parametry odwiertu

JSW: W złożu Bzie-Dębina 2-Zachód nawiercono pierwsze pokłady węgla

Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze, podano także. Badania będą prowadzone - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia kolejnych pokładów węgla w otworach - przez

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Prairie Mining Limited ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu, podała spółka

Grupa Lotos: Platforma Giant w najbliższy weekend dotrze do Gdańska

zostanie przeholowana na złoże B3, gdzie rozpocznie prace rekonstrukcyjne 7 odwiertów (B3-5, B3-6, B3-8, B3-9, B3-13, B3-14, B3-15)" - czytamy także. Podstawowe parametry jednostki:  - Długość: 84 m, - Szerokość: 90 m, - Długość nóg: 160 m, - Wyporność: 24 284,6 ton

Serinus miał 2,33 mln USD straty netto, 0,56 mln USD straty EBIT w I kw. 2019 r.

eksploatacji przed ich montażem i rozruchem na terenie zakładu. Wydobycie komercyjne z odwiertów Moftinu oraz sprzedaż gazu ziemnego uzdatnionego w zakładzie przetwarzania gazu Moftinu rozpoczęto 25 kwietnia 2019 r. W związku z opóźnieniem w wykonaniu i przekazaniu modułów, grupa złożyła pozew o wypłatę

Lotos Petrobaltic kupił platformę wiertniczą od firmy Maersk

. "Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do odnowienia klasy oraz przeszkoleniu załogi, platforma rozpocznie prace rekonstrukcyjne na Bałtyku. Jej zadaniem będzie wykonanie przewidzianych rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 (B3-5, B3-6, B3-8, B3-9, B3-13, B3-14, B3-15)" - powiedział

PBG zakończyło budowę kopalni ropy dla PGNiG w Radoszynie przed terminem

wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych zgód, dopuszczeń i pozwoleń. Zakończony odbiór inwestycji potwierdził, że wszystkie parametry wyjściowe są zgodne z otrzymaną od klienta specyfikacją techniczną, podano w komunikacie. "Doświadczenie, jakie zdobyliśmy kilka lat temu, budując największą w

Coal Holding chce uruchomić kopalnię węgla na Dolnym Śląsku za ok. 150 mln USD

około sześciu metrów. Ma doskonałe parametry. Jest błyszczący, tłusty i nie ma przerostów. Pokład jest na głębokości 900-1000 metrów. Na pokłady antracytu o grubości 2-3 metrów natrafialiśmy już w trakcie poprzednich odwiertów. Ten sześciometrowy jest najgrubszym, na jaki dotychczas natrafiliśmy"

PGNiG: Zakończono pierwszą fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill

wielu równoległych otworów o małej średnicy przy użyciu strumienia wody pod wielkim ciśnieniem. Otwory te odchodzą nawet do 200 m od istniejących tradycyjnych pionowych odwiertów, podano w komunikacie. Nowa metoda może uzupełnić dotychczas stosowane technologie. "Wiercenia o mniejszej średnicy

PGNiG: Projekt Geo-Metan, kosztujący 300 mln zł, może dać 1,5 mld m3 metanu/rok

lat" - powiedział wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski dziennikarzom. W tym czasie mają zacząć działać łącznie 4 pady - połączone odwierty poziome i pionowe, dzięki którym można wykonać szczelinowanie hydrauliczne, a następnie wydobywać metan. PGNiG rozmawia o finansowaniu projektu także z

Prairie: Węgiel typu 34 z kopalni Karski może być 10% droższy od ceny rynkowej

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Niskopopiołowy węgiel typu 34 z Kopalni Jan Karski realizowanej przez Prairie Mining może być wyceniany o 10% wyżej od ceny rynkowej dla węgla typu 34, wynika ze wstępnych analiz spółki. "Analizy wzbogacalności i parametrów koksowniczych prób węgla z

Prairie ma potwierdzenie wysokiej jakości węgla koksującego w Dębieńsku

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Prairie Mining Limited otrzymał analizę prób węgla z odwiertu wykonanego na terenie projektu Dębieńsko z którego wynika, że znajduje się tam węgiel koksujący wysokiej jakości, poinformował prezes Prairie Ben Stoikovich.  "Wysoka jakość

Serinus osiągnął 'zachęcające' wyniki testów odwiertu w Rumunii

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Serinus ocenia wyniki testu odwiertu Moftinu-1001 w Rumunii jako "zachęcające", a zasoby - jako większe niż zakładano. Prace przy odwiercie Moftinu-1002bis będą kontynuowane ze względu na potrzebę pozyskania pełniejszych danych, podała spółka. Wykonane

PGNiG odkryło złoża tight gas w zachodniej Polsce, szacowane na 1,0-1,5 mld m3

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło w rejonie Poznania na odwiercie Pniewy-4 (koncesja Wronki) złoże gazu ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight gas. Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż niekonwencjonalnych tego typu w zachodniej Polsce, podała

PKN Orlen i PGNiG ruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E

przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji 10-km rurociągiem do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra, skąd jest transportowany do dalszego oczyszczenia w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Po dostosowaniu jego parametrów do standardów paliwa gazowego, gaz zostaje skierowany do krajowej

Przegląd informacji ze spółek

niskich kosztów ryzyka będzie kontynuowany, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  PKO Bank Polski nie wyklucza, że w przyszłym roku osiągnie wszystkie parametry strategii do 2020 roku i w I półroczu 2019 roku może zdefiniować na nowo niektóre wskaźniki efektywności, poinformował prezes Zbigniew

Włoska bomba tyka

. Posiada on imponującą liczbę 18% niespłacanych kredytów. Jeżeli dodamy do tego kilka nieciekawych parametrów makroekonomicznych jak np. zadłużenie na 135% PKB, widać tykającą bombę. W momencie niepewności kapitał zrobi odwrót z Włoch. Spadną depozyty w bankach co jeszcze zwiększy problemy płynnościowe

Energia ze słońca i ziemi

Energia ze słońca i ziemi

najczęściej wybierają pompy gruntowe lub powietrzne. Urządzenia, które pobierają ciepło z wód gruntowych, są mało popularne ze względu na ryzyko okresowego zarastania studni zrzutowych. 1. Pompa gruntowa. Pozyskuje ciepło z gruntu za pomocą głębokich odwiertów pionowych (zwykle do 100 m) lub ułożonych płytko

Serinus będzie starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu do systemu przesyłu

gazu do systemu przesyłu Transgazu. "Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów dodatkowych – modułu do

Zysk netto Polwaksu wzrósł r/r do 7,68 mln zł w I poł. 2016 r.

umowę kupna nieruchomości, na której będzie zlokalizowana nowa instalacja. "Pracujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Najważniejszym z punktu widzenia inwestycji była seria odwiertów głębinowych, które ostatecznie pozwoliły nam na zweryfikowanie niezbędnych parametrów nośności terenu, na którym

Przegląd informacji ze spółek

Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo w budowa drogi S3, poinformowała spółka. Wartość umowy to 293,1 mln zł netto, dodano.  Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg

Przegląd informacji ze spółek

wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.  Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś

Bogdanka przegrała sądowy bój o atrakcyjne złoża na Lubelszczyźnie

się dużym poparciem zarówno władz samorządowych, jak i lokalnej społeczności. Skarga bez uzasadnienia W dwóch wyrokach wydanych 16 marca tego roku sąd administracyjny podkreślił, że Prairie jako jedyna spółka dokonała rozległych analiz złoża, przeprowadziła odwierty rozpoznawcze i przygotowała

Odbicie na rynku ropy

baryłek. Nie jest to wartość, która zachwieje stabilnością rynku, na którym produkcja przewyższa konsumpcję. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że od dawna mówi się, że pewne projekty wydobywcze są nierentowne przy aktualnych cenach ropy. Nie może zatem dziwić spadająca liczba odwiertów a co za tym idzie

Przegląd prasy

walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.  --Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano

Tunel coraz bliżej, czyli w Łodzi będzie metro

nie należy się spodziewać, co jest dobrą wiadomością dla budowniczych. Odwierty geologiczne w rejonie trasy W-Z Prowadzili też sondowania, które mają odpowiedzieć na pytanie, jakie są parametry nośności gruntów. Na podstawie tych danych inżynierowie zaprojektują fundamenty dla tunelu. Będzie również

Zobacz, jak wydobywa się miedź. Zejdź z nami 800 m pod ziemię

'' - żartują górnicy, bo operator niczym pilot latającej maszyny zestrzeliwujący wrogów, nawierca otwory, zerkając na monitor komputera. Ten analizuje manewry człowieka i za pomocą animacji pokazuje moment, w którym odwiert będzie najbardziej precyzyjny. Dlaczego to takie ważne? Bo im bardziej precyzyjne są

Trzy linie metra w Krakowie? A może jednak tramwaje?

naziemnym w czasie wiercenia. A wypadki zawsze mogą się zdarzyć. Może pojawić się np. woda - jak w Warszawie. Pewnych rzeczy nie da się bowiem przewidzieć. Wiercenia badawcze robi się nie co metr, ale co 25-30 m. Między takimi odwiertami sondującymi może się więc pojawić nieprzewidziana przeszkoda. Zaś