parametry nadkrytyczne

Rafako: R. Domagalski-Łabędzki prezesem E003B7, budującej blok w Jaworznie III

klucz" bloku energetycznego Jaworzno III o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne, przypomniano. Radosław Domagalski-Łabędzki w latach 2018-2020 był członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej odpowiedzialnym za eksport i konsolidację obszarów biznesowych. Wcześniej, w latach 2016-2018, był

Tchórzewski 'nie przypuszcza' by zrezygnowano z budowy Elektrowni Ostrołęka C

;wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.  (ISBnews)  

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przystąpieniu do budowy Ostrołęki C

kwietniu br. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy. Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem

Polimex-Mostostal: Zmiany rezerw w dwóch projektach zmniejszą EBITDA za I półr.

budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice (Projekt Kozienice), została rozwiązana rezerwa na koszty w kwocie ok. 30,1 mln zł, co w konsekwencji przełoży się na poprawę EBITDA spółki i grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2018 r. w podanej wysokości"

Konsorcjum Famuru z umową na prace w Kozienicach za 115 mln zł netto

bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1075 MWe w Enea Wytwarzanie S.A." - głosi komunikat. Zadanie realizowane będzie do 21 lipca 2017 r., podano również. Enea informowała wcześniej, że nowy blok energetyczny w Kozienicach będzie

Tchórzewski liczy na rozpoczęcie budowy bloku Ostrołęki C przed końcem wakacji

Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z

Enea: Polecenie rozpoczęcia budowy Ostrołęki C może być przed aukcją rynku mocy

. Wartość umowy to ok. 6,02 mld zł brutto.  Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.  (ISBnews)

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu pn. Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"

Elektrownia Ostrołęka zawarła z GE Power umowę na wykonawstwo Ostrołęki C

. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. (ISBnews)

Walne zgromadzenie Elektrowni Ostrołęka zgodziło się na umowę z gen. wykonawcą

. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy. Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych

Enea oddała do użytku blok B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach

Kozienice, 19.12.2017 (ISBnews) - Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano protokół przekazania bloku do eksploatacji.  "[Ten blok] zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków, a to jest

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

budżetu obniża planowaną marżę na kontrakcie do około 5%" - podsumowano w informacji. Rafako realizuje umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i

Rafako: Spełniły się warunki zawieszające umowę przy budowie Jaworzno III

stalowej budynku maszynowni, kotłowni, bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie zdmuchiwaczy parowych, w związku z projektem na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie - Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w

Elektrownia Ostrołęka wybrała GE Power i Alstom Power na wykonawcę Ostrołęki C

w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań

PSEW/DISE: Elektrownie wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne w systemie

wykorzystania mocy zainstalowanej, jak i liczby uruchomień w roku. Stare bloki o niskiej sprawności wytwarzania wypierane są przez nowe, niskoemisyjne technologie pracujące w oparciu o bloki energetyczne na parametry nadkrytyczne i ultra-nadkrytyczne o sprawnościach wytwarzania sięgających 46% i zakresie

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

zł). W segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycje wyniosły 699 mln zł, a największe inwestycje związane były z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (310 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (135 mln zł). Tauron odnotował też znaczący spadek

Elektrownia Ostrołęka wnioskuje o zgodę na umowę z generalnym wykonawcą

energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. (ISBnews)  

PBG miało 2,31 mln zł zysku netto ogółem z dz. kont. w III kw. 2018 r.

;Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności grupy w III kwartale 2018 roku należały następujące kontrakty budowlane: a. kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II' podpisany

Torpol ma umowę z Tauronem na układ torowy dla budowanej Elektrowni Jaworzno III

technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie'" - czytamy w komunikacie Torpolu. Wartość umowy wynosi 367,28 mln zł netto (451,75 mln zł brutto). Termin

Energa i Enea zagłosują za umową z GE Power i Alstomem na budowę El. Ostrołęka C

-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto. W kwietniu br. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy. Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany

PBG miało 2,06 mln zł straty netto, 14,39 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

:   - kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III–Elektrownia II' podpisany pomiędzy Tauron Wytwarzanie, a Rafako - zrealizowane przychody: 139 911 tys. zł; - kontrakt pod nazwą 'Dostawa i montaż Instalacji

Zarząd Elektrowni Ostrołęka wnioskuje o wybór GE Power i Alstom Power System

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.  Podstawą

Energa zapowiada rozstrzygnięcie przetargu na Ostrołękę C w ciągu kilku dni

otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem

FIZAN Energia z grupy PGE może zaangażować do 1 mld zł w Elektrownię Ostrołęka

.  Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.  (ISBnews)  

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jest to inwestycja kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy dalej. Głównym założeniem budowy bloku

Wspólnicy El. Ostrołęka zgodzili się na wybór GE Power i Alstom Power do bloku C

wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie

Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł

nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Kontrakt z głównym wykonawcą bloku, konsorcjum Rafako - Mostostal, został podpisany 17 kwietnia 2014 r. Przekazanie bloku do eksploatacji planowane jest na I kwartał 2019 r. Zamet

Tauron: Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zaawansowny w 17%

obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400

PGE GiEK ma umowę z GE na remont generalny 4 turbozespołów w Elektrowni Opole

wszystkich polskich elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym. Dzięki modernizacji turbozespołów bezpieczeństwo i niezawodność pracy układów osiągną jeszcze lepsze wskaźniki. Po zakończeniu budowy dwóch nowych bloków na parametry ultra-nadkrytyczne o łącznej mocy 1 800 MW Opole stanie się

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi 2,75 mld zł

wartości 216,25 mln zł. Obejmują one dwa zadania pn.: "Jaworzno III - część ciśnieniowa kotła. Wykonanie zgodnie z dokumentacja zamawiającego w ramach realizacji budowy bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II montażu części

Enea i Energa mają aneks podwyższający nakłady na projekt Ostrołęka C

, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, jest największym producentem energii elektrycznej i

Przegląd informacji ze spółek

parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku, podało Rafako. Inpro odnotowało 6,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6

PGE ma umowę kredytu konsorcjalnego z 8 bankami o wartości 5,5 mld zł

imponujący w skali całego kraju"- powiedział prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie. PGE podała, że zamierza przeznaczyć środki na rozwój efektywnych aktywów wytwórczych spełniających  wymogi środowiskowe, takich jak budowa dwóch nowych bloków na węgiel kamienny na parametry

Enea obniżyła wartość programu emisji obligacji do 3 mld zł

inwestycyjnych spółki oraz jego istotnych podmiotów zależnych, w tym w szczególności finansowanie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto: minimum 900MWe, maksimum 1000MWe, który miał zostać wybudowany w ramach działalności Enea Wytwarzanie

Tauron: Budowa nowego bloku w Jaworznie osiągnęła 30% zaawansowania

Elektrowni Jaworzno budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń Grupy Tauron. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5

Rafako: Inwestor Jaworzna zdecyduje o wprowadzeniu zmian w projekcie do końca IX

sprawdzonym partnerom" - podsumował Burek. Inwestycja w blok energetyczny 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jest warta 5,4 mld zł brutto. Obejmuje ona budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry

Enea, Energa złożyły w UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki Elektrownia Ostrołęka

przygotowaniu, budowie oraz eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym energetycznym klasy 1 000 MWe na parametry nadkrytyczne pary w Ostrołęce. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2023 roku, wskazano także. "Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia

Rafako rozmawia z Tauronem ws. zwiększ. kwoty na blok w Jaworznie o 127 mln zł

postanowień kontraktu z dnia 17 kwietnia 2014 roku na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny

Przegląd informacji ze spółek

wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.  Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś

Przegląd prasy

walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.  --Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano

SNC-Lavalin i Hitachi nic nie wskórali ws. bloku w Jaworznie

. Przetarg na budowę bloku w Jaworznie ogłoszono w maju 2010 r. Zadanie obejmuje projekt, dostawę, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi. Minimalna moc elektryczna brutto bloku ma wynosić 800 MW, a