partycypacji

Żuk, Hausner, Bendyk: Odnowić projekt Samorządnej Rzeczypospolitej

Żuk, Hausner, Bendyk: Odnowić projekt Samorządnej Rzeczypospolitej

samorządu terytorialnego wymaga korekty, ponieważ od reformy minęło już ponad ćwierć wieku. Jego zdaniem trzeba dostosować prawo do nowych zjawisk, które od wielu lat funkcjonują w samorządach. Generalnie chodzi o partycypację, o podmiotowość mieszkańców. Żuk wskazuje, że model technokratycznego zarządzania

Borys: Wartość aktywów w PPK powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec 2020 r.

;Widać, że te oszczędności w 42% pochodzą od pracowników, 32% wpłacają pracodawcy, a 26% to wpłaty państwa" - dodał Borys. W połowie grudnia 2019 r. Borys poinformował, że poziom partycypacji w PPK pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniósł 41%, licząc łącznie

Marczuk z PFR: Prawie 2 tys. firm podpisało do tej pory umowy w II fali PPK

połowie grudnia ub. r. prezes PFR Paweł Borys poinformował, że poziom partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniósł 41%, licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE

Od przyszłego roku wykup mieszkań w TBS-ach po cenach rynkowych

O tym, czy dane mieszkanie pójdzie pod młotek zadecyduje jego właściciel. Ale ci, którzy liczą, że odkupią lokal za przysłowiową złotówkę muszą przygotować się na rozczarowanie. Powód? Mieszkania będą sprzedawane na podstawie swojej aktualnej, rynkowej wartości. Wyceny będzie dokonywał nie właścicie

Pandemia zaszkodzi sztandarowej reformie PiS? Za mało aktywów w PPK

Pandemia zaszkodzi sztandarowej reformie PiS? Za mało aktywów w PPK

demografii na nasze emerytury – tłumaczy Aleksander Łaszek. Ryzyko niskiej partycypacji. Czy PPK się opłaca? Pandemia mająca miejsce w czasie, gdy PPK się rozkręcały, utrudniła upowszechnienie programu. Najistotniejsze miesiące na zachęcanie do partycypacji w PPK przepadły, choć trudno tu doszukiwać

Borys z PFR: Liczba pracowników uczestniczących w PPK przekroczyła 1 mln

milion uczestników PPK! Miło mi poinformować, że dzisiaj liczba pracowników oszczędzających w @MojePPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypację na I etapie poznamy do połowy XII" - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze

Borys: Na oszczędzanie w ramach PPK zdecydowało się dotychczas 1,2 mln osób

. największych firm, zatrudniających około 3 mln pracowników. "Na uczestnictwo zdecydowało się około 1,2 mln pracowników (z uzwględnieniem PPE blisko 1,4 mln osób. Ta partycypacja wyniosła około 40%" – powiedział Borys w trakcie konferencji. Poinformował, że łącznie zgromadzone aktywa

Prezes PFR: Fundusz będzie gotowy na wdrożenie PPK od 1 lipca 2019

musiałby podpisać siedem deklaracji z tym związanych. "Zainteresowanie wśród pracodawców rośnie, bo pracodawca musi, ale pracownik niekoniecznie. Im bardziej produkcyjna załoga tym większa partycypacja i wiele firm mówi nam, że będzie to pomiędzy 25-35%" - powiedziała ekspertka Business Centre

Borys: Poziom aktywów w ramach PPK sięgnie ok. 4-5 mld zł na koniec 2020 r.

, zatrudniających około 3 mln pracowników. Partycypacja w PPK wyniosła około 40%. Szef PFR poinformował, że zgromadzone aktywa wynoszą 1,6 mld zł.  Średnie stopy zwrotu wynosiły średnio ok. 3,5%. "W lutym i w marcu mieliśmy do czynienia ze spadkami, ale giełdy bardzo szybko reagowały. Narastająco

Czy PPK się opłaca? Spadki na giełdzie nie zachęcają do oszczędzana na emeryturę w rządowym programie

Czy PPK się opłaca? Spadki na giełdzie nie zachęcają do oszczędzana na emeryturę w rządowym programie

finansowych oraz dla autorów ustawy o PPK dobre wyniki inwestycyjne to szansa, żeby przyciągnąć pracowników do tej formy oszczędzania, i nie wiadomo, jak obecna sytuacja na GPW wpłynie na chęć inwestowania. Partycypacja w PPK i tak jest niższa, niż pierwotnie zakładano. Obecnie PPK obejmują pracowników firm

Nie wszyscy pracodawcy zawrą na czas umowę o zarządzanie PPK

Nie wszyscy pracodawcy zawrą na czas umowę o zarządzanie PPK

Duże firmy mimo kryzysu spowodowanego pandemią rzadko wykorzystywały możliwość zawieszenia składek do PPK, możliwego w razie przestoju ekonomicznego. Pierwszy etap wprowadzania PPK poszedł sprawnie i choć partycypacja pracowników nie dopisała, to pracodawcy stanęli na wysokości zadania. - Gdy PPK

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

stanu niepewności oraz ograniczonego zaufania pracujących do tworzonych rozwiązań w zakresie emerytur kapitałowych i długoterminowego oszczędzania, co niekorzystnie wpływałoby na poziom partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych. Wdrożenie proponowanych przez rząd zmian będzie sprzyjać odbudowie

TSG wyemituje 26,07 tys. akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego

osoby znajdujące się na liście uczestników programu, których dotyczy uchwała rady nadzorczej, podano także. "Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji, leży w interesie spółki, gdyż program ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju grupy osobom partycypację w

FPP, CALPE: Reforma OFE może zwiększyć aktywa emerytalne Polaków do 17% PKB

, gospodarkę i finanse publiczne 5 scenariuszy zmian polskiego systemu emerytalnego: 1.           status quo, zakładający utrzymanie w kolejnych latach dotychczas obowiązującego stanu prawnego - wskaźnik partycypacji w PPK na poziomie 60% wśród uprawnionych

BGK ma umowę z Santander BP dot. programu faktoringowego na kwotę do 200 mln zł

, pomyśleliśmy o możliwości partycypacji innego banku w tym programie, co pozwoliło podzielić ryzyko. Idea doskonale wpisywała się w misję BGK wspierania polskich przedsiębiorstw. Jest to pierwsza tego typu transakcja partycypacji w programie finansowania zobowiązań na polskim rynku. Cieszymy się, że udało nam

Ochnik z ZPPHiU: Powrót do normalności w branży detalicznej może zająć ok 2 lata

tą kolekcję dalej sprzedawać" - dodał. Według niego, aby branża mogła przetrwać, potrzebuje przede wszystkim większej partycypacji państwa w wynagrodzeniach pracowników. "Tak jak wiemy, w Czechach państwo pokrywa 80%, w Wielkiej Brytanii państwo pokrywa 80%, u nas jest to tylko 40

GPW wierzy w efekty mnożnikowe dzięki wejściu PPK

wszech miar słuszne, a rynek kapitałowy nieodłącznym elementem. Uważamy, że aktualny brak kapitału się odmieni. Pojawi się nowy kapitał. Przy założeniu 50% partycypacji w PPK przyszłe napływy można szacować na kilka ładnych miliardów od przyszłego roku" - powiedziała Olszewska podczas konferencji

BGK otrzymał wnioski o 310 mln zł kredytów na 2,1 tys. mieszkań w programie SBC

. "Co wyróżnia społeczne budownictwo czynszowe? Niski poziom czynszu osiągany dzięki korzystnemu oprocentowaniu kredytów, długiemu okresowi finansowania, umiarkowanym kosztom budowy oraz często również partycypacji najemców w kosztach realizacji inwestycji. Przeciętny czynsz w takim mieszkaniu jest

Kropiwnicki z RPP: Stopa bezrobocia ok. 6,4% w 2018, presja płacowa pod kontrolą

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Na rynku pracy należy spodziewać się kontynuacji wzrostu zatrudnienia i partycypacji w rynku pracy oraz dalszego spadku stopy bezrobocia rejestrowanego - zakładana przez rząd obniżka do 6,4% na koniec 2018 r. (z 7,1% w sierpniu br.) to nie jest zbyt ambitny plan

MR: Można przedłużyć terminy wyłożenia do wglądu projektów planistycznych

dopuszczają takiej możliwości. MR zwraca też uwagę, że w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, że dana czynność procedury planistycznej nie została przeprowadzona poprawnie, w szczególności nie zapewniono należytej partycypacji społecznej, to powinien tę czynność ponowić w pełnym zakresie

BGK: W I półroczu powstało 380 mieszkań dzięki preferencyjnym kredytom

435. Społeczne budownictwo czynszowe to jedna z odpowiedzi na ten problem. Preferencyjnych kredytów na ten cel udziela BGK. Dzięki niskiemu oprocentowaniu kredytów, umiarkowanym kosztom budowy oraz często również partycypacji najemców w kosztach realizacji inwestycji stawki czynszu mogą być

Emilewicz: Nowy pakiet dla mieszkalnictwa to dodatkowe 0,5 mld zł na rok do 2024

przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności; -        dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" i szansa dojścia do własności nowego

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

określonym segmencie rynku PPK - prywatnych firm. Liczy na to, że dzięki partnerstwu z mBankiem i wysokiej partycypacji w PPK udział AXA może być większy. Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty za zarządzanie w 2019 i 2020 roku, a w kolejnych latach różnicuje opłaty w zależności od udziału akcji między 0,3

Ułatwienia dla budujących czynszówki

wychowujących dzieci. I właśnie ten drugi wymóg ma być zlikwidowany. W przygotowanym przez resort projekcie nowelizacji ustawy "o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" jest też mowa o zwiększeniu udziału partycypacji najemców w kosztach budowy mieszkań. Wzrośnie ona z 25 do 30 proc

Przegląd prasy

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Borys z PFR: Cel 75% partycypacji w PPK jest realny po pełnym wdrożeniu i upowszechnieniu programu; w UK zajęło to 6-8 lat Parkiet --Portfel zamówień Newag ma wartość ponad

Borys z PFR: PPK potrzebuje jeszcze tylko rozporządza ws.benchamarków

zniesiony. Nic się nie stanie, jeśli zostanie to przyjęte później niż 1 lipca, chcemy, żeby docelowo ten system był jak najlepszy" - dodał. Według PFR, w Wielkiej Brytanii od momentu wdrożenie programu emerytalnego w 2008 r. partycypacja wynosi 84% czyli 17,7 mln pracowników, a w Nowej Zelandii ten

Rząd kierunkowo przyjął projekt nowelizacji ustaw dot. mieszkalnictwa

ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.), wakacji czynszowych dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. W przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy

Skarbiec TFI:Pełny wpływ PPK na GPW ujawni się za 3 lata, ważne wsparcie dla MŚP

ISBnews.tv podczas 9. Fund Forum Analiz Online. "Zakładamy, że poziom partycypacji wyniesie ok. 50%, natomiast przeciętny fundusz klienta będzie miał ok. 45% akcji. W naszej ocenie, wpływ na polską giełdę powinien wynieść ok. 4 mld zł" - dodał. Zwrócił uwagę, że z ustawy o PPK wynika, iż limit

Prezes PFR: Byłoby dobrze, aby sytuację OFE wyjaśnić przed startem PPK

PPK zapisało ponad 20 wiodących inwestorów, co pokazuje zainteresowanie tematem. Celem PPK jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania dla ponad 11 mln pracowników. 50-60% partycypacja wydaje się realistyczna, co oznacza szacunek wpływów rzędu 15-20 mld rocznie, z tego szacunkowo 7-10 mld zł

Skarbiec TFI: Potencjał wzrostu dla GPW w 2020 r. to solidne kilkanaście procent

procent" - dodał. Skarbiec TFI oczekuje, że w 2020 r. napływy do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą 1,7 mld zł (przy 35% partycypacji). Z kolei zakupy dokonywane przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) mogą w 2020 roku wynieść około 1 mld zł, zakładając również sprzedaż przez OFE akcji

IZFiA: 65% Polaków nie podjęło decyzji w sprawie uczestnictwa w PPK

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Prawie 2/3 Polaków (65%) nie wie, jaką decyzję podejmie w sprawie partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), co czwarty (25%) uważa, że PPK ma więcej zalet niż wad, a co piąty (20%) ma odmienne zdanie, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Izby

PKO TFI ma 1541 umów o zarządzanie PPK z firmami zatrudniającymi 1,1 mln osób

firm, które podpisały umowy będzie uczestniczyć - te dane będą znane 12-13 listopada i, naszym zdaniem, partycypacja pracowników będzie raczej rosła" - powiedział także Żochowski. Dodał, że liczy na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

dobrowolnie na emeryturę już się podwoiła dzięki PPK. Po I etapie wdrażania PPK liczba Polaków oszczędzających na emeryturę przekroczyła ponad 1,5 mln" - powiedział Kwieciński. Partycypacja w samym PPK to 39% uczestników i 1,1 mln pracowników. Dodatkowo w wyniku wejścia w życie ustawy o PPK ponad

Dużo chętnych do budowy tanich czynszówek

wychowujących dzieci. Jeśli zapotrzebowanie na kredyty przerośnie możliwości BGK, sfinansuje on najlepsze projekty. Jednym z kryteriów jest wielkość partycypacji, czyli wkładu własnego. Chodzi o to, że najemcy będą musieli pokryć część kosztów budowy. Zgodnie z ustawą partycypacja ta nie może przekraczać 25

Colliers:Podaż pow. handlowej w aglomeracjach wyniosła ok. 130 tys. m2 w I półr.

się większa elastyczność w warunkach najmu, szczególnie w przypadku obiektów drugorzędnych. Najemcom o strategicznym znaczeniu dla centrum oferowane są pakiety zachęt, takie jak: partycypacja w kosztach aranżacji powierzchni, najem oparty jedynie o czynsz od obrotu, krótsze okresy najmu, czasowe

PwC: PPK mogą zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur nawet o 16%

;partycypacji) z możliwością rezygnacji z udziału. Składka pracownika ma wynieść od 2% do 4% wynagrodzenia, a kolejne 1,5% do 4% będzie dokładał pracodawca. W efekcie składka podstawowa na PPK bez udziału państwa wyniesie 3,5% wynagrodzenia brutto, a w zależności od woli pracownika i pracodawcy może zostać

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o budownictwie czynszowym

o dofinansowanie. W celu ułatwienia finansowania zadań w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, podwyższono z 25% do 30% maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie takie zapewnia większą elastyczność rozwiązań, wymaganą na etapie

Na koncie w PPK mamy średnio już 2020 zł. Czy z rządowego programu może być dożywotnia emerytura?

rządowego programu. Partycypacja wynosi zaledwie 40 proc. Tymczasem, składając do Sejmu projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rząd PiS szacował poziom partycypacji pracowników w PPK na 75 proc. Skąd ten brak entuzjazmu? Otóż dodatkowe oszczędzanie w PPK oznacza, że mniej będziemy zarabiać na

Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka

zostały zwrócone bezpośrednio na rzecz Energi w związku z udostępnionym przez nią finansowaniem w okresie przed dniem zawarcia nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej. "Strony porozumienia zobowiązały się, że w innych umowach dotyczących projektu zostaną określone zasady ich partycypacji w

BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (Grupa Santander) zawarły kolejną umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego, podał BGK. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł. To kolejny krok

Assay chce pozyskać 40 startupów do swojego portfela (aktual.)

; - powiedział. Jego zdaniem, oczywiście one mają swoje wady i zalety. "Zaletą jest to, że to dofinansowanie zachęca inwestorów do partycypacji w takim funduszu. Natomiast wadą, że procedury i zasady, na jakich one działają, są sztywniejsze niż funduszy posługujących się w 100% kapitałem prywatnym"

Kolejny etap sztandarowej reformy PiS. Gra toczy się o ponad 3,5 miliona pracowników

Już ponad milion pracowników oszczędza na emeryturę w pracowniczych planach kapitałowych po pierwszym etapie wdrażania programu. Pierwszy etap obejmował 3,9 tys. największych firm, zatrudniających około 3 mln pracowników. Partycypacja w PPK wyniosła około 40 proc. To osoby

FPP/ CALPE: Dzięki PPK emerytura może być wyższa o 36% przez 10 lat

ponad 20% PKB w 2040 r., osiągając tym samym poziom notowany niedługo przed zmianami w OFE. W przypadku jednoczesnej likwidacji mechanizmu suwaka, przepływy netto do funduszy emerytalnych każdego typu już po kilku latach mogą sięgnąć do 14 mld zł rocznie, jeżeli poziom partycypacji w PPK będzie wysoki

Klabater zadebiutuje na NewConnect w październiku

o dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Go to Brand. Spółka jest rekomendowana do dofinansowania w zakresie którego otrzyma ponad 300 tys.zł. Dzięki partycypacji w programie Klabater znacznie zwiększy zasięg i skalę swoich działań na kluczowym dla siebie rynku USA, poprzez

Poznań chce budować mieszkania dla absolwentów

. Drewlańskiej i na Dębcu przy ul. Grabowej. Tam jednak miasto wpłacało za najemców tzw. partycypację, czyli 30 proc. wartości mieszkania, a sami najemcy musieli wyłożyć jedynie kaucję. Ale teraz Poznań ma już tak dużą dziurę budżetową, że o płaceniu partycypacji nie ma mowy. - Dlatego rozważane są inne

BGK dzieli pieniądze na kredyty i dotacje na budowę czynszówek

przerośnie możliwości BGK, sfinansuje on najlepsze projekty. Jednym z kryteriów jest wielkość partycypacji, czyli wkładu własnego. Chodzi o to, że najemcy będą musieli pokryć część kosztów budowy. Zgodnie z ustawą partycypacja ta nie może przekraczać 25 proc. tych kosztów. Najwięcej punktów uzyska ten TBS

Rząd przyjął zmiany we wsparciu mieszkalnictwa, m.in. dopłaty do czynszu

czynszowe" dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. - W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. - Wprowadzone zostaną

Prezydent podpisał nowelę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP

instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego obecnej i minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, środków realokowanych z kapitałów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym" - czytamy także

Poznańskie TBS oddaje mieszkania współfinansowane kredytem EBI

zbiegu ulic Poszwińskiego i Żołnierzy Wyklętych, gdzie w 7 budynkach powstaje 290 mieszkań w systemie dochodzenia do własności, czytamy dalej. Budowa mieszkań w systemie TBS została sfinansowana z pożyczki udzielonej przez Miasto Poznań oraz środków własnych spółki, partycypacji wniesionej przez

Pracownicy rezygnują z PPK po spojrzeniu na konto w banku

na PPK część pracowników, którzy wcześniej tego nie zrobili, rezygnuje z PPK. Oznacza to, że partycypacja w najbliższych miesiącach może być niższa niż pierwotnie szacowana – wynika z raportu. Badanie przeprowadzone przez Mercera potwierdza przedstawione w połowie grudnia oficjalne dane PFR

Kielce mają list intencyjny ws. budowy 155 mieszkań w ramach Mieszkania+

konkurencja dla Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - po prostu osoby, które nie mają środków na partycypację będą mogły skorzystać z programu Mieszkanie+" - wskazał wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski. Mieszkania, które powstaną w ramach programu Mieszkanie+ we wskazanych przez gminy

Nationale-Nederlanden: Ponad 60% pracowników największych firm słyszało o PPK

czwarty jeszcze nie podjął decyzji, z kolei 42% badanych nie zdecyduje się na udział w programie. Do partycypacji w nim najbardziej zachęca dobrowolność. Fakt, że w każdej chwili można zrezygnować z oszczędzania, jest szczególnie ważny dla osób przed 30. rokiem życia (64% wskazań). Zdaniem blisko 40

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

partycypację wszystkich akcjonariuszy w przejęciu" - czytamy dalej. Jak podano, DataWalk postanowił połączyć interesy kluczowych pracowników oraz wszystkich akcjonariuszy, stawiając jeden wspólny cel, jakim jest osiągnięcie jak najwyższej wartości firmy w całym okresie rozwoju biznesu aż do końca, czyli

PIU: Prawie 60% ankietowanych zainteresowana prywatnym pakietem zdrowotnym

polepszenie jakości opieki zdrowotnej. Co ciekawe, gotowi są ponieść częściowe koszty, dokładając się do prywatnej opieki medycznej. Niemal 60% ankietowanych byłoby zainteresowanych otrzymaniem od swojego pracodawcy pakietu prywatnej opieki medycznej przy założeniu partycypacji w kosztach" - czytamy

Mieszkaniowi oszuści. Jak stracić 90 tys. zł?

przekazywane na zasadach partycypacji. W tej chwili wynosi ona 30 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, dla mieszkania o pow. około 50 m kw. będzie to między 45 a 50 tys. zł. Jak tłumaczy wiceprezes MTBS Przemysław Berent, najemca czy partycypant (nie zawsze musi to być ta sama osoba) nigdy nie nabywa praw

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - podano także. Dla inwestorów mieszkaniowych: zachęty i zobowiązania:  Specustawa będzie obowiązywać przez

Polacy wycofują swoje pieniądze z kont emerytalnych. Niektórzy wyczyścili je do zera

wiele osób skorzystało z tej możliwości. Rządowe dane pokazują, że partycypacja w PPK sięga zaledwie 39 proc. uprawnionych. Powód? Ktoś, kto zapisze się do PPK, ma mniejszą pensję netto. Nie wszyscy więc, którzy teraz wycofują oszczędności z IKE i IKZE, odkładają w PPK. Niektórzy wycofali się ze

EKG: PPK są dobrym pomysłem, ale wpływy mogą okazać się nadal niewystarczające

Analiz Ekonomicznych i były minister finansów Stanisław Kluza, wskazując na rolę pracodawców w systemie Polega ona na tym, że w rzeczywistości zmusza się ich do poniesienia 1,5-proc. kosztów składek, a także kosztów obsługi administracyjnej. "Pracodawcy na końcu się zgodzili na partycypację w

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy. 6

Nationale-Nederlanden: 42% pracowników wie, że część wynagrodzeń trafi do PPK

nowy sposób oszczędzania, podano również. "Powodzenie pracowniczych planów kapitałowych zależeć będzie od poziomu partycypacji. Zrozumienie najważniejszych założeń i zasad działania programu będzie miało kluczowy wpływ na chęć uczestniczenia w nim. Rolą pracodawców, państwa oraz instytucji

Polskie firmy powołały Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

roku. 5. W wypadku niespełnienia postulatów wskazanych w pkt 1 do 4 powyżej, uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia

CD Projekt miał 51,68 mln zł zysku netto, 59,99 mln zł EBIT w I półr. 2019

, wzajemnej promocji oraz partycypacji partnerów w kosztach tej kampanii. Bezpośrednio towarzyszące sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów wyniosły w ujęciu skonsolidowanym 66 168 tys. zł i były wyższe o 51% w stosunku do wartości wykazanej w okresie porównawczym. Wzrost kosztu

Mieszkania na wynajem z TBS. Sposób na tanie mieszkanie?

zażądać tzw. partycypacji (np. 25 proc. ceny mieszkania) oraz kaucji (np. rocznego czynszu). Jeśli mamy starą PRL-owską książeczkę mieszkaniową, możemy sięgnąć po zgromadzony na niej wkład oraz premię gwarancyjną z budżetu państwa. Gdybyśmy zrezygnowali z mieszkania w TBS-ie, odzyskamy partycypację i

Rząd przyjął nowele ws. budownictwa czynszowego i gospodarki nieruchomościami

;, zawartego w rozporządzeniu. Aby ułatwić montaż finansowy przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, podwyższono z 25% do 30% maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie to powinno mieć pozytywny wpływ na

Listy z ZUS straszą. Co ósmy Polak gra w totolotka, żeby mieć pieniądze na emeryturę

75-proc. partycypację, ale w świetle badań Prudential wydaje się to dużym optymizmem.

BGK przyznał 22,2 mln zł kredytu na budowę czynszowych mieszkań w Rudzie Śląsk.

;165 niedrogich mieszkań czynszowych, podano także. "Mieszkania będą oddane w standardzie pod klucz, co gwarantuje możliwość szybkiego zasiedlenia zaraz po odbiorze. 99 lokali trafi do mieszkańców wskazanych przez gminę, a pozostali najemcy będą mogli zawrzeć umowę z TBS-em o partycypację w

Dlaczego firmy masowo garną się do państwowych PPK? "Lepiej się władzy nie narażać"

koniec sierpnia 2018 r., składając do sejmu projekt ustawy, rząd liczył, że poziom partycypacji wyniesie 75 proc. A komu powierzyli swoje pieniądze ci, którzy mimo wszystko do PPK przystąpili? Sprawdzamy. PPK. Państwo rządzi Firma, wstępując do PPK, musi wybrać fundusz, który będzie zarządzał pieniędzmi

Przegląd informacji ze spółek

współdzielenia ryzyka programu faktoringowego, podał BGK. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł. To kolejny krok do rozszerzania współpracy pomiędzy bankami w Polsce i wypełniania luki w systemie finansowym, na którym skorzystają przedsiębiorcy. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie

Cięcia pensji dopiero po wyborach. Pracownicze plany kapitałowe politycznie niewygodne dla władzy

celu, jakim jest powszechna partycypacja w PPK. Czytaj też: Nie będzie emerytur z PPK. Pięć powodów, dla których nie wierzę w reformę emerytalną Morawieckiego [KOSTRZEWSKI] O co chodzi z reformą emerytalną? Przyszli emeryci oprócz emerytury z ZUS mają też dostawać emeryturę dodatkową. W ramach PPK

Przegląd prasy

rosyjskim przy wsparciu PAIH --Orlen Serwis utworzył w Czechach spółkę zależną Orlen Service Česká Republika --Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia --Borys z PFR: Partycypacja w PPK i nowych PPE w dużych firmach sięgnęła 41% --Eurostat: Nadwyżka w

Fotek z GPW: Pozytywny wpływ reformy PPK na giełdę jest niedoszacowany 

., przy założeniu partycypacji na poziomie 75 %. Realizacja tego scenariusza będzie oznaczać istotne odwrócenie nikorzystnych trendów w zakresie odpływu kapitału z rynku akcji obserwowanego w bieżącym roku" - powiedział Fotek podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie

Esaliens TFI: PPK mogą okazać się cennym wsparciem polityki kadrowej firm

przedstawiciel TFI. Według niego, to, co w przypadku PPK może zachęcić pracowników do partycypacji w systemie, to z pewnością fakt finansowania części wpłaty przez pracodawcę (w wysokości nie niższej niż równowartość 1,5% wynagrodzenia brutto) oraz gwarantowana, coroczna dopłata ze środków z Funduszu Pracy

Czerwińska liczy na 50% uczestnictwa w PPK w 2-3 lata

. "W OSR (ocena skutków regulacji) założyliśmy - docelowo - 75-procentową partycypację przy 11,5 mln uczestników, na poziomie podstawowym, czyli 1,5% z możliwością podniesienia do 4% ze strony pracownika, a ze strony pracodawcy 2% z możliwością zwiększenia do 4%. Do tego dochodzą dopłaty ze strony

MIB: Jesienią złożono wnioski o wsparcie budowy ponad 3 900 mieszkań

, - podwyższenie poziomu partycypacji z 25% do 30% kosztów przedsięwzięcia, - podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego. (ISBnews)

MIB: Ruszają konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości. 3. Efektywny i transparentny proces

Przegląd prasy

zagłosuje za likwidacją 30-krotności dot. składek na ZUS; wg niego, temat zostanie zdjęty z agendy Parkiet --Łapiński z Total FIZ: Jeśli partycypacja w PPK będzie poniżej 25%, to scenariusz pozytywnego wpływu na GPW trzeba będzie zweryfikować; przy 40-50% pozostanie on aktualny Puls Biznesu --SKM

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

gromadzeniu środków finansowych w ramach PPK, ale dodatkowo już teraz muszą dołożyć znaczących wysiłków organizacyjnych i  finansowych, aby wdrożyć PPK. Płynne wdrożenie aspektów operacyjnych PPK, zapewniające łatwą i poprawną obsługę programu dla pracowników oraz poziom ich  partycypacji w

FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla rynku kapitałowego i gospodarki

będzie zależała partycypacja w PPK w danej firmie. Dlatego też tak istotnym jest przeprowadzenie przez władze publiczne działań komunikacyjnych w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych grup społecznych. Należy mieć na uwadze różnorodność publiczności, do których adresowane będą działania

ZBP/GPW: 27% Polaków nie ma jakiejkolwiek wiedzy nt. działania giełdy

różnią się. Z co najmniej jednego z wymienionych korzysta 61% badanych - najwięcej z IKE (34%), a co piąty z PPK. "Biorąc pod uwagę to, że PPK są stosunkowo nowe dla Polaków, wysoki odsetek wskazań ich przez respondentów i poziom partycypacji mogą oznaczać, że jeszcze więcej osób przekona się do

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - czytamy dalej. Propozycja skraca procedury, ale

Grupa WP utworzy rezerwę w II kw. wz. w wcześniejszym rozliczeniem Allani

przewidzianą w umowie inwestycyjnej z udziałowcami mniejszościowymi Domodi ich partycypacją w płatnościach na rzecz menedżera Allani, obniżenie wynagrodzenia warunkowego na jego rzecz skutkować będzie ujęciem w drugim kwartale 2016 roku 1,1 mln zł kosztów finansowych w pozycji 'Aktualizacja zobowiązania do

FPP, IE: W PPK warto rozważyć dodatkowe zachęty fiskalne dla mniej zarabiających

; - czytamy w komunikacie. Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców PPK mają być adresowane do 11,4 mln zatrudnionych, a przyjęte założenia wskazują na oczekiwany 75% poziom partycypacji. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że czynnikiem sukcesu dla skutecznego wdrożenia PPK

TDJ proponuje zmiany statutów Famuru, PGO i Zametu w ramach realizacji strategii

partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures, realizowane są inwestycje w innowacyjne, technologiczne startupy o globalnym potencjale. TDJ Finance skupia się na inwestycjach w płynne aktywa finansowe. (ISBnews)  

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

uruchomienia PPK, pracodawca odprowadza na konto pracownika w PPE składkę w wysokości co najmniej 3,5 proc., a partycypacja pracowników wynosi 25 proc. Obecnie 1551 pracodawców prowadzi PPE. Dla pracodawcy wprawdzie PPK są obciążeniem, ale mogą też być one wykorzystane we wspieraniu polityki zatrudnienia

Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat

pracodawców. Przyniesie on realne korzyści jego uczestnikom" - powiedział prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek, cytowany w komunikacie. "Najbardziej na wysokiej partycypacji pracowników w PPK skorzysta polska gospodarka. W długim okresie PKB będzie wyższe nawet o 2% niż w scenariuszu

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rząd liczył na to, że poziom partycypacji w PPK wyniesie 75 proc. Czy warto być w PPK? Kolejne firmy Teraz przyszedł czas na kolejne firmy. Od stycznia 2020 r. obowiązek utworzenia PPK mają szefowie średnich i małych firm (zatrudniających co najmniej 50

Lewiatan: Mikro- i małe instalacje powinny być włączone w system wsparcia OZE

przewiduje innych mechanizmów wsparcia poza sprzedażą energii elektrycznej po średniej cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym. "Ten stan rzeczy trzeba zmienić poprzez implementację rozwiązań dotyczących rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej i możliwości partycypacji przedsiębiorców

Luka w prawie pozwala na nielegalny handel mieszkaniami TBS

Dziennik zaznacza, że w ustawie brakuje uregulowań, które zakazywałyby przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji w TBS. Prawo nie nakazuje też uzyskania od Towarzystwa zgody na dokonanie cesji praw przysługujących najemcy, a także nie ustanawia pierwszeństwa TBS do przejęcia

Przegląd prasy

--ML System ma 16,9 mln zł dofinansowania z PARP na produkcję szyby zespolonej --Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło --Borys: W bardzo dużej liczbie firm partycypacja w PPK wynosi co najmniej 50% --W wyniku wezwania zawarto transakcje na 17 254 934 akcji Ergisu --LW

Przegląd prasy

rynkach azjatyckich --Movie Games wyda pięć symulatorów z portfolio Drago Entertainment w 2020 roku --Pharmena rozpoczęła współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów spółki --Instytut Emerytalny: Średnia partycypacja w PPK w pierwszej transzy to ok. 40% --Eko Export ma umowę

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

założymy tę partycypację, o której mówi ministerstwo, to są bardzo wysokie kwoty. Biorąc pod uwagę średni stan rachunku, jakiego się można spodziewać, szczególnie na początku działania tego programu, to są bardzo obciążające" - stwierdziła Radkowska-Świętoń. "Mam nadzieję, że przynajmniej w

Pracodawcy RP: Dzięki PPK aktywa funduszy emeryt. mogą sięgnąć 17% PKB w 2030 r.

emerytury na ten okres o prawie 70%). Pracodawcy RP wskazują, że potencjalne korzyści dla oszczędzających mogą być znaczne, jednak podstawowym warunkiem powodzenia PPK jest to, aby wzięło w nich udział jak najwięcej osób. Jeśli tzw. poziom partycypacji będzie niski podzielą one los PPE, których rola

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

, aby pobudzić ich gospodarki. By to zrobić, chce obniżyć poziom partycypacji, jaki dane kraje muszą ponosić na konkretne programy. Obecnie w zależności od programu podmioty muszą partycypować w danej inwestycji na poziomie od 15 do 50 proc. jej wartości, po zmianach będzie to tylko 5 proc. Oprócz

Jeszcze tylko podpis prezydenta i ruszy program budowy tanich mieszkań na wynajem

te "o najwyższej użyteczności społecznej oraz sprawności finansowania". Jednym z kryteriów, za które TBS czy spółdzielnia może uzyskać najwięcej punktów, jest wielkość partycypacji. Chodzi o to, że najemcy będą musieli pokryć część kosztów budowy. Zgodnie z ustawą partycypacja ta nie może

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do BB-

partycypację banku w stratach z tym związanych, mogłoby (wraz z jednoczesnym wprowadzeniem podatku bankowego) oznaczać generowanie przez Getin Noble Bank w kolejnych latach ujemnych wyników finansowych. Ze względu na obecne stosunkowo niskie wyposażenie banku w kapitał własny, oznaczałoby to, że w takim

Rząd przyjął nowelę dot. utworzenia Krajowego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP

;przewidziano uruchomienie mechanizmu umożliwiającego montaż finansowy środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego (obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji

Dzierzkowska i Nowogrodzka. Najtańsza oferta 2,5 mln

budynku ZUS, powstanie wyniesione skrzyżowanie. Przebudowa rozpocznie się jeszcze w czasie wakacji i potrwa do połowy listopada. Przypomnijmy, ulice są przebudowywane, gdyż w pobliżu firma Junimex buduje market Kaufland i zaproponowała miastu partycypację w kosztach inwestycji. Miasto uważa, że to sukces