papierowa administracja

Czerwińska: Jutro udostępnimy zeznania roczne ponad 20 mln podatników w e-PIT

będzie dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia br. "W ubiegłym roku Polacy złożyli 11,4 mln deklaracji w formie elektronicznej, a 5,6 mln w formie tradycyjnej papierowej" - dodała Czerwińska. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała 23 mln PIT-37 i 250 tys. PIT-38. Termin zwrotu

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie. W tym roku deklarację PIT za 2018 r. za podatników, rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Przyjmowanie rocznych PIT-ów za 2018 r. zakończono 30 kwietnia. W 2019 r. liczba wszystkich

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

podpis elektroniczny. Komunikacja z klientami poprzez platformę internetową umożliwi realizację umów bez konieczności podpisywania ich w formie papierowej" - czytamy w komunikacie. Najważniejszym etapem w procesie obsługi zadłużenia jest ustalenie indywidualnych warunków jego spłaty. Wiążący

Asseco wdrożyło e-podpis w Volvo Financial Services Polska

wewnętrznych i chęcią eliminacji papierowego obiegu dokumentów, Grupa Volvo zdecydowała się na uruchomienie procesów 'paperless'. Podpis elektroniczny Asseco został wdrożony w Volvo Financial Services, części Volvo Group odpowiadającej za dostarczanie usług finansowych dla 8 marek Volvo związanych z

Poczta Polska wdrożyła aktywację profilu zaufanego (eGO)

pocztowych, poinformowały Poczta Polska i resort infrastruktury. "Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji publicznej w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerza

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

więcej niż w 2018 roku. Podobny wzrost zanotowano na Śląsku. W 2018 roku za pośrednictwem telefonu zgłoszono 326 spraw, a rok później już 672. Według izb administracji skarbowej telefonicznych zgłoszeń będzie przybywać, ale nie przewiduje się, by całkowicie wyparły papier. Dla wielu osób papierowe

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Agora spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki

Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

księgowości. Dzięki temu może prowadzić swój biznes sprawniej i bardziej efektywnie. Oferując tę dodatkową funkcjonalność, bank wpisuje się także w trendy zmierzające do ograniczenia obrotu dokumentami papierowymi" - powiedział członek zarządu Idea Bank Tomasz Górski, cytowany w komunikacie. 

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

(chodzi o elektroniczny rejestr przewozu towarów SENT) oraz ustawy o podatku akcyzowym (chodzi o składanie oświadczeń papierowych). Obecnie prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych powyżej 500 litrów. Rejestr ten zostanie rozbudowany o dane

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

„uszczuplenia należności skarbu państwa”. Wydawało się więc, że jest po sprawie i kierowca może ruszyć dalej w trasę. Wtedy urzędnicy celno-skarbowi poprosili o numer zezwolenia drogowego, który jest nadawany przy zgłoszeniu danego przewozu.Kierowca pokazał odpowiedni papierowy dokument z

MC ma porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji, podał resort. Resort podpisał porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm

Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala

pozwoli to na znaczne ograniczenie dokumentacji w formie papierowej" - powiedziała dyrektor Szpitala Medicover Anna Nipanicz-Szałkowska, cytowana w komunikacie. "Innowacja w szpitalu Medicover to bezpieczny i prawnie wiążący sposób, by złożyć podpis biometryczny na tablecie mobilnym

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm

papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3% przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) - 46%. "Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe systematycznie rośnie. W 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zebrano informacje na

Akcenta: 25% Polaków spodziewa się rezygnacji z gotówki w ciągu 10 lat

% mężczyzn, spodziewa się, że z papierowym pieniądzem nie pożegnamy się tak szybko, podano także. "Transformacja w kierunku pieniądza wirtualnego wymaga udziału nie tylko firm i ich podmiotów, ale również administracji publicznej. Co ciekawe, niektóre państwa na świecie, również w Europie otwarcie

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

Procesów, a następnie dyrektora Centrum Administracji. Od 2016 r. zaangażowany jest w program „Od papierowej do cyfrowej Polski", realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku

Tax Care uruchamia platformę 'Chmura Faktur' dla firm

, przechowania i przekazywania faktur. Jest to otwarta platforma dla wszystkich uczestników rynku m.in. zintegrowana z systemami administracji publicznej" - powiedział Głos podczas konferencji prasowej. Według niego, firmy mogą zintegrować obecne swoje systemy z platformą. "Możemy podesłać na

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, przyspieszyło związane z tym procedury administracyjne

Rząd przyjął projekt noweli ustaw wprowadzających kasy online

przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni - danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS). Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.  "Proces wymiany kas rejestrujących

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.  "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku

MF uruchomi 15 lutego 2019 r. portal z wypełnionymi deklaracjami rocznymi PIT

rozliczony. Nadal jednak będzie mógł samodzielnie się rozliczyć w formie papierowej" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. Przedstawiciele resortu podkreślili, że podatnik nadal będzie mógł się rozliczać w formie papierowej i to ono będzie rozliczane w pierwszej kolejności, a jeżeli

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

bezpieczeństwa i wygodą jakiej od nas oczekują" - powiedział wiceprezes PKO BP, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji Rafał Antczak, cytowany w komunikacie.  Centrum Bankowości Przedsiębiorstw funkcjonuje w banku od kwietnia 2018 roku i zajmuje się obsługą

PGE Ventures zainwestował w startup IC Solutions

, protokołów). Głównym odbiorcą technologii IC Solutions są wszystkie sektory, w których papierowy obieg dokumentów odgrywa duża rolę, czyli przede wszystkim administracja państwowa, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, służba zdrowia oraz przemysł ciężki. "Docelowo IC Solutions może znaleźć zastosowanie

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

kolejna branża, gdzie zastosowanie ma podpis elektroniczny. Podpis składany na tablecie całkowicie eliminuje konieczność drukowania i podpisywania papierowej dokumentacji. Pierwsze mieszkania w tej formule, zostały przekazane w maju 2019 r. na krakowskim osiedlu „Dom pod Wilgą". To pierwszy

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

-faktur przez jednostki administracji publicznej zmniejszy koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Do tej pory fakturę papierową trzeba było wydrukować i przesłać pocztą. To zwiększało wydatki oraz podnosiło koszty firmy i zamawiających. Stosowanie faktur elektronicznych wpłynie również korzystnie na

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców. "Projektowana ustawa powinna

ZUS mniej biurokratyczny. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i 26 innych bez papierowego wniosku

oszustowi, który po zainkasowaniu zaliczki zniknie z placu budowy. Do tej pory, aby dostać zaświadczenie, przedsiębiorca musiał pojawić się w placówce ZUS i wypełnić papierowy wniosek. Teraz wszystko za przedsiębiorcę zrobi urzędnik. Pracownik ZUS sam dopyta o niezbędne szczegóły i wypełni elektroniczny

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

rozliczaniu podatku, a w konsekwencji mniej korekt w deklaracji podatkowej i mniej postępowań wyjaśniających, podkreślono w materiale.  "Zyska też administracja podatkowa, do której będzie wpływać mniej dokumentów papierowych, tym samym pracownicy skarbówki nie będą musieli wykonywać

MR,KIR: Ruszył Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w admin. publ.

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) uruchomiło Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w 

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność? Czy to możliwe w czasie pandemii?

burmistrz lub prezydent miasta, jeśli grunty są samorządowe, starosta, jeśli grunty należą do skarbu państwa, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

, podano także. "Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na

Zmiany w ustawie o PIT

), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej

PwC: Co 4 firma może nie być gotowa do składania CIT w formie elektronicznej

z wersji papierowej dokumentów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający 5 lub mniej pracowników. Co istotne, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej tj. papierowej formie będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem"

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Program "Od papierowej do cyfrowej Polski", przygotowywany przez Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia zakłada m.in., że w perspektywie 3 do 5 lat, połowa obywateli 80% swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez internet, a także spadek

Paragon dla klienta i... urzędnika. Kasy fiskalne online obowiązkowe u mechanika i fryzjera

W obecnie używanych kasach fiskalnych stosuje się wydruk paragonu dla klienta, a jego kopia przechowywana jest w tzw. pamięci fiskalnej kasy (nowszy typ urządzeń) lub na papierowych rolkach (starszy). W drugim przypadku przedsiębiorcy muszą przechowywać rolki przez pięć lat i udostępniać je na

Poczta Polska doręczyła już ponad 20 mln przesyłek z EPO

Odbioru w formie papierowej dla korespondencji wymiaru sprawiedliwości. Równolegle z realizacją kontraktu sądowego wdrażana jest obsługa przesyłek nadawanych przez komorników, podano również. „W procesie doręczania przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru wykorzystywanych

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

E-zwolnienia pojawiły się w 2016 r., ale do końca listopada 2018 r. były wydawane razem z papierowymi. Teraz te ostatnie znikają. Organizacje pracodawców zwracały uwagę, że praktycznie nie można skontrolować krótkoterminowego zwolnienia, bo pracownik miał aż siedem dni na dostarczenie go w

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

pierwszy ogień idą podatnicy prowadzący działalność w zakresie warsztatów samochodowych i stacji benzynowych (oraz wymiany opon).– Oni mogą stosować kasy starego typu (papierowe lub elektroniczne) tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia 2020 roku muszą już mieć kasy online – wyjaśnia Hadas

MR i PKO BP mają umowę umożliwiającą założenie firmy online 

tożsamość Profilem Zaufanym. Jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy naszym klientom możliwość założenia Profilu Zaufanego eGO, co było przełomem w upowszechnianiu usług e-administracji i istotnym ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Systematycznie staramy się też poszerzać wachlarz jego możliwości

Sidelnik z PwC: Największym problemem we wdrażaniu JPK - krótkie terminy

środowiska informatycznego i ilości systemów. "Wiele podmiotów ma wdrożone globalne rozwiązania, a czas reakcji firm-matek na te zmiany jest wydłużony" - zauważył Sidelnik. "Wprowadzając JPK, zmieniamy fundamentalnie proces komunikacji z administracją podatkową, przechodzimy na komunikację

E-zwolnienie to ułatwienie. Czy ZUS-owi zależy na e-zwolnieniach, bo łatwiej je kontrolować?

udostępnił im wszystkie dane potrzebne do stworzenia aplikacji. Aby podpisać e-zwolnienie, lekarz musi mieć także certyfikat portalu PUE lub podpis elektroniczny na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). W tym drugim przypadku podpis trzeba uwierzytelnić, wpisując kod otrzymany SMS

Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania

Strezynska (@AnnaStrezynska) May 6, 2016 Brama do elektronicznej administracji Portal ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest swego rodzaju bramą do e-administracji. Łączy obywateli i przedsiębiorców z administracją centralną i samorządową, np. z urzędami miejskimi i gminnymi

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

związane z ewidencją (aktualnie melioracji wodnych szczegółowych oraz melioracji wodnych podstawowych) staną się pełnym zasobem dokumentacji (oraz administracji majątkiem Skarbu Państwa) i będą stopniowo dostosowywane (zakłada się pełne dostosowanie do 31 grudnia 2019 r.). Z uwagi na proponowane zmiany

Ważna zmiana w PIT. Od stycznia 2019 r. nie będzie zeznań podatkowych. Caritas boi się o dochody

odetchnąć, oszczędzając nerwy i minimum 20 minut na miotanie się z papierami. Ale tylko wtedy, jeśli system informatyczny resortu finansów wytrzyma nowe obciążenie. A jak nie wytrzyma? – Krajowa Administracja Skarbowa bierze odpowiedzialność za poprawność [zeznań podatkowych] - odpowiada senator

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

. Najważniejsze zmiany dla firm od stycznia Kilka miesięcy temu weszła w życie "biała lista" podatników, czyli elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od stycznia 2020 r. przed każdorazową płatnością obowiązkiem przedsiębiorcy jest

Trzecia rewolucja podatkowa wystartowała. Wszystko, co trzeba wiedzieć na ten temat

Takich tłumów jak na czwartkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów dawno nie było. W resorcie było nowocześnie i europejsko. Niebieskie tło z napisem Twój e-PIT, trzy szare mównice. Ba, w press packu dla mediów znalazł się nawet kalendarz i czerwony kubek z napisem Krajowa Administracja

KIR przebuduje ofertę, będzie wspierać cyfryzację w strategii na l. 2017-2019

systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Strategia ta jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju gospodarczego Polski. 

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń. "W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach

13 mln podatników już w tym roku nie wypełni PIT. Zrobi to za nich skarbówka.

. Zmiana to zysk również dla administracji skarbowej. Dziś prawie 7 mln podatników składa swoje deklaracje w formie papierowej. A później 15 tys. osób zajmuje się wprowadzeniem tych danych do systemu. Teraz urzędnicy będą mogli się skupić na czymś ważniejszym, np. na rozliczaniu podatku VAT, co z punktu

Wprowadzenie e-faktur - łatwiej przekonać urzędy niż firmy

administracji publicznej ich wdrożenie będzie stosunkowo proste. Ale jak do e-faktur przekonać biznes? To dla nas spora niewiadoma - mówi Tadeusz Rudnicki, ekspert Europejskiego i Polskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania. E-faktury mają wiele zalet. Są kilkakrotnie tańsze od papierowych. Poza

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

Przygotowana i już wypełniona przez skarbówkę deklaracja czeka na portalu podatkowym – PortalPodatkowy.mf.gov.pl od 15 lutego do 30 kwietnia. Podatnik dostanie wiadomość na adres e-mail bądź telefon – jeśli Krajowa Administracja Skarbowa ma takie namiary. Jeśli ich nie ma, podatnik

MF pozytywnie ocenia zapowiedziane działania KE w sprawie zmian w podatku VAT

kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową" - napisał Szałamacha w stanowisku. Aby wyeliminować tę patologię potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła, dodał minister. Komisja Europejska

Będzie łatwiej w urzędach, nowy ePUAP już od lipca

Nowa wersja platformy ePUAP jest opóźniona o pół roku. Jej uruchomienie zapowiadano na początek roku. Potrzebny był jednak czas na usunięcie błędów z systemu. Resort administracji uznał, że lepiej nieco opóźnić start nowej wersji platformy, niż narazić ją na złe przyjęcie przez użytkowników

Konfederacja Pracodawców Polskich: Czekamy na e-urzędy

wdrażanie e-administracji w Polsce najbardziej czekają firmy, które chętnie przeszłyby od wystawiania faktur papierowych do e-faktur. - Przedsiębiorców zniechęcają jednak koszty związane ze stosowaniem drogiego e-podpisu, kosztującego nawet 300 zł, który jest wymagany dla faktur elektronicznych - uważa Adam

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?".   Źródło: ISBnews Cyfryzacja: W porównaniu z sąsiednimi krajami, postęp cyfryzacyjny w polskiej administracji jest wyraźny, ale należy kontynuować procesy, tak by inne państwa chciały się uczyć od Polski, ocenił wiceprezes Huawei w

Ministerstwo Finansów walczy o zachowanie twarzy. W ciągu kilku dni musiało spłynąć 6,2 mln deklaracji podatkowych od firm

Płatnicy muszą wysłać informacje wyłącznie elektronicznie. To też nowość, która szczególnie kłuje małe firmy. Wcześniej – jeśli tylko zatrudniały mniej niż pięć osób – mogły je przesyłać w formie papierowej. – Musisz mieć komputer, wypełnić druki, pobrać UPO itd. Albo wynająć

NIK: Wykorzystanie e-usług w urzędach przez obywateli jest znikome

potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Jedną z możliwości jest wykorzystanie podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym. Z informacji uzyskanych przez NIK od ministra administracji i cyfryzacji wynika, że w dniu 17 czerwca 2015 r. Komitet Rady Ministrów ds

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

Elektroniczny Urząd Podawczy to jeden z pierwszych uruchomionych w kraju przez instytucję administracji publicznej e-urząd. Działa od maja 2007 r. w portalu ZUS: http://eup.zus.pl/Dzięki niemu bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek m.in. o: wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

Komisja Europejska poinformowała, że odmrozi 3,3 mld zł na budowę polskiej e-administracji. Wstrzymała wypłaty w kwietniu, gdy w wyniku kontroli CBA okazało się, że przy wielu dotychczas realizowanych projektach dochodziło do korupcji. Polska przedstawiła plan naprawczy, który najwyraźniej

Nadchodzą kasy online. Pierwsi pod nadzorem znajdą się mechanicy, fryzjerzy, prawnicy, lekarze

paragon za myjnię z 8 listopada. Pierwszy wystawiony w tym roku przez tę myjnię Czy świadomość, że każdy paragon na bieżąco spływa do systemu teleinformatycznego (tzw. Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawi, że firmy chętniej będą nabijać transakcje

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

oglądam rządowe reklamy zachwalające e-administrację. Jutro będzie jak w rządowej reklamie zachwalającej e-administrację: w sobotę rano loguję się do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w dziesięć minut wypełniam wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączam rysunek techniczny. System

Polska e-administracją nie stoi

elektroniczna czy papierowa - zaznacza. Jego zdaniem powinniśmy uczyć się od innych krajów. - Estonia uchodzi w Europie za wzór nowoczesnego e-państwa. Rozmawiałem z osobami, które były tam odpowiedzialne za wdrażanie elektronicznych urzędów. Udało się, bo e-administracja była wizytówką polityczną kolejnych

Firma i e-urzędy (4). Co przedsiębiorca załatwi w ZUS przez internet

Założenie konta nie wystarczy, by w pełni korzystać zdalnie z usług ZUS. Kluczem nie tylko do e-ZUS, lecz także do całej e-administracji jest elektroniczny podpis, odpowiednik odręcznego, składanego na papierowych dokumentach. Najprostsza jego forma to profil zaufany. Jest bezpłatny i ważny trzy

Firma i e-urzędy. Jak online załatwiać sprawy w ZUS

. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Tylko z tymi narzędziami w ręku możesz załatwiać urzędowe sprawy przez internet. To odpowiedniki odręcznego podpisu składanego na papierowych dokumentach. Profil zaufany jest bezpłatny i łatwiej go stworzyć niż podpis elektroniczny. Wybierasz metodę

500 zł na dziecko. W ZUS awaria systemu do składania wniosków

Wnioski o 500 złotych na dziecko można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ta druga miała być wyzwaniem dla polskiej e-administracji - mówiła w lutym minister cyfryzacji Anna Streżyńska. - Od początku kwietnia będzie można składać wnioski o świadczenie z programu "

Rozliczenie PIT 2018. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatków. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38, oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji 'Złożone

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

 tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą). Matryca VAT Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r. Opłata prolongacyjna Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

z PIT za 2017 r., tj. kwotę nadpłaty lub kwotę podatku do zapłaty. I metoda prosta, czyli poprzez profil zaufany. Ten sposób pozwala zalogować się do systemu Twój e-PIT profilem zaufanym, czyli służącym do kontaktów z administracją. Ma go ponad dwa miliony Polaków. Profil najłatwiej jest założyć

E-Słupsk, e-Trójmiasto. A co z wsią?

-administracja, E-szkoła" będzie nas kosztował 3,2 mln zł, z czego ponad 2,4 miliona to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Czym różnią się e-dzienniki od papierowych odpowiedników? Przede wszystkim tym, że rodzice, po uzyskaniu ze szkoły odpowiednich haseł, mogą w domowych komputerach na bieżąco śledzić

Echa publikacji o e-urzędach: "Zmarnowane pieniądze i głupota"

Rząd obiecuje, że e-administracja ruszy z kopyta w styczniu, najpóźniej w lutym 2010 r. "Rewolucja zacznie się od psa" - pisaliśmy w poniedziałek w magazynie "Ludzie i Pieniądze". Jak obiecuje Witold Drożdż, wiceminister MSWiA, każdy będzie mógł założyć konto na platformie usług

Matras z PCA: Nowela normy akredytacji laboratoriów jest swoistą rewolucją

, co pozwoli odejść od tzw. papierowej akredytacji, ale w kierunku akredytacji kompetencji. Ważne będzie to, czy osiągamy cele, które są dla poszczególnych elementów procesu w systemie założone" - powiedział Matras podczas debaty eksperckiej "Akredytacja w branży laboratoryjnej" PCA

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

"poprawiać" błędy powstałe przy przekształcaniu wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną. "Udostępnianie danych przez CEIDG będzie się odbywać elektronicznie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać z

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

elektronicznej zamiast w tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą). Matryca VAT Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r. Opłata prolongacyjna Brak opłaty prolongacyjnej w 

Ministerstwo Finansów obiecuje elektroniczne PIT-y w 2011

administracji podatkowej Jarosław Wyszyński. Dodał, że dokumenty zostaną uproszczone. M.in. zmniejszy się liczba danych, które trzeba będzie wpisać. MF chce także, by małżonkowie, którzy zamierzają rozliczać się elektronicznie, nie musieli składać upoważnień w formie papierowej, jak to jest obecnie. Dodał, że

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

poprawnie. Na tym jednak lista sukcesów polskiej e-administracji praktycznie się kończy. W tegorocznym rankingu ONZ E-Government Survey polska e-administracja znalazła się na 42. miejscu na świecie i 22. w Europie. Litwa, Łotwa, Słowenia, a nawet Rosja są wyżej od nas. A jak wynika danych GUS, odsetek

Przegląd prasy

M&A będzie rosnąć --RetailMeNot: 16% Polaków robi zakupy za pomocą tabletów i smartfonów Cashless.pl --Resort rozwoju pracuje nad rozporządzeniem, które wyeliminuje z rynku kasy fiskalne z kopią w postaci papierowej rolki wg serwisu Defence24.pl --DCNS: Rozwiązania zastosowane na okręcie

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

prezydentów były kwitami dłużnymi, które bank centralny zobowiązywał się wymienić na życzenie posiadacza na złoto. W 1934 r. administracja Roosevelta zawiesiła wymianę papierowych dolarów na złoto, a w 1971 r. Nixon to samo uczynił w stosunku do należności innych rządów wobec USA. Nie były to bankructwa

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

. We wniosku jest oświadczenie dotyczące przyczyny przestoju, które wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

zakupów, wynika z raportu "Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019" przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jest to tzw. wskaźnik wpływu cyfrowego, który w Polsce kształtuje się na poziomie 60%.  Źródło: ISBnews Automatyzacja: Obsługa papierowych

Fiskus ma wreszcie polubić e-Podatki

zinformatyzowanie podatków zwiększy efektywność administracji skarbowej i poprawi ściągalność podatków. Resort chce upowszechnić możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie marca i kwietnia zniknie obowiązek podpisywania tzw. bezpiecznym podpisem

Zacięty przetarg na przesyłki sądowe

bardzo dużo zobowiązań modernizujących obieg przesyłek sądowych". Poczta Polska (jeśliby wygrała) musi np. wdrożyć w sądach tzw. elektroniczne potwierdzenie odbioru (zastępuje papierową zwrotkę). InPost EPO już wdrożył. Niezależnie od tego, kogo komisja przetargowa wybierze na doręczyciela, można

Boni: Mówią, że "nakradli, to cała e-administracja jest skażona". Otóż nie!

W kwietniu Komisja Europejska zamroziła wypłatę pieniędzy na budowanie polskiej e-administracji. Chodzi o ponad 3 mld zł, dzięki którym każdy z nas miał się kontaktować z urzędami przez internet, zapomnieć o noszeniu przy sobie zaświadczeń, wypisów i odpisów. Decyzja KE to efekt śledztw

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

programu "Partnerstwo dla Uczelni", podała spółka.  Źródło: ISBnews Agora: Spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą

Sejm chce kupić 500 tabletów. W ramach oszczędności

. Budżet Sejmu na przyszły rok wynosi 412 mln zł, w nim zakup papieru to stosunkowo niewielka pozycja (przykładowo w 2007 r. wydano na ten cel ok. 640 tys. zł). Choć trzeba do tego też dodać koszty związane z drukowaniem i kopiowaniem papierowych dokumentów. One i tak są mniejsze, bo już dziś posłowie

Eksperci i przedsiębiorcy: Nie zwlekajmy z e-podpisem

Consulting i ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dziś przedsiębiorcy grzęzną w papierowej administracji - wystają w długich kolejkach, biegają od urzędu do urzędu, tracą czas. - E-pieczęć pozwoliłaby np. na przesłanie internetem potwierdzonego przez urzędnika odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Papier na papierze

kilkadziesiąt lat. Firmy szukają sposobów, jak pozbyć się kłopotu. Najczęściej oddając dokumenty na przechowanie firmom zewnętrznym. Rynek outsourcingu dokumentów w Polsce rośnie. Na samym przechowywaniu papierów branża zarabia już ponad 50 mln zł rocznie. Papierowy biznes robi się coraz bardziej opłacalny

E-urzędy okiem czytelników

najszybciej zaopatrzona w komputery i system mający ułatwić obsługę klientów. I co? Nie dość, że zrzucono na firmy obowiązek kupowania za własne pieniądze podpisu elektronicznego, to nadal niemal wszystko donosić trzeba w formie papierowej: pracownikowi trzeba wystawić papierowe Z-3, choć ZUS ma wszystkie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przydatne. Jest to podstawowa funkcja, która ułatwia pracę zarówno księgowym jak i przedsiębiorcom, a przy okazji eliminuje konieczność papierowego obiegu dokumentów. Warto przy tym pamiętać, że przechowywanie dokumentacji w wersji elektronicznej jest dozwolone, bezpieczne i w pełni legalne. - Zaufanie

Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT

przygotowywanych dla podatników administracja podatkowa będzie pobierała z informacji o dochodach, które otrzymuje od pracodawców - mówił Janusz Janowski, koordynator programu e-Podatki w Ministerstwie Finansów. Resort finansów chce, żeby do końca 2013 r. weszły w życie nowe przepisy, które zobowiążą firmy

Sieci i sidła polskich e-urzędów

model papierowej biurokracji, ściśle silosowej. Każdy urząd to silos wypełniony szczelnie zamkniętymi szafami z dokumentami i ich odpowiednikami - systemami informatycznymi i bazami danych odizolowanymi od innych silosów. Taki model administracji, wywodzący się od Bismarcka i caratu, a utrwalony przez

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

majowego raportu BSA Global Software Survey, wartość nielegalnego oprogramowania używanego w Polsce szacowano była na 0,45 mld USD w 2015 r. wobec rekordowego poziomu 0,62 mld USD w 2011 r.  Źródło: spółka Cyfryzacja: Program "Od papierowej do cyfrowej Polski", przygotowywany przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BlackBerry. Źródło: spółka eParagon: Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad legislacją dotyczącą usługi eParagonu. Eksperci są zgodni - rynek jest już gotowy na tę zmianę. Nad wdrożeniem w Polsce usługi, którą jest zastąpienie papierowych paragonów ich wersją elektroniczną, pracuje m.in. grono

W kapciach do urzędu. E-administracja wreszcie za progiem

powiedzieć człowiek, który bierze ślub w Szczecinie, a urodził się w Rzeszowie? - pyta w e-mailu skierowanym na adres e-urzedy@gazeta.pl. Takich pytań pani Ola zadawać nie będzie, gdy polską administracją na dobre zawładnie cyfrowa rewolucja. Co się zmieni? - O zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty

Skąd fiskus wie, co posiada dłużnik?

założone rachunki bankowe, gdzie i za ile pracuje, kiedy kupił samochód, jaką pobiera emeryturę, czy dostał spadek, jakie ma dochody z inwestowania na giełdzie papierowych wartościowych itp. Wiedza na ten temat opiera się przede wszystkim na zeznaniach, deklaracjach i wykazach 

Jak udała się restrukturyzacja Poczty Polskiej

. To w celu pobudzenia konkurencji. - Mimo że UKE przez lata chciał takiego rozwiązania, nowy minister administracji i cyfryzacji Michał Boni z niego zrezygnował - opowiada Brzoska. Ministerstwo stanęło przed dylematem: wspierać wolny rynek czy chronić zatrudnienie w Poczcie Polskiej? Resort wybrał

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

spółka. Źródło: ISBnews Sygnity: Wystąpi w najbliższych tygodniach z roszczeniem o maksymalnej wartości do 37 mln zł względem podwykonawcy przy wieloletnim projekcie z zakresu administracji publicznej, podała spółka. Źródło: ISBnews Bloober Team: Wybrał Dom Maklerski BOŚ i kancelarię prawną K&L Gates

Listonosze z laptopami, kartki ze smartfonów. Poczta Polska wchodzi w XXI wiek

doręczenie wiadomości miałoby moc prawną przed sądem czy urzędem, podobnie jak wspomniany e-list. Dlaczego Poczcie Polskiej na tym tak zależy? Bo walczy o utrzymanie monopolu na obsługę administracji publicznej, sądów, prokuratury, policji, urzędów skarbowych itd. Dziś są one uzależnione od tzw. papierowej