papierowego dokumentu

Marek Okniński

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.

Za tydzień BZ WBK zmieni swój system bankowości internetowej

Bank BZ WBK od 7 października zmienia swój system bankowości internetowej. Nowy ma być łatwiejszy w obsłudze, bezpieczniejszy i pozwalać na kupowanie większej liczby produktów bankowych wyłącznie online, bez użycia papierowych formularzy i dokumentów

Jeszcze o formie dokumentów przesyłanych w elektronicznym przetargu

W przypadku gdy wykonawca przekazał połączone w jednym pliku PDF ofertę, formularz cenowy i JEDZ, a plik został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, takie przekazanie dokumentów należy uznać ? co do zasady ? za poprawne.

Asseco DS: Mniej niż połowa firm wdrożyła systemy cyfrowego podpisu

% firm. Najczęściej obejmują one tylko wybiórcze procesy, rzadko odnosząc się do ogólnofirmowej polityki eliminacji dokumentów papierowych, podano także. "Dwa najważniejsze czynniki decydujące o wdrożeniu w firmie rozwiązania paperless, to skala problemów, które można rozwiązać za pomocą

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

początku 2019 r. zużyto łącznie 3,5 tony dokumentów papierowych. Przy założeniu sporządzenia jednego dokumentu w minutę kosztowało to 229 tys/ minut czasu pracy, której wartość specjaliści wycenili na ponad 1 mln zł. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów zakłada zmianę tej statystyki. "

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych . Wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób: zeskanował papierowe zaświadczenia,potwierdził ich kopię na zgodność z oryginałem,podpisał skany

Sejm: W przypadku awarii BDO ewidencja odpadów musi być prowadzona indywidualnie

przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z nowelizacją jeszcze przez sześć miesięcy czyli do 30 czerwca br. przedsiębiorcy będą mogli prowadzić ewidencję odpadów zarówno elektronicznie jak i na dokumentach papierowych. Będzie się to jednak odbywać na

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

klientów bankowości przedsiębiorstw. Dzięki niemu zapewniamy zdalny i bezpieczny obieg dokumentów bankowych, uniezależniający obie strony od ewentualnych trudności z przekazywaniem dokumentów papierowych" - powiedziała dyrektor departamentu marketingu bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium Anna

Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

. Do tej pory dokumenty były wtórnie cyfryzowane w postaci skanowania podpisanych dokumentów papierowych. Dzięki integracji z e-podpisem SimplySign drukowanie i ręczne podpisywanie dokumentów nie jest już konieczne. "Stworzony przez Asseco SimplySign jest kwalifikowanym e-podpisem chmurowym, co

Iron Mountain: Pandemia skłania firmy do inwestycji w cyfrowy obieg dokumentów

dostępu do papierowych kopii. Nawet gdyby udało się zastąpić 'papier' elektronicznymi umowami, to nie ma platformy, na której mógłby funkcjonować obieg dokumentów. Dlatego wiele firm poprosiło nas o przeniesienie całego procesu kancelaryjnego na platformy workflow. Były to różne firmy, przede wszystkim

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

progach unijnych Pytanie: W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum , załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe&rdquo

Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert?

Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert?

same osoby, które podpisały dokument papierowy. Jednak bezpieczny podpis elektroniczny drugiego z członków zarządu jest datowany na czas przypadający po terminie składania ofert. Czy za datę udzielenia pełnomocnictwa należy uznać datę figurującą na dokumencie czy datę złożenia podpisu elektronicznego

Zasady prowadzenia elektronicznej korespondencji w przetargach

Zasady prowadzenia elektronicznej korespondencji w przetargach

pisma podpisanego elektronicznie czy może być to skan papierowego dokumentu? Czy wykonawca ma obowiązek potwierdzić, że otrzymał mail? Odpowiedź: Jeżeli zamawiający dopuścił  możliwość porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  to wolno mu wysyłać korespondencję

Poczta Polska: Z eSkrzynki korzysta 5 tys. osób po miesiącu od startu usługi

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Z usługi odbioru listów poleconych w eSkrzynce Poczty Polskiej zaczęło korzystać 5 tys. osób w ciągu miesiąca od jej uruchomienia, podała Poczta Polska. Zamiast tradycyjnej papierowej przesyłki klienci otrzymują polecony w formie elektronicznej. Na wniosek

KRD: 38% Polaków nie wie, czy zapewnia należytą ochronę swym danym osobowym

papierowych i plastikowych (50,3%). Ponad 41% Polaków obawia się, że przestępcy wykorzystają ich dane osobowe, podrabiając dokumenty lub karty płatnicze" - czytamy w komunikacie. Oszuści szybko przystosowują się do zmieniających się okoliczności. W okresie pandemii dane próbują wyłudzać, podszywając

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Pytanie: Ogłosiłem postępowanie przetargowe powyżej 30.000 euro w wersji papierowej (na stronie internetowej zamawiającego ) a wykonawcy chcą złożyć oferty w wersji elektronicznej. Czy istnieje jakiś dopuszczalny sposób, aby oferenci mogli złożyć oferty elektronicznie przez komercyjną

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 2)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Więcej na Portal ZP

MFPR: Konkurs na dofinansowanie retencji deszczówki potrwa do 28 sierpnia

przystąpienia do przygotowania dokumentu, podano także Poziom współfinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzupełnić samorząd. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Asseco wdrożyło e-podpis w Volvo Financial Services Polska

wewnętrznych i chęcią eliminacji papierowego obiegu dokumentów, Grupa Volvo zdecydowała się na uruchomienie procesów 'paperless'. Podpis elektroniczny Asseco został wdrożony w Volvo Financial Services, części Volvo Group odpowiadającej za dostarczanie usług finansowych dla 8 marek Volvo związanych z

Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

księgowości. Dzięki temu może prowadzić swój biznes sprawniej i bardziej efektywnie. Oferując tę dodatkową funkcjonalność, bank wpisuje się także w trendy zmierzające do ograniczenia obrotu dokumentami papierowymi" - powiedział członek zarządu Idea Bank Tomasz Górski, cytowany w komunikacie. 

Link4 wdraża trwały nośnik, wykorzystujący blockchain, z KIR i Coinfirm

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Link4, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku, udostępnia swoim klientom dokumenty publiczne z wykorzystaniem trwałego nośnika stworzonego w oparciu o rozwiązanie blockchain, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Projekt realizowany

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Obsługa papierowych dokumentów finansowych generuje rocznie koszty blisko 2,4 mld zł. Tymczasem wdrożenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów mogłoby podnieść efektywność praktycznie każdego przedsiębiorstwa o ponad 30%, przynosząc polskim

Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

do określenia wymagań sprzętowych w przeprowadzanym postępowaniu przetargowym. Opcja EPO jest dostępna także dla innych klientów umownych, którzy chcą otrzymywać potwierdzenia odbioru, ale nie są zainteresowani przechowywaniem papierowych dokumentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom EPO wszystkie

Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala

biometrycznego na dokumentach ułatwi i przyspieszy proces obsługi pacjentów naszego szpitala, dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych. Jesteśmy przekonani, że udostępniona przez nas usługa będzie pierwszym krokiem do wdrożenia jej również w innych procedurach. W dłuższej perspektywie

Sejm skierował nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG do komisji

;Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r." - powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba podczas debaty sejmowej.  Według niego, ustawa wprowadza również

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

podpis elektroniczny. Komunikacja z klientami poprzez platformę internetową umożliwi realizację umów bez konieczności podpisywania ich w formie papierowej" - czytamy w komunikacie. Najważniejszym etapem w procesie obsługi zadłużenia jest ustalenie indywidualnych warunków jego spłaty. Wiążący

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie umożliwia specjalna aplikacja, dzięki której można złożyć zarówno odręczny e-podpis biometryczny, jak i e-podpis kwalifikowany. Proces jest dodatkowo zabezpieczony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. To

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

przedłużenie terminu związania ofertą wraz z terminem ważności wadium. Osoba, która podpisała oświadczenie, załączyła do oświadczenia pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający może je uznać za prawidłowe? Czy w postępowaniu, w którym oferty złożono w formie papierowej

Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS

/EFTA, poinformowała spółka. Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę informacji i dokumentów elektronicznych, obejmujących dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego, przyznawania oraz wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań

Korzystne zmiany w zagranicznych emeryturach Polaków i pracy delegowanej

instytucja zrobiła w sprawie przyznania świadczenia – mówi dyrektor departamentu rent zagranicznych ZUS Andrzej Szybkie. Skąd problem? Instytucje ubezpieczeniowe wymieniają się papierowymi dokumentami, przesłanie i papierowa weryfikacja każdego dodatkowego załącznika (np. świadectwa pracy czy

CCC i e-obuwie wycofały torby foliowe, korzystają tylko z opakowań z recyklingu

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CCC wycofało torby foliowe, wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu, a należące do niej eobuwie korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych, podała spółka. "Jeszcze niedawno powszechna była opinia, że ekologia jest

Tax Care uruchamia platformę 'Chmura Faktur' dla firm

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Tax Care uruchomił pierwszą platformę do bezpłatnego zarządzania dokumentami księgowymi "Chmura Faktur", która docelowo ma ułatwić rozwój firmom w Polsce, poinformował prezes Adam Głos. "'Chmura faktur' to platforma do bezpłatnego wystawiania

PGE Ventures zainwestował w startup IC Solutions

poszukiwanie najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych start-upów. Tym razem do naszego portfela dołącza IC Solutions - spółka, której rozwiązanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym przepływem dokumentów w formie papierowej. Inwestycja w IC Solutions wpisuje się w nasze

Ministerstwo Cyfryzacji może zaprezentować kolejne inicjatywy za pół roku

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Kolejne inicjatywy cyfryzacyjne, jak np. mobilny dowód, mogą zostać przedstawione za pół roku, poinformowała minister cyfryzacji Anna Streżynska.  "Trwa realizacja naszych inicjatyw w ramach programu od papierowej do cyfrowej Polski. Możemy

ZUS nie stać na obsługę urzędomatów, na które wydał kilkanaście milionów. I nakazał wszystkie wymontować

godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Na plakatach reklamowych w oddziałach ZUS, ulotkach ale także na stronie internetowej można było poznać zalety maszyn. A więc, że umożliwiają złożenie wniosku, pisma, formularzu, dokumentu ubezpieczeniowego, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

Lawina powiadomień z ZUS o długach. Przedsiębiorcy: Co ze zwolnieniami ze składek z "tarczy antykryzysowej"?

urzędu dokumenty, by dostać zwolnienia. Ale potwierdzenia przyszły tylko za marzec, choć spełniał kryteria. Musi więc spłacić zaległości za kwiecień i maj. Co ciekawe, powiadomienia o zaległościach dostali także prowadzący firmy, którym wcześniej ZUS przysyłał informacje o zatwierdzeniu wniosków o

CPK otrzymało ok. 33 tys. wniosków w ramach konsultacji studium lokalizacyjnego

kilku kilometrów - które będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz korytarzy planiści CPK zaproponowali po kilka wariantów przebiegu nowych szlaków transportowych. Na razie mają one charakter orientacyjny i nie są wiążące, przypomniano. "Zainteresowanie dokumentem było duże, co

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.  pracodawca będzie przechowywał 50 lat" - czytamy także. Według resortu, od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli

Carsmile: Francuska grupa Cofidis wchodzi na polski rynek z ofertą e-leasingu

Polsce - LeaseTech. "Stworzyliśmy mechanizm umożliwiający uzyskanie finansowania na samochód całkowicie online, bez wychodzenia z domu i bez dostarczania papierowych dokumentów. Pierwszy e-leasing" - powiedział współtwórca i prezes Carsmile Łukasz Domański, cytowany w komunikacie

KRD: Zadłużenie taksówkarzy wyniosło 119,5 mln zł na koniec kwietnia

, jakim jest epidemia i uśpiona gospodarka, wymusza niestandardowe rozwiązania. Kierowcy nawiązują współpracę m.in. ze spożywczymi sieciami handlowymi bądź korporacjami. Dominuje w nich obecnie praca zdalna, ale ważne dokumenty, jak umowy czy kontrakty, trzeba mieć w formie papierowej z podpisami osób

Aviva liczy na 0,5 mln użytkowników platformy MojaAviva w 2019 r. 

rezygnację z papierowej dokumentacji. "Rozważamy w tym roku wycofanie się z papierowych formularzy. Portal jest czynny 24 godziny na dobę. Przy pełnym pokryciu internetem naszego kraju wydaje się, że przyszedł czas, aby wyeliminować dokumenty papierowe" - powiedział. Prezes wskazał, że branża

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

% dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast 6,4% - za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych, podano także.  Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność? Czy to możliwe w czasie pandemii?

otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty. Zgodnie z ustawą trzeba to zrobić osobiście we właściwym sądzie wieczystoksięgowym. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę w wysokości 250 zł. Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku o

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

na wzrost liczby ich konsumentów a co za tym idzie również wzrost produkcji przedmiotowych wyrobów, jak również rozwój infrastruktury związanej z dystrybucją tych wyrobów. "Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

„uszczuplenia należności skarbu państwa”. Wydawało się więc, że jest po sprawie i kierowca może ruszyć dalej w trasę. Wtedy urzędnicy celno-skarbowi poprosili o numer zezwolenia drogowego, który jest nadawany przy zgłoszeniu danego przewozu.Kierowca pokazał odpowiedni papierowy dokument z

MF: Polacy złożyli ok. 16 mln rocznych PIT-ów przez internet

– około 16 mln. Rok wcześniej było to prawie 11,4 mln. Tak dobry wynik to zasługa nowej usługi - Twój e-PIT. Ostateczne dane będą znane za około 2 tygodnie, gdyż deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w formie papierowej, mogły jeszcze nie dotrzeć do urzędów skarbowych. Samodzielnie

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

zewnętrznym (działa ich u nas ok. 200). Łącznie wszyscy przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Firmy muszą trzymać akta pracownicze tylko w celu emerytalnym. Gdy Kowalski planuje przejście na emeryturę, musi dostarczyć do ZUS wszelkie dokumenty potwierdzające lata pracy

Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny 

;Wychodzimy naprzeciw wymaganiom regulatora, zapewniając klientom gwarancję niezmienności przekazywanych im dokumentów. Jednocześnie poprzez zredukowanie obiegu papierowych dokumentów generujemy dla banku wielomilionowe oszczędności, jak również przyczyniamy się do ochrony środowiska" - powiedział

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, przyspieszyło związane z tym procedury administracyjne

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

, podano także. "Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

kolejna branża, gdzie zastosowanie ma podpis elektroniczny. Podpis składany na tablecie całkowicie eliminuje konieczność drukowania i podpisywania papierowej dokumentacji. Pierwsze mieszkania w tej formule, zostały przekazane w maju 2019 r. na krakowskim osiedlu „Dom pod Wilgą". To pierwszy

Prezydent podpisał nowelę dot. preferencji podatkowych dla CNG i LNG

podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz

UOKiK przeprowadził przeszukanie w Veolia Energia Warszawa

wyjaśniającego. Jest ono prowadzone w sprawie działań przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, dostawą i obrotem energią cieplną, pod kątem możliwości ograniczenia konkurencji" - czytamy w komunikacie.   Pracownicy UOKiK przeszukiwali dokumenty papierowe, dane zawarte na elektronicznych

KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - KIR uruchamia obsługę wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, poinformowała Izba. Zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny. "W systemie Ognivo

MF uruchomi 15 lutego 2019 r. portal z wypełnionymi deklaracjami rocznymi PIT

rozliczony. Nadal jednak będzie mógł samodzielnie się rozliczyć w formie papierowej" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. Przedstawiciele resortu podkreślili, że podatnik nadal będzie mógł się rozliczać w formie papierowej i to ono będzie rozliczane w pierwszej kolejności, a jeżeli

Wiadomość do banku wyślesz tylko na papierze

) tylko w formie papierowej". Dokument wyślesz tylko pocztą - Ciekawe, prawda? Może powinienem wrócić do pierwszego e-maila z banku i odpowiedzieć: "Szanowny mBanku, dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, iż salda podlegają rejestracji i analizie na zgodność tylko w formie

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

zaoferować klientom jeszcze szybszą i wygodniejszą obsługę kredytową. Dodatkową zaletą składanych systematycznie deklaracji będzie brak konieczności przedkładania dokumentów finansowych w innych spółkach grupy kapitałowej PKO. Jest to nasza kolejna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, z gwarancją

FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze zarządzanie finansami

przyjazny i wydajny. Od stopniowej rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów nie ma odwrotu" - skomentował przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Rząd przyjął zmiany we wsparciu mieszkalnictwa, m.in. dopłaty do czynszu

zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek, wymieniono w komunikacie. (ISBnews)

Ceny metali szlachetnych spadają po publikacji minutes Fed

rośnie, odreagowując wcześniejsze kilka zniżkowych sesji. Dolar nabrał wiatru w skrzydła po publikacji minutes z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), działającego w ramach Fed. Dokument ten nie przedstawił żadnych zaskakujących wiadomości, jedynie podkreślił zamiar dalszych podwyżek stóp

Papierowa ulga dla firm. Akta pracownicze przechowywane krócej

, do dziś nic się nie zmieniło. Dokumenty pracownicze przechowywane są tak samo jak dwie czy trzy dekady temu. Kadrowa drukuje kartki formatu A4, wkłada do segregatora i odkłada na półkę. Polska z obowiązkiem przechowywania papierowych akt przez 50 lat jest niechlubnym rekordzistą świata. W Wielkiej

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internet" - podało CIR. Najważniejsze propozycje: - wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną - umożliwi to

mLeasing sfinalizował zakup 100% udziałów w LeaseLink 

miejsca transakcji oraz bez papierowych dokumentów.  "Jesteśmy przykładem fintechu, który z jednej strony rywalizował o klientów z grupami bankowymi, a z drugiej także współpracował z nimi. Teraz staje się częścią jednej z największych polskich instytucji finansowych, aby jeszcze skuteczniej

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

umowy z operatorem zdalnie (np. mailem) bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i ich nadawania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora" - podano dalej. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z

PwC: Co 4 firma może nie być gotowa do składania CIT w formie elektronicznej

z wersji papierowej dokumentów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający 5 lub mniej pracowników. Co istotne, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej tj. papierowej formie będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem"

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

Od października zeszłego roku przedsiębiorcy nie mogą już składać papierowych sprawozdań finansowych – dopuszczalna jest tylko forma elektroniczna. Chodzi o to, by większość spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym można było załatwiać przez internet. – Można powiedzieć, że zastaliśmy Krajowy

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zmiany w programie W maju w programie „Czyste powietrze” wprowadzono zmiany. Wnioskowali o nie m.in. społecznicy walczący ze smogiem. - Większość wymaganych dokumentów

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego

niezaleganiu w opłacaniu składek można uzyskać nie tylko w formie papierowej we właściwym oddziale ZUS-u, ale również drogą elektroniczną. Zaświadczenie na wniosek płatnika składek może być wydane w postaci dokumentu elektronicznego w formie pliku .xml. Będzie ono wówczas opatrzone elektronicznym podpisem

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

elektronicznie – od tego roku pracodawcy mogą decydować, w jaki sposób chcą prowadzić akta osobowe pracowników. Dotychczas pracodawcy zmuszeni byli gromadzić dokumenty związane ze stosunkiem pracy tylko i wyłącznie w formie papierowej. Co ciekawe, digitalizacja dotyczy nie tylko nowo zatrudnionych

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Lekarz orzecznik ZUS sprawdza również, czy zwolnienie zostało wydane prawidłowo, a my rzeczywiście chorujemy. ZUS może też skontrolować lekarza, który wystawił dokument. Podczas kontroli lekarz może przeprowadzić badanie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu

Rząd liczy na 110-251 mln zł dodatkowych dochodów/ rok dzięki noweli o akcyzie

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Projektowana ustawa została przygotowana w związku z: • występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania samochodów osobowych

ZUS nie będzie drukować przekazów, pomkną w plikach

jeszcze jedną zmianę. Od 1 marca płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, nie będą musieli samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie

Marketplanet zainwestował w aplikację SaldeoSMART

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Marketplanet zainwestował w aplikację do odczytywania dokumentów SaldeoSMART, która umożliwia odczytywanie papierowych i elektronicznych dokumentów oraz przekazywanie danych do programów zewnętrznych, z którymi jest zintegrowana, poinformowała spółka. "

Wniosek dot. zniesienia dematerializacji akcji Asseco CE trafił do KNF

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Rada dyrektorów Asseco Central

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

respondentów (52,5 proc.) twierdzi, że obieg dokumentów w ich przedsiębiorstwach wciąż opiera się głównie na formie papierowej, a wersja online traktowana jest pomocniczo. Z kolei 45,1 proc. ankietowanych przeważnie korzysta z dokumentów online, rzadziej drukowanych. Jedynie 2,4 proc. deklaruje, że korzysta

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

-faktur przez jednostki administracji publicznej zmniejszy koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Do tej pory fakturę papierową trzeba było wydrukować i przesłać pocztą. To zwiększało wydatki oraz podnosiło koszty firmy i zamawiających. Stosowanie faktur elektronicznych wpłynie również korzystnie na

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

E-zwolnienia pojawiły się w 2016 r., ale do końca listopada 2018 r. były wydawane razem z papierowymi. Teraz te ostatnie znikają. Organizacje pracodawców zwracały uwagę, że praktycznie nie można skontrolować krótkoterminowego zwolnienia, bo pracownik miał aż siedem dni na dostarczenie go w

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

rozliczaniu podatku, a w konsekwencji mniej korekt w deklaracji podatkowej i mniej postępowań wyjaśniających, podkreślono w materiale.  "Zyska też administracja podatkowa, do której będzie wpływać mniej dokumentów papierowych, tym samym pracownicy skarbówki nie będą musieli wykonywać

Obywatelu! Właścicielu firmy! Koniec z zeznaniami podatkowymi, skarbówka rozliczy PIT-y

roczne dla milionów Polaków) oraz PIT-38 (rozliczenie dochodów z giełdy). Sam wybierasz, jak się rozliczasz Rodzi to dwa pytania. Czy to oznacza, że nie można wysłać papierowego PIT-u jak do tej pory bądź poprzez różne programy dołączane do gazet? Odpowiedź brzmi: można będzie dalej rozliczać się

Wyślij PIT z galerii handlowej. W ten weekend będą tam pomagać skarbowcy

(PIT-11) lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych w 2015 r. dochodach. Podatnik, który chce skorzystać z ulg, musi pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chce odliczyć. Potrzebne jest też zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2014 r.) lub dokładna kwota przychodu uzyskanego w 2014 r

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

transakcji związane z wystawianiem, przesyłaniem faktur papierowych i manualnym wprowadzaniem danych do komputerowych systemów finansowo-księgowych są wysokie.Co się zmieni?Projekt założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/55/UE w

Koronawirus. Praca zdalna jedną z recept na epidemię

powrocie pracownika z rejonów, w których był narażony na kontakt z osobami zakażonymi. Pracownik może np. pracować na dokumentach w tradycyjnej, papierowej formie lub opracowywać w domu projekt, który przekaże pracodawcy po powrocie do firmy. Może też przesyłać wyniki pracy np. kurierem czy gońcem. Praca

Fiskus wabi małe firmy rozliczeniem podatków przez internet

są jednak wyjątki. To małe firmy, które zatrudniają mniej niż pięciu pracowników. W ich przypadku nadal można stosować dokumenty papierowe. Jednak nic za darmo. Papierowe formularze do rozliczenia rocznego pracowników za 2014 r. takie firmy muszą wysłać do urzędów skarbowych do 2 lutego. Mają więc na

MITEF Poland rozpoczął nabór do nowej edycji programu akceleracji dla startupów

Wspólnicy oraz JWP Rzecznicy Patentowi. Do poprzedniej edycji programu, która rozpoczęła się w styczniu b.r. roku, zakwalifikowały się 23 startupy, w tym m.in. IC Solutions, który stworzył długopis do automatycznej cyfryzacji papierowych dokumentów, Waywer, oferujący platformę multimedialnej komunikacji z

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

pierwszy ogień idą podatnicy prowadzący działalność w zakresie warsztatów samochodowych i stacji benzynowych (oraz wymiany opon).– Oni mogą stosować kasy starego typu (papierowe lub elektroniczne) tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia 2020 roku muszą już mieć kasy online – wyjaśnia Hadas

Już tylko połowa z nas chodzi na pocztę. E-faktury bardziej opłacalne?

. - wystawianych jest w formie papierowej. Najwięcej elektronicznych dokumentów (27 proc.) dostajemy za usługi internetowe, 22 proc. za telefon komórkowy, a 20 proc. za telewizję kablową. Najmniej e-faktur wysyłają firmy dostarczające gaz (7 proc.) i prąd (8 proc.). Dzisiaj tylko co piąty badany zmieniłby fakturę

Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej odpowiadają danym zawartym w klasycznej, papierowej książce kontroli oraz w dokumentach przechowywanych

Księgi wieczyste. Duże zmiany, "jest bezpieczniej i szybciej, a będzie taniej"

, że taki wpis pojawia się w niej zaraz po zawarciu umowy u notariusza. Wcześniej musiał on wysyłać do sądu prowadzącego rejestr ksiąg wieczystych wniosek w formie papierowej. Stosowny wpis trafiał więc do niej zwykle po trzech, czterech dniach. Minister Wójcik stwierdził, że ten czas mogli wykorzystać

Jak dostać się do sanatorium? Do uzdrowiska na nowych zasadach

sanatorium. Dokument ten dostępny jest dla lekarzy w Portalu Świadczeniodawcy na stronie NFZ, tam lekarz może go wypełnić, wpisując wszystkie informacje, może też wypełnić je w wersji papierowej. Nie należy dołączać do skierowania wyników badań z wyjątkiem aktualnej karty wypisu szpitalnego. Wydrukowane

E-zwolnienie to ułatwienie. Czy ZUS-owi zależy na e-zwolnieniach, bo łatwiej je kontrolować?

czas lekarze mają mieć też możliwość wypisywania zwolnień chorobowych przez komórkę. Dzięki laptopom i tabletom wystawianie e-zwolnień jest możliwe także podczas wizyty domowej. Lekarz lub poradnia, w której pracuje, nie musi dostarczać papierowych zwolnień do ZUS i przechowywać u siebie ich kopii. Nie

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

;przetwarzaniu i ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów papierowych do systemów komputerowych. "Dzięki stosowaniu faktur elektronicznych rozwinie się system płatności bezgotówkowych. Oczekuje się też większego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych realizowanych w innych

Dobry jak Polak. Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka. Na co idzie 1 proc. podatku PIT i jak go przekazać?

sprawozdania z działalności OPP są w jednym miejscu. Można je znaleźć tu: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/. I z tych dokumentów za rok 2018 (to najświeższe dostępne) wynika np., że Zdążyć z Pomocą prowadzi prawie 35 tys. subkont dzieci, gdzie gromadzone są środki na ich operacje, leczenie, rehabilitacje

Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym

pobierają dodatek, bo w ubiegłym roku złożyły odpowiednie dokumenty, mają zapewnione finansowanie do września 2019 roku.Jeżeli chcą nadal pobierać pieniądze, powinny złożyć nowy wniosek. Jeśli zrobią to do 31 sierpnia, nie będą mieć żadnych przerw w przelewach. Na podstawie starego wniosku pieniądze dostaną

Obroty faktoringowe Raiffeisen Polbank wzrosły o 3% r/r do 18,3 mld zł w ub.r.

firmom mikro również faktoring pełny, gdzie bank bierze na siebie ryzyko braku zapłaty przez odbiorcę. Popularność tego produktu przerosła nasze oczekiwania. Z myślą o tych klientach cała obsługa odbywa się za pomocą systemu internetowego, bez dokumentów papierowych czy skanów" - dodał Kacprzak

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

wystawić mu zwolnienie. Taki sposób wystawiania L4 umożliwia elektronizacja, która w ostatnim czasie dokonała się w służbie zdrowia. Dzięki niej: * zamiast papierowych druków obowiązują e-zwolnienia; informacja o stanie pacjenta zawierająca kod choroby i okres niezdolności do pracy od razu trafia do ZUS i

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

przychody, koszty, zaliczki, składki oraz ulgi (jeśli ktoś prawo do takowych posiada). Program podpowie, gdzie niezbędnych danych na dokumentach otrzymanych od pracodawcy szukać, a później wstawi je w odpowiednie miejsca formularzy i policzy podatek. Czytaj także: PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

alimenty. Należy w nim wpisać żądaną kwotę wraz z terminem płatności oraz uzasadnienie. Trzeba też dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie o wysokości zarobków wnioskodawcy oraz dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki za

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

obowiązek w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej:- kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku

Emerytalny obowiązek nie do spełnienia

razem nie papierowe, ale elektroniczne. W końcu potrzebna jest ustawa, która będzie karać za niszczenie akt pracowniczych. Dziś osoby odpowiedzialne za niszczenie są całkowicie bezkarne. Prokuratury odmawiają wszczęcia śledztw. Karać można jedynie za niszczenie dokumentów mających wartość naukową i

Firma i e-urzędy. Jak online załatwiać sprawy w ZUS

. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Tylko z tymi narzędziami w ręku możesz załatwiać urzędowe sprawy przez internet. To odpowiedniki odręcznego podpisu składanego na papierowych dokumentach. Profil zaufany jest bezpłatny i łatwiej go stworzyć niż podpis elektroniczny. Wybierasz metodę