parametrów drogi

Maciej Bednarek

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Pożyczka

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Pożyczka

Jeszcze kilka lat temu o tym, czy pożyczka jest droga czy tania, świadczyła wysokość oprocentowania. Dzisiaj sugerowanie się tym parametrem może zmylić pożyczkobiorców.

22 wykonawców stara się o kontrakt na budowę odcinka S8

Warszawski oddział GDDKiA otrzymał 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na projekt i przebudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku węzeł Powązkowska-węzeł Modlińska do parametrów drogi ekspresowej.

PORR ma umowę na dostosowanie 12 km DK18 do parametrów autostrady za 185 mln zł

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z PORR umowę na przebudowę i dostosowanie ok. 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady za ponad 185 mln zł, podała Dyrekcja. "Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie

MFPR: Blisko 470 mln zł trafi na dofinansowanie inwestycji na Odrze

, cytowana w komunikacie. Dzięki inwestycji na stopniach wodnych Krapkowice i Januszkowice będzie możliwe zwiększenie ich dostępności transportowej oraz poprawa usług przewozu pasażerów i towarów. Pozwoli to utrzymanie parametrów infrastruktury hydrotechnicznej w trzeciej klasie drogi wodnej. W ten sposób

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne. "Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie

Jarosińska-Jedynak: KE zatwierdziła dofinansowanie dla odc. S19 Lublin-Kraśnik

przedsięwzięcia są: stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej w ramach sieci TEN-T, zwiększenie dostępności sieci TEN-T, poprawa wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, likwidacja tzw. wąskich gardeł, odciążenie

MI zatwierdziła program inwestycji dla obwodnicy Zamościa

. Odpowiadamy na te wezwania" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Inwestycja obejmuje budowę trzywlotowego ronda, chodników o łącznej długości ok. 120 metrów, zatoki autobusowej, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Parametry drogi w obrębie ronda zostaną podniesione do

MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Osieka i Chmielnika

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78, podał resort. To kolejne zadania skierowane do realizacji w ramach programu budowy 100

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km. Dodatkowo minister infrastruktury uzgodnił aneks do programu inwestycji dla zadania obejmującego budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko. "Podstawowym celem budowy obwodnic

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r. - granica województwa - węzeł Golnice - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r., podano także. "Przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady został ogłoszony 5 czerwca 2019 r

MI skierowało do realizacji 4 obwodnice w woj. zachodniopomorskim

nowe odcinki dróg krajowych nr 13, 20 i 31 o łącznej długości ponad 20 km. "W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 31 klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 5,6 km. Oprócz tego rozpoczęły się również prace projektowe dotyczące poprawy rozwiązań

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. "Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w sierpniu bieżącego roku" - podała Dyrekcja. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego

MI: Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca zatwierdzone

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74, poinformował resort. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawców w obu przypadkach planowane jest w I połowie 2021 r., a zawarcie

MI skierowało do realizacji dwie obwodnice w woj. lubelskim

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74, podał resort. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o

Budimex ma umowę na odcinek obwodnicę Brzozowa w ciągu S3 za 293,1 mln zł netto

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo w budowa drogi S3, poinformowała spółka

MI zatwierdził programy inwestycji na sieci dróg krajowych warte 582 mln zł

. 24,2 km do 11,5 kN/oś. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań z drogami samorządowymi, pięciu obiektów mostowych, przepustów drogowych, poprawę parametrów urządzeń technicznych drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę pasów wyprzedzania

MI: Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia

budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" - czytamy w komunikacie. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne resort prosi o przesłanie uwag na zamieszczonym na stronie MI formularzu wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konsultacje100@mi.gov.pl. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na

Oferty Budimeksu na łącznie 395,8 mln zł netto wybrane na prace w ciągu drogi S3

postępowania na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo w ramach zadania: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica. Termin zakończenia

Budimex ma umowę na dostosowanie odc. drogi krajowej nr 3 za 102,66 mln zł netto

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowę na dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) w ramach zadania "

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów

GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - W przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady w systemie "Buduj" złożono osiem ofert, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Przedsiębiorstwa

GDDKiA oddała odcinek S8 w podlaskim, zbudowany przez Astaldi za 434,8 mln zł

już w budowie" - czytamy w komunikacie. W ramach inwestycji przebudowano do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej istniejący odcinek drogi krajowej nr 8. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu oraz rezerwę na trzeci pas. Zbudowano również węzły Kołaki i Mężenin, obiekty inżynierskie i urządzania

Strabag IP przebuduje odcinek drogi krajowej nr 8 za 249,5 mln zł netto

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Strabag Infrastruktura Południe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisały umowę na realizację zadania nr 1 w ramach kontraktu "Kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku

GDDKiA podpisała umowę na fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy

. "Budowa drogi S17 na tym odcinku polegać będzie na przebudowie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej - przebudowa jezdni istniejącej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni do 11,5 t/oś, dobudowa drugiej jezdni, ograniczenie dostępności poprzez budowę

Skanska ma umowę na odcinek S8 w mazowieckim za 335 mln zł

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę ze Skanska na rozbudowę 13-km fragmentu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na tzw. odcinku Ia: Wyszków – węzeł Poręba za ok. 335 mln zł brutto, podała spółka. "

MIiB: Rozbudowa Zakopianki do Nowego Targu i obwodnicy Zabierzowa zatwierdzona

Południe oraz 22 obiekty inżynierskie. Budowany odcinek, mimo porównywalnych parametrów, nie będzie drogą ekspresową. Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj". Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugiej połowie 2017 r., a zakończenie budowy w 2022 r. Szacunkowy koszt

Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych

. "W przypadku któregokolwiek z tych kroków, akcje spółki i obligacje zamienne będą zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w drodze oferty prywatnej poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu z wyłączeniem prawa poboru" - czytamy w komunikacie. Oferta obejmująca podwyższenie kapitału i akcje

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r.

. spełniało w Polsce 5,6% długości dróg wodnych (206 km). Pozostałą sieć dróg wodnych tworzą drogi o znaczeniu regionalnym (klasy I, II i III), których łączna długość w 2018 r. wyniosła 3 448 km (94,4% ogólnej długości dróg wodnych), podano także. W Polsce w 2018 r. liczba pchaczy oraz holowników

Rząd chce rozszerzyć katalog beneficjentów programu infrastruktury kolejowej

podmioty niż wymienione w obowiązującej jego wersji, czyli PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. i Cargotor Sp. z o. o. (ostatnie dwa nie złożyły dotychczas wniosku o dofinansowanie). Zgodnie z założeniami potencjalnymi

MI zatwierdziło do realizacji 12 programów inwestycji drogowych za 185 mln zł

odcinku DK 78. Realizacja: 2018 r. Województwo małopolskie:  Rozbudowa drogi krajowej nr 94 do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP na odcinku Giebułtów – Modlnica (aneks). Inwestycja obejmuje rozbudowę DK 94 na odcinku długości 1,6 km z istniejącego przekroju 1x2 do przekroju 2x2 z pasem

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. W praktyce, z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania związane z odbudową i rozwojem sieci SN są planowane i

MI: Koszt budowy 100 obwodnic w l. 2020-2030 wyniesie ok. 28 mld zł

także. Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika z

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji" - czytamy także w komunikacie. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane

Grupa Lotos: Zapasy pozwalają na utrzymanie ciągłości produkcji rafinerii

surowca, dla polskich rafinerii ropa zostanie sprowadzona alternatywną drogą tj. przez Naftoport w Gdańsku. Spółka analizuje wszystkie scenariusze, które pozwolą zapewnić ciągłość dostaw ropy naftowej odpowiedniej jakości w długim terminie" - czytamy w komunikacie.  "Sytuacja nie ma

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

Jednak liczy się również wiele innych elementów, aby nie obniżyć parametrów stałej przegrody i zapobiec stratom ciepła. Dotyczy to m.in. domów z poddaszem. W takich budynkach warto wybrać okna dachowe o odpowiednich parametrach energooszczędnych. Okna dachowe są rozwiązaniem bardzo lubianym i

MIR ma zgodę KE na dofinansowanie z funduszy UE budowy warszawskiego odcinka S2

lokalizacji do uruchamiania inwestycji i prowadzenia biznesu. Do końca obecnej perspektywy finansowej droga nr 17  uzyska parametry drogi ekspresowej na całym odcinku pomiędzy Warszawą a Lublinem" - dodał Kwieciński. Dotychczas Komisja Europejska wydała już 61 decyzji zatwierdzających unijne

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

nie musi być zainteresowany porównywaniem rozwiązań poniżej progu wyznaczonego w kryterium , co wypełnia jego prawo do ustalenia przejrzystych zasad oceny. Należy zauważyć, iż nie wszystkie urządzenia muszą uzyskać punkty w kryterium pozacenowym, co jednak nie zamyka drogi do zaoferowania

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Getin Holding podjął uchwałę w sprawie zamiaru pozyskania kwoty do 40 mln zł w drodze niepublicznej emisji obligacji, skierowanej do indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.  "Emitent planuje pozyskać środki z

Oferta PUT Intercor najkorzystniejsza na odcinek S8 pod Warszawą za 437 mln zł

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, warta 436,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na kontynuację projektowania i rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Radziejowic do Przeszkody (mazowieckie) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe, warta 306,9 mln zł, podała Generalna

GDDKiA ogłosi przetargi na dokończenie S5 na przełomie lipca i sierpnia

km), zapowiedziano także. "Ogłosiliśmy już ponowny przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu zrezygnowaliśmy ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii. Dodatkowe ryzyko dilerów

umowy sprzedaży przez pracownika dilera w miejscu zamieszkania klienta; zawarciu umowy sprzedaży bez fizycznej obecności stron (dystrybucja umów za pośrednictwem kuriera lub drogą mailową). Zdalne modele zawarcia umowy sprzedaży pojazdów w obrocie konsumenckim stanowią

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

przeprowadzenie całego procesu zawierania umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez internet), po uzyskaniu na to zgody klienta. "UKNF obniży wymóg kapitałowy przez stworzenie możliwości wyznaczania kwartalnego wymogu SCR bez zmiany parametrów (m.in. dla segmentu

Mostostal Warszawa złożył pozew przeciwko GDDKiA, domaga się ponad 28,9 mln zł

. Pozew związany jest z realizacją umowy na „Rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice, podano także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a

7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

wzrośnie popyt na hale przemysłowe i powierzchnie magazynowe w całym kraju, ale także na ścianie wschodniej. Rozwijający się system dróg oraz dostępność pracowników to czynniki, które z pewnością przyciągną inwestorów do Lublina" - powiedział członek zarządu i head of development Bartłomiej Krawiecki

Konsorcjum Porr PI wybrane do budowy odcinka S6 za 645,5 mln zł brutto

- ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 6. Obwodnica będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach inwestycji powstanie 5 węzłów drogowych, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt. Obwodnica jest kontynuacją odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości niemal

Scope Fluidics: Sprawność kliniczna systemu PCR|ONE została potwierdzona

produkcyjną oraz rozpoczęła proces weryfikacji i walidacji systemu na drodze do uzyskania certyfikacji CE IVD, podało Scope Fluidics. "Za nami dziewięć miesięcy wytężonej pracy całego zespołu - bardzo wiele w tym okresie osiągnęliśmy. Opracowaliśmy i uruchomiliśmy własną linię produkcyjną, ze strefami

Konsorcjum Porr PI z najtańszą ofertą na odcinek S6 za 645,6 mln zł brutto

długości 20,12 km powinna zostać oddana do ruchu w drugiej połowie 2018 roku. Droga ta wyprowadzi z Koszalina - drugiego pod względem liczby ludności miasta w województwie zachodniopomorskim ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 6. Obwodnica będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej

GDDKiA ogłosiła przetargi na dwa odcinki S8 w mazowieckim

- Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek Ia - Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km" oraz "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na

Oferta Budimeksu, warta 54 mln zł netto, wybrana na budowę obwodnicy Kępna

'Kępno - Krążkowy' wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy. Wcześniej Dyrekcja podawała, że projektowana droga przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta i posiadać będzie parametry drogi klasy S, co w porównaniu z istniejąca drogą nr 11 klasy G

Konsorcjum Porr PI ma umowę na obwodnicę Koszalina na S6 za 645,6 mln zł

. Obwodnica będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału. W ramach inwestycji powstanie 5 węzłów drogowych, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt. Czas realizacji inwestycji to 22 miesiące od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od

MIB skierowało do realizacji śląskie odcinki S1 - powstaną do 2022 r.

S1 zostanie zrealizowanych do 2022 roku. Odcinek Podwarpie - Dąbrowa Górnicza  będzie miał długość: 7,8 km i będzie realizowany systemem tradycyjnym w latach 2019-2021. "Głównym celem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. S1 Pyrzowice - Dąbrowa

NIK: Niezbędne są zaktualizowane wytyczne dot. budowy MOP przy drogach ekspres.

 wytycznych przy projektowaniu wyposażenia w MOP II i III odcinków dróg ekspresowych prowadzonych po śladzie istniejących dróg krajowych, które przewidziane były do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej (klasy S). W szczególności dotyczyło to przypadków urządzania wjazdów i wyjazdów

Oferty Eurovii z Warbudem oraz Mota-Engil wybrane do odcinków S3 k/Legnicy

38+255,00. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi o pełnych parametrach trasy ekspresowej, a także m.in.: budowa 4 węzłów drogowych: "Jawor" (połączenie S3 z droga krajową nr 3) , "Jawor II" (połączenie S-3 z droga wojewódzką nr 374), "Paszowice"

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ugodę przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na

Konsorcjum Salini ma umowę na S7 Chęciny - Jędrzejów za 586 mln zł

. Dzięki inwestycji znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, Kielcami, a Krakowem, a ponad 90% świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 będzie miało pełne parametry trasy ekspresowej, podano także. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a

Konsorcjum Porr PI i Unibep wybrane do budowy odcinka S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep, warta 404,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi

GDDKiA ogłosiła przetarg na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S6

(skrzyżowania S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona). Na trasie drogi ekspresowej zaplanowano cztery węzły: Miszewo, Żukowo, Lublewo, Gdańsk Południe (węzeł z S6 Obwodnicą

Konsorcjum Porr PI i Unibep z najtańszą ofertą na odcinek S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep złożyło najtańszą ofertę, wartą 404,47 mln zł brutto, na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej, o długości ok. 16,1 km

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S8 k/Ostrowi Maz.

krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km", podano w ogłoszeniu o zamówieniu. Przetarg ma

Skanska z najtańszą ofertą na odcinek S8 w mazowieckim za 334,8 mln zł

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) – Skanska złożyła najtańszą ofertę, wartą 334,79 mln zł brutto, na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków

Rząd przyjął uchwałę ws. modernizacji dróg wodnych w Polsce

śródlądowych dróg wodnych do parametrów IV klasy żeglowności, został podzielony na cztery priorytety: 1) Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie jej w europejską sieć dróg wodnych; 2) Droga wodna Wisły – poprawa warunków

Spółka Murapolu przydzieliła obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Partner - spółka zależna Murapolu - dokonał przydziału 40 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w drodze oferty prywatnej, podał Murapol. "Podstawowe parametry obligacji: • wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł

Strabag ma umowę na drugą jezdnię drogi S3 k/ Zielonej Góry za 299 mln zł

. Oprócz budowy nowej jezdni kontrakt zakłada również wykonanie prac na istniejącej, w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów oraz do ruchu jednokierunkowego (w tej chwili odbywa się na niej ruch w dwie strony). Powstaną również dwa nowe mosty na Odrze. Pierwszy wraz z nową drogą ma być gotowy w

PKP SA, PKP PLK i GDDKiA otrzymały łącznie ok. 1,2 mld zł dofinansowania z POIiŚ

zakłada budowę w systemie projektuj i buduj obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 o parametrach drogi klasy GP (ok. 5,7 km) wraz przebudową i rozbudową drogi krajowej 5 (ok. 2,1 km) do parametrów klasy GP. (ISBnews)

Mobilność w każdych warunkach

, czyli tak jak w standardowej hybrydzie. Ekologia i oszczędność ŠKODA OCTAVIA iV to znakomite rozwiązanie na nasze drogi. Pierwszy aspekt dotyczy ochrony środowiska. Polska regularnie plasuje się wysoko w niechlubnych rankingach dotyczących smogu. Poziom zanieczyszczenia powietrza w niektórych regionach

16 proc. polskich kierowców kupuje opony na giełdzie lub szrocie. Tanio, ale ryzykownie

oszczędną. Różnica pomiędzy klasą A i G to do 7,5 proc. ilości zużytego paliwa; przyczepność na nawierzchni mokrej, także oznaczaną symbolami od A do G, gdzie A to najkrótsza droga hamowania. W przypadku drogi hamowania na mokrej nawierzchni przy 80 km na godz. różnica między oponami klasy A i G może

Oferta Dragados warta 729 mln zł brutto najkorzystniejsza na obwodnicę Radomia

wyłonionym wykonawcą. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2018 roku" - czytamy dalej. Realizacja 24,6 km obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi dojazdowe

Spółka Unibepu wykona prace za 25 mln zł netto na drodze krajowej nr 8

- Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07". Zamawiającym dla projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Ergo Hestia przekazała ratownikom ponad 1 tys. masek i filtrów o wart. 1 mln zł 

wielorazowego użytku będzie można długo wykorzystywać. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i wysłuchanie naszych próśb o dostarczenie sprzętu właśnie z takimi parametrami, mimo że jest dość drogi" - powiedział przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych Piotr Dymon, cytowany w komiunikacie. 

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r. "

XTPL wyemituje 68-78 tys. akcji po cenie emisyjnej 130 zł sztuka

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - XTPL podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji od 68 tys. do 78 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję. "

Eurovia i Warbud oraz Mota-Engil z najtańszymi ofertami na odcinki S3 k/Legnicy

, Polkowice, Legnica)" - czytamy w komunikacie. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi o pełnych parametrach trasy ekspresowej, a także m.in.: budowa 4 węzłów drogowych: "Jawor" (połączenie S3 z droga krajową nr 3) , "Jawor II" (połączenie S-3 z droga

NIK: Większość samorządów prawidłowo zrealizowała inwestycje drogowe z PRGiPID

inwestycje drogowe były zgodne z celami Programu. Wnioski o dofinansowanie zawierały rzetelne informacje. Realizacja inwestycji poprawiała parametry techniczne dróg i wpływała na większe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycje realizowano w oparciu o wymagane pozwolenia, a ich wykonawcy

PUT Intercor i Strabag IP mają najtańsze oferty na podwarszawski odcinek S8

parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, podała GDDKiA. Zadanie I dotyczy odcinka Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km, a zadanie II odcinka Przeszkoda-Paszków o długości około

Unibep chce budować drogi ekspresowe i autostrady

było to odpowiednio: 45,81 mln zł i 0,63 mln zł. Dwa tygodnie temu spółka poinformowała, że Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina

GDDKiA: Sieć dróg ekspresowych w Polsce osiągnęła 2 038 km długości

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 296, a także odcinka trasy S11 od Koszalina do Bobolic (47,7 km) oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 (ponad 24 km)" - czytamy dalej. "Tylko w ostatnim kwartale 2018 r. rozpiszemy przetargi na prace przygotowawcze na ponad 700 km dróg krajowych. Z czego ok. 444 km to

Program dot. morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry będzie warty 260 mln zł

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2018-2028", podała Kancelaria Prezesa

Provident: Niemal 90% Polaków zwróciłoby uwagę na całkowity koszt pożyczki

zobowiązania, które przekraczają nasze możliwości - to prosta droga do problemów finansowych" - powiedziała członek zarządu Provident Polska Patrycja Rogowska-Tomaszycka, cytowana w komunikacie. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Providenta wynika, że 87% Polaków przed zaciągnięciem pożyczki

Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.

składać się z 33 węzłów i będzie wykorzystywać ok. 2 100 km światłowodów. Po zakończeniu projektu Tauron będzie dysponować siecią o najwyższych parametrach, gotową do obsługi obecnych i przyszłych potrzeb transmisyjnych. Dzięki temu zwiększą się możliwości przepustowości sieci światłowodowych Taurona

Unibep ma umowę podwykonawczą na odcinku drogi krajowej nr 8 za 36,4 mln zł

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację jako podwykonawca rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej za szacunkowo około 36,4 mln zł netto, podała spółka. "Umowa została zawarta z firmą Polaqua sp. z o.o

Coraz więcej wypadków na hulajnogach. Polisa nie zawsze pomoże

dobitnie pokazuje, że UTO trzeba wreszcie uregulować. - Potrzebne są przede wszystkim rozwiązania bezpośrednio związane z bezpieczeństwem, czyli po prostu ramy prawne, w jakich mają się poruszać UTO – definicja tego pojazdu, miejsce w ruchu drogowym (raczej drogi dla rowerów niż chodniki

Carrefour ma umowę na największą realizację automatu SwipBox w Polsce

;Nawiązanie umowy ze SwipBox to kolejny krok na drodze budowania pozytywnych doświadczeń zakupowych klientów Carrefour. Obiekty handlowe są miejscami, gdzie coraz bardziej istotne dla współczesnych konsumentów stają się usługi dodatkowe i praktyczne rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas. W Carrefour mamy

Strabag i Budimex mają umowę na 16 km autostrady A1 za 478,8 mln zł brutto

opadowych, ogrodzenia i 15 przejść dla zwierząt, 12 przepustów o funkcji ekologicznej oraz elementy zieleni dogęszczającej. "Nowo wybudowany odcinek autostrady podniesie komfort i bezpieczeństwo podróżnych, którzy będą mogli korzystać z drogi o zupełnie nowych parametrach użytkowych w porównaniu z

GDDKiA otrzymała 2,42 mld zł dofinansowania z POIŚ na odcinki A1, S7 i S8

" (bez węzła). Z kolei budowa prawie 25-kilometrowej obwodnicy Radomia, o parametrach drogi ekspresowej, to kolejny fragment trasy S7. Obwodnica miasta usytuowana jest w województwie mazowieckim i przebiega przez powiat radomski  i szydłowiecki, omijając Radom po jego zachodniej stronie

GDDKiA: Ruch na drogach krajowych wzrósł o 14% w latach 2010-2015

przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie zwraca uwagę, że 40% pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych jest obecnie przenoszone głównie przez autostrady i drogi ekspresowe. GPR wykazał także, że najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych w Polsce (ruch

Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na sprzedaż Pregnabit do szpitala w Zabrzu

otrzymuje informację drogą SMS lub telefoniczną o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. To bardzo dobrze, że jest to innowacyjny produkt polski, oparty na wiedzy i kapitale polskim. Tego typu rozwiązania powinny być bardzo mocno wspierane" - powiedział prezes Szpitala

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

. 2020 r., podał Tauron Polska Energia. "Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w

Astaldi zleciło Unibepowi prace na S8 za szacunkowo 69 mln zł netto

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto podał Unibep

Zwyżki na GPW dają nadzieję na 'efekt stycznia', ale nadal ciąży Brexit

. Jednocześnie stało się to podczas zdecydowanie zwiększonej aktywności inwestorów. To dobry zwiastun na kolejne sesje. Najbliższymi poziomami oporu będą 2355 i 2396 pkt. Dopiero po przebiciu tego drugiego byki mogą odtrąbić sukces, bo takie zachowanie może oznaczać otwarcie drogi do dalszych, szybkich wzrostów

Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

. "Transakcja może zostać przeprowadzona w drodze nabycia przez emitenta niemieckich oraz polskich spółek osobowych operujących farmami (spółek projektowych). W takim przypadku emitent przejmie ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników spółek projektowych przy jednoczesnym nabyciu

Google: Polskie firmy muszą dysponować całościową strategią w online i offline

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Polscy konsumenci płynnie poruszają się między światami online i offline w drodze do zakupu, więc sprzedawcy muszą dysponować całościową strategią obecności w obu kanałach, wynika z badań Google dotyczących ścieżek zakupowych Polaków.  "Badanie

GDDKiA oddała do użytku 327,8 km nowych dróg w 2014 r.

2227,9 km nowych dróg krajowych: 71,5 km A, 1790,3 km S oraz 35 obwodnic o łącznej długości 366,1 km, w tym 84,4 km na parametrach drogi ekspresowej" - czytamy dalej. W ciągu ostatniej dekady GDDKiA wydała na inwestycje drogowe około 34 mld euro. Za tą kwotę przybyło w kraju ok. 2000 km autostrad

Oferta Skanska wybrana na odcinek S8 w mazowieckim za 335 mln zł

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę Skanska, wartą 334,79 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków

MIB zatwierdziło program budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Minister infrastruktury i budownictwa (MIB) Andrzej Adamczyk zatwierdził Program Inwestycyjny dla Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52, podał resort. Zatwierdzenie Programu oznacza zapewnienie finansowania dla prac przygotowawczych. Cała

Serinus: Produkcja dzienna w Moftinu sięgnęła 10,3 mln mmscf

. Jednocześnie minimalna obecność wody była zgodna z założeniami produkcyjnymi" - czytamy w komunikacie. Zakład przetwarzania gazu pracuje zgodnie z przedziałami parametrów operacyjnych, przy stabilnym poziomie dopływu gazu z obu odwiertów, tj. Moftinu-1003 i Moftinu-1007. Wydobycie gazu z obu odwiertów

MR: Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

. Co roku UOKiK ma dostawać na ten cel 900 tys. zł co pozwoli na zbadanie w laboratorium ok. 50 kotłów rocznie. Aplikacja wyszukuje podejrzane oferty na podstawie m.in.: - sprzeczności słów, np. kocioł klasy 5 i inne parametry emisyjne, - określonej klasy kotła innej niż klasa 5, - pojedynczych

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

osi pojazdu (drogi krajowe do 10 t na pojedynczą oś napędową, a pozostałe drogi publiczne były budowane o niższych parametrach naciskowych - 8 t na pojedynczą oś napędową). RP dopiero po przystąpieniu do UE w 2004 r. zaczęła budować i przebudowywać drogi publiczne z przeznaczeniem do ruchu pojazdów o