parametrach makroekonomicznych

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 0,1 pkt proc. w przypadku PKO Banku Polskiego, podał bank. "W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

rynków przykują publikacje danych makroekonomicznych, w które obfituje kalendarz w tym tygodniu. W pierwszej kolejności rynki będą oczekiwały na dane nt. kwietniowych wskaźników koniunktury PMI w Chinach. Odczyty te pomogą w ocenie jak szybko gospodarka chińska wraca do aktywności po opanowaniu epidemii

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

którym oczekujemy utrzymania stabilnych parametrów polityki pieniężnej. Komitet będzie zapewne dyskutował kwestię zmian zapisów forward guidance. Sądzimy natomiast, że wszelkie ewentualne działania w tym zakresie lub nowych narzędzi luzowania polityki monetarnej zostaną ogłoszone najwcześniej we wrześniu

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

komunikacie. "KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut ST, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi 5,05 pkt proc. Po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego, parametr ST dla banku wynosi

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

% wypracowanego zysku za rok 2019, podał bank. "Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST"). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank.  "Do wyznaczenia

Pogorszenie nastrojów globalnych stwarza ryzyko powrotu EUR/PLN powyżej 4,5 zł

posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które ponad wszelką wątpliwość zakończy się brakiem jakichkolwiek zmian stóp procentowych (stopa referencyjna: 0,1 proc.) i głównych parametrów polityki monetarnej. Natomiast mogą mu zaszkodzić licznie publikowane w tym tygodniu dane makroekonomiczne z polskiej

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r., przewiduje minister finansów Teresa Czerwińska. "W ocenie parametrów makroekonomicznych - zarówno naszych, jak Komisji Europejskiej - tempo wzrostu PKB w przyszłym roku obniży się do

Morawiecki: Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej MFW

z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności  i rezerw walutowych w NBP" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas potkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego" - czytamy dalej. "Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza

Bank Pekao szacuje koszt ryzyka w przedziale 90-110 pb w br. i stopniowy spadek

z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związane z pandemią koronawirusa COVID-19 zostały utworzone na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 544 mln zł, oraz oszacowane w oparciu

BOŚ Bank: Bexit w tym tygodniu w centrum uwagi rynków

kadencji prezesa Draghiego oraz różnice zdań wewnątrz rady dot. potrzeby luzowania polityki monetarnej nie oczekujemy na posiedzeniu w październiku żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej" - czytamy dalej. Istotne dla inwestorów będą publikacje danych makroekonomicznych, w szczególności

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

,  c. stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków, z uwzględnieniem – w ramach kryteriów kapitałowych - wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST), d. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

2019 r. o 606,5 mln zł. Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy: • Rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. • Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

celu inflacyjnego oznacza, że ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 1,5%

niepewność odnośnie podstawowego parametru polityki pieniężnej jest na bardzo niskim poziomie. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa dla stopy referencyjnej NBP w 2019 r. to 1,5-1,65%, a scenariusz centralny to 1,55%. W 2020 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,6-2,25% (scenariusz centralny: 1,9%)"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

;zwracają uwagę, że stabilizacja danych makroekonomicznych (w tym stabilizujące się na słabszym poziomie dane ze sfery realnej oraz stabilizacja inflacji bazowej powyżej historycznych minimów), jak również stabilizujące się nastroje na globalnym rynku finansowym dają komfort radzie EBC utrzymania stabilnych

Rząd przyjął nowelizację budżetu 2020 z 109,3 mld zł deficytu, 4,6% spadku PKB

materiale. CIR podkreśla, że nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 r. jest konieczna, jednak jej celem jest nie tylko aktualizacja najważniejszych parametrów budżetowych i makroekonomicznych. "W odróżnieniu od nowelizacji dokonywanych w latach poprzednich, stanowi ona kolejny instrument rządu

BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw. br. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie rady Europejskiego Banku Centralnego EBC oraz dane makroekonomiczne dotyczące dot. PKB z USA za I kw. , uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Oczekujemy, że rada EBC nie

Lepsze nastroje związane z możliwym porozumieniem USA-Chiny mogą sprzyjać PLN

kilka ważnych danych makroekonomicznych. O godz. 14:00 poznamy odczyty z Polski dotyczące zagranicznych rezerw walutowych. Ostatnie dane pokazały znaczny wzrost tego parametru. Następnie o 14:30 można oczekiwać zmienności cen na rynkach, gdy podane zostaną wnioski o zasiłek bezrobotnych w USA. Oczekuje

BOŚ Bank: W tym tyg. dla rynków kluczowe głosowanie parlamentu UK ws. Brexitu

europejskich aktywów finansowych, podkreślają ekonomiści. Ponadto ekonomiści oczekują ważnych publikacji danych dotyczących grudniowych wskaźników koniunktury gospodarczej w strefie euro przy, struktury polskiego CPI w listopadzie oraz danych z amerykańskiej gospodarki. "Z danych makroekonomicznych

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

parametry pokazują, że Polska będzie rozwijać się w sposób trwały - my przewidujemy wzrost PKB na poziomie średnio 3,6% w najbliższych kilku latach, ale ryzyko jest gdzie indziej - nie po stronie makroekonomicznej, lecz instytucjonalnej. Ważne jest, by tłumaczyć inwestorom pewne podejmowane działania, które

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

działalność, na którą mamy wpływ. To, na co nie mamy wpływu, to na nasze otoczenia makroekonomiczne i to, w jaki sposób najważniejszy parametr, który determinuje rentowność w segmencie bankowym ma wpływ, czyli stopa procentowa" - podkreślił Kulik. Zaznaczył, że dziś żyjemy w świecie, w którym nie ma

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - czytamy dalej. "Zgodnie z przyjętą strategią, w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

zmieniliście, bo zmieniliście jej parametry, dotyczące inflacji […] co pozwoliło wam na starcie wydać około 30 mld więcej tylko w 2016 roku" – zaznaczył. W imieniu KO zaproponował poprawki, których celem ma być - jak powiedział  - poprawienie ustawy i uszczelnienie samej reguły

Korekta po Francji - Komentarz walutowy z dnia 09.05.2017

oczekiwań a w ujęciu miesięcznym wręcz spadła. Dobrze z kolei wypadły dane na temat sprzedaży detalicznej z Czech. Parametr ten u naszych południowych sąsiadów sprzedaż rośnie o 7,8%.   Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.  Źródło: Korekta po Francji - Komentarz

BOŚ Bank: Posiedzenia Fed-u i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

). W Polsce wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacja najnowszej projekcji makroekonomicznej NBP. "Polityczny układ sił, który wyłoni się w Kongresie USA będzie rzutował na kształt polityki gospodarczej USA (m.in. fiskalnej, handlowej USA) w

Tarnawa z BOŚ: Najważniejszy w tym tyg. będzie Fed, ale na podwyżkę za wcześnie

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Najistotniejszym wydarzeniem rynkowym w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie FOMC oraz konferencja prasowa prezes Fed Janet Yellen po posiedzeniu. Nie należy jednak jeszcze oczekiwać zmiany parametrów polityki pieniężnej, uważa główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz

Prognozy wzrostu PKB Polski w górę. Nieprawidłowości od NIK.

Fitch o wzroście PKB w Polsce Jedna z trójki największych agencji ratingowych świata podnosi perspektywę wzrostu gospodarczego dla Polski. Parametr za 2017 rok ma wynieść 3,3%. Stoi to w pewnej sprzeczności z prognozami rządu, który jeszcze niedawno zapowiadał, że osiągnięcie 4% będzie

Wynagrodzenia w Polsce 6% w górę!

tego indeksu w dużej mierze przyczyniły się “dobre” wyniki Netflixa. Dlaczego używamy cudzysłowu? Ponieważ te dobre wyniki jeżeli zostaną utrzymane to firma w ciągu 100 lat nie zarobi swojej ceny. Jest to parametr sugerujący, że możemy mieć do czynienia z modą lub spekulacją. Warto również

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

., przy czym w tym zakresie konieczne będzie zaktualizowanie parametrów programu na jakich możliwe będzie dokonywanie transakcji z punktu widzenia bieżących uwarunkowań rynkowych" - wymieniono w komunikacie. Rada nadzorcza spółki zaaprobowała przedstawione kierunki rozwoju, dodano. W kwietniu br

Wzrost PKB w Polsce. Co z rynkami wschodzącymi?

oraz spadającego bezrobocia. Wzrost inwestycji o 1% również powinien cieszyć, ale nie tak bardzo jeżeli skonfrontujemy go z 9% spadkiem w 4 kwartale 2016. Istotna okazała się też wymiana międzynarodowa. Zarówno import jak i eksport wzrosły o ponad 9%. Parametry te mają jednak niższą wagę w tym

Zapiski z posiedzenia FED. Chiny otwierają rynek obligacji - Komentarz walutowy z dnia 06.07.2017

Komunikat FEDWczoraj o 20:00 poznaliśmy zapiski z posiedzenia FED. Znalazła się tam między innymi przestroga przed sytuacją na rynku akcji. Z jednej strony parametr cena do zysku jest na niesamowicie wysokim poziomie. Z drugiej, na co zwraca uwagę wielu inwestorów, jest w dalszym ciągu

Zwyżki na GPW dają nadzieję na 'efekt stycznia', ale nadal ciąży Brexit

produkcji przemysłowej. Podczas gdy prognozowano niewielki wzrost, o 0,3% miesiąc do miesiąca, faktyczny wynik przyniósł znaczny spadek, o 1,9%. To kolejne już słabsze dane, potwierdzające spowolnienie u naszych zachodnich sąsiadów. Inwestorzy na GPW obserwują te parametry i tak niskie ich odczyty mogą

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

stabilizacji parametrów polityki pieniężnej, uważają ekonomiści BOŚ Banku.  "Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj przy publikacji wskaźnika rocznego GUS nie korygował danych za okres I - III kw., dane za cały 2017 r. będą informacją dot. wzrostu PKB w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Oczekujemy

Polityka rządzi notowaniami złotego. Słabe dane w Europie

jak i Niemcy. W rezultacie łączny parametr dla całej Unii europejskiej spadł nie jak oczekiwano o 0,2 pkt ale o 0,6 pkt. W rezultacie euro osłabło wobec dolara. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 15:45 - USA - wstępny odczyt indeksu PMI dla przemysłu. 16:00 - USA - sprzedaż

KGHM nie widzi możliwości powrotu do II fazy Sierra Gorda

makroekonomicznych faza II straciła sens. Przejście do fazy II nie jest w ogóle rozpatrywane w tej chwili" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej. Dodał, że grupa chce poprawić nominalne wartości produkcyjne I fazy, do czego potrzebna jest optymalizacja procesów. "W tym roku

Ebury: Dla dolara lipiec był najgorszym miesiącem od dekady

rentowności obligacji. Ten tydzień może być dla dolara niezwykle istotny. Obok możliwych wieści z Kongresu poznamy serię odczytów makroekonomicznych, z których większość dotyczy okresu po ponownym wprowadzeniu środków bezpieczeństwa w niektórych stanach. Najwięcej uwagi skupimy na środowym odczycie PMI

BOŚ: W centrum uwagi rynków w tym tygodniu wyrok TSUE i dane z USA

, podsumowali. "W bieżącym tygodniu 2.10 zakończy się dwudniowe posiedzenie RPP. Nie oczekujemy zmiany parametrów polityki monetarnej i retoryki Rady. Zapewne na konferencji prasowej dominować będą pytania dot. ewentualnych skutków wyroku TSUE dla sektora bankowego" - czytamy dalej. Według BOŚ

Kwieciński: Inwestycje to kluczowy obszar działania nowego resortu w 2018 r.

nawet zaabsorbować większość naszej uwagi to kwestia związana z inwestycjami. Mamy bardzo dobre parametry makroekonomiczne i chcemy przyspieszyć inwestycje publiczne i prywatne. Chcemy koordynować wysiłki całego rządu - otoczenia prawnego, zwiększenia inwestycji samorządowych i prywatnych. Zmiana

KGHM i Grupa Azoty podpisały list intencyjny dot. wspólnych badań i rozwoju

inicjatyw, potencjałów i koncepcji dla maksymalizacji efektów pracy, zysków i siły całej polskiej gospodarki" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, również cytowany w komunikacie. Wspólne działania obejmą także weryfikację parametrów makroekonomicznych możliwości zagospodarowania złóż

Jastrzębie sygnały z antypodów

wśród głównych walut są raczej niewielkie. Wobec dolara amerykańskiego drożeje dziś NZD, co jest wynikiem zaleceń nowozelandzkiego instytutu analiz makroekonomicznych (New Zealand Institute of Economic Research), który mimo niskiej inflacji zaleca Bankowi Rezerwy Nowej Zelandii utrzymanie stóp

MF: Polska rezygnuje z dostępu do linii kredytowej FCL z MFW

euro, poinformował resort finansów. Ta decyzja to przede wszystkim efekt silnych podstaw polskiej gospodarki, uszczelnienia systemu podatkowego i wysokich wpływów budżetowych, podkreślił resort. "Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych

Problemy Włoch. dobrze dane z USA

/PLN w okolice 4,20 zł. Dobre dane z Niemiec Wczoraj poznaliśmy odczyt indeksu IFO. Był on najlepszy w dotychczasowej historii tego parametru. Wyniósł 115,1 pkt i było o 0,7 pkt powyżej oczekiwań. Wskaźnik ten informuje o kondycji niemieckiej gospodarki. Im wyższe wskazanie tym lepsze zdaniem

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w 2017 r.

otoczenia makroekonomicznego (przyspieszony wzrost gospodarczy i dobra sytuacja na rynku pracy). Ww. spadek powstał w skonsolidowanym portfelu brutto rosnącym w tempie 4,4% r/r i systematycznie poprawiającym wskaźniki jakości" - czytamy w raporcie. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,93% w IV kw. 2017 r

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

inwestorów, w tym Warren Buffet, od lat obawia się jednak, że gdy dojdzie do zakłócenia tych parametrów, skutki mogą być zgubne dla wycen akcji. Dzisiaj w pierwszej połowie dnia spłynie wiele odczytów makroekonomicznych z Polski i ze świata. GUS poda obroty towarowe handlu zagranicznego Polski, ogółem i

Wybory w Holandii, Brexitu ciąg dalszy

. Wzrost o 9,5% to aż 1% poniżej oczekiwań i jeden z najgorszych wyników od wielu lat. Dane z Chin jak to często bywa przesuwają się bardzo wyraźnymi trendami co stoi w pewnej sprzeczności z tym jak zachowują się te dane w innych gospodarkach. Nie zmienia to faktu, że parametry osiągane przez chińską

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

roku, podczas gdy w segmencie korporacyjnym - z 0,55% w I połowie 2019 roku do 0,92% w I połowie 2020 roku. "Wzrost kosztów (i marży) ryzyka wynika w głównej mierze ze zmian parametrów makroekonomicznych w modelach, co jest następstwem pandemii COVID-19 i jej wpływu na polską gospodarkę

Yellen umacnia dolara. Ameryka pożycza mniej za granicą

, że obecnie mamy 2,1% oznacza to, że powinno się dążyć do jej ograniczenia. Ciekawostką jest opinia, że bezrobocie poniżej 5% oznacza już pełne zatrudnienie. Ostatnio parametr ten oscyluje w okolicach 4,7%. Skoro mamy już stabilny poziom cen i pełne zatrudnienie oznacza to, że FED powinien dalej

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

negatywny wpływ efektów kalendarzowych oraz efekt korekcyjny zaskakująco mocnych danych z października i listopada" - czytamy także. Analitycy BOŚ Banku oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących

Złoty pod wpływem rynków globalnych, w środę może się umocnić

giełdach i obserwowane rano wzrosty EUR/USD. Z tym że, w tym drugim przypadku sytuacja wciąż jest płynna i eurodolar równie dobrze może zakończyć dzień wzrostem, jak i spadkiem. Tu kluczowe pozostaną dane makroekonomiczne i wyniki posiedzenia FOMC. O godzinie 08:30 kurs EUR/PLN kształtował się na

Decyzji agencji ratingowej nie było

wszystkim założenia makroekonomiczne. 3,6% wzrostu PKB wydaje się nadmiernie optymistyczne. Już teraz tempo wzrostu spadło do 3% za pierwsze półrocze 2016 roku, a nie widać przesłanek by miało ponownie przyspieszyć. Kolejnym ryzykownym parametrem jest wzrost wpływu z podatków o 8,9% to istotnie więcej niż

Podwyżki stóp w USA znów opóźnione

2015 roku, kiedy po raz pierwszy od dekady stopy wzrosły,  sytuacja wyglądała inaczej. Parametry makroekonomiczne nie wyglądają co prawda znacznie gorzej niż sądzono wtedy. Problemem jest reszta świata. Poprawy w Europie wciąż nie widać, a Brexit zmienił sytuacje. Spodziewane były wzrosty stóp

Włoska bomba tyka

. Posiada on imponującą liczbę 18% niespłacanych kredytów. Jeżeli dodamy do tego kilka nieciekawych parametrów makroekonomicznych jak np. zadłużenie na 135% PKB, widać tykającą bombę. W momencie niepewności kapitał zrobi odwrót z Włoch. Spadną depozyty w bankach co jeszcze zwiększy problemy płynnościowe

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związany z pandemią koronawirusa COVID-19 został utworzony na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 200 mln zł, i został oszacowany w oparciu o

Pięć dowodów na to, że deweloperom wiatr ciągle wieje w plecy

boomu jak przed epidemią, ale wzrost może być zauważalny. I to już niedługo - przekonuje. Jak już pisaliśmy, na korzyść inwestycji mieszkaniowych przemawia też sytuacja makroekonomiczna, zgoła inna niż w 2008 roku. Do tego Polacy mają dużo większe oszczędności. - Deweloperzy są więc w dobrej sytuacji

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona rządowa od razu zwróciła uwagę

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pienieżnej na 2017

parametrów polityki pieniężnej zależy przede wszystkim od relatywnej oceny korzyści z szybkiego sprowadzenia dynamiki cen do celu inflacyjnego wobec kosztów ekonomicznych i ryzyka dla stabilności makroekonomicznej oraz finansowej, z jakimi wiązałoby się prowadzenie polityki pieniężnej nakierowanej na szybkie

Nadwyżka w budżecie. Frank słabnie

% trzeba jeszcze odjąć inflację. Analitycy wskazują, że średnia nie jest tutaj najlepszą miarą. Powodem jest fakt, że wzrost zatrudnienia dotyczył głównie osób na podstawowych stanowiskach, które raczej ten parametr obniżają. W tym wypadku nie bez znaczenia jest napływ pracowników z zagranicy. Dzisiaj w

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

jego zrównoważenia, wynoszą 435,3 mld zł. "Budżet spełnia reguły fiskalne ujęte w ustawie o finansach publicznych i respektuje wartości referencyjne, jeśli chodzi o deficyt nominalny oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli te parametry, które są wymagane od Polski przez

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

maksima i nawet w naszym regionie są państwa z gorszymi wynikami. Mowa tutaj o Słowenii czy Węgrzech, które oba te kraje przekraczają 70% w tym wskaźniku. Pytanie czy jest to kolejny element w którym powinniśmy brać przykład z Budapesztu. Parametr ten w tym roku ma spore szanse poprawić się delikatnie

Prognozy dla Polski. Tani frank

wzrostu relacji wartości długu do PKB i to pomimo szybkiego wzrostu PKB. Prognozy wzrosły nie tylko dla Polski. W górę poszły również parametry dla całej UE. Kurs franka a problem kredytowy Spadający kurs franka powoduje, że wraca temat przewalutowań kredytów frankowych. Szwajcarska waluta jest już niemal

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy" - podkreślił resort finansów w komunikacie. "Kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry makroekonomiczne zawarte w projekcji Komisji Europejskiej nie odbiegają istotnie od prognoz MF. Prognoza Komisji dotycząca

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane z USA i posiedzenie Fed

planowane jest posiedzenie Fed. Oczekujemy, że komitet FOMC utrzyma parametry polityki monetarnej bez zmian, w tym utrzyma główną stopę funduszy federalnych na poziomie 1-1,25%. Oczekujemy, że w komunikacie FOMC podtrzyma opcję zacieśnienia polityki pieniężnej na kolejnym, grudniowym posiedzeniu komitetu

BOŚ Bank: Fed i seria danych z USA i strefy euro w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie Fed oraz seria publikacji danych makroekonomicznych z USA i strefy euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Wysoka zmienność notowań aktywów w ostatnich

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i PMI ze strefy euro

;Sądzimy, że dla większości członków RPP przesłanką do utrzymywania parametrów polityki monetarnej bez zmian będzie oczekiwanie na trwałą poprawę dynamiki inwestycji prywatnych wobec bieżącego wyraźnego osłabienia aktywności inwestycyjnej firm oraz przekonanie, że bieżący wzrost inflacji jest efektem w

Przed świętami wahania złotego będą się zmniejszać

to poziomy zbliżone do wczorajsze go zamknięcia i do końca dnia ta sytuacja może się nie zmienić. Okres przedświąteczny, ale też znikoma ilość liczących się dla inwestorów wydarzeń i publikacji makroekonomicznych, czy wyczekiwanie na nowych rok, powinny skutecznie ograniczać zmienność na rynku

Szansa na korektę na EUR/USD. Dane z GUS o 14.00

po wczorajszych decyzjach banków centralnych Anglii i Szwajcarii. Parametry polityki monetarnej pozostały bez zmian. Warto wspomnieć jedynie o słowach prezesa Banku Anglii, który stwierdził, że inflacja może być słabsza niż było to zakładane w projekcjach makroekonomicznych. Trudno powiedzieć na czym

Nie ma mowy o taperingu. Mario Draghi pozostaje gołębi.

procentowych na niezmienionym poziomie oraz o zmniejszeniu kwoty skupu aktywów do 60 mld euro przy jednoczesnym wydłużeniu programu o kolejne 9 miesięcy. Początek końca czy tylko zmiana parametrów?Rynek dość jednoznacznie odczytał ten komunikat jako zapowiedź taperingu, czy stopniowego wygaszania QE. W

Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na decyzję Moody's

. Nie zmienił jednak również, czym już jednak zaskoczył sporą część uczestników rynku, pozostałych parametrów polityki monetarnej w tym przedłużenia programu skupu aktywów, który wygasa w marcu przyszłego roku. Sam prezes Draghi, podczas wczorajszej konferencji prasowej argumentował, że po dokonanym

Wielka Brytania bez podwyżek stóp procentowych

skali roku o 0,2% co jest wynikiem o 0,1% lepszym od oczekiwań. Jest to o tyle dziwny parametr, że przy bardzo niskich poziomach jego wzrost jest dobrą wiadomością, gdyż świadczy o przyspieszaniu gospodarki. Z drugiej strony od pewnego poziomu jest już niepożądany. Również wczoraj poznaliśmy indeks

Warszawski parkiet walczy dziś o utrzymanie trendu wzrostowego

, jednocześnie psując nastrój na rynkach. Generalnie można oczekiwać, że najwięcej „inspiracji" na rynku walutowym przyniosą dzisiaj ruchy kursu funta. Od samego rana rynki będą też dziś stymulowane przez publikacje różnych, istotnych danych makroekonomicznych. O godz. 9:00 poznamy wskaźnik PMI

Przegląd informacji ze spółek

) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank.  Spółki dilerskie Grupy BAH  oraz spółka Projekt 07, która odpowiada za powstanie

Bank Anglii Obniża stopy procentowe

o kolejne 30 miliardów złotych. Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do faktycznej poprawy ściągalności podatków, utrzymanie się poniżej kluczowej granicy 3% deficytu w relacji do PKB będzie bardzo trudne. Obliczenia te zakładają dobrą koniunkturę. Należy zwrócić uwagę, że parametry naszej gospodarki

Uszczelnienie rynku paliw

Polski. Inwestorzy spodziewali się 51,6 punktu, a wynik opublikowany to 50,3 punktu. Świadczy to o spadającym optymizmie u przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę ten parametr dotychczasowe założenia na temat tempa wzrostu PKB stają się niestety bardziej ryzykowne. Tuż po publikacji złoty stracił delikatnie na

W Wielkiej Brytanii bez zmian

poprawa wyników w przyszłym roku. Gdyby jednak nie doszło do gwałtownej poprawy warto zwrócić uwagę na skalę bańki, którą powoli można nazwać spekulacyjną. Przeciętnie w tym indeksie spółka wyceniana jest na aż 17,3-krotność swoich rocznych zysków. Dla porównania przekroczono już parametr z lat 2007-2008

Problemy włoskich banków

wciąż poniżej 6%, PKB rośnie powyżej 3% a dług publiczny wynosi zaledwie 36,8%. Te wszystkie parametry powodują, że nawet pomimo obniżki perspektywy szansa na obniżkę ratingu oceniana jest na 25% w ciągu dwóch lat. Pomimo decyzji agencji notowania dolara australijskiego nie ucierpiały. Wczoraj o 20:00

Wraca temat OFE

polega na tym, że zapowiadana obniżka wieku emerytalnego i tak zdewastuje ten parametr. Podatek od sklepów ma wejść w życie z początkiem września. Pierwotnie miało się to wydarzyć z dniem 1 sierpnia, ale data ta jest zagrożona. Powodem jest doprecyzowywanie przepisów, które nie spełniają oczekiwań

Złoto w dół, frank w górę

instytucjonalnych w związku z gospodarką Niemiec. Dane te spowodowały umocnienie się euro względem dolara. Parametr ten jednak nie jest na tyle ważny, by na dłużej wskazać rynkowe tendencje. Nie powstrzymał zatem popołudniowej przeceny europejskiej waluty względem amerykańskiej. W USA pomimo że do wyborów

Grecja prywatyzuje

Wczorajsze przemówienie Janet Yellen potwierdziło tylko to, czego oczekiwali inwestorzy. Podwyżka tak, ale nie za wszelką cenę. Przyznała, że raport z rynku pracy jest niepokojący. Dane te wymuszają korektę oczekiwań wobec kolejnych parametrów. Stwierdziła ona jednak, że w dalszym

Znów ciekawie w USA

później, o godz. 16:00, opublikowano zamówienia na dobra. Były one niemal zupełnie zgodne z oczekiwaniami. W rezultacie nie wpłynęły znacząco na rynek, na którym wciąż tematem numer jeden były zmiany zatrudnienia w USA. Dlaczego parametr ten jest taki ważny? To dane przewidujące przyszłą kondycję rynku

Wyścig wyborczy w USA znów emocjonujący

się z nim nie zgodzić, że tu i teraz dane makroekonomiczne są dobre. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił wczoraj, że perspektywa wzrostu gospodarczego na ten rok w Polsce wynosi jednak 3,6%, a nie 3,3%. Wzrost gospodarczy przy agresywnych programach rozdawnictwa w początkowej fazie powinien

Rynki żyją piątkową decyzją o zmianie ratingu

. Zapowiedziane pakiety socjalne jasno wskazują, że dobre wyniki makroekonomiczne, które udało nam się wypracować w poprzednich latach, mogą nie zostać utrzymane. I to właśnie ta obawa, wbrew temu co stara nam się wmówić w mediach, jest głównym paliwem dla decyzji agencji ratingowych. Podatek bankowy nie pokrywa

Stopy procentowe w Polsce nie będą obniżane?

stopy znów wzrosną. Na rynku walutowym spadające stopy powodują osłabianie się waluty. W obecnej sytuacji, jeżeli potwierdzi się zapowiedź czekania na dalsze obniżki stóp powinno to powodować umacnianie się złotego. Wczoraj poznaliśmy serię danych makroekonomicznych. Inflacja w Wielkiej Brytanii zgodnie

PMR: Rynek mat. termoizolacyjnych wzrósł o 4% r/r do ponad 3,9 mld zł w 2015 r.

zwłaszcza koniunktura w sektorze budowlanym. "Wobec pozytywnych prognoz makroekonomicznych dla Polski, przewidywanej kontynuacji wzrostów w budownictwie mieszkaniowym oraz dużego natężenia prac w energetyce, firmy działające w branży termoizolacji spodziewają się, iż zapoczątkowane na rynku pozytywne

KNF ustaliła parametr ST Santander Bank Polska na 1,24 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny dla Santander Bank Polska na 1,24 pkt proc., podał bank. "

Mario Draghi trzęsie rynkiem. Portugalia w tarapatach

na niechlubnym podium najbardziej zadłużonych państw europejskich z wynikiem niemal 130% PKB zadłużenia. Co gorsze jak wzrosną koszty obsługi tego długu to ograniczanie tego parametru będzie jeszcze trudniejsze. Jak będą reagować waluty na ewentualną obniżkę? Inwestorzy widzą co się od lat dzieje na

Polska rosła szybciej w 2015. NBP wchłania KNF.

parametrów gospodarczych Państwa Środka. Chodzi głównie o to, że dane z Chin podawane są bardzo szybko po zakończeniu okresu obliczeniowego a ich rewizje są znacznie rzadsze niż w państwach wysoko rozwiniętych. Wątpliwości te szczególnie nasiliły się po pęknięciu bańki spekulacyjnej na chińskich akcjach w

Czy to powrót recesji w USA?

100 metrów i domy do 150 metrów. Są to parametry wyraźnie powyżej średniej, zatem jeżeli ktoś się pochyli tylko nad “najbardziej potrzebującymi” to można się spodziewać zaostrzenia tych kryteriów. Dzisiaj warto zwrócić uwagę na następujące dane makroekonomiczne: 10:30 - Wielka Brytania

Chiny gwałtownie tracą rezerwy

juan słabnie. Bank of China nie zdecydował się jednak na mocniejszą dewaluację, co spowodowało, że rezerwy topnieją w obronie kursu. Bardzo słabo wyglądają doniesienia z Wenezueli. Jest to chyba najmocniej dotknięty spadkami ropy kraj na świecie. Parametry gospodarcze są fatalne. Inflacja przekroczyła

Mario Draghi pozostawił otwartą furtkę do poluzowania polityki pieniężnej

, kiedy to opublikowane zostaną najnowsze prognozy makroekonomiczne częściowo uwzględniające już trudne do oszacowania skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Mario Draghi zostawił tym samym otwartą furtkę do dostosowania parametrów polityki pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu, rynkowa wycena cięć stóp

Getin Holding chce rosnąć organicznie w br., jeśli akwizycja, to w Rumunii

rok wcześniej.  Kaczmarek powiedział, że największą niewiadomą dla prowadzenia biznesu na Wschodzie pozostaje niestabilna sytuacja makroekonomiczna - szczególnie na Ukrainie. Jednak GH jest optymistyczny co do prowadzenia działalności w tym kraju ze względu na bardzo dobre parametry

W Chinach kolejna niespodzianka

zmienił się w dwa dni o niemal 14 groszy. Ludowy Bank Chin tłumaczy, że wahania kursu są normą na rynkach. Jako powód obecnych wahań wskazał zmianę metody wyznaczania cen, by lepiej uwzględniać prawa popytu i podaży. Warto zwrócić uwagę na pogarszające się dane makroekonomiczne. Poznaliśmy dzisiaj wyniki

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

. zwrotem spreadów walutowych, podano także. NBP negatywnie ocenia fakt, że zyskowność banków, po wyłączeniu skutków czynników jednorazowych, nadal spada. "Z uwagi na to, że w Polsce zyski zatrzymane są podstawowym źródłem kapitału, a wysokość buforów kapitałowych jest z kolei kluczowym parametrem

Strategia BOŚ zakłada zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% w 2021 r.

makroekonomiczne, a także warunki Programu Postępowania Naprawczego, wyjaśniono. "Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że kluczowe parametry na lata 2016-2020 przewidziane w Ramowej Strategii zostają utrzymane, natomiast horyzont Ramowej Strategii zostanie wydłużony do 2021 r. Zmiany Ramowej

Chiny spowalniają. Grudniowy wzrost stóp w USA

nadwyżkę handlową Państwa Środka, która w ten sposób zredukowała się we wrześniu o 20%. Warto zwrócić uwagę na jedną podstawową kwestie. Parametry chińskiej gospodarki nie są prezentowane w juanach, ale w dolarach. Bank Chin obniżał kurs wymiany juana właśnie 7 dzień z rzędu. W efekcie umacniający się

Lewiatan: Propozycje dot. zakupu i używania aut niekorzystne dla leasingu

. Ponadto postuluje aby nie był on określany kwotowo tylko poprzez wzór odnoszący się do parametrów makroekonomicznych obowiązujących w danym roku podatkowym. W ten sposób limit 'podążałby' za potencjalnym wzrostem cen samochodów i nie byłoby konieczne nowelizowanie ustawy w przyszłości" - czytamy