papiery na założenie działalności

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW

na GPW niewątpliwie uwiarygodni naszą spółkę w oczach rynku i pozwoli w jeszcze lepszym stopniu realizować przyjęte w strategii rozwoju założenia. W lipcu z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji, w wyniku której pozyskaliśmy od inwestorów ponad 17 mln zł na rozwój spółki" - powiedział prezes

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, który wpisuje się w unijny model związany z gospodarką w obiegu zamkniętym, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla rynku odpadów. W założeniu "Platforma Handlu Surowcami Wtórnymi" ma być wyłącznie miejscem

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - PL Group planuje przejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z rynku NewConnect w II poł. 2020 roku, zapowiedział prezes Sebastian Albin. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza także rozszerzyć działalność o nowe obszary

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

Prairie rozpoczęła ofertę akcji dla polskich akcjonariuszy po cenie 0,69 zł/szt.

, podała spółka. "Oferta skierowana jest wyłącznie do akcjonariuszy którzy posiadali akcje Prairie na koniec 20 lipca 2020 r. Uprawnieni akcjonariusze mają możliwość złożenia zapisu na akcje po cenie emisyjnej 0,69 zł. Zapisy przyjmują domy maklerskie, prowadzące rachunki papierów wartościowych, na

Gaming Factory planuje debiut na GPW w 2020 r., chce wydawać 10 gier rocznie

projektami" - podsumował Adamkiewicz. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest m.in. poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym i zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów. (ISBnews)  

Idea Bank wprowadził Konto Firma+ dla małych i mikro przedsiębiorców

", został przygotowany bonus: zależnie od wysokości składek na ZUS bank umożliwi zwrot do 10% ich wartości (do 50 zł miesięcznie) przez 6 miesięcy od otwarcia konta. Założenie konta firmowego obejmuje także dostęp do Idea Cloud, czyli systemu zarządzania firmowymi finansami on-line. "

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer. "Przedmiotem umowy programowej jest umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu, zgodnie z następującymi założeniami: 1. Obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze ofert niepublicznych

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

dłuższym niż 3 miesiące. "W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe emitenta kształtują się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane przez emitenta w planie naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

, podano także. "Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA" - czytamy także.  LC Corp S.A. kontroluje

Zarząd Elektrobudowy proponuje emisję do 949 520 akcji serii E bez pp

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy przyjął założenia, zgodnie z którymi walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 949 520 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4 747 608 akcji. "

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

wzrost wartości firmy do września 2022 - wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Wśród fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo-transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza

KGHM: Nitroerg uruchomił linię produkcyjną w Krupskim Młynie kosztem 77 mln zł

górniczych" - wskazał prezes Nitroerg Grzegorz Sosna. Siedziba Nitroerg S.A. i zakład produkcyjny znajdują się w Bieruniu (rok założenia 1871), a drugą lokalizacją działalności jest zakład w Krupskim Młynie, który rozpoczął swoją działalność 1874 roku. Od 2011 roku głównym udziałowcem Nitroerg S.A

Gaming Factory miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.  Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

możliwości co najmniej utrzymania ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze banku wykonają przysługujące im prawo poboru w stosunku do wszystkich posiadanych przez nich akcji banku)"

Bank Pekao umożliwił inwestowanie zaangażowane społecznie

materiale. Vestas, największy na świecie producent turbin wiatrowych, z wysoko postawionymi standardami odpowiedzialności społecznej idealnie wpasowuje się w założenia impact investing. Firma zdecydowała się wspierać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zakłada, że w przypadku 6 z nich może stworzyć

GPW rozpocznie publikację indeksu WIG-ESG 3 września

ofercie. Jej naturalnym uzupełnieniem jest polski fundusz typu 'tracker', naśladujący giełdowy indeks, którego konstrukcja uwzględniałaby kryteria ESG. Przy jego uruchomieniu rozważaliśmy współpracę z kilkoma podmiotami, również zagranicznymi. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Giełdą Papierów

Projprzem miał 0,28 mln zł zysku netto, 0,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. W opinii zarządu powinniśmy odnotować poprawę wyników w kolejnych kwartałach bieżącego roku" - podkreślił Szczeblewski. Segment maszyn i konstrukcji stalowych obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, przyjmuje inżynieryjny model działalności, skupiając się na sprzedaży produktów

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

spółkę, podkreślono.  "Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie, że KNF i jej Urząd na odpowiednio wczesnym etapie nie wykryły nieprawidłowości w działalności GetBack S.A. oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych. Wskutek tego organ nadzoru nie zrealizował swojego

Art Games Studio pod koniec roku rozważy przejście z NC na GPW

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Art Games Studio po tegorocznych debiutach gier planuje rozważyć przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Jakub Bąk. "W tej chwili skupiamy się na ustabilizowaniu działalności operacyjnej spółki

Gaming Factory złożyło prospekt emisyjny do KNF

Gaming Factory planuje także rozwój własnego wydawnictwa. Spółka chce wydawać ok. dziesięciu gier w ciągu roku. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

klientów DI Xelion już dokonała transferu aktywów, a większość z nich wybrała Dom Maklerski Pekao. Kontynuowane są też prace pomiędzy DM Pekao i Pekao Investment Banking nad docelowym modelem współpracy w obszarze instytucjonalnej działalności maklerskiej, które zgodnie z założeniami bank chce sfinalizować

Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny 

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Alior Bank udostępnił platformę z dokumentami bankowymi, których autentyczność można sprawdzić przy wykorzystaniu publicznej sieci blockchain - Ethereum. Wszyscy klienci deklarujący formę kontaktu elektronicznego z bankiem nie otrzymają już listów na papierze

Szacunkowy zysk netto Arctic Paper wyniósł 45,89 mln zł w I półr. 

operacyjny 77,15 mln zł, zaś EBITDA 140,06 mln zł. Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I półr. wyniosły 1 476,9 mln zł.  "Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji (przy założeniu, że spółka w danym roku dokona wykupu maksymalnie w

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

duży prestiż, ponieważ to wyjątkowa instytucja. Umowa utrwala współpracę pomiędzy naszymi instytucjami i pozwala realizować ambitne założenia strategiczne spółki" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie. Kredyt będzie wykorzystany na ogólne cele

GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, poinformował prezes Marek Dietl.  "Nasz dział strategii przygotowuje harmonogram wdrażania

Capital Park będzie partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach

doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park, a za kwestie związane z oczyszczaniem (remediacją) gruntów odpowiada spółka Investeko. Założenia Nowego Wełnowca oraz wykonana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna są spójne z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic, który przygotowany

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics wybrany do dofinansowania przez NCBR

wysoce nieskuteczne, podkreślono.  Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania

i Subfunduszu. Grupa MCI Capital była i jest do tej pory największym inwestorem Subfunduszu i poniosła największe koszty i ryzyka związane z jego założeniem i rozwojem działalności. Jako główny inwestor Subfunduszu zgodziliśmy się na atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych rozwiązanie, mimo że dla

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

samochodu, oczywiście musiałem też dorzucić trochę własnych oszczędności, ale gdyby nie dotacja, z założeniem firmy musiałbym poczekać jeszcze pół roku – opowiada. 7,3 mld zł w 10 lat W ciągu ostatnich 10 lat urzędy pracy wydały ponad 7,3 mld zł na bezrobotnych chcących założyć firmę. Dzięki temu

Fadesa Polnord sfinalizowała zakup działek we Wrocławiu pod 144 mieszkania

;Zgodnie z założeniami strategii na bieżąco prowadzimy analizę otoczenia rynkowego. Wpływ na decyzję dotyczącą FPP miały zarówno pozytywne scenariusze mikro- i makroekonomiczne dla polskiego rynku nieruchomości, jak również doskonałe relacje jakie FPP wypracowała z instytucjami finansującymi

Projprzem miał 0,86 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

, z których przychody zaksięgujemy w drugim półroczu" - dodał Szczeblewski. Segment maszyn i konstrukcji stalowych obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, przyjmuje inżynieryjny model działalności, skupiając się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa

Zapisy w IPO Gaming Factory startują 24 VI, spółka chce pozyskać 15-17 mln zł

deweloperskimi" - podsumował Adamkiewicz. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20-stoma produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym. PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Porozumienie przewiduje zmiany struktury organizacyjnej spółki

W. Gątkiewicz został powołany na prezesa Ferro, A. Raczek - na wiceprezesa

. Silna pozycja rynkowa Ferro stanowi mocny fundament pod dalsze wzrosty skali działalności według założeń Strategii F1. Podtrzymujemy długoterminowe cele i szacunki, zakładające osiągnięcie przez grupę w 2023 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA w wysokości

Ultimate Games liczy na 'znaczące zwiększenie' wyników w II półroczu

nowymi produkcjami i są one ciepło przyjmowane przez rynek. Kluczowe dla spółki będzie jednak drugie półrocze, w który odbędzie się najwięcej premier, co w naszych założeniach wpłynie na istotny wzrost wyników finansowych. Dodatkowo w tym okresie na zyski będą miały wpływ także przychody z premier gier

GPW 'w najbliższym czasie' zdecyduje o przyszłości inwestycji w Aquis

przez tą spółkę założeń rozwojowych. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję o przyszłości tej inwestycji" - powiedział ISBnews Tamborski. GPW zainwestowała w Aquis w 2013 r. W listopadzie 2013 r. Aquis Exchange rozpoczął działalność operacyjną w formie wielostronnej platformy obrotu

Akcjonariusze Getin Noble Banku 9 maja zdecydują o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydują 9 maja o przeznaczenia zysku netto banku z działalności w roku obrotowym 2016 na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne.  "Wniosek zarządu jest zgodny z założeniami

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

podyplomowe, kursy językowe, targi i spotkania branżowe. ** Reklama i prezenty (do kosztów nie można włączać drogich, prestiżowych prezentów, nawet jeżeli znajduje się na nich logo firmy). ** Koszty związane z założeniem działalności gospodarczej, koszty urzędowe oraz te związane z firmowym rachunkiem

Merkur Sportwetten złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Totolotka

Intralot, grecką spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Atenach, która jest partnerem loterii na całym świecie, a także licencjonowanym organizatorem gier i zakładów wzajemnych. (ISBnews)  

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

półroczu wzrósł o blisko 11% r/r, zgodnie  z założeniami zarządu" - czytamy także.  Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2019 r. wyniosły 413,6 mln zł i były wyższe o 208,6 mln zł niż r/r  z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

J. Krzyżanowska i P. Jakubowski powołani do zarządu Copernicus Securities

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Skład zarządu Copernicus Securities został poszerzony o Jolantę Krzyżanowską - dyrektora operacyjnego oraz Piotra Jakubowskiego, dyrektora działu complience, podała spółka. Wzmocnienie jest efektem realizacji nowych założeń do strategii Grupy Copernicus

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł. "Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące: 1. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 000 000 000 zł, 2. Obligacje mogą być emitowane w seriach

Artcic Paper chce zredukować koszty działalności o 50 mln zł rocznie

poprawy rentowności 2015/ 2016 obejmuje wszystkie spółki grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z grupy, wprowadzenie indywidualnych programów

Przegląd informacji ze spółek

negatywnie na wynik odsetkowy grupy - obecnie wpływ ten jest szacowany na ok. 155 mln zł w 2020 r., przy założeniu stałej sumy bilansowej, podał bank. (ISBnews)

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

założeniu braku zmian własności na akcjach emitenta) akcjonariat będzie wyglądał następująco: Paweł Przewięźlikowski - 31,25% udziału w kapitale i 42,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; Bogusław Sieczkowski - 5,79% udziału w kapitale i 7,36% udziału w głosach; Augebit Fundusz

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Pharmeny na rynku głównym GPW. Zmiana rynku notowań otwiera spółce oraz inwestorom nowe możliwości. Wierzę, że konsekwentne wdrażanie naszych strategicznych założeń pozwoli zrealizować plany biznesowe grupy i zwiększyć wartość spółki dla akcjonariuszy" - powiedział istotny akcjonariusz i prezes Konrad

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

założenia to „wprowadzenie tymczasowych (na okres 24 miesięcy), kompleksowych ram kontroli działań, które mogłyby zagrozić zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego przez podmioty spoza obszaru UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności z Azji, w wyniku pogarszającej

Atal przyjął program emisji obligacji na maks. 60 mln zł

założenia Programu przewidują m.in.: - emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 60 000 000 zł, - emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149

Założenie fundacji - jakie niesie za sobą korzyści?

wzrośnie, to i tak pełne prawdo do majątku będzie mieć fundacja (a prawdo do dysponowania nim - odpowiedni organ fundacji, najczęściej rada lub zarząd).Warto także pamiętać, że założenie fundacji w jurysdykcji takiej, jak Malta, Luksemburg czy Liechtenstein, daje szansę na lokowanie majątku w bankach

Bank Pekao miał 656,21 mln zł zysku netto, 198,8 mld zł aktywów w III kw. 2019r.

wyższe r/r o 3 pb, zgodne z założeniami strategicznymi odzwierciedlającymi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem" - napisano też w materiale. Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 3 kwartałach 2019 r. wyniosły 434,2 mln zł i były wyższe o 198,7 mln zł niż w 3 kwartałach 2018 r. z

Ultimate Games i Forever Entertainment prowadzą negocjacje ws. nowej spółki

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Ultimate Games rozpoczęło negocjacje z Forever Entertainment w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na założeniu nowej spółki zajmującej się portowaniem gier, poinformowała spółka. "Przedmiotem działalności nowo tworzonego podmiotu

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

Papierów Wartościowych subfundusz inPZU Akcje CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności, podało PZU. "Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman

RN KGHM zatwierdziła strategię spółki na lata 2019-2023

strategicznych ujętych w strategii spółki z 2017 r." - czytamy w komunikacie. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia strategii spółki na lata 2019-2023 i wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju: - Elastyczność - obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0

PZU zamierza kontynuować działalność na Ukrainie

Warszawa,10.11.2015 (ISBnews) - Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak niestabilność gospodarcza w tym kraju może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe

Przegląd informacji ze spółek

Agencji Leków (EMA) w ramach "scientific advice" (tj. konsultacji naukowych z przedstawicielami EMA) odpowiedź do poszczególnych założeń dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20, podała spółka. Zwrot środków związany z wygraniem przez Polskie Górnictwo Naftowe i

KNF odmówiła zezwolenia na utworzenie RBI Bank Polska przez Raiffeisena

działalności Raiffeisen Bank Polska SA odnośnie wprowadzenia akcji tego banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (o czym Komisja poinformowała w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r.) nie zostało spełnione obowiązujące przy tworzeniu banków wymaganie zawarte w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo

PSPA: Polskiej marce samochodów elektrycznych trudno będzie osiągnąć sukces

hatchback i crossover, będą dostępne w formie wynajmu długoterminowego, na papierze dysponują przyzwoitymi osiągami. Czego nie wiemy? Nie ujawniono m.in. fabryki, która ma odpowiadać za produkcję obu pojazdów, czy platformy, na której zostaną oparte. Nie wiemy również, czy odniosą komercyjny

Bank Pekao chce mieć jeden z najwyższych wskaźników wypłaty dywidendy w Europie

realizacji ogłoszonej rok temu strategii 2020 oraz opublikowane wczoraj założenia polityki dywidendowej na lata 2018-2020.  Bank przyjął wczoraj kierunkowe propozycje podziału zysku za lata 2018-2020, zakładające kontynuację wypłaty wysokich dywidend przy zachowaniu ponadprzeciętnych wskaźników

Zamet Industry zmienił nazwę na Zamet, będzie spółką holdingową

transformacji struktury Grupy Zamet do modelu holdingowego, który to proces reorganizacyjny był realizowany na przełomie 2017 i 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Głównym założeniem działań reorganizacyjnych w obrębie grupy kapitałowej było wyodrębnienie ze struktury giełdowej spółki dwóch zakładów

PBKM ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 100 mln zł

nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prawa z obligacji powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunkach posiadaczy rachunków zbiorczych, podano także. &bdquo

Przegląd informacji ze spółek

netto w czerwcu 2020 roku oraz 1,96 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-czerwiec, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. Mabion przyjął wstępne ramowe założenia dotyczące zakresu i harmonogramu prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

wydaje się przez Pana spełnione. O ile Pana roczny obrót lub suma bilansowa nie przekroczyła kwoty 2 mln euro w 2019 r., można Pana uznać za mikroprzedsiębiorcę i może się Pan ubiegać o subwencję skierowaną do mikrofirm. Zwracamy uwagę, że zgodnie z założeniami programu na potrzeby ustalenia statusu

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

- wychodząc z założenia, że żadne większe akcje informacyjne nie są tu potrzebne - zastawił na podatników pewne wnyki. Mikrorachunek. Pułapka pierwsza W praktyce portal podatkowy może wygenerować dla jednej osoby dwa odrębne mikrorachunki – jeden na podstawie numeru PESEL, drugi na podstawie NIP. - Jak

Projprzem Makrum podtrzymuje cele dotyczące przychodów na l. 2020-2022

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Projprzem Makrum po wynikach za ubiegły rok podtrzymuje cele dotyczące przychodów na lata 2020-2022 zaprezentowane w strategii w 2017 r., poinformował prezes Piotr Szczeblewski. "Nasze założenia przychodowe zaprezentowane w 2017 r. nie zmieniły się"

Vabun zadebiutuje wkrótce na rynku NewConnect

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Vabun - firma założona przez Radosława Majdana oraz MBF Group - decyzją Giełdy Papierów Wartościowych wkrótce zadebiutuje na rynku alternatywnym NewConnect, podała spółka. "Vabun zajmuje się dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn i kobiet, sygnowanych marką

Obligacje Vindexusa serii X1 zadebiutują w środę na Catalyst

PLVNDEX00047" - czytamy w komunikacie. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na

Play, Ericsson i Legia mają list intencyjny dot. sieci 5G na stadionie klubu

Play jest dostępna w 24% sieci, a do końca roku ten wskaźnik wzrośnie aż do 38%. Rozbudowa własnej sieci jest jednym z kluczowych filarów strategii spółki ogłoszonej pod koniec 2018 roku, a jednym z jej głównych założeń jest niezależna, najbardziej zaawansowana technologicznie sieć wśród operatorów

Prezes BNP Paribas BP: Jesteśmy mniej pesymistyczni niż kilka miesięcy temu

. Bez ich uwzględnienia zysk netto wyniósłby 179 mln zł. Zysk powiększył także wynik na działalności inwestycyjnej, w wysokości ponad 41 mln zł (korzystna sprzedaż papierów wartościowych z portfela inwestycyjnego). Na koniec półrocza łączny zysk netto Grupy wyniósł 334,1 mln zł (-11,8% r/r). "

M. Książek i M. Poławski w zarządzie Marvipol Development na kolejną kadencję

działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie

AMC Capital IV Albatros złożył w UOKiK wniosek o zgodę na współkontrolę nad ATM

funduszu inwestycyjnego AMC Capital IV S. C. sp. Przedmiotem działalności ma być inwestowanie w spółki, tj. nabywanie udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych w spółkach i zarządzanie nimi, w tym również ich sprzedaż z zyskiem. ATM S.A. jest spółką giełdową, świadczącą usługi głównie na

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

-19, objęły w segmencie klientów detalicznych: wakacje kredytowe - czasowe odroczenie rat kapitałowych i odsetkowych, bezdotykowe transakcje kartowe do 100 zł bez zatwierdzenie numerem PIN, założenie ROR w pełni online z wykorzystaniem selfie, komunikacja w serwisie i na banerach, w portalu. W

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

składników majątku przeniesionego do innego kraju, w szczególności w przypadku dochodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Założenia i intencje, towarzyszące wprowadzeniu exit tax, są słuszne. Natomiast jak zwykle wszystko zależeć będzie od zasad stosowania tych przepisów, które w

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

pobierania opłaty stałej zmniejszy obciążenia subfunduszu, co powinno przełożyć się w sposób pozytywny na wysokość potencjalnych nadwyżek do wypłaty w latach kolejnych i poprawienie stopy zwrotu subfunduszu, podan także. Założenia związane z likwidacją subfunduszu: - 16 września 2024 r. nastąpi

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

191,09 mld zł na koniec 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r. W całym 2018 r. bank miał 2 287,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 475,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zgodnie z założeniami banku, zysk netto w całym 2018 roku

Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.

zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizację założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług. Prezes wskazał, że naturalnym obszarem przejęć jest Europa Środkowo-Wschodnia.  "Komunikując się z

Arctic Paper ma optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w 2016 r.

definitywnie będzie powtórzona w tym roku. Spodziewamy się, mimo tych założeń, które mamy, a one są bardzo ostrożne, optymistycznych wyników w 2016 r." - powiedziała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa podczas konferencji prasowej. W ramach restrukturyzacji Arctic Paper

Oferta publiczna do 100 tys. akcji T-Bull rusza dziś, cena maksymalna 60 zł

za najbardziej efektywne przy pozyskiwaniu nowych użytkowników. Dokładne założenia budżetu marketingowego będą dostosowywane na bieżąco do aktualnej sytuacji na rynku" - czytamy dalej. Spółka podkreśliła, że nie będzie wykorzystywać środków pozyskanych w ramach emisji na pokrycie bieżących

Przegląd informacji ze spółek

szacunki dotyczące wpływu pandemii na biznes będą możliwe najwcześniej na przestrzeni drugiego kwartału. Polyslash - producent gier z grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią

Active Ownership Fund zwiększył udział w głosach na WZ PBKM do 31,62% z 19,75%

%, podała spółka. Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie bezpośrednio w posiadaniu funduszu Active Ownership Fund oraz pośrednio w podmiotach: Active

Z połączenia Qumak i Euvic może powstać lider outsourcingu IT

; - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Qumak Wojciech Włodarczyk, również cytowany w komunikacie. Na początku listopada zarząd Qumak ogłosił plan naprawczy. Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów

CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025

wykonaniem założonych celów obowiązującego od 2016 r. programu motywacyjnego dla Grupy CD Projekt, zarząd spółki planuje zwrócić się do najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego programu motywacyjnego na lata 2020-2025, funkcjonującego w oparciu o model

Mariusz Książek został prezesem BAH na kolejną kadencję

zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia 2018 roku do 9 sierpnia 2020 roku, podała spółka. Mariusz Wojciech Książek - główny akcjonariusz BAH - w 1996 r. założył firmę Marvipol Sp. z o.o., specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r

PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

one m.in.: pozyskanie inwestora strategicznego dla spółki, przeprowadzenie dual-listingu na Deutsche Boerse we Frankfurcie, kolejne podniesienia kapitału skierowane do inwestora lub inwestorów z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym mogące prowadzić do pojawienia się w akcjonariacie

Przegląd informacji ze spółek

, prezentując wstępne, szacunkowe danych za III kwartał 2019 r.  LPP zakończyło proces wdrażania systemu identyfikacji radiowej (RFID) w marce Reserved w Polsce, podała spółka. LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025. Jej główne założenia to 100% opakowań przyjaznych środowisku

Stockrocket zakłada łącznie do 8 kampanii crowdfundingowych w pierwszym roku

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Stockrocket zakłada zorganizowanie łącznie do 8 kampanii w pierwszym roku działalności, poinformował ISBnews.tv prezes Dariusz Bugajski. "W przyjętym biznes planie założyliśmy, że w pierwszym roku działalności powinniśmy zorganizować łącznie 6 do 8 kampanii

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 156,01 mln zł w 2017 r.

założeniem przyjętym w obowiązującej strategii grupy. W ubiegłym roku wpływ na wyniki finansowe GK GPW miały, m.in. zdarzenia o charakterze jednorazowym, jak np. koszty wdrożenia dyrektywy MiFID2, które sięgnęły 11 mln zł w skali roku" - napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy. "W

EMF liczy na pomyślne zakończenie w listopadzie rozmów ws. renegocjacji długów

przyjęcie założenia iż starania te zostaną pomyślnie zakończone w listopadzie 2014 r, w konsekwencji czego założenie kontynuacji działalności spółki oraz grupy w przewidywalnej przyszłości jest zasadne. Według komunikatu, dług netto grupy EMF na koniec III kwartału 2014 r. wyniósł 902 mln zł, co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Pniówek na 1,3 mln zł w przypadku wznowienia prac na początku czerwca, podała spółka. Aplisens spodziewa się, że certyfikacja jego produktów na rynek USA może się przesunąć, jednak sprzedaż w Ameryce rozpoczęłaby się zgodnie z pierwotnymi założeniami w 2021 r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Formalne postępowanie KE w sprawie koncentracji rozpocznie się po złożeniu  przez PKN Orlen ostatecznego wniosku. Spółka liczy - zgodnie z założeniami harmonogramu - na uzyskanie zgody KE do połowy 2019 r. (ISBnews)

Movie Games i Grupa INC mają list intencyjny dot. rumuńskiego rynku gier

pozyskiwania zdolnych zespołów oraz możliwość tańszego produkowania gier" - czytamy w komunikacie. Wejście na rynek rumuński z kolejnym podmiotem w pełni wpisuje się w nową strategię rozwoju Grupy INC, która zakłada rozwój działalności m.in. na tym rynku. "Jako Grupa INC jesteśmy obecni na rynku

Miała być wielka obniżka składek na ZUS dla przedsiębiorców, a wyszła atrapa

decydujących się na założenie własnej działalności nic bowiem dobrego nie dadzą. Spowodują jedynie, że pracodawcy, aby obniżyć koszty pracy, będą wypychać ludzi z etatu na samozatrudnienie. Czyli tak naprawdę pracownik nadal będzie robił to, co robił wcześniej, tylko że straci etat – mówi Wiesława

Biomed-Lublin planuje przedstawić 5-letnią strategię 24 kwietnia

rocznymi za 2017 rok. Strategia opiera się na dalszej ekspansji zagranicznej i rozwoju wysokomarżowych produktów. Przygotowujemy się do dużego projektu - budowy nowego zakładu produkcyjnego. Jego szczegółowe założenia i projekty wykonawcze będą gotowe do końca tego roku" - powiedział Piróg w rozmowie

Przegląd informacji ze spółek

umożliwi założenie na selfie rachunku indywidualnego dla osób powyżej 18. roku życia pod koniec czerwca br., podał bank. LPP Deutschland GmbH, spółka zależna LPP,  otrzymała od sądu w Hamburgu postanowienie wyrażające zgodę na wdrożenie działań naprawczych w formie prawnej procedury ochrony

Przegląd informacji ze spółek

netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał Polimex. Awbud zdecydował o rozpoczęciu optymalizacji struktury organizacyjnej i dostosowaniu jej do planowanej działalności na kolejne lata. W związku z tym zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

w wysokości 100 000,0 zł w całości wpłaconym części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych