partnerstwo publiczno prywatne

Zespół komunikaty. pl

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Tekst ustawy określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kiedy warto rozważyć możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego?

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - sposób na unijne fundusze?

. Samorządom (ale też i władzom centralnym), poszukującym alternatywnych źródeł sfinansowania "własnego wkładu" w wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, z pomocą przychodzi Partnerstwo Publiczno-Prywatne - specyficzny model współpracy prywatnych firm oraz władz państwowych. PPP nie polega na tym

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

prywatnych podmiotów, które były zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu - mówi Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Fundacja bacznie przyglądała się temu, jak Mokotów przygotowywał się do budowania ratusza w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak ostatecznie miasto z szukaniem

Gronkiewicz-Waltz: Przybędzie mieszkań komunalnych i na wynajem

Gronkiewicz-Waltz: Przybędzie mieszkań komunalnych i na wynajem

będą zwrócone na potrzeby młodych. Dla nich przeznaczone będą mieszkania na wynajem z programu partnerstwa publiczno-prywatnego. - Lokale te zostaną przeznaczone dla osób bez pełnej zdolności kredytowej i takich, które minimalnie przekraczają próg dochodowy wymagany przy przyznawaniu mieszkania

Lotnisko w Grecji - spektakularny przykład Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

bankach komercyjnych) prywatni uczestnicy konsorcjum. Hochtief, ABB i Krantz-TKT będą przez 30 lat (bo na tyle dostały licencję) czerpać zyski m.in. z opłat lotniskowych. - To niespotykany przykład partnerstwa nie tylko na skalę grecką, ale też międzynarodową - mówił Matthias Mitscherlich, niemiecki

Czy będą wreszcie pieniądze na dolnośląskie drogi?

Czy będą wreszcie pieniądze na dolnośląskie drogi?

Będzie to drugie podejście urzędu marszałkowskiego do remontu dolnośląskich dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakłada ona, że prywatna firma wyłoży pieniądze na remont drogi, a później przez kilkanaście lat będzie je odzyskiwać w stałych ratach po zakończeniu prac. Na wysokość rat ma

Wiaty na przystankach po staremu aż do 2015?

Wiaty na przystankach po staremu aż do 2015?

wymianę starych wiat na 1,5 tys. nowych. Miała to być pierwsza warszawska inwestycja zrealizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W zamian za ustawienie wiat (szacowany koszt - 80 mln zł) firma mogłaby czerpać zyski ze sprzedaży reklam w witrynach. Przetarg wlecze się od maja 2010 r. i nie może

Trudne partnerstwo: nie będzie Park&Ride

urzędnicy chcieli rozładować korki w centrum. Trzeci parking miał powstać przy ul. Poznańskiej na Jeżycach, gdzie trudno znaleźć wolne miejsca postojowe. Rok temu Urząd Miasta ogłosił przetarg na te inwestycje. Parkingi miały powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Chodzi o to, że miasto

Remonty dróg za prywatne pieniądze zbyt kosztowne

. - Rozrzut między tymi kwotami i fakt, że musieliśmy w tym przetargu odpowiedzieć firmom aż na 246 pytań, pokazuje, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego to dla wykonawców zupełnie nowa materia i wywołuje wśród nich sporo wątpliwości i lęków - mówi marszałek Jurkowlaniec. Według niego to główna

Wielkopolski tydzień: Chude lata dla Poznania?

latach Poznań na niewiele będzie stać. Prezydent Ryszard Grobelny i jego urzędnicy chcą więc dalej rozwijać miasto dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP). Chodzi o to, że Poznań oddaje inwestorom działki, ci stawiają tam różne obiekty, zarabiają na nich przez kilkadziesiąt lat, a potem oddają

PPP przyspieszy A1?

powrót do koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dzięki takiemu rozwiązaniu udałoby się ruszyć z autostradą wcześniej niż w 2013 r. W obecnej sytuacji to jedyna szansa na przyspieszenie prac - przekonywał Stępień. Projektowanie na nowo autostrady daje szansę na uwzględnienie przynajmniej części

Partner Pilnie Poszukiwany

, restauracje. Miasta będą modernizować swoją sieć komunikacyjną. Resort gospodarki szacuje, że da to ponad 100 tys. nowych miejsc pracy. Realizację inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 ma wesprzeć nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umożliwi ona większy udział prywatnych firm w

Wiele firm chce remontować drogi w systemie PPP

To pierwszy program w kraju zakrojony na tak szeroką skalę. Marszałek województwa chce aż dla 2 tys. spośród 2,3 tys. km dróg wojewódzkich znaleźć firmy, które je wyremontują i będą utrzymywać w doskonałym stanie przez cały rok. Dlaczego firmom ma się to opłacać? Bo będą co kwartał przez 12 lat dost

Co przeszkadza we wdrażaniu PPP?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne może być teraz w Polsce politycznie i psychologicznie nieakceptowane. Ale to się zmieni z czasem, pod wpływem dobrych przykładów. Teraz jest czas na tworzenie podstawy prawnej - ustawa o PPP powinna wejść w życie do końca roku - uważa Tadeusz Kozek, podsekretarz

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r., określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 3,75 mld zł

projekty infrastrukturalne na rynku tramwajowym w Polsce. Grupa będzie koncentrować się na selektywnym wyborze rentownych projektów, również w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, których realizacja będzie odbywać się z wykorzystaniem własnej doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej i posiadanego

Spółka BBI Dev. nie zawarła umowy z Gdańskiem na projekt Dolne Miasto

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Dolne Miasto - spółka celowa BBI Development - nie zawarła umowę partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem Gdańsk na zagospodarowanie obszaru zajezdni w Dolnym Mieście Gdańsku, podał BBI Development. "Spółka celowa otrzymała pismo z Urzędu Miejskiego

KE przekaże 232 mln euro na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

farmaceutycznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. na badania nad szczepionką, a reszta ma zostać przekazana w ciągu najbliższych miesięcy na rzecz państw afrykańskich i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). "Z powodu epidemii koronawirusa zmarło już ponad 2,6 tys. osób, dlatego nie mamy innego

Skanska sprzedała biurowiec Generation Park Z w Warszawie za 98 mln euro

partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała około 34 200 pracowników. (ISBnews)  

Port Gdynia zawarł umowę z doradcami w projekcie nowego terminala kontenerowego

dotacjami unijnymi, a partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo dobrym rozwiązaniem" - powiedział wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP, cytowany w komunikacie. Konsorcjum firm doradczych tworzą: EY, Domański Zakrzewski Palinka i WYG International. Jego zadaniem będzie wspomaganie

Skanska rozpoczęła budowę biurowca P180 w Warszawie

deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała około 34 200 pracowników. (ISBnews)

Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A.

Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze

MIR: Oddano gmach sądu w Nowym Sączu, pierwsze PPP z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Nowy gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - pierwsza inwestycja zrealizowana w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w Polsce, gdzie stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa, a nie samorząd, został dziś oddany do użytkowania, podało Ministerstwo

Fundusze zainwestują w akademiki

. Przykładem może być współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego i BYPolska w formie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dzięki której odnowiono już dwa akademiki. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie też planuje budowę akademików w partnerstwie publiczno-prywatnym

Warmińsko-Mazurskie wypowiedziało umowę PPP spółce zależnej Hawe

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, otrzymała oświadczenie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), poinformowała spółka. "Umowa

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister

Rada Europejska: Jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027

, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Do osiągnięcia celów działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji, pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych, które działają w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm. Przyjęty przez Radę program strategicznej innowacji dotyczy

KE chce przekazać 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek

programu Next Generation EU. Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień to globalne niekomercyjne partnerstwo publiczno-prywatne z siedzibą w Genewie. Sojusz został pomyślany w taki sposób, by przyciągać środki finansowe i wiedzę fachową w celu ratowania życia i ochrony zdrowia poprzez zwiększenie

Fundusz Lords LB Asset Management zbuduje 65,5 MW mocy PV w Polsce do poł. br.

. Dotychczas był zaangażowany w projekty z zakresu energetyki odnawialnej i partnerstwa publiczno-prywatnego. (ISBnews)  

BGK udzielił 140 mln zł finansowania na budowę szpitala w Żywcu

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Żywcu, podał bank. Inwestycja realizowana jest na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i InterHealth Canada

Skanska w Polsce kontynuuje działalność wykonawczą w czasie pandemii

Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, a także mieszkaniowe projekty deweloperskie w Pradze i Warszawie. Oprócz tego Skanska oferuje usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. W 2019 roku Grupa Skanska osiągnęła sprzedaż w wysokości 177 mld SEK i posiadała około 34 200 pracowników. (ISBnews)

MIR: W. Buda i G. Puda zostali powołani na pełnomocników rządu

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a wiceminister Grzegorz Puda objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

jak np. Łódź, Grudziądz czy Szczecin również planują znaczne inwestycje. W Krakowie w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego planowana jest realizacja linii tramwajowej KST etap IV" - wymienił prezes. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja

MIR: Senat przyjął ustawę, która ma 'rozruszać' rynek PPP

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Senat przyjął rządową ustawę, która ma "rozruszać" polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego wciąż raczkuje w porównaniu z rynkami krajów

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

prywatne w modelu współdzielenia częstotliwości i sieci telekomunikacyjnej, również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W przypadku tak dużej inwestycji, jaką jest rozwój infrastruktury dla sieci 5G, niezbędna jest dokładna analiza każdego z możliwych scenariuszy finansowania" - dodał

Colas Polska złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Skanska

(Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Nabywana część mienia Skanska S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji mas mineralno-bitumicznych (mieszanek mineralno-asfaltowych) oraz ich wbudowywania w ramach ostatnich etapów prac infrastrukturalnych (obejmujących w szczególności budowę dróg i autostrad

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, budżetu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, parków narodowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek wodnych, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także z budżetu środków europejskich, środków z pożyczek i kredytów lub innych form wsparcia realizacji

PKP otworzyły nowy dworzec w Sopocie

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - PKP SA otworzyły nowy dworzec kolejowy w Sopocie, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z udziałem PKP, miasta Sopotu i inwestora prywatnego - Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, podała spółka.  "Nowy dworzec w Sopocie to jedna z

Euro Styl z grupy Dom Dev. weźmie udział w projekcie PPP w Gdańsku za 277 mln zł

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Euro Styl z grupy kapitałowej Dom Development wszedł w skład konsorcjum pod nazwą GGI Dolne Miasto, które podpisało umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) z Miastem Gdańsk. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu 8 lat na Dolnym Mieście zrealizowane zostaną

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

przepisów prawa karnego UE i wymiana informacji: Komisja przygotuje wytyczne w sprawie roli partnerstw publiczno-prywatnych w tym zakresie w celu wyjaśnienia, jak może przebiegać współpraca w zakresie wymiany danych, oraz w celu zwiększenia takiej wymiany. W ocenie Komisji współpraca sądowa i policyjna

Port Gdynia porozumiał się z CPK ws. planowania i budowy tzw. Drogi Czerwonej

Funduszy i Polityki Regionalnej. Przygotowanie strategicznej inwestycji portu gdyńskiego - Portu Zewnętrznego odbywa się w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Budowa nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla konkurencyjności każdego portu, a zastosowanie modelu PPP stworzy możliwość

Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

lata 2021-22. Tym bardziej duża jest rola centralnych inwestycji" - pokreślił Trojanowski. Prezesi wyrazili też nadzieję, że będą realizowane inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Patrzymy z ostrożnością na przyszłość i już tak intensywnie poziomu zatrudnienia w

Goldbeck złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie spółki Comfort

klucz", renowacja budowli już istniejących, zarządzanie obiektami, instalacje fotowoltaiczne jak również projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Świadczone usługi opierają się na tworzeniu koncepcji, budowie oraz zarządzaniu budynkami biurowymi, halami oraz parkingami. Grupa

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali list intencyjny inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego, podał resort. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy. Wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był

Comarch liczy na realizację projektów 'smart city' m.in. w formule PPP

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Comarch liczy na wdrożenia projektów "smart city" m.in. w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), poinformował kierownik projektów w Comarchu Paweł Wnętkowski. "'Smart city' jest jednym ze strategicznych segmentów grupy Comarch

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

podmiotów, które były zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu - mówi Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Fundacja bacznie przyglądała się temu, jak Mokotów przygotowuje się do budowania ratusza w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak ostatecznie miasto z szukaniem prywatnego

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

Haładyj (nadzorujący prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców, m.in. w ramach pakietów 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu) oraz Witold Słowik (odpowiada za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i środki unijne na inwestycje infrastrukturalne). Założenia, które przyświecają pracom nad

Witols Słowik został powołany na p.o. prezesa zarządu PGZ

odpowiedzialny za dystrybucję środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wdrażanie instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF), wdrażanie instrumentów Planu Junckera oraz rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wcześniej, 21 września br

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

Niepełnosprawnych, projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny,  projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie

Rząd przyjął Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 r. wart 40 mld zł

Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu" - czytamy dalej. Inwestycje finansowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.     Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów, wskazano

Rząd przyjął nowelę dotyczącą realizacji programu 'Mieszkanie+'

lub pośrednio przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne. Umożliwiono również udostępnienie nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o własności lokali

Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz niektórych innych ustaw, który powinien umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w

Fundusz Marguerite: Instalacja za 832 mln zł zapewni prąd i ciepło dla Poznania

spalarnię, dostarczającą prąd i ciepło dla miasta. Jest to największy projekt zrealizowany w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Jednym z sześciu głównych inwestorów Funduszu Marguerite, z zaangażowaniem w wysokości 100 mln euro, jest PKO Bank Polski. "Projekt spalarni w

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Konsorcjum banków udzieliło 92 mln zł kredytu na budowę szpitala w Żywcu

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Upper Finance Med Consulting pozyskał 92 mln zł kredytu od konsorcjum banków na finansowanie budowy i wyposażenia szpitala w Żywcu, realizowanego przez InterHealth Canada w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, podała firma. Kredyt w łącznej kwocie 92 mln

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

w ramach polityki spójności, podano dalej. Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego. "W

GDDKiA ma 1,3 mld zł dofinansowania z UE na budowę odcinków S6 i A2

;Przygotowujemy dalszą realizację korytarza drogi ekspresowej S6 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają niezbędne prace przygotowawcze w tej sprawie" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Z kolei całkowity koszt budowy autostrady A2 od Warszawy (w

PKP planuje ogólnopolski projekt logistyczny, liczy na udział rządu

informacji na ten temat pojawi się w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Członkowie zarządu wyjaśnili, że w ramach projektu widzą miejsce na współpracę "w różnych modelach" z różnymi podmiotami, np. samorządami i w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. "Nie wykluczmy różnorodnych modeli

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

element programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania. Założenia nowej ustawy Pzp przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego i elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

Alcatel-Lucent złożył pozew w sądzie przeciw grupie Hawe o zapłatę 56 mln zł

Alcatel Lucent wobec emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z projektem 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' (SSPW), realizowanym przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym […] zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a ORSS"

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

. Założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego i elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' Stalexport Autostrady, wycena 5,85 zł

porównawczej. Dyskonto wyceny wydaje się związane z 1) modelem partnerstwa publiczno-prywatnego, na którym opiera się działalność Stalexportu (przychody z koncesji stanowią ok. 99% przychodów ogółem), 2) poufności umowy koncesji i 3) nietypowej postaci sprawozdań finansowych (z uwagi na umowy PPP)" &ndash

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

modernizacji i utrzymania jednej szóstej sieci dróg tego województwa. Projekt ma być realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma wybrana w przetargu przez władze województwa ma do 2020 r. wybudować 11,7 km oraz przebudować 76,7 km dróg wojewódzkich, a ponadto od 2015 r. przez 30 lat zajmować

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

2017 powinien osiągnąć poziom 3,3%, a także przejrzystym i efektywnym procedurom zamówień publicznych w tym kraju oraz rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w ramach którego zainwestowano wiele miliardów euro w rozbudowę infrastruktury drogowej i wodnej. W osiągnięciu wysokiej pozycji

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, zwłaszcza po 2018

konferencji prasowej. "Poza koleją, druga ważna część to będą drogi, a trzecia - energetyka. A ponadto budownictwo ogólne, w naszej spółce zależnej PRK7 Nieruchomości już wkrótce będą widoczne pierwsze kontrakty. Przewidujemy też bardzo istotny udział partnerstwa publiczno-prywatnego, gdy mniejsza

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu

Hochtief Polska zbuduje biurowiec w Warszawie dla Castor Park

specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Firma wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim. Hochtief Polska prowadzi działalność na terenie całego kraju

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

przepisy unijne - tzw. dyrektywę koncesyjną z 2014 r., która ma na celu ograniczenie niepewności prawnej przy zawieraniu umów koncesji oraz ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych (przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszego

Przegląd prasy

produkcji zaawansowanych leków, które przynoszą duże zyski, a z drugiej partnerstwo publiczno-prywatne czy zaangażowanie państwowego producenta leków w produkcję kilkudziesięciu substancji, które zabezpieczają podstawowe potrzeby --Bonair, obecny na rynku IT od blisko 30 lat, dołącza do międzynarodowej

MIB: Jest umowa na koncepcję A2 do Siedlec, przetarg na budowę wiosną 2019 r.

rozważany do realizacji przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontynuacją autostrady A2 jest Południowa Obwodnica Warszawy, na której budowę umowy zostały podpisane w grudniu 2015 r. Pod koniec 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał ostatnie decyzje i pozwolenia (dla tunelu pod Ursynowem

Projekt ?GEPARD"

publicznych. ŁUKASZ CZABAN Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych. DAMIAN MICHALAK Radca prawny, wieloletni ekspert i trener, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym. MARCIN WIĘCKOWSKI

Warbud rozpoczął budowę sądu w N. Sączu - pierwszego projektu PPP z udziałem SP

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Warbud oficjalnie rozpoczął budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - pierwszej w Polsce inwestycji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), gdzie po stronie publicznej stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, podała spółka

Przegląd prasy

; Puls Biznesu --PGNiG powołało fundusz venture capital, żeby finansować nowe technologie dla energetyki. PGNiG Ventures w ciągu 6 lat zainwestuje blisko 100 mln zł --Samorządy nie mówią 'nie' rządowym pomysłom rozruszania partnerstwa publiczno-prywatnego w mieszkaniówce, ale chcą  realnych

Zakończono współfinansowaną przez BGK rozbudowę terminala DCT Gdańsk

publiczno-prywatnego. "Oddanie do użytku drugiego głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego DCT Gdańsk to inwestycja istotna dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, która wymaga nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Połączenie silnych portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie z

Hawe: Spółka ORSS gotowa do przekazania sieci SSPW w woj. podkarpackim

. z siedzibą w Warszawie (ORSS) w dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2015 r.) zgłosiła gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego sieci 'SSPW - województwo podkarpackie' realizowanego przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 26 września 2013 r. (umowa PPP) zawartej

EBOR udzieli 10 mln euro pożyczki na budowę szpitala w Żywcu

przekazania żywieckiego szpitala w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak podawało wówczas Starostwo Powiatowe w Żywcu, budowa miała rozpocząć się w I kwartale 2015 roku, a nowy szpital miał być gotowy na przyjęcie pacjentów na przełomie 2016/2017 roku. (ISBnews)

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Nasz portfel zamówień wynosi obecnie ponad 1 mld zł, ale w 2015 r. chcemy zrealizować projekty za 1,1-1,2 mld zł; sądzimy, że tyle jeszcze dopiszemy do tegorocznego

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

; Ostatnią z rekomendacji jest odczarowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wykorzystanie innowacyjności polskich prywatnych firm zwłaszcza w obszarze transportu, energetyki, usług komunalnych oraz walki ze smogiem. Raport zawiera także przegląd międzynarodowych rankingów, które oceniają polską

"PB": Autostrada Kulczyka po 20 groszy

Gazeta przypomina, że opłaty na liczącym 105 kilometrów odcinku A2 ruszają 21 maja. Odcinkiem zarządza Autostrada Wielkopolska, spółka z grupy Jana Kulczyka, ale stawki ustala minister transportu, bo odcinek został wykonany w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa. Oficjalnie stawki zostaną

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław - Łódź. Kolejne 27 MOP-ów I na autostradach A1, A2 i A4 są przedmiotem postepowania przetargowego. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu. "W 2019 roku rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno

EDC rozmawia z polskimi producentami samolotów nt. silnika podobnego do HondyJet

kontroli tolerancji oraz nowoczesny system kontroli jakości produkcji tego silnika pozwoliły także na uzyskanie niskiego poziomu hałasu w kabinie oraz najwyższego komfortu lotu w tej klasie samolotów. EDC powstało w 2000 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne – wspólne przedsięwzięcie Instytutu

Hawe i ORSS: Mogło dojść do przestępstwa przy przetargach

Wschodniej na lata 2007- 2013. Kwota ta miała pokryć zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Projekty zostały zrealizowane na zlecenie samorządów w ramach formuły PPP - partnerstwa publiczno-prywatnego" - czytamy w

Przegląd prasy

) prawdopodobnie we wrześniu Dziennik Gazeta Prawna --Przygotowania do budowy kilku ważnych ekspresówek na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wciąż są w powijakach --Hordyński z Huawei: Jesteśmy gotowi do udostępnienia odpowiednich danych i informacji instytucjom, które będą decydowały o rozwoju

Polskie Inwestycje Rozwojowe zainwestują w ciepło

ciepłowni. - To pierwszy projekt realizowany przez PIR z samorządem terytorialnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - podkreślił prezes PIR Mariusz Grendowicz. Wartość inwestycji w Olsztynie jest szacowana na ok. 600 mln zł, ale ma ona nie tylko bardzo duże znaczenie dla tego miasta, ale ma być

PL.2012+ planuje halę na 15 tys. osób i hotel w pobliżu Stadionu Narodowego

oferty biznesowej spółki byłoby zbudowanie hotelu, który jest niezbędny w tej części Warszawy, przy tak ważnym obiekcie jakim jest stadion PGE Narodowy. "Inwestycja taka powinna byś  zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Planujemy znalezienie inwestora, który sfinansowałby

Budowa mieszkań tylko według gminnego planu

partnerstwo publiczno-prywatne jest konieczne, bo miasto nie jest w stanie samodzielnie finansować tak gigantycznego przedsięwzięcia. Pieniądze z funduszy unijnych są zaś kroplą w morzu potrzeb. Prezes fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Irena Herbst poinformowała, że w ustawie o rewitalizacji

Przegląd informacji ze spółek

Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) z Miastem Gdańsk. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu 8 lat na Dolnym Mieście zrealizowane zostaną liczne cele o charakterze publicznym oraz komercyjnym. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 277 mln zł netto, podał Dom Development. Obok Euro Stylu w konsorcjum jest

Ratusz szuka wspólnika do aquaparku

stanął, choć wcześniej prezydent Adam Wasilewski wielokrotnie rozmawiał z potencjalnymi inwestorami. - Przetarg był dobrze przygotowany. Ale gdy przyszło co do czego... - przypomina Wojewódzki. Teraz ma być inaczej, już dwie firmy wyraziły wstępnie wolę wejścia z miastem w partnerstwo publiczno-prywatne