parytet siły

Wstępny parytet wymiany akcji Altus TFI do Esaliens TFI to 5:1

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek, podał Altus TFI. Po planowanym połączeniu Altus

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

3,3% w 2021 r. "Niemniej jednak oczekuje się, że wzrost realnych dochodów doprowadzi do dalszych spadków poziomu ubóstwa: przewiduje się, że stopa ubóstwa - na poziomie 5,5 USD na dzień liczonego wg parytetu siły nabywczej z 2011 r. - spadnie do 1,9% w 2019 r. i do 1,6% 2021 r." - napisano

FED umacnia dolara. 3,5% wzrostu PKB w Polsce?

dla niego jest rosnący deficyt. Co dalej z frankiem? Temat przyszłości kursu franka jest bardzo popularny w Polsce, ze względu chociażby na liczbę kredytów hipotecznych wyrażonych w tej walucie. Większość prognoz była dotychczas uspokajająca wskazująca na nielogiczny parytet siły nabywczej, który w

Żyżyński z RPP: Obniżka stóp z obecnego poziomu byłaby umiarkowanie efektywna

jest dużo słabszy od kursu wynikającego z relacji parytetów siły nabywczej. Dla eksporterów to korzystna sytuacja, ale słaby złoty podraża import, a nasza gospodarka jest bardzo importochłonna. Dlatego jestem zwolennikiem silniejszego złotego, czyli zbliżenia kursu rynkowego do kursu parytetowego. W

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB

jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475%" - czytamy w komunikacie. W ramach

Grafika tygodnia: Jak płacą minimalną gonimy stawki w Europie

Grafika tygodnia: Jak płacą minimalną gonimy stawki w Europie

grudniu z kolei wpada mu do kieszeni cała nadprogramowa pensja, o ile przychodzi do pracy przynajmniej od 1 maja danego roku. Polskie 12 zł za godzinę (2,8 euro), jeśli faktycznie wejdzie w życie, postawi nas na 11. miejscu w unijnym rankingu godzinówek, bez uwzględnienia parytetu siły nabywczej naszej

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Frank szwajcarski najsłabszy od 15 stycznia

, który w relacji do euro spadł nawet poniżej parytetu. Frank jest najsłabszy w relacji do euro od 15 stycznia br. Kurs wczoraj przebił wczoraj szczyty z lutego w okolicach 1,08. Obecnie trwa lekka korekta, ale prawdopodobnie w najbliższym będzie zmierzać w górę. Waluta szwajcarska wciąż jest

W Chinach kolejna niespodzianka

inaczej niż powinny. Tak jak Szwajcarzy mogli utrzymywać parytet wymiany 1,2 franka za euro, tak Chińczycy bronili mocnego juana. W tym przypadku Pekinowi przeszkodziło USA. Umacniający się dolar, w którym to głównie wyrażany jest juan spowodował, że parytet wymiany okazywał się coraz większą fikcją. Dane

Wysokie płace minimalne? Znajdziesz je właśnie tam!

Wysokie płace minimalne? Znajdziesz je właśnie tam!

efektywnie porównać miesięczne stawki płacy minimalnej między państwami musisz dysponować informacją o ich parytecie siły nabywczej . Tylko wówczas będziesz mógł stwierdzić na jaki standard życia pozwalają określone sumy.

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

W brytyjskim Lidlu zarobisz najmniej 47 zł na godzinę. Co na to polski oddział? "Są podwyżki"

brytyjski odpowiednik może liczyć na 7520 zł. Różnica jest kolosalna. Przepaść zmniejsza się niewiele, kiedy uwzględnimy PKB na głowę mieszkańca wyrażonego w postaci parytetu siły nabywczej (PPPs), który niweluje różnice w cenach spowodowanymi wahaniami kursów walut. Według danych Eurostatu w oparciu o PPPs

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ok. 24 mld w 2018 r.

. Biorąc pod uwagę, że Warszawa stanowi biznesowe centrum kraju, a PKB per capita na Mazowszu ważone parytetem siły nabywczej od kilku lat przekracza 100% średniej unijnej, nie powinno dziwić, że region ten zamieszkuje największa liczba bogatych oraz bardzo bogatych Polaków. W 2017 roku Mazowsze

O czym milczy Morawiecki?

O czym milczy Morawiecki?

utknięcia. Mieliśmy przez co najmniej 7 lat wzrost PKB powyżej 3,5 proc., potem - wyraźne spowolnienie. A nasz PKB na głowę mieszkańca to około 15 tys. dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej - mówi Rafał Antczak, partner w firmie doradczej Deloitte. To jest mniej więcej granica, którą przeskoczyć

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). (ISBnews)

Sejm przyjął projekt ustawy dot. Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych

o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). "Zgodnie z tą kalkulacją, Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w

Przegląd prasy

Polską --MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego --Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę w woj. podlaskim za ok. 38 mln zł netto --Cena sprzedaży 51,17% akcji LC Corp ustalona na 2,1 zł za szt. --Vistula i Bytom podpisały plan połączenia z parytetem wymiany

Deloitte: Polska musi zwiększyć poziom oszczędności krajowych

możliwe scenariusze wobec niemieckiego PKB: osiągnięcie 75% lub 85% według parytetu siły nabywczej w 2040 roku. "Krajem, któremu bardzo dokładnie powinien się przyjrzeć nowy polski rząd jest Hiszpania. Przykład tego państwa pokazuje, że możliwe było osiągnięcie 90-proc. konwergencji PKB per capita

Klasa średnia napędza światową gospodarkę

uwagę parytet siły nabywczej (2014 r). W Polsce w 2014 r. przeciętny dochód roczny wynosił 14,4 tys. dol. na mieszkańca. Z raportu wynika, że co prawda w liczbach bezwzględnych na świecie chińska klasa średnia jest liczniejsza od amerykańskiej, ale jeśli policzyć ją w proporcji do ogólnej liczby

Citi: Za 10 lat Chiny będą największą światową gospodarką, za 40 lat - Indie

W 2010 roku największymi gospodarkami świata, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej (czyli po uwzględnieniu poziomu cen), były według kalkulacji Citi: Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia. Już w 2020 roku Chiny prześcigną USA, a w 2050 roku Chiny zdetronizują Indie jako największą światową

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

, głównie przez nowy, hojny dodatek na dzieci Rodzina 500+" - czytamy w raporcie Banku Światowego. Program 500+ i waloryzacja rent i emerytur ma skutkować zmniejszeniem odsetka osób żyjących za mniej niż 5 dol. dziennie (po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej). W tym roku odsetek ten ma wynieść 2,8

Czy powinniśmy się bać, że frank będzie po 4 zł?

franku po 4 zł uważają, że Szwajcarzy nie będą w stanie powstrzymać wzrostu popytu światowych inwestorów na swoją walutę i "pękną". A więc bank centralny ogłosi, że jego zobowiązanie do utrzymywania parytetu 1,2 franka za euro już nie obowiązuje. Kurs euro w stosunku do franka zacząłby wtedy

Skończyły się żarty z długiem

procent eksportowanych i importowanych towarów. Ze względu na stopień zamknięcia ówczesnej gospodarki jedynym kursem, który można by wziąć pod uwagę, to kurs parytetu siły nabywczej. W literaturze przedmiotu jest wiele tego rodzaju przeliczeń. Nawet dzisiejszy PKB przeliczony na dolary po kursie handlu

Włoskie oszczędności zbiły oprocentowanie długu

miesiącu. Słaby wzrost gospodarczy to chroniczny problem Włoch. Z danych Eurostatu wynika, że w 1995 r. PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (czyli różnicy w cenach) sięgał we Włoszech 121 proc. średniej UE, w 2010 r. spadł do 101 proc. średniej UE. Ekonomiści OECD przewidują

Best przedstawi nową strategię w I kw. 2016 r., planuje ekspansję zagraniczną

Kruka są niedowartościowane. Obecnie Best i Kredyt Inkaso wraz z doradcą z tzw. wielkiej czwórki prowadzą prace, których celem jest wycena obu spółek. Będzie ona podstawą do wyznaczenia parytetu wymiany akcji. "Poddamy tę wartość ocenie inwestorów i pod głosowanie akcjonariuszy podczas

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Banku Światowego wyprzedza czeską, to świadczy to o naszym wysiłku i szansie, którą wykorzystaliśmy jako Polacy - mówi ekonomista z Krakowa. Jego opinie potwierdza zestawienie wyników PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) na głowę mieszkańca w Czechach i Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat

Komisja chce ułatwić mieszkańcom Unii zakładanie kont bankowych

konta plus koszyk podstawowych usług), które wahają się - ceny zostały przekalkulowane przez parytet siły nabywczej - od 41 euro w Holandii, przez około 130 euro w Polsce, do 243 euro we Włoszech. Co najmniej raz w roku klient banku ma dostawać informację (przełożoną na zestandaryzowany język), ile i za

Po Cyprze czas na Słowenię? Banki w fatalnej sytuacji, ale nowy rząd ma plan

jest wyższy niż w Portugalii czy Grecji i wynosi - po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej - 21 tys. euro (w Polsce około 16 tys. euro). Niewielka gospodarka Słowenii (PKB sięga 35 mld euro) w latach 2000-08 rozwijała się średniorocznie w solidnym tempie 4,3 proc. W 2007 roku jako pierwszy kraj z

Santander przejmuje Kredyt Bank. Połączy go z BZ WBK

gotówką, tylko akcjami BZ WBK wyliczonymi według następującego parytetu: 6,96 papieru BZ WBK za każde 100 papierów Kredyt Banku posiadanych dziś przez Belgów. To wysoka cena, przy której każda akcja Kredyt Banku jest warta 15,75 zł, podczas gdy jeszcze w poniedziałek na giełdzie płacono za te papiery 12,1

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

szczegóły połączenia w liczbach. Czytaj więcej: Pełny komunikat o połączeniu banków "Umowa opiera się na parytecie wymiany 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku" - głosi komunikat banków Podano też, że opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla

Energetycy stali się dużo bardziej ostrożni w obietnicach

potrzebne, ale nie ma żadnych bodźców inwestycyjnych przy takim poziomie cenowym. 200-300 zł za MWh w hurcie to za mało, aby nowe inwestycje były opłacalne - tłumaczył. Problem w tym, że choć ceny w Polsce są wciąż niższe niż w Europie, to biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej - czyli ile energii może

PGE dostanie mniej na atomówkę

niezależnie od konkurentów będzie dyktował warunki sprzedaży i ustalał ceny energii. Najdotkliwiej odbije się to na kieszeniach polskich konsumentów, którzy już dziś płacą bardzo drogo za prąd. Polska jest na piątym miejscu w Unii jeśli chodzi o najwyższe ceny energii elektrycznej (liczone według parytetu

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

życia według tego, co my uważamy za słuszne, nie jest dobrym pomysłem. Ja bym się kiepsko czuła, gdyby inni decydowali, jak urządzać mój świat. Siła napędowa czy zbędny parytet?: ''Kobiety w biznesie i polityce'' Nie tylko polski problem: fragment debaty ''(Nie)obecność kobiet w polityce-czy wspólna

Jak spłonęło 300 mld euro

gospodarka zaczęła rosnąć, z czasem coraz szybciej. Dziś PKB na głowę mieszkańca (uwzględniając parytet siły nabywczej) jest realnie większe niż w 1998 r. o 75 proc. Do Brazylii "zaraza" przyszła z Rosji, która w sierpniu 1998 r. zawiesiła spłatę długów zaciągniętych na rynku krajowym. Inwestorzy

Po bańce w nieruchomościach pojawiła się kolejna

wartość 250 największych marek świata sięga obecnie 2,197 bln dol. To więcej niż zeszłoroczny PKB Francji liczony według parytetu siły nabywczej (PPP). W drugiej i dużo bardziej licznej kategorii mieszczą się rankingi porządkujące marki wedle ich postrzegania przez konsumentów. Chodzi nie tylko o

Bank to nie supermarket

ryzyka. Dlatego wahania kursów walut, które ostatnio przeżywamy, pokazują, że lepiej byłoby tego nie doświadczać. Jednolita waluta, szczególnie po dobrym kursie ustanowienia parytetu, byłaby dla polskiej gospodarki ogromną siłą napędową. Banki mogą trochę stracić na wprowadzeniu euro po stronie

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

- do zamożniejszych studentów, korzystających z "bezpłatnych" studiów. Należy je przeznaczyć na stypendia, czy pożyczki dla studentów. Taki system nieźle działa w Stanach Zjednoczonych. A nierówność kobiet i mężczyzn? Jest pan za parytetem? - Nie. To próba wykorzystania siły państwa do

Niespodziewana siła złotego

oraz tempo zmian. Dobre dane nadeszły od rana od naszych południowych sąsiadów. Produkcja przemysłowa w Czechach rośnie o 3,9% w skali roku przy oczekiwanych 2,2%. Te same dane w Niemczech pokazały 0,5% wzrostu przy oczekiwaniach 0,5%. Nie było widać reakcji na rynkach walutowych, gdyż parytet wymiany