papierów niemiec

Bartosz T. Wieliński

Nabici w Lehman Brothers. 40 tys. klientów banków na lodzie

Nabici w Lehman Brothers. 40 tys. klientów banków na lodzie

Niemieckie banki nie muszą płacić odszkodowań osobom, którym kilka lat temu wciskały papiery banku Lehman Brothers. Na lodzie zostaje 40 tysięcy Niemców - najczęściej starszych, którzy nie mieli pojęcia, w co się pakują

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Francja i Niemcy wzywają do wprowadzenia zakazu spekulacji tzw. CDS (credit default swaps), czyli papierami zabezpieczającymi inwestora na wypadek spadku wartości papierów dłużnych, które ostatnio przyczyniły się do pogłębienia greckiego kryzysu.

Rosjanie przejmą Deutsche Bank?

Rosyjski miliarder Sulejman Kerimow za pieniądze ze sprzedaży akcji Gazpromu kupuje papiery zachodnich banków i chce przejąć aż 9 proc. akcji Deutsche Bank, największego banku Niemiec.

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Jak podano, spółka

Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie sięgnie ok. 70% w II kw.

Paper spodziewa się ok. 70% wykorzystania mocy produkcyjnych w grupie kapitałowej w II kwartale roku, w porównaniu do rekordowych 97% w I kwartale. "Mamy już jednak pierwsze sygnały z takich rynków jak Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania czy paradoksalnie Włochy, że pierwsze efekty odmrażania

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii. 

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

. Nieruchomości posiadane przez TAG i jej podmioty zależne są położone w różnych regionach północnych i wschodnich Niemiec oraz Nadrenii Północnej-Westfalii. Na dzień 30 września 2019 r. TAG zarządzał łącznie około 84 000 lokalami mieszkalnymi. Akcje TAG są notowane na MDAX Giełdy Papierów Wartościowych we

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

alokacji, a portfel zamówień wyniósł ok. 2 mld euro i pochodził głównie z: Francji (40%), Włoch (28%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (11%), a następnie Niemiec i Austrii (8%)" - czytamy w komunikacie. Obligacje są dokumentowane w ramach prowadzonego przez UniCredit programu średnioterminowych

Grupa Hollywood zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Grupa Hollywood zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w piątek, 29 grudnia, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 8 listopada br. prospekt emisyjny Hollywood SA, co umożliwiło spółce zmianę rynku notowań z

Ultimate Games: Pobrano ponad 6,6 tys. sztuk gry 'Deadliest Catch: The Game'

dla gry są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy, dodano. Przejście gry z fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej planowane jest w I półroczu 2020 r. Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

nadzwyczajne walne zgromadzenie Hollywood uchwały nr 3 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Hollywood z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej w tym tygodniu spółka

Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Spyrosoft na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka.  Do obrotu trafi 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii B oraz 10 866 serii C o wartości

ASM Group i PFR zawarły umowę ws. wspólnej inwestycji na rynku DACH

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - ASM Group zawarł umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. przejęcia dużej grupy kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii), poinformowała spółka. Wspólna inwestycja na terenie całego regionu DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii) zostanie

STX Next planuje akwizycje oraz IPO na rynku głównym GPW

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - STX Next planuje akwizycje w Polsce, Europie Zachodniej oraz krajach Beneluksu. Pierwsze przejęcie, do końca 2019 roku, chce sfinansować ze środków własnych, zaś na kolejne planuje pozyskać kapitał z debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi w dniu podjęcia uchwały. "Poprzez nabycie 100% akcji w Vantage, wzywający i pośrednio TAG, zamierza wkroczyć na rynek nieruchomości w Polsce. Przyszłą działalność zamierza prowadzić z

ASM Group i fundusz PFR TFI zawarły umowę ws. inwestycji na rynku DACH (aktual.)

, 21.05.2018 (ISBnews) - ASM Group zawarł umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ws. przejęcia dużej grupy kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii), poinformowała spółka. Wspólna

XTPL pozyskał 10,14 mln zł z emisji akcji serii S, inwestorzy objęli całą pulę

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - XTPL zawarł ostatnią umowę objęcia części akcji serii S, wobec czego zakończona została subskrypcja serii, podała spółka. Subskrypcja obejmowała akcje serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor

TGE: Wolumen obrotu na europejskim RDB SIDC przekroczył 1 TWh

przystąpiła do projektu PCR, przypomniano.  Obecnie główne działania TGE na SDAC widoczne są w projektach regionalnych Interim Coupling oraz CORE Flow Base Market Coupling. Projekt Interim Coupling obejmuje granice pomiędzy strefami cenowymi takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria

Krzysztof Cetnar powołany na CFO w spółce Hollywood

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i University of Teesside (Wlk. Brytania) oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Ma licencję maklera papierów wartościowych, licencję doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowy dyplom ACCA w zakresie

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

zgromadzeniu wspólników) podlegało ochronie i wymagało zgody organów kontrolnych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje. To nieważność umowy, kara do 10 mln zł czy nawet pięć lat więzienia. Polski rząd postanowił te regulacje poszerzyć inspirowany rozwiązaniami zza Odry. W ślad za Niemcami Nasi

Marcin Gadomski został powołany na wiceprezesa zarządu Banku Pekao

Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, wskazano w materiale. Decyzją rady nadzorczej funkcję dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w banku objął natomiast Rafał Friedrichowicz, podano także. Rafał Friedrichowicz od grudnia ubiegłego roku pełnił

MF sprzedało 10- i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,5 mld euro

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,471% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,5 mld euro przy rentowności 2,198%, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 16 marca br. dokonano

Gorenje pozyskało 27 mln euro z emisji 10-miesięcznych papierów dłużnych

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) – Gorenje, d.d. wyemitowało 10-miesięczne papiery dłużne z rocznym kuponem 2,2% o łącznej wartości 27 mln euro, o 35% wyższej niż planowano, podała spółka. "Dzięki emisji Gorenje pozyskało środki na sezonowe finansowanie działalności. Na początku

Ociepa z MPiT: Business Poland House w Brukseli zostanie uruchomiony w maju br.

Niemcy" - powiedział Ociepa w rozmowie z ISBnews.  Dodał, że organizacje pracodawców, z którymi resort pracuje na co dzień, takie jak np. Konfederacja Lewiatan czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), mają swoje biura w Brukseli i bardzo dobrze funkcjonują, ale nadal głos polskiego

Zwierzęta - czyste złoto. Pseudohodowle, przemyt i polowania - kto i ile na tym zarabia?

, że często przemytnicy tłumaczą, że trudno podać wartość rynkową przemycanych zwierząt czy wyrobów, ale każdy z tych 51 przypadków łączy to samo – wszystkie dotyczyły zwierząt ściśle chronionych, więc dla przyrody bezcennych. Pies czy kot z rodowodem? Po co przepłacać za papier Najbardziej

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

, by mieć w portfelu takie papiery wartościowe, które w nieuzasadniony sposób straciły na obserwowanej panice, nie różnicującej, co dobre i co złe. Nie przejmuję się przesadnie zmianami cen w skali dni, bo nie na tym polega inwestowanie" - napisał Sobolewski w komentarzu przesłanym ISBnews. Na

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

lat, przez co dostosowała się do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu rynkowym, będącym nieodłącznym elementem tej branży. Pomimo aktualnie trudnej sytuacji na giełdzie realizujemy rekordową liczbę projektów, zarówno w obszarze wprowadzania nowych spółek, jak i oferowania papierów

GPW: Okres przejściowy po awansie do dojrzałych rynków potrwa ok. półtora roku

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że pierwszy rok - półtora po awansie do grona dojrzałych rynków FTSE Russel będzie okresem przejściowym, ale docelowo spodziewa się pozytywnych efektów awansu, wynika z wypowiedzi prezesa giełdy Marka Dietla

FTSE Russell przekwalifikował Polskę do rynków rozwiniętych

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - FTSE Russell ogłosiła decyzję o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets). Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polska znalazła się w

Arctic Paper chce zakończyć procedurę zamknięcia zakładu Mochenwangen w br.

czerwcu-lipcu. Kolejny krok to sprawdzenie stopnia zatrucia ziemi, to potrwa 6-8 miesięcy i oczekujemy, że ta środowiskowa procedura zakończy się do  końca roku" - powiedział  Lübbert podczas konferencji prasowej. Podkreśl, że Mochenwangen znajduje się w regionie Niemiec, który

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

spać spokojnie. W ostatnich miesiącach cena ubezpieczenia polskich obligacji wynosiła mniej więcej 1,2 proc. wartości ubezpieczanych papierów. W poniedziałek "składka" podrożała do 1,47 proc. To największy skok ubezpieczenia od niewypłacalności Polski od czasu obniżenia ratingu polskim

Nowa prezes ASM Group stawia na utrzymanie wzrostu, umacnianie pozycji w Europie

Ubezpieczenia. Licencjonowany doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych. Uczestnik programu CFA (Level 3 Candidate). W ASM Group pracuje od 2018 r., podano także. ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów w Warszawie (GPW) liczy, że po awansie do grona 25 dojrzałych rynków indeksów FTSE Russell, Polska będzie zmierzała do pozycji 21. w tym koszyku z 23. pozycji, z której startuje, poinformował prezes Marek Dietl. "W poniedziałek obudzimy się

Przegląd informacji ze spółek

zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chciałaby jak najszybciej zwiększyć liczbę produktów oferowanych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE), ale ze względu na obecną sytuację związaną z

Obligacje OT Logistics o wartości 10 mln zł zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył wtorek, 3 listopada, na dzień pierwszego notowania na Catalyst obligacji OT Logistics o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała Giełda. "Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 3 listopada 2015 r

Arctic Paper zdecyduje o przyszłości fabryki w Mochenwangen do końca X

raporcie bieżącym w tej sprawie, są one w trakcie opracowania" - powiedziała dyrektor finansowa spółki Małgorzata Majewska-Śliwa podczas konferencji prasowej. Wśród zainteresowanych są firmy z Niemiec i spoza tego kraju, ale nie spoza Europy. Są to zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  Na początku września br. fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS - największy dotychczas akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych zwiększył

"Die Zeit": Niemiecki rząd przygotowuje plan ratunkowy dla Deutsche Banku

państwa i scenariusze potencjalnego ratunku pozostaną tylko na papierze. DB: Poradzimy sobie Rzecznik Deutsche Banku John Cryan, o którym mowa w artykule, zaprzeczył informacjom o tym, że bank prosił Angelę Merkel o pomoc finansową. Stwierdził też, że spółka sama poradzi sobie z zapłatą kary. Gigant

MF sprzedało 12- i 30-letnie euroobligacje łącznie za 1,25 mld euro

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie euroobligacje o wartości nominalnej 750 mln euro przy rentowności 1,058% oraz papiery 30-letnie o wartości 500 mln euro przy rentowności 2,122%, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 18 października br

Przegląd prasy

technologii 5G w Polsce Puls Biznesu --BBI Development wymieni się z ratuszem: budynek dawnego kina Wars odda za działkę przy ul. Długiej --Karpiński z TFI PZU: Przez najbliższy rok na papierach dłużnych zarobić będzie można mniej niż przez ostatnie pół roku, ale to i tak będzie sporo ISBnews

Echo Investment wchodzi w segment wynajmu mieszkań

rynku z przekonaniem, że odpowiadamy na potrzeby coraz częściej migrujących mieszkańców miast. Instytucjonalny sektor mieszkań na wynajem będzie w Polsce stabilnym i rozwojowym biznesem z atrakcyjną stopą kapitalizacji, podobnie jak w innych krajach europejskich, jak Niemcy – mówi wiceprezes Echo

Przegląd informacji ze spółek

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutowały trzy nowe certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Goldman Sachs International, podała GPW. Instrumentami bazowymi są indeksy: WIG20, STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price EUR oraz Nikkei 225. MLP Group planuje rozpoczęcie

PEManagers rozpoczął skup nie więcej niż 125 tys. akcji własnych

zostanie do 5 mln zł, podano także.  "Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów  Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

oferowane przez PayPal, są dostępne na 32 europejskich rynkach. Dzięki uruchomieniu w Europie Xoom możliwe jest szybkie i bezpieczne przesyłanie pieniędzy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Niemiec do Polski oraz ponad 130 innych rynków, podano w komunikacie. Certyfikaty strukturyzowane na akcje Jeronimo

Niemcy kredytują się bez kosztów

Ciekawa rzecz dzieje się obecnie na rynku obligacji. Coraz więcej państw emituje papiery dłużne o ujemnej stopie procentowej. Na pierwszy rzut oka to co stało się wczoraj w Niemczech, gdzie inwestorzy kupili 10 letnie obligacje bez odsetek, wydaje się szaleństwem. Z drugiej strony to i

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro, podała instytucja. Papiery mają termin zapadalności za 5 lat i 1 miesiąc. Kupon został ustalony na poziomie 100 pb ponad 3-mies. Euribor. Cena emisyjna wyniosła 99,75%, podano w informacji. UniCredit

Przegląd prasy

przychodów w II półroczu --Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami --PERN zbuduje 2 zbiorniki i infrastrukturę w bazie paliw w Dębogórzu --Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarek Niemiec i USA

Przegląd prasy

wykorzystania surowców pierwotnych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych --Polska za tranzyt gazu ziemnego realizowany przez Gazprom z rosyjskich złóż do Niemiec przez terytorium naszego kraju będzie otrzymywała znacznie większe pieniądze niż dotychczas --Wiele restauracji nie zdecyduje się na otwarcie

Przegląd informacji ze spółek

intermodalnych z Polski do Niemiec, a szczególnie w korytarzach: Małaszewicze - Duisburg, Poznań - Duisburg, Geniusze - Duisburg oraz Gliwice/Wrocław - Riesa/Duisburg, podało PKP Cargo. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) nie wyklucza w tym roku emisji akcji w celu sfinansowania kolejnych transakcji M&A

Banki hipoteczne planują road-show za granicą po zmianie ustawy

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wraz z innymi krajowymi bankami hipotecznymi planuje road-show wśród zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, aby pokazać polski rynek listów zastawnych i zachęcić ich do nabywania tych papierów. W planach są rozmowy w kilku stolicach

BBI Development: Zawieszono wiechę na Centrum Marszałkowska

komercyjnym miejscem wytchnienia w sercu Warszawy. Ponadto w ramach akcji społecznej 'Warszawa pamięta o swoich bohaterach' zostanie odsłonięta tablica upamiętniającą bohaterską śmierć Powstańców Warszawskich poległych w zbombardowanej przez Niemców kamienicy przy ul. Moniuszki 12, która przed wojną stała w

Stelmet zainteresowany przede wszystkim silnym dystrybutorem na Zachodzie

Przemysław Bieńkowski. "W pierwszej kolejności myślimy o przejęciu na jednym z trzech głównych rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Francja) firmy dystrybucyjnej posiadającej ugruntowaną sprzedaż, podobnie jak Grange Fencing. W mniejszym stopniu myślimy o przejęciu polskiego lub zagranicznego producenta

Sescom liczy na zdecydowane przekroczenie 100 mln zł przychodów w 2017/2018

.  Jako najbardziej atrakcyjne rynki do ewentualnej akwizycji Halbryt wymienił Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, a następnie Hiszpanię, czy Włochy. "Nasza strategia zakłada osiągnięcie stałej obsługi całej Europy w ciągu 3 lat, tak aby w 2020 roku osiągnąć pełną gotowość do działania

Medort kupił Richter Reha Technik w Niemczech, pracuje nad kolejnym przejęciem

projektowaniem, produkcją i sprzedażą, na terenie Niemiec, zaawansowanych wózków elektrycznych z funkcją pionizacji" – czytamy w komunikacie. Marka Richter Reha Technik rozpoznawalna jest w Niemczech i we Włoszech. "Oferta produktowa Richter Reha Technik stanowi dla Grupy Medort doskonałe

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Indykpol złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Ubiegły rok okazał się rekordowy dla Grupy IMS pod

ING: 42% Polaków przyznaje, że nie wystarcza im pieniędzy do kolejnej wypłaty

transakcji. Pozytywnie ocenić należy jednak fakt, że aż 47% Polaków kontroluje wydatki w sposób bardziej zaawansowany, zapisując wydatki na papierze, w arkuszu kalkulacyjnym lub innej aplikacji, podano także. "Już od jakiegoś czasu zarządzanie budżetem domowym jest łatwiejsze dzięki udostępnianym m.in

IK Investment Partners złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Ferro

koncentracja polega na przejęciu przez Palmyra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ferro S.A. dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Marczak z MF: Powrócimy na rynek z aukcjami bonów skarbowych w styczniu

. "W związku z założonym powrotem po trzyletniej przerwie do emisji bonów skarbowych planujemy w styczniu przeprowadzić pierwszy przetarg przypominający inwestorom te papiery. Zgodnie z opublikowanym kalendarzem przetargów papierów skarbowych, w 2016 r. przetargi bonów mogą odbywać się nieregularnie

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Santander Bank Polska planuje wyemitowanie bankowych papierów wartościowych serii I do kwoty 200 mln zł, która może zostać podwyższona na podstawie decyzji banku (BPW) w ramach programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5 mld zł lub jej

MF sfinansowało już 57% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

;Uwzględniając wczorajszą wycenę obligacji na rynku euro mamy sfinansowane 57% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 55 mld zł rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. Ministerstwo Finansów sprzedało wczoraj 12

Komisja Europejska proponuje obligacje dla krajów strefy euro

ryzykowne niż papiery państw z problemami finansowymi, a te z kolei mogłyby pożyczać pieniądze na niższy procent. Bruksela zdecydowała się na zaproponowanie wspólnych obligacji dla eurolandu, mimo zdecydowanego sprzeciwu Niemiec, które poniosą największe koszty. Berlin uważa też, że wspólne papiery nie

HSBC: Emisja obligacji skarbowych w Chinach otwiera drogę dla emitentów z Polski

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Rynek obligacji w Chinach jest już trzecim największym na świecie (po USA i Japonii), a dzięki emisji polskich papierów skarbowych, rynek ten został otwarty również dla innych emitentów z naszego kraju, uważa dyrektor departamentu ds. współpracy z

BSC Drukarnia Opakowań miała 6,04 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

rok wcześniej. "Obserwujemy rosnący popyt na nasze opakowania zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów. Rynek krajowy, wspierany rekordowo niskim bezrobociem i rosnącymi płacami, dynamicznie rośnie. Nie wykluczamy, że przyjmiemy część produkcji od zewnętrznych drukarni z Niemiec

Przegląd prasy

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Niemcy zgadzają się na unijne obligacje, Macron zapowiada emisję o wartości 500 mld euro --Nielsen: Wydatki na produkty codziennego użytku wzrosły przez pierwsze 10 tygodni

Cedrob nie planuje wykupu akcji i wycofania Gobarto z giełdy

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Cedrob planuje dalej wspierać plany inwestycyjne Gobarto i nie planuje obecnie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w celu wycofywania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski. "Grupa Cedrob ma

Nowak z MF: Wpływy z emisji obligacji w USD mogą zostać przeswapowane na euro

głównie inwestorzy z USA (46%), Wielkiej Brytanii (13%), Polski (11%), Niemiec (11%), Holandii (2%), Danii (2%), Szwajcarii (2%), pozostałych krajów europejskich (4%). Udział inwestorów z Azji wyniósł 6%, Bliskiego Wschodu 2%, a z pozostałych krajów 1%. "Odnotowano bardzo duży udział w emisji

GPW: FTSE Russell przekwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych

zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Dzięki awansowi Polska znalazła się w grupie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia.  "

Przegląd informacji ze spółek

wraz z niezbędną infrastrukturą w Rumii przy ulicy Działkowców, podała spółka.  Mex Polska, po otwarciu pierwszego zagranicznego lokalu pod marką Pijalnia Wódki i Piwa w Berlinie, pracuje nad znalezieniem kolejnych lokalizacji w stolicy i innych miastach Niemiec, poinformował prezes Paweł

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

była wydolna, szybciej można by zdjąć kwarantannę - widać to na przykładzie Niemiec. W Polsce 1 proc. stał się jedyną nadzieją dla osób chorych, dla których NFZ nie jest w stanie znaleźć pieniędzy. Wyręczamy więc państwo. I nie chodzi tutaj o supereksperymentalne terapie - choć i takie się zdarzają

Włoskie obligacje sprzedane z trudem. A Polska obniża swój dług

historii - 5-letnie papiery są oprocentowane na 6,47 procent wobec 6,29 procent na poprzednim przetargu w listopadzie. Dług Włoch sięga obecnie 1,9 bln euro, a tylko w przyszłym roku Rzym musi pożyczyć ok. 320 mld euro, aby zrolować zadłużenie. Wszystkie oferowany papiery sprzedali też Niemcy - w ich

MF sfinansowało już 66% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

;Na koniec kwietnia mamy sfinansowane 66% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 62 mld zł rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych, duża rezerwa środków i

Włochy pod ścianą. Oprocentowanie obligacji najwyższe od 1997

W środę włoski premier Mario Monti wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym zaapelowali o zwiększenie współpracy finansowej wewnątrz Unii Europejskiej. Merkel ponownie wykluczyła możliwość pogłębiania zadłużenia strefy euro. Kanclerz nie zgadza się także na

Polska sprzedała zielone obligacje. Jako pierwsze państwo świata

Ministerstwo Finansów zamierzało sprzedać takie papiery za 500 mln euro. Jednak po spotkaniu z inwestorami z Londynu, Francji, Holandii, Niemiec i Norwegii resort finansów stwierdził, że jest bardzo wielu chętnych, by pożyczyć nam w ten sposób pieniądze. I dlatego wartość emisji zwiększono do 750 mln euro

Zysk netto Amrest Holdings SE wzrósł r/r do 27,11 mln zł w I kw. 2015 r.

prowadzenie poprzez spółki zależne w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji, w Serbii, w Chorwacji, w Bułgarii oraz w Hiszpanii na podstawie umów franczyzy restauracji Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Na terenie Hiszpanii, Francji, Niemiec, Chin oraz Stanów Zjednoczonych

Polska firma Work Service wchodzi na londyńską giełdę

Wielkiej Brytanii, Belgii, we Francji i w Szwajcarii. W planach Dolina Krzemowa Akcje Work Service będą równocześnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i London Stock Exchange. - W 2015 r. spółka weszła na rynek usług rekrutacji na Węgrzech i w Niemczech, wdrożyła strategię rekrutacji

Przegląd prasy

skutkuje karami --Polska Agencja Ratingowa (PAR) - wspólne przedsięwzięcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskiego Funduszu Rozwoju i Biura Informacji Kredytowej zamierza podjąć kolejną próbę rejestracji w europejskim nadzorze --Zaangażowanie polskiego kapitału w Czechach analitycy z

MF sprzedało 20-letnie euroobligacje za 0,75 mld euro przy 1,1 mld euro popytu

sprzedał 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%. W kwietniowym ponownym otwarciu obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co

Po sfinansowaniu 40% potrzeb pożyczkowych, MF ma swobodę co do podaży obligacji

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Sfinansowanie ok. 40% tegorocznych potrzeb pożyczkowych państwa i rekordowo niskie rentowności polskich obligacji sprzyjają planowaniu podaży papierów skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pytanie. Pisz: listy@wyborcza.pl . Odpowiedzi zostaną opublikowane na wyborcza.pl **********  Świat wydaje pieniądze na potęgę Rekordzistami w wydatkach na walkę z pandemią są Niemcy i Japonia Pakiety pomocowe wdrożyły łącznie 193 kraje Pytanie, ile będzie nas w końcu kosztowała pomoc dla

Reprywatyzacja według Mateusza. 150 mld do wydrukowania przez NBP?

drugie - rząd dostałby potężny zastrzyk finansowy. Bez niego "plan Morawieckiego" pozostanie na papierze. Po trzecie - państwo powtórnie wzięłoby pieniądze za nieruchomości, które po nacjonalizacji już sprywatyzowało. I to ta trzecia pieczeń budzi największe obawy. Wyobrażam sobie oburzenie

Amerykańskie obligacje. Słabe dane z Europy

Rentowność amerykańskich obligacji Jest to instrument po którym wyraźnie widać dwie rzeczy. Po pierwsze oczekiwania co do dalszych zmian stóp procentowych oraz kondycję amerykańskiej gospodarki. Po podwyżce stóp procentowych oczywiście wzrosła rentowność amerykańskich papierów dłużnych

Akcjonariusze Gobarto zdecydują 7 II o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

inne podmioty. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gobarto S.A. […] postanawia, co następuje: 1. Przywraca formę dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki, tj.: 27 800 229 akcjom na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN

Kłopoty greckich obligacji skarbowych. Czy uniknie bankructwa?

Inwestorzy nie są przekonani, że grecki kryzys został zażegnany, i są skłonni kupować te papiery, ale z wyższym oprocentowaniem. Istnieją obawy, że Niemcy mogą jednak odmówić pomocy finansowej Grecji, gdy ta nie wypełni zakładanych progów redukcji deficytu w ciągu tego roku. Grecja musi

MF sprzedało 10 i 20-letnie euroobligacje łącznie za 1,75 mld euro

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%, podał resort. "Wartość nominalna emisji 10-letniej

OT Logistics przydzieliło wszystkie obligacje serii D o wartości 100 mln zł

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostateczny przydział obligacji w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów. Wpłaty zostały dokonanie na wszystkie 100.000 szt. zdematerializowanych czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D

Obniżka ratingu Turcji. Wzrost PKB w Polsce

Rating Turcji w dół Zgodnie z oczekiwaniami trzecia z dużych agencji ratingowych również obniżyła rating. Fitch w swojej aktualizacji przesunął ocenę z BBB- do BB+. Oznacza to przekroczenie bariery od której papiery dłużne kraju tracą miano inwestycyjny a zaczynają być spekulacyjne. Co

Trump zawiódł analityków. NBP ratuje budżet

wzrostu wartości rezerw, ale przychody odsetkowe od papierów wartościowych już tak. W rezultacie analitycy spodziewają się, że do budżetu trafi kwota około 10 miliardów złotych. Patrząc na potrzeby pożyczkowe państwa jest to bardzo dobry prezent dla ministra finansów. Dobre dane z Niemiec Szacunki rocznej

Cedrob chce emisji akcji bez pp w Gobarto i wycofania spółki z GPW

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Cedrob planuje wycofać Gobarto (dawniej PKM Duda) z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzić emisję akcji Gobarto z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. „Cedrob, główny akcjonariusz Gobarto, złożył do zarządu

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

inwestorów, przy czym niemal połowa oferty trafiła do inwestorów z Wielkiej Brytanii, 14% do inwestorów z Niemiec, a 11% objęły podmioty krajowe. Jak podano, 83% emisji nabyły podmioty zarządzające aktywami, 12% ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, a pozostałą część oferty objęły głównie banki. "

Sąd traci cierpliwość w sprawie syndyka Fagor Mastercook

Choć 15 grudnia zapadła formalna decyzja o przejęciu wrocławskiej fabryki przez niemiecki koncern Bosch und Siemens Hausegerate (BSH), pełniąca w nim funkcję syndyka Teresa Kalisz już trzykrotnie odmówiła podpisania zawartego porozumienia. Na jego mocy Niemcy zapłacić mają za Fagor 90 mln zł

Obligacje ciągle drożeją. Nowy rekord na początek tygodnia

gigantyczny odpływ kapitału z rynku długu - mówi Bartosz Sawicki z biura maklerskiego TMS Brokers. - Papiery skarbowe USA (a także m.in. Niemiec) były ekstremalnie drogie [im wyższa cena, tym niższa rentowność, a więc premia za ryzyko - red.] pod wpływem braku presji inflacyjnej i ultrałagodnej polityki

Przegląd prasy

; --Antoni Repa: SRRK nie jest dokumentem tylko na papierze, mamy już zrealizowane ok. 7 punktów strategii -- Decyzje w sprawie ewentualnego przesunięcia na przyszły rok terminów wejścia kolejnych firm do PPK zapadną w najbliższych miesiącach  Puls Biznesu -- Ponad 1,1 tys. inwestorów, kórych

Unified Factory zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii D spółki Unified Factory w poniedziałek, 21 marca, podała giełda. W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pojawi

Przegląd informacji ze spółek

zostały dwie szybkie ładowarki samochodów elektrycznych o mocy 100 kW, a kolejne dwie zostaną uruchomione w najbliższych tygodniach w Hamburgu i Lubece, podała spółka. Tym samym Niemcy dołączają do Polski i Czech, w których funkcjonują łącznie już 43 szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia arbitrażu

Niepokój o zły rating dla Polski. Co z ceną obligacji?

Inwestorzy ostatnio z ostrożnością podchodzą do polskich papierów skarbowych. Każdy niepokojący sygnał z agencji oceniających wiarygodność kredytową Polski powoduje, że sprzedają nasze papiery skarbowe, co przekłada się na wzrost ich rentowności. Czyli każą sobie płacić więcej za ryzyko. Obecnie 10

Catella przeznaczy nabyte lokale w Złotej 44 na długoterminowy najem

spółka funkcjonująca na rynku nieruchomości w skali globalnej. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r. Catella Wohnen Europa to międzynarodowy fundusz inwestycyjny z siedzibą w Niemczech. Oprócz apartamentów w Złotej 44 w swoim portfolio posiada

PKO BP zaoferuje kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

stałego oprocentowania wynosił co najmniej 10 lat. Inwestorzy rzucili się na papiery Ale żaden bank, który finansuje akcję kredytową z krótkoterminowych depozytów, nie zaoferuje klientom stałych rat. Najlepiej przygotowane są dzisiaj do tego banki hipoteczne, a zwłaszcza PKO Bank Hipoteczny. Za kilka dni

Rekordowe rentowności długu Włoch

papierów niemieckich oscylował wokół 450 pb. Przed południem różnica dochodowości dziesięciolatek Włoch i Niemiec o kilka punktów bazowych przekraczała ten poziom. Po raz pierwszy pojawiła się w wypowiedziach kanclerz Merkel i prezydenta Sarkozy'ego ewentualność zakładająca możliwość opuszczenia przez

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

- komentuje Wojciech Kiermacz z Analizy Online. Ciężko było też zarobić na obligacjach. Efekt? Na koniec stycznia tylko co trzeci fundusz odnotował zyski. Odbija Turcja i Rosja Najgorzej wypadły fundusze akcji amerykańskich i europejskich rynków rozwiniętych jak Francja czy Niemcy. Tylko nieznacznie lepiej