papiery wartościowe pewne

mapi, IAR

Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę

Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę

Ponad 10 miliardów złotych ulokowali Polacy w obligacjach skarbu państwa. Duża popularność tego typu papierów wartościowych wiąże się z niepewną sytuacją na rynkach finansowych.

Polskie banki dyskryminują Amerykanów przez ustawę USA

Wydaje się, że obywatel Polski posiadający konto w banku nie powinien mieć żadnych problemów z zainwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Jednak w pewnych przypadkach może się to okazać niemożliwe. Przekonał się o tym nasz czytelnik, któremu bank odmówił skorzystania z usługi, po tym jak poinformował, że ma podwójne obywatelstwo. Bank tłumaczy, że spowodowane jest to zapisami w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych.

GPW chce jak najszybciej wprowadzać kolejne produkty na rynek rolny

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chciałaby jak najszybciej zwiększyć liczbę produktów oferowanych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE), ale ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią nie

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

papiery wartościowe GetBack do pewnych lokat bankowych lub obligacji skarbowych. Klienci byli fałszywie informowani o gwarancjach zwrotu środków wraz z odsetkami oraz że GetBack jest podmiotem w pełni nadzorowanym przez KNF" - napisała NIK. (ISBnews)  

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw

SII wnioskuje do Ministerstwa Finansów o istotne obniżenie 'podatku Belki'

), zmniejszenia "podatku Belki" do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe oraz zezwolenia

Firmy notowane na Catalyst nie spłaciły obligacji wartych 116,2 mln zł w I kw.

Giełda Papierów Wartościowych (od lipca do obrotu trafią tylko papiery warte co najmniej 5 mln zł)" - czytamy także. (ISBnews)  

Prezes KGHM: Wynik za 2019 będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018

projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

Dodatek do gry z serii 'Nemesis' zebrał ponad 32 mln zł na Kickstarterze

informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka liczy na debiut na tzw. małej giełdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ovid Works zostało założone w 2015 r. i obecnie składa się z 18-osobowego zespołu. Dotychczas spółka otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ok. 5,2 mln zł

GPW liczy na stworzenie ram regulacyjnych dla rozwoju inwestycji pasywnych

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zależy, aby zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego do końca roku stworzyć optymalne ramy regulacyjne dla inwestowania pasywnego, w tym ETF-ów (Exchange Traded Funds), zapowiedziała członek

Pekao przedstawi nową strategię w XI, chce utrzymać koszt ryzyka wys. 50 pb

skomentował procesu transakcji sprzedaży mBanku. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)  

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - NN Investment Partners TFI (NN TFI) wprowadziło do swej oferty pierwszy fundusz pasywny NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, podała spółka. Tego samego dnia ruszyły notowania WIG-ESG - nowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz

S&P podniósł rating RCR Banku Pekao do A- z BBB+, perspektywa stabilna

poziomie "A-2", podsumowano. Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej

AEW Europe sprzedał funduszowi VIG Fund budynek Atrium Tower

jedna z wiodących firm w Austrii i na terenie Europy Środkowo-Wschodniej notowanych na giełdzie papierów wartościowych. W polskim portfelu inwestora znajdują się m.in. budynki Libra Business Centre i Jasna 26. (ISBnews)  

Biernacki z SEG: Rozporządzenie MAR będzie zmienione prawdopodobnie w 2020 r.

Komisji Europejskiej dotyczący zmiany przepisów, poinformował ISBnews.TV Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), prezes Fundacji Standardów Raportowania. "Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął proces rewizji i przygotowuje raport

KGHM: Nitroerg uruchomił linię produkcyjną w Krupskim Młynie kosztem 77 mln zł

. jest KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

 rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa, podano także. "Do realizacji strategii w latach 2020-2023 przyjęto, że: - utrzymane zostanie elastyczne

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

funkcjonowania sektora bankowego. EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje trzy organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów

GPW szykuje inicjatywy strategiczne promowania inwestowania długoterminowego

Karpacz, 05.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie wychodzić z inicjatywami strategicznymi w celu umacniania inwestowania długoterminowego, powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek. "Mamy wizję, żeby zmienić kulturę inwestowania, przybliżyć rynek

PKN Orlen: Zapisy na obligacje serii E o wartości 200 mln zł odbędą się 18-29 VI

dodatkowo przez uczestników konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Maklerski BDM, mBank, Noble Securities. "Intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu

BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

wyższej dochodowości. Również po stronie papierów wartościowych wykonujemy operacje, zastępując bony NBP (mniej o ok. 900 mln zł r/r) obligacjami skarbowymi, oprocentowanymi znacznie wyżej" - powiedział dyrektor.  Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 3,4% m/m do 90,2 mld euro w lipcu

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews

NewConnect otrzymał status SME Growth Market

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wpisanie do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP) alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) - rynku NewConnect, podała giełda. Emitenci notowani na SME

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 0,5% m/m do 93,4 mld euro w czerwcu

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 2,2% m/m do 93,88 mld euro w maju

przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews)  

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

, by mieć w portfelu takie papiery wartościowe, które w nieuzasadniony sposób straciły na obserwowanej panice, nie różnicującej, co dobre i co złe. Nie przejmuję się przesadnie zmianami cen w skali dni, bo nie na tym polega inwestowanie" - napisał Sobolewski w komentarzu przesłanym ISBnews. Na

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

podmiot w roku 2018 i 2019. Przeszliśmy z sukcesem przez ten trudny okres" - podsumował prezes. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. (ISBnews)  

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,4% m/m do 91,82 mld euro w kwietniu

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews)

P. Krych zrezygnował ze stanowiska szefa rady dyrektorów Griffin Premium RE ..

Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy. (ISBnews)

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 4,2% m/m do 90,56 mld euro w marcu

przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews)

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 1,2% m/m do 86,9 mld euro w lutym

przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews)

Gekoplast może zrealizujować prognozę zysku netto z 10-proc. marginesem

. Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 6,4% m/m do 87,93 mld euro w styczniu

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 2,4% m/m do 82,6 mld euro w grudniu

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na

PZU i Pekao organizują Dom Polski na Forum Ekonomicznym w Davos

Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,3% m/m do 80,68 mld euro w listopadzie

stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (ISBnews

Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności

;W porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych na świecie mamy znacznie mniej rozwiniętą ofertę produktów i usług. Na przykład na krajowym rynku nie funkcjonują obligacje rozwojowe (przy dużych potrzebach inwestycyjnych). Nie istnieje również krótka sprzedaż i pożyczki papierów

NIK skontroluje instytucje odpowiedzialne za nadzór nad działalnością GetBack

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Kolegium Najwyżej Izby Kontroli (NIK) wprowadziło do tegorocznego planu pracy kontrolę działalności organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack i podmiotów oferujących jej papiery wartościowe, podała NIK. Plan

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. 

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack dziś do godz. 17:30 "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", podała GPW. GPW zdecydowała o zawieszeniu 28 rodzajów instrumentów

Gekoplast zakłada, że wycofanie z giełdy może nastąpić w II kw. 2018 r.

od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

, wszelkie potencjalne projekty muszą być zgodne zarówno z realizowaną strategią banku oraz generować dodatkową wartość dla akcjonariuszy. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Zaleska z GPW: Mamy hossę na warszawskiej giełdzie

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Warszawski parkiet jest w fazie hossy, ocenia prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Małgorzata Zaleska. "Mamy na warszawskiej giełdzie hossę. Zaczęła się w październiku-listopadzie, ale pierwsze oznaki były już wcześniej

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

2020 r. i będzie wiadomo, jakie są to różnice (straty), a są to pieniądze publiczne. Mechanizm ochronny rozłożenia przekazywania środków na 10 lat nie zabezpiecza tych oszczędności przed takim kryzysem, jaki mamy obecnie. Nawet na liberalnej giełdzie papierów wartościowych zawiesza się handel akcjami

Getin Noble Bank wyemitował transzę obligacji serii PP6-II wartości 40 mln zł 

obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot na rynku obligacji GPW Catalyst, podano także. "Rynek obligacji w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, papiery dobrych i pewnych Emitentów płacących adekwatną do ryzyka marżę bez problemów znajdują miejsce w portfelach

Podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8 nastąpi w piątek

o podziale akcji w stosunku 1:8 została uchwalona przez akcjonariuszy OT Logistics podczas walnego zgromadzenia 30 czerwca br, przypomniano także. "Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dzień podziału został wyznaczony na 23 grudnia br." - czytamy w komunikacie

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

możliwości zakupu obligacji korporacyjnych GetBack konsument otrzymywał od pracowników banku smsem, e-mailem, telefonicznie, a także bezpośrednio w oddziałach Idea lub Lion's Banku. Sprzedawcy, namawiając do podjęcia decyzji, zapewniali o stałych, pewnych dochodach z inwestowania" - czytamy w

GPW zdecydowała o wprowadzeniu akcji Outdoorzy do obrotu na NewConnect

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Outdorzy, podała firma. "W dniu 29.11.2016 r. GPW w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na

Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw.

p.o. prezesa Leszek Skiba podczas wideokonferencji. "Pierwszy kwartał był rekordowy. Obecnie mamy sytuację pandemii i pewnych ograniczeń od połowy marca, w związku z czym ten rekordowy kwartał będzie ciężki do powtórzenia w drugim, ale myślę, że w trzecim kwartale dzięki m.in. dzisiejszemu

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

wyników finansowych, inne działania przewidziane w Planie Ochrony Kapitału, takie jak emisje dłużnych papierów wartościowych AT1, emisje zobowiązań podporządkowanych, czy sprzedaż pakietu akcji DM Noble Securities stały się w praktyce niemożliwe do realizacji w zakładanej formule i czasie. "My nie

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)  

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

równowartości 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie. - Spółki publiczne to podmioty, których chociażby część akcji została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym – na przykład giełdzie papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej oraz

PwC: Na GPW w Warszawie doszło do 10 IPO w II kw. br.

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w II kwartale 2018 r. odnotowano dziesięć pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO), których łączna wartość wyniosła 48 mln euro, wynika z raportu "IPO Watch Europe" przygotowanego przez

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych? Jeden z nich 15 mln zł rocznie

Sedlak & Sedlak przeanalizował dane na temat wynagrodzeń 1361 menedżerów z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kto zarobił najwięcej w ubiegłym roku? Tradycyjnie już Janusz Filipiak, szef i założyciel krakowskiego informatycznego Comarchu . Zgarnął aż 15,4 mln zł

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

zalet w postaci oszczędności czasu i kosztów. Będzie to również jeden z pierwszych prospektów dla programów emisji listów zastawnych sporządzony na podstawie tzw. rozporządzenia prospektowego, które weszło w życie 21 lipca tego roku, regulującego kwestie związane z ofertą publiczną papierów

GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (ISBnews)      

Prezes GPW: Chcemy zawalczyć o pozycję w obrocie energią na skalę europejską

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że do 2020 roku stanie się istotnym uczestnikiem obrotu energią elektryczną w Europie, poinformował prezes giełdy Paweł Tamborski. "Do 2020 liczę, że umocnimy się w rozwijających się obecnie niszach

Goldman Sachs zapłaci 5 mld dol. kary

of America (16,6 mld dol.). Na czym konkretnie polegał niecny proceder banków? Na masowym oszukiwaniu klientów w latach 2007-09, gdy niemal wszystkie amerykańskie banki robiły kokosy na sprzedawaniu klientom papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych. W pakiecie tych kredytów mieszało

Gekoplast podtrzymuje prognozę ponad 7 mln zł zysku netto w tym roku

największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

BGK: Brexit może wpłynąć na eksport, spory sądowe i zagrozić umowom kredytowym

usług outsourcingowych przez podmioty z UK dla polskich banków. Instytucje finansowe, które zlecają wykonanie pewnych usług podwykonawcom spoza Unii Europejskiej muszą każdorazowo uzyskać zgodę KNF. Dotyczy to m.in. usług płatniczych, rozliczania papierów wartościowych, raportowania do repozytorium

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gaming Factory: W optymistycznym scenariuszu debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku, zapowiedział prezes Mateusz Adamkiewicz.  Źródło: ISBnews LiveChat Software: Zarząd zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63,86

KGHM: Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych

Antykorupcyjnym i innymi instytucjami państwowymi" - podsumowano w oświadczeniu. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

temu kurs jednego papieru idzie do góry, bo w obrocie zamiast np. 100 mln akcji pozostaje ich 1 mln. W zasadzie to zabieg księgowy. - W dniu 21 września br. sąd zarejestrował zmianę Statutu Banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Zgodnie z ustalonym z Giełdą Papierów Wartościowych oraz

PGZ, Leonardo: W przemyśle zbrojeniowym niezbędna jest międzynarodowa współpraca

, obronnym i bezpieczeństwa oraz jest najważniejszą włoską spółką przemysłową w tej branży. Jest notowana na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. firma odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 12 mld euro. W Polsce posiada spółkę zależną PZL-Świdnik. Tomasz Chaberko (ISBnews

Prezes BOŚ: Chcemy zwiększać udział kredytów proekologicznych w portfelu

przedsięwzięć proekologicznych i zaangażowania na polu społecznej odpowiedzialności biznesu został przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) włączony do indeksu Respect, skupiającego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz mocno akcentującego ich atrakcyjność inwestycyjną. Akcje Banku

GNB: Poziom odpisów z I kw. powinien być pkt odniesienia dla kolejnych okresów 

" - powiedział Klimczak zapytany o ambicje banku dotyczące wypracowania zysku netto w br.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

Rozwoju dla Małych i Średnich Firm", podała spółka. Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 118,8 mln zł

Zalety zastawu rejestrowego

gatunku;3) zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny; 4) wierzytelności;5) prawa na dobrach niematerialnych;6) prawa z papierów wartościowych;7) prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

Glapiński: Wyniki analiz dot. nowych operacji otwartego rynku za kilka miesięcy

strukturalne: emisję obligacji, zakup oraz sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym" - napisano też w "Założeniach". Glapiński przyznał, że podczas dyskusji na temat założeń polityki pieniężnej na przyszły rok wyjątkowo dużo miejsca poświęcono analizie tzw. niestandardowych narzędzi

Trigon: Grupa Lotos powinna zastąpić Synthos w WIG20 po rewizji w marcu

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Akcje Grupy Lotos powinny zastąpić akcje Synthosu w indeksie WIG20 z wagą 1,36% po rocznej rewizji indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), uważają analitycy Trigon Domu Maklerskiego. W tym roku GPW stworzy ranking indeksów po raz pierwszy

Pekao przygotowuje budżet na przyszły rok, podtrzymuje cele strategii do 2020 r.

; - dodał. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Agnieszka Morawiecka 

Przegląd informacji ze spółek

w sprawie ewentualnego powołania spółki joint venture, obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą, podało PKP Cargo. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił od dzisiaj obrót akcjami Orbisu w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji, podała

Getin Noble Bank pozyskał 62 mln zł z emisji obligacji serii PP6-VI

w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (ISBnews)  

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

taką aktywność za dopuszczalną. Zauważył przy tym, że na Węgrzech bank centralny nabył pakiet akcji giełdy w Budapeszcie. "Ten przykład wskazuje na zasadność takiej współpracy z instytucją rynku kapitałowego, jaką jest giełda papierów wartościowych. Warto więc się zastanowić nad szczegółami

Przegląd prasy

sieci odpornej na podsłuch ISBnews --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r., podała Giełda. --Zarząd LiveChat Software zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 36,31 mln zł z zysku

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wykluczeniu akcji Rovese z obrotu giełdowego od 30 sierpnia, podała spółka. KSG Agro odnotowało 2,11 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 5,8 mln USD straty rok

Na chińskiej giełdzie zapachniało krachem

proc. na plusie. Największe chińskie domy maklerskie i fundusze, w tym wielki państwowy Central Huijin Investment, rzuciły się na akcje - wbrew światowej koniunkturze - z powodu weekendowych ustaleń z przedstawicielami chińskiego rządu, głównie z Chińską Komisją Regulacyjną ds. Papierów Wartościowych

Czyżewski z PKN Orlen: Ceny ropy i kurs dolara powinny się obniżać w ciągu 2 lat

amerykańskich. Ten strumień podaży dolara poza USA zdecydowanie przeważa nad strumieniem popytu na amerykańskie obligacje i papiery wartościowe. Taka sytuacja będzie trwać dopóty, dopóki gospodarka globalna będzie przyspieszać" -  napisał Czyżewski na blogu napedzamyprzyszlosc.pl. Ekonomista

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 1,77 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Indata w upadłości z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda. Benefit Systems dokonał wstępnego rozpoznania wieloetapowej transakcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Ma obecnie 28 polskich spółek gamingowych, które chcą w tym roku zadebiutować na NewConnect oraz kilka wybierających się na rynek główny GPW, poinformował

Miliarder postanowił wykończyć Herbalife. I przy okazji zbić fortunę

to jedno wielkie oszustwo. Jak przekonał komisję papierów wartościowych, żeby wszczęła śledztwo przeciwko Herbalife. Jak organizował "spontaniczne" protesty i konferencje aktywistów w Kalifornii, Nowym Jorku i kilku innych stanach. Jak opłacał organizacje pozarządowe, by przyłączyły się do

GNB: Dalsze wzmacnianie kapitałów będzie miało mniejszy wpływ na wynik II półr.

mld zł, a suma bilansowa 70,1 mld zł na koniec czerwca br. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (ISBnews)  

Gomułka: Inwestycje mogą maleć z uwagi na niską podaż pracy

kolei prezes rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dr Wojciech Nagel wskazał, że dopiero czas pokaże efekty przekwalifikowania Polski do krajów rozwiniętych: "Przesunięcie Polski do rynków rozwiniętych, spowoduje ze spółki notowane na polskiej giełdzie dostają dostęp do 87

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęcia sześciu projektów biurowych mających dać ok. 143 tys. m2 powierzchni najmu, poinformowali członkowie zarządu. Po uzyskaniu pozwoleń spółka będzie podejmowała decyzje o uruchamianiu poszczególnych budów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Florida Investments z USA wejdzie na NewConnect przez odwrotne przejęcie IPO

' planowane jest w przeciągu kilku tygodni. W efekcie Florida Investments Corp. poprzez emitenta, pod nazwą Florida Investments S.A. notowana będzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect)" - podano w komunikacie. NWZ IPO podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki na

Spółka zal. BBI Dev. ma list intencyjny ws. sprzedaży Centrum Marszałkowska

wykonawcą umowę na budowę budynku "Centrum Marszałkowska" przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (dawny DH "Sezam"). Wartość umowy to 83,53 mln zł netto. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r. (ISBnews)

S&P obniżył perspektywę ratingu Chin do negatywnej

ostrożnością. Komunikat S&P, który pojawił się już po zamknięciu handlu na chińskich giełdach papierów wartościowych, nie wywołał większego niepokoju na rynkach finansowych w Europie. Główny indeks giełdy we Frankfurcie DAX tracił po południu 0,5 proc. (niemieckie firmy są silnie powiązane z Chinami

KRD: Przeterminowane zadłużenie spółek z GPW wzrosło do 32 mln zł o 269% r/r

Informacji Gospodarczej zostało przeprowadzone na 432 krajowych spółkach, które 3 listopada 2016 roku były notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwszego przeglądu zadłużenia giełdowych spółek KRD BIG dokonał w listopadzie 2015 roku. (ISBnews)  

Kłopoty Grecji uderzają w polską walutę. Złoty najsłabszy od miesięcy, drożeje frank, euro, dolar i funt

poziomu 6 zł, czyli najwyżej od początku 2007 roku. Oprócz rynków walutowych problemy pojawiły się także na rynkach akcyjnych. Na sporych minusach wystartowały giełdy azjatyckie a na ponad 2-procentowych minusach rozpoczęła także Giełda Papierów Wartościowych.

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

daniną solidarnościową. Dotyczy podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej PIT-36, z tytułów dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych PIT-38, dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym PIT-36L oraz od dochodów osiągniętych z

Założenie fundacji - jakie niesie za sobą korzyści?

zamożne, które interesują się inwestowaniem na giełdzie powinny pamiętać, że dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego, tak że można go wykorzystać na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych. Zatem fundacja jest świetnym wehikułem do inwestowania

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

. Ale też wyjątkowo nisko oprocentowane lokaty w bankach. Jeszcze rok temu na lokatach i kontach oszczędnościowych banki oferowały 5-6 proc. rocznie, dzisiaj jest to góra 3,5 proc. Jak działają fundusze? Wpłacone do nich pieniądze są inwestowane przez zarządzających w papiery wartościowe (akcje spółek

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

Los niezwykłej przesyłki z USA zawierającej 44 skrzynie papierów wartościowych mógłby posłużyć za scenariusz filmu sensacyjnego. Były, zniknęły, znów się pojawiły. W końcówce tej historii są nawet służby specjalne, które badają, kto chce na podstawie tych papierów wyłudzić państwowy majątek - w

Belka: Scenariusz stabilizacji stóp proc. jest nadal najbardziej prawdopodobny

popytu na skarbowe papiery wartościowe. Zaobserwowaliśmy pierwsze, natychmiastowe efekty, ale były to efekty niezbyt silne i przejściowe". "Patrzymy także na niebezpieczeństwa płynące z nasilenia luzowania ilościowego - skupu obligacji i innych aktywów na nasz rynek, na nasze banki, bo też

PiS zapowiada poprawkę do projektu ustawy ws. opodatkowania funduszy zamkniętych

udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających oraz objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). "Cechy

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Data premiery gry "Climbros" na platformę Nintendo Switch została wyznaczona na 29 maja, podało Art Games Studio. Wydawcą gry będzie spółka Ultimate Games. Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy

Wydruk na wagę złota, czyli bankowe prowizje z kosmosu

Jak pewnie zauważyliście, bankowcy od pewnego czasu starają się sprytnie lawirować między darmowymi ROR-ami a zarabianiem pieniędzy na prowizjach za obsługę klientów. Z jednej strony podwyższają wymogi, które trzeba spełnić, by bankowanie było darmowe (przez co część klientów jednak wpada w wyższe