustalono na 1/2,533334, podano także. Altus TTFI podało , że połączenie spółek ma głębokie uzasadnienie zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjnej

Prezes Asseco Poland Adam Góral zapowiada "najlepszy wynik w historii"

Poland miała 176,45 mln zł zysku wobec 150,77 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1417,35 mln zł wobec 1167,88 mln zł. Asseco Poland zrezygnowało z wymiany akcji z Asseco Slovakia Asseco Poland zrezygnowało z wymiany akcji z Asseco Slovakia i wycofania tej spółki z giełdy, poinformował

Przegląd prasy

, podała spółka w raporcie. --Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały zmianę do planu połączenia, zgodnie z którą dokonano zmiany parytetu wymiany do 1:0,72  (tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,72 akcji Vistuli) z 1:0,82, podała spółka. 

Mispol rozmawia o fuzji, ale może być celem przejęcia. Akcje w górę

prowadził już rozmowy w sprawie konsolidacji z dwoma podmiotami, ale zakończyły się one niepowodzeniem, ponieważ - jak tłumaczy Smolarczyk - strony nie porozumiały się co do parytetu wymiany akcji. "Parkiet" podał, że rozmowy te dotyczyły spółki PMB, o rocznych przychodach ponad 300 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał

Best przedstawi nową strategię w I kw. 2016 r., planuje ekspansję zagraniczną

Kruka są niedowartościowane. Obecnie Best i Kredyt Inkaso wraz z doradcą z tzw. wielkiej czwórki prowadzą prace, których celem jest wycena obu spółek. Będzie ona podstawą do wyznaczenia parytetu wymiany akcji. "Poddamy tę wartość ocenie inwestorów i pod głosowanie akcjonariuszy podczas

Kredyt Inkaso planuje publ. emisję obligacji do 100 mln zł i wejście do Serbii

w nowy rok obrachunkowy z jasno wytyczonym celem" - podkreślił Szewczyk. Według niego, niewątpliwym atutem Kredyt Inkaso, który nie został należycie doceniony w negocjacjach dotyczących parytetu wymiany z Bestem, jest dywersyfikacja na rynkach zagranicznych. Spółka działa obecnie w 5 krajach

Przegląd informacji ze spółek

241 939 472 akcji spółki zgodnie z przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia parytetem wymiany 16:1, podała spółka. W związku z tym GPW ogłosiła, że wznawia od dziś obrót akcjami spółki. Ropczyce odnotowały 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

szczegóły połączenia w liczbach. Czytaj więcej: Pełny komunikat o połączeniu banków "Umowa opiera się na parytecie wymiany 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku" - głosi komunikat banków Podano też, że opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla

Akcjonariusze Cersanitu i Opoczno zgadzają się na fuzję spółek

zakładowego 'Opoczno' SA (w tym 48,42% reprezentowanych przez 'Cersanit' SA), będący równocześnie istotnymi akcjonariuszami 'Cersanit' SA, zadeklarowali wstępną akceptację dla parytetu wymiany akcji 'Opoczno' SA na akcje 'Cersanit' SA w stosunku 1,33 akcji Cersanit S.A. za jedną akcję 'Opoczno' SA"

Uwaga promocja: czy opłaca się dostać w Lidlu nóż?

ostrzy. Większość z nas ma w swojej kuchni ponad sześć noży, a co trzeci szczyci się posiadaniem zestawu noży w liczbie czterech-sześciu sztuk" - pokazują badania przedstawiciele Lidla. W ubiegłym roku, by dostać książkę, trzeba była zbierać naklejki. Wymiana odbywała się według parytetu: jedne

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Best zakłada, że walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., poinformował prezes Best

Niezależna kobieta w banku: konto na obcasach i karta z rabatem?

;tylko dla kobiet"? Skoro obowiązuje parytet, to niech banki mają dobrą ofertę dla wszystkich, bez podziału na płeć? Czego w banku pragnie kobieta? Być może większość bankowców wychodzi z takiego właśnie założenia, bo - wspólnie z ekspertami firmy brokerskiej Expander - naliczyliśmy tylko kilka