parametry finansowe

Kredyt hipoteczny - jaki wybrać, na co zwrócić uwagę?

Kredyt hipoteczny to jeden z najbardziej skomplikowanych produktów finansowych. Jakie parametry decydują o tym, że powinieneś wziąć właśnie ten, a nie inny kredyt?

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. "Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie skali prowadzonego biznesu. W związku z

Przegląd informacji ze spółek

zysku. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku

Orange Polska rozpoczął przegląd opcji dot. utworzenia FiberCo

komunikacie. Jednocześnie spółka podkreśla, że powyższe parametry mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie w ciągu procesu. Pod koniec lipca Orange Polska poinformował, że prowadzi rozmowy z inwestorami finansowymi w celu utworzenia spółki światłowodowej (FiberCo) i liczy, że powstanie ona w 2021 r

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR); - Sprawozdawczość finansowa - Emitenci powinni

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.à r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający na wycenę instrumentów finansowych z

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

parametrów polityki pieniężnej, podobnie jak rada EBC utrzyma niezmienione parametry polityki pieniężnej. "Biorąc pod uwagę trudności w zakresie działań wspólnotowych w kwestiach fiskalnych, cały czas EBC pozostanie głównym podmiotem stabilizującym sytuację rynkową i finansową w tzw. krajach

KNF ustaliła parametr ST mBanku na 2,11 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 2,11 pkt proc. w przypadku mBanku, podał bank. "KNF poinformowała w przesłanym piśmie, że dla mBanku różnica

KNF ustaliła parametr ST Banku Handlowego na 1,39 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank. "W przesłanym piśmie KNF poinformował ponadto o wysokości

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Obniżka stóp procentowych oraz zmiana parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie, podał bank. Podkreślił, że wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów

Przegląd prasy

roku odpady muszą być rejestrowa,ne w Bazie Danych o Odpadach. Ta jednak  nie jest gotowa  Puls Biznesu -- Niemiecki koncern Bauer przy pomocy doradców finansowych rozpoczął proces poszukiwania kupca na internetową grupę Interia.pl, wynika z informacji dziennika Gazeta Wyborcza 

MFPR zbiera propozycje inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank. "W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o

Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA za 2019 r. do 19 mln zł

spodziewane jest przekroczenie o ponad 10% wybranych parametrów prognozy rocznej" - czytamy w komunikacie, Aktualna prognoza przewiduje wyniki finansowe na rok 2019: - przychody w wysokości 310 mln zł (zmiana +2%), - EBIDTA w wysokości 19 mln zł (zmiana +36%). Dotychczasowa prognoza, opublikowana

Bank Pekao szacuje koszt ryzyka w przedziale 90-110 pb w br. i stopniowy spadek

z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związane z pandemią koronawirusa COVID-19 zostały utworzone na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 544 mln zł, oraz oszacowane w oparciu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i niemieckiego przemysłu

krajowej. Zgodnie z harmonogramem, w sierpniu nie ma decyzyjnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W raporcie przypomniano, że na ubiegłotygodniowym posiedzeniu FOMC utrzymał niezmienione parametry polityki pieniężnej, w tym stopę funduszy federalnych na poziomie 0,00% - 0,25% oraz utrzymał

POLOmarket odnotował wzrost sprzedaży LfL o ok. 5,5% w III kw. 2019 r.

rekordowo dobre wyniki rentownościowe przy zachowaniu niezmiennie wysokiej płynności finansowej. "Grupa POLOmarket, największa polska sieć supermarketów, po bardzo dobrym drugim kwartale ze sprzedażą LFL ponad 10%, w trzecim kwartale osiągnęła wynik blisko 5,5%. Prognoza sprzedaży detalicznej

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczyła bankowi Pekao wysokość indywidualnego wskaźnika ST (uwzględniającego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) na 2,26 pkt. proc. w ramach kryteriów do wypłaty dywidendy na poziomie do 100

PKN Orlen bada wietrzność na obszarze swojej koncesji na Bałtyku

podstawą do oceny potencjału inwestycji przez koncern, ale są uznawane także przez instytucje finansowe jako podstawa do decyzji o jej ewentualnym finansowaniu" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski, cytowany w komunikacie. Grupa Orlen posiada na Bałtyku

Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych

;Środki kapitałowe posłużą wzmocnieniu struktury kapitałowej spółki i wzmocnią istotne parametry w kontekście istniejących ratingów. [...] Pozyskane środki zostaną użyte na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystane na ewentualne zwiększenie szans wzrostu oraz na ogólne cele korporacyjne"

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank.  "Do wyznaczenia

Morawiecki: Deficyt budżetu w tym roku będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy

rządu po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczące poszczególnych sektorów, eksportowej "są słuszne i właściwe". "Nie jestem w stanie określić, jaki będzie deficyt budżetowy, on będzie znaczący, ale to on nie jest najważniejszym parametrem tylko on

LiveChat Software chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, podała spółka. We wniosku uwzględniono poniższe parametry

KNF nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski 9,9 mln zł kary

skutkował tym, że realizował zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego w sposób korzystny dla X-Trade Brokers (jako drugiej strony transakcji), a odrzucał powyżej ustalonego parametru zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny w sposób dla klienta korzystny, a niekorzystny dla

LiveChat Software wypłaci 0,6 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/20 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami: 1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku

GfK: 68% Polaków zakłada, że może ograniczyć standardowe zakupy i wydatki

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Aż 68% Polaków jest w stanie ograniczyć dotychczasowe standardowe zakupy i wydatki w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, wynika z pierwszej fali badania "GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

. "Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o., spółka zależna od emitenta, otrzymała wniosek konsorcjum Rafako S.A. - Mostostal Warszawa S.A. stanowiący zaproszenie do negocjacji w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

R22 wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - R22 zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/2020 zgodnie z następującymi parametrami: kwota zaliczki na

Kościński: Rozważamy objęciem estońskim CIT-em więcej firm, w tym być może duże

parametry w zakresie CIT-u estońskiego będą rozluźniane - by więcej firm mogło wejść w ten system - również nawet duże firmy" - powiedział Kościński podczas panelu w trakcie kongresu "Forum Wizja Rozwoju" odbywającego się w Gdyni. Dodał, że podatek estoński CIT pomoże MŚP w podejmowaniu

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

w zakresie finansowania działalności grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

i pośrednich skutków, naturalne jest założenie, że wynik netto grupy BM w roku 2020 będzie niższy, niż w 2019" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank przewiduje w br. niższy od wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. "Ponadto, sytuacja finansowa niektórych

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza 2020 roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej podanej w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyników

Ailleron miał wstępnie 2,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019

na poziomie 8,9 mln zł z dynamiką +368% wobec I poł. 2018 r. (1,9 mln zł). W perspektywie ostatnich 12 miesięcy (1 lipiec 2018 - 30 czerwiec 2019) parametry finansowe segmentu Enterprise Services to przychody na poziomie 85 mln zł oraz EBITDA na poziomie 18,7 mln zł. W pozostałych segmentach, tj

EuroRating podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej

: wypracowywane przez bank dobre wyniki finansowe, utrzymywanie się solidnej pozycji kapitałowej, bardzo dobra jakość portfela kredytów, a także wysoka stabilność większości parametrów finansowych banku" - czytamy w komunikacie. Agencja pozytywnie oceniła wysoką efektywność

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego

Pekabex i Polnord podjęły rozmowy ws. podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy

warunki brzegowe rozmów, wskazano również. "Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, a także warunków oraz parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji. Zdaniem

Prawnicy czytelnikom. Jaka pomoc od gminy?

dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID-19. Rada gminy określa w uchwale, jakie grupy przedsiębiorców będą mogły skorzystać ze wsparcia oraz jakie szczegółowe kryteria należy spełnić

E-płatności kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash za 110 mln zł

osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. "Zarząd spółki Eurocash […] w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarł z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności "Nabywca"umowę przyrzeczoną dotyczącą nabycia przez nabywcę od emitenta 100% akcji spółki PayUp Polska

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW" - czytamy w komunikacie. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego spółki oraz zmianami

Glapiński przestrzega przed 'mieszaniem systemu bankowego do debaty politycznej'

system bankowy i nasze banki mają najlepsze parametry, spełniają wszystkie kryteria w sposób wyższy niż to ma miejsce w Europie. […] Nie psujmy tego" - wskazał prezes NBP. Nie zajął stanowiska w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF). "Czekam na to

SimFabric rozpoczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie, podała spółka. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są

Unipetrol miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kw.

niższa o (-) 250 mln zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 898 mln zł (r/r) oraz niższych wolumenów sprzedaży przy dodatnim wpływie rozliczenia i wyceny instrumentów finansowych, parametrów makro i marż handlowych"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

którym oczekujemy utrzymania stabilnych parametrów polityki pieniężnej. Komitet będzie zapewne dyskutował kwestię zmian zapisów forward guidance. Sądzimy natomiast, że wszelkie ewentualne działania w tym zakresie lub nowych narzędzi luzowania polityki monetarnej zostaną ogłoszone najwcześniej we wrześniu

Anwim nie weryfikuje planów związanych z importem paliw w 2020 r.

Łapiński. "Poziom ceny ropy na rynkach międzynarodowych nie jest kluczowym parametrem decydującym o skali importu planowanego przez Esppol Trade. Z punktu widzenia importera, im niższe ceny, tym mniejsze zaangażowanie finansowe" - powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie. "

Wierzyciele Action złożyli do sądu propozycje układowe

;Zarząd emitenta odnosząc parametry propozycji układowych złożonych przez wierzycieli spółki do założeń projekcji finansowych spółki objętych badaniem KPMG na wniosek wierzycieli oraz wyników z tego badania […] uznaje ww. propozycje układowe za niewykonalne" - czytamy w komunikacie. 

Libet: Przychody w br. mogą wynieść 202 mln zł wobec prognozowanych 236 mln zł

, opublikowane prognozy na 2019 rok raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku po zamknięciu wyników finansowych za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2019 roku mogą się różnić, co do niektórych parametrów. W ocenie zarządu nie wszystkie czynniki wpływające na prognozowane wyniki mogą być

Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

uzależnione od spełnienia się warunku obejmującego pozyskanie przez partnera zgody Ancine (Agencia Nacional do Cinema), która udzieliła partnerowi preferencyjnej pożyczki na produkcję gry, podano. "Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły zasady i parametry współpracy emitenta z partnerem obejmujące

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

dzięki budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi" - skomentował prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie. Plany rozwoju obejmują wieloletni cykl inwestycyjny i wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych: mają zatem długookresowe konsekwencje finansowe zarówno dla

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego. "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1

DM Noble Securities obniżył wycenę Pfleiderera do 46 zł, nadal zaleca 'akumuluj'

zwiększenia swojej konkurencyjności. W naszych prognozach jesteśmy bardziej konserwatywni w zakresie długoterminowych parametrów finansowych. Osiągnięcie parametrów zakładanych przez spółkę oznaczać będzie dodatkowy potencjał wzrostowy" - czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że zysk netto spółki

Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, dodano. "Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w I kwartale 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

także. "Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe: a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

. Najpopularniejszy jest leasing, ale coraz chętniej klienci decydują się na najem długoterminowy. Ułatwieniem dla użytkowników serwisu jest także dostęp do kalkulatora, który umożliwia przeszukanie całej bazy według wysokości rat, okresu kredytowania czy parametrów finansowych zdefiniowanych przez użytkownika

Lendi z grupy MZN Property uruchomiło Eksperta Kredytowego Online

wirtualnego eksperta, który dopytuje o potrzeby i zwraca uwagę na ważne parametry, które ułatwiają dopasowanie kredytu hipotecznego do możliwości finansowych. Użytkownik ma również możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym ekspertem kredytowym ze swojej okolicy, który - po wyrażeniu zgody przez

PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, poinformowała spółka. "Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy

Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł

budowy bloku energetycznego o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 'Kozienice', w ramach których dokonano częściowego ograniczenia zdiagnozowanych uprzednio ryzyk technicznych, optymalizacji procesów zakupowych oraz usprawnienia procesów weryfikacyjno-rozliczeniowych z podwykonawcami i

Morawiecki: Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) - pozwala na to stabilna sytuacja finansowa i makroekonomiczna polskiej gospodarki, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. "Decyzję o rezygnacji

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu części zysku za 2018 r. w wysokości 235,41 mln zł na pokrycie efektów wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), zaś kwoty 486,89 mln zł na kapitał rezerwowy

Rafako: R. Domagalski-Łabędzki prezesem E003B7, budującej blok w Jaworznie III

oraz powołanie osób posiadających duże doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i finansowych, adekwatne do etapu, na jakim znajduje się obecnie inwestycja" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie rada doceniła dotychczasową współpracę oraz kompetencje odwołanego zarządu

Amica planuje 330 mln zł EBITDA w 2023 r., przeznaczy do 35% zysku na dywidendę

; "Strategia zakłada uzyskanie pozycji jednego z trzech największych producentów sprzętu grzejnego w Europie oraz osiągnięcie parametrów finansowych na poziomie 4 mld zł i 8% EBIDTA w 2023 r." - czytamy w komunikacie.  Zaktualizowana strategia HIT 2023 uwzględnia zmiany w otoczeniu

Amica: Robocze założenia do korekty strategii to cel 4 mld zł przychodów w 2023

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wstępne założenia do planowanej korekty strategii Amiki obejmują cel ok. 4 mld zł przychodów i 334 mln zł EBITDA w 2023 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. "Pracujemy nad aktualizacją strategii. Planujemy na jesieni tę

Ailleron miał 0,48 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 21 mln zł do ponad 30 mln zł, co oznacza aż 45-procentowy wzrost. Podniosły się również wszystkie parametry rentowności - odpowiednio zysk brutto ze sprzedaży do 7,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38%, EBITDA do 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 42

OEX dokonał ostatecznego rozliczenia nabycia ArchiDoc i VCC za ok. 53,3 mln zł

, potwierdzający wartość dopłaty do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez VCC w latach 2016 i 2017, wynoszącą 6 352 094,11 zł. Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% udziałów VCC przez spółkę, z uwzględnieniem

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

zysku, przypomniano. W osobnym komunikacie zarząd LiveChat Software poinformował, że zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet

Silvair ma umowę obsługi sieci oświetleniowej z McWong International z USA

inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka. "W szczególności, na podstawie umowy spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz McWong usługi wsparcia dotyczące narzędzi zgodnie z parametrami oraz w okresach wskazanych w umowie za wynagrodzeniem

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

kosztować. Po okresie zawieszenia raty kredytu mogą być wyższe lub łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Osoby, które wpadły w tarapaty finansowe i mają problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, utworzonego na mocy ustawy

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

,  c. stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków, z uwzględnieniem – w ramach kryteriów kapitałowych - wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST), d. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o

Bank Millennium oczekuje, że zysk netto za I kw. 2020 r. będzie niższy r/r

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe grupy Banku Millennium, podano również

Elemental Holding nie doszedł po porozumienia ws. przejęcia holenderskiej spółki

przeprowadzeniu prawnego, finansowego i podatkowego due diligence, w procesie negocjacji strony nie doszły do porozumienia co do szczegółowych parametrów transakcji. W konsekwencji transakcja nie została sfinalizowana w prognozowanym terminie, a strony nie ustaliły nowego terminu jej realizacji" &ndash

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

spółka. Tauron w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach przemysłowych i administracji publicznej. "Chcemy, by nasi klienci mogli w przystępny sposób określić kluczowe parametry techniczne i kosztowe

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

2019 r. o 606,5 mln zł. Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy: • Rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. • Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym

Pesa spodziewa się 1,5-1,6 mld zł przychodów w 2019, zysku EBITDA w 2020 r.

finansowe poprawiły się, ponieważ w niecały rok od rozpoczęcia transformacji firma przeprowadziła systemowe zmiany w każdym z obszarów działalności. Osiągnięcie zakładanych parametrów pozwoliło na uruchomienie kolejnej transzy finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wysokości 260 mln zł

Amica chce skorygować strategię, może zmienić cel marży EBITDA na 2023 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Amica chce w najbliższych miesiącach dokonać korekty strategii HIT 2023, która w obszarze parametrów finansowych może objąć "nieznaczną redefinicję" celu w zakresie rentowności, poinformowali członkowie zarządu. Aktualizacja ma zostać zaprezentowana

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank.  "Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach: a) łącznej wartości nominalnej

KGHM wstrzymał II fazę Sierra Gorda, chce poprawić parametry I fazy

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź wstrzymał realizację II etapu projektu Sierra Gorda w Chile i obecnie skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. "Faza II została wstrzymana ze

Elektrobudowa zakłada -28 mln zł EBITDA w 2019 oraz +9 mln zł EBITDA w 2020

przeglądu opcji finansowania działalności stanowiącą estymację oczekiwanych poziomów poszczególnych parametrów finansowych, do osiągnięcia których dążyć będzie spółka przy założeniu realizacji wszystkich działań związanych z reorganizacją operacyjną w założonym harmonogramie oraz pozyskiwaniem całego

Rząd przyjął nowelizację budżetu 2020 z 109,3 mld zł deficytu, 4,6% spadku PKB

bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli. Celowi temu służyła przede wszystkim tarcza antykryzysowa i finansowa. Dzięki temu udało się uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Rafako realizująca budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III poniesie 155,8 mln zł straty finansowej za 2019 r. Jednocześnie Rafako szacuje planowaną marżę na kontrakcie na ok. 5% (wobec ok. 8% wcześniej) i zapowiada

Bank Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r/r w 2020 r. 

przez nas poziomu na ten rok. Precyzyjne określenie tego parametru nie jest dzisiaj możliwe, będzie on uzależniony od rozwoju sytuacji ekonomicznej oraz skali i szybkości ewentualnego jej ożywienia. Realizowane przez instytucje państwowe programy wsparcia dla przedsiębiorstw mają duży potencjał

Ciech otrzymał 5 mln zł z NCBR na projekt zwiększenia płynności produkcji sody

5 mln to grant z NCBR. W ramach tego grantu Ciech pracuje również nad optymalizacją produkcji sody metodą amoniakalną poprzez wykorzystanie m.in. modelu opartego na sieciach neuronowych. Efekty prowadzonych prac, w postaci pozytywnego wpływu na wynik finansowy biznesu sodowego, powinny pojawić się

Deloitte: Niemal co drugi inwestor PE oczekuje spadku wycen w perspektywie roku

equity spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach. Partner w dziale doradztwa finansowego, lider zespołu Corporate Finance w Deloitte Michał Tokarski ocenia, że z badania można wyciągnąć wniosek, że jest szansa, aby na rynku pojawiły się dobrej jakości spółki w ramach

LW Bogdanka miała wstępnie 87,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Bogdanka rozpoczęła dobrze przygotowana, co potwierdzają nasze wstępne wyniki za I kwartał. Zarówno parametry operacyjne, jak i finansowe w tym okresie były znacząco lepsze niż przed rokiem. Warto podkreślić wzrost uzysku, nad którego poprawą intensywnie pracowaliśmy i nadal pracujemy. W wynikach

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 maja, sprawa jest w toku. "Aktualnie kontrolę nad

KGHM znalazł się na 2. miejscu wśród producentów srebra na świecie

sprawnego zarządzania. Postawiliśmy na realizację strategii i zdecydowanie poprawiliśmy parametry produkcji. Pokazujemy, że polski przemysł ma ogromny potencjał. Brawa należą się kadrze i całej załodze KGHM, dzięki której osiąganie takich sukcesów jest możliwe" - powiedział prezes KGHM Marcin

Elektrobudowa: Banki oczekują objęcia kontroli nad spółką przez nowego inwestora

, wskazany, zarekomendowany lub zasugerowany przez finansujących) obejmie pakiet kontrolny akcji spółki; ii] w chwili obecnej cały czas trwają negocjacje pomiędzy spółką i finansującymi w przedmiocie wspominanej restrukturyzacji finansowej i tym samym nie zostały podjęte ostateczne decyzje [w tym

VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia

sprzedaży detalicznej w VWFS Michał Dyc, cytowany w komunikacie.  Autonomia jest dostępna także dla nabywców prywatnych. Kredyt Autonomia działa na niemal takich samych zasadach jak leasing. Klient ma do wyboru takie same parametry: czas trwania umowy (24, 36 lub 48 miesięcy), wysokość wkładu

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

poprawy parametrów finansowych, w tym relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, naszym celem jest osiągnięcie tego parametru na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 r. Plan ten jest także spójny z intencją przygotowań do szerszego

ZFPF: Pośrednicy finansowi pomagali przy 58% kredytów mieszkaniowych w III kw.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Łączna wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w III kwartale 2019 r. z udziałem pośredników finansowych wyniosła 8,35 mld zł, podał Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF). Taki wynik oznacza, że aż 58% (wartościowo) kredytów mieszkaniowych 

Bank Pekao wdraża rozwiązanie SmartCity w Białymstoku

weryfikuje rodzaj i inne parametry zakupionego biletu. Co ważne, rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych karty płatniczej pasażera. Jest ona wyłącznie potwierdzeniem dokonania transakcji, podano także. "Dzięki przetwarzaniu danych wrażliwych całkowicie poza

Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje).   "Wzrost w II kwartale

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank. "Wrażliwość banku na

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

parametrów rozważanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz trwającymi rozmowami z instytucjami finansowymi w związku z procesem refinansowania spółki wobec czego podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie spółki podczas trwającego nadzwyczajnego walnego