parametry wynagrodzeń

Vigo System ma umowę na budowę zakładu produkcyjnego kosztem 27 mln zł brutto

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto. "Vigo System S.A. [..] zawarł z

Pogorszenie nastrojów globalnych stwarza ryzyko powrotu EUR/PLN powyżej 4,5 zł

posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które ponad wszelką wątpliwość zakończy się brakiem jakichkolwiek zmian stóp procentowych (stopa referencyjna: 0,1 proc.) i głównych parametrów polityki monetarnej. Natomiast mogą mu zaszkodzić licznie publikowane w tym tygodniu dane makroekonomiczne z polskiej

Silvair ma umowę obsługi sieci oświetleniowej z McWong International z USA

inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka. "W szczególności, na podstawie umowy spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz McWong usługi wsparcia dotyczące narzędzi zgodnie z parametrami oraz w okresach wskazanych w umowie za wynagrodzeniem

Wynagrodzenia w Polsce 6% w górę!

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Polsce Wczoraj o godzinie 14:00 poznaliśmy dane na temat zmian wynagrodzeń oraz zatrudnienia. Zatrudnienie rośnie w ciągu roku zgodnie z oczekiwaniami o 4,3%. Wynik ten wskazuje, że obecne minima bezrobocia powinny zostać jeszcze pogłębione. Jest to

Hardt z RPP nie wyklucza konieczności niewielkiej podwyżki stóp proc. w 2020 r.

wynagrodzenia, szybko rosnące kredyty, wysoką dynamikę cen usług. Zwrócił też uwagę na czynniki niepewności, takie jak sytuacja gospodarcza w Niemczech, kwestia cen energii oraz polityki fiskalnej w Polsce w 2020 r. "To nie jest moment na reagowanie zmianą parametrów polityki pieniężnej

Monnari Trade zakłada ok. 5-proc. średnioroczne tempo przyrostu sieci sprzedaży

Kolbuszewski. Misztal zapowiedział, że marka Femestage będzie nadal rozwijana, gdyż jeszcze nie osiągnęła ona odpowiednią "masę", jeżeli chodzi o liczbę salonów. "Będziemy nadal otwierać nowe salony Femestage, ale musimy je otwierać na odpowiednich parametrach. Jeżeli pomogą nam także

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - PDH Polska, spółka celowa Azoty Police i Grupy Azoty, oraz Hyundai Engineering zawarły umowę na kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" (umowa EPC), podała Grupa Azoty. Wynagrodzenie należne wykonawcy ma

Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

uzależnione od spełnienia się warunku obejmującego pozyskanie przez partnera zgody Ancine (Agencia Nacional do Cinema), która udzieliła partnerowi preferencyjnej pożyczki na produkcję gry, podano. "Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły zasady i parametry współpracy emitenta z partnerem obejmujące

Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Posiedzenie komitetu FOMC, publikacja danych HICP w strefie euro i miesięcznych danych z rynku pracy USA (w tym dynamiki wynagrodzeń), PMI w Chinach, wstępne dane dot. lipcowego wskaźnika CPI przykuje uwagę inwestorów w tym tygodniu, uważają ekonomiści Banku

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje).   "Wzrost w II kwartale

MZ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. płac lekarzy-stażystów

ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych. "Rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich

ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi'

dodatnie przepływy. Jesteśmy w stanie generować cash. Na IV kwartał, kluczowy w naszej branży z wysokim popytem, parametry są zgodne z trendami historycznymi" -  powiedziała Weiss na spotkaniu z dziennikarzami. Wśród założeń na ostatni kwartał roku wymieniła: oczekiwany dalszy wzrost w

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

o.o." - napisano też w komunikacie. "Emitent szacuje, że łączna docelowa wartość brutto nieruchomości, uwzględniająca pełną realizację projektów na nabywanym banku ziemi, zarówno biurowych, jak i mieszkaniowych, zgodnie z aktualnymi parametrami rynkowymi, może przekroczyć 680 mln euro

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

parametrów polityki monetarnej. "Tym samym Rada w komunikacie oraz podczas konferencji prasowej utrzyma postawę 'wait and see', przyjętą po wrześniowym luzowaniu. Cały czas zapewne głównym tematem konferencji prasowej po posiedzeniu rady będą wątki zapowiedzianych na 2020 r. prac nad przeglądem

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

okresowych, przejazdów inspekcyjnych w celu sprawdzenia parametrów sieci. Zapisy określają naprawy bieżące, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci trakcyjnej. Przewidziane jest w umowie zabezpieczenie sieci preparatem przeciwoblodzeniowym w warunkach zimowych. Usługi będą świadczone przy wykorzystaniu

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

elektrycznej brutto 90-100 MWe. Blok energetyczny będzie blokiem upustowo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie należne konsorcjum na podstawie umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 1 159 900 000 zł netto. Całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto

Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wcześniej. "Wartość EBITDA grupy spadła w 2018 roku o 10,2 mln zł (46 001 tys. zł wobec 56 264 tys. zł osiągniętych w 2017 roku). Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na poziom EBITDA był znaczny wzrost kosztów pracy - łączne koszty wynagrodzeń były w grupie w 2018 wyższe o 6,9 mln zł niż w 2017

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

stabilizacji parametrów polityki pieniężnej, uważają ekonomiści BOŚ Banku.  "Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj przy publikacji wskaźnika rocznego GUS nie korygował danych za okres I - III kw., dane za cały 2017 r. będą informacją dot. wzrostu PKB w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Oczekujemy

Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł

nasze najstarsze pojazdy na nowoczesny tabor. Dragon 2 jest lokomotywą o parametrach umożliwiających nam obsługę ciężkich pociągów. Charakteryzuje się dobrym współczynnikiem niezawodności i jest łatwa w obsłudze oraz eksploatacji. Dzięki nowym Dragonom 2, oferta dla naszych klientów, zwłaszcza przy

Unibep ma umowę podwykonawczą na odcinku drogi krajowej nr 8 za 36,4 mln zł

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację jako podwykonawca rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej za szacunkowo około 36,4 mln zł netto, podała spółka. "Umowa została zawarta z firmą Polaqua sp. z o.o

Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.

osiągnęła planowanych parametrów i spółka nie dokonała kontraktowego odbioru linii. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 r. o 4 mln zł. Obecnie odbiór tej linii planowany jest na przełom I i II kwartału 2019 rok, podano również. "Grupa w pełni zrealizowała

Rozmowy w Kompanii Węglowej przełożone. Tajemnicza propozycja związkowców ws. płac

uzyskać gwarancję, że średnie płace w spółce nie zostaną zmniejszone i pozostaną na poziomie z ubiegłego roku. O konieczności cięcia pewnych składników wynagrodzenia mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Obniżka miałaby dotyczyć redukcji takich składowych

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 70%. "Kryterium oceny ofert w przetargu stanowią całkowita cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 60%), cena brutto za realizację opcji nr 1 (waga 20%) oraz cena brutto za realizację opcji nr 2 (waga 20%). Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi

Astaldi zleciło Unibepowi prace na S8 za szacunkowo 69 mln zł netto

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto podał Unibep

Spółka Comarchu otrzymała wezwanie od Pekao do zapłaty 100 mln zł

nie znajduje uzasadnienia ani oparcia w postanowieniach umowy między stronami. "Zgodnie z pismem banku, nienależyte wykonywanie umowy ma polegać na niedotrzymywaniu przez CA Consulting parametrów SLA świadczonej usługi" - czytamy w komunikacie. W ocenie Comarchu, wezwanie skierowane

BOŚ Bank: W tym tyg. w centrum uwagi stopa bezrobocia w Polsce i FED w USA

. Natomiast posiedzenie FOMC zaplanowane jest na 25- 26 lipca br. "Oczekujemy, że na posiedzeniu w lipcu FOMC utrzyma parametry polityki monetarnej bez zmian, w tym utrzyma główną stopę funduszy federalnych na poziomie 1,00% - 1,25%. Biorąc pod uwagę czerwcową podwyżkę stóp procentowych oraz

Infoscan ma kolejne zamówienie od GBF International na dostawę MED Recorder

prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać kolejne 50 urządzeń miesięcznie.  "Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8 mln zł przychodów. Podobnie jak w przypadku zamówienia zrealizowanego w

Spółka Unibepu wykona prace za 25 mln zł netto na drodze krajowej nr 8

zwiększeniem zakresu prac zwiększeniu uległo - z kwoty ok. 15 mln zł netto do ok. 25 mln zł netto, tj. ok. 30 mln zł brutto - wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy" – czytamy w komunikacie. Umowa dotyczy budowy obiektów mostowych w ramach projektu "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa

Recykl miał 1,64 mln zł zysku netto, 2,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

13,89 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 12,13 mln zł rok wcześniej. "III kwartał 2018 roku był okresem, w którym Grupa Recykl poprawiła parametry finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zarówno po stronie przychodów jak i wyników. Uzyskane przychody były w III kwartale 2018 roku

Monnari liczy na pozytywną opinię UOKiK ws. Simple CP w ciągu kilku tygodni

konferencji prasowej.  Jak wskazał zarząd, termin obowiązywania prawa pierwokupu akcji Simple CP został przedłużony do 31 maja br.  "To, co się wydarzyło nie jest pozytywne [wyniki kwartalne Simple CP], dlatego rozmawiamy o warunkach, o parametrach. Rozmowy trwają" - powiedział Misztal

BOŚ Bank:Dane z Niemiec, proces formowania rządu we Włoszech skupią uwagę rynków

), wciąż solidne notowania euro, mniej spektakularne publikacje danych ze sfery realnej oraz potencjalny wzrost niepewności rynkowej z tytułu sytuacji politycznej we Włoszech nie oczekujemy żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej. W kontekście zapisów tzw. forward guidance zakładamy, że rada EBC może

EcoCar ma nowy model wynagrodzeń kierowców, celuje w 1 tys. aut na koniec 2019

współpracy z kierowcami pozwalają precyzyjnie planować przychody w stosunku do kosztów, bez względu na dynamikę i sezonowość rynku taxi. Aktualnie, wszystkie parametry biznesu, po wprowadzeniu nowej strategii dla spółek EcoCar są w fazie wzrostu" - stwierdził Osowski. W bieżącą działalność operacyjną

Przegląd informacji ze spółek

. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. Sprzedaż paliw w całej sieci PKN Orlen w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie osiągnęła od początku

mBank uruchomił e-kantor dla klientów indywidualnych

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - mBank uruchomił e-kantor dla klientów indywidualnych, z którego będzie można korzystać także na urządzeniach mobilnych, podał bank.   Za pośrednictwem platformy klienci mogą kupować walutę nie tylko na bieżąco, ale także ustawić przyszłe parametry

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tyg. będzie posiedzenie Fed

się stabilizacji parametrów polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Bardziej interesujące mogą być z kolei wypowiedzi prezesa EBC Mario Draghi w kontekście nieco bardziej „jastrzębiego" wydźwięku zapisów z dyskusji podczas październikowego posiedzenia rady wobec wcześniejszego

EY: Dla 80% Polaków preferowanym miejscem zakupu auta jest salon samochodowy

. Klienci przychodzą do salonu po konkretny model, którego parametry, testy poznali wcześniej, z innych źródeł. Salon samochodowy jest miejscem służącym do obejrzenia samochodu, odbycia jazdy testowej i na końcu procesu zakupowego do  negocjacji ceny. EY zbadał, jakie czynniki powodują niezadowolenie

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona rządowa od razu zwróciła uwagę

Przegląd prasy

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd przygotowuje przepisy, pozwalające przedsiębiorcom dotkniętym kryzysem obniżać czas pracy i wynagrodzenia (o 10%) tylko na podstawie swojego oświadczenia wg gazety

Nieprzyjemnie na GPW, CD Projekt w centrum uwagi

poziomu 3,5 proc., czyli najwyżej od lutego 2014 r. Pomimo obniżki jednego z parametrów rezerwowych (RRR) przez chiński bank centralny, czwarty raz w tym roku, inwestorzy przyjęli postawę pesymistyczną. Bardziej przejmują się tym, że gospodarka zwalnia, niż potencjałem rozluźniania polityki monetarnej

Podwyżki stóp w USA znów opóźnione

2015 roku, kiedy po raz pierwszy od dekady stopy wzrosły,  sytuacja wyglądała inaczej. Parametry makroekonomiczne nie wyglądają co prawda znacznie gorzej niż sądzono wtedy. Problemem jest reszta świata. Poprawy w Europie wciąż nie widać, a Brexit zmienił sytuacje. Spodziewane były wzrosty stóp

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

jego zrównoważenia, wynoszą 435,3 mld zł. "Budżet spełnia reguły fiskalne ujęte w ustawie o finansach publicznych i respektuje wartości referencyjne, jeśli chodzi o deficyt nominalny oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli te parametry, które są wymagane od Polski przez

Przegląd informacji ze spółek

and uses thereof", podał Scope Fluidics. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku

Ekspert rynku pracy: Rynek pracownika istnieje. Ale połowa reguł nie jest przestrzegana przez pracodawców

. Nie interesuje się nim ani państwo, ani obywatele – mimo że pozostają na rynku pracy przez większość życia. Jest jednak jedna kwestia, która zainteresowanie wzbudza: wynagrodzenia. Mam teorię, że ludzie klikają w artykuły o rosnących wynagrodzeniach, bo są tym zirytowani i chcą dać temu upust w

Przegląd prasy

przetargi na świadczenie usług DSR w 2020 r. --C&W: Inwestycje na stołecznym rynku biurowym wzrosły do 998,7 mln euro w I półr. --GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady --ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI --Poczta

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

dostarczenie i montaż w pojazdach należących do zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zarząd

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy" - podkreślił resort finansów w komunikacie. "Kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry makroekonomiczne zawarte w projekcji Komisji Europejskiej nie odbiegają istotnie od prognoz MF. Prognoza Komisji dotycząca

Przegląd informacji ze spółek

wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych – Budowa Systemu Centralnego Backupu", podało Wasko. Oczekiwany udział wynagrodzenia COIG wynosi 33%. Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosek

BOŚ Bank: Fed i seria danych z USA i strefy euro w centrum uwagi w tym tygodniu

będzie posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że na posiedzeniu bieżącym w tygodniu FOMC utrzyma parametry polityki monetarne bez zmian, w tym przedziałowy cel dla stopy funduszy federalnych 1,50% - 1,75%, a także utrzyma harmonogram ograniczania skali reinwestycji zapadających instrumentów dłużnych. Po tym jak w

Qumak ma umowę z IMiGW -PIB na wykonanie prac dla 6 lotnisk za 24,4 mln zł

Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi łącznie 24,4 mln zł brutto. „Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne automatycznych systemów pomiarowych parametrów

Przegląd informacji ze spółek

tys. m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach, podał Polimex. Wynagrodzenie za wykonanie zadań ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 107 mln zł netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 51% tej kwoty. The Farm 51 Group

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Marcowe dane z rynku pracy potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, należy oczekiwać dalszej poprawy, jeżeli chodzi o liczbę nowo zatrudnionych w gospodarce przy jednocześnie rosnącej presji na wynagrodzenia. W marcu dynamika

Szansa na korektę na EUR/USD. Dane z GUS o 14.00

po wczorajszych decyzjach banków centralnych Anglii i Szwajcarii. Parametry polityki monetarnej pozostały bez zmian. Warto wspomnieć jedynie o słowach prezesa Banku Anglii, który stwierdził, że inflacja może być słabsza niż było to zakładane w projekcjach makroekonomicznych. Trudno powiedzieć na czym

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. W zbiórce uruchomionej przez ING Bank Śląski

Zysk netto BOŚ wzrósł r/r do 13,58 mln zł w III kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,91 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 42,17 mln zł wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa BOŚ poprawiła szereg parametrów finansowych: wzrosły m.in. dochody z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende wynosi 18 mln zł brutto. Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu

Lewiatan: Dochody w budżecie na 2016 r. mogą być niższe niż zakłada projekt

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Projekt budżetu na 2016 rok pod względem planowanych wydatków w dużym stopniu zachowuje wstrzemięźliwość. Jeden z głównych parametrów makroekonomicznych - stopa inflacji - został ustalony na zawyżonym poziomie, co stwarza zwiększone ryzyko nieosiągnięcia

Przegląd prasy

. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. --Sprzedaż paliw w całej sieci PKN Orlen w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie osiągnęła od

Czy to powrót recesji w USA?

poważne wątpliwości co do przyjętych parametrów. Powodem jest oczekiwany koszt. Nadzór oczekuje, że może to być nawet 22 mld zł. W celu oddania skali tego problemu najlepiej skonfrontować tę liczbę z rocznym zyskiem sektora bankowego. Wynosi on w przybliżeniu 16 mld zł. Jak nie trudno się domyślić

Bilfinger Infrastructure i Polbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Góry Kalwarii

minimalnymi a średnimi cenami na rynku, która dla stali zbrojeniowej wynosi 11% a dla wynagrodzenia - 27%, która może tłumaczyć różnice pomiędzy najniższą i najwyższą ofertą" - czytamy w komunikacie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (pod uwagę brana jest cena, termin wykonania oraz okres gwarancji

Wielka Brytania bez podwyżek stóp procentowych

skali roku o 0,2% co jest wynikiem o 0,1% lepszym od oczekiwań. Jest to o tyle dziwny parametr, że przy bardzo niskich poziomach jego wzrost jest dobrą wiadomością, gdyż świadczy o przyspieszaniu gospodarki. Z drugiej strony od pewnego poziomu jest już niepożądany. Również wczoraj poznaliśmy indeks

Przegląd informacji ze spółek

złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego, poinformowała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi

Rząd zapłaci część czynszu za wynajmowane mieszkanie

przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Dopłata do czynszu będzie zależała od uzyskiwanych dochodów Dopłatę dostaniemy, jeżeli średni miesięczny dochód naszego gospodarstwa jednoosobowego nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Przegląd prasy

podpisało z Komendą Główną Policji umowę o wartości 54,4 mln zł brutto, na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, podało Atende. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende wynosi 18 mln zł brutto

Rafako rozmawia z Tauronem ws. zwiększ. kwoty na blok w Jaworznie o 127 mln zł

postanowień kontraktu z dnia 17 kwietnia 2014 roku na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny

Szykują cięcia górnikom

bankructwa. Sytuację ma uzdrowić powstanie 1 maja Polskiej Grupy Górniczej, ale wciąż trwają poszukiwania inwestorów, którzy wyłożą 1,5 mld zł. Nie obejdzie się też bez cięć, które uderzą w górników. "Wyborcza" dotarła do "Parametrów techniczno-ekonomicznych KWK w latach 2014-2017 dla zakresu

Przegląd informacji ze spółek

podpisał z pracownikami porozumienie w sprawie redukcji czasu pracy do 90% wymiaru i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzeń, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i planuje podwoić jej wynik EBITDA w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Orange Polska: Julien Ducarroz został pozytywnie zaopiniowany przez komitet ds. wynagrodzeń i uzyskał podczas specjalnie zwołanego spotkania poparcie rady nadzorczej jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu Orange Polska, podała spółka. Powołanie Juliena Ducarroz ma nastąpić podczas posiedzenia rady

Vivid Games zakłada wzrost skali działalności na stabilnej bazie kosztowej

własnych, a pozostałych - w ramach działalności wydawniczej (co z perspektywy Vivid pozwoli na uniknięcie kosztów produkcji gier).  "Chcemy budować portfolio w odpowiednim tempie, zapewniające jakość i odpowiednie parametry monetyzacyjne, przede wszystkim ARPMAU (przychód na

Przegląd informacji ze spółek

Maciej Nowohoński. Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił

Stopy procentowe w Polsce nie będą obniżane?

oczekiwanych 1,5%. Wygląda na to, że korzystna tendencja na rynku pracy wciąż trwa, zatem dwucyfrowe bezrobocie w kraju nie powinno już wracać. Lepiej od oczekiwań wypadły również wynagrodzenia. Tutaj wzrost rok do roku wynosi 4%. Parametry te bardzo dobrze świadczą o rynku pracy w Polsce, gdyż wzrost

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia

Przegląd prasy

członka zarządu spółki, podano w komunikacie. --Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o

ECB - zbyt dużo zapowiedzi, zbyt mało działania

przyjrzeć się trendom w wynagrodzeniach oraz partycypacji w rynku pracy, które mogą okazać się obecnie najważniejszymi parametrami dla Komitetu. Dziś czeka nas także zakończenie potkania państw OPEC w Wiedniu, jednak dotychczasowe przecieki oraz komunikaty nie zapowiadają osiągnięcia porozumienia w sprawie

Ranking kredytów hipotecznych - Grudzień 2016

rezygnacji z naliczania prowizji, która jeszcze w październiku wynosiła 2 proc. Aby móc otrzymać takie parametry kredytu, jakie podaliśmy w naszym zestawieniu, bank wymaga posiadania lub założenia konta oraz zapewnienia wpływu wynagrodzenia. Drugi warunek to dokonywanie za pomocą karty do tego rachunku

Rynek mocy ma zmniejszyć koszty dostawy energii o 55,6 mld zł w latach 2021-2035

wydatki budżetu państwa w ciągu 10 lat to 10,38 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR). "Projekt ustawy o rynku mocy ma na celu wdrożenie rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenie

Inflacja może spowolnić do poniżej 1,5% r/r na koniec roku wg analityków

., choć część z nich sądzi, że parametry polityki pieniężnej mogą nie zmienić się aż do 2020 r. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Komunikat wskazuje na istotne osłabienie dynamiki cen usług (spadek 1,7%r/r do 1,3%r/r), co potwierdza niskie przełożenie podwyżek wynagrodzeń

Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu

inwestorów, za wynagrodzeniem, opcję nabycia akcji Polimex od TFS, w przypadku wykonania przez TFS prawa konwersji obligacji zamiennych wyemitowanych przez Polimex, oraz zobowiązał się względem inwestorów, że nie dokona konwersji posiadanych obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex, bez

Przegląd prasy

. --Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka. --Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od

Główny Inspektorat Transportu Drogowego żąda od Wasko kwoty 50,7 mln zł

wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniosła 3,9 mln zł, zaznaczono. "Prace zostały zrealizowane przez emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową. Emitent został obciążony przez zamawiającego karą

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Styczniowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia należy ocenić pozytywnie, gdyż przy spadających cenach zwiększają siłę nabywczą gospodarstw domowych, co pozytywnie przekłada się na spożycie, uważają analitycy. Dane nie powinny powstrzymać Rady Polityki

KNF przekazała do konsultacji projekty Rekomendacji A-skok i Rekomendacji B-skok

szczególności przewiduje ona, iż zarząd zatwierdza maksymalne poziomy wskaźników DtI oraz LtV, a następnie informuje radę nadzorczą i Kasę Krajową o przyjętych parametrach. Rekomendacja wskazuje czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu parametrów DtI i LtV" - czytamy dalej. Nadzór

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

poczyniła w ciągu ostatniej dekady w obszarze m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, przywrócenia lokalnym społecznościom miliardów litrów wody i osiągnięcia równości wynagrodzeń niezależnie od płci wśród pracowników na całym świecie. Raport prezentuje także nową strategię i cele na następną dekadę

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł o 18,3% r/r w I półr.

. 2016 r. wobec 33,6 mln zł na koniec czerwca 2015 r. z powodu pogorszenia parametrów ryzyka w segmencie mikroprzedsiębiorstw. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,8% i był niższy o 0,1 pkt proc. w stosunku do końca 2015 r. Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości na

Pierwszy taki przetarg w historii. Energetyka łączy siły

będzie mierzyć parametry prądu, który trafia do stacji transformatorowych, czyli do miejsc, gdzie zmienia się napięcie prądu, np. ze średniego na niskie, tak by energia mogła popłynąć dalej do naszych gniazdek. To banalne na pozór rozwiązanie pozwoli zaoferować klientom nowe taryfy, w których opłaty będą

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przesłanek do zawiązania rezerw na dodatkowe wynagrodzenia z tytułu zawartych historycznie umów nabycia praw do produkcji i wydawania gier "Wiedźmińskich", poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt RED – spółka z grupy CD Projektu - nawiązał

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

, sugeruje, że parametry polityki pieniężnej nie ulegną zmianie w najbliższych miesiącach, pomimo rosnącej presji popytowej " - analitycy Banku Millennium. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. było przede

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kolejny kraj -Czechy. No Fluff Jobs był pierwszym portalem z ogłoszeniami o pracę dla branży IT w Polsce, który w każdym ogłoszeniu publikuje widełki wynagrodzeń. Do tej pory jest jedynym, w którym nie ma ani jednego ogłoszenia bez widełek. "O transparentność w branży IT walczymy od 6 lat. Wiemy, że

Przegląd prasy

zawodowe PKN Orlen doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Pracownicy płockiej firmy dostaną wyższe pensje i 3,5 tys. zł jednorazowej nagrody --W czwartek projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) miał trafić na posiedzenie rządu. Tak się nie stało. Po raz kolejny

Zaczynamy dbać o przyszłość i oszczędzać na emeryturę

Otwartych Funduszy Emerytalnych, będzie nawet ponad połowę niższa od ostatniego miesięcznego wynagrodzenia. Z uproszczonych, przykładowych obliczeń wykonanych za pomocą kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej KNF wychodzi, że 35-letnia kobieta zarabiająca obecnie 4000 zł na rękę, w wieku 60 lat

Przegląd informacji ze spółek

walne zgromadzenie spółki celem dokonania zmian w radzie nadzorczej i ustalenia zasad wynagrodzenia jej członków, podała spółka. Budimex podpisał z PKN Orlen umowę na budowę kompletnej i nowoczesnej instalacji reaktora wielokomorowego do procesu dekarbonizacji wraz z infrastrukturą w formule EPC

Jak drukować jeszcze taniej?

przechowywać aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli zazwyczaj przez pięć lat. Liczy się to od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z listami płac, kartami wynagrodzeń i innymi dowodami, na podstawie których ustala się

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. C 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art

Dane o sprzedaży detal. i produkcji sugerują poprawę dynamiki PKB wg analityków

wpisują się w nasz scenariusz poprawy koniunktury, po jej przejściowym wyhamowaniu w Q1. Słabość produkcji budowlanej sugeruje jednak, utrzymanie niskiej dynamiki inwestycji. W kontekście stóp procentowych, dane te wspierają oczekiwania stabilizacji parametrów polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach

Podatki spadną przed wyborami? A kwota wolna wzrośnie?

kwot kosztów uzyskania przychodu. Takie zamrożenie parametrów podatkowych oznacza ukrytą podwyżkę podatków. Fundacja CenEA, która specjalizuje się w ocenie skutków finansowych zmian w podatkach, policzyła, że tylko z tego powodu w zeszłym roku oddaliśmy budżetowi dodatkowo 3,93 mld zł. Co roku skutki

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

Firma doradcza PwC wzięła pod lupę to, co składa się na opodatkowanie pracy i dochodów z pracy w Unii Europejskiej. Zbadała więc różne parametry podatku od dochodów osobistych i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Większość krajów unijnych stosuje podatek progresywny, czyli taki, który ma