partnerów konsorcjum

Małgorzata Rusek

Salowe nie chcą przejęcia przez wrocławską firmę

Salowe nie chcą przejęcia przez wrocławską firmę

Konsorcjum wrocławskich firm Impel Cleaning i Hospital Serwis EKO-Partner wygrało przetarg na sprzątanie szpitala na Józefowie. Salowe nie zgadzają się na przejęcie przez nową firmę. Chcą odejść ze szpitala z odprawami i dopiero wtedy się zatrudnić w nowej firmie

PKP i UMTS

Polskie Koleje Państwowe poszukują partnera, z którym mogłyby stworzyć konsorcjum i ewentualnie wystartować w przetargu na telefonię komórkową trzeciej generacji (UMTS)

Biomed-Lublin zawarł umowę konsorcjum dot. badań nad immunoglobuliną ludzką

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin. "Liderem konsorcjum a także dysponentem środków finansowych przekazanych przez ABM na realizację projektu jest szpital, zaś emitent i instytut są partnerami. Każdy z konsorcjantów odpowiedzialny jest za realizacje swoich zadań wynikających z

Oferta konsorcjum Mirbudu warta 586,7 mln zł wybrana w przetargu na odcinek S1

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (partner, spółka z grupy Mirbudu), warta 586,7 mln zł brutto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w przetargu pn. "Budowa drogi

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na

Oferta konsorcjum spółki Most. Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w Gliwicach

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (lider konsorcjum) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. (partner konsorcjum) została uznana jako najkorzystniejsza w

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

współdziałania, jednak jeśli uczestnicy konsorcjum mają możliwość samodzielnej realizacji zamówienia, to powinni je przeprowadzić bez współpracy ograniczającej konkurencję. Podobnie jest w sytuacji, w której możliwe jest wykonanie usług z mniejszą liczbą partnerów niż należy do konsorcjum" - powiedział

Grupa Polimeksu ma umowę z Veolia Energia Poznań na kwotę ok. 36 mln zł netto

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal (jako partner konsorcjum), Polimex Energetyka (spółka zależna Polimeksu jako lider konsorcjum), oraz Energomontaż-Północ-Bełchatów (spółka zależna Polimeksu jako partner konsorcjum) ma umowę z Veolia

Oferta konsorcjum Torpolu ponownie wybrana w przetargu Elektrowni Ostrołęka

Kombud S.A. (partner) za najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie. Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny: cena (waga 90%) oraz termin wykonania wskazanego zakresu prac (waga 10%). Termin realizacji ww. inwestycji został określony na

Oferta konsorcjum ZUE warta 69 mln zł wybrana na prace w Gorzowie Wlkp.

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum ZUE (lider) i FDO (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I" w ramach zadania pn. "System zrównoważonego

GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady

. W przetargu złożono następujące oferty: 1. Konsorcjum firm: lider - Metrostav Polska S.A., partner - Metrostav a.s. - 303 116 518,13 zł 2. PORR S.A. - 280 985 166,68 zł 3. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 274 164 734,61 zł 4. Konsorcjum firm: lider - Budimex S.A., partner

KIO uwzględniło odwołanie konsorcjum Mirbudu w przetargu na drogę S14

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie

Port Gdynia zawarł umowę z doradcami w projekcie nowego terminala kontenerowego

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisał umowę z konsorcjum firm doradczych ws. wsparcia w procesie zawarcia i uruchomienia umowy z partnerem prywatnym w projekcie PPP na nowy głębokowodny terminal kontenerowy, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę w woj. podlaskim za 141,6 mln zł netto

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji pn

Konsorcjum ZUE zleciło rozbudowę drogi w Krakowie za ok. 35,3 mln zł

2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. "Umowa została zawarta przez spółkę w imieniu własnym, ale również na rzecz pozostałych partnerów w konsorcjum (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" sp. z o.o. - partner, Przedsiębiorstwo Budownictwa

Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na obwodnicę za 77,9 mln zł

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider, 71% udziału w konsorcjum), Masfalt Sp. z o.o . (partner) i Drogomex Sp. z o.o. (partner) podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

Konsorcjum Sygnity i DHI Polska ma umowę na system monitoringu za 30,3 mln zł

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków, podało Sygnity. Wynagrodzenie wykonawcy z

Konsorcjum z Unibepem ma umowę za ok. 194,6 mln zł netto na węzeł na S8

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firm: PORR (lider konsorcjum), Unibep (partner konsorcjum) oraz Value Engineering (partner projektowy) podpisało umowę o wartości ok. 194,6 mln zł netto na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F

Oferta konsorcjum ze spółką Introlu najkorzystniejsza na przebudowę instalacji

uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: I4Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - lider konsorcjum (spółka z 70% udziałem emitenta); Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partner konsorcjum. Wartość wygranego przetargu wynosi 19,7 mln zł netto + VAT. Udział prac lidera konsorcjum

Vistal Gdynia odstąpił od umowy na budowę mostu w Gdańsku

porozumienia wykonawczego zawartych z partnerami konsorcjum, dodano. "Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji odstąpił od umowy na wykonanie zamówienia pn. 'Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie', zawartej z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

progach unijnych Pytanie: W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum , załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe&rdquo

Konsorcjum Trakcji ma umowę na przebudowę w Krakowie za 76,6 mln zł netto

składzie: Trakcja PRKiI S.A. - lider konsorcjum, COMSA S.A.U. - partner konsorcjum podpisała z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, umowę na wykonanie robót budowlanych: 'Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na

Konsorcjum Mostostalu W-wa wybuduje zbiorniki dla PERN za 132,5 mln zł netto

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę na budowę zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie oraz budowę zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla

KGHM i PGE zapewnią ok. 20% finansowania projektu realizowanego z UKSW

zostanie przeznaczone na projekty realizowane przez innych partnerów naukowych konsorcjum - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i Ośrodek Przetwarzania Informacji. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, jednak jednym z wymogów jest jego realizacja wspólnie z partnerami biznesowymi

Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na halę w Puławach za 86,9 mln zł

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Puławy (lider, 27,2% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Warszawa (72,8%) podpisało umowę z Urzędem Miasta Puławy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach za 86,93 mln zł brutto, podał Mostostal Warszawa. "Termin realizacji: do

MOL dokonał nowego odkrycia gazu i kondensatu w Pakistanie

, cytowany w komunikacie. Jest to 13. odkrycie spółki w Pakistanie i 10. odkrycie w bloku TAL. Jako operator bloku TAL z udziałem 8,4% MOL jest odpowiedzialny za 89 mboepd produkcji brutto (od I kwartału 2020 r.). Partnerami w konsorcjum są OGDCL, PPL, POL i GHPL. MOL ma 21 lat doświadczenia w

Oferta Budimeksu i Strabagu za 456,7 mln zł netto wybrana na budowę odcinka S14

drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, podała spółka. "Zarząd Budimeksu informuje, że otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimex – lider konsorcjum 50 % i Strabag Sp. z o.o. – partner

Oferta konsorcjum Budimeksu wart. 128,7 mln zł wybrana przez PKP PLK

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Budimeksu (lidera konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji (partnera konsorcjum) została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe w przetargu na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na

Konsorcjum Mostostalu Warszawa rozbuduje zbiornik dla PERN-u za 142,9 mln zł

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Oferty Mostostalu Warszawa, jako partner konsorcjum (wraz z Mostostal Płock jako lider) została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza przy realizacji inwestycji pn. "Generalne wykonawstwo - rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk", podała spółka

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Mostostalu Płock, warta 132,5 mln zł netto, została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

Mirbud S.A. - partner unieważnia czynność z 26 kwietnia 2018 roku polegającą na unieważnieniu czynności wykluczenia konsorcjum Kobylarnia z prowadzonego postępowania w części 1 i 2 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad

Konsorcjum Unibepu rozbuduje drogę nr 645 w woj. podlaskim za 43,4 mln zł netto

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Unibep (lider) i Bik - Projekt (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

podczas prezentacji wyników na walnym zgromadzeniu Taurona w Katowicach, odpowiadając na pytanie akcjonariuszy. Nie podał szczegółów dotyczących negocjacji. Tauron zapowiadał w 2019 r., że będzie szukał partnerów dla aktywów wydobywczych, w szczególności Zakładu Górniczego Janina. W grudniu grupa podała

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka. Kwota powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA. Alior Bank zawarł porozumienia z czterema organizacjami związkowymi kończące spór zbiorowy, podał bank.  Oferta konsorcjum ZUE (lider) i FDO (partner) została

Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider 99% udziałów w konsorcjum) i Firmy Handlowo-Usługowej Efer (1% udziałów w konsorcjum) podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneks do umowy na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i

Konsorcjum z Budimeksem może już rozpocząć budowę EC w Wilnie

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) może rozpocząć prace przy nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC "Vilniaus

Poczta Polska otrzymała 500 tys. zł wsparcia z unijnego programu 'Horyzont 2020'

sensorycznej oraz zastosowanie standardu EPCIS - bazy wydarzeniowej, które ułatwiają transfer danych między partnerami publicznymi i prywatnymi zaangażowanymi w operacje logistyczne przesyłek w kanale e-commerce. Projekt badawczy PLANET to 36-miesięczny międzynarodowy projekt badawczy obejmujący konsorcjum

Konsorcjum z Unibepem ma dwie umowy z GDDKiA na łącznie ok. 68,4 mln zł netto

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Unibepu (lider konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (partner konsorcjum) zawarło dwie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego

PERN podpisał umowę na dwa zbiorniki paliwowe po 32 tys. m3 w bazie w Dębogórzu

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - PERN podpisał umowę z konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) i Mekro (partner) na realizację dwóch zbiorników magazynowych po 32 tys. m3 każdy na terenie bazy w Dębogórzu, podała spółka

Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wlkp. za 69 mln zł

kontraktu wynosi 56,1 mln zł netto (69 mln zł brutto). Partnerem ZUE w konsorcjum jest FDO, przy czym 95% wartości zlecenia przypada na ZUE. Termin realizacji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podała spółka. "Cieszymy się z podpisania kolejnej umowy w zakresie infrastruktury miejskiej. W 2019

Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę z Portem Modlin, zapłaci 0,5 mln zł

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę sądową z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin w ramach postępowania na tle realizacji umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin", podał

Konsorcjum EX-PL ma realizować projekty z obszaru górnictwa kosmicznego

Technologies. Działaniom konsorcjum towarzyszy także współpraca z grupą obserwatorów i partnerów, w tym PIAP oraz młodymi zespołami tworzącymi przyszłe rozwiązania dla kosmicznego górnictwa (DREAM – narzędzia do wiercenia kosmicznego, czy PW-Sat2 – CubeSaty do wykorzystania jako lądowniki), podano

Oferta konsorcjum Famuru na 72,4 mln zł wybrana dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Famur (lider konsorcjum) oraz Kopex Machinery (partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę nowego wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. za

Konsorcjum Mostostal Warszawa z najkorzystniejszą ofertą w przetargu GDDKiA

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Warszawa złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obwodnicę Stalowej Woli ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z ceną brutto zamówienia wynoszącą 199 mln zł, podała spółka.  "Oferta Konsorcjum

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę na obrotowy kredyt odnawialny na kwotę do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania

Konsorcjum B. Pocztowego, PKO BP i eService dostarczy terminale Poczcie Polskiej

znaków, pozwalająca na dokonywanie płatności m.in. w serwisach internetowych. Jako partner technologiczny działający w konsorcjum rynkowych liderów, chcemy dostarczać jego członkom i ich klientom wygodne i zaawansowane rozwiązania płatnicze. Wiemy, że posiadacze kart oczekują łatwego dostępu do tego typu

Konsorcjum Budimeksu zbuduje blok gazowo-parowy na Litwie za 178 mln euro netto

 netto, podała spółka. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2016 r. konsorcjum w składzie Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum z udziałem 39,26%), Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48,46%) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner konsorcjum z

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa za 18,21 mln zł wybrana w przetargu OPWiK

(lider, 99% udziałów w konsorcjum) oraz Firmy Usługowo-Handlowej 'EFER' (partner, 1% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - zadanie I'" - czytamy w komunikacie.  Oferta

Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość ok. 3,84 mld zł

) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako partner konsorcjum) podpisały umowę na wykonanie, największej od kilku lat inwestycji drogowej realizowanej przez grupę 'Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20'"

Ofertę konsorcjum Budimeksu oceniono najwyżej w przetargu na budowę drogi S14

;Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące, że oferta konsorcjum Budimex SA - lider konsorcjum (50%) i Strabag Sp. z o.o. - partner konsorcjum (50%) została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S14

Konsorcjum z Erbudem ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 41,35 mln zł netto

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Erbud jako partner konsorcjum z PBDI l(iderem konsorcjum) i Electrum zawarł z Windfarm Polska II umowę o wartości 41,35 mln zł na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości

Mirbud ma umowę na łącznik do obwodnicy Inowrocławia za 94 mln zł

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbudu (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę 4,88-kilometrowego łącznika do obwodnicy Inowrocławia za

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 234,5 mln zł wybrana na odcinek S19

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construcción, warta 234,5 mln zł brutto, na zaprojektowanie oraz budowę odcinka Kamień - Sokołów Małopolski Północ (długości ok. 7,9 km) drogi ekspresowej S19, została ponownie uznana za

PERN: Trwają przygotowania do wykonania fundamentów zbiorników TNG w Gdańsku

więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską. PERN na początku lutego tego roku przekazał plac budowy wykonawcy prowadzącemu ten projekt. Budowę realizuje konsorcjum Naftoremont - Naftobudowa jako lider oraz firma Agat - partner konsorcjum. Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21

Konsorcjum Vistal Gdynia ma umowę na budowę wiaduktu k. Elbląga

;Most" Sp. z o.o. (partner konsorcjum) na wykonanie robót budowlanych pn.: 'Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg'"- czytamy w komunikacie. Pod koniec lipca Vistal Gdynia poinformował, że oferta konsorcjum Vistalu

Konsorcjum Mostostalu W-wa ma umowę na inwestycję w Zduńskiej Woli na 39 mln zł

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał - jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą Mostostal Warszawa i Sanell - umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w

Konsorcjum Budimeksu ma umowę na ul. Towarową w Olsztynie za 83,79 mln zł netto

Konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum 5%) podpisało z Urzędem Miasta Olsztyna umowę na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna, podała spółka. Wartość umowy to 83,79 mln zł

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako partner biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Kwota przetargu: powyżej 10 000 000 euro" - czytamy w komunikacie. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do

Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia na budowę wiaduktu k. Elbląga najkorzystniejsza

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia jako lidera konsorcjum oraz Most Sp. z o.o. jako partnera konsorcjum, warta 19,5 mln zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga została uznana za

Konsorcjum z Vistal Gdynia ma umowę z ZDiTM w Szczecinie o wartości 18,6 mln zł

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Konsorcjum firm Vistal Gdynia S.A. (liderem konsorcjum) oraz Vistal Infrastructure Sp. z o.o. (partner konsorcjum) zawarło z Gminą Miasta Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie umowę na wykonanie remontu mostu Cłowego nad rz

Pure Biologics ma umowę z NCBR na dofinasowanie projektu AptaMLN

projekcie jako partnera konsorcjum wynosi 60%, podano.  "Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez emitenta wynosi 1 411 510,00 zł

Work Service ma umowę dot. zbycia węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft.

wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Umowa stanowi potwierdzenie ustaleń dot. warunków sprzedaży Prohuman zawartych w Term Sheet, które podmioty podpisały 8 maja br.  "Zakończenie negocjacji rozwiązujących wszystkie kwestie sporne z węgierskim partnerem i podpisanie

PGE ma umowę z konsorcjum banków na 4,1 mld zł kredytu odnawialnego (aktual.)

zewnętrznego finansowania. Dzisiejsza umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym pokazują, że grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner" - powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie

Konsorcjum Mostostalu W-wa wybrane do budowy odcinka S1 za 76,8 mln zł

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construccion, warta 76,8 mln zł brutto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie III etap z

Budimex rozpoczął prace na odcinku A1 - obwodnica Częstochowy

(GDDKIA) Budimex rozpoczął prace na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia (obwodnica Częstochowy). Generalnym wykonawcą prac przejętych po włoskiej firmie Salini jest konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe (lider 45%), Budimex (partner 45%), Budpol (partner 10%)"

PGE ma umowę z konsorcjum banków na 4,1 mld zł kredytu odnawialnego

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z międzynarodowym konsorcjum czterech banków umowę czteroletniego kredytu odnawialnego na kwotę 4,1 mld zł. W skład konsorcjum banków wchodzą: Santander Bank Polska, PKO Bank Polski, Intesa Paolo oraz MUFG Bank (Europe

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

partnerów na rynku finansowym rozwiązaniami, które pozwalają potwierdzić zaangażowanie wszystkich stron w obszarze odpowiedzialnego biznesu, więc chętnie korzystamy z takich innowacyjnych instrumentów" - powiedział wiceprezes Energi ds. finansowych Marek Kasicki, cytowany w komunikacie. Pierwsze

Libet miał 17,78 mln zł zysku netto, 42,9 mln zł EBITDA w 2019 r.

stałym kontakcie z naszymi partnerami finansującymi. Dobre wyniki Grupy oraz wiara banków w przyjętą przez nas strategię pozwoliły na aneksowanie umowy z konsorcjum w skład którego wchodzą mbank, ING, PKO BP, Santander oraz SGS" - powiedział członek zarządu Libet Ireneusz Gronostaj, cytowany w

Oferta konsorcjum Mirbudu za 687 mln zł najkorzystniejsza na odcinek A1

złożona przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z grupy kapitałowej emitenta (lidera) i Mirbud S.A. (partnera), spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Łodzi) i

Spółki z grupy PGZ podpisały umowy z Raytheon dot. systemu Wisła

zakładom możliwość eksportu własnych produktów i usług do innych państw-partnerów Patriot, podano. "Podpisane umowy to efekt współpracy, której celem jest włączanie spółek z naszej grupy w łańcuchy dostaw partnerów zagranicznych. W ten sposób umacniamy relacje z 

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - PERN podpisał umowę z konsorcjum w składzie: SGS Polska (lider) oraz BBF (partner) na pełnienie funkcji inżyniera budowy na czas przygotowywania i realizacji II nitki Rurociągu Pomorskiego, podała spółka. "Funkcja inżyniera budowy jest często

Emitel przeprowadził refinansowanie na kwotę 1,5 mld zł

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Emitel zrefinansował istniejący kredyt i wydłużył dostępny okres finansowania, podpisując umowę kredytową z konsorcjum 6 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie o wartości 1,5 mld zł (z możliwością powiększenia do 1,6 mld zł po spełnieniu określonych

PSA, PFR oraz IFM Investors zamknęły transakcję nabycia DCT Gdańsk

. Obecnie trwa rozbudowa terminala, która zakończy się na przełomie 2019 i 2020 roku. Partnerzy konsorcjum zamierzają dalej wzmacniać pozycję DCT Gdańsk, a także przeanalizować możliwości ekspansji i dalszego wzrostu mocy obsługowych terminala" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)  

Konsorcjum Vistalu Gdynia z najniższą ofertą na odcinek obwodnicy Skawiny

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. 'Obwodnica Skawiny etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44'. Cena zaoferowana przez konsorcjum Firm Vistal Gdynia S.A (lider konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. partner konsorcjum

GDDKiA: Wśród wybranych wykonawców S5 m.in. Impresa Pizzarotti, Trakcja i Mirbud

113,70 zł) - odc. Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km) - Impresa Pizzarotti (409 760 779,95 zł) - odc. Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km) - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider), Trakcja PRKiI S.A (partner) (369 000 000 zł) - odc. Tryszczyn

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

prac zabezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji. W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz Budpol Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu

Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Projekt Pure Biologics realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu "

Strabag i Budimex mają umowę na odcinek A1 w woj. łódzkim za 573 mln zł

politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, podczas konferencji prasowej. Odcinek, na który dziś podpisano umowę, liczy prawie 16,7 km długości. Pod koniec lipca konsorcjum firm Strabag (partner, 50%) oraz Budimex (lider, 50%) podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę 16 km autostrady A1

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

199,2 mln zł brutto, poinformowała spółka. "Spółka, działając w ramach konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A. (lider) oraz Acciona Construccion S.A. (partner) podpisała z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie umowę w ramach przetargu ograniczonego na

Mostostal Warszawa w konsorcjum chce wybudować Elektrownię Ostrołęka C

; "Zarząd Mostostal Warszawa działając w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Doosan Heavy Industries and Construction (lider), Mostostal Warszawa (partner) oraz Acciona Industrial (partner), złożyła dokumentację do prekwalifikacji w postępowaniu przetargowym na budowę kompletnego

Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na roboty bud. w Otwocku za 18,21 mln zł

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Firmy Handlowo-Usługowej Efer podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał

Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na budowę odc.S19 za 272,5 mln zł brutto

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa, w skład którego wchodzą spółka (lider) i Acciona Construcción (partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze za

Konsorcjum z Budimeksem pracuje nad ograniczeniem emisji ze spalania węgla

oraz położeniem lanc sterować będzie odpowiedni algorytm. Badania przemysłowe i rozwojowe, realizowane przez partnerów konsorcjum, obejmą model i pracę wybranego kotła, a ich celem będzie wskazanie optymalnego miejsca zainstalowania lanc. Określone zostaną parametry ich pracy, a

Konsorcjum z Budimeksem ma warunkową umowę na EC w Wilnie za 178 mln euro netto

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) zawarło umowę warunkową na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC "

Konsorcjum Strabagu ma umowę na budowę szpitala w Legionowie za 83,1 mln zł

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Strabagu i Ed. Zueblin A.G. podpisało umowę na budowę filii szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, podała spółka. Całkowita wartość zlecenia wynosi 83,1 mln zł brutto. "Zakres prac obejmuje budowę obiektu o pięciu

Elbląg uznał ofertę konsorcjum Vistalu Gdynia za najkorzystniejszą

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Elbląg wybrał ofertę konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM (lider), Vistal Gdynia (partner) oraz Vistal Infrastructure (partner) jako najkorzystniejszą, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości 34,9 mln zł, poinformował

Asseco zmodernizuje Podziemną Trasę Turystyczną Rzeszowa za ok. 22 mln zł

, teletechnicznych i nagłośnienia. Stworzy również sieć IT niezbędną do funkcjonowania wystawy oraz dostarczy potrzebne urządzenia techniczne, sprzęt i wyposażenie multimedialne. Partnerzy Konsorcjum będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu aranżacji, treści multimedialnych i scenariusza wystawy. Asseco Data

Gaz-System zakończył budowę gazociągu relacji Czeszów-Kiełczów

firm w składzie Budimex (lider konsorcjum) i Mostostal Kraków (partner konsorcjum), podano także. Budowa gazociągu była również współfinansowana przez Unię Europejską. "Gazociąg jest ważny dla zapewnienia elastyczności dostaw gazu do aglomeracji Dolnego i Górnego Śląska oraz regionu Opolszczyzny

PKP Energetyka przygotowuje konsorcjum pod duży kontrakt na Litwie

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - PKP Energetyka przygotowuje z lokalnym partnerem konsorcjum, które weźmie udział w przetargu na elektryfikację ok. 350-kilometrowej dwutorowej linii kolejowej na Litwie, poinformował prezes Wojciech Orzech. "Jesteśmy aktywni [poza Polską] w dwóch krajach

Polskie CloudFerro w konsorcjum które wdroży chmurę dla EUMETSAT za 10 mln euro

komunikacie. Obsługa platformy WEkEO rusza w połowie kwietnia 2019 roku. Zgodnie z umową, konsorcjum Thales Alenia Space i CloudFerro będzie miało prawo do opracowywania i rozwijania dodatkowych usług komercyjnych. Partnerzy będą przetwarzać i

Spółka z Grupy PBG wybuduje tłocznię dla Gaz-System za 137,3 mln zł netto

Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą", podała spółka. Wartość umowy to 137,27 mln zł netto. "POG realizuje zadanie w charakterze lidera konsorcjum, w skład którego wchodzą POG, 'Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia' Sp. z o.o. oraz 'ELTEL' Sp. z o.o. Partnerom

NCBR rozpoczęło nabór w 7. konkursie polsko-izraelskim na projekty B+R

elektrotechnika. Ale katalog możliwości jest znacznie szerszy, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie. Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział

Konsorcjum ARP i Rafako wystartowało w konkursie NCBR na opracowanie e-autobusu

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Rafako oraz Rafako Ebus wystartowały w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podała ARP. Dzięki utworzeniu konsorcjum spółki mają

Konsorcjum z Trakcją i Mostostalem Warszawa ma umowę na odc. S61 za 685,9 mln zł

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w skład którego wchodzą: Trakcja PRKiI (lider), Mostostal Warszawa (partner, udział w konsorcjum 50%) oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Celon Pharma podjęła decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki

TK Telekom, S&T Services dostarczą terminale płatnicze dla Polregio za 15 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firm TK Telekom z Grupy Netia i S&T Services dostarczy Przewozom Regionalnym (Polregio) niemal 2 tys. mobilnych terminali płatniczych wraz z ich serwisem przez 3 lata. Wybór konsorcjum TK Telekom i S&T Service odbył się na zasadzie przetargu

Motorola zmodernizuje system komunikacji radiowej dla Służby Więziennej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Lokalni partnerzy Motorola Solutions, firmy Aksel i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki penitencjarne w kraju

Konsorcjum Solarisa ma umowę na autobusy dla MPK Łódź za ok. 125 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Solaris Bus & Coach oraz Pekao Leasing podpisało Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi umowę na dostawę 46 autobusów miejskich. Kontrakt zakładający 10-letni najem autobusów wraz z ich serwisowaniem i finansowaniem ma wartość ponad 125 mln

KGHM i PGE mają umowę z konsorcjum UKSW ws. centrum badawczego

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i