parametry jakościowe

Marek Okniński

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te elementy (parametry) które będą podlegały ocenie.

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych, podano także. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na

Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw

inwestycyjne wynoszą łącznie ponad 20 mln zł. Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, tj. zwiększenie produkcji sortymentów średnich (Groszek i Jaret) oraz poprawa parametrów jakościowych produktów w dostosowaniu do

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne. "Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie

Gaz-System wznowił odbiór gazu z gazociągu jamalskiego

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Gaz-System wznowił dziś o godzinie 6:00 odbiór paliwa do krajowego systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) z gazociągu jamalskiego w związku poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego, podała spółka. "Wstrzymanie odbioru gazu w PWP nie

Grupa Lotos: Zapasy pozwalają na utrzymanie ciągłości produkcji rafinerii

ropy rurociągiem Przyjaźń. Ze względu na pogorszenie się parametrów jakościowych rosyjskiej ropy REBCO Ministerstwo Energii podjęło decyzję o wstrzymaniu dostaw surowca w punkcie Adamowo. "W celu ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych wstrzymano odbiór

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - czytamy w komunikacie. Szacowana wielkość produkcji sortymentów średnich wynosi obecnie 95 tys. ton,  a w kolejnych latach będzie

PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski

, którzy nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych, poinformowano W sierpniu br. zarząd PGE podjął decyzję o sprzedaży spółki PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa - przed przejęciem

Grupa POLOmarket inwestuje w trzecie centrum logistyczne

skuteczniej pracować nad wszystkimi parametrami jakościowymi, a także nad współczynnikami produktywności, które przekładają się ostatecznie na koszt logistyki. Przygotowujemy się do otwarcia większej liczby sklepów, więc oddanie 3. CL jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju sieci" - powiedział dyrektor

Vigo System ma umowę na budowę zakładu produkcyjnego kosztem 27 mln zł brutto

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto. "Vigo System S.A. [..] zawarł z

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR); - Sprawozdawczość finansowa - Emitenci powinni

Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę

kopalniom grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego. W zakładach górniczych Tauron Wydobycie działa tym samym obecnie łącznie pięć ścian wydobywczych, poinformowano. "Wielkość zasobów w trzech nowych ścianach wydobywczych szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego" - czytamy w informacji. Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog paliw stałych. Zgodnie z ustawą, paliwem stałym jest m.in

UOKiK: Pogorszyła się jakość diesla na stacjach paliw w 2018 roku

jakościowych. W 2017 roku uchybienia stwierdzono w przypadku 13 spośród 800 próbek (1,6% nieprawidłowości). Najczęściej kwestionowanym parametrem jakościowym w odniesieniu do oleju napędowego były tzw. stabilność oksydacyjna (37 przypadków) oraz temperatura zapłonu (16 przypadków), natomiast w przypadku

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

. System elektroenergetyczny powinien zostać przygotowany na znaczne i nagłe zmiany poziomu wytwarzanej i konsumowanej energii. Inteligenta sieć to taka, która dzięki mechanizmom elastyczności, jest w stanie dostarczyć odbiorcom energię o najwyższych parametrach jakościowych: Energa Operator - spółka

Gaz-System planuje wznowić odbiór paliwa z gazociągu jamalskiego w piątek

od najbliższego piątku od godz. 6:00. "Obecnie gaz nie spełnia parametrów jakościowych określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego (IRiESP). GAZ-SYSTEM wstrzymał odbiór gazu w punkcie PWP od 21 czerwca 2017 r. od godz. 6.00. Ograniczenie zdolności przesyłowej w punkcie

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

łącznej kwocie ponad 78 mln zł, wymieniono w materiale. W trakcie prac nad brzmieniem finalnej wersji rozporządzeń wykonawczych Ministerstwa Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Środowiska osiągnęły porozumienie co do parametrów jakościowych miałów węglowych

Kryteria pozacenowe

Kryteria pozacenowe

określone priorytety zamawiającego. Oznacza to tyle,  że w kryteriach pozacenowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siwz

Projekt nowelizacji ws. monitorowania jakości paliw skierowany do uzgodnień

;Wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie miała perspektywicznie pozytywny wpływ na parametry jakościowe powietrza (zwłaszcza na terenach zurbanizowanych) oraz w konsekwencji na stan zdrowia i jakość życia obywateli" - czytamy dalej. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi

JSW: W złożu Bzie-Dębina 2-Zachód nawiercono pierwsze pokłady węgla

Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze, podano także. Badania będą prowadzone - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia kolejnych pokładów węgla w otworach - przez

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

niezawodności dostaw energii do klientów. Zastosowanie urządzeń pozwalających na wykrywanie zwarć i uszkodzeń w sieci SN oraz regulację napięcia daje możliwości dostarczania energii spełniających wszystkie wymagane parametry jakościowe również w przypadku występowania wybranych zakłóceń i zmian w rozpływach

XTPL rozpoczął realizację pierwszego komercyjnego zamówienia

aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy. "Realizując projekty dla partnerów z branży wysokich technologii, wielokrotnie otrzymywaliśmy potwierdzenia doskonałych parametrów jakościowych nanotuszu syntezowanego w XTPL. Jest to jeden z kluczowych elementów naszej metody, chroniony

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW Grupy Tauron w Jaworznie, podkreślono. Na poprawę wydajności pracy znacznie wpływa odbudowa frontów wydobywczych. Tauron Wydobycie na bieżąco prowadzi analizy możliwości

Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody

się najwyższym stopniem czystości i ściśle określonymi parametrami granulometrycznymi. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane ścisłymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez firmy farmaceutyczne w cyklicznie przeprowadzanych audytach zakładów

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok. 5000 ton" - ocenił prezes. Budowa poziomu 800 m w ZG Janina to element

Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

określi niezbędne dla kupującego parametry paliwa stałego. Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys

Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 118,56

Alechemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 118,56

Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego

jego produkcji, by sprostać zapotrzebowaniu i zainteresowaniu ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów na SaniGel oraz pozostałe żelkoty wchodzące w obecne i przyszłe portfolio Ciech. Nasi partnerzy pozytywnie ocenili walory jakościowe i aplikacyjne SaniGel, podkreślając wysokie

Rząd przyjął pakiet przepisów ws. monitorowania jakości paliw stałych

importu. Wprowadza też świadectwo jakości węgla, które klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla zawierające informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw.  Rozporządzenie w sprawie jakości paliw stałych jednoznacznie określa parametry jakościowe paliw stałych.  "Szczegółowe

Mabion ma pozytywną rekomendację NCBR ws. wniosku o dofinansowanie

jakościowymi względem leku referencyjnego (MabThera) w zakresie profilu czystości. "Jednym z celów projektu będzie udowodnienie, w ujęciu analitycznym, zgodności parametrów leku wytwarzanego dziś w skali średniej (2x250 l), która stanowi źródło preparatu testowanego w badaniu klinicznym, z produktem

Strategia JSW przewiduje wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r.

inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych, - Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 r., - Bezpieczne JSW - dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

.  "Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca ze strony europejskiego przemysłu stalowego. Wysokojakościowy węgiel koksujący typu 34 będzie stanowił 75% produkcji

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

przez jej białostocki oddział. Są to: magazyn energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/15 kV Orla, służący potencjalnie zmniejszaniu strat sieciowych, poprawie parametrów jakościowych energii elektrycznej i badaniu możliwości świadczenia usług systemowych, oraz magazyn energii o

Ciech zakończy inwestycję o wartości 100 mln zł w Niemczech w 2019 r.

produktów specjalistycznych, w tym sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy m.in. certyfikaty GMP dla naszych zakładów produkcyjnych w Polsce i w Niemczech, które są niezbędne do wytwarzania i sprzedaży tego produktu. Potwierdziliśmy również parametry jakościowe

PG Silesia: Mniejsze wydobycie przez PGG groziłoby dramatyczną sytuacją na rynku

amerykańskiego może być także ograniczona jego parametrami jakościowymi. "Całość naszej produkcji w tym roku to 2 mln ton" - powiedział także prezes. W ramach tej liczby PG Silesia produkuje 500 tys. ton tzw. grubych sortów. W ostatnim czasie odnotowuje jednak czterokrotnie wyższe zapotrzebowanie

Mabion otrzyma od NCBiR ok. 27 mln zł dofinansowania na rozwój projektu

biotechnologicznego MabionCD20 (biopodobny do rituximab), cechującego się wyższymi parametrami jakościowymi względem leku referencyjnego (MabThera) w zakresie profilu czystości, podała spółka. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (3/1.1.1/2016) Działanie 1.1

Murapol sprzedał 3 674 mieszkania, przekazał 3 124 w 2019 r.

branży mieszkaniowej, rynek stale rósł i mimo wzrostów cen mieszkań popyt utrzymywał się na wysokim, stabilnym poziomie. Dla nas także był to bardzo dobry czas, w którym wypracowaliśmy satysfakcjonujące nas wyniki wszystkich parametrów operacyjnych. Oddaliśmy naszym klientom o 1/5 więcej lokali niż w

KGHM: w Sierra Gorda wchodzimy w fazę intensywnego myślenia o kosztach

satysfakcjonujący poziom KGHM uważa 65%.  "To istotny wzrost uzysku dzięki lepszym parametrom jakościowym rudy. Jako że cena molibdenu również wzrosła, wyniki w tym zakresie są lepsze od oczekiwań" - stwierdził prezes Radosław Domagalski - Łabędzki. Wiceprezes KGHM dodał, że w II półroczu celem

Kryteria oceny ofert przetargowch

określonych przepisami prawa przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim, niezależnie od faktu kto będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze

Tauron: Budowa nowego bloku w Jaworznie zaawansowana w 87%

Wydobycie będzie strategicznym dostawcą paliwa węglowego na potrzeby nowego bloku energetycznego w Jaworznie, co wynika z ilości paliwa oraz bliskiej odległości realizowanych dostaw z zakładów górniczych. Paliwo będzie pochodziło głównie z Zakładu Górniczego Sobieski. Parametry jakościowe pochodzącego z

Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego

Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem. Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ten zakład będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy Tauron

PGNiG zdecydowało o wznowieniu gromadzenia zapasów gazu ziemnego

parametrów jakościowych gazu ziemnego PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż

Kryteria oceny ofert przetargowych

.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty

Impexmetal chce zwiększać udział produktów wysokomarżowych w miksie

możliwości w zakresie produkcji wyrobów dla przemysłu opakowaniowego. Inwestujemy także w innych zakładach. W ZM Silesia zakupiono nowy piec do produkcji bieli cynkowej, pozwalający nie tylko na uzyskiwanie lepszych parametrów jakościowych produktu, ale dający także możliwość wykorzystania w charakterze

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

kryterium jakościowego. Wbrew powyższemu twierdzeniu skład orzekający KIO uznał, że zamawiający nie ma obowiązku kilkukrotnego powtarzania w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o konieczności przedkładania dokumentów przetłumaczonych na język polski. Wystarczającym wskazaniem w

Scope Fluidics opracował panel PCR|ONE wykrywający koronawirusa

inżynieryjnych, zapewniających przeprowadzenie testów diagnostycznych o wysokich parametrach jakościowych, przeprowadzenie serii testów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowanie dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością, przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych, rejestracja produktu. System

JLL: W Polsce przybyło 168 tys. m2 powierzchni handlowej w I poł. 2018 r.

zakazie handlu w niedzielę. Najemcy po dostosowaniu się do nowej legislacji analizują przepływ klientów oraz parametry sprzedażowe. Równocześnie, można zaobserwować wyraźną zmianę oczekiwań klientów. Kluczowymi czynnikami dla wzrostu odwiedzalności i sprzedaży jest odpowiedni dobór jakościowy najemców, a

Serinus będzie starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu do systemu przesyłu

gazu do systemu przesyłu Transgazu. "Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów dodatkowych – modułu do

Kryteria oceny ofert przetargowych

gastronomicznych opisuje przedmiot zamówienia na pomocą szeregu parametrów odnoszących się do standardu zamawianej usługi (np. poprzez określenie kaloryczności posiłków, ich gramatury czy też różnorodności wykorzystywanych produktów). Trudno zatem uznać, że jest to opis wskazujący na ustalone standardy jakościowe

Płytki nowej generacji

innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala uzyskać najwyższe parametry jakościowe płytek. Są bowiem cieńsze (od 6 do 10 mm grubości w zależności od rozmiaru) i lżejsze, a przy tym tak samo wytrzymałe i trwałe. W firmie Tubądzin chwalą się, że nowatorski sposób produkcji przyczyni się także do obniżenia

Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla to głównie ZG Sobieski będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy Tauron 910 MW. Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego

Grupa Tubądzin wybuduje w Sieradzu nową fabrykę, zatrudni w niej min. 107 osób

dużych formatach. Zgodnie z przyjętą strategią grupy Tubądzin, efektem realizowanej inwestycji będzie poszerzenie jej oferty o kolejne kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi i atrakcyjnym wzornictwem, podano również. (ISBnews)

Tauron zakończył budowę poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina

skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatację wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dzięki realizacji inwestycji żywotność ZG Janina zostanie wydłużona do 2080 r., co umożliwi zatrudnienie

T-Mobile Polska zapowiada wchodzenie w kolejne obszary biznesowe w 2018 r.

Polska uzyska, na równych parametrach jakościowych, pełny dostęp do sieci światłowodowej Orange Polska w obszarach regulowanych i nieregulowanych, to jest do około 5 milionów gospodarstw domowych do 2020 roku. T-Mobile Polska zamierza rozpocząć oferowanie usług opartych na hurtowym dostępie do sieci

PGO planuje certyfikacje wyrobów dla kolei w UE i liczy na wzrost eksportu

uzyskanych rozwiązań technologicznych w Odlewni Żeliwa Śrem i w Piomie-Odlewni w Piotrkowie Trybunalskim tworzone będą odlewy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Wartość obu realizowanych projektów to 85 mln zł. Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem kwartalnym, przychody ze

Oferta przetargowa

formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko spełniać parametry minimalne, żądaliśmy

Firma w sieci. Od czego zacząć i co robić, żeby wypromować swój biznes w internecie?

poszukać źródła naszych najlepszych klientów. Pamiętajmy, że instalacja kodu Google Analytics to nie tylko wrzucenie kodu śledzącego na stronę, to również prawidłowe ustawienie parametrów śledzenia naszych użytkowników - wyjaśnia Marcin Łukiańczyk, specjalista ds. e-commerce, prowadzący bloga smartideas.pl

Program naprawczy KHW zakłada m.in. zbycie części aktywów do SRK

postanowił upublicznić propozycję działań przedstawioną organizacjom związkowym" - czytamy w komunikacie. Główne cele programu to poprawa rentowności w długim okresie, koncentracja wydobycia i zwiększenie wydajności, produkcja węgla o parametrach jakościowych odpowiadających rynkowemu zapotrzebowaniu

KNF: Część banków z dodatkowym wymogiem kapitałowym nie wypłaci dywidendy

jest funkcja tego, jaki bank miał apetyt na ryzyko, na to nakłada się parametr jakościowy, związany ze sposobem zarządzania tym ryzykiem" - powiedział Kwaśniak. Dodał, że część banków nie będzie mogła wypłacić dywidendy z zysku, ale nie będzie to dotyczyć wszystkich banków, które muszą

Orange Polska uruchomił komercyjnie usługę Voice over LTE

prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie. "Inwestujemy w naszą sieć i badania, żeby zapewnić klientom najnowocześniejsze i najlepsze jakościowo usługi na rynku. VoLTE to przyszłościowa technologia, która w najbliższych latach będzie wykorzystywana coraz szerzej

Plan naprawczy KWK 'Makoszowy' zakłada powrót do rentowności w 2016 r.

maszyn i urządzeń, ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury powierzchniowej, zmniejszenie kosztów produkcji węgla do poziomu poniżej 230 zł/t oraz stabilność parametrów jakościowych produkowanego węgla. "To bardzo istotny dokument, ponieważ pokazujemy w nim, że prowadzenie w tej kopalni

PGNiG zakończyło rozbudowę podziemnego magazynu gazu Brzeźnica

, jak i odbioru gazu z magazynu. "Rozbudowa pozwoliła na zwiększenie pojemności czynnej z 65 do 100 mln m3 gazu ziemnego, zwiększenie mocy zatłaczania i odbioru gazu oraz poprawę parametrów jakościowych gazu oddawanego z magazynu do sieci przesyłowej" - czytamy dalej. Na terenie

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

nowych kotłów, natomiast w użytkowaniu w dalszym ciągu pozostaną urządzenia grzewcze, które charakteryzują się wysokimi parametrami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ważniejsze jest jednak to, że aby uregulowania te mogły realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, muszą im

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy, jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny, dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi.* Biorąc pod uwagę ograniczenia wprowadzone nowelizacją w większości udzielanych zamówień publicznych, obok kryterium

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

przestrzegania przepisów prawa podatkowego, - w zakresie posiadania, produkcji i dystrybucji automatów do gier, - w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych, - w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, - w zakresie parametrów jakościowych

KGHM: Aktualizacja strategii w I kw. 2017, kluczowe elementy możliwe wcześniej

. Zarząd podkreślił aktualne trudności z uzyskiem jakościowej miedzi w tzw. transition zone (trwają prace nad zdefiniowaniem parametrów tej strefy), ma być opracowany program obniżki kosztów, a także przeprowadzone rozmowy o renegocjacji warunków kluczowych kontraktów, m.in. z kooperantami projektu. Celem

Inwestujemy w oczyszczacz powietrza. Podpowiadamy, jak dobrać urządzenie i ile to kosztuje

pomieszczenia w metrach kwadratowych, w którym będzie ono działało skutecznie (zakłada się przy tym wysokość pokoju, tj. 2,7 m). Równie ważnym parametrem jest wydajność oczyszczacza, określana wielkością przepływu powietrza w metrach sześciennych na godzinę za pomocą wskaźnika CADR. Jest on międzynarodowym

Mondelez otworzył centrum badań pod Wrocławiem, docelowo zatrudni 250 osób

marek czekolady i ciastek" - czytamy w komunikacie. We wrocławskim ośrodku pracuje szereg specjalistów, poczynając od technologów żywności, przez ekspertów z zakresu prawa żywnościowego, testów konsumenckich, badań jakościowych, projektów opakowań, wreszcie inżynierów procesu produkcyjnego

Idea Bank nie spodziewa się jednorazowych rezerw w III i IV kw. 2018 r.

poziom, na którym chcemy się plasować" - powiedział prezes.  Podkreślił, że portfel banku dojrzewa, dlatego też wskaźnik NPL na portfelu kredytowym rośnie. Obecnie bank generuje wyższą jakościowo sprzedaż, ale stanowi ona tylko część portfela.  Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec

Opis przedmiotu zamówienia

kryteria oceny ofert, które mogą dotyczyć również parametrów technicznych i jakościowych związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę obowiązek stosowania innego kryterium oceny ofert oprócz ceny, prowadząc przedmiotowe postępowanie warto poprosić strażaków o pomoc w

900 W, czyli Unia Europejska pozbawia mocy odkurzacze

, lecz także inne parametry jakościowe. I tych parametrów producenci muszą się trzymać. – W 2017 r. w dyrektywie unijnej dodatkowo zwrócono uwagę na komfort podczas odkurzania – wprowadzono m.in. maksymalny poziom reemisji kurzu czy hałasu, które wynoszą odpowiednio 1 proc. i 80 dB(A) &ndash

Przegląd informacji ze spółek

zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto. Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w marcu 2018 r. wstępne wyniki

Wielka kontrola stacji benzynowych. Zobacz, na których paliwo nie spełniało wymagań [LISTA]

Inspekcja Handlowa zaprezentowała wyniki kontroli stacji benzynowych prowadzonych od 20 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ze sprawdzonych 1395 stacji 65 oferowało paliwo złej jakości. W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem była odporność na utlenianie (podawana w godzinach

Vivid chce zbudować w 3 lata portfolio gier F2P dające 40-60% przychodów

elementami MOBA jest unikatowe na rynku mobilnym. Już w chwili obecnej gra wygląda bardzo efektownie i wzbudza zainteresowanie naszych najważniejszych partnerów. Szacujemy, iż 'Metal Fist' może zrealizować podobną lub wyższą liczbę pobrań do 'Real Boxing 2' przy znacząco wyższych parametrach monetyzacji

Pierwszy taki przetarg w historii. Energetyka łączy siły

będzie mierzyć parametry prądu, który trafia do stacji transformatorowych, czyli do miejsc, gdzie zmienia się napięcie prądu, np. ze średniego na niskie, tak by energia mogła popłynąć dalej do naszych gniazdek. To banalne na pozór rozwiązanie pozwoli zaoferować klientom nowe taryfy, w których opłaty będą

PMR: Wzrost rynku detal. chemii gospodarczej przyspieszy do 3,4% w tym roku

komunikacie poświęconym raportowi. W tej sytuacji, głównymi czynnikami wspierającymi wzrost rynku są: rosnąca zamożność Polaków, a co za tym idzie, wzrost wydatków na droższe i lepsze jakościowo produkty, pojawianie się na rynku innowacyjnych produktów (np. kapsułek do prania) oraz rosnący poziom

UKE dokonał dodatkowej rezerwacji na 800 MHz dla T-Mobile za 2,02 mld zł

przydzielonych częstotliwości, gdyż ze względów technicznych agregacja częstotliwości pozwala na świadczenie usług telekomunikacyjnych o lepszych parametrach jakościowych, podkreślono w informacji. "Warto dodać, że taki przydział pasma jest zgodny z praktyką stosowaną w państwach europejskich, w których

Przegląd informacji ze spółek

;Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

nimi zaś przedmioty specjalnego przeznaczenia albo rzeczy objęte wyłączną dystrybucją handlową ze strony określonej sieci dealerów. Ustalone standardy jakościowe to przede wszystkim takie parametry które są tak znane na rynku, że nie wymagają rozwiniętego opisu przedmiotu zamówienia np. waga, gabaryty

Wojna ze smogiem

ucywilizować proces ogrzewania domów poprzez określenie standardów emisyjnych dla kotłów i parametrów jakościowych węgla spalanego w polskich domach - podkreśla Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. - Takich uchwał potrzebują nie tylko duże miasta, ale również małe miasteczka i mniejsze miejscowości, w

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

przy wykonaniu zamówienia, parametrów jakościowych itp. Forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów. Powyższe potwierdza np. wyrok z dnia 21 lutego 2007 r. sygn

Kranowianka, Warszawska Kranówka i DomoVita. Samorządy tworzą marki wody z kranu

ekspertów parametry co do pochodzenia, czystości i twardości.  Bez reklamy nie uwierzą w kranówkę  Jacek Sadowski z krakowskiej firmy marketingowej Demo, twórca marki DomoVita, uważa, że mimo iż woda w kranie jest pitna od lat, to i tak potrzebny jest marketing, żeby ludzi do niej przekonać i

PKP PLK rozpoczęły Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych, chcą wydać 67 mld zł

, uzyskana dzięki dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójna sieć połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. Remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, są możliwe dzięki konsekwentnym działaniom Polskich Linii Kolejowych

Rządowy program walki ze smogiem, czyli obietnice konkretne oraz mgliste

paliwo ze zbiornika i dozuje je na palenisko. Wrzucenie mułu albo odpadów zatyka kocioł. 2. Jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r. gotowe ma być rozporządzenie w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych. To najważniejsze przepisy w walce ze smogiem, ale wciąż nieznane są szczegóły rozporządzenia. Nie

Serinus osiągnął 'zachęcające' wyniki testów odwiertu w Rumunii

tight) i jej uszkodzenie. W odwiercie przez 30 min. utrzymywał się przypływ średnio na poziomie ok. 2,8 MMcf/d, po czym w trakcie następnych dwóch godzin obniżył się do 245 Mcf/d. "W tym momencie wnioski mają więc charakter bardziej jakościowy niż ilościowy ze względu na niezadowalającą jakość

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

obiektywnych cech jakościowych lub technicznych. () Przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter przepisu lex specialis, oznacza to, iż w każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi to powinien tak

Wschodząca polska gwiazda wśród producentów zestawów głośnikowych

można powiedzieć, że im się udało. Luksusowe i jakościowe Do początku lat 90. monopolistą w dziedzinie produkcji sprzętu elektroakustycznego w Polsce był należący do państwa Tonsil z Wrześni pod Poznaniem, ale w warunkach gospodarki wolnorynkowej producent zbankrutował. - Rynek hi-fi uległ polaryzacji

"Solidarność" do samorządów: nie odchodźcie od węgla

indywidualnym, czyli tak zwana kostka, orzech lub groszek, to węgiel o najlepszych parametrach, lecz najtrudniej go wydobyć. Dlatego właśnie jego ceny są stabilne i nie podlegają takim wahaniom jak ceny węgla energetycznego (używanego przez elektrownie). Według danych GUS w 2014 r. tona węgla, która była

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

Pojęcie "ustalone standardy jakościowe" oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena. Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu. Takim rodzajem dostaw

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

produkt - albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób**. Jeżeli zamawiający opisze przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również

Nowy szpital w nowym roku. Opóźnienie w CMI

. Zeus bez przerwy kontroluje wszystkie parametry życiowe chorego, pracy na nim też trzeba się nauczyć. Do nowego obiektu przeniosło się kilkanaście klinik chirurgicznych oraz zespół przychodni przyszpitalnych, Bank Krwi i Centrum Urazowe. Koszt wyposażenia zabiegowej części szpitala wyniósł prawie 87

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

nielegalnym i narażało mieszkańców na konsumowanie wody wodociągowej niespełniającej wymagań jakościowych, podano również. "Brak zainteresowania ze strony burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzaniem przez przedsiębiorców kontroli stanu technicznego sieci i obiektów na sieci wodociągowej świadczy

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

certyfikat określający ponadnormatywne parametry materiału (jest on wyłącznie prywatną inicjatywą danego producenta). Nie jest on wymagany prawem unijnym a tym bardziej polskim. Nadmieniam, że warunki jakie musi spełnić materiał określa Polska Norma 295-1, która jest odpowiednikiem EN 295. Odpowiedź

Przegląd prasy

--Emilewicz z MR: Wspólnie z MIB podjęliśmy prace nad nowym rozporządzeniem jakościowym, w którym określimy parametry, jakie spełniać muszą wyroby stalowe dostarczane na nasz rynek Cashless.pl --Blik już testuje płatności zbliżeniowe - z Bankiem Millennium i PayTelem wg serwisu ISBnews --Kruk

Program funkcjonalno - użytkowy

produkcyjną lub usługową oraz wymagania dotyczące poziomu technologicznego produkcji lub standardu jakościowego świadczonych usług, albo - szczegółowy program i wielkość pomieszczeń wymaganych przez inwestora, b) dla obiektów budownictwa mieszkaniowego: - liczbę i strukturę mieszkań, - rodzaj i program usług

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

jakościowe (tzw. parametry równoważności). Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie oczekiwanego efektu. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane Jak już wskazano powyżej, art. 29 ustawy Pzp wyznacza ogólne ramy tworzenia przez zamawiającego opisu przedmiotu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. .   Źródło: ISBnews