papier oferuje

Maciej Samcik

Jak sprzedawcy wrabiają w polisy i jak tego uniknąć?

Jak sprzedawcy wrabiają w polisy i jak tego uniknąć?

Jak udowodnić, że sprzedawca wprowadził nas w błąd w kwestii warunków oferowanego produktu finansowego? Zwykle nie nagrywamy rozmów z doradcami finansowymi, a w papierach wszystko jest w porządku. Chyba że... sprzedawca okaże się nieostrożny.

MF sprzedało obligacje za 3 mld zł

Ministerstwo Finansów sprzedało na środowym przetargu obligacje obligacje o zmiennym oprocentowaniu serii WZ0118 o kuponie opartym o 6M Wibor o wartości 2.500 mln zł, czyli całą ofertę, a także obligacje obligacje indeksowane serii IZ0816 o wartości 500 mln zł - również wszystkie oferowane papiery. Popyt wyniósł odpowiednio: 6,42 mld zł i 2.44 mld zł.

Alior Bank ma zgodę na 2. Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

inflacji, ETF-ów oraz koszyków tych instrumentów rynku finansowego). 7. Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach Programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza jej granicami. 8. Oferty bankowych papierów wartościowych na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów

MF zaoferuje obligacje za 5-12 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2020 i 2021" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych. W zakresie finansowania zagranicznego możliwe są emisje publiczne obligacji

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.  Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 26 czerwca 2020 roku

Glapiński: Bank centralny myśli o dalszych elementach wspierania gospodarki

papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także będzie oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. "RPP ostatecznie

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie

o niskiej gramaturze, zarówno do zastosowań graficznych, jak i do produkcji opakowań, poinformowano. "Inwestycja pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów, zarówno graficznych, jak i opakowaniowych, dzięki czemu kostrzyńska papiernia dostosowuje się do zmian na rynku

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Photon Energy

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 413 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 413 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 41 mln zł, serii PS0425 o wartości 39 mln zł, serii WZ0525 o

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych w sierpniu zostanie utrzymane na poziomie z lipca, podało Ministerstwo Finansów (MF). "W sierpniu utrzymujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na atrakcyjnym poziomie oferowanym w lipcu, zróżnicowanym w

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 490 mln zł

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 490 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 111 mln zł, serii PS0425 o wartości 17,5 mln zł, serii WZ0525

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - ustalonej dla emisji oferowanych w maju br. na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 430,55 mln zł

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje wszystkich oferowanych 5 serii, o łącznej wartości 430,55 mln zł, podał resort. Inwestorzy kupili obligacje serii OK0722 o wartości 10 mln zł, serii PS1024 o wartości 258 mln zł, serii

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w marcu na poziomie z lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w marcu 2020 r. zostało utrzymane na poziomie z lutego 2020 r., podało Ministerstwo Finansów (MF). "Warunki oprocentowania skarbowych obligacji oszczędnościowych oferowanych w marcu utrzymane zostają na poziomie z

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do

GPW zawiesiła obrót akcjami Abadon Real Estate

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Abadon Real Estate od 15 stycznia w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji, podała Giełda. Murapol ogłosił przymusowy wykup 1 549 274 akcji

Bank Handlowy: Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100-130 mln zł w 2020 r.

roku, podał bank. "Faktyczny wpływ na wynik netto grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie.  Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący publicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł, podała spółka. Victoria Dom zakłada, że ze sprzedażą pierwszej transzy papierów korporacyjnych wystartuje

MF zaoferuje bony łącznie za 9-21 mld zł na 4 przetargach w kwietniu

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na czterech przetargach w kwietniu 2020 r. bony skarbowe o łącznej wartości 9-21 mld zł, podał resort. Na przetargu 6 kwietnia zostaną zaoferowane papiery: 19- i 52-tygodniowe o łącznej wartości 2-4 mld zł.  Na

MF zaoferuje obligacje za 17-27 mld zł na 4-5 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-5 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2020 r., oferując papiery o łącznej wartości 17-27 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

- prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. "Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować PPK

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński.  "Na razie wariantem bazowym jest to, że będziemy chcieli sami uczestniczyć w tym programie" - powiedział Krupiński zapytany

BGK zaoferuje 5- i 10-letnie obligacje na przetargu 15 lipca

, cytowany w komunikacie. Obligacje były oferowane identycznym trybem jak obligacje skarbowe. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski (NBP) i udział w nim mogli wziąć wszyscy Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych. Przetargi organizowane przez NBP są standardowym trybem plasowania obligacji Funduszu

Arctic Paper miał 10,44 mln zł zysku netto, 48,02 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,02 mln zł wobec 90,53 mln zł rok wcześniej. Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25%, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A." - czytamy w komunikacie. 21 stycznia MCI Capital informował o zaproszeniu do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierzał nabyć w celu ich umorzenia. Oferowana cena zakupu wynosiła 11 zł za sztukę. MCI Capital to

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w tym roku rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla tego rynku, podała spółka. "W 2020 planowane jest

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-4 przetargach sprzedaży w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 3-4 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w II kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 15-25 mld zł, podał resort. Możliwe są także 2-3 przetargi zamiany obligacji, podano także. "Trzy

Cena akcji w ofercie Venture Inc ustalona na 2 zł

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. "Zważywszy na

Legimi oferuje obligatariuszom przedterminowy wykup w wys. do 25% emisji

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Legimi oferuje roczne obligacje serii W z oprocentowaniem na poziomie 8,5%. Spółka zamierza pozyskać 2,35 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia. Legimi proponuje także obligatariuszom dobrowolne częściowe wyjście z

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

deweloper przeprowadził z sukcesem emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji w trybie oferty publicznej oferowanych na bazie memorandum informacyjnego. Łączna wartość emisji wyniosła 11 mln zł. Przydzielono wszystkie z oferowanych 11 000 sztuk obligacji serii O, przy nadsubskrypcji wynoszącej

MF zaoferuje obligacje za 7-13 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje 1-2 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w III kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 7-13 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji, podano także. "Przetargi

MF zaoferuje obligacje o wartości 4 mld zł na przetargu w piątek

. Łączna wartość oferowanych papierów miała wynosić 4-8 mld zł.  Po aukcji zamiany 5 kwietnia br. resort podał, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52%.  (ISBnews)  

GPW przewiduje start testów platformy opartej na blockchain na II poł. 2021

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews/ISBtech) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przewiduje rozpoczęcie testów platformy opartej na blockchain na II połowę 2021 r., poinformowało ISBtech biuro prasowe GPW. "GPW pracuje nad utworzeniem dedykowanej platformy, z zastosowaniem

Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. [...] Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż

GTC oferuje obligacje na ok. 20 mln euro i planuje kolejne transze

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) jest w trakcie oferowania obligacji na ok. 20 mln euro na polskim rynku i ma w planach kolejne transze, kierowane na inne rynki i o prawdopodobnie większej wartości, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel. "

GPW chce jak najszybciej wprowadzać kolejne produkty na rynek rolny

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chciałaby jak najszybciej zwiększyć liczbę produktów oferowanych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE), ale ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią nie

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zakupił 4-letnie papiery wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki ze sprzedaży przez PFR pierwszej transzy obligacji pozwolą na sprawne uruchomienie programu tarczy finansowej PFR, kierowanej do

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

- maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 5) Cena konwersji warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów może zorganizować jeden przetarg sprzedaży obligacji skarbowych w IV kw. 2019 r., oferując papiery o wartości do 5 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji oraz przetarg odkupu obligacji w USD, podano także

OncoArendi Therapeutics zadebiutuje jutro na rynku głównym GPW

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) -  OncoArendi Therapeutics zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w czwartek, 19 kwietnia. Będzie 478. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2018 roku, podała GPW.  OncoArendi Therapeutics 4 kwietnia

UOKiK:Idea Bank stosował misselling obligacji GetBack, ma wypłacić odszkodowanie

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do ich potrzeb, stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Decyzja nie jest prawomocna

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na

MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w marcu na poziomie z lutego br.

stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek" - czytamy w komunikacie. Dla papierów 3-letnich oprocentowanie

BGK zaoferuje w środę koronaobligacje za 4,87 mld zł w formie przetargu NBP

. "Środowa sprzedaż będzie pierwszą w formie przetargu zorganizowanego przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski. Tym samym obligacje, które emitujemy na rzecz Funduszu, będą oferowane identycznym trybem, jak obligacje skarbowe. Oznacza to m.in. że udział w przetargu mogą wziąć wszyscy

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w X na poziomie z IX

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w październiku 2019 r. zostało utrzymane na poziomie z września br., podało Ministerstwo Finansów (MF). "W październiku obligacje oszczędnościowe będą oferowane na niezmienionych warunkach - oprocentowanie od 1,50

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Starward Industries uplasowała wszystkie oferowane akcje serii H, pozyskując blisko 3 mln zł, podała spółka. Zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r. Developer oferował inwestorom 73 005 akcji serii H w cenie 41 zł za sztukę

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool zainteresowanym podmiotom

Play jest zadowolony z rozwoju spółki światłowodowej 3S

działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play). P4 nabył

Archicom zwiększył wartość programu obligacji do 250 mln zł

niezabezpieczone oraz obligacje zabezpieczone hipoteką. Termin wykupu obligacji do 4 lat. Papiery te nie będą oferowane w trybie oferty publicznej. Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. W komunikacie zaznaczono, że bank centralny będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji

MF zaoferuje obligacje za 20-30 mld zł na 4-6 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł

przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna

Bank Pekao udostępnił płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay

zegarkami to kolejne nowoczesne rozwiązanie płatnicze, które oferujemy. Korzystający z usług Pekao mogą od dawna dokonywać płatności za pomocą smartfona z aplikacją PeoPay, a także od ponad roku z Apple Pay. Jesteśmy jednym z liderów technologicznych wśród banków w Polsce i dokładamy wszelkich starań, aby

Legimi uchwaliło emisję obligacji serii Z o wartości nom. do 2,5 mln zł

wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej papierów wartościowych. Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz

TXM planuje debiut na głównym rynku GPW w czwartek, 29 grudnia br.

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - TXM planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 29 grudnia br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto

JassWell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Belamia 1 i Convert PL

& Co. KG. Grupa Papierfabrik jest producentem papierów z recyklingu do produkcji tektury falistej. Głównymi grupami produktów grupy Papierfabrik są fluting oraz testliner. Convert (Grupa Convert) jest producentem arkuszy tektury falistej i arkuszy tektury litej. Spółka oferuje wiele rodzajów

Nanovo Work Station jest dostępne w wybranych oddziałach PKO BP

; "Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi, co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie wizerunku PKO Banku Polskiego

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii. 

MF zaoferuje obligacje za 6-13 mld zł, bony za 1-2 mld zł w styczniu

czwartek, 7 stycznia, zaoferowane zostaną papiery serii PS0421 o wartości 2-5 mld zł, zaś na przetargu 28 stycznia wybór oferowanych papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", przy planowanej podaży 4-8 mld zł, podano w komunikacie

Gaming Factory zadebiutuje na GPW w czwartek

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Gaming Factory zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek 23 lipca, podała spółka. Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości ponad 21,3 mln zł. Cena emisyjna oferowanych akcji została

Legimi pozyskało z publicznej oferty obligacji serii Z ponad 2 mln zł

; - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie. Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii Z o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,75% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Oferującym papiery wartościowe był Dom Maklerski INC, z którym

OEX ustalił cenę emisyjną na 17 zł i liczbę akcji serii D

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. "Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż 29 maja 2018 r., na podstawie upoważnienia

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli.  Izba m.in. oceniła negatywnie, że KNF i jej Urząd na odpowiednio wczesnym etapie nie wykryły nieprawidłowości w działalności GetBack oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości Qumaka uprawomocniła się. Klauzula

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

zamiany uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2019, podano w komunikacie.  "Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych"

Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca

. wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów" - czytamy w dokumencie ofertowym. Przydział akcji oferowanych i podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej spółka zaplanowała w terminie do 6 kwietnia br. Wcześniej, pod koniec lutego zarząd Milton Essex za

GPW wykluczyła Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca, podała giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Abadon Real Estate zezwolenia na przywrócenie akcjom tej

ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zawarła z Bankiem Pekao umowę, na podstawie której przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na finansowanie wynagrodzeń oferowanych przez ARP będą mogli skorzystać również z przeznaczonych do tego celu rachunków bankowych oraz usługi

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

gospodarczej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania najmniejszym firmom, często nieposiadającym długiej historii działalności" - czytamy w komunikacie. W ramach wprowadzonych modyfikacji zwiększyła się również kwota oferowanych kredytów. Udzielane dotychczas finansowanie w

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 89%. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Coliana i Exorigo-Upos

br. zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).  Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

centralny nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) przyjęła dziś nowe rozporządzenie, umożliwiające platformom finansowania społecznościowego oferowanie usług transgranicznych w całej Unii, poinformowała Rada. Dotyczyć mają kampanii, nieprzekraczających 5 mln euro w ciągu 12 miesięcy. Nowe

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki. Cena ustalona

Aplikacja Banku Pekao jest dostępna w Huawei AppGallery

najnowszych smartfonów i tabletów Huawei będą mogli korzystać z możliwości, jakie oferuje aplikacja PeoPay" - powiedział dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak, cytowany w komunikacie. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo

Echo przydzieliło wszystkie obligacje serii G o wartości 75 mln zł

kolejną transzę obligacji publicznych Echo Investment, inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia wszystkich oferowanych papierów o łącznej wartości 75 mln zł. Tym samym spółka wykorzystała cały II Program Emisji Obligacji Publicznych, o łącznej wartości 300 mln zł. Oferowane w całym programie obligacje były

Play: Zapisy inwest. indywidualnych zredukowane o 63% w I okresie i 81,6% w II

instytucjonalnym" – czytamy dalej. Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników zaplanowane jest na 21 lipca, a na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest na 26 lipca 2017, podano

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Grupa Exorigo-Upos złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu łącznie 10 mln akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu akcji własnych po 14,8 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Kurs akcji spółki na poniedziałkowym zamknięciu notowań wyniósł 10,68 zł za jeden walor. "W ramach oferty spółka oferuje

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

2020 r. (wobec 2,5-3,9% w projekcji z marca 2020 r.), 2,1-6,6% w 2021 r. (wobec 2,1–3,9%) oraz 1,9-6% w 2022 r. (wobec 1,8-3,7%)" - czytamy w komunikacie. NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

lutym br. "Wielkość emisji: 15 000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000 zł, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej. [...] Obligacje będą oferowane w sposób

Starward Industries liczy na bliski debiut na NewConnect

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Starward Industries liczy, że już niebawem zadebiutuje na NewConnect i że będzie to już w formie offline w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Marek Markuszewski, "Spodziewamy się, że debiut odbędzie się niebawem

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii T Polnordu została ustalona na 2,12 zł za sztukę, podała spółka Walory będą oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 ust. 1

Arctic Paper chce osiągnąć 10% rentowności EBIT najpóźniej do 2022 r.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper zatwierdził nową strategię do 2022 r. i określił długoterminowy cel finansowy osiągnięcia rentowności EBIT na poziomie 10%, podała spółka. "Naszą misją jest oferowanie różnorodnych, najwyższej jakości, przyjaznych środowisku produktów

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela [...] w liczbie nie większej niż 255 079, co stanowi nie więcej niż 1,94% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,8 zł

BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji do łącznej kwoty 5 mld euro 

kwoty w innych walutach), podał bank w komunikacie.  "Obligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S. [...] Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie

Murapol ogłosił przymusowy wykup 5,52% akcji Abadon RE po 4,44 zł szt.

stycznia 2019 r. Dzień wykupu został ustalony na 18 stycznia 2019 r., podano także. We wczorajszym komunikacie, zapowiadającym ogłoszenie wykupu, Murapol podał, że po przeprowadzeniu przymusowego wykupu jego zamiarem jest wycofanie papierów wartościowych Abadon RE z obrotu na rynku regulowanym

Legimi przedłużyło publiczną emisję obligacji serii R do 26 listopada

listopada 2018 r. Legimi S.A. oferuje roczne obligacje serii R, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a obligacje są zabezpieczone. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy za pośrednictwem

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku

odpowiednio w 2018 i 2027) o wartości 3-6 mld zł. Na 21 października zaplanowano przetarg obligacji o wartości 5-10 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu", podano w komunikacie

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek

zaoferuje papiery serii tych serii o wartości właśnie 3-6 mld zł. Na 28 lipca zaplanowano przetarg obligacji o wartości 4-9 mld zł, z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu".  

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości nom. do 25 mln zł 

zł, podała spółka.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 pkt proc.  Kruk podał, że obligacje oferowane

MF zaoferuje obligacje za 4-7 mld zł na 1 przetargu w marcu

wartości 4-7 mld zł. Na 24 marca zaplanowano przetarg zamiany - wybór papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu". Do odkupu przewidziano papiery następujących serii: PS0416, OK0716 i PS1016.  Resort podawał wcześniej

Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play. "Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie) […] będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu w czerwcu

2026 r.) o wartości 3-6 mld zł. Na 27 czerwca zaplanowano także przetarg zamiany obligacji z zastrzeżeniem, że "wybór papierów będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu" - podano w komunikacie. W czerwcu nie są planowane

Santander BP przyjmie wnioski o pomoc finans. PFR poprzez bankowość internetową

tys. polskich przedsiębiorstw. PFR będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej - opiewającej na ok. 100 mld zł - rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych. Santander Bank Polska (d. Bank

GPW uruchamia program crowdfundingowy dla branży maklerskiej

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o uruchomieniu Programu Firm Partnerskich GPW - Partner Crowdfundigowy GPW w zakresie crowdfundingu i crowdinvestingu, podała giełda. Program adresowany jest do podmiotów krajowych i zagranicznych z

Fachowcy.pl Ventures chce rozpocząć proces przejścia na główny rynek GPW

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Fachowcy.pl Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka. "W związku z czym w najbliższych dniach zarząd emitenta planuje zwołać