parytet siły nabywczej

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

3,3% w 2021 r. "Niemniej jednak oczekuje się, że wzrost realnych dochodów doprowadzi do dalszych spadków poziomu ubóstwa: przewiduje się, że stopa ubóstwa - na poziomie 5,5 USD na dzień liczonego wg parytetu siły nabywczej z 2011 r. - spadnie do 1,9% w 2019 r. i do 1,6% 2021 r." - napisano

FED umacnia dolara. 3,5% wzrostu PKB w Polsce?

dla niego jest rosnący deficyt. Co dalej z frankiem? Temat przyszłości kursu franka jest bardzo popularny w Polsce, ze względu chociażby na liczbę kredytów hipotecznych wyrażonych w tej walucie. Większość prognoz była dotychczas uspokajająca wskazująca na nielogiczny parytet siły nabywczej, który w

Żyżyński z RPP: Obniżka stóp z obecnego poziomu byłaby umiarkowanie efektywna

jest dużo słabszy od kursu wynikającego z relacji parytetów siły nabywczej. Dla eksporterów to korzystna sytuacja, ale słaby złoty podraża import, a nasza gospodarka jest bardzo importochłonna. Dlatego jestem zwolennikiem silniejszego złotego, czyli zbliżenia kursu rynkowego do kursu parytetowego. W

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Grafika tygodnia: Jak płacą minimalną gonimy stawki w Europie

Grafika tygodnia: Jak płacą minimalną gonimy stawki w Europie

grudniu z kolei wpada mu do kieszeni cała nadprogramowa pensja, o ile przychodzi do pracy przynajmniej od 1 maja danego roku. Polskie 12 zł za godzinę (2,8 euro), jeśli faktycznie wejdzie w życie, postawi nas na 11. miejscu w unijnym rankingu godzinówek, bez uwzględnienia parytetu siły nabywczej naszej

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB

jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475%" - czytamy w komunikacie. W ramach

Wysokie płace minimalne? Znajdziesz je właśnie tam!

Wysokie płace minimalne? Znajdziesz je właśnie tam!

efektywnie porównać miesięczne stawki płacy minimalnej między państwami musisz dysponować informacją o ich parytecie siły nabywczej . Tylko wówczas będziesz mógł stwierdzić na jaki standard życia pozwalają określone sumy.

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

brytyjski odpowiednik może liczyć na 7520 zł. Różnica jest kolosalna. Przepaść zmniejsza się niewiele, kiedy uwzględnimy PKB na głowę mieszkańca wyrażonego w postaci parytetu siły nabywczej (PPPs), który niweluje różnice w cenach spowodowanymi wahaniami kursów walut. Według danych Eurostatu w oparciu o PPPs

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ok. 24 mld w 2018 r.

. Biorąc pod uwagę, że Warszawa stanowi biznesowe centrum kraju, a PKB per capita na Mazowszu ważone parytetem siły nabywczej od kilku lat przekracza 100% średniej unijnej, nie powinno dziwić, że region ten zamieszkuje największa liczba bogatych oraz bardzo bogatych Polaków. W 2017 roku Mazowsze

O czym milczy Morawiecki?

O czym milczy Morawiecki?

utknięcia. Mieliśmy przez co najmniej 7 lat wzrost PKB powyżej 3,5 proc., potem - wyraźne spowolnienie. A nasz PKB na głowę mieszkańca to około 15 tys. dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej - mówi Rafał Antczak, partner w firmie doradczej Deloitte. To jest mniej więcej granica, którą przeskoczyć

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). (ISBnews)

Sejm przyjął projekt ustawy dot. Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych

o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). "Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w

Deloitte: Polska musi zwiększyć poziom oszczędności krajowych

możliwe scenariusze wobec niemieckiego PKB: osiągnięcie 75% lub 85% według parytetu siły nabywczej w 2040 roku. "Krajem, któremu bardzo dokładnie powinien się przyjrzeć nowy polski rząd jest Hiszpania. Przykład tego państwa pokazuje, że możliwe było osiągnięcie 90-proc. konwergencji PKB per capita

Klasa średnia napędza światową gospodarkę

uwagę parytet siły nabywczej (2014 r). W Polsce w 2014 r. przeciętny dochód roczny wynosił 14,4 tys. dol. na mieszkańca. Z raportu wynika, że co prawda w liczbach bezwzględnych na świecie chińska klasa średnia jest liczniejsza od amerykańskiej, ale jeśli policzyć ją w proporcji do ogólnej liczby

Citi: Za 10 lat Chiny będą największą światową gospodarką, za 40 lat - Indie

W 2010 roku największymi gospodarkami świata, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej (czyli po uwzględnieniu poziomu cen), były według kalkulacji Citi: Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia. Już w 2020 roku Chiny prześcigną USA, a w 2050 roku Chiny zdetronizują Indie jako największą światową

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

, głównie przez nowy, hojny dodatek na dzieci Rodzina 500+" - czytamy w raporcie Banku Światowego. Program 500+ i waloryzacja rent i emerytur ma skutkować zmniejszeniem odsetka osób żyjących za mniej niż 5 dol. dziennie (po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej). W tym roku odsetek ten ma wynieść 2,8

Skończyły się żarty z długiem

procent eksportowanych i importowanych towarów. Ze względu na stopień zamknięcia ówczesnej gospodarki jedynym kursem, który można by wziąć pod uwagę, to kurs parytetu siły nabywczej. W literaturze przedmiotu jest wiele tego rodzaju przeliczeń. Nawet dzisiejszy PKB przeliczony na dolary po kursie handlu

Włoskie oszczędności zbiły oprocentowanie długu

miesiącu. Słaby wzrost gospodarczy to chroniczny problem Włoch. Z danych Eurostatu wynika, że w 1995 r. PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (czyli różnicy w cenach) sięgał we Włoszech 121 proc. średniej UE, w 2010 r. spadł do 101 proc. średniej UE. Ekonomiści OECD przewidują

Best przedstawi nową strategię w I kw. 2016 r., planuje ekspansję zagraniczną

sformułowana, jednak my oczekujemy pozytywnego wpływu na rozwój branży i połączonej grupy" - powiedział prezes. Dodał, że nie bez znaczenia dla rozwoju w przyszłym roku jest także program 500+, który - w jego ocenie - może przełożyć się na wzrost siły nabywczej różnych grup społecznych. "Myślę

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Banku Światowego wyprzedza czeską, to świadczy to o naszym wysiłku i szansie, którą wykorzystaliśmy jako Polacy - mówi ekonomista z Krakowa. Jego opinie potwierdza zestawienie wyników PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) na głowę mieszkańca w Czechach i Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat

Komisja chce ułatwić mieszkańcom Unii zakładanie kont bankowych

konta plus koszyk podstawowych usług), które wahają się - ceny zostały przekalkulowane przez parytet siły nabywczej - od 41 euro w Holandii, przez około 130 euro w Polsce, do 243 euro we Włoszech. Co najmniej raz w roku klient banku ma dostawać informację (przełożoną na zestandaryzowany język), ile i za

Po Cyprze czas na Słowenię? Banki w fatalnej sytuacji, ale nowy rząd ma plan

jest wyższy niż w Portugalii czy Grecji i wynosi - po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej - 21 tys. euro (w Polsce około 16 tys. euro). Niewielka gospodarka Słowenii (PKB sięga 35 mld euro) w latach 2000-08 rozwijała się średniorocznie w solidnym tempie 4,3 proc. W 2007 roku jako pierwszy kraj z

Energetycy stali się dużo bardziej ostrożni w obietnicach

potrzebne, ale nie ma żadnych bodźców inwestycyjnych przy takim poziomie cenowym. 200-300 zł za MWh w hurcie to za mało, aby nowe inwestycje były opłacalne - tłumaczył. Problem w tym, że choć ceny w Polsce są wciąż niższe niż w Europie, to biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej - czyli ile energii może

PGE dostanie mniej na atomówkę

siły nabywczej). Rząd mówi, że połączenie PGE i Energi jest niezbędne, bo powiększonej firmie będzie łatwiej zdobyć finanse na budowę elektrowni jądrowych - Trudno jest zgodzić się z tym poglądem. Dobrze prosperująca spółka po przejęciu słabszej od siebie za ponad 7,5 miliarda złotych, stawia co

Jak spłonęło 300 mld euro

gospodarka zaczęła rosnąć, z czasem coraz szybciej. Dziś PKB na głowę mieszkańca (uwzględniając parytet siły nabywczej) jest realnie większe niż w 1998 r. o 75 proc. Do Brazylii "zaraza" przyszła z Rosji, która w sierpniu 1998 r. zawiesiła spłatę długów zaciągniętych na rynku krajowym. Inwestorzy

Po bańce w nieruchomościach pojawiła się kolejna

wartość 250 największych marek świata sięga obecnie 2,197 bln dol. To więcej niż zeszłoroczny PKB Francji liczony według parytetu siły nabywczej (PPP). W drugiej i dużo bardziej licznej kategorii mieszczą się rankingi porządkujące marki wedle ich postrzegania przez konsumentów. Chodzi nie tylko o

parytet siły nabywczej

Parytet siły nabywczej, PSN (ang. purchasing power parity, PPP) - kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów.Parytet siły nabywczej pozwala na rozwiązanie problemu dokonywania międzynarodowych porównań PKB. Zasadniczą kwestią jest zebranie danych o cenach z zagregowanej listy

więcej o parytet siły nabywczej na pl.wikipedia.org