papiery wartościowe na okaziciela

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydują o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji i wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie

Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja

akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w

Polnord wykupił przedterminowo część obligacji serii NS4 o wartości 9,59 mln zł

deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9 965 183. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 31.03.2020 r. wydaniu

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

także.  Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. "Wszystkie 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku

Creepy Jar złożył prospekt w związku z przejściem na główny rynek GPW

Jar informuje, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r

J.W. Construction ustanowił program obligacji do 100 mln zł

, agenta kalkulacyjnego oraz dealera" - czytamy w komunikacie. Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, podano także. J.W. Construction Holding to

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

KNF zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 VII

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 21 lipca br., podała spółka. "Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wszystkie akcje spółki w kapitale zakładowym spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4 185 238 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek 30 lipca, podała giełda. "Zarząd Ultimate Games informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.  Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 26 czerwca 2020 roku

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

jest w stanie odnieść się do ich zasadności ani argumentacji Ashbridge, zaznaczono także. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

spółki, to jest […] łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w podjętej uchwale. Akcjonariusze podjęli także uchwałę o

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj. 64 701 007

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. "Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 12 146 145 akcji zwykłych na

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie

Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 100 mln zł

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało czteroletnie obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł, które zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny PKO Parasolowy - FIO, podała spółka.  Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 5 sierpnia 2024 r. Ich

Akcje serii J Eurosnack zadebiutują na NewConnect w czwartek

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. "Postanawia się o: a

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 37 100 000 zł; 2) Rodzaj obligacji: obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 12 000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 000 000,00 zł; 4

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

. poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu

Polnord nie zdołał uplasować emisji obligacji

obligacji miała być spłata istniejącego zadłużenia finansowego oraz finansowanie bieżącej działalności spółki. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu podjęło uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji

Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w spółce, jest nie więcej niż 68" - czytamy w komunikacie. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał

Dino wyemituje zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej do 170 mln zł

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Dino Polska podjęło decyzję w sprawie emisji 1 700 zabezpieczonych obligacji na okaziciela łącznej o wartości nominalnej 170 mln zł, podała spółka. "Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska S.A. Cena

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wycofać akcje spółki z obrotu na rynku

Obligacje CCC o wart. 210 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

grudnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania 210 000 obligacji na okaziciela serii 1/2018, o wartości nominalnej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej 210 000 000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCCC0000081" - czytamy w komunikacie. Wcześniej, w czerwcu

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie zarządu do złożenia wniosku do Komisji

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w przyjętej uchwale. Nutit A.S. posiada 65,27

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym" - napisano także w

KGHM ma umowę emisyjną z instytucjami dot. programu obligacji do 4 mld zł

000 000 000 zł. 3) Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji. 4) Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie. "Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie wniosku jest

KGHM wyemituje 5- i 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%" - czytamy dalej. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela. "Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

zniesienia dematerializacji akcji Ergis oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia: znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości

Obligacje Dom Development wart. 50 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić środę, 4 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development o łącznej wartości

i2 Development skupi obligacje serii D o wartości nominalnej 10 mln zł

nominalnej 1 000 zł każda, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały zarządu z dnia 14 marca 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLI2DVL00055"" - czytamy w kounikacie. Skup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia po ich wartości nominalnej, do

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - XTPL zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 9 250 000 zł" - czytamy w

Unified Factory złożył do KNF prospekt zw. z przeniesieniem na rynek główny GPW

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka Prospekt dotyczy dopuszczenia

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Pure Biologics podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z emisji na realizację projektu Polimery Police, zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji

Obligacje Biogened serii BGD0920 zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Obligacje spółki Biogened serii BGD0920 zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w

Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i/lub BondSpot, podano także. "Środki

Trans Polonia przydzieliła 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także. "Emisja 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł

Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na GPW od 22 III

. udzielającą zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela spółki, spółka w dniu 17 marca 2016 r. złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wykluczenie z dniem 22 marca 2016 r. akcji Spółki z obrotu giełdowego na Głównym Rynku

Legimi uchwaliło emisję obligacji serii Z o wartości nom. do 2,5 mln zł

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej od 500 000 zł do 2 500 000 zł, podała spółka. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

. zł. "1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013. 2. Maksymalna liczba akcji własnych

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe wys. do 150 mln zł 

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I (BPW) o wartości nominalnej 150 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,05% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r., podał bank. 

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

Vantage, podano wtedy. W grudniu akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. TAG Immobilien AG jest spółką z siedzibą w Hamburgu, skupiającą swoją działalność na niemieckim rynku nieruchomości mieszkalnych

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

posiadanych akcji Baltony po cenie 6,95 zł za jedną akcję. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 1 kwietnia 2020 r., a dzień wykupu na 6 kwietnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z powyższym zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br. Grupa

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

ENEA0220, podano również Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E w całości" - podano także.  Akcjonariusze zdecydowali także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

grudnia 2019 r., a cena wykupu wynosi 65 zł za jedną akcję. W dniu wykupu akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni akcji, co nastąpi w drodze zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych spółki oraz Rolmeksu. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich

Archicom wyemituje obligacje serii M4/2019 o wartości nominalnej do 60 mln zł

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Archicom zdecydował o emisji do 60 000 obligacji serii M4/2019 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Obligacje serii M4/2019 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości Qumaka uprawomocniła się. Klauzula

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J (BPW) o wartości nominalnej do 550 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,02% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r., podał bank. 

KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i  zostaną zarejestrowane w depozycie papierów

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających 22 maja 2019 r., tj. dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 14 maja 2019 r. wynosząca 8,66 zł, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp

serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie prospektu emisyjnego, który

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o maksymalnej wartości nominalnej równej 90 mln zł, podała spółka. "Podstawą emisji

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

; Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

Obligacje Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują w czwartek na Catalyst

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Obligacje spółki Kredyt Inkaso serii  PA01 zadebiutują na Catalyst w czwartek, 15 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego

Obligacje Ronsona serii R zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Obligacje Ronsona serii R zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym

Obligacje EuCO o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Europejskie Centrum Odszkodowań, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 'PLERPCO00033'" - czytamy w komunikacie. Grupa Kapitałowa EuCO

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 739 167 akcji zwykłych, na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym

Nextbike: Uchwała o wprowadzenie akcji na GPW podyktowana względami formalnymi

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Netxbike Polska zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po spełnieniu stosownych kryteriów i warunków, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Spółka

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

): 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia (refinansowanie części zapadających w lutym 2019 r. obligacji emitenta o serii BBI0219); 2) Rodzaj obligacji: obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela. 3) Wielkość emisji: 15 000 obligacji na okaziciela serii

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii. 4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)  

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podał Indykpol. "Zlecenia

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł  każda" - czytamy w komunikacie. W kwietniu Qumak

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

przeterminowanych: 411 tys. zł). BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r. (ISBnews)  

Herkules zamierza skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł szt.

pełni pokryte zdematerializowane akcje spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 4 650 000 akcji spółki. Cena ustalona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie została

T-Bull zakłada debiut na NewConnect nie później niż 10 listopada

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Zarząd T-Bull szacuje, że rozpoczęcie notowań 448 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii, które GPW właśnie wprowadziła do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect nastąpi do 10 listopada, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji

sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w

Marvipol rozważa emisję kolejnej serii obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Marvipol Development rozważa - z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych - przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu w okresie najbliższych trzech miesięcy, podała spółka. "Ponadto

Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Mirbud zamierza ogłosić przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development, podała spółka. Wskazany przez Mirbud podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentację związaną

PBKM ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prawa z obligacji powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunkach posiadaczy rachunków zbiorczych, podano także. &bdquo

Polcolorit złożył do GPW wniosek o wykluczenie z obrotu akcjami spółki

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Polcolorit złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wykluczenie z obrotu na GPW 14 689 975 zwykłych akcji na okaziciela serii B, poinformowała spółka. "Został złożony do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), stosownie do

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: - 644.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 171. 270 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 109.093 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 99.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 25.771 akcji zwykłych na

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 1,85 mln sztuk obligacji serii BGK1023S018A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda, podał bank. "Cel emisji obligacji: Nie został określony. Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy

Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play. "Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie) […] będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CDRL wyemitował trzyletnie zdematerializowanych obligacje na okaziciela serii B o wartości 8 900 000 zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego. "

Obligacje Robyga serii R zadebiutują w poniedziałek na Catalyst

sierpnia 2016 roku jako datę pierwszego notowania 200 000 obligacji na okaziciela serii R spółki, o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLROBYG00222 w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" – czytamy w komunikacie. Pod

Getback przydzielił obligacje serii GU o łącznej wartości nominalnej 9,4 mln zł

do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem i windykacją

Getback przydzielił obligacje serii BP o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł

obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z  o ofercie publicznej. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem i

Getback przydzielił obligacje serii KA o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln zł

obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących

Getback przydzielił obligacje serii GS o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł

więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. Getback zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim

Labo Print zadebiutuje na GPW we wtorek 22 grudnia

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 973,6 tys. akcji spółki Labo Print, podała spółka. Do obrotu wejdzie 661 tys. akcji na okaziciela serii B, 211 tys. akcji na