parp fundusze europejskie fundusze

PARP: Rozpatrzono ponad 80% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Na 103,3 mln zł opiewają wnioski firm, które znalazły się na siódmej liście przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy", poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory

BGK zaoferuje w środę koronaobligacje za 4,87 mld zł w formie przetargu NBP

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 10-letnie obligacje o wartości nominalnej 4,87 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po raz pierwszy w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w środę, 17 czerwca, podał BGK

PARP: W konkursie 'Internacjonalizacja MŚP' złożono wnioski na blisko 26 mln zł

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - W pierwszej rundzie konkursu "Internacjonalizacja MŚP" w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia przedsiębiorcy złożyli 55 wniosków na łączną kwotę prawie 26 mln zł, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wsparcie z funduszy

BGK przewiduje 'wyraźnie mniejszą' skalę emisji obligacji w sierpniu

, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

BGK planuje 1 przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdz. COVID-19 w VIII

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada przeprowadzenie w sierpniu 2020 r. jednego przetargu sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733), organizowanego przez Narodowy Bank Polski

BGK zaoferuje i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu w środę

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizuje w środę, 26 sierpnia, przetarg sprzedaży jednej ceny dla obligacji 10- i 13-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank. Zaoferowane zostaną papiery serii: FPC0630 z terminem wykupu

BGK utworzył odpis na 126 mln zł z tytułu utraty wartości certyfikatów inwest.

zł. "Wartość odpisu w ocenie Banku odpowiada oszacowanemu, długoterminowemu spadkowi wartości części lokat znajdujących się w portfelu funduszu" - czytamy w komunikacie. Bank na bieżąco będzie monitorował, czy występują przesłanki wskazujące, że powyższy odpis aktualizujący z tytułu

MF dokapitalizowało BGK kwotą 5 mld zł w celu m.in. wsparcia płynności firm

, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

BGK zaoferuje 5- i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu jednej ceny 29 lipca

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 29 lipca przetarg sprzedaży jednej ceny dla obligacji 5-, 10- i 13-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank. Zaoferowane zostaną papiery serii: FPC0725 o terminie wykupu przypadającym 3

BGK sprzedał obligacje za 8,95 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COViD

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy,  podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej

BGK sprzedał obligacje za 7,91 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

BGK sprzedał obligacje za 8,51 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COViD

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości 3,64 mld zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości 4,87 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem

BGK: Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm zwiększa się do 2,15 mld zł

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali aneks do umowy dotyczącej funduszu pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój, podał BGK. Fundusz rośnie o 1,1

BGK sprzedał obligacje za 11,85 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 9 550 mln zł oraz 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 2 302 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

BGK sprzedał obligacje za 4,15 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 4 148,453 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje

Tomasz Robaczyński został powołany na stanowisko członka zarządu BGK

, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

BGK planuje 3 przetargi obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID w VII

wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, podała Komisja. "Do wejścia w życie zawartych przez BGK z bankami kredytującymi umów portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, a tym samym

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 46 mln zł

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg po raz pierwszy został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o

BGK przeznaczy na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców kolejne 500 mln zł

funduszy europejskich w BGK Paweł Chorąży, cytowany w komunikacie. "Duża liczba składanych wniosków o pożyczki świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują takiego wsparcia, jakie oferujemy im w ramach Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności. W odpowiedzi na potrzeby firm zwiększyliśmy wartość tego

BGK zaoferuje 5- i 10-letnie obligacje na przetargu 15 lipca

wyniosła aż 9,9 mld zł. Łączna kwota pozyskana do tej pory przez BGK na potrzeby Funduszu wynosi 55 mld zł. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w lipcu zorganizowane zostaną jeszcze dwa przetargi. Na najbliższym, za dwa tygodnie, 15 lipca, zaoferujemy te same dwie serie obligacji" - powiedział Zima

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

 Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania, w ramach którego do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł, podał bank. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

przez producentów i importerów paliw silnikowych to jedno z podstawowych, stałych źródeł zasilania funduszu. Ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w czwartek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 13 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao. BGK

Nowy program dla firm, które ucierpiały przez koronawirusa. Do rozdania 2,5 mld zł

nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich, zastępczyni dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Z puli 2,5 mld zł 500 mln jest przeznaczone dla programu operacyjnego Polska Wschodnia, czyli dla województw

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Z gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) skorzystało ponad 300 dużych i średnich firm, które otrzymały ponad 5 mld zł kredytu, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja z jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich

Fundacja BGK przekazała 1,5 mln zł na wsparcie 10 szpitali

. korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis, utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych czy system dopłat do oprocentowania kredytów. Pracuje także nad poszerzeniem wsparcia z wykorzystaniem funduszy europejskich. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi

Nierada z BGK: Nadwyżka środków w funduszu COVID-owym to ponad 17 mld zł

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Z kwoty 71,48 mld zł środków pozyskanych z emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dotychczas 54,13 mld zł, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes BGK - Paweł Nierada. Nie wykluczył w przyszłości

BGK sprzedał spółkę BGK Nieruchomości na rzecz PFR

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 100% akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości. Nabywcą jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Strony nie ujawniły wartości transakcji, podał bank. "Sprzedaż BGK Nieruchomości to realizacja wcześniej przyjętej

BGK przeprowadził emisję obligacji o wartości 2 mld zł

potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego 2019 r. W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze emerytalne (51%). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27%), inne instytucje finansowe (18%) oraz

BGK rozpoczął nabór wniosków o pożyczki z Fund. Dostępności, w puli 42,8 mln zł

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Dostępności, podał bank. W budżecie programu na 2019 r. założono 42,8 mln zł, które wykorzystać będzie można na likwidację barier architektonicznych i poprawę

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

roku, podano również. "Wartość całego programu Biznesmax to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł to krajowy wkład prywatny. W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmie gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych limity faktoringowe, a pierwsze umowy z faktorami planuje podpisać na przełomie sierpnia i września, podał bank. Jest to nowe rozwiązanie w wsparcia gospodarki w obliczu

PARP:Odebranie Agencji możliwości podziału środków z UE miałoby negatywne skutki

Komisja Europejska ma wątpliwości, czy dopuścić PARP do rozdziału funduszy UE na lata 2014-2020. "Poza tym umniejszanie roli PARP to pomniejszanie roli przedsiębiorców. Nie ma drugiej takiej instytucji działającej na podstawie ustawy, mającej takie zadania ustawowe wspierania przedsiębiorczości i

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i

Borys z PFR: Chcemy zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w programie Mieszkanie+

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

BGK: Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mają do dyspozycji ok. 200 mln zł

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Małe lokalne biznesy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą sfinansować swój rozwój dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Na przedsiębiorców czeka jeszcze 200 mln zł z projektu "Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie", podał Bank Gospodarstwa Krajowego

MF wyemitowało obligacje za 3 mld zł na zwiększenie funduszu statutowego BGK

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Minister rozwoju i finansów wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie wykupu w dniu 25 lipca 2020 roku (OB0720), przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podało Ministerstwo Finansów. "Wyemitowane obligacje o

Miraculum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu 'Wzór na konkurencję'

spółce odbudowy jej wizerunku jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego, a w szczególności umożliwienie spółce spełnienia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla małych i średnich

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) aneks do umowy, na mocy którego znacznie rozszerzyła się grupa beneficjentów programu Kreatywna Europa, podał bank. Dotychczas do skorzystania z gwarancji uprawnione były

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Elemental Holding nabył - poprzez spółkę celową - 66% udziałów w amerykańskiej firmie PGM of Texas LLC zajmującej się recyklingiem katalizatorów dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez

BGK uruchomił nabór wniosków o premię technolog. na korzystniejszych zasadach

instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

publicznym i instytucjami finansowymi. Rok 2019 r. był kolejnym rokiem zwiększania skali naszego wsparcia dla polskiej gospodarki - uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z

BGK sprzedał obligacje warte 500 mln zł, rozważa euroobligacje dla KFD w br.

Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). "Wśród nabywców obligacji największą grupę stanowiły TFI (46%) oraz OFE (31%). Pozostali nabywcy to banki (17%) i ubezpieczyciele (6%). Rozliczenie emisji nastąpi 3 października 2017 r. W 2017 roku BGK nie planuje dalszych emisji na rynku krajowym" - czytamy w

BGK: FTiR wyda na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty ok. 2,9 mld zł w 10 lat

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) wyda na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty ok. 2,9 mld zł w ciągu 10 lat, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do banków komercyjnych współpracujących z BGK można składać wnioski o premie, czyli finansowe wsparcie

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę na uruchomienie preferencyjnej pożyczki płynnościowej dla firm z sektora MŚP, podał bank. O pieniądze będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z

BGK udzielił 51 mld zł gwarancji de minimis, skorzystało z nich 138,5 tys. firm

wspierających rozwój przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące

Przegląd prasy

wyjściu poza nasz kraj. Spółka chce też wkrótce zadebiutowaćna jednej z europejskich giełd --Złoty i forint już niemal odrobiły straty poniesione od początku roku wobec dolara  -- Rynek oczekuje chłodnej zimy i wzrostu cen gazu ziemnego Dziennik Gazeta Prawna  -- PiS rozważa 2 opcje

Tauron: Rozpoczęto nabór startupów w czwartej edycji Programu KPT ScaleUp

. Jej celem jest wsparcie rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61

, podał BGK. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce. "Ostatnim udzielonym kredytem Europejski Bank Inwestycyjny potwierdza wsparcie dla budowy strategicznej infrastruktury w Polsce, obejmującej główne połączenia drogowe

Mrowiec z Pekao: Duże firmy płacą pracownikom dwa razy więcej niż mikro firmy

Polsce wciąż są na niskim poziomie i per capita (wartość nominalna na 1 osobę) Polska plasuje się na drugim miejscu od końca w Unii Europejskiej, za nami jest jedynie Grecja. "Biorąc to wszystko pod uwagę, powinniśmy zacząć się skupiać na odpowiedniej stymulacji inwestycji. Powinniśmy, może przy

Fitch przyznał rating A- dla 2 emisji obligacji BGK na rzecz KFD

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Fitch Rating przyznał dla dwóch emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa o zapadalności odpowiednio w dniu 1 czerwca 2025 roku oraz 1 czerwca 2030 roku

BGK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji hybrydowych w 2018 r.

obligacji na potrzeby własne i funduszy przepływowych oraz emisje hybrydowe dla przedsiębiorstw. Tauron przecierał szlaki, więc myślimy, że inne podmioty będą tym zainteresowane w kontekście poprawy wskaźników płynnościowych i kapitałowych" - powiedziała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka podczas

EFI i BGK mają umowę zwiększającą wsparcie kredytów dla MSP kwotą 4 mld zł

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wsparcie dla kredytów, skierowane do 18 tys. małych i średnich firm w Polsce do łącznej kwoty 4 mld zł (ok. 950 mln euro), poinformował bank. Umowa stanowi  część

Przegląd prasy

mieszkań wystawionych na portalu przez deweloperów zaczynają się stabilizować Dziennik Gazeta Prawna --Jarosińska-Jedynak: Z Funduszu Odbudowy mamy dostać jako kraj ok. 64 mld euro, czyli mniej więcej tyle samo, ile z polityki spójności Puls Biznesu --TUI od 1, a Rainbow i Itaka od 3 lipca

Przegląd prasy

netto, 70,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Kościński: Nie ma ryzyka krachu, będziemy się rozwijać nadal w dobrym tempie --KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP --MFiPR przedstawiło pakiet dla funduszy unijnych w związku z koronawirusem --Baltona zawiesza handel

BGK otrzymał wnioski o 310 mln zł kredytów na 2,1 tys. mieszkań w programie SBC

projektów z jesiennej edycji programu SBC wynosi 550 mln zł, podano także. W ostatnim naborze dużym powodzeniem cieszyła się m.in. możliwość połączenia preferencyjnego kredytu z 20-proc. grantem z Funduszu Dopłat, który od ubiegłego roku może być uzupełnieniem finansowania. Z tej możliwości w edycji

Fitch przyznał rating A- emisji euroobligacji BGK na rzecz KFD

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Fitch przyznała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie A- dla emisji euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał BGK

BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego

, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej

BGK rozpoczął kolejny nabór wniosków w programie dla MŚP na innowacje

zależności pomiędzy innowacyjnością a rozwojem" - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Chorąży, cytowany w materiale. Od 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 5 konkursów na premie technologiczne dla mikro-, małych i

BGK: Na rynku pojawi się wkrótce 6 700 mieszkań dla najuboższych

wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, Balázs Rákossy, sekretarz stanu ds. funduszy europejskich Ministerstwa Finansów Węgier, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Dionizy Smoleń, dyrektor w Zespole Doradztwa dla Sektora Publicznego w PwC, Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa

Przegląd prasy

zysku netto w I poł. 2020 r. --PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej --GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 5,7% r/r w lipcu --Rynek ropy naftowej przygotowuje się na sezon huraganowy --MZ: 763 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 63

Polski Fundusz Rozwoju tworzy platformę do inwestowania w innowacje PFR Venture

pośredni w fundusze venture capital jako inwestor wiodący (tzw. anchor inwestor). "Wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, PFR Ventures utworzy 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Starter FIZ, Biznest FIZ, Otwarte Innowacje FIZ, BRIdge VC FIZ oraz KOFFI FIZ. Wybór projektów inwestycyjnych

Przegląd prasy

projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu --Vigo Ventures i Warsaw Equity Group zainwestowały w belgijski QustomDot --XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń odbędzie się 16-17 marca --PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł --Fortum rozważa budowę instalacji do

Przegląd prasy

Hyperion Alfa ASI SKA --Sejm za ustawą umożliwiającą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP --PayU: Coraz więcej Polaków szkoli się online dzięki płatności na raty --Sejm zgodził się, by wsparcie z Funduszu COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r. --MFPR: Pięciu projektom transportowym przyznano

Przegląd prasy

strategię do 2025 r., ale spodziewamy się, że do wejścia na rynek rumuński dojdzie wcześniej, w ciągu 2-3 lat; ekspansja będzie prowadzona przez naszą polską spółkę zależną i menedżerów Biedronki --OTB Ventures dzięki 100 mln USD pozyskanym dotychczas od międzynarodowych inwestorów i Europejskiego

W Gdańsku przekazano nowe mieszkania gminne ze wsparciem BGK

ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

Niemal 3 mld zł na start-upy. Stare pieniądze, nowe podejście

, które Polska już ma do wykorzystania z funduszy unijnych, głównie z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". Będą przekierowane. Więc co się właściwie zmieni? - Unia Europejska i inne rozwinięte kraje odchodzą od systemu wspierania biznesu dotacjami, a kierują się w stronę państwa jako

BGK: Wnioski o kredyt studencki można składać do 20 października 

przez banki kredytujące kształtuje się od 2,06 do 2,1%. W praktyce oznacza to, że koszty takiego kredytu są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych" - powiedziała menedżerka zespołu obsługi funduszy i programów w biurze projektów rządowych BGK Elwira Mroczkowska, cytowana w

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

programowania, co daje szanse na rozwijanie pozycji polski jako lidera rozwoju nowych produktów i usług w zakresie bioinformatyki i biostatystyki. Według raportu, światowe firmy biotecznologiczne zebrały finansowanie od funduszy venture capital kwotę 18,8 mld USD w 2019 r. W Europie sektor biotechnologii i

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

- wyjaśnia Miłosz Marczuk. Na razie jednak trwa liczenie zbiorów i studentów. - Poprosiliśmy bibliotekę o te wyliczenia, ma na to czas do końca stycznia, ale sądzę, że będą gotowe wcześniej - mówi Ryszard Sęczyk, kierownik zespołu projektowego ds. funduszy europejskich w stalowowolskim magistracie. Już na

Przegląd prasy

otworzy magazyn w Poznaniu w czerwcu, w Łodzi - we wrześniu --Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju' --Komisja Europejska zapowiada przekazanie 25 mld euro na walkę z koronawirusem --Fundusz PGNiG Ventures rozpoczął nabór projektów inwestycyjnych --Poświata z

BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln euro na rzecz KFD

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o wartości 750 mln euro (Program EMTN), podała instytucja. Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg

Przegląd prasy

resortów i kilka zmian personalnych --  Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy transfer danych Europejczyków do USA i innych państw jest legalny Puls Biznesu  --Prezes Celon Pharma: W Polsce potrzebna jest hybrydowa strategia: z jednej strony wsparcie dla

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

. Dotacja 4 Stock Projekt TenderHut, który zakłada przygotowanie przedsiębiorstwa do debiutu na GPW, został wybrany do dofinansowania przez PARP. Spółka pozyskała fundusze europejskie w ramach programu 4 Stock, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

finansowanie. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców pożyczek fundusze te będą ponownie wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe jest finansowanie dla większej liczby firm działających na terenie Wielkopolski i to w

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

wyemitowane w ramach finansowania projektów (4 mld zł), podano w materiale.  "Rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji programów europejskich z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Poziom środków zarządzanych przez Bank na wspieranie rozwoju gospodarczego wyniesie około 9 mld zł w

Plan Morawieckiego. Bilion złotych zrzutki na inwestycje

niepracujących pieniędzy, które deponują w NBP. Kolejni uczestnicy zrzutki to instytucje międzynarodowe: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, Bank Światowy oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Programy przy ich współudziale

BGK: MIiR przeznaczy 200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

; - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie. Pożyczek na rozwój turystyki udzielają instytucje finansujące wybrane przez BGK. Są to: Fundusz Wschodni (województwo podlaskie), Działdowska Agencja Rozwoju (województwo warmińsko-mazurskie), Lubelska Fundacja Rozwoju

MIR: Minimalny plan wydatków Programu Polska Wschodnia na br. zrealizowany

pośredniczących: PARP i CUPT oraz w naszym ministerstwie. Największe podziękowania chciałbym jednak złożyć beneficjentom, a w szczególności polskim przedsiębiorcom. To dzięki ich aktywności i staranności w realizacji projektów, mogliśmy nie tylko na czas rozliczyć się z Komisją Europejską ale co ważniejsze

Przegląd prasy

kolekcji , którą mogą sprzedawać tylko przez internet. Jednak sprzedaż online nie zrównoważy braku handlu stacjonarnego --Kryzys doprowadzi do wzrostu opłat za mieszkanie. Spółdzielnie chcą pomocy  -- Zamknięte granice do groźba zapaści dla europejskiego rolnictwa, szczególnie zbiorów warzyw i

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

obrotowy" - nowego rozwiązania przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków trwa od 15 czerwca do 31 lipca br. lub do momentu, w którym środki zostaną wyczerpane. Za przeprowadzenie konkursu, ocenę

BGK rozpoczął współpracę z bankami rozwoju z Egiptu i Rwandy

(6,1% w 2017 r. według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Rwanda systematycznie odbudowuje się po wojnie domowej (1990-1994) i konfliktach w krajach sąsiednich. Normalizacja sytuacji w regionie zaowocowała m.in. poprawą warunków prowadzeniu biznesu. Przez ostatnie 10 lat Rwanda awansowała

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

o wyłudzenia funduszy z Unii Europejskiej. Katowicka prokuratura sprawdza powiązania biznesmenów z politykami, ale szczegółów nie chce podać.

Zysk netto BGK wyniósł 584,57 mln zł w 2017 r., aktywa 74,31 mld zł

się kwotą 584,4 mln zł, która była o 327,4 mln zł wyższa od uzyskanej za 2016 rok. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej i poprawą jakości portfela kredytowego BGK oraz ze wzrostem wyceny inwestycji w funduszach realizujących wsparcie rozwoju polskich

BGK miał wstępnie 518 mln zł zysku netto w 2017 r.

2018 r.  program gwarancji de minimis stanie się trwałym instrumentem wspierania przedsiębiorczości.  "W ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego - przechodzimy z garnuszka Skarbu Państwa na finansowanie z udziałem BGK i banków komercyjnych. BGK przeznacza z bilansu 900 mln zł, a

Przegląd prasy

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Polska spada w europejskim rankingu najważniejszych lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; szkodzi głównie niestabilość prawa -- Do blisko 2,2 mld zł

BGK zaczyna nabory w dwóch programach mieszkaniowych na łączną kwotę 1,05 mld zł

budżetu po stronie samorządów i efektywniejszą realizację obowiązków gminy związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących" - wyjaśnił Kocon. Od początku trwania tego programu, czyli od 2007 r., BGK przyznał bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat w łącznej

Przegląd informacji ze spółek

;, podał Budimex. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego. Enea Operator - spółka zależna Enei - ukończyła przebudowę linii 110 kV Morzyczyn - Drawski Młyn, podała spółka. Wartość inwestycji wyniosła ponad 127 mln zł. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie prowadzi żadnych analiz, ani

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł w 2018 r., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture. W 2019 przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 funduszy.  Źródło: ISBnews 5G: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma

Po skargach, MRR przyspiesza wypłaty unijnych funduszy

Zatory płatnicze pojawiły się w wielu częściach unijnych funduszy, o czym "Gazeta" pisze od kilku tygodni. Jeśli spojrzeć na statystyki, mogłoby się wydawać, że wykorzystanie funduszy unijnych jest pełnym sukcesem - do 14 lutego br. w całej Polsce wydano 22,9 mld zł na realizację